Azərbaycan diliYüklə 11,58 Kb.
tarix21.10.2017
ölçüsü11,58 Kb.
#7182

Azərbaycan dili fənnindən suallar.
III kurs


 1. Zərf. Zərfin morfoloji əlaməti və sintaktik rolu.

 2. Zərflərin quruluşca növləri (sadə zərflər) Praktiki məşğələ.

 3. Düzəltmə zərflərin əmələ gəlməsi, şəkilçiləri.

 4. Mürəkkəb zərflərin əmələ gəlməsi, şəkilçiləri.

 5. Zərflərin düzəldilməsi. İsim, sifət, say və başqa nitq hissələrindən düzələn zərflər.

 6. Zərfin mənaca növləri ( tərzi-hərəkət, zaman zərfləri )

 7. Zərfin məna növləri ( yer, kəmiyyət zərflikləri )

 8. Zərfə aid keçilmişlərin təkrarı və sistemləşdirilməsi.

 9. Köməkçi nitq hissələri. Qoşma. Qoşmaların dildə rolu. (söz tipli, şəkilçi tipli)

 10. Qoşmaların mənaca növləri. Qoşmaların əmələ gəlməsinə görə qrupları.

 11. Qoşmaların orfoqrafiyası. Sinonim qoşmalar.

 12. Bağlayıcı. Bağlayıcıların quruluşca növləri və orfoqrafiyası, vergülün işlədilməsi.

 13. Bağlayıcıların qrammatik vəzifəsi. Praktik məşğələ.

 14. Bağlayıcıların mənaca növləri, fərqləndirilməsi.

 15. Bağlayıcıların əmələ gəlməsinə görə qrupları. Tabesizlik və tabelilik bağlayıcıları.

 16. Ədat haqqında məlumat. Ədatların qrammatik xüsusiyyətləri.

 17. Ədatların mənaca növləri, orfoqrafiyası.

 18. Nida haqqında məlumat. Nidaların növləri, quruluşu.

 19. Modal sözlər haqqında məlumat. Modal sözlərin məna növləri və dildə rolu. Təkrar.

 20. Söz birləşməsi və cümlə. Söz birləşməsində əsas və asılı tərəflər.

 21. Söz birləşmələrinin növləri. İsmi birləşmələr ( Birinci, ikinci və üçüncü növ təyini söz

birləşmələri)

 1. Feli birləşmələr. Tərkiblər ( feli bağlama, feli sifət və məsdər tərkibləri)

 2. Sintaktik əlaqələr, növləri. Tabesizlik əlaqəsi.

 3. Tabelilik əlaqəsi, növləri ( uzlaşma, idarə, yanaşma əlaqəsi )

 4. Cümlə. Məqsəd və intonasiyaya görə cümlənin növləri ( nəqli, sual, əmr, nida cümlələri )

 5. Sadə cümlə, üzvləri. Cümlənin baş üzvləri ( mübtəda, xəbər, feli və ismi xəbər )

 6. Cümlənin ikinci dərəcəli üzvləri. Tamamlıq, vasitəsiz və vasitəli tamamlıqlar.

 7. Təyin. Praktik məşğələ. Ayrı-ayrı cümlələr düzəltməklə təyinlərin rolunu göstərməli.

 8. Zərflik. Zərfliklərin məna növləri: Tərzi - hərəkət, zaman zərflikləri.

 9. Yer zərfliyi, səbəb zərfliyi, məqsəd zərfliyi. Praktik məşğələ.

 10. Cümlə üzvlərinin əlavəsi. Praktik məşğələ.

 11. Həmcins üzvlü cümlələr, həmcins üzvlər arasında bağlayıcıların növləri.

 12. Həmcins üzvlərdə şəkilçilərin və hissəciklərin ixtisarı.

 13. Xəbərin həmcins mübtədalarla uzlaşması. Təkrar.


Tövsiyə olunan ədəbiyyat:


 1. Qəzənfər Kazımov, Faiq Şahbazlı Azərbaycan dili 8-9 cu siniflər üçün dərslik

“Təhsil” nəşriyyatı. Bakı 2003

2. Ə.Z.Abdullayev, N.Q.Cəfərov, Y.M.Seyidov, A.Q.Həsənov. Müasir Azərbaycan dili, IV

hissə, Sintaktik Ali Məktəblər üçün dərslik, Yenidən işlənmiş və təkmilləşdirilmiş üçüncü

nəşr.


Hazırlayan : Fənn komissiyasının sədri : Filologiya elmlər namizədi

Fətiyev Mahmud.
Yüklə 11,58 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin