Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ odlar yurdu universiteti (Ali təhsilin bakalavr səviyyəsi üçün) “marketiNQİN İdarə ediLMƏSİ”Yüklə 478,5 Kb.
səhifə24/24
tarix25.08.2022
ölçüsü478,5 Kb.
#117629
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Marketinqin idare edilmesi Yeni proqram R.H.Quliyev
Təzə Sil.-Marketinq, 21BL
4

2

2

15

Beynəlxalq marketinqin ida­rə olunması mexanizmi
15.1. Beynəlxalq marketinqin ida­rə olunmasının mahiyyəti və məzmunu.
15.2. Xarici bazarlarda mar­ketinqin idarə olunması me­xa­nizmi.
15.3. Beynəlxalq marketinqin idarə olunmasında məhsul si­ya­sətinin əsas məsələləri.
15.4. Beynəlxalq marketinqin ida­rə olunmasında qiymət si­ya­sətinin əhəmiyyəti.
15.5. Beynəlxalq marketinq stra­tegiyasının həyata ke­çirilmə istiqamətləri.

4

2

2

CƏMİ:

60

30

30«MARKETİNQİN İDARƏ EDİLMƏSİ» FƏNNİ ÜZRƏ
SAATLARIN BÖLGÜSÜ

Mövzular

Saatların miqdarı

Cəmi

Müh.

Məş.

1

Marketinqin idarə olun­ma­sı­nın mahiyyəti və məzmunu.

4

2

2

2

Marketinqin idarə olun­ma­sı­nın funksiyaları və prinsipləri.

4

2

2

3

Marketinqin idarə olun­ma­sı­nın informasiya təminatı.

4

2

2

4

Marketinqin idarə olun­ma­sın­da informasiyalar, onların tip­lə­ri, mənbələri və for­ma­laş­dı­rıl­ması prinsipləri.

4

2

2

5

Məhsul səviyyəsində marke­tin­qin idarə olunması.

4

2

2

6

Marketinqdə qiymət siyasəti və qiymətlərin idarə olun­ma­sı.

4

2

2

7

Məhsulun bölüşdürülməsi və sa­tışın idarə olunması.

4

2

2

8

Satışın stimullaşdırılması və rek­lam fəaliyyətinin idarə olun­ması.

4

2

2

9

Marketinq idarəetmə struk­tur­larının təşkili.

4

2

2

10

Marketinq idarəetmə struk­tur­larının formalaşdırılmasına tə­sir edən amillər və onların la­hiyələndirilməsi.

4

2

2

11

Korporativ səviyyədə mar­ke­tin­qin idarə olunması.

4

2

2

12

Korporativ səviyyədə mar­ke­tin­qin idarə olunması stra­te­gi­ya­ları.

4

2

2

13

Funk­sional səviyyədə mar­ke­tin­qin idarə olunması.

4

2

2

14

Marketinqin idarə olun­masının funksional stra­tegi­ya­ları.

4

2

2

15

Beynəlxalq marketinqin idarə olun­ması mexanizmi.

4

2

2

CƏMİ:

60

30

30


İSTİFADƏ OLUNMUŞ ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 1. Abbasov İ. M., Sadıqov R.F. Menecment. Bakı: Bakı Biznes Universitetinin nəşriyyatı. 2013.

 2. Məmmədov A.T. Marketinqin əsasları. Bakı: «İqtisad Universitetin nəşriyyatı», 2007.

 3. Şahbazov K.A., Məmmədov M.H., Həsənov H.S. Menecment. Bakı: «Təhsil» EİM, 2005.

 4. Байгот С.А., Ефимчик Е.Е. Основы менеджмента. Минск, САДИ, 1997.

 5. Котлер Ф. Основы маркетинга : Пер. с англ. – М; Прогресс,1991.

 6. Герчикова И.Н. Менеджмент.-М; ЮНИТИ 2001

 7. Мескон М.Х., Альберт М, Хедоури Ф. Основы менеджмента. Пер.с англ. М., Дело, 2002.

 8. Тьэатар Р.А. Менеджмент М, 2003.

 9. www.marketinq.az

 10. http://www.marketing.spb.ru/read/m7/8.htmİnternet resursları 1. AR-sı İqtisadiyyat Nazirliyi, http://www.economy.gov.az

 2. AR Mərkəzi Bankı, http://cbar.az,

 3. AR Maliyyə Nazirliyi , http://maliyye.gov.az,

 4. Azərbaycan Respublikasının Gömrük Komitəsi,

http://customs.gov.az

 1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Vergi Xidmətii, http://taxes.gov.az,

 2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, // http://stat.gov.az/


Yüklə 478,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə