Cumhuriyet dönemi edebiyat topluluklari yedi MeşalecilerYüklə 445 b.
tarix26.05.2018
ölçüsü445 b.
#51659CUMHURİYET DÖNEMİ EDEBİYAT TOPLULUKLARI

 • Yedi Meşaleciler

 • Serbest

 • Garip

 • Hisarcılar

 • Özelikleri var; test kitaplarında..

 • Bir de edebi metinler kitabına girmiş her yazarı değerlendirelim..1923-1940 ARASI GENEL ÖZELLİKLERİ

 • S. Fünun, F. Ati, Milli edebiyat dönemlerden kalma bazı sanatçılar eser vermeye devam etti: A. H. Tarhan, A. Rasim, H. R. Gürpınar, A. Haşim, M. Akif, F. Nafiz, Y. Kadri, H. Edip…

 • Anadolu’ya daha fazla yer verilip Kurtuluş Savaşını anlatan romanlar yazılmaktadır: Yaban, Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye…

 • Cumhuriyetin ilan edilmesi, Atatürk ilke ve inkılapları, yeni kurumlar, yeni harflerin kabulü, yeni eğitim sistemi, sosyal yapıdaki değişiklikler bu dönem edebiyatına damgasını vurdu.

 • Bu dönemin şiir anlayışı Millî edebiyatın şiir anlayışından farklı değildir; konu biraz daha gelişmiş Atatürk ilke ve inkılapları, cumhuriyet rejimi de şiirlerde işlenir olmuştur.

 • Dil konusunda eski yeni tartışması sona erip sadeleşme siyasal bir politika olmuştur. TDK gibi kurumlar kurulmuş.

 • Halk şiirlerinden yararlanıp hece ölçüsüne ağırlık verilmiştir.

 • Milli edebiyat döneminde sempati duyulan halk sanatları, halk şairleri tanıtılıp daha kapsamlı bir şekilde sanata dahil edildi.

 • Harf devrimi ile birlikte Batı ile daha yakından tanınınmış; Batıdaki yenilikler ve akımlar edebiyata uygulanmıştır.

 • Edebiyat anlayışları farklı değişik gruplar ortaya çıktı: Beş Hececiler, Yedi Meşalecileri, Memleket Edebiyatı, Serbest Şiir anlayışını devam ettirenler, Mistik ve Ruhçu anlayışta olanlar….

1940 ve SONRASI GENEL ÖZELLİKLERİ

 • Türkiye’de (Atatürk’ün ölümü, tek partili ve çok partili sisteme geçiş) ve dünyada (II. Dünya savaşı, bulanımlar, fikir hareketleri) büyük değişmeler yaşandı; bu değişmeler edebiyata da yansıdı.

 • Edebiyatta ve sanatta çeşitlilik daha da artı; Batı edebiyatı daha yakından takip edildi.

 • Şiirin ve romanın konusu genişledi; sıradan konularda şiire konu edildi.

 • Kafiye, ölçü, biçim önemsiz görülüp (Garipçiler) daha serbest, kuralsız şiirler yazıldı.

 • Garip, İkinci Yeniler, Hisarcılar, Toplumsal gerçekçiler, Gerçeküstücüler gibi şiir akımları görüldü.

 • Halkı ve köyü gerçekçi bir bakış açısıyla anlatan hikaye ve romanlar yazıldı; sosyalcilik bakış açısıyla sorunlar irdelendi.

 • Bir tarafta şiirin kurallarını önemseyen millî ve manevî değerleri ön plana çıkaran yazar ve şairler; diğer tarafta sosyalist bakış açısıyla memleket sorunlarını dile getirenler; diğer tarafta sadece sanatla ilgilenen bir grup ortaya çıktı.YEDİ MEŞALECİLER

 • Kenan Hulusi Koray

 • Cevdet Kudret Solok

 • Muammer Lütfi Bahşi

 • Sabri Esat Siyavuşgil,

 • Yaşar Nabi Nayır

 • Vasfi Mahir Kocatürk

 • Ziya Osman Saba

 • 1. Yeni bir edebiyat, farklı bir şiir anlayışı oluşturmak için toplanmıştır.

 • 2. Sanat için sanat görüşünü benimsediler.

 • 3. Geleneksel temalar yerine yeni temalar bulup işlemeyi amaçladılar.

 • 4. “Samimîlik, canlılık ve devamlı yenilik” ilkelerini benimsediler.

 • 5. Beş Hececiler’e karşı çıkıp Fransız edebiyatını örnek alacaklarını bildirdiler; ancak kendileri de Beşe Hececiler’in yolundan gitmişlerdir.

 • 6. Fecr-i Aticilere benzeyen bu grup Türk şiirine herhangi bir yenilik getirmeden edebiyatın değişik alanlarına yöneldiler.ZİYA OSMAN SABA

 • Bireysel konulara ağırlık verdi: çocukluk, ev, aile sevgisi, yoksulluk, Allah’a kulluk, ölüm, ahret, mutluluk…

 • Dili gayet sade ve basittir.

 • Hece ölçüsüyle ve serbest şiirler yazdı.

 • Yedi Meşelacilerin şiire en sadık, en üretken şair ve yazarıdır.

 • Şiir: Sebil ve Güvercinler, Nefes Almak, Geçen Zaman

 • Öykü: Değişen İstanbul, Mesut İnsanlar Fotağrafhanesi

 • Çeviri: Goncourt Kardeşler’den çevirilerCEVDET KUDRET SOLOK

 • Önce hece ölçüsüyle, bireysel duygularını ve karamsarlıklarını anlattı; sonra serbest ama kafiyeli şiirler yazdı.

 • Şiir, öykü ve roman türünde eser veren yazar daha çok inceleme yazılarıyla tanındı.

 • Türkçenin sadeleşmesi taraftarı oldu; ama ölçünün elden kaçırılmamasını savundu.

 • Eleştirel yöntemle hazırladığı ve açıkladığı eserler beğenildi.

 • Roman: Süleyman’ın Dünyası

 • Hikaye: Sokak

 • Tiyatro: Tersine Akan Nehir, Rüya İçinde, Kurtlar

 • Şiir: Birinci Perde

 • İnceleme: Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman, Örneklerle Edebiyat Bilgileri, Türk Edebiyatı (Ders Kitapları)SABRİ ESAT SİYAVUŞGİL

 • Şiire Yedi Meşelacilerle başladı; sonra gruptan ayrılarak daha çok çeviri, inceleme ve araştırmalarıyla edebiyat yaşamına devam etti.

 • Mesleğine (psikolojiiye) sadık kalmak için şiire uzak durup çeviri ile uğraşmıştır.

 • Çevresinde gördükleirni fotoğraf gerçekçiliğiyle şiire yansıtmıştır.

 • Şiir: Odalar ve Sofalar

 • Çeviri:

 • Roman:YAŞAR NABİ NAYIR

 • Edebiyata, Yedi Meşalecilerle şiirle girdi.

 • Hemen hemen bütün türlerde eser verdi.

 • Edebiyatımızda yayıncılığıyla, adıyla özdeşleşen Varlık dergisiyle şöhret kazandı.

 • Şiirleri dönemin biçim özelliklerini taşır.

 • Gözleme yer vermediği şiirlerinde bir derinlik yoktur.

 • Şiir: Onar Mısra, Kahramanlar

 • Roman: Adem ile Havva, Bir Kadın Söylüyor

 • Tiyatro: Köyün Namusu, İnkılap Çocukları

 • İnceleme: Dost Mektupları, Atatürkçülük Nedir…VASFİ MAHİR KOCATÜRK

 • Yedi Meşaleci şairlerden biridir.

 • Halk şiirinin biçimsel özelliklerinden yararlanarak hece ölçüsüyle, lirik, epik, milli şiirler yazdı.

 • Manzum tiyatrolar yazdı.

 • Sanatçı olmaktan çok, edebiyat araştırmacısı yönüyle tanındı.

 • Şiir: Tunç Sesleri, Geçmiş Geceler, Bizim Türküler, Ergenekon

 • Tiyatro: Sanatkar, Yaman

 • İnceleme: Divan Şiiri Antolojisi, Türk Edebiyatı Tarihi, Yeni Türk EdebiyatıGARİP AKIMI Orhan Veli, Melih Cevdet, Oktay Rıfat

 • Sürrealizmden etkilendiler.

 • Akımın kuramcısı O. Veli; öldükten sonra M.C ve O. R. yeni bir şiir söyleyişine (kapalı, imgesel şiire) yöneldiler.

 • Şiir ölçü ve uyaktan kurtarılmalıdır.

 • Şiirde asıl olan şey söyleyiştir; dildeki her sözcük şiire girmeli; şairanelikten uzak durmalıdır.

 • Şiir dili halkın konuştuğu dil olmalı.

 • Şiirde edebi sanatlara yer verilmemeli.

 • Şiirde esprili, nükteli, şaşırtmaya dayalı bir anlayış benimsenebilir.

 • Günlük yaşamdaki her şey şiire konu edilebilir.

 • Şiirde en basit en, en sıradan olaylar ve kişilerden bahsedilebilir.ORHAN VELİ KANIK

 • Garip şiir akımın öncüsü ve kuramcısıdır.

 • Geleneksel şiir anlayışına karşı çıkmıştır.

 • Cumhuriyet dönemi şiir anlayışında bir çığır açtı.

 • Şairanelikten ve edebiyat yapmaktan kaçınır.

 • Edebi sanatlara ve kafiyeye karşıdır.

 • Yalın bir halk diliyle, nükteli, esprili şiirler yazı.

 • La Fontaine’ın fabllarını şiirleştirdi; Nasreddin Hoca fıkralarını şiirleştirdi.

 • Şiirlerinde, yaşamında görülen “avarelik” görülür.

 • Şiirlerinde günlük yaşamı konu edinir.

 • Yer yer alacı bir üslûbu vardır.

 • Şiir: Vazgeçemediğim, Destan Gibi, Garip( önsözünde şiir görüşlerini bildirdi)

 • Yenisi, Karşı,

 • Çeviri: La Fontaine MasallarıMELİH CEVDET ANDAY

 • Garip akımın öncülerindendir.

 • O. Veli ölünce kapalı ve imgesel şiire yöneldi.

 • Söz oyunlarından kaçınıp basit bir dille şiirler yazmıştır.

 • Sözcük seçiminde dil devrimi ilkelerine uyar; gerektiğinde sözcük türetmekten çekinmez.

 • İlk şiirlerinde görülen romantiklikten sıyrılarak şiirlerine aklın egemenliğine bıraktı.

 • Düz yazılarında şiirsel, esprili, yoğun bir dil kullandı.

 • En çok şiiri önemseyen şair; fıkra, makale, deneme, çeviri, gezi, roman gibi bir çok türde eser verdi.

 • Şiir: Rahatı Kaçan Ağaç, Telgrafhane, Kolları Bağlı Odysseus, Teknenin Ölümü..

 • Deneme: Doğu-Batı, Konuşarak, Yasak

 • Roman: Aylak, RaziyeOKTAY RIFAT HOROZCU

 • O. Veli öldükten sonra Garip şiirinden ayrıldı; “toplum için sanat” görüşünden “sanat için sanat” çizgisine kaydı.

 • Şiir dili mecazlarla yüklüdür; deyimlerden ve halk söyleyişlerinden yararlanmıştır.

 • Bireyci, toplumcu, gerçeküstücü akımların penceresinde dünyayı seyredip sözcüklerle ressamlar gibi tablolar çizer.

 • Şiirlerinde sürekli bir değişim görülebilir.

 • Folklora şiirlerinde yer veren sanatçı fabllar yazdı.

 • Şiir: Yaşayıp Ölmek, Güzelleme, Elleri Var Özgürlüğün, Aşk ve Avarelik Üzerine Şiirler

 • Tiyatro: Birtakım İnsanlar, Kadınlar ArasındaİKİNCİ YENİ EDEBİYAT TOPLULUĞU

 • Garip akımın sıradan, renksiz, üç beş dizelik, fıkramsı şiirlerine tepki olarak doğdu.

 • 1. Şiirde önemli olan sözcüklerin anlamı değil, söyleniş özelliğidir.

 • 2. Sözcüklerin sözlük anlamı değil, şairlerin onlara kazandıracağı hayal ve buluşlar önemlidir.

 • 3. Şiirde öyküleyici anlatıma yer verilmemeli; şiir öteki türlerden hem biçim hem de içerik yönünden kesin çizgilerle ayrılmalıdır.

 • 4. “Ahlak, erdem, gerçek ve toplum” gibi konuların anlatımı için şiir araç olamaz.

 • 5. Şiir dili konuşma dilinden ayrı olmalı; şiirin kendine özgü bir dili olmalı.

 • Kısaca; A. edebi sanatlara özgürlük, B. imgeye kapıları sonuna kadar açmak, C. aydınlara seslenmek, D. konuyu ve olayı şiirden atmak..

 • Cemal Süreyya

 • Edip Cansever

 • Sezai Karakoç

 • Ece Ayhan

 • Turgut Uyar

 • İlhan Berk

 • Ülkü TamerHİSARCILAR

 • 1950’den sonra Mehmet Çınarlı’nın çıkardığı Hisar dergisinin etrafında toplandılar.

 • Garipçilere tepki gösterdiler.

 • Milli ve manevi değerlere dayalı bir şiir anlayışını savundular.

 • Ölçü ve uyak gibi biçim öğelerini önemsediler.

 • Aşk, doğa ve yurt sevgisi gibi temaları işlediler.

 • Mehmet Çınarlı

 • İlhan Geçer

 • Munis Faik Ozansoy

 • Mustafa Necati Karaer

 • Yavuz Bülent BakilerTOPLUMSAL GERÇEKÇİLER

 • 1950’den sonra oluşan bu akım Daha çok öykü ve romanda başarı sağladı.

 • Sanatı yurt gerçeklerini vermede kullandılar; sosyalist bir bakış açısıyla bu sorunlara çözüm sundular; sanatlarını da bu görüşü yaymak için araç olarak kullandılar.

 • Konuşma dilini kullandılar; kahramanlarını bazen seçtikleri yere özgü konuşturdular.

 • Betimlemede çok başarılıdırlar.

 • Konularını köy ve köylü sorunlarından, işçi sınıfının sorunlarında seçtiler.

 • 1. Kemal Tahir

 • 2. Orhan Kemal

 • 3. Yaşar Kemal

 • 4. Haldun Taner

 • 5. Necati Cumalı

 • 6. Sabahattin Ali (ilk)

 • 7. Memduh Şevket EsendalKEMAL TAHİR 1910-1973

 • Ortaöğrenimini yarıda bırakan sanatçı; gazetecilik yapmış; siyasi düşüncelerinden dolayı da farklı illerde 12 yıl hapis yattı.

 • Toplumsal gerçekçi yazarlardandır; nehir romanları vardır.

 • Konularını, Çankırı, Çorum civarından, Cezaevi günlerinden, Kurtuluş Savaşı’ndan, eşkıya hikayelerinden seçen yazar; köyü ve köylü sorunlarını kuvvetli bir gözlemle ve gerçekçi ve bilimsel bir yöntemle işledi.

 • “Sahici Türk romanı işçimizle köylümüzün realitesinden çıkacaktır.” görüşündedir.

 • Canlı ve rahat bir anlatımı vardır.

 • Şiir denemeleri, macera ve dedektif romanları da yazdı.

 • Osmanlı’nın sosyal hayatı ve devlet yapısını romanlarında işlemiştir.

 • Roman: Devlet Ana (Osmanlı’nın kuruluşunu anlatır), Yorgun Savaşçı (Kurtuluş savaşını anlatır), Kurt Kanunu, Esir Şehrin Mahpusu, Esir Şehrin İnsanları, Bozkırdaki Çekirdek, Köyün Kamburu, Kelleci Memet…ORHAN KEMAL (1914-1970)

 • Asıl adı Mehmet Raşit Öğütçü’dür.

 • Adana doğumlu olan yazar; sıkıntılı bir çocukluk yaşamış, öğrenimini yarıda bırakarak pamuk fabrikalarında işçilik, dokumacılık yapmış; katip olarak çalıştı; sonra İstanbul’a gelerek yazarlığa başladı.

 • Eserlerinde toplumsal gerçekçilik bakış açısıyla yoksul insanların (işçi, ırgat, mahpus, bekçi, çöpçü…) aşklarını, acılarını, geçim sıkıntılarını işledi.

 • Hikâye ve romanlarında hayatın değişik yönlerini ve kişilerini işledi; eserlerinde bir yandan Anadolu’yu diğer taraftan büyük şehir hayatını işledi.

 • Kişileri konuşturmada çok başarılı olan yazarın yalın ve canlı bir anlatımı vardır.

 • Hikâye: Ekmek Kavgası, Sarhoşlar, Grev, 72. Koğuş, Arka Sokak, Kardeş Payı...

 • Roman: Bereketli Topraklar Üzerinde, Avare Yıllar, Murtaza, Baba Evi, Hanımın Çiftliği, Gurbet Kuşları, Kanlı Topraklar...YAŞAR KEMAL (1922-)

 • Asıl adı Kemal Sadık Göğceli’dir.

 • Adana’da doğan yazar; çocukluğunda birçok işte çalıştı, İstanbul’a gelerek gazeteciliğe başladı.

 • Sanat hayatına şiirle girdi; asıl ününü romanlarıyla sağladı.

 • Anadolu folklorundan ve efsanelerinden ve halk hikayelerinden yararlandı.

 • Alışılmışın dışından köy romanları yazdı.

 • Romanlarında daha çok Çukurova ve Toroslar’ı mekan seçti.

 • Kişilerin iç dünyalarını, doğayı ve halkı sanatlı, destansı ve şiirsel bir dille anlattı.

 • Temiz bir Türkçesi şiirsel bir üslubu olan yazar, kahramanlarını yerli dilleriyle birlikte ele alır.

 • Uluslararası birçok ödül aldı.

 • Roman: İnce Memed, Yer Demir Gök Bakır, Ölmez Otu, Çakırcalı Efe, Orta Direk, Yusufçuk Yusuf, Yılanı Öldürseler…

 • Öykü: Sarı Sıcak

 • Röportaj: Peri Bacaları, Bu Diyar Baştan BaşaHALDUN TANER (1916-1986)

 • Kişinin yaşayış özelliklerinden hareketle kişilerdeki eksik aksak yönleri ironik bir dille işledi.

 • Öykülerinde meddah geleneğinden yararlandı; eski ve yeni yaşam arasında kalmış insanları, sonradan görme tipleri, hayata uyum sağlayamayanları çeşitli yönleriyle (kaygı,eksiklik, sevinç, alışkanlık) anlattı.

 • Toplumsal gerçekçi bakış açısıyla toplumun aksak, bozuk, düzensiz, eksik yönlerini kişilerden hareketle işledi.

 • Birçok tiyatro eseri yazdı ve tiyatromuzu bir adım daha ileri götürdü.

 • Eleştiriyi güldürüyle yoğurmasını bildi; seyirciyi hem güldürdü; hem şaşırtarak düşündürdü.

 • Öykü: On İkiye Bir var, Yaşasın Demokrasi, Sancho’nun Sabah Yürüyüşü,Tuş, Şishaneye Yağmur Yağıyordu..

 • Tiyatro: Keşanlı Ali Destanı, Sersem Kocanın Kurnaz Karısı, Gözlerimi Kaaparım Vazifemi Yaparım, Günün AdamıNECATİ CUMALI (1921-2001)

 • Şiirleriyle şöhret kazan sanatçı; öykü, roman ve tiyatro türünde önemli eser verdi.

 • Şiirlerinde; yaşama sevinci, aşk, sevgi temalarını; diğer eserlerinde Anadolu insanının sorunlarını işledi.

 • Şiirlerinde ölçü ve kafiye kullanmadı.

 • Tiyatrolarında Karagöz ve orta oyunundan yararlandı.

 • Süsten ve mecazdan uzak, iç ve dış gözlemlerini yansıtan bir anlatımı vardır.

 • Şiir: Harbe Gidenin Şarkıları, Yağmurlu Deniz, Güzel Aydınlık, Başaklar Gebe, Mayıs Ayı Notları

 • Öykü: Susuz Yaz, Yalnız Kadın, Kente İnen Kaptanlar, Ay Büyürken Uyuyamam

 • Roman: Tütün Zamanı, Aşk da Gezer,

 • Tiyatro: Nalınlar, Acı Tütün, Aşk De Gezer, Zeliş, Boş Beşik, Derya Gülü, Yağmurlar ve Topraklar, Ezik Otlar, Vur Emri

 • Deneme: Senin İçin Ey DemokrasiSEBAHATTİN ALİ

 • Toplumsal gerçekçi roman ve öyküleriyle tanındı; bu akımın öncüsü oldu.

 • Aziz Nesin’le çıkardığı Markopaşa vb. politik-mizah dergilerinde hırçın yazılar yazdı.

 • Konusunu daha çok Anadolu’dan alır;

 • İnsanlar arasındaki eşitsizlikleri, toplumsal bozuklukları, sınıf mücadelesini gerçekçi ve eleştirel bir bakışla açısıyla ve gözlemle dile getirdi.

 • Halk dili ve folklar kaynaklarıyla donatılmış canlı ve güzel bir dili vardır.

 • Roman: Kuyucaklı Yusuf, İçimizdeki Şeytan, Kürk Mantolu Madonna

 • Öykü:MEMDUH ŞEVKET ESENDAL (1883-1952)

 • Güçlü bir gözlemle toplum hayatındaki aksaklıklara ve “topluma ayna tutmuştur”.

 • Konuşma dilini kullandığı dili temiz; anlatımı güçlüdür.

 • Çehov tarzının (kesit/ durum öyküsü) ve modern öykücülüğün önemli temsilcisidir.

 • Siyasetle uğraşan sanatçı edebî kişiliği ile siyasî kişiliğini karıştırmamak için hikayelerini takma adla yazdı.

 • Büyük davalar peşinde koşmayan küçük sıradan insanların yaşamını konu edindi.

 • Seçtiği kişiler o kadar canlıdır ki hayatta her an karşımıza çıkacak gibidirler.

 • Olayları geçmiş zamana aitmiş gibi değil de şimdi yaşanıyomuş gibi anlatır.

 • En karışık, en dolambaçlı meseleleri dahi basit bir dille başarılı bir şekilde anlattı.

 • Romanları: Ayaşlı ve Kiracıları, Vassaf Bey.

 • Hikâyeleri: Otlakçı, Hava Parası, Mendil Altında, Temiz Sevgiler, Ev Ona YakıştıAZİZ NESİN (1915-1995)

 • Mizah dalında dünyaca ünlü eserler verdi.

 • Toplumun aksayan ve mizaha uygun yönlerini mizahî bir üslupla yerdi.

 • Kolay ve çok yazan bir yazardır.

 • Birçok türde (roman, öykü,tiyatro, mizah) birçok eser vermiş (50’den fazla) bir yazardır.

 • Öykü: Yedek Parça, Fil Hamdi, Damda Deli var, Ah Biz Erkekler, Namus Gazi, Ölmüş Eşek

 • Roman: Gol Kralı, Zübük, Şimdiki Çocuklar Harika, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz

 • Tiyatro: Hakkımı Ver Hakkı, Fırçaların Savaşı

 • Gezi: Dünya Kazan Ben KepçeNAZIM HİKMET RAN (1902-1963)

 • Sosyalist akımın en güçlü şair ve yazarıdır.

 • Çok değişik maceralı, hapisli, aşklı, sürgünlü bir yaşam sürdü. 1950’de aftan yararlanarak Rusya’ya kaçtı; rahat fakat huzursuz bir yaşam sürdüğü Moskova’da öldü.

 • Yaşamı birçok aşk macerasıyla geçen Nazım’ın en büyük aşkı delicesine bağlandığı komünizm ideolojisidir: “Ben Sovyetler Birliği’nin çocuğuyum, Beni Stalin yarattı”

 • Memlekette bütün değerleri yok sayan, bütün putları (N. Kemal, T. Fikret, A. Hamit) yıkan, burjuvaziye karşı çıkan bir cereyan başlattı.

 • Şiir dili sadedir; kuralsız bir şiir anlayışı vardır.

 • Fütürizmin (makineleşme, hız, savaşın güzelliği, uçağa, trene, gemiye övgü) temsilcilerindendir.

 • Birbirinden farklı şiir evreleri olan şair; Anadola’yu sefaleti ve yoksulluğuyla anlatmış; çözümü hızda ve makinede (komünizm) görmüştür.

 • Şiir: 835 Satır, Jokond ile Si-Ya-u, Şeyh Bedrettin Destanı, Rubailer, Memleketimden İnsan Manzaraları, Kurtluş Savaşı Destanı, Dört Hapishaneden

 • Tiyatro: Kafatası, Ferhad ile Şirin, Kadınların İsyanı, Demokles’in Kılıcı, Unutulan Adam, Bir Ölü Evi yahut Merhumenin Hanesi

 • Roman: Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim, Kan Konuşmaz

 • Masal: Sevdalı Bulut

 • Fıkra: İt Ürür, Kervan Yürür

 • Mektup: Oğlum Canım Evladım Memedim,Nazım İle Piraye, Va-Nu’lara Mektuplar, Kemal Tahir’e Mahpusaneden MektuplarATTİLA İLHAN (1925-2005)

 • Adını 1946 CHP şiir yarışmasında ikinci olan “Cebbar Oğlu Mehemmed” şiiriyle duyurdu.

 • Şiirlerinde romantik bir duyarlıkla toplumsal gerçekçi bir bakışla çağımıza ayna tutar.

 • Düşüncelerinde inatçı, sert çıkışlar yapan, anılara sığınan bir karakteri vardır.

 • Aşk, intihar, içki, ölüm, kavga, kahramanlık gibi bireysel, insanlık sevgisi, barış, özgürlük, gelecek inancı gibi toplumsal temalarını işledi.

 • Değişik çizgilerde öz ve biçimlerde şiirler yazdı; Divan şiiri biçimlerinden ve mazmunlarından yararlandı. Lirik ve destansı bir özellikte şiirler yazdı.

 • Canlı konuşma diline, argoya, halk deyimlerine eserlerinde yer verdi; yabancı sözcükleri kullanmaktan çekinmedi.

 • Toplumsal gerçekçi bir bakışla yazdığı romanları vardır.

 • Şiir: Ben Sana Mecburum, Duvar, Elde Var Hüzün, Yağmur Kaçağı, Sisler Bulvarı, Bela Çiçeği, Yasak Sevişmek

 • Roman: Kurtlar Sofrası, Zenciler Birbirine Benzemez, Sokaktaki Adam, Sırtlan Payı, Bıçağın Ucu, Fena Halde Leman, Dersaadet’te Sabah zanları

 • Gezi: Abbas Yolcu, Batı’nın Deli Gömleği

 • Senaryo: Kartallar Yüksekten Uçar, Sekiz Sütuna Manşet, Yarın Artık Bugündür

 • Fıkra: Yanlış Kadınlar, Yanlış Erkekler, Sağım Solum Sobe

 • Deneme ve Anı: Hangi Sol, Hangi Batı, Hangi Sağ, Faşizmin Ayak Sesleri, Hangi Atatürk Hangi Edebiyat..SAİT FAİK ABASIYANIK (1906-1954)

 • Hikayeciliği meslek edinen yazar; modern hikayeciliğimizin en önemli temsilcisidir.

 • Çehov Tarzı (durum/kesit) öykücülüğünün en önemli temsilcisidir.

 • Yazmanın kendisi için bir ihtiyaç olduğuna inanmıştır.

 • Gözlemci ve gerçekçi bir yazardır.

 • Kişileri yaşadıkları çevreye göre ele alır.

 • Toplumu konu alan hikâyelerinde toplum sorunlarına değinmiştir.

 • Deniz, tabiat, yaşlı bir adam, bir boyacı çocuk, balıkçı kahvesi gibi unsurlar ve benzeri küçük ve ayrıntı sayılabilecek unsurlar onun hikâyelerinde sık sık görülür. Anlatımı samimi ve akıcıdır.

 • Hikâyeleri yapmacıktan ve sanat kaygısından uzaktır.

 • Arı bir Türkçeyle yazdığı öykülerinde samimi, insanı saran, canlı bir anlatımı vardır.

 • Öykülerinde, çocukluk, gençlik günlerinin hatıraları ve günlük yaşamı şiirsel bir dille anlattı.

 • “Sevgi ile başlar her şey” diyerek insana ve doğaya sevgiyle yaklaştı.

 • Eserlerinin kahramanları şunlardır: balıkçılar, serseriler, yoksullar, selamlaştığı sıradan kişiler…

 • Anlatımı da yaşamı gibi özgürcedir; bundan dolayı bazen kural dışına çıkıp argo sözlere yer vermiştir.

 • Şiirleri serbest biçimde ve sürrealist bir çizgidedir.

 • Hikâyeleri: Semaver, Lüzumsuz Adam, Şahmerdan, Sarnıç, Havada Bulut, Kumpanya, Tüneldeki Çocuk, Alemdağda Var Bir Yılan, Az Şekerli

 • Roman: Kayıp Aranıyor, Medar-ı Maişet Motoru

 • Şiir: Şimdi Sevişmek VaktiNURULLAH ATAÇ (1898-1957)

 • Eleştiri ve deneme türünün yerleşmesinde etkili olmuştur.

 • Türkçenin özleşmesinde de katkıları ve desteği olmuştur; Arapça ve Farsça sözcüklere savaş ilan etmiştir.

 • Arı bir dil kullanan yazar, konuşur gibi yazan, akıcı, içten bir üslubu vardır.

 • Devrik cümlelerin yerleşmesi için de uğraşmıştır.

 • Fransızcadan çeviriler yapmıştır.

 • Savunduğu görüşleriyle çelişmekten çekinmemiş; sürekli bir arayış içinde olmuştur.

 • Deneme ve Eleştiri: Günlerin Getirdiği, Karalama Defteri, Günce, Söz Arasında, Diyelim, Okuruma Mektuplar...BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU (1913-1975)

 • Paris’te sanat eğitimi aldı

 • Ressam, şair ve akademisyendir.

 • Halk şiirlerinden yararlandı; kafiye, cinas ve aliterasyonlara yer verdi.

 • Türk nakış ve kilim ve oyma sanatlarının desenlerini resimlerinde kullandığı gibi; türkü, ninni,bilmece deyim ve deyişlerini de şiirlerinde kullandı.

 • Şiirlerinde ressamlığının etkisi görülür; renkler, sıfatlar…

 • Şiirlerinde fikir arayışları ve espri zorlamaları görülür.

 • Gündelik hayatın sorunları realizmin basitliğini aşarak güçlü ve resim tablolarına yaklaşan, halkın masal ve hayal gücünü de yansıtan, romantik şiirler yazdı.

 • Şiir: Karadut, Yardan Mektuplar, Dol Kara Bakır Dol, Yaşadığım Aşklar, Tuz

 • Gezi, deneme, söyleşi: Canım Anadolu, TezekSABAHATTİN EYÜBOĞLU

 • İçindeki şiir kendini yaptığı çevirilerde, deneme ve eleştirilerde gösterdi.

 • Konularını berrak bir Türkçeyle, akıcı ve kendini okutan bir şekilde yazdı.

 • Yaptığı sanat bireyciliği gerektirse de o çoğu zaman yanına işin heveslilerini de alarak eser verdi.

 • Mavi ve Kara eseri hariç, yazıları ölümünden sonra kitaplaştırıldı.

 • Deneme: Mavi ve KaraSUUT KEMAL YETKİN

 • Paris’te felsefe eğitimi aldı.

 • Deneme ve eleştiri türünün öncü ve önemli yazarlarındandır.

 • Özlü ve yoğun denemeleri vardır.

 • Felsefe, sanat, estetik ve güzel sanatlar konularında eserler verdi.

 • Açık ve akıcı bir üslûbu olan yazar dili çok iyi kullanır.

 • Deneme: Edebiyat Üzerine, Günlerin Götürdüğü, Şiir Üzerine Düşünceler, Yokuşa Doğru, Düşün PayıCEVAT ŞAKİR KABAAĞAÇLI (HALİKARNAS BALIKÇISI) (1886-1963)

 • Üç yıllığına sürgüne gönderildiği Bodrum’a yerleşmiş ve kendisine Bodrum’un antik çağdaki ismi olan “Halikarnas” adını almıştır.

 • Denize sonsuz bir hayranlıkla bağlıdır.

 • Eserlerinde Ege’yi, Akdeniz’i, buralardaki hayatı, balıkçılarını, gemicilerini, süngercilerini konu edinmiştir.

 • Zengin denizci sözlüğünden yararlanmıştır.

 • Roman ve hikâyelerinde teknik ve üslûp başarılı değildir.

 • Eserleri: Aganta Burina Burinata, Mavi Sürgün, Merhaba Akdeniz, Ege’nin Dibi, Yaşasın Deniz..NECİP FAZIL KISAKÜREK (1905-1983)

 • Şiirlerinde insanın evrendeki yerini, madde ve ruh meselelerini, insanın iç dünyasına ait çeşitli yönleri işledi.

 • Şiiri, duygu ve düşüncenin bir potada erimesi olarak gördü.

 • İlk şiirlerinde Halk ve Tekke şairlerinin biçim özellikleri görülür; şekle sıkı sıkıya bağlıdır.

 • İlk şiirleri dini havadan uzaktı; son şiirlerinde ise “Allah Yolunu” anlatmayı ilke edindi.

 • Felsefî duyguları düşüncenin kuruluğundan uzak, basit bir dille yorumlamaya açık bir şekilde işlemesini bildi.

 • Şiirlerinde bazen eleştiriye yer vermiştir.

 • Sanatın hemen hemen her dalında eser veren sanatçı tiyatro ve romanlarında sosyal sorunları ve insanın manevî sorunlarını işledi.

 • Sağlam bir dil ve üslûp; kuvvetli bir lirizm ve başarılı bir tekniği vardır.

 • Sembolizmin etkisi görülür.

 • Ağaç ve Büyük Doğu dergilerini çıkarmıştır.

 • Şiirleri: Çile, Örümcek Ağı, Kaldırımlar, Ben ve Ötesi, Sonsuzluk Kervanı, Şiirlerim.

 • Tiyatro: Reis Bey, Bir Adam Yaratmak, Tohum, Müminle Kafir

 • Roman:

 • Anı: Bâbıali, Yılanlı Kuyudan

 • Fıkra ve Makale: Çöle İnen Nur, Büyük Doğu’ya Doğru, ÇerçeveAHMET KUTSİ TECER (1901-1967)

 • Aşık tarzı söyleyişe yönelip halk şiirine yeni

 • bir ses ve söyleyiş getirmiştir.

 • Önceleri bireysel şiirler yazdı; sonra memleket şiirine hatta köy şiirine yöneldi.

 • Folklorun ve Aşık Tarzı Türk şiirinin en önemli destekleyicisi oldu; Aşık Veysel’i keşfedip edebiyat ve sanat dünyasına tanıttı.

 • Konusunu köy ve şehir yaşamından ve folklorundan alan tiyatroları vardır.

 • Şiirlerinde iç duygu ve bununla birlikte gelişen hafif sesli bir musiki havası vardır.

 • Şiir: kitabı: Şiirler.

 • Tiyatro: Koçyiğit Köroğlu, Köşebaşı, Bir Pazar Günü, Satılık Ev KEMALETTİN KAMU (1901-1948)

 • Küçük yaşta memleketinden ayrılması onu etkiledi; bu nedenle birçok şiirinden gurbet ve ayrılık temasını işledi; bu yüzden ona “gurbet şairi” diyenler de vardır.

 • Yalın ve içten bir söyleyişi vardır.

 • Şiirlerini hece vezniyle yazdı.

 • Yurtseverlik duygusunu dile getiren şiirler yazdı.

 • Şiir: Hicret, Bingöl ÇobanlarıMİTHAT CEMAL KUNTAY

 • Söyleyişlerinde Divan şiirinden yararlanarak coşkulu şiirler yazdı.

 • Geleneksel nazım biçimlerini ve aruz ölçüsünü kullandı.

 • Sözcük tekrarlarına ve aliterasyona başvurdu.

 • Yurt sevgisini aşılayan şiirleriyle meşhur oldu.

 • Asıl şöhretini 1938’de yayımladığı, İstanbul’un üç dönemini ele alarak, görülen ahlaki bunalımlar yaşayan iki yüzlü insanları anlattığı “Üç İstanbul” romanıyla kazandı.

 • Şiir: Şehname

 • Roman: Üç İstanbulCAHİT SITKI TARANCI (1910-1956)

 • Cumhuriyet devri Türk şirininin kurucularından ve öncülerindendir.

 • Şiirlerini sade, ahenkli bir dille, konuşma dilinin tatlılığıyla yazdı.

 • Şiirlerinde iç sıkıntılarını, karamsarlığı, ölüm korkusunu, yaşama sevincini, yok olacağını işledi; kendinden başka konulara eğilmedi.

 • Heceye ve kafiyeye yani halk şiirine sadık kaldı; Garip akımından etkilenip serbest şiirlerde yazdı.

 • Şiiri bir kelime oyunu olarak görüp sese önem verdi.

 • Şairliği meslek edinip şiir ile ilgili görüşlerini düzyazılarında dile getirdi.

 • Romantizmin ve sembolizmin etkisinde kalmış.

 • Şiirleri: Otuz Beş Yaş, Düşten Güzel, Ömrümde Sükût

 • Nesirleri: Ziya’ya MektuplarFALİH RIFKI ATAY (1904-1971)

 • Atatürk’ün yakınında bulunmuş ve onunla ilgili

 • anıları ile şöhret sağlamıştır.

 • Gezi türünde yazdığı eserleriyle tanınır.

 • İnceleme, makale, anı ve fıkra türlerinde eserler vermiştir.

 • Cumhuriyet rejimini ve Atatürk devrimlerini ısrarla savunur.

 • Nesir dilinin gelişmesine katkıda bulunmuştur.

 • Gezi: Bizim Akdeniz,Tuna Kıyıları, Deniz Aşırı, Yolculuk Defteri,

 • Anı: Zeytin Dağı, Ateş ve Güneş,

 • Biyografi: Çankaya, Atatürk Ne İdi, Babanız AtatürkAHMET HAMDİ TANPINAR (1901-1962)

 • Hikâye, roman, deneme, makale, edebiyat tarihi ve şiir türlerinde eser veren sanatçının en önemli özelliği şairliği ve romancılığıdır.

 • Şiirlerindeki temel unsurlar; his, hayal, rüya ve musikidir. En çok işlediği konu zaman ve şuuraltı’dır. Yani kendi ben’ini işledi.

 • Şiirlerinde sembolizmin; romanlarında egzistansiyalizmin etkisi görülür.

 • Sade bir dille yazdığı şiirlerde hece ölçüsünü kullanmıştır.

 • Hikâye ve romanlarında dönemin toplum hayatını ve çelişkilerini ortaya koyup psikolojik tahlillere önem verdi.

 • Dili başarıyla kullanmıştır.

 • Romanlarında İstanbul’u, Milli Mücadelen yıllarının sıkıntılarını, insanların maddi ve manevi bunalımlarını, geçmişe özlemi işledi.

 • A. Haşim’den ve hocası Y. Kemal’den etkilenmiş ve birçok öğrenci yetiştirmiştir.

 • Şiirleri: Şiirler

 • Deneme: Beş Şehir (İstanbul, Bursa, Erzurum, Konya, Ankara)

 • Roman: Huzur, Mahur Beste, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Sahnenin Dışındakiler.

 • Hikâye: Yaz Yağmuru, Abdullah Efendi’nin Rüyaları.

 • İnceleme: 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Yaşadığım Gibi (makale).ABDÜLHAK ŞİNASİ HİSAR (1888-1963)

 • Eserlerinde anılarını dile getiren sanatçı geçmişte yaşayan biri gibidir.

 • İstanbul’un eski köşklerini, saz alemlerini, yalılarını her yönüyle ve çekici bir üslupla anlattı.

 • Sosyal ve politik konulara uzak durdu.

 • İç içe girmiş sanatlı ve uzun ancak anlaşılması kolay cümleleri vardır.

 • Yaşamındaki titizlik, hüzün, hayale sığınma eserlerinde de görülür.

 • Romanları: Fehim Bey ve Biz, Çamlıca’daki Eniştemiz.

 • Öykü: Ali Nizami Bey’in Alafrangalığı ve Şeyhliği

 • Anı: Boğaziçi Mehtapları, Boğaziçi Yalıları, Geçmiş Zaman Köşkleri FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA (1914-)

 • Şiiri bir tutku haline getiren sanatçının şiirlerinde bir “içtenlik” görülür.

 • Çağdaş Türk şiirinde başlı başına bir 'ekol' olan sanatçı; şiire soyut konularla başlamış, yaratılışı kâinatın sırlarını araştırmaya çalışır.

 • Şiirleri, destanlar, toplumcu-gerçekçi şiirler ve felsefi-lirik şiirler olarak sınıflandırılabilir.

 • Sonraları kahramanlık konularını, destansı konuları işlemiştir.

 • “Ses Bayrağım” dediği (dili) Türkçesi; türettiği ve öztürkçe sözcüklerle doludur.

 • Sanatçının her şiirinde bir yenilik görülür; dörtlükler, beşlikler, hece veznine yer verirken bazen de kuralsız, ölçüsüz şiirler yazar.

 • Şiirlerinin kimisi oldukça yalın kimisi ağır ve sembollerle doludur.

 • Epik tarzda yazdığı “yapay” destanları meşhurdur.

 • Şiir: Çocuk ve Allah, Dört Kanatlı Kuş, Çakırın Destanı, Anıtkabir, Üç Şehitler Destanı, Yedi Memetler, Türk Olmak, Kubilay Destanı, Samsun’dan Ankara’ya, Havaya Çizilen Dünya, ...AHMET MUHİP DIRANAS (1909-1980)

 • Anadolu’yu, memleket manzaralarını ve tarih sevgisini, yaşama sevincini, insanın iç dünyasını işleyen destansı şiirler yazdı.

 • Hece ölçüsüne ve kafiyeye sıkıca bağlanıp sanatı bir disiplin olarak gördü; sese ve ahenge önem verdi.

 • Şiirde Anadolu söyleyişlerine yer verdi.

 • Fransız sembolistlerinden etkilendi. Özellikle Baudelaire’den etkilendiği, ondan çeviriler yaptığı onu taklit etmeye çalıştığı söylenir.

 • Fransız şiiriyle, Halk şiirini kaynaştırmaya çalıştı.

 • Fahriye Abla, Ağrı, Dağlara, Olvido şiirleri meşhurdur.

 • Şiir: Şiirleri,

 • Tiyatro: Gölgeler, O Böyle İstemezdi...PEYAMİ SAFA (1889-1961)

 • Hayatı yoksulluklarla mücadeleyle geçen sanatçı kendi kendini yetiştirip geçimini yazılarıyla kazandı.

 • Para kazanmak amacıyla yazdığı eserlerinde “Server Bedi” takma adını kullandı.

 • Romanlarında psikolojik tahlillere önem verip büyük başarı sağladı.

 • Kişi ve eşyaya psikolojik bir bakış açısıyla bakan sanatçı; kişi, toplum çatışmalarını, ahlak bunalımlarını, manevi ıstırap dolu yaşamları, yalnızlık duygusunu, vicdan azaplarını, Doğu- Batı meselesini işledi.

 • Gelişmiş bir roman tekniği ve canlı bir dili vardır.

 • Değişik konularda ve türlerde eser veren sanatçı geniş bir kültüre sahiptir.

 • Her romanından yazarın kendisinde bir parça vardır. (Özellikle Dokuzuncu Hariciye Koğuşu)

 • Romanlarının çoğunda yeni bir dünya kurar; ütopyası vardır: Mahşer, Yalnızız, M. N. Koltuğu..

 • Romanları: Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Fatih-Harbiye, Sözde Kızlar, Mahşer, Canan, Matmazel Noralya’nın Koltuğu, Biz İnsanlar, Yalnızız, Şimşek, Bir Akşamdı,, Bir Tereddüdün Romanı, Cumbadan Rumbaya, Bir Genç Kızın Hatırası…; Cingöz Recai (seri)

 • Hikâyeleri: Küçük Alp’in Yıldızı ve Bir Varmış Bir Yokmuş

 • Makale, Fıkra: Objektif Serisi( Gazete yazılarından derleme), Türk İnkılabına BakışlarARİF NİHAT ASYA

 • Düzyazı türünde de eserleri olan sanatçı şiirleriyle tanındı.

 • Edebiyatımızda “bayrak şairi” olarak tanınır.

 • Hece ölçüsüyle aruz ölçüsüyle ve serbest şiirler yazdı.

 • Eskiye bağlı ve her türlü yeniliğe açık bir kişiliği vardır.

 • Dil estetiğine önem verdi; şiirlerini sade bir dille yazdı.

 • İlk şiirlerinde romantik bir Turancılık’ı sonrakilerde Anadolu’nun çilesini ve mertliğini anlatan şiirler yazdı.

 • Bazı şiirlerinde Osmanlı Tarihini ve dini lirizmi işledi.

 • Şiirlerinde epik, lirik ve didaktik özellikler görülür.

 • Rubaileri ile meşhurdur.

 • Şiir: Dualar ve Aminler, Kökler ve Dallar, Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Rubaiyyat-ı Arif, Kubbe-i HadraRIZA TEVFİK BÖLÜK BAŞI

 • S. Fununcuların çağdaşı olduğu halde bu gruba katılmadı; kendi karekteri ve zevkine uygun bir yolda yürüdü.

 • Tekke ve Saz şairlerinin etkisiyle samimî, duygulu koşma ve nefesler yazdı.

 • Hece ölçüsünü başarıyla kullandı.

 • Geçmişe özlem, aşk, doğa, çocukluk hatıraları şiirinin başlıca temalarıdır.

 • Şiirlerini sade bir dille özenli bir şekilde yazdı.

 • Her konuda bilgi sahibi olması nedeniyle “feylosof” sıfatı yakıştırıldı.

 • Şiir: Serab-ı ÖmrümEFLATUN CEM GÜNEY

 • Masal, halk hikayesi ve destan derlemeleri yapıp bunları özünü bozmadan kendine özgü bir üslupla yazıya geçirdi.

 • Folklar ve halk edebiyatı alanlarında bilimsel çalışmalar yaptı.

 • Masal: Bir Varmış Bir Yokmuş, Açıl Susam Açıl, Az Gittik Uz Gittik…

 • Halk Hikayesi: Kerem ile Aslı, Tahir İle Zühre

 • Şiir: Matem Sesleri

 • İnceleme: Folklar Halk EdebiyatıMUHSİN ERTUĞRUL

 • Çağdaş Türk tiyatrosunun en önemli kurucusudur.

 • Tiyatroyu bilimsel ve sağlam temeller üzerine kurmaya çalıştı.

 • Tiyatrolarıyla halkı eğitmeyi amaçlamıştır.

 • Tiyatro üzerine yazı ve çevirileri vardır.

 • Makale: İnsan ve Tiyatro Üzerine Gördüklerim

 • Çeviri: Baba, İhtilal, Söz Söyleme Sanatı, Renkli FenerRECEP BİLGİNER

 • Edebiyata şiirle başladı; gazetecilik ve dergicilik yaptı.

 • Toplumdaki aksaklıkları ve köylülerin sorunlarını ele aldı.

 • Tarihsel konulu oyunları İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda ve Devlet Tiyatrosu’dan sergilendi; ödüllere layık görüldü.

 • Tiyatro: İsyancılar, Sarı Naciye, Yunus Emre, Mevlana, Zenginler Hükümeti, Sorunların Gündeminde

 • Roman: Politikada Bir Sarı Çizmeli

 • Şiir: Bir Zamanlar

 • Anı: Hapisliğim,REFİK ERDURAN

 • Tef adlı mizah dergisini yönetti.

 • ABD’de tiyatro tarihi eğitimi aldı; yayıncılık ve filmcilikle uğraştı.

 • Sinema ve televizyon senaryolarıyla meşhur oldu.

 • “Metamorfoz” adlı, Atatürk’ün toplumu yeniden yapılandırmadaki hızını anlattığı senaryosu meşhurdur.

 • Dramatik oyunlarında ahlaki öğelere önem verir.

 • Oyun:Yağmur Duası, Deli, Bir Kilo Namus, Cengiz Han’ın Bisikleti, Turp Suyu, Tamirci, Canavar Cafe, Karayar Köprüsü..

 • Anı: GülerekTURAN OFLAZOĞLU (1932…

 • Adana doğumlu olan yazar; tiyatroları ve çevirileriyle meşhur oldu.

 • ABD’de oyun yazarlığı ve tiyatro eğitimi aldı.

 • Yazdığı oyunları birçok ödüle layık görüldü.

 • Tarihi oyunlarıyla meşhur oldu.

 • Tiyatro: Moliere, Shakespeare, IV. Murat, Sokrates Savunuyor, Genç Osman, III. Selim, Sinan, Gardiyan, Cem Sultan, Kösem Sultan, Fatih, Bizans Düştü, Elif Ana…

 • Şiir: Sevgi Hakanı, Fetih

 • Senaryo: Topkapı, Mütarekeden Büyük TaaruzaYAVUZ BÜLENT BAKİLER (1935-…

 • Geleneksel şiirimizin (özellikle N. Fazıl ve C. Sıtkı) öz ve biçim özelliklerini kendi potasında eriterek kendi şiir çizgisini oluşturdu.

 • Şiirlerinde; Anadolu’yu, Anadolu insanını ve onların sorunlarını işledi.

 • Sağlam, ahenkli, ölçülü bir mısra yapısı; hikmetli bir söyleyişi vardır.

 • Biçime önem verdi, kafiyeden yararlandı; sade ve rahat bir dili kullandı.

 • Gerçekçi bir bakışla Anadolu’nun sevgisini, özlemini merhamatli bir bakışla işledi.

 • Mili ve İslami bir ruhla lirik şiirler yazdı.

 • Türkçe sevdası ile bilinen sanatçı tv programlarıyla da bilinir.

 • Şiir: Yalnızlık, Duvak, Seninle, Harman, Şiirimizde Ana (derleme)

 • Gezi: Üsküp’ten Kosava’ya, Türkistan Türkistan

 • Makale: Sözün Doğrusu..ASAF HALET ÇELEBİ (1907-1958)

 • Doğu-Batı kültürünü bir raya getirip ilhamını Asya’nın tasavvufundan alarak eğzotik şiirler yazdı.

 • Eski doğu medeniyetinden ve masallarından yararlandı.

 • Şiir: Ne, Lamelif, Mevlana, Ömer HayyamHÜSEYİN NİHAL ATSIZ (1905-1975)

 • Çeşitli dergiler çıkardı ve yönetti.

 • Marksistlere karşı ağır bir dille mücadele yazıları yazdı; türkçülük ve milliyetçilik davasını savundu.

 • Şiirlerinde genelde hece veznini kullandı.

 • Öğüt veren destansı şiirler yazdı.

 • Şiiri davasını anlatan bir araç olarak gördü.

 • Eski Türk hayatını, destanlarını, kahramanlarını işlediği romanları önemlidir.

 • Şiir: Yolların Sonu

 • Roman: Bozkurtların Ölümü,Bozkurtlar Diriliyor, Deli Kurt, Ruh Adam, Dalkavuklar Gecesi

 • Makale: Türk Ülküsü, Türk Tarihinde MeselerlerBEHÇET NECATİGİL (1916-1979)

 • İlk şiirlerini Varlık dergisinde yayımladı.

 • İlk şiirlerinden Garipçi çizgide yürüdü, sonra ayrılıp kendine özgü bir şiir çizgisi kurdu.

 • Şiir geleneğini ihmal etmedi; Divan şiirinden yararlandı.

 • İlk şiirlerinde anlam açık; son şiirlerinde kapalıdır.

 • Hem hece hem de serbest şiirler yazdı.

 • Rahat, gösterişe kaçmayan, imgelerle yüklü bir şiir dili vardır.

 • Şiirlerinde kendi evini, sokağı, çevreyi ve dış dünyayı işledi; toplum sorunlarına yer verdi.

 • Çeviri ve radyo oyunları da meşhurdur.

 • Şiir: Evler, Kapalı Çarşı, İki Başına Yürümek, Çevre, Eski Toprak, Divançe..

 • İnceleme: Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü, Edebiyatımızda Yazarlar SözlüğüCAHİT KÜLEBİ (1917-…)

 • Öğretmenliği dolayısıyla Anadolu’yu yakından tanıdı.

 • Memleket şiirine yani bir ses getirdi.

 • Gerçekçi ve romantik bir kişiliği olan şair; hayale pek yer vermedi.

 • Söyleyişiyle ve içtenliğiyle Karacaoğlanı andıran şairin temiz bir Türkçesi vardır.

 • Şiirlerinde halk deyişlerinin ve ozanlarının etkisi görülür.

 • Biçim yönünden serbestliği savundu; heceyi pek kullanmadı, ancak kafiyeden yararlandı.

 • İyimser, gerçekçi ve açık bir bakış açısıyla Anadolu’yu işledi; Anadolu’ya ideolojik olarak yaklaşıp karamsar bir bakış açısıyla işlemedi.

 • Şiir: Rüzgar, Atatürk Kurtuluş Savaşı’nda,Yeşeren Otlar, Adamın Biri

 • Anı: Sevda Dolu Yolculuk

 • Makale: Şiir Her Zaman (şiir görüşlerini anlattı)MEHMET KAPLAN (1915-1986)

 • F. Köprülü’ye asistanlık yapmış olan yazar Yeni Türk Edebiyatı alanında profesördür.

 • Denemeleri ve edebiyat alanındaki araştırmalarıyla meşhurdur.

 • Sorgulayan, gerçeği arayan denemeleriyle tanındı.

 • Akıcı ve sade bir dili vardır.

 • Deneme: Kültür ve Dil, Nesillerin Ruhu, Byük Türkiye Rüyası

 • Araştırma/ İnceleme: Şiir Tahlilleri, Hikaye Tahlilleri, Atatürk Devri Türk Edebiyatı, Tevfik Fikret..TARIK BUĞRA 1918- ?

 • Tıp, edebiyat, hukuk alanlarındaki eğitimini yarıda bırakarak gazetecilik ve yazarlık yaptı.

 • Roman ve hikayeleirnde toplum sorunlarını, tarihimizi, değer yargı- larımızı işledi.

 • “Sanat, insanı yüceltmeyi amaçlamalıdır.” görüşündedir; toplumsal gerçekçilere karşı çıkar; toplumsal sorunlara bireysel ahlak yönünden yaklaşır.

 • Eserlerinde olayların ve kişilerin iç yüzüne eğilerek psikolojik unsurlara ağırlık verdi.

 • Şiirsel, yoğun ve akıcı bir anlatımı vardır.

 • Gözlemlerinden yola çıkarak; kişi ve olayların soyut derinliğine iner.

 • Roman: Küçük Ağa ( Kurtuluş Savaşı yıllarını işledi), Osmancık ( Osmanlı’nın kuruluşunu işledi), Küçük Ağa Ankara’da, Yağmur Beklerken, Gençliğim Eyvah, Firavun İmanı, İbişin Rüyası, Dönemeçte…

 • Öykü: Oğlumuz, Yarın Diye Bir Şey Yoktur, Siyah Kehribar…

 • Oyun: Ayakta Durmak İstiyorum, İbiş’in Rüyası,

 • Gezi: Gagaringrad

 • Fıkra, deneme: Düşman Kazanmak SanatıÖMER BEDRETTİN UŞAKLI (1904-1946)

 • Gezdiği yerleri ressam gözüyle şiirleştirip doğal güzelliklerini işledi.

 • Doğa güzelliklerini, deniz, gurbet özleyiş temalarını işledi.

 • “Deniz özlemini” dile getiren şiirleriyle ünlüdür.

 • Hece ölçüsünü kullandı.

 • Şiirlerini sade bir dille yazdı.

 • Şiir: Deniz Sarhoşları, Sarıkız Mermerleri, Yayla Dumanı
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə