Birey/topluluk ve/veya toplumun dünyaya baktığı pencere Birey/topluluk ve/veya toplumun genlerinde/kodlarında bulunan değerlerYüklə 445 b.
tarix25.10.2017
ölçüsü445 b.
#12768 • Birey/topluluk ve/veya toplumun dünyaya baktığı pencere

 • Birey/topluluk ve/veya toplumun genlerinde/kodlarında bulunan değerlerKültür yapılan iş ya da eylemin, alınan karar düzeylerinin her yönünü/yüzünü şekillendirmekte.

 • Kültür yapılan iş ya da eylemin, alınan karar düzeylerinin her yönünü/yüzünü şekillendirmekte.

 • Daha etkili ve daha etkin firma/şirket/kurum/organizasyon kültürünü tasarımlama ve inşa etme arayışında sayısız danışmana binlerce dolar ödeniyor. • İnovasyon, tek başına farklılık değil

 • İnovasyon, tek başına yenilik değil

 • İnovasyon, tek başına yaratıcılık değil

 • İnovasyon, tek başına buluş değil

 • İnovasyon, tek başına önsezi ya da öngörü değil

 • İnovasyon, tek başına A&G değilYaratıcılık- Ne- Fikirler- Birey odaklı (motivasyon-yönetici ve arkadaş etkisi)

 • Yaratıcılık- Ne- Fikirler- Birey odaklı (motivasyon-yönetici ve arkadaş etkisi)

 • İnovasyon- Nasıl- Süreçler- Kültür odaklı (motive edici enformasyon süreci “epistemik motivasyon” ve sistematik enformasyon)Yaratıcılık, tipik olarak problem belirleme, tanımlama ve çözme sürecinin ilk aşamaları.

 • Yaratıcılık, tipik olarak problem belirleme, tanımlama ve çözme sürecinin ilk aşamaları.

 • İnovasyon, o fikirin uygulanmasına pratik düzleme aktarılmasına odaklanır ayrıca uygulamanın kuruluş içindeki çeşitli paydaşlar tarafından kabulüne odaklanır.İnovasyon, sağ beyin aktivitesi olarak düşünüldü ve beyindeki korteks ya da içgüdüden ortaya çıkan önsezi ile eş değer tutuldu.

 • İnovasyon, sağ beyin aktivitesi olarak düşünüldü ve beyindeki korteks ya da içgüdüden ortaya çıkan önsezi ile eş değer tutuldu.

 • Korteks, düşünme, konuşma, görme, duyma, yeni şeyler üretme sırasında kullanılan bölüm; bilgilerin kaydedildiği yer.

 • Bununla birlikte inovasyon, metodolojik deneyimleme başarısının gerçekleştiği sol beyin becerisini de içerebilir; yalnızca ilham değil. İnovasyon sadece zihnin yöneldiği konu değil, sadece ürün de değil daha ziyade süreç –bilgi/ilişki/iletişim- odaklı.İnovasyon, daha önce düşünmediğimiz bir fikir için durmamız ve açıklık getirmek üzere bize izin veren herhangi bir şey;

 • İnovasyon, daha önce düşünmediğimiz bir fikir için durmamız ve açıklık getirmek üzere bize izin veren herhangi bir şey;

 • Aynı şeye farklı açılardan bakış, bir model keşfediş ya da birkaç modeli birlikte keşfediş, yeni bir unsur yaratma.

  • Bir şeye/hedefe doğru nasıl koşacağınız olabilir
  • Bir şeye/hedefe birisiyle birlikte nasıl koşacağınız olabilir (Wurman, 2010) TED Conference ted.com
  • Varılmak istenen durum/hedef yetmiyor;
  • Doğru amaca/hedefe yönelmek (self direction)


 • Örneğin bir toplantıyı nasıl tasarımladığınız, inovasyon olabilir.

 • Tanımlanan zamandır ve yerdir-bir olaydır.

 • “Ben bir olayı inove ettim diyorsam, inovasyon benim için bir modelin –tasarımlanan şey- en azından benim için yeni olan ve dilerim başkaları için de yeni olan”.(Wurman, 2010)İşyerinde kesintilere gidildiği zamanlarda zayıf yönlerimi daha az, değerlerimi daha yüksek nasıl kılabilirim?

 • İşyerinde kesintilere gidildiği zamanlarda zayıf yönlerimi daha az, değerlerimi daha yüksek nasıl kılabilirim?

 • Sayısız toplantı, e-posta ve yoğun çalışmanın ortasındayken kendimi sıkıştırılmış kutunun dışında nasıl tutabilirim?

 • İş yaşamında daha büyük başarıyı nasıl yaratabilirim?

 • Çalkantılı ve karmaşık zamanlarda kariyerimi nasıl yönlendirebilirim? DENGE

 • Nasıl vazgeçilmez olabilirim?Daha fazla çalışmak her zaman yeterli değil.

 • Daha fazla çalışmak her zaman yeterli değil.

 • Uzmanlık ve fonksiyonel becerilerimiz de yetmeyebilir.

 • Yıllarca kazandığımız deneyimlerimiz de yetmeyebilir.İnovasyon yetilerini geliştirmek için;

 • İnovasyon yetilerini geliştirmek için;

 • Deneyimli çalışandan yeti sahibi bireye dönüşüm

 • İşi daha etkili kılmak için daha az stresli daha az sıkıcı iş süreçlerini yaşama

 • Gelişme ve yükselme için gizli fırsatları keşfetme

 • Ekospazm vb. durumlarda kuruluşun ayakta kalması ve başarısı için daha fazla çaba göstermeEngellerin üstesinden gelme ve değer yaratan ürün/sonuç ortaya koyma için yeni çalışma yollarına hakim olma

 • Engellerin üstesinden gelme ve değer yaratan ürün/sonuç ortaya koyma için yeni çalışma yollarına hakim olma

 • Takımınız, çalışma grubunuz ya da departmanınızın katma değerli katkısını geliştirme

 • Üst yönetimin dikkatini çekme için kendini yetiştirme

 • Çalışma yaşamı/işten daha çok zevk almak için daha derin ve zenginleştirilmiş yaşam

 • Kuruluş için vazgeçilmez olmaSözü edilen durum ve süreçleri inşa etmek için zaman ayırma

 • Sözü edilen durum ve süreçleri inşa etmek için zaman ayırma

 • Söz konusu inovasyon yetilerini kazanma, sadece A+G departmanları çalışanları, sadece üst düzey yöneticiler, sadece pazarlama departmanları çalışanları için değil; herkes için.

 • Çünkü inovasyon herkes için; siz de dahilsiniz.

 • Tucker, Robert B. (2011). Innovation is Everbody’s Business. How to Make Yourself Indispensible in Today’s Hypercompetitive World. John Willey.Zeka Katsayısı (Intelligent Quotient-IQ)

 • Zeka Katsayısı (Intelligent Quotient-IQ)

 • Duygusal Katsayı (Emotional Quotient-EQ)

 • Ruhsal Katsayı (Spiritual Quotient-SQ

 • İnovasyon Katsayısı (Innovation Quotient-IQ) • Kendine çok güvenme; gönül rahatlığı

 • Geçmişteki başarılara sıkı sıkıya odaklanma

 • Kısa erimli düşünme

 • Risk almaya çekinme

 • Statükocu olma

 • Bürokrasi

 • Uyuşukluk, tembellik, durağanlık

 • Kapalı olma • Kapalı olma

  • Bilmediğini bilmeme
  • Bildiğini bilmeme


 • Kuantum

 • Eleştirel düşünebilmek

 • Paralel düşünebilmek

 • Paradoksal düşünebilmek

 • İmkansızı düşünebilmek • Risk alma ‘Görevimiz Tehlike’-Cesaret –korkunun üzerine gitmek (Psiko-sibernetik)

 • Hayal etme ve sonuna kadar başarma isteği

 • İmkansızı başarma isteği ve inanma; mucize bekleyen (ilkel insan) değil, mucize yaratan (uygar insan)

 • Kaynak yaratma

 • Yaratıcı düşünme ve eyleme geçmeFikir alma, paylaşım

 • Fikir alma, paylaşım

 • Karşılık beklemeden ama ezmeden iyilik yapmak-kendine zarar da vermeden (PS)

 • Kendine güven (self-confidence)

 • Birlikte dans etmeyi öğrenme (Kuantum)

 • Açık olma

  • Bilmediğini bilme
  • Bildiğini bilme


İnovasyon uzmanları aynı fikirde ki gerçekten inovatif firmalar, inovasyon kültürü ile beslenmekte ve bu kültürden doğmaktadır.

 • İnovasyon uzmanları aynı fikirde ki gerçekten inovatif firmalar, inovasyon kültürü ile beslenmekte ve bu kültürden doğmaktadır.

 • Daha geniş kültür –yerel, bölgesel-ulusal hatta evrensel- yaratıcılık ve sürdürülebilir inovasyonda belirleyici durumda, hatta esas rolü oynamakta. • Ne yaşandığı mı?

 • Ne kadar yaşandığı mı?

 • Nasıl yaşandığı (yaşam/süreç kalitesi) mi? • İnovasyon, süreçlere odaklanıyorsa

 • Süreçler:

 • İş süreçleri- Bilgi

 • Bilgi süreçleri- Bilgi

 • İlişki süreçleri- Bilgi

 • İletişim süreçleri- Bilgi • Birey, topluluk ve/veya toplumun dünyaya baktığı pencerede inovasyon algısı

 • Birey, topluluk ve/veya toplumun kodlarında yer alan inovasyon değeri • Japon mucizesi

 • -yönetim inovasyonu, kendine özgü kültürel güçlerin sinerjisinden ortaya çıktı-Ortak değerler

 • Ortak değerler

 • 2. Dünya Savaşı’nın tahribatından çıkış için paylaşılan hırs;

 • Kaosun üstesinden gelmek için çok derinlerde gömülü önceliklerin gün yüzüne çıkması;

 • Savaşı izleyen süreçte gerçekleştirilen ekonomik çalışmalar;

 • Özgünlüğü/bireyselliği destekleme isteği;

 • Ulusal ve organizasyonel düzeyde daha fazla mal üretimine yöneliş isteği.Bir başka fenomen “Silikon Vadisi”

 • Bir başka fenomen “Silikon Vadisi”

 • Rusya ve diğer ülkeler bu fenomeni canlandırmaya çalışırken modelin nasıl gerçekleştirileceği hala belirsiz.

 • Mario Morino, 2009’daki bir makalesinde, inovasyon reef’inin beslenmesini, Silikon Vadisi gibi inovasyon ekosistemlerin, Cambridge, Massachusetts, Seattle, Washington gibi yerlerde serpileceğini ve ekosistemin organik olduğunu vurgulamaktadır.Binalar, şirket yapıları, hatta hükümet politikaları taklit edilebilir, transfer edilebilir, yeniden üretilebilir ya da ihraç edilebilir ancak kültür edilemez.

 • Binalar, şirket yapıları, hatta hükümet politikaları taklit edilebilir, transfer edilebilir, yeniden üretilebilir ya da ihraç edilebilir ancak kültür edilemez.

 • The Economist’in 2010 yılı raporunda gelişmiş dünyanın sallandığı, dünyanın tepetaklak olduğu, iş inovasyonunun gelişmekte olan ülkelere kaydığı belirtilmiş.

 • İnovatörlerin gelecekte yöneleceği ülkelerin Asya, Afrika ve Güney Amerika’daki pazarlar olacağı tahmin edilmektedir. • Ernst&Young ve McKinsey’in 2011 yılında ayrı ayrı yayınladıkları raporlar, giderek daha fazla firmanın kendi A&G faaliyetlerini denizaşırı ülkelere kaydırdığını göstermekte.

 • Gelişmekte olan pazarların artan inovasyon gücü farklı bir kültürel model seti getirecek gibi görünüyor. • En yeni aday, Hindistan’ın “Jugaad etiği”: Az kaynak kullanarak sert kısıtlamaların üstesinden gelmek. Çok sayıda yazar, antik Jugaad erdemleri ile “sade/basit inovasyon”u esas alan moda Batılı görüşü arasındaki paralelliğe işaret ediyor.

 • Gerçekte, Japon modeli, Amerikan modeli ya da Hindistan modeli, ne olursa olsun, inovasyon kültürle inşa edilebilir ve beslenebilir.“Açık inovasyon” – “İşbirlikçi rekabet”

 • “Açık inovasyon” – “İşbirlikçi rekabet”

 • Zorluklara, soru ve sorunlara karşı çözümleri ortak akıl ile kanalize eden, ilhamlardan ortaya çıkan yaklaşım.

 • Eli Lily Company (170.000 mühendis, bilim insanı, girişimci)- web tabanlı ağ

 • InnoCentive platformu

 • Changemakers modeliTexas’ta yaşayan eski diplomat Mark Bent, elektriği olmayan toplulukların kullanımı için geliştirdiği güneş enerjisi ile çalışan el feneri; aydınlatma için geliştirme çabası başarısızlığa uğruyor

 • Texas’ta yaşayan eski diplomat Mark Bent, elektriği olmayan toplulukların kullanımı için geliştirdiği güneş enerjisi ile çalışan el feneri; aydınlatma için geliştirme çabası başarısızlığa uğruyor

 • InnoCentive’in online topluluğuna sunuyor

 • Rockefeller Foundation, en iyi çözüm için ödül koyuyor

 • Yeni Zelanda’dan bir mühendis en iyi fikri (maliyet-etki) geliştiriyor

 • Çin’de üretim gerçekleşiyor

 • Afrika’da; İran ve Afganistan’da askerler ve deniz piyadeleri kullanıyorİnovasyon kültürünü genlerimize kodladığımız, böylelikle algılarımızı alışkanlıklardan kurtardığımız, daha verimli, daha anlaşılır, daha yaratıcı, daha nitelikli, daha keyifli yaşam ve yaşantılara…

 • İnovasyon kültürünü genlerimize kodladığımız, böylelikle algılarımızı alışkanlıklardan kurtardığımız, daha verimli, daha anlaşılır, daha yaratıcı, daha nitelikli, daha keyifli yaşam ve yaşantılara…Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin