Deneysel ve kliNİk araştirma nasil planlanir doç. Dr. Öner DikensoyYüklə 445 b.
tarix17.01.2019
ölçüsü445 b.
#98660
növüYazı


DENEYSEL VE KLİNİK ARAŞTIRMA NASIL PLANLANIR

 • Doç. Dr. Öner Dikensoy

 • Gaziantep Ünv. Tıp Fak.

 • Göğüs Hast. AD.


Sunum Akışı

 • Tanımlamalar

 • Araştırma tipleri

 • Nasıl başlamalı

 • Protokol yazılması

 • Makale haline getirilmesi

 • ÖzetTanımlamalar

 • Araştırma:

  • Halk sağlığını geliştirmek için lazım olan bilgileri sağlamak
  • Temelinde bireylerin ve halkın sağlığı
 • Sağlık:

  • Fiziksel, mental ve sosyal olarak iyi olma halidir
 • Akciğer dış ortama açık

 • Gaz alışverişini sağlamak için ince bir ara yüz

 • Bu ince ara yüzü bozan her şey sorunNeden Araştırma?

 • Gerekli olan bilgiyi sağlamadan insan sağlığını geliştirmek mümkün değildir

 • Çünkü lojik yada ampirik bir temeli yok

 • Araştırma olmadan elde edilen bilgi uygunsuz, eksik ve çok pahalı olabilirAraştırma Yapmak İçin Ne Lazım?

 • Dahi düzeyinde IQ?

 • Para?

 • Sorgulayan Akıl?

 • Kendini adamak?

 • İnatçı olmak?

 • Organize olmak?Araştırma Yapmak İçin Ne Lazım?

 • Dahi düzeyinde IQ?

 • Para?

 • Sorgulayan Akıl?

 • Kendini adamak?

 • İnatçı olmak?

 • Organize olmak?Farklı Araştırma Tipleri

 • Olgu sunumları

 • Derlemeler

 • Geriye dönük (retrospektif) olgu serileri

 • İleriye dönük (prospektif) olgu serileri

 • Yeni tanısal testlerin çalışılması

 • Yeni tedavilerin çalışılması

 • Yeni tıbbi cihazların çalışılması

 • Temel tıp ile ilgili araştırmalarNasıl Başlamalıyım?

 • Hipotez içeren bir fikir geliştir

 • Literatürü gözden geçir

 • İlgili meslektaşlarınla tartış

 • Gerekli kaynakları belirle

 • Etik konuları değerlendir?Fikir Nerden Bulunur?

 • Bir hastayı değerlendirirken

 • Bir makaleyi okurken

 • Bir meslektaş tarafından sorulan soru

 • Ders anlatırken sorulan soru

 • Bir asistan veya hemşire tarafından soru

 • Bir hasta tarafından sorulan soru

 • Hayal ederken

 • Kongrede oturum dinlerken

 • Yolculuk sırasındaÖneri

 • Aklınıza bir fikir geldiğinde muhakkak not edin

 • Bu notlara geri dönüp bakın

 • Özellikle kongreler en verimli ortamlarUzmanlaşmanın Avantajı Var mı?

 • Literatürü iyi bilmek ve düzenli takip etmek

 • Spesifik toplantılar

 • Konu ile ilgili uzmanları tanımak

 • Konuya hakim olmak

  • Konu hakkında araştırmalar ve klinik tecrübeler
  • Patofizyolojisini iyi bilmek
  • Nadir görülenleri bilmek


Nasıl Başlamalıyım?

 • Hipotez içeren bir fikir geliştir

 • Literatürü gözden geçir

 • İlgili meslektaşlarınla tartış

 • Gerekli kaynakları belirle

 • Etik konuları değerlendir?Literatürün Gözden Geçirilmesi

 • PubMed başlangıç için uygun (tutorials)

 • Mümkün olduğunca dar bir araştırma

 • Tüm uygun kaynakların kopyası

 • Kaynakları düzenle

  • Özetleri bilgisayara kopyala
  • İlk otörün soyisim sırasına göre alfabetik
  • Özetin üzerine not düş
  • Ne bulduğunu taslak olarak özetle


Nasıl Başlamalıyım?

 • Hipotez içeren bir fikir geliştir

 • Literatürü gözden geçir

 • İlgili meslektaşlarınla tartış

 • Gerekli kaynakları belirle

 • Etik konuları değerlendir?Konunun Meslektaşlarla Tartışılması

 • Çok önemli

 • İkinci üçüncü fikir başlangıçta çok faydalı

 • Özellikle diğer branşlarla yapılan fikir alışverişi

  • TBC plörezide mezotel hücre proliferasyonu ve ADA korelasyonu
  • Patolog ile görüş
  • TBC uzmanları
  • Temel tıpçılar


Nasıl Başlamalıyım?

 • Hipotez içeren bir fikir geliştir

 • Literatürü gözden geçir

 • İlgili meslektaşlarınla tartış

 • Gerekli kaynakları belirle

 • Etik konuları değerlendir?Gerekli Kaynakları Belirle

 • Kaç hasta?

  • Optimum sayının belirlenmesi
  • Power calculation
 • Ne kadar bütçe?

  • Araştırma fonu
  • TUBİTAK
  • DPT
  • EU
 • Hangi personel?

 • Nerede ve ne zaman?

 • Ne kadar uzun sürecek?Nasıl Başlamalıyım?

 • Hipotez içeren bir fikir geliştir

 • Literatürü gözden geçir

 • İlgili meslektaşlarınla tartış

 • Gerekli kaynakları belirle

 • Etik konuları değerlendir?Etik konuları değerlendir

 • Etik kurul başvurusu

  • Çok önemli
 • Onam formları

  • Uygun hazırlanmış
  • Saklanmalı
 • Gönüllülük esası

 • İyi klinik uygulamalar klavuzuOnam Formu

 • Hastanın anlayabileceği halk dili ile hazırlanmalıdır

 • Amaç

 • Süre

 • İşlemler

 • Olası rahatsızlıkları ve riskler

 • Beklenen tıbbi yarar

 • Oluşabilecek zarar durumunda tedavinin karşılanacağıOnam Formu

 • ”...........” başlıklı çalışma bana sözlü olarak da açıklandı. Çalışma ile ilgili tüm sorularıma tatmin edici cevaplar aldım. Çalışmaya kendi rızamla gönüllü olarak katılmayı kabul ediyorum.

 • Hastanın Adı soyadı Tarih İmza

 • Veli Adı Soyadı Tarih İmza

 • Doktor Adı Soyadı Tarih İmza

 • Tanıklık Eden Kurum Yetkilisinin Adı Soyadı İmza TarihProtokolün Yazılması

 • Spesifik amaç ve hipotezle başla

 • Yöntemleri açıkla

  • Mümkün olduğunca detay
  • Açık soru bırakma
 • İstatistiği mutlaka ekle

 • Kaynakları belirtMeslektaşlar ile kurulacak kooperasyonun düzenlenmesi

 • Tüm taraflar kazanmalı:

  • Makalede eş-otör
  • Sıralama önceden konuşulmalı
  • Yemek, kitap, kongre katılımı
 • Kaçın:

  • Kazanımı olmayacak birini ekstra çalıştırma
  • Makaleyi onayını almadan yayınlama


Araştırmanın Gerçekleştirilmesi

 • Başlamadan önce her şeyi organize et

  • Eğer ilk hastada her şey yapılmamışsa ziyan
  • Toplanacak data ile ilgili formları hazırla
  • Tüm katılımcıların sorumluluklarını iyi tanımla
 • Sabırlı ol

 • İnatçı ol

 • İhtiraslı ve şüpheci ol

 • Ne zaman duracağını bilBaşarısızlık Sebepleri

 • İnatçı olmamak

 • Organize olmamak

 • Yetersiz literatür değerlendirmek

 • Diğerleri tarafından geçilmek

 • Yeterli olgu bulamamak

 • Yetersiz kooperasyon

 • Yetersiz zamanVerilerin Analizi

 • Çoğu kişi istatistikten korkar

  • Eğer veriler organize ise kolay
 • İstatistik aslında dizayna bağlı

  • Ortalama: sayıların matematik ortalaması
  • Varyans: variabilitenin ölçülmesi
  • SD varyansın kare kökü
  • r corelasyon katsayısı
  • p < 0.05 anlamlı


Örnekler TNF-alfa tedavisi

 • Göğüs hastalıkları onayı

 • Bakir bir konu

  • 1. Bakış açısı:
   • Angarya
  • 2. Bakış açısı:
   • Fırsat
 • En geniş serilerden biri

 • 3 abstract ve Makaleler yoldaPlöredezis

 • Halen sorunlar var

 • İdeal ajan yok

 • Yapılmış onlarca çalışma var

 • Literatürü okurken

  • Tetrasiklin ve Talk farklı mekanizmalarla plöredezis yapıyor???
  • Literatürde kombine kullanıma dair veri yok
  • Küçük dozda az yan etki
  • CHEST te yayın


Makalenin Yazılması

 • Giriş (Geri plan bilgi ve neden?)

 • Gereç ve Yöntem (Nasıl?)

 • Sonuçlar (Ne buldun?)

  • Tablolar ve grafikler
 • Tartışma (Ne anlama geliyor)

  • Sonuçların daha öncekilerle kıyaslaması
  • Sonuçların anlamlılığı
  • Tavsiyeler
 • Özet (amaç, yöntem, bulgular, çıkarım)Tartışma

 • En zor kısım

 • Başlamadan önce taslak hazırla

 • İlk paragraf bulguların kısa özeti

 • Son paragraf – sonuç

 • Bulgularını diğerleri ile kıyasla

 • Çalışmanı kritik et

 • Bulgularına anlam kazandırYazarken İpuçları

 • KISS (Keep It Simple Stupid)!!

 • Her paragrafın ilk cümlesi paragrafın nereye varacağını söylemeli

  • Bu okuyucunun makaleyi okumasını kolaylaştırır
  • İlk cümleden nereye varılacağı anlaşılırsa okuyucu atlayabilir
 • Farklı konuları farklı paragraflarda yaz

 • Başarı=Paragraf sayısı

 • Kısaltma (En az 10 defa geçiyorsa)Neden Yazıyorsun?En çok yapılan hatalar: Genel olarak

 • İngilizce

 • Bilimsel dil

 • Ortak dil

 • Kaynakların kullanımı

 • Akışkanlık olmaması

 • Gereksiz kısaltma kullanılmasıDiğer

 • Giriş:

  • Çok uzun olması
  • Giriş sonunda amaç yazılmaması
 • Gereç Yöntem:

  • Dahil etme, hariç bırakma
  • Kullanılan cihazların firma, ülke adı
  • Yanlış grafik tipi


Özet

 • İlginç fikirler için hazırlıklı ol-Not al

 • İnatçı ol

 • Mutlaka literatürü iyi incele

 • İşbirliğinden kaçınma-İkinci fikir

 • Fırsatları iyi değerlendir

 • İnatçı ol

 • Protokol yaz

 • Makale nasıl yazılır okuKaynaklar

 • www.medicine.ankara.edu.tr/testa/kurullar/etik/autf_bilgilendirilmis_gonullu_olur_hazirlama_formati.doc

 • http://www.bayar.edu.tr/~tip/belgeler/iyi_klinik_uygulamalari_klavuzu.pdf

 • http://www.tpog.org.tr/pdf/hem_3.pdf
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə