sites/default/files/document/attachments
  Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2008
  Ministerul economiei al republicii moldova
  Outline of research on social inclusion in moldova
  Prognoza preliminară a indicatorilor macroeconomici pentru anii 2013 – 2015 În corespundere cu Hotărîrea Guvernului nr. 82 din 24. 01. 2006 „Cu privire la elaborarea Cadrului de cheltuieli pe termen mediu şi a proiectului bugetului”
  Analiza avizelor la proiectul Legii cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării
  Analiza avizelor la proiectul Legii cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării
  Sinteza avizelor
  Informaţie operativă cu privire la evoluţia social economică a Republicii Moldova
  Aprobat viceprim-ministru, ministru al economiei Octavian calmîC
  Ministerul economiei al republicii moldova
  Informaţie operativă
  Informaţie operativă
  Probele de sport ce se află sub egida
  Cabinet ministru
  Ghid de specificații tehnice cuprins
  Ghid de specificații tehnice cuprins
  Studiu costul Reglementării de Stat a Activității Întreprinderilor
  Lista obiecţiilor şi propunerilor instituţiilor interesate pe marginea proiectului legii „Cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii”
  Tabelul divergenţelor la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
  Outline of research on social inclusion in moldova
  Strategia de reformă a administrației publice 2016-2020 introducere
  Lista obiecţiilor şi propunerilor instituţiilor interesate pe marginea proiectului legii „Cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii”
  Sinteza obiecţiilor la proiectul Legii privind supravegherea pieţei
  Titlul I: principii generale (nivelul de realizare a acțiunilor în %)
  Final Report
  Raport anual (2014)
  Viceprim-ministru, ministrul economiei Octavian calmîC
  Tabelul divergențelor
  Informaţie operativă cu privire la evoluţia social economică a Republicii Moldova
  Prognoza preliminară a indicatorilor macroeconomici pentru anii 2013 – 2015 În corespundere cu Hotărîrea Guvernului nr. 82 din
  Ministerul economiei al republicii moldova
  Strategia de dezvoltare a culturii fizice şi sportului în republica moldova ”sportul – 2020” Chişinău, 2015
  Ministerul economiei al republicii moldova
  H o t ă r î r e cu privire la restructurarea corporativă, instituţională şi financiară a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică din mun. Chişinău
  Privind realizarea planului de acţiuni
  Lista obiecţiilor şi propunerilor instituţiilor interesate pe marginea proiectului legii „Cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii”
  Concepţia manualului digital Chişinău 2015 Cuprins
  Raportul detaliat privind activităţile desfăşurate întru realizarea acţiunilor
  Anexa nr. 2 la nr. 08/1- din Sinteza obiecțiilor și a propunerilor la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național de Metrologie
  Strategia Națională de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2014-2020
  Analiza Preliminară a Impactului de Reglementare a Proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii cu privire la energia electrică
  Titlul I: principii generale (nivelul de realizare a acțiunilor în %)
  Raport cu privire la rezultatele monitorizării problemelor existente în sistemele centralizate de alimentare cu energie termică din localități, precum și toate măsurile luate sau preconizate pentru soluționarea acestora
  Planul de acţiuni
  Ministerul economiei al republicii moldova
directory sites default  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə