external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
  TƏDRİs plani iXTİsas: 050408 marketinq akademik dərəcə: Bakalvr
  TƏDRİs plani iXTİsas: 050405 SƏnayenin təŞKİLİ VƏ İdarə olunmasi akademik dərəcə: Bakalvr
  TƏDRİs plani iXTİsas: 050649
  TƏDRİs plani iXTİsas: 050607
  TƏDRİs plani iXTİsas: 050622 – yerüSTÜ NƏQLİyyat vasiTƏLƏRİNİn müHƏNDİSLİYİ
  TƏDRİs plani iXTİsas: 050638 – tikinti materiallari və MƏmulatlarinin texnologiyasi müHƏndisliyi
  TƏDRİs plani iXTİsas: 050601-materialşÜnasliq müHƏndisliyi
  TƏDRİs plani ixtisas: 050634 – İnşaat mühəndisliyi
  Memarlığın əsasları” kafedrası “Dİzaynin əsaslari” Fənindən imtahan sualları
  1. Sənaye binasında bünövrə tirinin üst səthi döşəmə səviyyəsindən neçə sm aşağı götürülür?
  G. H. Məmmədov 2017/2018-ci tədris ilinin payız semestrinin Magistr
  Nəzəri sual – asan
  1. Siqnal dedikdə nə başa düşülür?
  Fakultə: Tikinti-iqtisad Kafedra: Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecment
  Fənn : İnşaat obyektlərinin texniki diaqnostikası – 1 Müəllim : Rəsulova Ülviyyə Zakir Qrup : 893a I qrup Asan dərəcəli
  Hidrotexniki meliorasiya-1 FƏnni üZRƏ imtahan biletlərinin suallari I böLMƏ Asan suallar
  Təsdiq edirəm” “fh və hft” kafedrasının müdiri Prof. İ.İ. Mustafayev “ ” 2016- cı IL
  Fakultə: Tikinti-iqtisad Kafedra: Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecment Fənnin adı
  1. Neçə növ müstəvi dayaq vardır?
  Qrup tədris planları
  Təsdiq edirəm” “fh və hft” kafedrasının müdiri Prof.İ.İ. Mustafayev “ ” 2016 –cı IL
  Qrup: 803a1 (20 nəfər), 803a2
directory external ckfinder  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə