Çalişma sorulariYüklə 88,11 Kb.
tarix27.12.2018
ölçüsü88,11 Kb.
növüYazi


ALTINCI SINIFLAR İÇİN

ŞahinKara DİN KÜLTÜRÜ 1.Dönem 2.sınav 2016-2017 YAZILI ÇALIŞMA SORULARI


UYARI 1: Bu soruların hepsinin cevapları; kitabınızda, çalışma kâğıtlarında ve defter ödevlerinizde vardır.Sadece çalışma kağıtlarına çalışsanız bile 90-100 alırsınız.

UYARI 2;Birinci sınav için dağıttığım MEB eba testlerinin aynısını 1.sınavda sormuştum.Bu çalışma sorularının aynısı da 2.sınavda çıkacak “tek fark bu sınavda soru şıklarının yerlerini değiştirerebilirim.”Yani doğru cevabı ezberleyin “a,b,c,d”şeklinde DOĞRU CEVAP ŞIKKINI EZBERLEMEYİN.

Örnek soru:Allah’ın ezelden beri var olması başlangıcının olmaması anlamına gelen sıfatı hangisidir? a)Kıdem b)Semi c)İlim d)Hayat

Doğru cevap Kıdem.Siz Kıdem şeklinde ezber yapıp çalışın a şıkkı şeklinde değil.Çünkü sınavda b,c,d yapabilirim.Fakat soru ve cevap aynı olacak.UYARI 3: SINAV TARİHİ 3 OCAK 2017 Salı
(Peygamberlere ve Kitaplara iman çalışma kağıtlarından)
KLASİK NESNEL SORULAR
1)İnsanların peygamberlere olan ihtiyacı nedir 2 tanesini yazınız.(Bu soru Allah niçin peygamber göndermiştir, 2 tanesini yazınız? Şeklinde çıkabilir.)

2)Tevrat ve Zebur ,İncil ve Kuran’ı kitaplar şablonuna göre tanıtınız. (sınavda eğer çıkarsa sadece 1 tanesi çıkacak)


Derste yaptığımız sunum deneme sorularından (Kitaplara iman)
1.)Zebur hangi peygambere gönderilmiştir?

2.) 50 sahife hangi peygambere verilmiştir

3.)isminin anlamı müjde olan kitap hangisidir?

4.) Kuran hangi topluma gönderilmiştir?

5.) Cebrail meleğinin peygamberlere Allahtan aldığı bilgileri getirmesidir. Vahyin en yaygın şekli budur.Örnek :Kuranın çoğu böyledir.Bu vahiy çeşidinin adını yazınız.

6»… bir özelliği de okunmasının ve ezberlenmesinin çok kolay olmasıdır. Bu özelliğe sahip dünyada tek kitaptır. « bu hangi kitaptır?

7. Hangi peygamberlere ne kadar sahife verildiği kim bize bildirilmiştir ?

8. Kuranın 2 tane ismini yazınız.

9. Hiçbir şekilde tahrif edilmeden , orijinal haliyle hem yazılı olarak hem sözlü olarak günümüze kadar gelen kitap ya da kitaplar hangileridir?

10.Hz. Muhammed’in peygamberliğinin ilk 6 ayında ne tür vahiy gelmiştir?


BOŞLUK DOLDURMA SORULARI

(Aşağıdaki boşlukları cümle doğru ifade ile doldurunuz. )

Vahiy alan peygambere…………denir. (Nebi )

Hem vahiy alan hem de kitap verilen peygambere ………………… denir. (Resul )

*…….Allah’ın izin vermesiyle gerçekleşen, peygamberlerin olağan üstü olaylardır. ( Mucize )

…… Sayfa. Sayfalar. Kitapçık biçimindeki ilahi kitaplara denir. (suhuf )

Öğrenebildiğimiz…… sayfa suhuf gönderilmiştir?(100 sayfa)


DOĞRU / YANLIŞ SORULARI

. Aşağıdaki cümlelerin sonunu “Doğru ise (D) – Yanlış ise (Y) harfini”işaretleyiniz.

*Kitap (ilahi kitap):Allahın emir ve yasaklarının yer aldığı yazılı metinlere denir. (D / Y) doğru

*Vahiy: Allah ile peygamber arasındaki iletişim biçimidir. Allah’ın sözüdür, konuşmasıdır. (D / Y)

**Hz. Musa Yahudilerin, Hz. İsa Hıristiyanların peygamberidirler?(d/y) yanlış

**Yunus balığının adı yunus peygamberden geliyor?(D/Y) yanlış

*600 sayfadan oluşan Kur’an’ın demografik (nüfus) yapısı çok farklı milyonlarca insan tarafından ezberlenen tek kitap olması onun mucizeliğini kanıtlar.( D / Y ) doğru

*Peygamberler kendiliğinden mucize gösterebilir. (D /Y ) yanlış Allah isterse gösterirler

* Günah insanların yaptığı ufak tefek hatalardır.

Zelle ;Peygamberlerin işlediği günahlardır. (D /Y)
ÇOKTAN SEÇMELİ (ŞIKLI ) SORULAR
1 *Allah'ın peygamberler aracılığı ile insanlara gönderdiği kitaplara ne ad verilir?

a) Kur’an b) Vahiyc) İlahi kitap d) Ayet

2*Kuran da kaç peygamberin ismi geçmektedir?

a) 124000 b) 25

c) 4 d) 114


3*Aşağıdakilerden hangisi Kuranda rüyasından sözedilen peygamberlerden değildir?

a.Hz.Yusuf b.Hz.Elyesa

c.Hz.İbrahim d.Hz.Muhammed
**4- Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'de adı geçen Peygamberlerden değildir?

a) Musa (a.s.) b) Şuayb (a.s.)c) Danyal (a.s.) d) Yunus (a.s.)
5*Kuranda geçen Oğluna “namaz kıl,iyiliği emret,kötülükten vazgeçirmeye çalış”gibi öğütler veren kişi kimdir?

a.)Hz.Lokman b).Hz.Ali

c.)Hz.Yakup d.)Hz.Zekeriyya


6*Suhuf gönderilen peygamberlerden hangisinin adı Kur’an da geçmemektedir?

a)Hz.Adem b)Hz.Şit

c)Hz.İdris d)Hz.İbrahim

7*.Din öğretmeni kitaba kurşun kalemle şöyle bir tanım yazdırmıştır.”Kuran’da, geçmişte yaşamış peygamberler ve topluluklar hakkında anlatılan ibret verici hikâye ve tarihi olaylara ‘…’ denir. Neyin tanımını yapmıştır?

a) Vahiy b) Sure

c) Cüz d) Kıssa


8* Din öğretmeni Peygamberlerin hayatını anlatmaktadır. Kurandaki her şeyin gerçek olduğunu çünkü bu hikâyeleri Allah’ın anlattığını belirtmiştir. Kuran’daki kıssaları anlatırken kolaylık olsun diye 3 gruba ayrılabileceğini söylemiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu 3 gruptan olması imkânsızdır?

a)Peygamber Kıssaları

b)Peygamber olmayan bazı kişilerin kıssaları

c)Bazı toplulukların kıssalarıd)Masallar, efsaneler
9*Kuran’daki kıssalarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Kuran’daki kıssalar konuların daha iyi anlaşılmasını amaçlar.

b) Kıssalarda sadece örnek alabileceğimiz bölümler (kesitler)anlatılmıştır.

c) Peygamberlerin hepsinin hayatı anlatılmıştır.

d) Kıssalardan ders almamız amaçlanmıştır.


10**Aşağıdakilerden hangisi peygamber değildir?

a).Hz.Şit b.)Hz.Danyal

C.)Hz.Yuşa d.)Hz.Ebubekir
11*- "Yüce Allah Peygamberlerini insanlardan seçmiştir. Çünkü...." cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?

a) Vahyin muhatabı insandır

b) Allah'ın mesajları insanlara yöneliktir

c) Bir insan, bir başka insanla daha kolay iletişim kurabilird) İnsanlar her zaman melekleri örnek almışlardır
12- Aşağıdakilerden hangisi Peygamber olan fakat Kur'an-ı Kerim'de adı geçmeyen Peygamberdir?

a) Yûşâ (a.s.) b) Yahya (a.s.)

c) İdris (a.s.) d) İsmail (a.s.)


13- Allahü Teala, Hz. Adem'e (a.s.) kaç sayfa kitap vermiştir?

a) 50 b) 10

c) 30 d) 114
BASİT , KISA CEVAPLI KLASİK SORULAR
Derste yaptığımız slayt sunum deneme sorularından (Peygamberlere iman çalışma kağıdı E ve G başlıklarındaki soru cevapları MUTLAKA OKUYUN)

(Bu soruların cevapları ya tek kelime ya da tek cümledir.Lütfen destan yazmayın!Derste slayt yapıp cevapladık. )


1.Sabırla hastalığın vermiş olduğu bütün zorlukların üstesinden gelen peygamber kimdir?

2* Hayat hikayesi Kur’anda “ kıssaların en güzeli “ olarak nitelendirilen peygamber kimdir ?

3** Allah’ın varlığını akıl yoluyla kanıtlayan peygamber kimdir ?

4*** Kur’an’da bilge kişiliğinden övgü ile söz edilen kişi kimdir ?(dikkat!kişi peygamber değil)

5**. Kur’an’da yer alan ibret verici hikayelere ne denir

6*.Kur’anda adı geçen fakat peygamber olup olmadıkları belli olmayan 3 kişi kimlerdir?

7**Kabe’yi hangi peygamber yapmıştır?

8**Kabe’yi hangi peygamberler tamir etmiştir?

9*Kur-an da adı geçen Hüdhüd kuşu hangi peygamberin kuşu idi?

10* Ashab-ı Kehf kimlerdir?

11** Kuranda iyi ve kötü kadınlara kimler örnek gösteriliyor?

12* Ulül azm peygamberler kimdir?

13 *Rüya alimi peygamber kimdir?

14**. Kendileri yaşlıyken ve hanımları da kısırken çocukları olan 2 peygamber kimdir?

15***.Yahudiler kime, Hıristiyanlar kime (hâşâ) Allah’ın oğlu diyorlar?

16. Peygamberlerin çoğu hangi mesleği yapmıştır

17. Davud orucu ne demektir?

18. Hangi 2 peygamberin duası reddedildi ?

19. Cinlere hükmeden peygamber kimdir? Ve bütün insanların ve cinlerin peygamberi kimdir?

20. Peygamberler kendiliğinden mucize gösterebilir mi?

21.ilk defa iğne ile dikiş diken ve elbise yaparak giyen(Terzi), ölçü ve tartı aletlerini ilk defa kullanandır.

22*. Sesi o kadar güzeldi ki sesine dağlar ve kuşlar eşlik ederdi. Önceleri Talut’un ordusunda bir asker olarak savaşmış,daha sonra Allah’ın kendisine verdiği peygamberlik ve hükümdarlıkla birlikte İsrail oğullarına kral olmuştu.Demirciydi.Mucizesi olarak demiri hamur gibi yumuşatabiliyordu.

23*bütün canlılarla konuşabilme yeteneğine sahipti. Emrinde bütün canlıları çalıştırabilirdi. Ordusunda rüzgarlar, cinler, insanlar ve kuşlar vardı. Rüzgara hükmediyordu. Mescid-i Aksayı o yaptırmıştı.

(Allaha iman ve İBADETLERLE ilgili)KLASİK NESNEL SORULAR

(Derste yaptığımız ve hepsini cevapladığımız sunum deneme sorularından)

1.)Allah’ın isteği, yapılması gerekli olan kavrama ne denir?( .örnek kurban kesmek,bayram namazı kılmak)

2.) Sol el ile burnu sümkürmek temizlemek nedir?Yani ibadetlerle ilgili kavramlardan hangisine karşılık gelir?

3.)Peygamberimizin bazen yaptığı bazen yapmadığı işlere ne denir?

4.) Başlanan ibadeti bozan şeylere ne denir?

5.) Cenaze namazını kılmak ne tür bir farzdır?

6.) - Allah’a olan sevgimizi saygımızı,Ona olan bağlılığımızı çeşitli şekillerde ortaya koymaya “…………” denir.ne denir?

7.) Yapılış şekli yönüyle «hac» ne tür bir ibadettir?

8. Allah’ın emir ve yasaklarından sorumlu olan kimseye ne denir.

9. Oruç kimlere farzdır? ( 4 özellik olacak)

10.Temel ibadetleri yazınız. (Başlıca ibadetler nelerdir ?En önemli ibadetler, Temel ibadetler nelerdir şeklinde çıkabilir.)

11*İbadet ile ilgili kavramlar nelerdir? Sadece isimlerini yazınız.

12*.Kaç çeşit ibadet vardır?(Yapılış şekli yönü ile ibadetler kaça ayrılır ?) Birer örnek veriniz .

13*Namaz kimlere farzdır ?(3 özellik)

14*. Kuran’da en çok emredilen ibadet hangisidir?

15* Namaz kılanın bütün yaptıkları ibadettir ne demektir ? Kısaca yazınız .

16*. Namazı kılmamanın(terk etmenin) bahanelerinden 1 tanesini yazınız .Cevap veriniz.

17*.Namaz kılabilmek için hangi sure ve duaları bilmek gerekir?

18*.Hac nedir ? Umre nedir ? (yani farkı nedir)

19*. Cami nedir? Mescid nedir? (yani farkı )

(Dikkat ! Allah’ın sıfatlarıyla ilgili çeşitli şekilllerde 20 soru yazdım aslında onların hepsinin cevabı yarım sayfalık grafikte var oraya iyi çalışın.)

20*Allah’ın Zati sıfatlarının sadece adını yazınız.

21*Allah’ın Subuti sıfatlarının sadece adını yazınız.

22** Allah’ın Subuti sıfatlarından olan “Hayat” ne anlama gelir?

23* Allah’ın Zati sıfatlarından olan “Beka” ne anlama gelir?

24.Allahın “Her şeye gücünün yetmesi” anlamına gelen sıfatını yazınız.

25.Allahın “Her şeyi işitmesi,duyması” anlamına gelen sıfatını yazınız.

26.Allahın “Her şeyi bilmesi,” anlamına gelen sıfatını yazınız.

27.*"Allah'ın birliğini"nı ifade eden sıfatı, hangisidir?

28*.Allahın “Her şeyi görmesi” anlamına gelen sıfatını yazınız.


BOŞLUK DOLDURMA soruları

(*-Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.)

*Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın “bir” olduğunu en güzel ifade eden surelerden biri ……. suresidir. Bu surenin ilk ayetinde şöyle buyrulmaktadır: “De ki: Allah birdir.”(İhlas)

* Hz. Âdem’den son peygamber Hz. Muhammed’e kadar gönderilen ilahî dinlerin ortak adı “……….”dır. (İslam)

*Kuranın her harfi en az ….. sevaptır.(10)

*…………..…..Kur’an da en çok emredilen ibadettir.(namaz)

* Cenaze namazı ayakta kılınan, Rüku ve ……….. olmayan bir namazdır.(secdesi)

*.’’Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk (ibadet) etsinler diye yarattım.’’ ayeti ……. suresinde yer almaktadır(Zariyat)

*Kün fe yekün :Allah bir şeye ol der ve oluverir anlamına gelir ve Allahın her şeye gücü yettiğini anlatan ayettir.Allah’ın ………. Sıfatıyla ilgilidir.(Kudret)


DOĞRU / YANLIŞ SORULARI

( Aşağıdaki cümlelerin sonunu “Doğru ise (D) – Yanlış ise (Y) harfini”işaretleyiniz.)

*Kopya çekmek bilgi hırsızlığıdır.(D / Y )


- İbadet: Allah’a kulluk etmek, saygı göstermek ve O’nun bize verdiği nimetlere şükretmektir. ( D / Y) doğru

*İbadet;-Allah’ın emirlerini yerine getirmemek,yasaklarından kaçınmamaktır. ( D / Y) yanlış

*- Allah’a olan sevgimizi saygımızı,Ona olan bağlılığımızı çeşitli şekillerde ortaya koymaya “ibadet” denir. ( D / Y) Doğru

*Peygamberimize olan sevgimizi,saygımızı ve bağlılığımızı göstermekiçin yaptığımız duaya “salavat” denir. (D / Y ) Doğru

*Zati Sıfatlar:Bu sıfatlar,sadece Allah’ın sahip olduğu ve olabileceği, sırf ona özgü niteliklerdir. (D / Y )

Subuti Sıfatlar: Bu nitelikler diğer varlıklarda da Allah’ta olandan farklı şekilde sınırlı düzeyde vardır. (D / Y )

* Dua için özel bir mekân yoktur. (D / Y )

*Dua mutlaka namazdan sonra yapılmalıdır.(D/Y)

*Camide Cuma ve bayram namazlarında

imamın çıkıp hutbe okuduğu, merdivenli

yüksekçe yere Minare denir( D / Y) Yanlış

* Cami ve mescitlerde kıbleyi gösteren imamın namazda durduğu yerin adı Mihrap’tır D/ Y

*İbadet eden insanlar hiç kötülük yapmazlar.(DY)

* İbadet etmesine rağmen kötü davranışlardan

uzaklaşmayan insan, ibadet bilincine ulaşmamış

demektir. (D / Y) doğru

* Mahallemizdeki kedilere su vermek.salih ameldir.(D/Y) doğru

*.Teyemmüm alan kişi niyet eder ellerini toprağa vurup yüzünü ve kollarını mesh eder. ( D / Y) doğru

*Türk bayrağında da ay (hilal) ve yıldız vardır.Hilal (ay) Allah'ı - Yıldız (güneş) peygamberin sembolüdür.Yani biz Allah'a peygambere inanıyoruz demektir. ( D / Y)doğru

*Kün fe yekün :Allah bir şeye ol der ve hemen oluverir.(D / Y )doğru


ÇOKTAN SEÇMELİ (ŞIKLI ) SORULAR
1***Öğretmen; her türlü güzel iş ve davranışa

“Salih Amel” denir. diye tanım yapmış öğrencilerden örnek vermelerini istemiştir.

Esen : Ders ödevlerini yapmak Salih ameldir.

Esma: Derslere hazırlanarak gelmek Salih ameldir.

Gülay: Bilmeyen bir arkadaşımıza bir konu öğretmek Salih ameldir.

Şahin:Sınav sırasında yardımlaşıp kopya çekmek Salih ameldir.

Yukardaki öğrencilerden hangisi Salih amel kavramına yanlış anlam yüklemiştir.

A)Esen B) Şahin

C)Esma D) Gülay

2**Aşağıdakilerden hangisi Allah’ ın zati sıfatlarından biridir?

a)Hayat b)Beka

c) ilim d)Kudret

3*Din Öğretmeni tahtaya bir soru işareti(?) çizmiş Sonra da“bunu kim yazdı, bu işaret bana benziyor mu,diye sormuş.Devamında ise “Bizi kim yarattı ,o halde Allah da bize benzemez.”şeklinde açıkladığı sıfat hangisidir?

A) Kelam b) Semi c)İlim

d)Muhalefetül lil havadis

4*Aşağıdakilerden hangisi Allahın subuti sıfatlarından biridir?a)Tekvin b)Kıdem

c)Vücut d)Vahdaniyet

5**.Hırsızlık yapmayan bir insan, daha çok Allah’ın hangi sıfatına inandığı için böyle davranır?

a)Basar b)Kıdem

c)Vücut d) Kıyam bi nefsihi

6*Hırsızlık yapan ve “nasıl olsa kimse beni görmüyor” diyen bir kişi, Allah’ın hangi sıfatını bilmiyor olabilir?

a) Basar b) Tekvin

c) İlim d) İrade

7**Aşağıdakilerden hangisi Namaz kılabilmek bilmemiz gereken sure ve duaları değildir?

a)Subhaneke b)Fatiha

C)Ettehiyyatü d) Yasin
8*Din öğretmeni Sure-Dua resim çalışması yaptırırken “1000 rakamı ,gece,Kuran” çizebilirsiniz demiş sonra;“Bin aydan daha hayırlıdır,aynı isimle Kuran’ı Kerimde’ bir sure de vardır. “ demiştir,anlatmak istediği sure ve kandil gecesini aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru cevaplamıştır ?

a) Şahin;Miraç gecesi b) Emrah;Beraat Kandili

c) Hasan;Mevlit Kandili d)Lütfullah ;Kadir Gecesi
9*. Aşağıdakilerden hangisinin başında Besmele çekilmez ?

A) Subhaneke Duası B) İhlas Suresi

C) Fatiha Suresi D) Kevser Suresi

10** Aşağıdakilerden hangisinin başında mutlaka Besmele çekilmelidir ?

a)Subhaneke Duası b)Allahümme Salli Duası c)Allahümme Barik Duası d)Fatiha Suresi


11**. İman etmek , Salih amel işlemek , hakkı ve sabrı tavsiye etmek aşağıdaki surelerden hangisinde önemle vurgulanmaktadır ?

A) Fatiha B) İhlas C) Asr D) Fil


12* Besmele çekip niyet ederek vücudumuzun tamamını, hiç kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak şeklinde yapılan ibadetin adı nedir?

a) Boy (gusül) abdesti b) Teyemmüm

c) Abdest d) Farz


13**. Aşağıdakilerden hangisi teyemmümün farzlarından değildir ?

A)Ayağı meshetmek B) Niyet

C) Yüzü meshetmek D) Kolları meshetmek


14**. Aşağıdakilerden hangisi boy abdestinin farzlarından değildir ?

A)Ağzı temizlemek B) Burnu temizlemekC) Yüzü temizlemek D) Bütün bedeni yıkamak
15* Su bulunmadığı veya suyu kullanma imkanının olmadığı durumlarda temiz toprak veya toprak cinsinden bir şeyle yapılan bir temizliğe ne ad verilir?

a) Tevekkül b) Gusül

c) Boy abdesti d) Teyemmüm

16***.Aşağıdakilerden hangisi hem beden hem de mal ile yapılan ibadetlerdendir?

A) Namaz B) Zekat

C) Oruç D) Hac

17**Aşağıdakilerde hangisi “ mal “ ile yapılan (yani para) ibadetlerdendir ?

A) Namaz B) Zekat C) Oruç D) Hac


*18* I. Namaz kılmak

II. Oruç tutmak

III. Zekat vermek

IV. Hac yapmak

Yukarıdaki ibadetlerden hangileri

sadece beden (vücut) ile yapılan ibadetlerdir?

A) I ve II (Doğru cevap)

B) II ve III

C) III ve IV

D) I,II ve IV


19*.Allah’a ibadet etmemiz için pek çok

neden vardır; fakat asıl neden aşağıdakilerden

hangisidir?

A)) İnsana mutluluk verdiği için ibadet ederiz.

B) İnsanları kaynaştırdığı ve insanlar arasında

sevgiyi tesis etiği için ibadet ederiz.C) Allah rızası ve O emrettiği için ibadet ederiz.

D) İnsanların takdirini kazanmak için ibadet

ederiz.

20- İbadetlerin insana kazandırdıklarıylailgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Oruç sadece açların halini anlamamızı sağlar.

B) Namaz insanı kötülüklerden alıkoyar.

C) Hac farklı milletlerden Müslümanların kaynaşmasını sağlar.

D) Zekat toplumsal dayanışmayı arttırır ve kişiyi

bencillikten kurtarır.
**21-** ibadetlerin ilişkili olduğu

kavramlar aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla ve doğru olacak bir şekilde sıralanmıştır?

I. Beş vakit namaz kılmak, ramazan ayında

oruç tutmak.

II. Selamlaşmak, umre yapmak.

III. Vitir namazı kılmak, kurban kesmek.

A) Sünnet – Farz – Vacip

B) Vacip – Sünnet – FarzC) Farz – Sünnet – Vacip (doğru cevap)

D) Farz –Vacip –Sünnet


22*- Aşağıdaki namazlardan hangisi sünnettir?

A) Teravih B) Cuma C) BayramD) Cenaze

25- Aşağıdakilerden hangisi farz olan

bir ibadettir?

A) Sadaka vermek B) Teravih namazıC) Ramazan Orucu D) Vitir namazı

26- Yüce dinimiz İslam'da, akıllı ve ergenlik çağına gelmiş Müslümanlar, Allah'a inanıp ibadet etmekle ................................... olurlar.

Cümlede yer alan boşluk aşağıdaki kelimelerden hangisiyle doldurulmalıdır?

a)Namaz b) Vacipc) Mükellef d) Hoca

27**. Allah’ın emir ve yasaklarından sorumlu olan kimseye ne denir.

Müslüman B) İnsan C)Akıl D) Mükellef

28*Yüce Rabbimizin bizlerden kesinlikle yapmamızı istediği ibadetlere ne ad verilir?a) Farz b) Vacip

c) Sünnet d) Nafile

29- Farz kadar kesin olmamakla birlikte Allah'ın bizden yapmamızı istediği ibadetlere ne ad verilir?

a) Farz b) Vacip

c) Sünnet d) Nafile

30- Peygamber Efendimizin söylediği sözlere, yaptığı ve yapılmasını tavsiye ettiği iş ve davranışlara ne ad verilir?

a) Farz b) Vacip

c) Sünnet d) Nafile
31**Peygamber efendimiz(sav) “Hediye kabul eder, hediye ile karşılık verirdi.”Bu bilgi dikkate alındığında hediyeleşmenin dini hükmü nedir?

a)Sünnet b)Farz c)Vacip d)Haram


32* *Öğrenciler Din sınavına hazırlanıyorlar.ibadetlerle ilgili kavramları tanımlarken;

Gül: Allah’ın kesin emirlerine Farz denir.Kuran’da geçer.

Şahin:Allah’ın isteği,yapılması gerekli şeyler vaciptir.

Lütfullah: Yapılması hoş görülmeyen şeylere Müfsit,denir.

İbrahim: Yapıp yapmamakla serbest olunan şeyler mübahtır.

Öğrencilerden hangisi Bir kavramı yanlış tanımlamıştır.

A)Gül B) Lütfullah

C)Şahin D)İbrahim
33- Aşağıdaki ibadetlerden hangisi farzdır?

a) Sadaka vermek b) Zekat vermek

c) Fitre vermek d) Diş fırçalamak
34- Aşağıdaki ibadetlerden hangisi farz-ı kifayedir?

a) Beş vakit namaz kılmak

b) Ramazan'da oruç tutmak

c) Hacca gitmekd) Cenaze namazı kılmak
32- Aşağıdaki ibadetlerden hangisi Peygamber Efendimizin sünnetlerindendir?

a) Temiz giyinmek

b) Bayram namazı kılmak

c) Kurban kesmek

d) Beş vakit namaz kılmak


33** Aşağıdakilerden hangisi cemaatle kılınması zorunlu namazlardan biri değildir?

a) Bayram namazı b) Cenaze namazıc) Teravih namazı d) Cuma namazı
34** İlk ezanı okuyan ve peygamberimizin müezzini olan kişi kimdir?

a) Hz. Ebubekir b) Hz. Zeydc) Hz. Bilali Habeşi d) Hz. Ömer

35**Aşağıdakilerden hangisi sadece sabah ezanında okunur?

A) Hayye ale’s-salah

B) La ilahe illallah

C) Hayye ale’l-felah

D) Es salatü hayrün mine’n-nevm

*36. Aşağıdakilerden hangisi günlük namazlardan biri değildir?

a) Sabah namazı b) Öğle namazı

c) Akşam namazı d) Cuma namazı

37*Aşağıdakilerden hangisi Namazın kılınış şartlarından (içindeki farzlardan) değildir?

a) Örtünmek b) Ayakta durmak

c) Secde d) Ayakta kuran okumak

38*Namazda "Sübhane Rabbiyel-Azim" duasını hangi hareket sırasında okuruz?

a) Ayakta b) Secdec) Rükû d) Son oturuş

39*Aşağıdakilerden hangisi İslam’da belli zamanlarda yerine getirilen ibadetlerden biri değildir?

A) Namaz B) Dua

C) Oruç D) Hac

40*Aşağıdakilerden hangisi toplum yapısını güçlendiren,zengin ve fakiri sevgiyle bağlayan bir köprü vazifesi görür?

A) Zekat B) Hac

C) Oruç D ) Namaz

41.Din öğretmeni öğrencilerine “ Namaz kıldıktan sonra yapılan Tesbihlerden olan ve 33 kere söylenen kelimelerin neler olduğunu”sormuş parmak kaldırıp izin alıp cevap veren öğrencilerden hangisi yanlış yanıt vermiştir?

a) Engin:33 kere Sübhanallah

b) Samet:33 kere Elhamdülillah

c) Faruk: 33 kere Allah u Ekberd) Lütfullah :33 kere Bismillah
42- Aşağıdaki öğrencilerden hangisi

dua ile ilgili yanlış bir ifade kullanmıştır?

A) Emrah : Annem hastaydı, doktora gitti, onun

çabuk iyileşmesi için dua ettim.B) Lütfullah: Sınava hazırlanmadım, çok dua ettim fakat başarılı olamadım.

C) Hasan: Günlerce çalıştığım sınavı kazanmak

için dua ettim ve kazandım.

D) Adem : Filipinlerdeki felaketzedeler için yardım topladım ve dua ettim.


*43** Dinimizde yapılan hatalardan dolayı

Allah’tan bağışlanma dilemeye ne denir?

A) Sevap B) Günah

C) Tövbe D) İbadet

44*- İnsanların yüce Allah’a yönelerek ona

yalvarıp yakarmasına ne denir?

A)Kefaret B) TövbeC) Dua D) Adak
Açık uçlu sorular hariç diğer soruları cevapladım üzerine. Bu soruları hazırlamam 1 haftamı alıyor sizde 1 saat çalışırsanız başarırsınız. LÜTFEN ÇOOOOK ÇALIŞIN ÜZMEYİN BENİ.

Yüklə 88,11 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə