Dos. İsa Musayev Müasir informasiya sistemlərinin idarə edilməsi imtahan suallarıYüklə 16,83 Kb.
tarix22.10.2017
ölçüsü16,83 Kb.
#10790

Dos. İsa Musayev

Müasir informasiya sistemlərinin idarə edilməsi_imtahan sualları

 1. İnformasiya sistemi haqqında anlayış

 2. Müxtəlif idarəetmə səviyyələrində informasiya sisteminin vəzifələri

 3. İqtisadi informatika və biznes prosesləri

 4. İnformasiya texnologiyaları və funksional altsistemlər

 5. İnformasiya sisteminin (İNSİ-nin) idarə edilməsi

 6. İNSİ-lərin təsnifatı

 7. İNSİ-lərin təkamülü

 8. “ERP-sistem”ləri

 9. İNSİ-lərdə inteqrasiya

 10. MRP, MRPII və ERP-sistemləri

 11. Şirkətin informasion infrastrukturu

 12. Təşkilati iyerarxiyanın müxtəlif səviyyələrindəki İNSİ-lər

 13. İNSİ – biznes-əlavə kimi

 14. Qərar qəbulunu dəstəkləyən sistemlər

 15. Malgöndərmə zəncirinin idarə edilməsi sistemləri

 16. Müştərilərlə münasibətlərin idarə edilməsinin elektron sistemlərinin inkişafı

 17. İri biznes üçün nəzərdə tutulan sistemlər

 18. Orta biznes üçün yaradılmış sistemlər

 19. Kiçik biznes üçün təklif edilən sistemlər

 20. İNSİ-lərin ümumi təsviri

 21. Real İNSİ-lərin quruluşuna nümunələr

 22. İNSİ və idarəetmə

 23. Müəssisənin idarə edilməsinin təşkili

 24. Müəssisənin idarə edilməsi

 25. Təşkilatın fəaliyyətinin təsviri

 26. Müəssisə modelləri sistemi

 27. Sistem təhlilinin elementləri

 28. Sistemin təhlili metodları

 29. Sistemin modelləşdirilməsi

 30. Biznes-proses və onun tərkib elementləri

 31. Müəssisələrin müştərilərlə qarşılıqlı əlaqələri sisteminin quruluşu

 32. Müəssisələrin müştərilərlə qarşılıqlı əlaqələri sisteminin yaradılması prinsipləri

 33. Müştərilər barədə biliklərin idarə edilməsi

 34. İdarə edilən marketinq-menecment

 35. Marketinq-menecmentin səmərəliliyinin idarə edilməsi

 36. İNTEX-lərdən istifadə etməklə şirkətin strategiyasının reallaşdırılması

 37. Korporativ strategiyanın reallaşdırılması sistemləri

 38. Əsas göstərici qruplarının təqdim edilməsi

 39. Biznes-proseslərin reinjinirinqi

 40. Biznes-proseslərin reinjinirinqi və İNTEX-lər

 41. İNSİ -xidmətlərinin idarə edilməsi: funksiyalar, proseslər, ölçmələr

 42. İNSİ xidməti fəaliyyətində İNTEX servisi

 43. İNSİ xidmətinin idarə edilməsinin funksional sahələri

 44. İNSİ xidmətinin təşkilati strukturu

 45. İNSİ xidməti funksiyaları və İNTEX servisi parametrləri

 46. ITIL/ITSM – İNSİ xidməti proseslərinin konseptual təməli kimi

 47. İNSİ -xidmətinin nəticəliliyinin ölçülməsi

 48. İNSİ -lərin fəaliyyəti və inkişaf etdirilməsi xərclərinin qiymətləndirilməsi

 49. Gözəgörünməz xərclər

 50. Nəzarət edilməyən xərclər

 51. Müşayiətetmə xərcləri

 52. İnsibatçılıq xərcləri

 53. Avadanlıqların modernləşdirilməsinə və proqram təminatına çəkilən xərclər

 54. İstifadəçilərin ixtisasının artırılmasına çəkilən xərclər

 55. Sahibolmanın icmal dəyəri (SİD-CCB) adlı xərcin aşkara çıxarılması

 56. Resursların kafiliyi

 57. İNTEX servisləri və biznes üçün sahibolmanın icmal dəyəri

 58. Biznes İNSİ xidmətindən nə tələb edir?

 59. Biznesin dəstəklənməsi dedikdə, nə nəzərdə tutulur?

 60. İNTEX servisinin məzmunu dedikdə, nə başa düşülür?

 61. Təşkilatın biznes-proseslər üzrə fəaliyyətinin miqyası dedikdə, nə başa düşülür?

 62. Biznesin təminolunanlığını necə ölçməli?

 63. Servisin səviyyəsi barədə razılaşma nələri əhatə edir?

 64. İNTEX servisinə sahibolmanın icmal dəyəri (SİD) və onun hesablanması metodikası

 65. Servisə xidmət vaxtının razılaşdırılması nəyi təyin edir?

 66. Servisin əlçatanlığı nə deməkdir?

 67. Servisin məhsuldarlığı nələrə təsir edir?

 68. Servisin miqyası nələrə təsir edir?

 69. Servisin məzmunu nəyi müəyyən edir?

 70. Fəaliyyət növləri (FN) modelinin əsas anlayışları

 71. İNTEX -lərin inkişafı layihələri və təşkilatların yenidən qurulması

 72. İNTEX-in inkişaf layihəsi anlayışı və layihələrin növləri

 73. İNTEX-in inkişaf layihələrinin növləri

 74. Layihənin idarə edilməsinin ömür tsikli

 75. Layihə mühiti: bütövlükdə təşkiletmə prosesi

Kataloq: application -> uploads -> 2015
2015 -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı
2015 -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> «Maliyyə və maliyyə institutlari» kafedrası «Valyuta ehtiyatları və xarici borc siyasəti» fənninin proqrami
2015 -> Бакалавр щazırlыьы цчцн “marketinq təDQİqatlari” фяннинин т я д р и с п р о г р а м ы
2015 -> Маэистр щazırlыьы цчцн “тятбиги маркетинг тядгигатлары” фяннинин т я д р и с п р о г р а м ы
2015 -> Ali məktəb pedaqogikası
2015 -> Mühazirə ali məktəbdə təlimin əsas təşkili forması kimi. Mühazirənin strukturu. Mühazirəyə verilən tələblər

Yüklə 16,83 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə