Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir?Yüklə 162,74 Kb.
tarix26.10.2017
ölçüsü162,74 Kb.

1. —-, Türk şiirinde Fransız sembolizminin sembolü olarak bilinir. Ancak şair kısmen Servet-i Fünun kısmen de Divan edebiyatı şiir anlayışını birleştirerek kendi şiirini yaratmıştır. Şiir hakkındaki düşüncelerini ise "Piyale" adlı eserinin önsözünde vermiştir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir?

A) Namık Kemal

B) Tevfik Fikret

C) Cenap Şahabettin 

D) Ahmet Haşim

E) Yahya Kemal Beyatlı

 

2. Servet-i Fünun romanının en önemli yazarıdır. Romanlarının en belirgin özelliği, dil ve anlatımıdır. Çünkü onun dili, Servet-i Fünun düzyazısının dili demektir. Romanlarında toplumsal olaylar değil, kahramanların içinde yaşadıkları sosyal çevrelerin realist betimlemeleri vardır. Titiz gözlemlere dayanan betimlemelerini, tutarlı ruhsal çözümlemelerini olaylar arasında eriterek ölçülü kullanan ilk Türk romancısıdır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?         

A) Mehmet Rauf

B) Halit Ziya Uşaklıgil

C) Hüseyin Cahit Yalçın

D) Recaizade Mahmut Ekrem

E) Ahmet Rasim

 

3. Servet-i Fünun'a katılmadan önce, Halit Ziya'nın İzmir'deyken yayımladığı eserlerini takip ederek yetişen bir sanatçıdır. Halit Ziya etkisi, bu sanatçının eserlerinde uzun süre devam etmiştir. Bununla beraber, onun eserleri Halit Ziya'ya göre daha sade ve zarif bir Türkçeyle yazılmıştır. Eserlerinin konuları ise, genellikle tutkulu aşklar, kadın ve ihtiras maceralarıdır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hüseyin Cahit Yalçın

B) Recaizade Mahmut Ekrem

C) Celal Sahir

D) Hüseyin Rahmi Gürpınar

E) Mehmet Rauf

 

I. İnsanı ve doğayı resmeden şiirler yazmışlardır.II. Soluk ve melankolik edebiyata karşı çıkmışlardır.

III. Değişen, çeşitlenen, ahenk veren bir nazım ölçüsü istediklerinden, aruzu tercih etmişlerdir.

IV. Batı edebiyatına ait nazım şekillerini kullanmışlardır.

V. Mensur şiir türündeki eserlerinde çok süslü bir dil kullanmışlardır.4. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi, Servet-i Fünun edebiyatı için söylenemez?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

5. Roman tekniği bakımından güçlü roman ve öykülerini Servet-i Fünun'un etkili olduğu dönemde yazmış; öykü ve roman kahramanlarını yaşadığı toplumdan, özellikle çok iyi bildiği salon insanlarının içinden seçmiştir. Aslen İzmirli olduğundan, ilk eserlerinde İzmir'deki çevresini konu edinmiştir. Yazar, Fransız natüralist ve realistlerinin etkisinde kalmış; romanlarında aydın çevreyi, öykülerinde ise halkın yaşamım işlemiştir.

Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halit Ziya Uşaklıgil

B) Mehmet Rauf

C) Ahmet Mithat Efendi

D) Recaizade Mahmut Ekrem

E) Samipaşazade Sezai

 

6. Aşağıdakilerden hangisi, Edebiyat-ı Cedide sanatçılarına ait bir eser değildir?

A) Haluk'un Defteri

B) Ferdi ve Şürekâsı

C) Genç Kız Kalbi

D) Şıpsevdi

E) Avrupa Mektupları

 

I. Servet-i Fünun topluluğuyla aynı dönemde eser vermesine karşın, bu topluluktan ayrı kalmıştır.II. Romanlarında İstanbul'un kenar mahalle kültürünü, dilini yansıtmıştır.

III. Şık, Mürebbiye gibi romanlarında yanlış anlaşılan Batılılaşmayı eleştirmiştir.7. Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki sanatçılardan hangisiyle ilgilidir?

A) Tevfik Fikret

B) Halit Ziya Uşaklıgil

C) Hüseyin Rahmi Gürpınar

D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

E) Cenap Şahabettin

 

8. İstanbul halkının iç mahallelerdeki hayatını ve bu hayatın karakteristik tiplerini, tipik olaylarını, batıl inançlarını, dedikodu yapan kadınlarını karikatürize eden sanatçı, halka seslenen ve kitaplarını halka sevdirmeyi başaran bir yazardır. Kahramanlarını onların ağzıyla konuşturan yazar sokağı romanlarına sokmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen yazarın eserlerinden biri değildir?

A) Mürebbiye

B) Şık 

C) ŞıpsevdiD) Falaka

E) Gulyabani

 

9. Servet-i Fünuncularla çok yakın dostluklar kurmasına rağmen onların sanat anlayışına katılmamış, saz ve tekke şairlerinin etkisiyle şiirler yazmıştır. Yunus'a benzer söyleyişi vardır. Ansiklopedik bilgilere sahip olduğundan “feylesof” unvanını almıştır. "Serab-ı Ömrüm" adlı bir şiir kitabı vardır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Mithat Efendi

B) Hüseyin Rahmi Gürpınar

C) Rıza Tevfik Bölükbaşı

D) Ahmet Rasim

E) Süleyman Nazif

 

Mehmet Rauf                        Hayat-ı MuhayyelHalit Ziya Uşaklıgil                Siyah İnciler

Tevfik Fikret                          Hac Yolunda

Cenap Şahabettin                Promete

Hüseyin Cahit Yalçın             Eşkâl-i Zaman10. Yukarıdaki eser ve yazar adları eşleştirilirse hangi yazar ve eser dışta kalır?

A) Mehmet Rauf – Siyah İnciler

B) Hüseyin Cahit Yalçın – Hayat-ı Muhayyel

C) Halit Ziya Uşaklıgil – Eşkâl-i Zaman

D) Cenap Şahabettin – Hac Yolunda

E) Tevfik Fikret – Promete 

 

11. (I) Bu dönemde "roman" türü, Fransız edebiyatının etkisiyle yeni bir hız kazanır, (II) Gerçekçi betimlemenin payı daha da artar. (III) Fransızcanın etkisiyle üslup değişir. (IV) Dil, yeni kavramları karşılayacak yeni tamlamalar ve sıfatlarla süslü bir şekil kazanarak ağırlaşır. (V) Romantizmin etkisiyle kişiler, tek yönlü olarak ele alınır.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde Servet-i Fünun edebiyatı ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

12. Halit Ziya, roman tiplerini çizmekte tam bir ustalık göstermiştir. Tip ve karakter çizmede oldukça başarılıdır. (I)Aşk-ı Memnu'daki (II)Bihter ve (III)Behlül(IV)Mai ve Siyah'taki (V)Suat başarılı tiplerdir.

Yukarıda numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

13. Tevfik Fikret'le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Nazmı nesre yaklaştırmıştır,

B) Edebiyatımızdaki İlk çocuk şiirleri kitabını çıkarmıştır.

C) Aruz ölçüsünü Türkçeye ustalıkla uydurmuştur.

D) Şiirlerinin tümünde aşk, kadın ve doğa konularını işlemiştir.

E) Toplum için sanat anlayışına bağlı şiirler de yazmıştır.

 

14. —- Divan edebiyat; nazım biçimlerinden olan "müstezat"; geliştirip zenginleştirerek Fransız serbest şiirine benzeyen "serbest müstezat"ı kullandılar. Ayrıca uyak (kafiye) örgüsünde şaire kolaylıklar sağlayan özgün biçimler yarattılar. Biçim yönünden şiirimizin Batılı bir nitelik kazanması bu dönemde gerçekleşmiştir, denebilir. .

Bu parçanın başına, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Cumhuriyet dönemi sanatçıları

B) Edebiyat-ı Cedide sanatçıları

C) İkinci dönem Tanzimat sanatçıları

D) Fecr-i Âti sanatçıları

E) Birinci dönem Tanzimat sanatçıları

 

15. 1896'dan 1901 yılına değin sürmesine karşın, yazınımızda gerçekten geniş ve etkili bir yer tutan; şiir, roman, öykü, eleştiri, anı… türlerinde değerli ürünler verilen bir dönemdir.

Yukarıda sözü edilen edebiyat dönemi aşağıdakilerin hangisiyle adlandırılmıştır?

A) Birinci dönem Tanzimat edebiyatı

B) Fecr-ı Âti

C) Edebiyat-ı Cedide

D) İkinci dönem Tanzimat edebiyatı

E) Milli Edebiyat

 

16. Aşağıdakilerden hangisi, Fecr-i Âti topluluğunda yer almış sanatçılardan biri değildir?

A) Ahmet Haşim

B) Ali Canip

C) Emin Bülent

D) Yahya Kemal

E) Yakup Kadri17. Aşağıdakilerin hangisinde eser – yazar eşleştirilmesi doğrudur?

A) Pençe – Halit Ziya

B) Körebe – Mehmet Rauf

C) Bize Göre – Ahmet Haşim

D) Acı Bir Hikâye – Hüseyin Cahit

E) Göl Saatleri – Cenap Şahabettin

 

18. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Fecr-i Ati Topluluğu içinde bulunmamıştır?

A) Ali Canip

B) Emin Bülent

C) Refik Halit

D) Yakup Kadri

E) Mehmet Rauf

 

19. Aşağıdakilerin hangisinde verilen eserin türü yanlış gösterilmiştir?

A) Füruzan                 Tiyatro

B) Kırk Yıl                    Öykü

C) Son Yıldız               Roman

D) Gizli Figanlar          Şiir

E) Siyah inciler            Mensur şiir

 

20. Aşağıdakilerin hangisinde eser – yazar eşleştirilmesi yanlıştır?

A) Genç Kız Kalbi – Mehmet Rauf

B) Bir Ölünün Defteri – Halit Ziya

C) Saray ve Ötesi – Hüseyin Cahit Yalçın

D) Hac Yolunda – Cenap Şahabettin

E) Tarih-i Kadim – Tevfik Fikret

 

21. Aşağıdakilerin hangisinde eser – yazar eşleştirilmesi yanlıştır?

A) Hayal içinde – Hüseyin Cahit Yalçın

B) Siyah inciler – Cenap Şahabettin

C) Doksan Beşe Doğru – Tevfik Fikret

D) Pençe – Mehmet Rauf

E) Gizli Figanlar – Süleyman Nazif

 

22. Roman, öykü, makale ve eleştiri türünde eserler yazmıştır. Yeni edebiyatı savunan yazılar ele almıştır. Roman ve öykülerinde çoğunlukla zengin aileleri işlemiştir. Fransız İhtilalı’nı konu alan "Edebiyat ve Hukuk" adlı çevirisi Servet-i Fünun'da yayınlanınca bu dergi kapatılmıştır. Böylece Servet-i Fünuncular dağılmışlardır.

Yukarıdaki parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Süleyman Nazif   

B) Ahmet Haşim

C) Hüseyin Cahit      

D) Ahmet Rasim

E) Ali Canip

 

23. Süreyya ve Suat birbirlerini severek evlenmişlerdir. Süreyya denizi ve boğazı çok sevdiğinden her gün tekneyle boğaza çıkar. Aile dostları olan Necip ile Suat sık sık yalnız kalır. Zamanla bu dostluk aşka dönüşür. Daha sonra mahallede dedikodular çıkmaya başlayınca Necip, yalıya daha seyrek gider. Kışın Suat ile Süreyya konağa taşınır. Konakta yangın çıkar. Necip Suat'ı kurtarmak için kendini ateşe atar, ikisi de yanarak ölür.

Yukarıdaki parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kırık Hayatlar

B) Nadide

C) Siyah inciler

D) Pençe        

E) Eylül


 

24. Fecr-i Ati edebiyatı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Servet-i Fünun edebiyatına tepki olarak ortaya çıkmıştır.

B) Şiirde parnasizmin etkisinde kalınmıştır.

C) Edebiyatımızda ilk bildiriyi yayınlayan grup olmuştur.

D) Servet-i Fünuncuların devamı olmaktan öteye gidememişlerdir.

E) Fransız edebiyatı örnek alınmıştır.

 

I. Bir Aşkın TarihiII. Son Emel

III. Karanfil ve Yasemin

IV. Siyah inciler

25. Yukarıda Mehmet Rauf’un eserleri verilmiştir. Numaralı eserlerden hangilerinin türü aynıdır?

A) I. – II.   B) I. – IV.   C) II. – III.   D) II. – IV.   E) II. – IV.

 

26. Ahmet Cemil, çok iyi yetişmiş, edebi hevesleri ve hayalleri olan bir gençtir. Yazmakta olduğu eseri bitince büyük bir şöhrete kavuşacağına inanır, arkadaşı Hüseyin Nazmi'nin kız kardeşi Lamia ile evleneceklerini hayal eder. O, bu hayallerini mehtaplı gecede Tepebaşı'nda Haliç'e bakarak kurmuştur.

Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aşk-ı Memnu

B) Araba Sevdası

C) Mai ve Siyah

D) Mürebbiye

E) Nemide

 

27. Adnan Bey'in, genç ve hasta olan eşi yaşamını yitirir. Bunun üzerine Adnan Bey, kendisinden çok küçük olan Bihter ile evlenir. Bu hatalı evlilik, acı sonuç doğurur. Bihter Hanım ile Adnan Bey'in yeğeni Behlül arasında gizli bir aşk yaşanır. Ancak daha sonra Behlül Adnan Bey'in kızı Nihal'e âşık olur. Bunun üzerine Bihter intihar eder.

Yukarıdaki parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mai ve Siyah

B) Aşk-ı Memnu

C) Eylül


D) Kırık Hayatlar

E) Araba Sevdası

 

28. Mehmet Rauf’la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İlk psikolojik romanı yazmıştır.

B) Fecr-i Ati topluluğunda yer almıştır.

C) Dil ve anlatımı kusursuzdur.

D) Mensur şiirler de yazmıştır.

E) Toplumsal konuları göz ardı etmiştir.

 

29. Birçok türde eser yazmıştır. Eserlerinde romantik konuları ele almış, toplumsal konulara pek yer vermemiştir. Romanlarında psikolojik tahlillere önem vermiştir. Dili sade ancak anlatımı bozuktur. Roman ve öykülerinde özel yaşamından izler görülür. Eserlerinden bazıları "Son Yıldız", "Kadın isterse"…

Yukarıdaki parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mehmet Rauf

B) Halit Ziya

C) Hüseyin Cahit

D) Yakup Kadri

E) Halide Edip

 

I. Solgun DemetII. Bir Ölünün Defteri

III. Saray ve Ötesi

IV. Kırık Hayatlar

30. Yukarıda Halit Ziya'nın eserleri verilmiştir. Numaralı eserlerden hangilerinin türü aynıdır?

A) I. – II.

B) I. – IV.

C) II. – III.

D) II. – IV.

E) III. – IV.

 

31. Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Ati edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

A) Şiirlerini aruz ölçüsüyle yazdılar.

B) Süslü, sanatlı ve ağır bir dil kullandılar.

C) Sanatın, topluma anlatılması gerektiğine inanmışlardır.

D) Serbest müstezatı geliştirdiler.

E) Arapça ve Farsça kelime ve tamlamaları kullanmadılar.

 

32. Aşağıdakilerden hangisi Halit Ziya ile ilgili bir özellik değildir?

A) Türk edebiyatında realizmin öncüsü olduğu

B) Batı tekniğine uygun ilk roman yazdığı

C) Alışılmışın dışında bir cümle yapısının olduğu

D) Romanlarında ruh çözümlemelerine önem verdiği

E) Eserlerinin birçoğunun ölümünden sonra yayımlandığı

 

33. Aşağıdakilerden hangisi Halit Ziya için söylenebilir?

A) Romantizmin etkisinde kalmıştır.

B) Batı tekniğiyle ilk öyküyü yazmıştır.

C) Sadece roman ve öykü yazmıştır.

D) Batı edebiyatındaki eserleri aslından okuyarak özümsemiştir.

E) Romanlarında sıradan insanların yaşamlarını konu edinmiştir.

 

34. Cenap Şahabettin ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hem aruz hem hece ölçüsünü kullanmıştır.

B) Yeni yeni sözcükler bulup kullanmıştır.

C) Dekadanlıkla suçlanmıştır.

D) Düzyazı türünde de eserler vermiştir.

E) Eserlerini "sanat sanat içindir" anlayışıyla yazmıştır.35. Edebiyat-ı Cedide ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Karamsar, bezgin, hayalci bir dünya görüşü egemendir.

B) Dili özleştirme çabası ortadan kalkmıştır.

C) Fransızca sözdizimiyle Türkçe cümleler kurulmaya çalışılmıştır.

D) Göz için değil; kulak için uyak anlayışı benimsenmiştir.

E) Şiir, düzyazıdan daha önemli sayılmıştır.

 

36. "Sanat için sanat" görüşüyle realizmin ilkelerini uygulamaya çalışan, genellikle dindışı ve kişisel konuları işleyen Servet-i Fünun sanatçıları, şiir, öykü, roman, makale, fıkra, anı, eleştiri türlerinde nitelikli ürünler vermişlerdir.

Bu parçada sözü edilen dönemin "şiir, roman ve eleştiri" türlerindeki temsilcileri sayılan sanatçılar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Ahmet Haşim, Halit Ziya, Hüseyin Cahit Yalçın

B) Cenap Şahabettin, Mehmet Rauf, Süleyman Nazif

C) Tevfik Fikret, Hüseyin Cahit Yalçın, Mehmet Rauf

D) Tevfik Fikret, Halit Ziya, Hüseyin Cahit Yalçın

E) Tevfik Fikret, Mehmet Rauf, Cenap Şahabettin

 

37. Aşağıdakilerin hangisi, Servet-i Fünun şiirinin özelliklerinden biri değildir?

A) Nazmın nesre yaklaştırılması

B) Anlaşılması güç, ağır bir dil kullanılması

C) Parnasizm ve sembolizmin etkilerinin görülmesi

D) Aşk, doğa, aile yaşamı gibi konuların işlenmesi

E) "Sanat, toplum içindir." görüşünün benimsenmesi

 

38. Aruz ölçüsü edebiyatımızın hiçbir döneminde bu denli ayrıntılı değerlendirilmemiştir. —- şairleri, kullandıkları aruz kalıbının konuya ve dizeleri oluşturan sözcüklere uygun olmasını sağlamaya çalışmışlardır. Bununla da yetinmeyip konuyla biçim arasında müzikal bir uyum yaratmak için aynı şiirde birkaç kalıp kullanmışlardır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Fecr-i Âti

B) Tanzimat

C) Servet-i Fünun

D) Yedi Meşale

E) Divan


 

I. "Kırk Yıl", "Saray ve Ötesi" anılarını topladığı yapıtlardır.

II. "Mai ve Siyah" romanı, romancılık yaşamının ilk olgun örneği sayılır.

III. "Aşk-ı Memnu" romanında yasak bir aşkı anlatır.

IV. "Kırık Hayatlar"da toplumsal ve bireysel karmaşalar yüzünden yaşamları kırık dökük olan insanları işlemiştir.

V. Bir ruh çözümlemesi romanı olan "Hayal İçinde", dönemine göre yalın bir dille yazılmıştır.39. Bu cümlelerin hangisinde sözü edilen yapıt, Halit Ziya Uşaklıgil'in değildir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

40. Aşağıdakilerden hangisi, Servet-i Fünun hikâye ve romanının özelliklerinden biri değildir?

A) Romanlarda, genellikle geçim derdi olmayan insanların aşkları ve aile yaşamları işlenmiştir.

B) Genellikle İstanbul dışında gözlenen olaylar ayrıntılı bir biçimde anlatılmıştır.

C) Kişilerin iç ve dış dünyaları ayrıntılarıyla anlatılmış, yazar kendi kişiliğini gizlemiştir.

D) Arapça ve Farsça sözcüklere yer verilmiş, bu sözcüklerle oluşturulan yeni tamlamalara düşkünlük gösterilmiştir.

E) Tanzimat hikâye ve romanlarına göre daha nitelikli örnekler verilmiştir.

 

41. Tevfik Fikret "Hasta Çocuk", "Nesrin", “Balıkçılar” adlı şiirlerini günlük yaşama yönelik izlenimlerinden esinlenerek oluşturmuştur. Bu şiirlerinde konuşma diline yakın bir şiir dilini bulmaya çalışmıştır. Ayrıca aruzla yazılmış dizelerin, öteden beri süregelen bağımsızlığına son vererek şiiri cümlelerden oluşan bir yazı görünümüne sokmuştur.

Bu parçadan, Tevfik Fikret ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

A) Nazmı nesre yaklaştırdığına

B) Şiirlerinde toplumsal konulara da yer verdiğine

C) Aruzu Türkçeye ustalıkla uyguladığına

D) Konu bütünlüğünü önemsediğine

E) Şiirlerinde gözlemlerinden de yararlandığına

 

42. Servet-i Fünun sanatçılarının en az ürün verdikleri yazınsal tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) anı


B) roman

C) tiyatro

D) öykü

E) şiir


 

43. Halit Ziya Uşaklıgil ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Hikâye ve roman dışında, anı türünde de eserleri vardır.

B) Türk edebiyatında realizmin ilk başarılı örneklerini vermiştir.

C) Yaşamının son yıllarında roman ve hikâyelerini sadeleştirmiştir.

D) Roman ve hikâyelerinin kahramanlarını genellikle sıradan insanlardan seçmiştir.

E) Eserlerinde, Fransızcanın cümle yapısını andıran değişik bir söz dizimi kullanmıştır.

 

44. Bugün Fransa'ya doğru gidenlerin yaptıklarıyla eskiden İran'ı taklit edenlerin arasında fark kalmamıştır. Türk dili ve edebiyatında otuz beş yıl önce başlayan sadeliği öldürenler —- sanatçılarıdır. —- en önemli şiir kitabı Rübab-ı Şikeste'nin adını bile Emile Bergarat'ın Lyre Brisee'inden (Kırık Saz) almıştır.

Düşüncenin akışına göre, bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Tanzimat, Abdülhak Hamit

B) Fecr-i Âti, Ahmet Haşim

C) Servet-i Fünun, Tevfik Fikret

D) Yedi Meşale, Ziya Osman Saba

E) I. Yeni, Oktay Rifat

 

45. Aşağıdakilerden hangisi Edebiyat-i Cedide sanatçılarından biri değildir?

A) Mehmet Rauf

B) Tevfik Fikret

C) Cenap Şahabettin

D) Ahmet Rasim

E) Halit Ziya Uşaklıgil                                 

 

46.Servet-i Fünun dönemi romancılarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Realizmin ve natüralizmin etkisiyle gözleme önem vermişlerdir.

B) Olay kahramanlarının ruh çözümlemelerine fazla önem vermemişlerdir.

C) Çevre tasvirlerini süs için değil, olay kahramanlarının kişiliklerinin oluşumunu anlatabilmek için yapmışlardır.

D) Olayları, İstanbul'la sınırlandırmışlar, İstanbul dışındaki yerlerden pek söz etmemişlerdir.

E) Arapça, Farsça sözcüklere ve dil kurallarına geniş ölçüde yer vermişlerdir.

 

47. Türk edebiyatında ilk roman, Batılı tekniklerin denendiği ilk roman, gerçekçi ilk roman ve Batılı tekniklerin başarıyla uygulandığı ilk gerçekçi roman sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) İntibah, Sergüzeşt, Araba Sevdası, Aşk-ı Memnu

B) Sergüzeşt, Araba Sevdası, Karabibik, Mai ve Siyah

C) Sergüzeşt, İntibah, Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat, Araba Sevdası

D) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat, İntibah, Sergüzeşt, Mai ve Siyah

E) İntibah, Araba Sevdası, Sergüzeşt, Karabibik

 

48. 1 Mart 1897'de Sabah gazetesinde yayımlanan "Dekadanlar" başlıklı yazıda Servet-i Fünuncular, dil anarşisi yaratmakla, geleneklerinden kopmakla, ulusal özelliklerini yitirmekle suçlandılar. Bu yazıya "Timsal-i Cehalet" adlı şiirle topluluk adına yanıt verilmiştir.

Bu parçada sözü edilen yazıyı ve şiiri yazan sanatçılar aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Yakup Kadri, Ahmet İhsan

B) Ahmet Mithat, Tevfik Fikret

C) Ahmet Rasim, Tevfik Fikret

D) Ahmet Mithat, Ahmet Haşim

E) H. Rahmi Gürpınar, Cenap Şahabettin

 

49. Aşağıdakilerden hangisi, Tanzimat ve Servet-i Fünun edebiyatlarının ortak özelliğidir?

A) Dili sadeleştirme yolunda çaba harcama

B) Klasisizmden ve romantizmden etkilenme

C) Şiirde genellikle aruz Ölçüsünü kullanma

D) Divan şiiri geleneğini olduğu gibi sürdürme

E) "Sanat toplum içindir." anlayışını benimseme50. Halit Ziya’nın etkisinde kalarak yazdığı "Eylül" Türk edebiyatında psikolojik romanın ilk örneği sayılır. Daha sonra yazdığı yirmiyi aşkın romandan hiçbiri onun kadar ilgi görmemiştir.

Bu sözler aşağıdaki yazarların hangisini tanıtmaya yöneliktir?

A) Yakup Kadri

B) Ahmet Rasim

C) Mehmet Rauf

D) Memduh Şevket

E) Hüseyin Rahmi

 

51. Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret ile Cenap Şahabettin'in ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Anlamı, şiirin bütününe yayma

B) Şiirlerini doğa ve aşk konularıyla sınırlandırma

C) Şiirde biçim ve içerik yönünden yenilik arayışı içinde olma

D) Şiirde duygu ve ahengi önemseme

E) "Kulak için kafiye" anlayışını benimseme

 

52. Tevfik Fikret'le ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Çocuklar için yazdığı ve "Şermin"de topladığı şiirlerinde yalın bir dil ve hece ölçüsü kullandı.

B) Parnasyenlerin etkisinde kalmakla birlikte 1901'den sonra toplumcu anlayışa yöneldi.

C) "Sis", "Tarih-i Kadim", "Doksan Beşe Doğru" adlı manzum öykülerini dörtlüklerle yazdı.

D) Nazmı nesre yaklaştırdı; bir dize ortasında başlayıp başka bir dizenin ortasında biten cümleler kullandı.

E) Şiirlerinde yabancı sözcük ve tamlamaları çok kullandı. 

 

53 Fransız sembolistlerinin etkisiyle alışılmadık imgeler kurmuştur. "Elhan-ı Şita"daki "beyaz lerze" (beyaz titreyiş), bunlardan biridir. Bu tutumu, Ahmet Mithat'ın Servet-i Fünuncuları alaya alan "Dekadanlar" makalesini yazmasına yol açmıştır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mehmet Fuat

B) Tevfik Fikret

C) Ahmet Haşim

D) Cenap Şahabettin

E) Hamdullah Suphi

 

54. Edebiyat-ı Cedidecilerin, özellikle Hüseyin Cahit'le Mehmet Rauf’un Dr. Rıza Tevfik ile estetik konusu üzerinde tartışırken "Güzellik görecedir." sözünün bizim "Sanat kişisel ve saygıya değerdir." sözümüzden farkı neydi? Bireysel sanat anlayışı bize onlardan miras kalmadı mı?

Bu sözleri, söyleyen sanatçının “biz” dediği topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Garipçiler

B) Servet-i Fünuncular

C) Fecr-i Aticiler

D) Yedi Meşaleciler

E) Beş Hececiler

 

55. (I) Edebiyat-ı Cedide yazarlarının roman ve öykülerindeki çevre, genellikle İstanbul’dur. (II) Romanlarda aydın kişilerin yaşamları işlenir. (III) Örneğin, Halit Ziya'nın roman kişileri aydın ve sanattan anlayan kişilerdir. (IV) Mehmet Rauf’un Eylül romanı için de aynı şeyi söyleyebiliriz. (V) Ancak, Cenap Şahabettin'in kimi öykülerinin konulan ve kişileri halktandır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

56. Aşağıdakilerden hangisi, Servet-i Fünun ve Fecr-i Âti edebiyatlarının ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Genellikle aruz ölçüsünün kullanılması

B) Halkın, edebiyat ve sanat konusunda bilgilendirilmeye çalışılması

C) "Sanat için sanat" anlayışına bağlı kalınması

D) Ancak aydın kesimin anlayabileceği bir dil kullanılması

E) Batı edebiyatı nazım biçimlerinin kullanılması

 

57. Servet-i Fünun şiirinin ikinci adı sayılan Cenap Şahabettin; makale, deneme, söyleşi ve gezi yazısı türlerinde de yazılar yazmıştır. "Körebe" adlı küçük bir tiyatro oyunu da yayımlayan sanatçı, özdeyişlerini —- adlı yapıtında toplamıştır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

A) Nesr-i Harp

B) Evrak-ı Eyyam

C) Avrupa Mektupları             

D) Tiryaki Sözleri

E) Nesr-i Sulh

 

58. Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Âti topluluğunun amaçlarından biri değildir?

A) Batı'nın önemi eserlerini çevirmek

B) Batı’yla Doğu arasında sağlam bir köprü işlevi üstlenmek         

C) Tiyatro türünü yeniden canlandırmak

D) Batı'nın benzer topluluklarıyla ilişkiler kurmak

E) Halkı sanat konusunda yetiştirmek için konferanslar, toplantılar düzenlemek 

 

59. Aşağıdakilerden hangisi Cenap Şahabettin’le Ahmet Haşim'in ortak özelliği değildir?

A) "Sanat için sanat" görüşünü benimsemeleri

B) Aruz ölçüsünü kullanmaları

C) Şiir ve nesir alanında eser vermiş olmaları

D) Fransız sembolistlerinin etkisinde katmaları

E) Servet-i Fünun topluluğunda yer almaları

 

I. Şair, güncelliğin dışına çıkmamalı, şiir düzyazıdan uzaklaştırılmaya çalışılmamalıdır.II. Şair, doğayı değil; onun insan ruhunda bıraktığı izlenimleri duyurmaya çalışmalıdır.

III. Anlam, kapalı ve belirsiz olmalı; okuyucu kendisine göre bir anlam sezinlemelidir.

IV. Sözlerin anlamları değil, yarattıkları müzik önemlidir; sözlerle yaratılan müzik, sezdirmenin en önemli öğesidir.

V. Kapalılığın sağlanması ve istenenin duyurulabilmesi için özgün mecazlar, değişik söyleyişler bulmak gerekir.60. Yukarıdaki cümlelerden hangisi, Ahmet Haşim'in şiir anlayışıyla çelişen bir yargı içermektedir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

61. Servet-i Fünun topluluğuna katılmamış, gözlemci ve gerçekçi bir yazarımızdır. Anı, fıkra ve makale türünde yazdıklarıyla özgün bir yer edinmiştir. İstanbul Türkçesiyle halkın inançlarını, gelenek ve göreneklerini anlatmıştır. En acıklı olayları bile bir gülmece havası içinde vermiştir. Falaka, Gecelerim, Şehir Mektupları önemli yapıtlarındandır.

Bu parçada tanıtılan yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Rasim

B) Hüseyin Rahmi

C) Yakup Kadri

D) Mehmet Rauf

E) Refik Halit Karay

 

62. Edebiyatımızda Batılı anlamda ilk romanı o yazmıştır. Romanlarında kullandığı dil oldukça ağırdır. Romanlarının konusu İstanbul'da geçer, roman kahramanlarını aydın kişilerden seçmiştir. Eserlerinde gözleme dayalı betimlemeleri, eserini süslemek için değil, özellikle kişileri ve olayları daha iyi anlatmak için kullanmıştır.

Yukarıdaki parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şemsettin Sami    

B) Namık Kemal

C) Halit Ziya 

D) Mehmet Rauf

E) Ahmet Mithat Efendi

 

I. KörebeII. Evrak-ı Eyyam

III. Hac Yolunda

IV. Yalan

Yukarıda Cenap Şahabettin'in eserleri verilmiştir.63. Numaralandırılmış eserlerden hangi ikisinin türü aynıdır?

A) I. – II.   B) I. – III.   C) I. – IV.   D) II. – III.   E) II. – IV.

 

64. Şiirlerinde çoğunlukla aşk ve doğa konularını ele almıştır. Ona göre şiir: "Sözcüklerle yapılmış bir resimdir." Ö, şiirde musikiye ve ahenge önem vermiştir. Ahenk oluşturacak sözcükleri özenle seçer. Bu yüzden bir şiirde aruzun birçok ölçüsünü kullanmıştır. Şiirlerini "Tamat'' adlı kitapta toplamıştır.

Yukarıdaki parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevfik Fikret        

B) Hüseyin Cahit

C) R. Mahmut Ekrem

D) Cenap Şahabettin

E) Ahmet Haşim

 

65. Şiirlerini aruz ölçüsüyle kaleme almıştır. Eserlerinde oldukça ağır bir dil kullanmıştır. Ona göre şiir, hissedilmek, duyulmak için yazılan bir türdür. O, şiirlerinde dış dünyayı olduğu gibi değil, hayallerle süsleyerek şiire aktarmıştır. Şiirde anlam kapalılığından yanadır. "Göl Saatleri" şiir kitaplarından biridir.

Yukarıdaki parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Haşim       

B) Cenap Şahabettin

C) Tevfik Fikret        

D) Süleyman Nazif

E) Ali Canip

 

66. Asıl mesleği doktorluktur, ihtisas için gönderildiği Fransa'da tıptan çok, şiirle ilgilenmiştir. Fransız edebiyatının sembolist şairlerini tanımıştır. Ancak sanatçıda genel olarak sembolist şiir anlayışı yoktur. Sadece, istare, dil ve ahenk özellikleri bakımından sembolizme yakındır.

Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevfik Fikret        

B) Cenap Şahabettin

C) Rıza Tevfik           

D) Hüseyin Cahit

E) Ahmet Rasim

 

67. Tevfik Fikret ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Şiiri düzyazıya yaklaştırmıştır.

B) Parnasizmin etkisindedir.

C) Aruzu başarılı kullanmıştır.

D) Ağır bir dil kullanmıştır.

E) Heceyi küçümsemiş, hiçbir şiirinde kullanmamıştır.

 

68. Aşağıdaki eserlerden hangileri Yeni Edebiyat (Servet-i Fünun) sanatçılarına aittir?

A) Doksan Beşe Doğru, Tamat

B) Hepsinden Acı, Sarnıç

C) Son Yıldız, Şıp Sevdi

D) Kadın İsterse, Zehra

E) Şemsa, Kadın Pençesi

 

69. Yeni Edebiyat'ın en önemli şairidir. Şiirlerinde sağlam bir yapı, kendinden önceki şairlerde görülmeyen iç ve dış yenilikler, biçim, uyak serbestliği, başarılı bir aruz uygulaması görülür. Şiiri düzyazıya ustaca yaklaştırmıştır. "Tarih-i Kadim" eserlerinden biridir.

Yukarıdaki parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cenap Şahabettin 

B) Hüseyin Cahit

C) Rıza Tevfik           

D) Tevfik Fikret

E) Mehmet Akif Ersoy

Saf ve durgun… Hani akşamki coşku, heyecan?

Bir çocuk ruhu kadar unutkan

Bir çocuk ruhu kadar şimdi aydınlık, lekesiz,

Uyuyor mavi deniz70. Tevfik Fikret'e ait olan bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Serbest müstezat nazım şekliyle yazılmıştır.

B) Dizelerdeki yargılar, konuşma dilindeki akışa uygundur; şair, nazmı nesre yaklaştırmıştır.

C) Noktalama işaretleri, onlara özel anlam yüklenerek kullanılmıştır.

D) Doğa betimlemesi yapılmış, deniz kişileştirilmiştir.

E) Dörtlük nazım birimi ve hece ölçüsü kullanılmıştır.

 

71. Aşağıdakilerin hangisinde verilen eserler, Servet-i Fünun sanatçılarına aittir?

A) Kara Bela – Zehra

B) Zavallı Çocuk – Şair Evlenmesi

C) Siyah İnciler – Aşk-ı Memnu

D) Karabibik – Mürebbiye

E) Araba Sevdası – Zemzeme

 

72. Ben onun gibi, Fransız şairlerini taklit etme ihtiyacı duymadım. Bir parnasyen, hiçbir zaman hayalimdeki şair olmadı. Onunki gibi ağır bir dili asla kullanmadım. Yazdığım şiiri herkes rahatlıkla okuyabilmeli. Onun "Elhan-ı Şita" şiirini anlayabilmek için sözlüğü yanınıza koymalısınız. Ağır ve anlaşılmaz dil kullanma, onun bağlı olduğu topluluğun da belirgin bir özelliğidir. "Hac Yolunda" ve "Tiryaki Sözleri" adlı düzyazı eserlerinde bile bu ağır dile rastlamak mümkün.

Bu parçada, eserlerinden örnekler verilerek eleştirilen şair, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevfik Fikret

B) Cenap Şahabettin

C) Ahmet Haşim

D) Abdülhak Hamit

E) Yahya Kemal

 

73. Şiire Muallim Naci ve A. Hamit’in etkisinde, eski ile yeni arasında kalmış bir tarzla başladı. Kendisine özgü dil ve söyleyişi ancak Batılı şair ve yazarlarla tanıştıktan sonra buldu. O, François Coppee'nin realizmini beğeniyor ve Türk şiirine getirmek istiyordu! Önceleri bireysel duygu ve düşünceleri anlatıyor, doğayı ana temalarından biri yapıyordu, Sonra daha toplumcu bir çizgide yazmaya başladı. "Hasta Çocuk", "Balıkçılar" şiirleri bu ikinci döneme aittir. Onun şiiri, artık yalnızca gözyaşı, özlem ve acıdan ibaret değildir; toplum ve insanların dertlerini dile getirmekle yükümlüdür.

Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namık Kemal

B) Yahya Kemal Beyatlı

C) Tevfik Fikret

D) Cenap Şahabettin

E) Recaizade Mahmut Ekrem

 

74. Fecr-i Âti topluluğu için aşağıda yapılan açıklamaların hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) Servet-i Fünun anlayışını, bir bildiri yayımlayarak eleştirirler.   

B) Eleştirdikleri anlayışın kötü bir taklidi olmaktan öteye gidememiş, yeni bir sanat anlayışı yaratamamıştır.

C) Şiirde sembolizmin etkisinde kalmışlardır.

D) Eserlerde yalın bir dil kullanılması gerektiğini savunmuşlardır.

E) Kısa sürede dağılan topluluğun üyelerinin çoğu, sonradan Milli Edebiyat anlayışıyla ürün vermiştir.

 

75. Romanlarında konularını aydın çevreden seçmesine karşın küçük öykülerinde halkın arasına girmeye çalışmıştır. Roman ve öykü tekniği güçlüdür, hatta Türk romanını Batılı düzeye çıkaran yazarım izdir. Yabancı sözcük ve tamlamalara çok yer vermesiyle eleştirilmiştir. Yaşamının son yıllarında bu yanlışını anlamış ve bazı eserlerinin yeni baskılarını sadeleştirerek yayımlamıştır.

Bu parçada sözü edilen yazarımız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Recaizade Mahmut Ekrem

B) Abdülhak Hamit Tarhan

C) Mehmet Rauf

D) Hüseyin Rahmi Gürpınar

E) Halit Ziya Uşaklıgil 

 

I. Roman ve öyküde ruh çözümlemelerine önem verilmiş; gerçek anlamda realist ve natüralist eserler yazılmıştır.II. Romanların konuları tarihten; günlük hayattan alınmış; teknik olarak başarılı eserler verilememiştir.

III. Din ve tasavvuf konularından uzaklaşılmış, toplumsal sorunların her türlüsünü konu alabilen yeni bir insanlık anlayışı işlenmiştir.

IV. Şiir düzyazıya yaklaştırılmış ve kulak için uyak anlayışı benimsenmiştir.

V. Şiirde ilk kez özel başlıklar kullanılmaya başlanmıştır.76. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangileri Servet-i Fünun edebiyatının özellikleridir?

A) I. ile III.

B) I. ile IV.

C) II. ile III.

D) III. ile IV.

E) IV. ile V.

 

77. Çağdaş edebiyatın ünlü romancılarındandır. Servet-i Fünun döneminde ün kazanmaya başlamasına karşın farklı bir sanat anlayışı taşımıştır. İstanbul halkının yaşamını, aile geçimsizliklerini, batıl inançlarını, yaşanan sosyal krizleri mizah dehasıyla anlatmıştır. Realizm ve natüralizm akımının etkisinde olan sanatçı, toplum için sanat yapmıştır.

Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hüseyin Rahmi Gürpınar

B) Tevfik Fikret

C) Ahmet Rasim

D) Mehmet Âkif Ersoy

E) Falih Rıfkı Atay

 

78. Aşağıdakilerin hangisinde yazar, eser ve eserin türüyle ilgili eşleştirmede bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Cenap Şahabettin – Avrupa Mektupları (gezi yazısı)

B) Tevfik Fikret – Şermin (şiir kitabı)

C) Hüseyin Rahmi Gürpınar – Ben Deli miyim? (roman)

D) Halit Ziya Uşaklıgil – Kırk Yıl (roman)

E) Ahmet Rasim – Falaka (anı)

 

Bugün açız yine evlatlarım, diyordu pederBugün açız yine, lakin yarın ümit ederim

Sular biraz daha sakinleşir… Ne çare "kader

Hayır, sular ne kadar coşkun olsa ben giderim

Diyordu oğlu, yarın sen biraz ninemle otur

Zavallıcık yine kaç gündür işte hasta

79. Bu dizelerden, Tevfik Fikret'le ilgili aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?

A) "Manzum Öykü" denebilecek ürünler vermiştir.

B) Yeni nazım biçimleri denemiş, serbest müstezat kullanmıştır.

C) Şiiri, düzyazıya yaklaştırmıştır.

D) Konu bütünlüğünü sağlamış, beyit bütünlüğünü kırmıştır.

E) Divan edebiyatının konularını genişletmiştir.

 

80. Servet-i Fünun'un üç büyük temsilcisinden biridir. Şiirlerinde doğaya ayrı ve özel bir yer ayırmış, sembolizmin ve parnasizmin etkisinde kalmıştır. Düzyazıları da değişik ve renklidir. Dilin sadeleşmesine karşı olduğu için pek çok Arapça, Farsça sözcüğü, tamlamayı kullanmakta sakınca görmemiş; hatta Fransız sembolistlerinden aldığı kimi güzel söyleyişleri bile Arapça, Farsça sözcüklerle karşılamıştır.

Bu bilgilerle tanıtılan şair ve yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Muallim Naci       

B) Süleyman Nazif

C) Ahmet Haşim       

D) Cenap Şahabettin

E) Abdülhak Hamit

 

81. Herkesin anlayabileceği bir şiir, yalnızca alt düzeydeki şairlerin işidir. Büyük şairlerin kapıları, tunç kanatlı sağlam kent kapıları gibi sımsıkı durur.

Aşağıdaki şairlerden hangisi, tüm şiirlerini bu anlayışla yazmıştır?

A) Tevfik Fikret

B) Ahmet Haşim

C) Namık Kemal 

D) Ziya Paşa

E) Yahya Kemal Beyatlı

 

82. Bizim romancılarımız her nedense romanlarında geçen tiplerini incelemeye pek yanaşmazlar, romanlarında kadın kahramanlar olsa bile bunlar genel olarak kalın çizgilerle geçiştirilir. Oysa Firdevs Hanım olsun, Bihter olsun, birbirini kovalayan olaylar içinde, çok yakından izlenerek onlardaki değişim günlük gerçeklere, kişiler arası ilişkilere bağlanarak şaşırtıcı bir ustalıkla anlatılmaktadır. Ancak Nihal için aynı şeyleri söylemek çok zordur.

Bu parçada kadın kahramanlarından söz edilen yapıt ve yazan, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Aşk-ı Memnu – Halit Ziya Uşaklıgil

B) Eylül – Mehmet Rauf

C) Mürebbiye – Hüseyin Rahmi Gürpınar

D) Nadide – Hüseyin Cahit Yalçın

E) Henüz On Yedi Yaşında – Ahmet Mithat Efendi

 

83. İçinde bulunduğumuz dönemin sosyal ve siyasal durumu, edebiyatımızın toplumdan uzaklaşmasında etkili oldu. Eserlerimizde hayal, acı, hüzün, hastalık gibi temaları işledik. Divan edebiyatı geleneklerini, sanat anlayışını elimizin tersiyle itip çağdaş Fransız edebiyatına yöneldik. Şiirde, anlamdan çok, biçim ve anlatım güzelliğine önem verdik. Bizim için önemli olan, "sanat için sanat" yapmaktı. Bizden sonrakiler de "Sanat, kişisel ve saygıya değerdir." diyerek aslında bizim sanat anlayışımızı devam ettirdiler.

Bu parçada, yazarın "biz" dediği kimlerdir?      

A) Servet-i Fünuncular

B) Yeni Lisancılar

C) Yedi Meşaleciler

D) Fecr-i Aticiler

E) Garipçiler

 

84. Servet-i Fünun dönemiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Nesrin gelişmesinde önemli bir yer tutan gazete, yerini dergilere bırakmıştır.

B) Malumat, Mektep gibi dergiler edebiyat, sanat konularında didaktik yazılara, eleştiri ve tartışmalara yer veren önemli dergilerdendir.

C) Dergilerdeki eleştiriler daha çok "Doğu-Batı tartışması biçiminde, Tanzimat'ta başlayan Naci-Ekrem tartışmasının devamı niteliğindedir.

D) Yazarlar, kişileri gerçek yönleriyle tanıtarak hikâye ve romanlarda "teknik" başarıya ulaşmışlardır.

E) Romanlarda, olaylar çoğunlukla Anadolu'dan seçilmiş, halktan kişilere yer verilmiştir.

 85. Şiirin herkesin anlayacağı bir dille yazılamayacağını savundu. Ancak sonra yazdığı bir özeleştiri yazısında, "Servet-i Fünun şiirinin nispeten Batılı olduğunu, ama doğal olmadığını, dilinin ağdalı olduğunu" itiraf etti. Soneyi ilk kez kullanan şair oldu. Şiirlerinde müzik ve resme büyük önem verdi. Parnasyen şairlerden esinlenerek resim yapar gibi şiir yazma yöntemini kullandı. Şiirlerinin yanında, özdeyiş niteliğindeki sözleri topladığı kitabıyla tanınır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cenap Şahabettin 

B) Ahmet Rasim

C) Tevfik Fikret        

D) Namık Kemal

E) Recaizade Mahmut Ekrem

 

86 Yazar, kendisini, "kırk yıldır kafasına doldurduğu felsefeyi etrafına saçan bir öğretici" olarak görür. Halkın bilgisini genişletme işini, tıpkı Ahmet Mithat gibi hikâye aracılığıyla yapmaya çalışır. Fakat Ahmet Mithat'tan ayrıldığı nokta, öğretmek istediklerini genellikle kendi ağzından değil de kahramanlarının ağzından vermesidir. "Mürebbiye" adlı romanında, mantarlar üzerine uzun uzun konuşulması buna örnektir.

Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namık Kemal

B) Recaizade Mahmut Ekrem

C) Hüseyin Rahmi Gürpınar

D) Halit Ziya Uşaklıgil

E) Mehmet Rauf

 

87. Faik Ali'nin bulduğu "—-" adını benimseyen bu topluluk, sanat anlayışını bir bildiriyle ortaya koydu. Öykü ve romanda Maupassant'ı, tiyatroda H. İbsen'i örnek aldılar. Ne var ki, edebiyatın ve toplumsal bilimlerin ilerlemesine çalışmak, sanatçılar arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak gibi amaçlarını yaşama geçiremediler. Etkileri iki yıl kadar sürdü.

Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Milli Edebiyatçılar

B) Fecr-i Âti

C) Garip


D) Yedi Meşaleciler

E) Maviciler 

 

88. Servet-i Fünun edebiyatının hikâye roman ve özellikle eleştiri sahasında eserler vermiş önemli bir ismidir. Özellikle Tanin gazetesindeki siyası makaleleriyle ilgi toplamıştır. Servet-i Fünun'a yapılan eleştirilere çok cesur cevaplar vererek yeni edebiyatın güçlü bir savunucusu kesilmiş; onları dekadanlıkla suçlayan Ahmet Mithat Efendi ile de şiddetli tartışmaları ölmüştür.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halit Ziya Uşaklıgil         

B) Cenap Şahabettin

C) Hüseyin Cahit Yalçın       

D) Süleyman Nazif

E) Tevfik Fikret

 

89. Cenap Şahabettin, düzyazı sahasında da güçlü bir kalem olduğunu mensur eserleriyle göstermiştir, Cidde gezisi dolayısıyla yazdığı ve "Hac Yolunda" başlığını taşıyan gezi mektupları, Edebiyat-ı Cedide nesrinin dikkati çeken bir örneği olmuştur.Aşağıdakilerden hangisi, Cenap Şahabettin'in düzyazı eserlerinden biri değildir?

A) Avrupa Mektupları          

B) Evrak-ı Eyyam

C) Tiryaki Sözleri      

D) Nesr-i Harp

E) Tamat


 

90. Halit Ziya Uşaklıgil ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Süslü, uzun tamlamalarla yüklü, ağır bir dil kullanmıştır.

B) Hikâyelerini, romanlarına göre daha sade ve doğal bir dille yazmıştır.

C) Eserlerinde realist ve natüralist etkiler görülür.

D) Romanları, bilgi, düşünce ve macera bakımından halkın her kesimini içine alır niteliktedir.

E) Eserlerinde daha çok, aşk, gerçeklerden kaçış, ihanet gibi konulara yer vermiştir.

 

O her sabah uykusundanUyanırken mahmur mahmur

Baygın gözlerinde gıryan

Bir mahrumiyet okunur

Hasta, yazık hazan teyze

Hicran oldu hali bize

Bu şiir, şairin, hayatının son yıllarında bir çocuk ruhu ve çocuk Türkçesiyle hece ölçüsü kullanarak yazdığı şiirlerinden oluşan eserinden alınmıştır.91. Aşağıdakilerin hangisinde sözü edilen yazar ve eseri birlikte verilmiştir?

A) Cenap Şahabettin – Tamat

B) Ahmet Haşim – Piyale

C) Namık Kemal – Zavallı Çocuk

D) Mehmet Rauf – Siyah İnciler

E) Tevfik Fikret – Şermin

 

92 —-, —- şiirinde yer yer hâlâ eski Bizans'mış gibi düşünerek, görünüşte beyaz bir sisin karanlığı içinde, fakat gerçekte istibdat altında ezilen İstanbul’a lanet yağdırıyordu.

Bu parça boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Abdülhak Hamit Tarhan – Sahra

B) Tevfik Fikret – Sis

C) Namık Kemal – Hürriyet Kasidesi

D) Ziya Paşa – Terkib-i Bent

E) Cenap Şahabettin – Elhan-ı Şita

 

93. Romanda, gönlünü bir arkadaşının eşine kaptıran bir erkekle, kocasının arkadaşına âşık olan bir kadın arasındaki yasak ve zorlu aşkın güçlü tahlilleri yapılmıştır. Eser, her iki sevgilinin alevler içinde kalmalarıyla sonlanmıştır. Dil bakımından zayıf olmasına rağmen, Servet-i Fünun döneminin başarılı eserleri arasındadır.

Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kırık Hayatlar      

B) Eylül

C) İntibah      

D) Aşk-ı Memnu

E) Mai ve Siyah 

 

94. Servet-i Fünun edebiyatı anlayışı ile ürün veren veya bu anlayışın etkisiyle yazan birçok yazar ve şairimiz vardır. Servet-i Fünun anlayışının en güçlü sanatçısı Tevfik Fikret'tir. Diğer sanatçıları ise şöyle sıralayabiliriz; —-

Bu parçanın sonuna aşağıdaki adlardan hangisinin getirilmesi uygun değildir?

A) Cenap Şahabettin

B) Halit Ziya Uşaklıgil

C) Süleyman Nazif

D) Hüseyin Cahit Yalçın

E) Muallim Naci

 

I. Üstün bir sanat ortaya koymak amacıyla başlamıştır.II. Fransız parnasyenlerinden etkilenmişlerdir.

III. Zor anlaşılan, özel bir edebiyat dili oluşturmuşlardır.

IV. En önemli temsilcileri, Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin, Halit Ziya, Mehmet Rauf'tur.

95. Aşağıdaki eserlerden hangisi, yukarıda özellikleri verilen edebiyat dönemine ait değildir?

A) Rübab-ı Şikeste    

B) Eylül

C) Hac Yolunda        

D) Aşk-ı Memnu

E) Makber

 

96. Edebiyat-ı Cedide hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Dönemin siyasal yapısından dolayı anlatılan olaylar İstanbul'da geçer.

B) Romanların kahramanları üst tabakadan, öykülerin konuları halktan alınır.

C) Romanlardaki betimlemeler ayrıntılı ve işlevseldir.

D) Yazarlar, eserlerinde kişiliklerini gizlemez.                  

E) Roman ve öykülerde realizmin, şiirlerde sembolizm ve parnasizmin etkisi görülür.

 

97. Servet-i Fünun döneminin nesir alanında en önemli ismidir. Roman, hikâye, mensur şiir, anı, makale, tiyatro türünde eserler verdi. Türk edebiyatının, Batılı örneklere uygun eser veren ilk romancısıdır. Fransız edebiyatından Emile Zola, Stendhal, Flaubert gibi sanatçılara hayran olan yazar, bu realist ve natüralist yazarların etkisinde kaldı.

Aşağıda verilen eserlerden hangisi, parçada tanıtılan yazara ait değildir?

A) Kırık Hayatlar      

B) Aşk-ı Memnu

C) Genç Kız Kalbi    

D) Mai ve Siyah

E) Saray ve Ötesi

 

98. Aşağıdaki eserlerden hangisi, edebiyat türü bakımından farklıdır?

A) Falaka

B) Tiryaki Sözleri

C) Kırk Yıl

D) Gecelerim

E) Saray ve Ötesi

 

99. Hüseyin Rahmi Gürpınar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Servet-i Fünuncularla çağdaş olduğu halde, bu topluluğa katılmamıştır.

B) Cümlelerdeki klasik sırayı bozarak yeni bir nesir dili oluşturmuştur.

C) Romanlarında toplumsal sorunları, batıl inançları, aile içi geçimsizlikleri işlemiştir.

D) Konudan ayrılarak öğretici, uzun açıklamalar yapmıştır.

E) Hayatın gülünç yanların; mizahi bir dille ele almıştır.100. Servet-i Fünun edebiyatı, aşağıdaki dönemlerden hangisini büyük ölçüde etkilemiştir?

A) Tanzimat Edebiyatı

B) Yedi Meşaleciler

C) Milli Edebiyat

D) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

E) Fecr-i Ati Topluluğu

 

101. Tevfik Fikret'le ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Şiirlerinin tamamında bireysel konuları işlemiştir.

B) Aruzu Türkçeye başarıyla uygulamıştır.

C) Nazmı nesre yaklaştırmıştır.

D) Şiirlerinde parnasizmin etkisi görülür.

E) Çocuklar için hece ölçüsüyle yazdığı bir şiir kitabı vardır.

 

I. Tanzimat şiirinde divan şiiri nazım biçimleri kullanılmış, Servet-i Fünun şiirindeyse bu nazım biçimleri terk edilmiştir.II. Tanzimat şiirine göre Servet-i Fünun şiirinde dil daha ağırdır.

III. Her iki dönemde de aruz ölçüsü daha çok kullanılmıştır.

IV. Her iki dönemde de hemen hemen aynı konular işlenmiş, parça güzelliği önemsenmiştir.

V. Tanzimat şiirinde klasisizm ve romantizm, Servet-i Fünun şiirinde parnasizm, sembolizm etkili olmuştur.102 Numaralanmış cümlelerdeki Tanzimat ve Servet-i Fünun şiiri karşılaştırmalarından hangisi yanlıştır?

A) I.   B) II.   C) III.  D) IV.  E) V.

 

103. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Fecr-i Ati dönemi, kendisinden önceki dönemlerden daha verimli ve uzun bir dönem olmuştur.

B) Servet-i Fünun döneminde yazılan hikâye ve romanlarda olay genellikle İstanbul’da geçer.

C) Fecr-i Aticiler, Servet-i Fünuncuları geçmek istemişler; ama onların devamı olarak anılmaktan kurtulamamışlardır.

D) Servet-i Fünun sanatçıları halktan uzaklaşmış ve belli bir zümreye hitap etmiştir.

E) Servet-i Fünuncular eski sözcüklere, yeni anlamlar ve imgeler katarak dili ağırlaştırmalardır.

 

104. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun döneminin bir özelliği değildir?

A) Salon edebiyatı oluşturulmuştur.

B) Dil anlaşılmaz hale getirilmiştir.

C) Sanatta Batılılaşmaya ağırlık verilmiştir.

D) Şiirde toplumsal konulara yönelinmiştir.

E) Şiirde parnasizm ve sembolizm akımlarının etkisin-de kalınmıştır.

 

105. Gazeteci, hatıra ve roman yazarı; bestekâr ve şairdir. İlk yazılarını Ahmet Mithat Efendi'nin Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yayımlamıştır. Şiir, hikâye, okul kitapları, tarih ve bilim konularında eserler yazmış ve tercümeler yapmıştır. Asıl değeri; renkli, canlı bir anlatımla çocukluğunu, ilk ve orta öğrenimini, basın hayatını, İstanbul'un günlük yaşayışını yansıtan fıkra, makale ve anılarında ortaya çıkar. Ramazan Sohbetleri, Eşkal-i Zaman önemli eserlerindendir.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Rasim

B) Hüseyin Rahmi Gürpınar

C) Mehmet Rauf

D) Halit Ziya Uşaklıgil

E) Hüseyin Cahit Yalçın 

 

I. Namık KemalII. Halit Ziya Uşaklıgil

III. Ahmet Haşim

IV. Şinasi

V. Tevfik Fikret106 Yukarıdaki sanatçılar ait oldukları dönemlere göre ikişerli gruplandırılırsa hangisi dışta kalır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

107. Aşağıdakilerin hangisinde Servet-i Fünun edebiyatına mensup sanatçılar bir arada verilmiştir?A) Mehmet Rauf – Ahmet Haşim – Tevfik Fikret

B) Cenap Şahabettin – Halit Ziya – Namık Kemal

C) Abdülhak Hamit – Tevfik Fikret – Hüseyin Cahit

D) Tevfik Fikret – Halit Ziya – Hüseyin Cahit

E) Süleyman Nazif – Ahmet Rasim – Mehmet Rauf

 

108. (I)Fecr-i Ati şairleri şiirlerinde (II)realizm ve natüralizmin etkisi altındadır. Genellikle (III)aruz ölçüsüyle şiirler yazmışlardır. (IV)Serbest müstezat nazım biçimini de kullanmışlar, çoğunlukla (V)aşk ve doğa konularını işlemişlerdir.Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.  B) II.  C) III.   D) IV.  E) V.

 

108. Aşağıdakilerden hangisi Edebiyat-ı Cedide ve Fecr-i Ati dönemlerinde nazım veya nesirde etkili olmuş bir edebi akım değildir?A) Realizm    

B) Empresyonizm

C) Parnasizm

D) Sembolizm

E) Egzistansiyalizm

 

109. Servet-i Fünun'un önemli şair ve yazarlarındandır. Daha çok şiirle uğraşmıştır. Sembolizm akımının etkisinde kalmış, "Sanat, sanat içindir." ilkesini benimsemiştir. Kişisel konularda şiirler yazmış, şiirde musikiye önem vermiştir. Ona göre şiir, düzyazı ve müziğin bileşimidir. Müziğin şiire uyum sağlaması için bir manzume içinde birkaç değişik kalıp kullanmıştır. Değişik ritimler ve hayaller kurabilmek için dili zorlamış, Arapça ve Farsçadan yeni kelimeler alarak bu kelimelerle yepyeni tamlamalar kurmuştur. Ayrıca vecizelerini topladığı kitabı büyük ilgi görmüştür.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Haşim

B) Cenap Şahabettin

C) Hüseyin Cahit Yalçın

D) Tevfik Fikret

E) Halit Ziya Uşaklıgil

 

110. Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Ati Topluluğu sanatçılarındandır?A) Celal Sahir

B) Mehmet Rauf

C) Cenap Şahabettin

D) Ahmet Haşim

E) Hüseyin Rahmi Gürpınar

 

111. Aşağıdakilerin hangisinde Hüseyin Cahit Yalçın ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?A) Eskiye karşı yeniyi, Doğu'ya karşı Batı'yı savunmuştur.

B) Önce Ahmet Mithat'ın etkisiyle "Nadide" adlı romanını yazmış; daha sonra Fransız yazarların etkisiyle realizme yönelmiş "Hayal İçinde" adlı romanını yazmıştır.

C) "Hayat-ı Hakikiye Sahneleri" adlı eserinde İstanbul’un ailelerini realist bir tutumla anlatmıştır.

D) Dili ve üslubu diğer Servet-i Fünunculara göre daha sadedir.

E) Sadece roman türünde eserler vermiştir.

 

112 Fecr-i Ati topluluğunun en büyük sanatçısıdır. Edebiyata öğretmeni Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun teşvikiyle yönelmiştir.' "Sanat için sanat" görüşüyle şiir yazan şair, sembolizmin edebiyatımızdaki en önemli temsilcisidir; ancak Batılı anlamda tam bir sembolist sayılmaz. Ona göre şiir "duyulmak" nesir "anlaşılmak" için yazılır.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cemil Süleyman  

B) Ahmet Haşim

C) Emin Bülent SerdaroğluD) Tevfik Fikret

E) Cenap Şahabettin

Yüklə 162,74 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə