az/system/files/samples
  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2003-cü IL 28 fevral tarixli 34 nömrəli qərarı ilə
  KeyfiyyəTƏ NƏzarəT ŞÖBƏsinin əsasnaməSİ Ümumi müDDƏalar keyfiyyətə nəzarət şöbəsi «Təşkilatın adı»
  Maliyyə ŞÖBƏsinin əsasnaməSİ Ümumi MÜDDƏalar maliyyə şöbəsi terminalın struktur bölməsi olmaqla «Təşkilatın adı»
  Qeydiyyat №
  Rayon məhkəməsinə İddiaçı: qızı
  B I l d I r I Ş təqsirləndirilən şəxsin hüquq və vəzifələrinə dair
  Qeydiyyat № protoko L şahidin dindirilməsi haqqında
  Qeydiyyat № protoko L götürmə aparılması haqqında
  Qeydiyyat № protoko L baxış keçirilməsi haqqında
  Ofis sahəSİNİN İcarəSİ haqqinda
  Qeydiyyat № q ə r a r kompleks məhkəmə ekspertizasının təyin edilməsi haqqında
  Uşağın ölkədən çıxarılmasına icazə verilməsinə dair
  Tam maddi məsuliyyət haqqında
  Baki şƏHƏRİ, NƏSİMİ rayon məHKƏMƏSİNƏ
  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü IL 13 avqust tarixli 207 nömrəli qərarı ilə
  Protoko L tərcüməçiyə hüquq və vəzifələrinin izah edilməsi haqqında
  Əmək müqaviləsinin (kontraktın) nümunəvi forması Əmək müqaviləsini (kontraktı)
  Азярбайжан республикасы апеллйасийа мящкямясинин
  MəHKƏMƏSİNƏ tərəfindən
  Protoko L mütəxəssisə hüquq və vəzifələrinin izah edilməsi haqqında
ru/system/files/samples
  Həmkarlar İttifaqlarının Nizamnaməsi
az/system/files/samples
  Vmf company Ltd
  Notariat kontoruna
  Qeydiyyat № protoko L cinayət haqqında şifahi məlumatın qəbul edilməsi barədə
  Protokol şəxsi zaminlik haqqında
  Bakı şəhəri “ ” 20 ci IL n-li Ə m r «Attestasiya komissiyasının yaradılması haqqında»
  Rayon məHKƏMƏSİNƏ İddiaçı
  «TƏSDİq ediRƏM» " " asc-nin
  «TƏSDİq ediRƏM» " " asc-nin
  Akt (Audit aktının nümunəsi)
  Auditor təşkilatının (sərbəst auditorun) auditor rəYİ
  «TƏSDİq ediRƏM» " " asc-nin
  "Şirkətin adı" mmc
  Tender nəticələri haqqında tender komissiyasının yekun protokolu nümunəsinin
en/system/files/samples
  Azərbaycan Respublikası 1 saylı Bakı Yerli İqtisad Məhkəməsinə
az/system/files/samples
  «Dövlət qeydiyyatına alınmışdır» Azərbaycan Respublikası
  Xətayi rayon məhkəməsinə
  Azərbaycan Respublikası təhsil müəssisəsi ilə xarici ölkə vətəndaşı arasında onun ödənişli təhsil alması haqqında
  Qeydiyyat № protoko L şahidin qanuni nümayəndəsinin hüquq və vəzifələrinin izah edilməsi haqqında
  Qeydiyyat №
  Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi qismində tanınma haqqında
  Protoko L üzləşdirmə haqqında
  Əmanətlərin Sığortalanması Fonduna
  Qeydiyyat № protoko L şəxsi axtarış aparılması haqqında
  Qeydiyyat № protoko L
  Bakı şəhəri Nəsimi rayonu İcra şöbəsinə
  Əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik üzrə mühəndisinin Vəzifə Təlimatı
  Qeydiyyat № protoko L şübhəli şəxsin hüquqi varisinə hüquq və vəzifələrinin izah edilməsi haqqında
  Bakı şəhəri, " " 20 IL
  Tikinti üçün podrat müqaviləsi
  Rayon məhkəməsinə
  Q ə r a r ittiham elan etmək üçün şəxsin tutulması haqqında
  Kadrlar şöbəsının mütəxəssısının vəzifə təlimatı Ümumi MÜDDƏalar
  1 saylı Bakı Yerli İqtisad Məhkəməsinə Cavabdeh
  Q ə r a r şahidin qanuni nümayəndəsinin təyin edilməsi haqqında
  Qeydiyyat № protoko L zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisinə hüquq və vəzifələrinin izah edilməsi haqqında
directory system files  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə