az/system/files/legislation
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin Akademiyasının Nizamnaməsi
  AZƏrbaycan respublikasi əMƏk və ƏhaliNİn sosial müdafiƏSİ naziRLİYİNİn kollegiyasi
  -
  -
ru/system/files/legislation
  Əmək pensiyaları haqqında
az/system/files/legislation
  Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 9. və 49. 6-cı maddələrinin şərh edilməsi haqqında
  Qərara alıram: Aşağıdakı şəxslər inzibati-iqtisadi məhkəmələrin hakimləri təyin edilsinlər: 1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsi
  Məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
  Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  Ümumi MÜDDƏalar maddə Ekstradisiya haqqında qanunvericilik
  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin yaradılması və fəaliyyətinin təşkili haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
  Haqsız rəqabət haqqında
  DöVLƏt proqrami 1
  Gömrük sahəsində nəzarətin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar bəzi yoxlamaların sadələşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
  Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin Əsasnaməsinin, strukturunun və hərbi qulluqçularının və işçilərinin ümumi say tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında
  Dövlət vergi orqanlarında xidmət haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə
  Azərbaycan respublikasi maliYYƏ naziRLİYİ QƏrar № q-01
  İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında
  2016-cı ildə vergi sahəsində aparılacaq islahatların istiqamətləri
  İctimai asayişin qorunmasında vətəndaşların iştirakının təmin edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
  Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında
  Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında
  Bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında
  Dövlət qulluqçusunun şəxsi işinin aparılması Qaydaları
  Azərbaycan respublikasi adindan azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun
  Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri haqqında
ru/system/files/legislation
  Dövlət mülkiyyətinə keçirilmiş malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük hərraclarında satılması Qaydaları
az/system/files/legislation
  Məhsulların (işlərin, xidmətlərin) sertifikatlaşdırılmasının mərhələlər üzrə tətbiq edilməsi haqqında
  Banklar haqqında
  Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında
  Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Qarnizon və qarovul xidmətləri nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında
  Azərbaycan respublikasi adindan azərbaycan respublikasi konstitusiya məHKƏMƏsi plenumunun
  Məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
en/system/files/legislation
  Azərbaycan respublikasinin torpaq məCƏLLƏSİ MÜNDƏRİcat
az/system/files/legislation
  Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında
  Mќhkќmќ qќrarlarѕnѕn icrasѕ haqqѕnda
ru/system/files/legislation
  Azərbaycan respublikasinin iNZİbati prosessual məCƏLLƏSİ I fəsil
az/system/files/legislation
  İnzibati məhkəmə icraatında iddianın mümkünlüyünə dair Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun
  Azərbaycan respublikasinin miqrasiya məCƏLLƏSİ
  Dövlət sirri haqqında
  İnzibati və mülki hüquq münasibətlərindən irəli gələn mübahisələrin məhkəmə aidiyyətinə dair
  Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında
  Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  İnzibati icraat haqqında
  Ümumi müDDƏalar maddə Məhkəmə-Hüquq Şurasının təyinatı
  İşçilərin əmək kitabçasının forması və onun tərtibi qaydalarının təsdiq edilməsi barədə
  “Bakı Mühəndislik Universiteti” publik hüquqi şəxsin Nizamnaməsi”nin təsdiq edilməsi və “Bakı Mühəndislik Universitetinin yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası
  Dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyi istisna edən xəstəliklərin Siyahısının təsdiq edilməsi haqqında
  Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 177 3-1-ci maddəsinin şərh edilməsinə dair
  İnsan hüquqlari üZRƏ avropa məHKƏMƏSİ Birinci bölmə CƏFƏRLİ VƏ DİGƏRLƏRİ azərbaycana qarşI
  Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı kooperasiyasının inkişafına dair 2017-2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı
en/system/files/legislation
  Hüquqların dövlət qeydiyyatı haqqında daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən Çıxarış”ın və “Torpaq sahəsinin planı və ölçüsü”nün təsvirlərinin təsdiq edilməsi barədə
az/system/files/legislation
  Dövlət sirri haqqında
  İnsan hüquqlari üZRƏ avropa məHKƏMƏSİ Birinci bölmə HƏSƏnov azərbaycana qarşI
  Birinci bölmə Ümumi HİSSƏ I fəsil Mənzil qanunvericiliyi
  Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında
  Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında
  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci IL 28 fevral tarixli 200 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
  Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi
  Yeyinti məhsullarına verilən uyğunluq, gigiyenik sertifikatlarının və baytarlıq şəhadətnaməsinin formasının və uyğunluq, gigiyenik sertifikatlarının və baytarlıq şəhadətnaməsinin verilməsi qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında
  Torpaq qanunvericiliyinin məhkəmələr tərəfindən tətbiqi təcrübəsinin bəzi məsələləri haqqında
  Strasburq 20 iyun 2013 QƏTİ QƏrar
  Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 116-cı maddəsinin ikinci hissəsinə dair
  İşsizlik müavinətlərinin maliyyələşdirilməsi haqqında
ru/system/files/legislation
  Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyasının təsdiq edilməsi haqqında
az/system/files/legislation
  Açıq və qapalı tipli xüsusi təlim-tərbiyə müəssisələri haqqında Nümunəvi Nizamnamə
  Dələduzluq cinayətlərinə dair işlər üzrə məhkəmə təcrübəsi haqqında
  Bakı şəhərində nəqliyyat sahəsində islahatların keçirilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
  Nazir S. Həsənova
  Sosial müavinətlərin məbləğinin artırılması haqqında
  İnsan hüquqlari üZRƏ avropa məHKƏMƏSİ Birinci bölmə Əfəndiyeva Azərbaycana qarşı
  Bir sıra birinci instansiya məhkəmələri sədrlərinin təyin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
  Azərbaycan respublikasi vergiLƏr naziRLİYİNİn kollegiyasi qərar
  Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında
  Qrant müqavilələrinin (qərarlarının) qeydə alınması Qaydası
  Azərbaycan respublikasinin tariF (QİYMƏT) Şurasi qərar №11 Bakı şəhəri, 14 iyul 2016-cı IL Elektrik enerjisinin ölkədaxili tariflərinin tənzimlənməsi barədə
  Qərari 25 iyul 2016-cı IL Bakı şəhəri
  Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
  Kütləvi informasiya vasitələri haqqında
  Azərbaycan Respublikasının Dövlət Reklam Agentliyinin fəaliyyətinin təşkili haqqında
  Dələduzluq cinayətlərinə dair işlər üzrə məhkəmə təcrübəsi haqqında
  Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında
  Hərbi vəziyyət haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin adının dəyişdirilməsi haqqında
  Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondunun yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
  Əhalinin içməli su təchizatı və kanalizasiya xidmətlərindən istifadəsi üzrə yaranmış borcların silinməsi haqqında
  Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi
  İnsan hüquqları haqqında
  Hərbi xidmətkeçmə haqqında Əsasnamə
  Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında
  Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında
  Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya akti
  Əmanətlərin tam sığortalanması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  Konstitusiya Məhkəməsi haqqında
  Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətini ləğv etmək haqqında azərbaycan respublikasinin qanunu
  Bakı şəhərinin 1-ci mikrorayonunun yenidən qurulması ilə əlaqədar tədbirlər barədə
  Ümumi HİSSƏ Birinci bölmə GİRİŞ MÜDDƏalari
  Konstitusiya – dövlətin ali qanunudur, ali hüquqi qüvvəyə malikdir və həmin dövlətin siyasi, hüquqi və iqtisadi sistemlərin əsasları təsbit edir
ru/system/files/legislation
  Qaydalar Fəsil 1 Əsas qaydalar Maddə Mülki məhkəmə icraatı haqqında qanunvericilik
az/system/files/legislation
  Hərbi-həkim ekspertizası haqqında Əsasnamə
  Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Korrupsiya əleyhinə Konvensiyasının təsdiq edilməsi haqqında
  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin fəaliyyəti ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
  Qərari №19/1 Bakı şəhəri 17. 09. 2013
en/system/files/legislation
  Qaydaları"nın təsdiq edilməsi barədə azərbaycan respublikasi naziRLƏr kabinetiNİn qərari "
az/system/files/legislation
  Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında dəyişikliklər edilməsi haqqında
  Azərbaycan Respublikasında ipoteka kreditləşməsinin bəzi məsələləri haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
en/system/files/legislation
  I böLMƏ Ümumi müddəalar 1-ci fəsil
az/system/files/legislation
  Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında
  Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə sığortaedənin vəsaiti hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və ödənilməsi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə
  Bəzi tikinti obyektlərinin istismarına icazə verilməsinin sadələşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
  Azərbaycan İpoteka Fondu
  Ümumi müddəalar Maddə Azərbaycan Respublikasının Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsi ilə tənzimlənən münasibətlər
  Azərbaycan respublikasinin maliYYƏ naziRLİYİ QƏrar № q-02
  Məhkum edilmiş və ya barəsində qətimkan tədbiri seçilmiş şəxslərə tətbiq edilən elektron nəzarət vasitələrinin Siyahısı”nın, “Məhkum edilmiş və ya barəsində
  Cinayət mühakimə icraatında zərər çəkmiş şəxsin iştirakını tənzimləyən qanunların tətbiqi haqqında
  Apellyasiya şikayətinin baxışına dair yekun məhkəmə qərarı) 10 mart 2010-cu IL İş №1(106)86/2010 Şirvan şəhəri
  Azərbaycan Respublikası Ailə Məcəlləsinin 15-ci maddəsinin şərh edilməsinə dair
  Azərbaycan respublikasi adindan q ə rardad sumqayit apellyasiya məHKƏMƏSİ
  Büdcə sistemi haqqında
  Ali təhsil müəssisələrində yeni maliyyələşmə mexanizminin tətbiq edilməsi haqqında
  Yod çatışmazlığı xəstəliklərinin kütləvi profilaktikası məqsədi ilə duzun yodlaşdırılması haqqında
  Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş, ölmüş və hərbi əməliyyatlarla əlaqədar xəbərsiz itkin düşdüyünə görə ölmüş elan edilmiş hərbi
  Azərbaycan respublikasinin tariF (QİYMƏT) Şurasi
  Azərbaycan Respublikası vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə
  Qeydiyyata alınmışdır
  Azərbaycan Respublikasının mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarında Apellyasiya Şuralarının yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
  “İcra haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  “Elektron ipoteka” sistemi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
  İşsizlik müavinətinin hesablanması və ödənilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında
  Antidempinq, kompensasiya və mühafizə tədbirləri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  Küçə reklamlarının yerləşdirilməsi və yayımı üçün reklam tariflərinin tənzimlənməsi barədə
  İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
  Azərbaycan Respublikasının Tranzit Yükdaşımalar üzrə Koordinasiya Şurasının yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
ru/system/files/legislation
  Azərbaycan respublikasinin əMƏk məCƏLLƏSİ
en/system/files/legislation
  Ümumi hissə I böLMƏ Ümumi müddəalar
az/system/files/legislation
  1-ci fəsil Ümumi MÜDDƏalar maddə İşsizlikdən sığortanın məqsədi və əhatə dairəsi
ru/system/files/legislation
  Kommersiya sirri haqqѕnda
az/system/files/legislation
  Avtonəqliyyatın hərəkət və işlədilməsi qaydalarının pozulmasına dair işlər üzrə məhkəmə təcrübəsi haqqında
  Azərbaycan respublikasinin əDLİYYƏ naziRLİYİ kollegiya qərari
  Azərbaycan respublikasi vergiLƏr naziRLİYİNİn kollegiyasi qərar №1517050000003100
ru/system/files/legislation
  Ümumi hissə I fəsil. Ümumi müddəalar
az/system/files/legislation
  Azərbaycan respublikasi adindan azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun
  Azərbaycan Respublikasında vəkilliyin inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
  Məcburi köçkünlərə yemək xərci üçün verilən aylıq müavinətin artırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
  Hərbi biletlərin formasının təsdiq edilməsi haqqında
  Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 460. 1-ci maddəsinin bəzi müddəalarının şərh edilməsinə dair
  Ümumi hissə Birinci bölmə Əsas müddəalar
  Azərbaycan respublikasinin cinayət məCƏLLƏSİ MÜNDƏRİcat
  Şəhərsalma sənədlərinin tərkibi, tərtibatı, razılaşdırılması, dövlət ekspertizası aparılması və təsdiq olunması Qaydaları və Şəhərsalma fəaliyyətinə, o cümlədən şəhərsalma sənədlərinin həyata keçirilməsində sifarişçinin
  Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı Qaydası
  Qaydalari I. Ümumi müddəalar
  Vətəndaşların müraciətləri haqqında
  Azərbaycan respublikasinin əDLİYYƏ naziRLİYİ kollegiya qərari
  Dövlət qeydiyyatına alınmış dərman vasitələrinin qiymətlərinin tənzimlənməsi və həmin qiymətlərə nəzarətin həyata keçirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında
  Ümumi MÜDDƏalar maddə Əsas anlayışlar
  Əmanətlərin sığortalanması haqqında
  Vergi ödəyicilərinin 017-ci ilin yanvar tarixinə mövcud olan vergi borclarının tənzimlənməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  Təqsirləndirilən şəxslər barəsində həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı təqdimatlara baxılarkən məhkəmələr tərəfindən qanunvericiliyin tətbiqi təcrübəsi haqqında
  Azərbaycan respublikasi adindan azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun
  Azərbaycan Respublikasında ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət Qaydaları
en/system/files/legislation
  İşçilərin əmək kitabçasının forması və onun tərtibi qaydalarının təsdiq edilməsi barədə
ru/system/files/legislation
  "qeydə alinmişdir" Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində
az/system/files/legislation
  Şəhid adının əbədiləşdirilməsi və şəhid ailələrinə edilən güzəştlər haqqında
  Azərbaycan Respublikası Ali Soveti sədrinin müavini
  İpoteka haqqında
  Azərbaycan respublikasinin iNZİbati prosessual məCƏLLƏSİ I fəsil
  Mülki dövriyyənin müəyyən iştirakçılarına mənsub ola bilən və dövriyyədə olmasına xüsusi icazə əsasında yol verilən (mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış) əşyaların siyahısı haqqında
  Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyası
  Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsinin 231. 1-ci maddəsinin bəzi müddəalarının şərh edilməsinə dair
  Bir sıra birinci instansiya məhkəmələri hakimlərinin təyin edilməsi və bəzi birinci instansiya məhkəmələri hakimlərinin vəzifələrinin dəyişdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
  Azərbaycan respublikasinin göMRÜk məCƏLLƏSİ
  Azərbaycan respublikasinin naziRLƏr kabineti q ə r a r №127 Bakı şəhəri, 3 aprel 2018-ci IL
  Məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
en/system/files/legislation
  İnsan hüquqlari üZRƏ avropa məHKƏMƏSİ Birinci bölmə Seyidzadə Azərbaycana qarşı
directory system files  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə