external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
  TƏDRİs plani iXTİsas: 050408 marketinq akademik dərəcə: Bakalvr
  TƏDRİs plani iXTİsas: 050405 SƏnayenin təŞKİLİ VƏ İdarə olunmasi akademik dərəcə: Bakalvr
  TƏDRİs plani iXTİsas: 050649
  TƏDRİs plani iXTİsas: 050607
  TƏDRİs plani iXTİsas: 050622 – yerüSTÜ NƏQLİyyat vasiTƏLƏRİNİn müHƏNDİSLİYİ
  TƏDRİs plani iXTİsas: 050638 – tikinti materiallari və MƏmulatlarinin texnologiyasi müHƏndisliyi
  TƏDRİs plani iXTİsas: 050601-materialşÜnasliq müHƏndisliyi
  TƏDRİs plani ixtisas: 050634 – İnşaat mühəndisliyi
  Memarlığın əsasları” kafedrası “Dİzaynin əsaslari” Fənindən imtahan sualları
  Memarlığın əsasları” kafedrası “Dİzaynin əsaslari” Fənindən imtahan sualları
  1. Sənaye binasında bünövrə tirinin üst səthi döşəmə səviyyəsindən neçə sm aşağı götürülür?
  G. H. Məmmədov 2017/2018-ci tədris ilinin payız semestrinin Magistr
  Nəzəri sual – asan
  1. Siqnal dedikdə nə başa düşülür?
  Fakultə: Tikinti-iqtisad Kafedra: Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecment
  Fənn : İnşaat obyektlərinin texniki diaqnostikası – 1 Müəllim : Rəsulova Ülviyyə Zakir Qrup : 893a I qrup Asan dərəcəli
  Hidrotexniki meliorasiya-1 FƏnni üZRƏ imtahan biletlərinin suallari I böLMƏ Asan suallar
  Təsdiq edirəm” “fh və hft” kafedrasının müdiri Prof. İ.İ. Mustafayev “ ” 2016- cı IL
  Fakultə: Tikinti-iqtisad Kafedra: Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecment Fənnin adı
  1. Neçə növ müstəvi dayaq vardır?
  Qrup tədris planları
  Təsdiq edirəm” “fh və hft” kafedrasının müdiri Prof.İ.İ. Mustafayev “ ” 2016 –cı IL
  Qrup: 803a1 (20 nəfər), 803a2
  1. Siqnal dedikdə nə başa düşülür?
  Fənn : İnşaat obyektlərinin texniki diaqnostikası – 1 Müəllim : Rəsulova Ülviyyə Zakir Qrup : 893a I qrup Asan dərəcəli
  Təsdiq edirəm” “fh və hft” kafedrasının müdiri Prof. İ.İ. Mustafayev “ ” 2016- cı IL
  Nəzəri sual – asan
  Qrup tədris planları
  Fakultə: Tikinti-iqtisad Kafedra: Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecment Fənnin adı
  Fənnin adı: “Meliorasiya mühəndis sistemlərinin tikinti işlərinin təşkili və texnologiyası”
  Təsdiq edirəm” “fh və hft” kafedrasının müdiri Prof.İ.İ. Mustafayev “ ” 2016 –cı IL
directory external ckfinder  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə