wp-content/uploads/2019/01
  1- aşağıdakilerden hangisi öncelik sırasına göre yapılmış bir günlük planda en sonda
  … anadolu lisesi 2018-2019 EĞİTİM ÖĞretim yili 11. Siniflar dönem yazili sinav sorularidir
  Təsdiq edirəm: Məktəbindirektoru azərbaycan diLİ. Bsq ( II yarimiL). 1-Cİ SİNİF
  The key kendine Yolculuk Seminerleri keşİF 28 Şubat-3 mart 2019 Seminer Bilgisi
wp-content/uploads/2019/04
  Ağayev Samir
wp-content/uploads/2019/12
  Əsas pedaqoji anlayışlar «Pedaqogika»
wp-content/uploads/2019/07
  Təhsil proqramı (kurikulumu) (I-IV siniflər) (standartlar) Azərbaycan dili fənni üzrə ümumi təlim nəticələri
wp-content/uploads/2019/06
  1. Monumental rəngkarlıq nümunəsi: a insan və məişət b freska c tikili
  QiYMƏTLƏNDİRMƏ vasiTƏTƏLƏRİ
wp-content/uploads/2019/05
  Təsdiq edirəm: Məkəbin direktoru
wp-content/uploads/2019/06
  I sinif Fiziki tərbiyə
wp-content/uploads/2019/03
  “Azərbaycan ailəsi – 2019” film festivalı çərçivəsində keçirilən “Həyatdan şəkilə” adlı foto müsabiqənin ƏsasnaməSİ Bakı-2019
wp-content/uploads/2019/05
  Şagirdin adı,soyadı 1-9 cu suallar aşağıdakı mətnlə bağlıdır: Oktyabrın 29-da 5
  Azərbaycan dili 5 Sinif Böyük summativ qiymətləndirmə 2
wp-content/uploads/2019/02
  Ii yarimiL ÜZRƏ BÖYÜk summativ qiYMƏTLƏNDİRMƏ
wp-content/uploads/2019/11
  Viii sinif Biologiya ksq-1 Şagirdin adı soyadı Tarix
wp-content/uploads/2019/06
  X azərbaycan dili bsq -2
wp-content/uploads/2019/10
  TəDQİqat iŞLƏRİ ÜÇÜn müraciƏt elani
  MiNGƏÇEVİR, Şİrvan və quba – xaçmaz rayonlarinda fəALİYYƏt göSTƏRƏn vəTƏndaş CƏMİYYƏTİ TƏMSİLÇİLƏRİNİn xiDMƏt təKLİFLƏRİNİn qəbulu elani
wp-content/uploads/2019/05
  XiDMƏt təKLİFLƏRİ ÜÇÜn müraciƏt elani
  Yerli GƏnc təŞƏBBÜSLƏRİ ÜÇÜn müraciƏt elani
wp-content/uploads/2019/10
  Vilayət bağÇasi
wp-content/uploads/2019/05
  Təsdiq edirəm: Məkəbin direktoru: Texnologiya V sinif Böyük Summativ qiymətləndirmə №1
wp-content/uploads/2019/01
  Təsdiq edirəm: Məkəbin direktoru
wp-content/uploads/2019/09
  Mündəricat Fəsil Abortlar: təhlükələr və sosial perspektivlər
wp-content/uploads/2019/02
  Ədəbiyyat V sinif
wp-content/uploads/2019/06
  Təsdiq edirəm: Məktəbin direktoru: Böyük summativ qiymətləndirmə №-1
  “Təsdiq edirəm” Üzvlər: 1
wp-content/uploads/2019/02
  ƏDƏBİyyat-v siNİf VI böLMƏ ÜZRƏ KİÇİk summativ qiYMƏTLƏNDİRMƏ
wp-content/uploads/2019/12
  I bölmə üzrə kiçik summativ qiymətləndirmə
wp-content/uploads/2019/03
  Kiçik summativ qiymətləndirmə №-1
wp-content/uploads/2019/05
  Kiçik summativ qiymətləndirmə №-1
wp-content/uploads/2019/06
  Ix sinif Ədəbiyyat ksq №4 Şagird: Tarix
wp-content/uploads/2019/05
  Kiçik summativ qiymətləndirmə №-1
wp-content/uploads/2019/03
  Kiçik summativ qiymətləndirmə №-5 Ədəbiyyat-vii sinif Ad Soyad Sinif Tarix
wp-content/uploads/2019/02
  Ədəbiyyat 5-ci sinif bsq I şagirdin adı və soyadı: Tarix: “ ” dekabr 2014-cü IL
wp-content/uploads/2019/03
  Ədəbiyyat 7-ci sinif Böyük Summativ Qiymətləndirmə I
  Azərbaycan dili Çərçivədə verilmiş feilləri quruluşuna görə qruplaşdırın
wp-content/uploads/2019/10
  Soxulcanlar, quşlar
wp-content/uploads/2019/07
  İnformatika elmiNİn böLMƏLƏRİ VƏ VƏZİFƏLƏRİ
  Proqramlaşdırma dilləri
wp-content/uploads/2019/06
  BöYÜk summativ qiYMƏTLƏNDİRMƏ (II yarimiL) Şagirdin soyadı, adı
wp-content/uploads/2019/02
  Kiçik summativ qiymətləndirmə №-3 İnformatika-iii sinif
wp-content/uploads/2019/08
  Ms word mətn redaktorunda düsturlarin daxil edilməSI
wp-content/uploads/2019/06
  Böyük summativ qiymətləndirmə 1 I sinif
wp-content/uploads/2019/02
  Iv fəSİL ÜZRƏ
wp-content/uploads/2019/03
  Vi təDRİs vahiDİ ÜZRƏ KİÇİk summativ qiYMƏTLƏNDİRMƏ
wp-content/uploads/2019/07
  AlqoritmləR,onlarin xassəLƏri nöVLƏri müXTƏlif üsullarla təsviri alqoritm
  ƏMƏliyyat sisteminin ailəLƏRI
wp-content/uploads/2019/08
  Alqoritm dilinin əlifbasi,turbo paskal dilində proqramin quruluşU
wp-content/uploads/2019/07
  ƏMƏliyyatlar sistemləRİNİn təSNİfati
wp-content/uploads/2019/06
  İnformatika -cı sinif ksq şagird: Tarix
wp-content/uploads/2019/02
  Böyük summativ qiymətləndirmə Bunlardan hansı alqoritm sayıla bilər?
wp-content/uploads/2019/05
  1 -ci bölmə üzrə kiçik summativ qiymətləndirmə
wp-content/uploads/2019/06
  İnformatika bsq ( II yarımil ) II sinif Tarix: Nizamı pozan obyektin üstündən xətt çəkin
  İnformatika 5-ci sinif KİÇİk summativ qiYMƏTLƏNDİRMƏ -1
wp-content/uploads/2019/07
  Komputer və onun texniKİ TƏMİnati texniKİ vastəLƏRİn yarama tariXİ
  İnformasiya, onun xassələri və kateqoriyaları İnformasiya termini mənşəcə latın sözü olub, izahetmə, şərhetmə, məlumatvermə mənalarını daşıyan «informatio»
wp-content/uploads/2019/05
  1-5- ci test sualları aşağıdakı mətnlə bağlıdır
wp-content/uploads/2019/02
  Sinif: Tarix
  İsgəndər quş dili bilir
wp-content/uploads/2019/08
  Alqoritmləşdirmə Alqoritm anlayışı. Alqoritmin xassələri və təsvir vasitələri
wp-content/uploads/2019/06
  Ad, soyad: “Şpigel” jurnalı ətrafında yaranmış qalmaqalla əlaqədar ictimai rəyin təzyiqi ilə istefa vermişdi
wp-content/uploads/2019/02
  Vi sinif. İnformatika. Böyük summativ qiymətləndirmə. B. S. Q. № ( I yarım IL.) Soyadı, adı Sinif Tarix
  Kiçik summativ qiymətləndirmə №-2 Fənn: İnformatika Sinif: VI şagirdin soyadı, adı
wp-content/uploads/2019/06
  Ümumi tarix IX sinif Kiçik summativ qiymətləndirmə 3
  Təsviri incəsənət IX sinif ksq – 3 Şagirdin adı,soyadı Tarix
wp-content/uploads/2019/01
  Azərbaycan tarixi IX sinif Kiçik summativ qiymətləndirmə 4
wp-content/uploads/2019/06
  Kiçik summativ qiymətləndirmə №-3 Həyat bilgisi-iii sinif
wp-content/uploads/2019/08
  Peyğəmbər(s) və İmamlar(ə)ın mübarək hədisləri II cild Mizanul hikmət ( xülasəsi )
directory wp-content uploads  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə