UserFiles/File/2018/mo48-57md
  Lista organismelor dăunătoare ale căror introducere şi răspîndire în Republica Moldova sînt interzise, în cazul în care acestea sînt prezente la anumite plante sau produse vegetale
  Lista organismelor dăunătoare ale căror introducere şi răspîndire în Republica Moldova sînt interzise, în cazul în care acestea sînt prezente la anumite plante sau produse vegetale
  Raportul auditului performanței Fondului republican și fondurilor locale de susținere socială a populației sinteza
UserFiles/File/2018/mo157-166md
  Raportul auditului conformității executării bugetelor unităților administrativ-teritorialedin raionul Dubăsari pe anii 2015-2016 Martie 2018
UserFiles/File/2018/mo18-26md
  Raportul auditului de mediu privind calitatea aerului în Republica Moldova
UserFiles/File/2018/mo113-120md
  Audituluiconformității evidenței înregistrării și gestionării patrimoniului public, precum și a impozitării bunurilor imobile
UserFiles/File/2018/mo266md
  Financont moldova romani electricity interconnection docx
UserFiles/File/2018/mo142-148md
  Standardul Internaţional de Raportare Financiară 16 Contracte de leasing
UserFiles/File/2018/mo176-180md
  Raportul auditului conformității asociat auditului performanței „Managementul serviciilor publice de transport urban și impactul fiscal bugetar al acestora
UserFiles/File/2018/mo246-254md
  Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2017 Lista acronimelor
UserFiles/File/2018/mo256-265md
  Raportul auditului situațiilor financiare ale Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității la 31 decembrie 2017
UserFiles/File/2018/mo133-141md
  Raportul auditului performanței
UserFiles/File/2018/mo167-175md
  Strategia naţională de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 2018-2023 I. Introducere
UserFiles/File/2018/mo195-209md
  Cuprin s reguli generale de interpretare a Nomenclaturii Combinate a mărfurilor a Republicii Moldova
UserFiles/File/2018/mo267-275md
  Plan general de gestionare a crizelor în sectorul alimentelor și furajelor
UserFiles/File/2018/mo48-57md
  Raportul auditului performanței Fondului republican și fondurilor locale de susținere socială a populației
UserFiles/File/2018/mo366-376md
  Cadrul bugetar pe termen mediu (2019-2021) I. Prezentare generală
UserFiles/File/2018/mo377-383md
  Metodologia de analiză și testare a laptelui tratat termic destinat consumului uman direct
UserFiles/File/2018/mo321-332md
  Cuprin s reguli generale de interpretare a Nomenclaturii Combinate a mărfurilor a Republicii Moldova
UserFiles/File/2018/mo486-498md
  Nomenclatura combinată a mărfurilor
UserFiles/File/2018/mo384-395md
  Lista organismelor dăunătoare ale căror introducere şi răspîndire pe teritoriul Republicii Moldova sînt interzise
UserFiles/File/2018/mo321-332md
  Lista standardelor moldoveneşti prin care se adoptă standarde europene armonizate, la Reglementarea tehnică privind aparatele de cîntărit neautomate
UserFiles/File/2018/295-308ro
  Raport privind respectarea drepturilor și libertăȚilor omului în republica moldova
UserFiles/File/2018/mo333-335md
  Public-private partnership agreement
UserFiles/File/2018/mo366-376md
  I prezentare generală A. Introducere
directory UserFiles File  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə