Balkanlarda bariş ve tüRKİYE: KÜLTÜrel ve ticari Dİplomasi 28 – 30 mayis 2014Yüklə 52,08 Kb.
tarix07.08.2018
ölçüsü52,08 Kb.
#68225BALKANLARDA BARIŞ VE TÜRKİYE: KÜLTÜREL VE TİCARİ DİPLOMASİ

28 – 30 MAYIS 2014

İstanbul Ticaret Odası, 4. Kat Meclis Salonu, 5. Kat Fuaye
TASLAK PROGRAM

28 Mayıs 2014 Çarşamba
09:00 – 10:00 Kayıt
10:00 – 10:30 Açış Konuşmaları
İbrahim ÇAĞLAR, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Nazım EKREN, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. İsmail YÜKSEK, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü

B.E. Naci KORU, T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı


10:30 – 12:30 I. Oturum: Diplomasi Paneli: 21. Yüzyılda Balkanlar’da Barış Ortamı ve Diplomasi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mim Kemal ÖKE, İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi
Damir DZANKO, Bosna Hersek Büyükelçisi

Goran TASKOVSKI, Makedonya Cumhuriyeti Büyükelçisi

Genci MUCAJ, Arnavutluk Cumhuriyeti Büyükelçisi

Avni SPAHIU, Kosova Cumhuriyeti Büyükelçisi
12:30 – 13:30 Protokoler Öğle Yemeği (İstanbul Ticaret Odası 5. Kat Fuaye)
13:30 – 15:00 II. Oturum: Balkanlar’ın Tarihsel Arka Planı: 20. Yüzyılda İttifaklar ve İhtilaflar
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şule KUT, T.C. Okan Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Zafer TOPRAK, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi

“Bir Ortaklık Projesi: Balkan Antantı’na Giden Yol”


Dr. Antonis KLAPSIS, Atina Panteion Üniversitesi Uluslararası Avrupa ve Bölgesel Çalışmalar Bölümü Öğretim Üyesi

“Geçmişten Dersler: 1930’larda Yunan-Türk Uzlaşması ve Balkanlar’da Güçler Dengesi”Hazal PABUÇÇULAR, Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Doktora Öğrencisi

“Türk Dış Politikası ve Oniki Ada: 1923-1945”


15:00 – 15:15 Ara
15:15 – 17:00 III. Oturum: Türkiye’nin Balkanlar Politikası
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Elçin MACAR, Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Hamza KARCIC, Saraybosna Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü

“Bosna’ya Yönelik Türk Dış Politikası: 2002-2014”


Dr. Mehmet Uğur EKİNCİ, Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları (SETA) Vakfı

“Batı Balkanlar’da Türkiye’ye Bakış ve Neo-Osmanlıcılık Tartışmaları”


Alessia CHIRIATTI, Perugia Yabancılar Üniversitesi Barış ve Kalkınma İçin İşbirliği Bölümü

Federico DONELLI, Cenova Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü

“Çatışma Sonrası Balkanlar’da Türkiye’nin Çift Aşamalı İlişkileri”


Dr. Sacit KUTLU, Yıldız Teknik Üniversitesi Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi

“Türkiye’nin Balkan Politikasının Tarihi Arka Planı Olarak Balkan Savaşlarının Sosyo-Ekonomik Etkileri: Görseller”


20:00 – 23:00 Protokoler Akşam Yemeği (Cemile Sultan Korusu Havuzbaşı Restaurant)
29 Mayıs 2014 Perşembe
10:00 – 11:30 IV. Oturum: İktisadi ve Sosyal Örnekler Işığında Balkan Tarihi
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Oya DAĞLAR MACAR, İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Jülide AKYÜZ ORAT, Kafkas Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi

“Tırnova’dan İstanbul’a Bir Kağıt Fabrikası Açma Teşebbüsü”


Hilal OTYAKMAZ, Uluslararası Burç Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

“Bosna Hersek Visoko’da Yaşayan Bir Mutasavvıf Hattat: Hüseyin Zilko Efendi ve İlahi Mecmuası”


Dr. Milena PETKOVA ENCHEVA, Sofya St. Kliment Ohridski Üniversitesi Tarih Fakültesi Öğretim Üyesi

“1898-1911 Arası İstanbul’daki Bulgar Ticaret Konsolosluğu’nun Faaliyetleri”


Yrd. Doç. Dr. Cengiz MUTLU, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi

“Balkan Savaşlarından Sonra Selanik Musevileri: 1912-1943”


11:30 – 11:45 Ara
11:45 – 13:30 V. Oturum: Türkiye’de Balkanlar ve Balkanlar’da Türkiye Algısı
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Nuray BOZBORA, Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Galip ÇAĞ, Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi

“Batıya Bakmak Doğuyu Görmek: Türkiye'de Algısal Bir Miras Olarak ‘Balkan’ Kavramı ve Değişmesi Gerekenler”


Dr. Senada SELO SABIC, Zagreb Kalkınma ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü

“Hangi Türkiye? Batı Balkanlar’da Türkiye’nin Varlığının Farklı Boyutları”


Vasileios KYRIAZIS, Editör, Epicos.com

“Yunan İnternetinde Tanımlanmış Türkiye İmajı”


Prof. Dr. Gencer ÖZCAN, İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

“Sırbistan Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı/Türk İmajı”


11:45 – 13:30 Öğrenci Paneli: Türk Dış Politikasında Balkanlar (5. Kat Fuaye)
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Oya DAĞLAR MACAR, İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi
Esma ERDAL, İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü – Lisans

“AB Entegrasyon Sürecinde Balkan Ülkeleri ve Türkiye”


Gina PANAGOPOULOU, Atina Devlet Kapodistria Üniversitesi Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Bölümü – Yüksek Lisans

“Türkiye Balkanlar’a Barış mı İhrac Ediyor?”


Fatih GÜNEL, İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü – Lisans

“Türkiye’nin Balkan Politikaları: Ortak Kader Algısı”


Sümeyye AKKOYUN, Güney Galler Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümü – Yüksek Lisans

“Bosna Hersek’ten Balkanlar: Balkanlarda Barış İnşa Sürecine Psikolojik Bir Yaklaşım”


Mak MURANOVIC, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Uluslararası ve Kamusal İlişkiler Bölümü – Yüksek Lisans

“Türk Dış Politikasının Balkanlar’da Bölgesel İstikrara Yönelik Çabaları”


13:30 – 14:30 Öğle Arası
14:30 – 16:00 VI. Oturum: Türkiye’nin Balkan Ülkeleri ile Ekonomik İlişkileri ve Ticari Diplomasi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kerem ALKİN, T.C. Nişantaşı Üniversitesi Rektörü
Şekib AVDAGİÇ, İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı

“Türkiye’nin Balkan Ülkelerine Yönelik Ticareti ve Ekonomik İlişkilerin Son Durumu”


Panagiotis PAPADOPOULOS, Yunanistan Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Başkan Yardımcısı

“Yunanistan’daki Ekonomik Durum Çerçevesinde Türk-Yunan Ticari İlişkileri”Muharrem CAN, T.C. Tiran Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri

“Ortak Tarihi Geçmişimiz ve Kültürel Benzerliklerin Karşılıklı Ticaret ve Ekonomik Faaliyetler Üzerindeki Olumlu Etkileri: Arnavutluk Örneği”


16:00 – 16:15 Ara
16:15 – 17:30 VII. Oturum: Dayton Barışı Sonrası Balkanlar’da Güncel Siyasi Sorunlar ve Çözüm Arayışları
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Nurcan ÖZGÜR BAKLACIOĞLU, İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Aydın BABUNA, Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi

“AB Entegrasyonu ve Batı Balkanlar”


Doç. Dr. Nuray BOZBORA, Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

“Dayton Sonrası Bosna Hersek’te Yeni Demokratik Düzenin Sınırları”


Ahsen UTKU, Tufts Üniversitesi Fletcher School Hukuk ve Diplomasi Bölümü

“Çatışma Sonrası Balkanlar’da Geçiş Dönemi Hukuku ile Ortak Hafıza ve Demokrasiye Giden Yol”


Prof. Dr. Birol AKGÜN, Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) Başkanı

“Balkanlar’daki Güncel Siyasi Gelişmelere Türkiye’nin Yaklaşımları”


30 Mayıs 2014 Cuma
10:00 – 11:30 VIII. Oturum: Türkiye-Rusya-AB Üçgeninde Balkanlar: Enerji ve Güvenlik
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet HACISALİHOĞLU, Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Volkan ÖZDEMİR, Enerji Piyasaları ve Politikaları Enstitüsü (EPPEN) Başkanı

“Balkanlar Enerji Güvenliğinde Gaz Boru Hatları Jeopolitiğinin Önemi”


Doç. Dr. Mesut ÖZCAN, T.C. Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Müdürü

“Ekonomi Politikaları Çerçevesinde Türkiye’nin Balkanlar’daki Siyasi Etkisi”


Prof. Dr. Erhan BÜYÜKAKINCI, Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

“Rusya’nın Balkan Politikaları: Tartışmalar ve Yeni Açılımlar”


Yrd. Doç. Dr. İnan RÜMA, İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

“Mecburiyetin Bunaltısı: AB ve Balkanlar”


11:30 – 11:45 Ara
11:45 – 13:30 IX. Oturum: Türkiye ve Balkanlar: Kültürel Miras ve Diplomasi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hayati DEVELİ, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı
Doç. Dr. Hasan KORKUT, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Uluslararası ve Kamusal İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

“Türkiye’nin Balkanlar’daki İnsani Diplomasisi: Bosna Hersek’teki TİKA Projeleri Üzerine Bir Örnek Olay İncelemesi”


Prof. Dr. Şaban ÇALIŞ, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkan Yardımcısı (teyit beklenmektedir)

“Türkiye’nin Balkanlar Politikasında Kültürel Diplomasinin Etkileri”


Dr. Ourania BESSI, Yıldız Teknik Üniversitesi Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi

“Balkanların Mimari Çevresinde ‘Osmanlılar’ın ‘Franchising’i: Sürdürülebilir Bir Osmanlı Kültürel Miras Yönetimi Modeli”


Prof. Dr. Ulvi KESER, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

“Balkanlar’da Kentkırım ve Türkiye'nin Kültürel İnsani Yardım Faaliyetlerine Kesitsel Bir Bakış”


11:45 – 13:30 Öğrenci Paneli: Balkanlardaki Türk/Müslüman Topluluklar ve Türkiye’nin Politikaları (5. Kat Fuaye)
Oturum Başkanı: Barış HASAN, Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü – Doktora
Erhan HASAN, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Sosyal ve Siyasal Bilimler Bölümü – Lisans

“Bulgaristan’da Yaşayan Türklerin Karşılaştığı Sosyal, Kültürel ve Dini Sorunlar ve Türkiye’nin Bölgedeki Rolü”


Abela RIZVANSKA, Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü – Yüksek Lisans

Ivana DRAGOVIC, Ss. Cyril ve Methodius Üniversitesi Sosyoloji Bölümü – Yüksek Lisans

“Avrupa-Atlantik Entegrasyonunun Yarattığı Sorunlar: Makedonya’daki Türk Etnik Grubunun Sosyal Entegrasyonu”


Haydar Eren AKIN, İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü – Yüksek Lisans

“Siyasi Parti Stratejisi Olarak Hak ve Özgürlükler Hareketi”


Arş. Gör. Büşra DİLLİOĞLU, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Uluslararası ve Kamusal İlişkiler Bölümü

Muhammet Bumin TURHAN, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Sosyal ve Siyasal Bilimler Bölümü – Lisans

“Bosna Hersek’teki Türk-İslam Ağlarının Başarısı”


13:30 – 14:30 Öğle Arası
14:30 – 16:00 X. Oturum: Türk Dizileri ve Yapımlarının Balkan Halkları Üzerinde Yarattığı Türkiye Algısı
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Özgür ÇENGEL, İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Bölümü Başkanı
Tarkan KARLIDAĞ, Yapımcı, Adam Film

“Türk Dizilerinin ve Yapımlarının Balkanlar’da Yarattığı ‘Türk’ Algısı”


Dr. Adem BALABAN, Hena e Plote Beder Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi

“Arnavutluk’ta Yayınlanan Türk Dizilerinin Arnavut Kültürü Üzerine Etkisi”


Dajana BOGDANOVIC, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Uluslararası ve Kamusal İlişkiler Bölümü

“Bosna Hersek’te Türkiye’nin Kamu Diplomasisi: Dizilerin Etkisi ve Türk Dilinin Yaygınlaşması”


Arş. Gör. Gülüzar MUSTAFA, Sofya Ulusal ve Küresel Ekonomi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

“Kültürel Diplomasi ve Bulgaristan’da Türk Medya Yapımlarının Etkisi: Kamuoyu Yaratmak ve Nüfuz Etmek”


16:00 – 16:15 Ara
16:15 – 17:30 XI. Oturum: Türkiye’nin Balkanlar’daki Eğitim Faaliyetleri
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Neriman ERSOY HACISALİHOĞLU, İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Şinasi GÜNDÜZ, Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü

“Balkan Ülkelerindeki Türk Üniversiteleri: Türkiye’nin Bölgedeki Diplomasisine Etkileri”


Yrd. Doç. Dr. Ali HÜSEYİNOĞLU, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Öğretim Üyesi

“Avrupa Birliği’nin Güneydoğusunda Azınlık Eğitiminin Gelişimi: Yunanistan Batı Trakya’daki Türk Azınlık Üzerine Bir İnceleme”


Doç. Dr. Lindita XHANARI LATIFI, Tiran Üniversitesi Dil Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi

“Balkanlar’daki Türkçe Sözcükleri: Bir Gerçek ve Tarihsel Dil Olgusu Olarak”


17:30 – 18:00 Kapanış Konuşmaları
Dursun TOPÇU, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Atilla YAYLA, İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Bölümü Başkanı

Prof. Dr. Kenan AYDIN, Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
ORGANİZATÖRLER

İstanbul Ticaret Odası

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi (BALKAR)


ORGANİZASYON KOMİTESİ

AKKOYUN, Ayaz

ASLAN, Hüsametttin

DAĞLAR MACAR, Oya, Doç. Dr.

HACISALİHOĞLU, Mehmet, Prof. Dr.

HASAN, Barış

ÖZENMİŞ, Çağdaş

USUL, Ali Resul, Prof. Dr.

UYGUR, Yasin

YALÇIN, Hasan Basri, Yrd. Doç. Dr.


BİLİM KURULU

BABUNA, Aydın, Prof. Dr.

BALTA, Evren, Doç. Dr.

BOZBORA, Nuray, Doç. Dr.

DAĞLAR MACAR, Oya, Doç. Dr.

ERSOY HACISALİHOĞLU, Neriman, Yrd. Doç. Dr.

GÜVENÇ, Serhat, Doç. Dr.

HACISALİHOĞLU, Mehmet, Prof. Dr.

HÜSEYİNOĞLU, Ali, Yrd. Doç. Dr.

KUTLU, Sacit, Dr.

MACAR, Elçin, Prof. Dr.

ÖZCAN, Gencer, Prof. Dr.

ÖZDEMİR, Volkan, Dr.

ÖZGÜR BAKLACIOĞLU, Nurcan, Doç. Dr.SEL TURHAN, Fatma, Yrd. Doç. Dr.

TOPRAK, Zafer, Prof. Dr.

Yüklə 52,08 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə