EğİTİM ÖĞretim yili bahar yariyili lisansüSTÜ kontenjanlariYüklə 106,64 Kb.
tarix17.09.2018
ölçüsü106,64 Kb.
#82515

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI


ANABİLİM DALI

KONTENJANLAR

Tezli YL

DR

Yabancı Uyruklu

Yatay Geçiş

Özel Öğrenci

Yabancı Dil Şartı

(Yüksek Lisans)

Sınav Şekli


Başvuru İçin Aranan Özel Koşullar

Tezli YL

DR

Tezli YL

DR

Çevre Mühendisliği

9

-

3

-

1

-

5

-

Sözlü

-

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

4

-

-

-

-

-

5

Var

50 Puan


Sözlü

Elektrik-Elektronik, Elektrik, Elektronik, Elektronik-Haberleşme, Biyomedikal, Kontrol ve Otomasyon, Bilgisayar ve Mekatronik Bölümlerinin Birinden Lisans Mezunu Olmak.

Endüstri Mühendisliği

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

İnşaat Mühendisliği

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

Jeoloji Mühendisliği

8

-

-

-

-

-

5

-

Sözlü

-

Makina Mühendisliği

2

2

-

-

-

-

5

Var

40 Puan


Sözlü

-

Mimarlık

8

-

-

-

-

-

5

-

Sözlü ve Yazılı

-

Biyoloji

14

11

4

2

3

1

5

-

Sözlü

-

Fizik

29

23

7

7

7

6

5

-

Sözlü

-

Kimya

24

10

8

3

3

1

6

-

Sözlü

Kimya, Kimya Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Eczacılık Bölümlerinin Birinden Mezun Olmak.

Matematik

12

2

1

-

-

-

5

-

Sözlü

-

Moleküler Biyoloji ve Genetik

6

-

1

-

-

-

5

Var

50 Puan


Sözlü

-

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

(Biyoloji Eğt.)

3

-

-

-

-

-

5

-

Sözlü

-

(Fen Bilgisi Eğt.)

11

-

-

-

-

-

5

Var 40 Puan

Sözlü ve Yazılı

-

(Fizik Eğt.)

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

(İlköğretim Matematik Eğt.)

1

-

-

-

-

-

5

Var 50 Puan

Sözlü

İlköğretim, Matematik Öğretmenliği Bölümlerinin Birinden Lisans Mezunu Olmak.

(Kimya Eğt.)

4

-

4

-

1

-

5

-

Sözlü

-

(Matematik Eğt.)

-

-

-

-

-

1

5

-

-

-


20 Şubat 2017 tarih ve 29985 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4. maddesinin 5. bendinde “Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.” hükmü yer almaktadır. Bu durumda başvurdukları tespit edilen öğrencilerin kesin kayıt yaptırsalar dahi kayıtları silinir.


 1. Başvuru Tarihleri

Başvurular 29 Aralık 2017 – 08 Ocak 2018 tarihleri arasında ONLINE olarak yapılacaktır. (https://obs.balikesir.edu.tr/oibs/enstitubasvuru/) (Başvurular 29 Aralık 2017 saat 08:00’da başlayacak ve 08 Ocak 2018 saat 17:00’da sona erecektir).

 1. Başvuru Esnasında Online Başvuru Sistemine Yüklenmesi Gereken Belgeler

 1. Yüksek lisans başvuruları için adayların lisans mezuniyet belgesi veya diploma, doktora başvuruları için tezli yüksek lisans mezuniyet belgesi veya diploma,

 2. Transkript (Diploma Eki Transkript olarak değerlendirilmemektedir),

 • Transkriptin üzerinde elektronik imza veya imza, mühür bulunmalıdır.

 • Başvuru esnasında sisteme not ortalaması girişleri transkriptte tanımlı 100’lük sisteme göre yapılmalıdır. Transkriptte 100’lük sisteme göre not ortalaması bulunmadığı takdirde YÖK not dönüşüm tablosu esas alınacaktır. 4.00’lük siteme göre yapılan not ortalaması girişleri sistem tarafından otomatik olarak YÖK dönüşüm tablosuna göre 100’lük sisteme dönüştürülecektir).

 1. ALES/GRE sonuç belgesi,

 2. Yabancı Dil Belgesi (gerekiyorsa),

 3. Bir adet renkli vesikalık fotoğraf (4,5x6) (son 6 ayda çekilmiş olmalıdır)

 4. Fotoğraflı kimlik belgesi (oturma izin belgesi, pasaport vb. bir belgeyi sadece yabancı uyruklu adaylar yükleyecektir)


*** Gerçeğe aykırı/yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerinde noksanlık veya tahrifat olan ya da anabilim dalının ölçütlerini karşılamayan belgelerle yapılan başvurular değerlendirmenin hangi aşamasında olursa olsun değerlendirme dışı bırakılacaktır. 1. Sınav Tarihi, Saati ve Yeri

Mülakat ve Yazılı Sınavı (Yüksek Lisans-Doktora)

Mülakatlar ilgili Anabilim Dallarında yapılacaktır.11 Ocak 2018

Saat: 10:00

Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin İlanı (Yüksek Lisans-Doktora)

12 Ocak 2018

Saat: 17:00

Kesin Kayıt Tarihi

15-16 Ocak 2018

Mesai saatleri içinde

Yedek Kontenjan İlanı ve Kayıtları

17-19 Ocak 2018

Özel Öğrenci Başvuruları

(Özel Öğrenci Statüsünde ders almak isteyenler, Anabilim Dalı Başkanlıklarına başvuru yapacaklardır.)22-26 Ocak 2018

 1. Başvuru ve Sınavlara İlişkin Açıklamalar
 • Yurtdışında öğrenim görenlerin almış oldukları Lisans / Yüksek Lisans Diplomaları veya Mezuniyet Belgeleri için Yükseköğretim Kurulu’ndan alacakları tanınma belgesini de mezuniyet belgesi ile birlikte sisteme eklemeleri gerekmektedir.
 • Transkript (Lisans derecesi ile Doktora programına başvuranların mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden 3.5 veya muadili bir puan olması gerekmektedir)
 • Başvuru esnasında sisteme not ortalaması girişleri transkriptte tanımlı 100’lük sisteme göre yapılmalıdır. Transkriptte 100’lük sisteme göre not ortalaması bulunmadığı takdirde YÖK not dönüşüm tablosu esas alınacaktır (4.00’lük siteme göre yapılan not ortalaması girişleri sistem tarafından otomatik olarak YÖK dönüşüm tablosuna göre 100’lük sisteme dönüştürülecektir).
 • Başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içinde alınmış olmak kaydıyla; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi;

Tezli Yüksek Lisans programlarına yapılan başvurularda en az 60 (sayısal) tam puan,

Tezli Yüksek Lisans derecesi ile Doktora programlarına yapılan başvurularda en az 65 (sayısal) tam puan,

Lisans derecesi ile Doktora programlarına yapılan başvurularda en az 80 (sayısal) tam puan almış olması gerekir,

 • Tezli Yüksek Lisans programlarında yabancı dil şartı aranmayan Anabilim Dallarında yabancı dil belgesi sisteme eklenmemelidir. Tezli Yüksek Lisans programlarında yabancı dil şartı aranan Anabilim Dallarında asgari puan sınırı yukarıdaki kontenjan tablosunda belirtilmiştir. Geçerlilik süresi dolmamış merkezi yabancı dil sınavları (YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL), BAUNMYDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından asgari puan karşılığı bir puanın alındığını gösteren belge sisteme eklenmelidir.
 • Doktoraya başvuru için yabancı dil belgesi;

Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen ve geçerlilik süresi dolmamış merkezî yabancı dil sınavlarından (YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan karşılığı bir puan alınması zorunludur.


Yabancı uyruklu öğrenciler için YDS/ÜDS/YÖKDİL’den ana dilleri dışında en az 55 (elli beş) tam puan veya Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan bir sınavdan bu puana eş değer bir puan alınması zorunludur.


 1. Lisansüstü Sınavı Değerlendirme Koşulları

 • Tezli Yüksek Lisans başarı notunun hesaplanmasında;

 • Yabancı Dil Şartı olan programlarda; ALES puanına %50, lisans mezuniyet notuna %20, mülakat ve/veya yazılı sınav sonucuna %20 ve yabancı dil puanına %10 ağırlık verilir.

 • Yabancı Dil Şartı olmayan programlarda; ALES puanına %50, lisans mezuniyet notuna %25, mülakat ve/veya yazılı sınav sonucuna %25 ağırlık verilir.

 • Mülakat ve/veya yazılı sınav sonucundan 50 puanın altında alan aday başarısız sayılır.

 • Başarı notunun Tezli Yüksek Lisansta 100 üzerinden en az 65 olması gerekir.
 • Doktora başarı notunun hesaplanmasında;

 • ALES puanına %50, Mezuniyet notuna %20, mülakat ve/veya yazılı sınav sonucuna %20, yabancı dil puanına %10 ağırlık verilir.

 • Mülakat ve/veya yazılı sınav sonucundan 60 puanın altında alan aday başarısız sayılır.

 • Başarı notunun Doktorada 100 üzerinden en az 70 olması gerekir.
 • Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulünde, 20 Şubat 2017 tarih 29985 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 16. maddesi hükümleri uygulanır.
 • Özel öğrenci kabulünde, 20 Şubat 2017 tarih 29985 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 14. maddesi hükümleri uygulanır.
 • Yabancı Uyruklu Öğrenci, Balıkesir Üniversitesi'nin 21 Aralık 2017 tarih ve 2017/13 sayılı Üniversitemiz Senato kararı gereğince yürürlüğe giren Balıkesir Üniversitesi Uluslararası Öğrencilerin Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabul Yönerge'sinin 8. maddesi hükümleri uygulanır.

 1. İletişim Bilgileri

Adres

: Balıkesir Üniversitesi Rektörlük Binası Fen Bilimleri Enstitüsü 4. Kat

Çağış Yerleşkesi / BalıkesirTel

: 0-266 6121400-9 hat (Dahili: 1412,1414)

E-posta

: baufbe@balikesir.edu.tr

İnternet Adresi

: http://www.balikesir.edu.tr/baun/birim/fen_bilimleri_enstitusu


2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARIANABİLİM DALI

KONTENJANLAR

Tezsiz YL

Başvuru İçin Aranan Koşular

İş Sağlığı ve Güvenliği (II. Öğretim)

120

Lisans mezunu olmak, İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ön Lisans Eğitimi alıp ayrıca herhangi bir alanda dört yıllık lisans düzeyinde eğitimini tamamlamış olmak.

Önemli Not: Yalnızca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen bölümlerden Lisans mezunu olan ve ilgili Bakanlığın diğer şartlarını sağlayan Tezsiz Yüksek Lisans Mezunları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının açtığı Uzmanlık Sınavları içinde "B" Sınıfı Sınava girmeye doğrudan hak kazanır. 1. Başvuru Tarihleri

Başvurular 25 Aralık 2017 – 08 Ocak 2018 tarihleri arasında ONLINE olarak yapılacaktır. (https://obs.balikesir.edu.tr/oibs/enstitubasvuru/) (Başvurular 25 Aralık 2017 saat 08:00’da başlayacak ve 08 Ocak 2018 saat 17:00’da sona erecektir).

 1. Başvuru Esnasında Online Başvuru Sistemine Yüklenmesi Gereken Belgeler

 1. Lisans mezuniyet belgesi veya diploma,

 2. Transkript (Diploma Eki Transkript olarak değerlendirilmemektedir),

 • Transkriptin üzerinde elektronik imza veya imza, mühür bulunmalıdır.

 • Başvuru esnasında sisteme not ortalaması girişleri transkriptte tanımlı 100’lük sisteme göre yapılmalıdır. Transkriptte 100’lük sisteme göre not ortalaması bulunmadığı takdirde YÖK not dönüşüm tablosu esas alınacaktır. 4.00’lük siteme göre yapılan not ortalaması girişleri sistem tarafından otomatik olarak YÖK dönüşüm tablosuna göre 100’lük sisteme dönüştürülecektir).

 1. Bir adet renkli vesikalık fotoğraf (4,5x6) (son 6 ayda çekilmiş olmalıdır),

 2. Fotoğraflı kimlik belgesi (oturma izin belgesi, pasaport vb. bir belgeyi sadece yabancı uyruklu adaylar yükleyecektir)


*** Gerçeğe aykırı/yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerinde noksanlık veya tahrifat olan ya da anabilim dalının ölçütlerini karşılamayan belgelerle yapılan başvurular değerlendirmenin hangi aşamasında olursa olsun değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 1. Sınav Tarihi, Saati ve Yeri

Başvuruların Değerlendirilmesi ve İlanı

12 Ocak 2018

Saat: 17:00

Kesin Kayıt Tarihi

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi için öğrenim ücreti: 1 950 TL15-16 Ocak 2018

Mesai saatleri içinde

Yedek Kontenjan İlanı ve Kayıtları

Kontenjan dolmadığı takdirde diğer yedek ilan edilenler için kesin kayıt tarihi internet sayfasından duyurulacaktır.17-19 Ocak 2018

 1. Lisansüstü Sınavı Değerlendirme Koşulları

 • Tezsiz Yüksek Lisans başarı notunun hesaplanmasında;

 • Lisans mezuniyet notu dikkate alınır ve başvuran adayların başarı sıralaması yapılır. Asıl listede olmasına rağmen kesin kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine yedek listeden başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

 1. İletişim Bilgileri

Adres

: Balıkesir Üniversitesi Rektörlük Binası Fen Bilimleri Enstitüsü 4. Kat

Çağış Yerleşkesi / BalıkesirTel

: 0-266 6121400-9 hat (Dahili: 1412,1414)

E-posta

: baufbe@balikesir.edu.tr

İnternet Adresi

: http://www.balikesir.edu.tr/baun/birim/fen_bilimleri_enstitusu

Yüklə 106,64 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin