Bursa büYÜKŞEHİr belediye başkanliğIYüklə 1,58 Mb.
səhifə1/15
tarix15.01.2019
ölçüsü1,58 Mb.
#97041
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
T.C.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI


UKOME

ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ


KURUL KARARI
EKİM

Karar No

281

Karar Tarihi

22.10.2010

İlgi : 1 nolu gündem maddesi. Sayfa:1

Kod

M.16.0.BBB.05.02


UKOME KURULUNUN Teşekkülü:

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu Kapsamında Ulaşım Koordinasyon Merkezinin Çalışma usul ve Esaslarını Belirlemek amacıyla İçişleri Bakanlığınca Hazırlanan, 15/06/2006 tarih ve 26199 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Büyükşehir Belediyeleri Ulaşım Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği’nin Üçüncü Kısım Birinci Bölümün 17. Maddesinde belirtilen UKOME KURULUNUN kuruluşuna ilişkin üyelerin katılımından oluşur.UKOME KURULU; Genel Sekreter Sayın Seyfettin AVŞAR Başkanlığında;

Büyükşehir Belediyesini Temsilen; Genel Sekreter Yrd., 1.Hukuk Müşavirliği, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı, UKOME Şube Müdürlüğü, Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü, BUSKİ Genel Müdürlüğü Temsilcileri.

İl Jandarma Komutanlığı Tem, İl Emniyet Müdürlüğü Tem., T.C.K. 14. Bölge Müdürlüğü Tem., Ulaştırma Bölge Müdürlüğü Tem., Merkez İlçe Belediye Bşk., (konularına göre), Meslek Odaları adına görüşleri alınmak üzere ilgili Meslek Odası Başkanları ile, Üst Birlik Temsilcisi (BESOB) ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Temsilcisi’nin iştiraki ile gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere toplanmıştır.

İlgili Mevzuat Hükümleri:

5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile 15.06.2006 tarih ve 26199 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Büyükşehir Belediyeleri Ulaşım Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği hükümleri gereği;Toplantıya Katılamayan Üyeler:

Güzelyalı Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı TemsilcisiTEKLİF: Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin 27/07/2010 tarih ve 2010/333 Esas sayılı kararı (Y.D), Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin 29/07/2010 tarih ve 2010/318 sayılı Esas kararı ile Gençosman Kavşak alanında çalışan Kuzey Bölgesi Minibüslerine ilişkin alınan 22/01/2010 tarih ve 2010/1 Maddesinin ”o” bendi” UKOME Kararının Yürütmesinin Durdurulmasına karar verilmiştir.

UKOME Kurulu’nun 03/09/2010 tarih ve 248 Sayılı Kararı ile Yürütmeyi Durdurma kararı hakkında gerekli işlemler yapılmış olup, kararın gereği yerine getirilmiştir.

2010/333 ve 2010/318 Sayılı (Y.D) Kararları hakkında Bölge İdare Mahkemesine yapılan itirazlar reddedilmiştir.

Ancak; Hukuk Müşavirliği’nin; 16.09.2010 tarih ve 112517 sayılı yazıları ekindeki aynı konuya ilişkin, Bursa 1. İdare Mahkemesinin 29.07.2010 tarih ve 2010 /319 E. Sayılı (Y.D) yürütmenin durdurulması kararının görüşülmesiKARAR: Teklif maddesinin görüşülmesi neticesinde;

UKOME Kurulu’nun 03.09.2010 tarih ve 248 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulması kararı ile ilgili gerekli işlemler yapılmış olup, kararın gereği yerine getirilmiştir.


Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin 29.07.2010 tarih ve 2010/319 E. Sayılı yürütmenin durdurulması kararına ilişkin olarak, daha önceden işlemler yapılmıştır. (UKOME Kurulu’nun 22.01.2010 tarih ve 2010/1. “o” mad.) Karar gereği yerine getirilmiştir.

Oy birliği ile karar verilmiştir.


T.C.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI


UKOME

ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ


KURUL KARARI
EKİM

Karar No

281

Karar Tarihi

22.10.2010

İlgi : 1 nolu gündem maddesi. Sayfa:2

Kod

M.16.0.BBB.05.02BAŞKAN

Üye

Üye

Üye

Seyfettin AVŞAR

Genel Sekreter

UKOME Kurulu Başkanı


Mustafa ALTIN

Genel Sekreter Yrd.

Büyükşehir Belediyesi


Semra YALÇIN YILMAZ

1. Hukuk Müşaviri

Büyükşehir Belediyesi


Hakan KOYUNLULAR

Ulaşım Dairesi Bşk.

Büyükşehir Belediyesi


Üye

Üye

Üye

Üye

Yaşar KUŞ

4. Sınıf Emniyet Müd.

İl Emniyet Müd. Tem.


Suat CANAL

Şube Müd.

Ulaştırma Bölge Müd.Tem.


İ.Murat ONGUN

Trafik İşletme Müh.

T.C.K. 14. Bölge Müd.Tem.


Mesut BOZ

Kanalizasyon Dairesi Bşk.

BUSKİ Gen. Müd. Tem.


Üye

Üye

Üye

Üye

Kadem KESİMOĞLU

Zabıta Dairesi Bşk.lığı

Büyükşehir Belediyesi


Feray KOYUNLULAR

Projeler Dairesi Bşk.lığı

Büyükşehir Belediyesi


Nazım YALÇIN

Fen İşleri Dairesi Bşk.lığı

Büyükşehir Belediyesi


Cevat ERİŞ

UKOME Şube Müd.

Büyükşehir Belediyesi


ÜyeÜye

Mesut EMİR

Toplu Taşıma Şb Müd.V.

Büyükşehir BelediyesiYusuf KILIÇ

Fen İşleri Müdürlüğü Osmangazi Belediyesi Tem.O N A Y

.../11/2010

Recep ALTEPE

Mak. Müh.

Büyükşehir Belediye Başkanı


T.C.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI


UKOME

ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ


KURUL KARARI
EKİM

Karar No

282

Karar Tarihi

22.10.2010

İlgi : 2 nolu gündem maddesi. Sayfa:1

Kod

M.16.0.BBB.05.02


UKOME KURULUNUN Teşekkülü:

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu Kapsamında Ulaşım Koordinasyon Merkezinin Çalışma usul ve Esaslarını Belirlemek amacıyla İçişleri Bakanlığınca Hazırlanan, 15/06/2006 tarih ve 26199 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Büyükşehir Belediyeleri Ulaşım Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği’nin Üçüncü Kısım Birinci Bölümün 17. Maddesinde belirtilen UKOME KURULUNUN kuruluşuna ilişkin üyelerin katılımından oluşur.


UKOME KURULU; Genel Sekreter Sayın Seyfettin AVŞAR Başkanlığında;

Büyükşehir Belediyesini Temsilen; Genel Sekreter Yrd., 1.Hukuk Müşavirliği, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı, UKOME Şube Müdürlüğü, Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü, BUSKİ Genel Müdürlüğü Temsilcileri.

İl Jandarma Komutanlığı Tem, İl Emniyet Müdürlüğü Tem., T.C.K. 14. Bölge Müdürlüğü Tem., Ulaştırma Bölge Müdürlüğü Tem., Merkez İlçe Belediye Bşk., (konularına göre), Meslek Odaları adına görüşleri alınmak üzere ilgili Meslek Odası Başkanları ile, Üst Birlik Temsilcisi (BESOB) ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Temsilcisi’nin iştiraki ile gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere toplanmıştır.
İlgili Mevzuat Hükümleri:

5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile 15.06.2006 tarih ve 26199 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Büyükşehir Belediyeleri Ulaşım Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği hükümleri gereği;


Toplantıya Katılamayan Üyeler:

Güzelyalı Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı TemsilcisiTEKLİF: 17/09/2010 tarih ve 249 No.lu Karar ile Alt Komisyona havale edilen; Nasçelik Petrol gıda İnş. San. Ltd. Şti.’nin; Nilüfer İlçesi 100. Yıl Mahallesi sınırları içinde H21c03c2c pafta 2467 ada 6 parseldeki mevcut akaryakıt istasyonunda tadilat yapıldığından “Geçiş Yolu İzin Belgesinin” yenilenmesi talebine ilişkin Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ve Hukuk Müşavirliği görüş yazıları kapsamında değerlendirilmesine ilişkin Alt Komisyon Raporunun görüşülmesi.

KARAR: Teklif maddesinin görüşülmesi neticesinde;

Alt Komisyon Raporunda;

100. Yıl Mahallesi H21C03C2C pafta 2467 ada, 6 parseldeki Akaryakıt ve LPG istasyonu hakkındaki Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin 18.11.2008 tarih ve 2007/2000 Esas ve 2008/1104 sayılı kararı kapsamında yasal süreçler, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile kazanılmış haklar ve yerinde yapılan imalatlar dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi hususunda 28.09.2010 tarih ve 117622 sayılı yazımız ile Hukuk Müşavirliğine, 29.09.2010 tarih ve 117946 sayılı yazımız ile T.C.K 14. Bölge Müdürlüğü’ne yeniden görüş sorulmuştur.


Hukuk Müşavirliği’nin 05.10.2010 tarih ve 121198 sayılı yazısı ile konu hakkındaki mütaalaları değerlendirilmek üzere Alt Komisyon’a havale edilmiş olup, konunun Alt Komisyon’da değerlendirilmesi neticesinde; konuya ilişkin olarak T.C.K 14.Bölge Müdürlüğü’nün yazılı görüşü geldikten sonra Hukuk Müşavirliği mütaalası ile birlikte değerlendirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Konuya ilişkin, Bursa Valilik Makamı’nın yazılarının UKOME Kurulu’nda okunması neticesinde, T.C.K 14.Bölge Müdürlüğü temsilcisinin konuya ilişkin olarak, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne yazılan görüş yazısının geldikten sonra değerlendirilmesi yönünde olumsuz görüş bildirilmiştir.

Bu nedenle, Hukuk Müşavirliği’nin görüş yazıları, Valilik Makamı’nın görüş yazılarının T.C.K. 14. Bölge Müdürlüğü’nden görüş yazısı geldikten sonra Alt Komisyon’ca yeniden değerlendirilmesine,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
T.C.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI


UKOME

ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ


KURUL KARARI
EKİM

Karar No

282

Karar Tarihi

22.10.2010

İlgi : 2 nolu gündem maddesi. Sayfa:2

Kod

M.16.0.BBB.05.02BAŞKAN

Üye

Üye

Üye

Seyfettin AVŞAR

Genel Sekreter

UKOME Kurulu Başkanı


Mustafa ALTIN

Genel Sekreter Yrd.

Büyükşehir Belediyesi


Semra YALÇIN YILMAZ

1. Hukuk Müşaviri

Büyükşehir Belediyesi


Hakan KOYUNLULAR

Ulaşım Dairesi Bşk.

Büyükşehir Belediyesi


Üye

Üye

Üye

Üye

Yaşar KUŞ

4. Sınıf Emniyet Müd.

İl Emniyet Müd. Tem.


Suat CANAL

Şube Müd.

Ulaştırma Bölge Müd.Tem.


İ.Murat ONGUN

Trafik İşletme Müh.

T.C.K. 14. Bölge Müd.Tem.


Mesut BOZ

Kanalizasyon Dairesi Bşk.

BUSKİ Gen. Müd. Tem.


Üye

Üye

Üye

Üye

Kadem KESİMOĞLU

Zabıta Dairesi Bşk.lığı

Büyükşehir Belediyesi


Feray KOYUNLULAR

Projeler Dairesi Bşk.lığı

Büyükşehir Belediyesi


Nazım YALÇIN

Fen İşleri Dairesi Bşk.lığı

Büyükşehir Belediyesi


Cevat ERİŞ

UKOME Şube Müd.

Büyükşehir Belediyesi


ÜyeÜye

Mesut EMİR

Toplu Taşıma Şb Müd.V.

Büyükşehir BelediyesiSibel YÜCEL ÜNLÜDAĞ

Ulaşım Hizm.Müd.

Nilüfer Belediyesi Tem.


O N A Y

.../11/2010

Recep ALTEPE

Mak. Müh.

Büyükşehir Belediye Başkanı

T.C.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI


UKOME

ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ


KURUL KARARI
EKİM

Karar No

283

Karar Tarihi

22.10.2010

İlgi : 3 nolu gündem maddesi. Sayfa:1

Kod

M.16.0.BBB.05.02


UKOME KURULUNUN Teşekkülü:

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu Kapsamında Ulaşım Koordinasyon Merkezinin Çalışma usul ve Esaslarını Belirlemek amacıyla İçişleri Bakanlığınca Hazırlanan, 15/06/2006 tarih ve 26199 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Büyükşehir Belediyeleri Ulaşım Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği’nin Üçüncü Kısım Birinci Bölümün 17. Maddesinde belirtilen UKOME KURULUNUN kuruluşuna ilişkin üyelerin katılımından oluşur.UKOME KURULU; Genel Sekreter Sayın Seyfettin AVŞAR Başkanlığında;

Büyükşehir Belediyesini Temsilen; Genel Sekreter Yrd., 1. Hukuk Müşavirliği, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı, UKOME Şube Müdürlüğü, Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü, BUSKİ Genel Müdürlüğü, Temsilcileri.

İl Jandarma Komutanlığı Tem, İl Emniyet Müdürlüğü Tem., T.C.K. 14. Bölge Müdürlüğü Tem., Ulaştırma Bölge Müdürlüğü Tem., Merkez İlçe Belediye Bşk., (konularına göre), Meslek Odaları adına görüşleri alınmak üzere ilgili Meslek Odası Başkanları ile, Üst Birlik Temsilcisi (BESOB) ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Temsilcisi’nin iştiraki ile gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere toplanmıştır.

İlgili Mevzuat Hükümleri:

5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile 15.06.2006 tarih ve 26199 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Büyükşehir Belediyeleri Ulaşım Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği hükümleri gereği;Toplantıya Katılamayan Üyeler:

Güzelyalı Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, Gemlik Belediyesi, Gürsu Belediyesi Temsilcisi,TEKLİF: 17/09/2010 tarih ve 258 ( b, c, d, e ve f Maddeleri) No.lu Karar ile Alt Komisyona havale edilen Ulaşım Dairesi toplu Taşıma Şube Müdürlüğü’nün taleplerinin görüşülmesi.

KARAR: Teklif Maddesinin görüşülmesi neticesinde;
a) Gürsu Belediye Başkanlığı’nın; Gürsu – İnönü Caddesi güzergahında çalışan 70 no.lu hattın (Gürsu - Fevzi Çakmak Cad. - Osmangazi Cad. -Fatih Cad. - Cami Sok. - Atatürk Cad. - Ankara Yolu Cad. - Arabayatağı İst. - Gökdere Kavşağı – Yeni Cumhuriyet Cad. - İnönü Cd. - Ankara Yolu - Arabayatağı İstasyonu - Atatürk Cad. - Cami Sok. - Fatih Cad. - Osmangazi Cad. - Fevzi Çakmak Cad. - Gürsu) güzergahının değiştirilmesi talebine ilişkin,
Alt Komisyon Raporu doğrultusunda;

Gürsu İlçesinden Arabayatağı Metro İstasyonu ve Siteler Hareket noktasına ulaşım sağlayan 1/K ve 2/G Besleme hatlarının hizmet verdiği, bu hatları kullanan vatandaşların aktarmalı tarifeden yararlanarak Bursaraydan ve Siteler Hareket noktasından şehir merkezine 25/B, 25/D, S/1, S/2 hatlarını kullanarak yada Bursaray ile ikinci bir aktarma yaparak güzergah değişikliği yapılması istenen bölgeye ulaşım sağlandığından talebin uygun olmadığına,


Yüklə 1,58 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə