Bu hərəkət uçuş, enmə və ya tranz t ölkəs n n tətb q olunan qanunlarına r ayət etmək üçün lazımdırYüklə 15,96 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix18.11.2023
ölçüsü15,96 Kb.
#132977
növüQaydalar
Sərnişinin daşınmasından imtina4.11.2023 09:34
Daşınma qaydaları | Azerba jan a rl nes
https://www.azal.az/az/ nformat on/transportat on-rules/11/
1/2
Sərn ş n n daşınmasından mt na
11.1.
Daşımadan mt na hüququ
Av aş rkət uçuşun təhlükəs zl y n təm n etmək və tətb q olunan qanunların tələblər n yer nə yet rmək məqsəd lə,
yaxud özünün əsaslandırılmış qərarlarını nəzərə alaraq, aşağıda göstər lənlər müəyyən etd y halda Sərn ş n n
/baqajın lk n və ya sonrakı daşınmasından mt na etmək hüququna mal kd r:
bu hərəkət uçuş, enmə və ya tranz t ölkəs n n tətb q olunan qanunlarına r ayət etmək üçün lazımdır;
Sərn ş n n davranışı, yaşı, ruh və ya f z k vəz yyət n nəzərə alaraq, Sərn ş n n aşağıdakılara eht yacı olduğunu
müəyyən edərsə:
Sərn ş n n Av aş rkət n xüsus köməy nə eht yacı var, lak n Av aş rkət müəyyən səbəblərə görə bu yardımı ona
təqd m etmək mkanına mal k dey l;
d gər sərn ş nlərə narahatlıq törədə b lər;
özü və ya d gər sərn ş nlər üçün, yaxud sərn ş nlər n və Av aş rkət n mülk yyət üçün hər hansı təhlükən n
yaranmasına səbəb olacaq;
əgər Sərn ş n Av aş rkət n sərn ş n, baqaj və yük daşıması qaydalarını və ya uçuşların təhlükəs zl y n n, d gər
sərn ş nlər n daşınmasının, onların rahatlığı və keyf yyət n n təm n ed lməs lə bağlı göstər şlər n yer nə
yet rm rsə, d gər Sərn ş nlər n daşınması üçün narahatlıq yaradırsa və bununla əlaqədar Av aş rkət həva
gəm s n n bortunda olan sərn ş nlər qarşısında öz öhdəl klər n yer nə yet rə b lm rsə;
əgər Sərn ş n uçuşun təhlükəs zl y n şübhə altına alan tərzdə hərəkət ed rsə, yaxud belə davranış nümay ş
etd r rsə. Belə davranışa Sərn ş n n d gər sərn ş nlərə, Av aş rkət n şç lər nə və hava gəm s ek pajına hədə-qorxu
gəlməklə aqress v hərəkətlər a dd r;
əgər Sərn ş n av as ya təhlükəs zl y üzrə yoxlamadan keçməkdən mt na edərsə;
əgər Sərn ş n d gər Sərn ş nlər (baqaj, yük və ya hava gəm s ) üçün təhlükə yarada b lərsə və yaxud artıq
yaradırsa;
əgər Sərn ş n tərəf ndən ödən lməl olan müvaf q tar f və ya hər hansı yığım onun tərəf ndən ödən lməm şd rsə və
ya Av aş rkətlə Sərn ş n arasında kred t saz ş yer nə yet r lməm şd rsə;
əgər Sərn ş n səyahət üçün lazım olan sənədlər yoxlama üçün təqd m etməm şd rsə;
əgər Sərn ş n g r ş üçün et barlı sənəd olmayan tranz t ölkəs nə getməyə cəhd göstər rsə;
A) əgər Transfer Sərn ş n n st fadə ed lməm ş b r nc / lk n uçuş kuponu varsa, lak n o, öz səyahət marşrutunun hər
hansı d gər dayanacağında qeyd yyata (uçuş üçün) mürac ət ed rsə, həm n transfer sərn ş n n b r nc / lk n uçuş
kuponunun st fadə olunub/olunmadığı yoxlanılmalıdır və b r nc / lk n uçuş kuponu lə fakt k uçuş olubsa
(man festə əsasən) və o, texn k /texnoloj səhvə görə bağlanmayıbsa, həm n kuponun açıq seqment n n
“Suspended” keç r lməs nə və sərn ş n n növbət uçuşa qəbul ed lməs nə cazə ver l r. Əgər Transfer Sərn ş n n
st fadə ed lməm ş b r nc / lk n uçuş kuponu varsa və onun fakt k olaraq həm n uçuşdan st fadə etməs öz əks n


4.11.2023 09:34
Daşınma qaydaları | Azerba jan a rl nes
https://www.azal.az/az/ nformat on/transportat on-rules/11/
2/2
tapmırsa , Av aş rkət həm n Transfer sərn ş n n təxs s n ləğv etmək, həm n b let et barsız hesab etmək və b let n
dəyər n n qaytarılmasından mt na etmək hüququna mal kd r;
B) əgər b rbaşa uçuş yer nə yet rən Sərn ş n n st fadə ed lməm ş öncək uçuş kuponları varsa, lak n o, öz səyahət
marşrutunun hər hansı d gər dayanacağında uçuşu yer nə yet rmək üçün qeyd yyata mürac ət ed rsə, həm n
sərn ş n n öncək uçuş kuponunun “Suspended” statusuna keç r lməs nə və sərn ş n n növbət uçuşa qəbul
ed lməs nə cazə ver l r Av aş rkət belə sərn ş n n təxs s n ləğv etmək hüququna mal kd r;
əgər b let təqd m etm ş şəxs b letdə adı göstər lən şəxs olduğunu sübut edə b lm rsə (belə halda Av aş rkət həm n
b let müsad rə edərək onu et barsız elan etmək və b let n dəyər n n qaytarılmasından mt na etmək hüqüquna
mal kd r);
əgər Sərn ş n əvvəllər də Av aş rkət n qaydalarını pozmuşdursa və Av aş rkət n reyslər ndə daşınması üçün
arzuolunmaz şəxslər s yahısına dax l ed lm şd rsə;
əgər Av aş rkət göstər lən tar xdən sonra bu Sərn ş n öz reyslər ndə daşıya b lməyəcəy barədə Sərn ş n yazılı
surətdə və ya elektron poçtla xəbərdar ed bsə
Sərn ş n və onun baqajı TİM/TİMATİC qaydalarında göstər lən enmə və tranz t ölkəs n n tətb q olunan
qanunlarının tələblər nə cavab verməd y halda.
Əgər sərn ş n n səyahət sənədlər yararsız hesab olunarsa (saxta, korlanmış, cırılmış, yuyulmuş və s.)
Sərn ş ndə yoluxucu xəstəl k olduğu halda.
11.2.
Hava gəm s n n kommers ya yüklənməs üzrə məhdud yyətlər
Hava gəm s n n kommers ya yüklənməs cazə ver lən həddən artıq olduğu təqd rdə, uçuşun təhlükəs zl y n təm n
etmək məqsəd lə Av aş rkət sərn ş n n razılığı lə həm n sərn ş n n d gər reyslə daşınması barədə qərar qəbul
etmək hüququna mal kd r. Hava gəm s n n kommers ya yüklənməs n n cazə ver lən hədd n aşan baqaj və ya yük
mövcud olduğu təqd rdə, təhlükəs zl y , habelə hava gəm s n n operat v şək ldə və vaxtında uçuşunu təm n etmək
məqsəd lə, Av aş rkət bu baqajın və ya yükün həm n st qamət üzrə həyata keç r lən növbət reyslə xt yar
qaydada daşınması barədə qərar qəbul edə b lər.

Yüklə 15,96 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin