Elektron hayattir “ BİLİM “ kavrami üzerine tartişma prof. Dr. Orhan canbolatYüklə 445 b.
tarix28.08.2018
ölçüsü445 b.
#75251


ELEKTRON HAYATTIR “ BİLİM KAVRAMI ÜZERİNE TARTIŞMA

 • Prof. Dr. Orhan CANBOLAT


 • BİLİM NEDİR ?

 • Bilimsel bilgi nasıl ortaya çıkar ?

 • Bilim nasıl , hangi yöne ilerler ?

 • Bilimsel olanla olamayanın ayırımı nedir ?Varlık ?

 • Varlık ?

 • Evren ?

 • Dünya ?

 • Mistizim

 • Bilim

 • DostoyevskiMedeniyetler

 • Hint,

 • Çin,

 • Mezopotamya,

 • Mısır,

 • Yunan

 • Batı İslam ( Doğu)BATI

 • Orta Çağ

 • Doğru bilgi arayışı

 • Doğru davranış

 • arayışına dönüşür

 • Bilim ortadan kalkarANTİK ATOMCULUK FELSEFESİ

 • Evren doludur

 • Dolu kısım küçük parçacıklar -

 • atomlar - tarafından doldurulmuştur.

 • Ruh maddeden ayrılmaz ve maddeden oluşur

 • Evren canlı ve akıllıdır.

 • Yer düz ve delik bir diske benzerPLATON : MÖ 427- 347

 • Dualizm

 • - İdealar ;değişmeyen şeyler , ebedi , ruh

 • - Algılanabilen şeyler; değişen şeyler ;adet,düşünce

 • Varlık bilgisi

 • Bilgi teorisi

 • Siyaset teorisi

 • - devlet

 • - yönetim

 • - eğitim

 • - sanat

 • - aile

 • İdealist -rasyonalistARİSTO - MÖ : 384 -347BİLİMSEL BİLGİ

 • Bilgiye giden yol;

 • -Tecrübe

 • -Evrensele doğru soyutlama

 • Bilimsel bilgi bir varlığın özsel niteliğinin nedensel bir şekilde belirlenmesidir.

 • Nedeni ortaya koymak, niçin sorusuna cevap vermektir.

 • İlk biyolog – gözlemci

 • Varlık Teorisi : Ontoloji

 • Bilgi Teorisi : Epistemoloji

 • Demokrat – Liberal

 • Hukukun üstünlüğü

 • Doğal haklarFARABİ 870-950

 • İkinci öğretmen

 • İslam felsefesinin kurucusu

 • Varlıkların bilimi olan felsefe ve metafizik yoluyla “ varlığa “erişilebilir.

 • Varoluş akında bilgi edinebilmek

 • -Neden

 • -Nasıl

 • -Niçin

 • En uzak başlangıca ulaşmak

 • “Vacibü’l vücud”

 • Siyaset felsefesinin kurucusudur

 • -Filozof “ peygamber “ yönetici ,üstün insan

 • -Devlet

 • Felsefe

 • Teorik Felsefe

 • Matematik

 • Tabiyat

 • Metafizik

 • Sosyal Felsefe

 • Siyaset felsefesiİbni Sina - 980 1037

 • Felsefi açıdan Farabiyi takip eder

 • En uzak başlangıca ulaşmak

 • “Vacibü’l vücud” ilkesini destekler

 • Tıp Doktoru

 • 15.yy. kadar Batı Üniversitelerinde birinci kaynaktır

 • İlk PsikanalistBilgiye ulaşım yolu

 • Akademia - 592 kapanış

 • Universitas - Bologna – İtalya 1000. yıl

  • Hukuk öğrenmek isteyen öğrenciler kendilerine bir çeşit öğrenci locası kurdular.
 • İlk medrese 1092 - SelçuklularSosyal ve Fen Bilimleri

 • Trivium

  • Gramer
  • Konuşma
  • Diyalektik


Agustine MS : 354

 • Hırıstiyan Devlet – Kilise ikilisi

 • Dualizm

 • Tanrı – Şeytan

 • İyi - Kötü

 • Ruh – Beden

 • Yoktan Var etme

 • -Teolojik düşünce

 • -“Anlamak için inanıyorum “

 • -Akıl inançtan bağımsızdır

 • -İnanç ve düşünce çatışırsa ,doğru olan inaçtır.

 • Panteisimi red

 • Panteism,vahdeti - vücud, KabalaÜniversiale - Particularia

 • Evrensel kavramlar

 • Nesneler

 • Platon

 • İdealar ; Üniversilia

 • Nesneler ; Particulare

 • Aristo

 • Töz ;Particulare

 • Tözlerin evrensel şekli Üniversiale

 • Üniversiale : nesneden önce , içinde , sonraBilimsel araştırma

 • Çözme

 • Birleştirme

 • Grosseteste 1170-1251

 • Birleştirme;

 • işlemin doğru yapılıp yapılmadığın gösteren yegane işlemdir.RÖNESANS’IN HAZIRLANMASI

 • Güvenilir bilgiye ancak akıl ve deney yoluyla ulaşılır.

 • Akıl ; Kanıtlayıcı

 • Deney; Bilgi toplayıcıdır.BİLGİNİN KAYNAĞI

 • Aristonun keşfi 1200 İlk neden

 • Bilginin iki kaynağı var;

  • - Akıl ve inanç
 • - İnanmak için bilmek kavramını getirmiştir

 • Ruh ve beden birdir , ruh ölümsüzdür

 • BİLGİ TEORİSİ

 • Particularia ve Üniversali her ikisinide Tanrı yaratır

 • Doğa felsefesi

 • Matematik

 • Metafizik

 • Bilgi duyusal deneyimlerle ortaya çıkar

 • Yer merkezli evren tanımlaması

 • -Hırıstiyanlığın temel kavramı

 • Kopernik’e kadar sürer

 • Akıllı tasarımın tanımlayıcısıdırSKOLASTİK FELSEFE

 • Felsefe sorunlarını akılla çözmeye çalışırken akılla çatışmamıştır

 • Alber Magnus 1193 – 1280MARSİLİUS 1275-1342

 • Toplum kiliseden bağımsızdır

 • İman vahye dayalıdır diğer tarafa aittir

 • İman ve aklın doğruları ayrıdır

 • Din iç dünyaya aittir

 • Thomaist uyumu red eder

 • Sekülerleşme ve Protestanlığın izleriDOĞA BİLİMLERİ Doğu romanın yıkılışı ? ???? Antik Yunanın yeniden keşfi ????

 • Metod üzerine tartışma

 • Tümevarım

 • Tümevarımla elde dilen sonuçlar çürütülebilir fakat asla doğrulanamaz

 • Tümden gelim

 • Tümden gelimle elde edieln cevaplar kesindir fakat yeni bilgi arayanlar için verimsizdir = Skolastik felsefe

 • Hipotetik tümden gelim

 • Hipotez ,çıkarım ,deneme ,hipotezi test, teori, bu bilgi kesin olmayabilirRönesans’ın Hazırlanması

 • Bilginin temeline deney vardır.

 • Tanrı ve sonsuzluk alanlara yönelik bilgi, inanç bilgisidir.

 • Bu tür bilgilere gerçek anlamda bilgi denilemez, onlara ancak inanılabilir.

 • Böylece inanç ve bilgi arasına kesin bir ayrım konulmuştur.

 • Bu yöndeki gelişim Rönesansı meydana getirecektir.Güneş merkezli evren

 • Ay yerin uydusudur

 • Yerin kendi etrafında dönmesi ; Gece ve gündüz

 • Yerin güneş etrafında dönmesi ; Mevsimler • Bilim insan refahı ve doğayı çözmek için önemlidir.

 • Yanlış düşünmenin sebebi;

 • Aristo mantığıdır.

 • Deney ve gözlem başvurusu yok

 • Üniversitede eğitimin bozulması

 • İnsan aklı;

 • -Geneller,

 • -Yanlışa düşer

 • -Yanılır

 • -Önyargılı

 • Doğru bilgi elde etmek; Bilgi güçtür

  • -Ön yargılardan sıyrılmak
  • -Sağlam bir yöntem uygulamak
  • Tümden gelime karşıdır
  • Tüme varımı savunur


MODERN BATI FELSEFESİ

 • İnsan doğayı egemenlik altına alırsa mutlu olur.

 • Skolastik Yöntem doğru bilgi elde etmek için yanlıştır.

 • - Skolastik ; doğru zaten mevcuttur

 • temeli teolojidir.

 • - Dini , felsefe ve akıla uydurmanın

 • ve problemleri yolla çözmekDescartes’in bilim felsefesi

 • Doğruluğu apaçık bilinmeyen hiçbir şeyi doğru kabul etme

 • Daha iyi çözümlemek için gerektiği kadar parçalara ayır

 • En kolay ve en yalın olanlardan başla

 • Bir şeyi unutup unutmadığını emin olmak için say

 • Kuşkuculuk yöntemiGalileo ; GÖZLEM ve KURAM

 • Güneş merkezli astronomi

 • Teleskop kullanımı

 • Ay ve güneşin gözlenmesi

 • Modern gök mekaniğini

 • kurucusu

 • Hristiyanlığın temeline saldırıFİZYOLOJİ -TIP

 • Leeuwenhook ; Üreme

  • Aristo’nun kendiliğinden üreme tanımını yıkar
 • Harvey ; Kan dolaşımı 1578 – 1657

  • Galen’in kan dolaşımını yıkar. 2.yy
 • Schman , Hücre tanımı

 • Malpighi , Mikroskobik inceleme 1628-1694

 • -GözlemAydınlanma

 • Akla dayanarak dünyayı ve yaşamı kavrama

 • Akıl irrasyonel gelenek ve ön yargıları ortadan kaldırır

 • “İnsanın kendi kusurlarıyla düştüğü durumdan yine kendi aklını kullanmak suretiyle çıkma çabasıdır. “

 • “Kendinden şey = Ding an sich “

 • -İdealizm

 • Bilgi sürecini deneyim dünyasına yönelmesi

 • - metaryalizm1) Evrensel Çekim kuvveti; Gezegenleri,yıldızları ve galaksileri birada tutan ve hep çekici olan bu kuvvet, temel parçacıklar dünyasında önemsizdir. Çekim kuvvetinin parçacıkları gravitonlardır.

 • 1) Evrensel Çekim kuvveti; Gezegenleri,yıldızları ve galaksileri birada tutan ve hep çekici olan bu kuvvet, temel parçacıklar dünyasında önemsizdir. Çekim kuvvetinin parçacıkları gravitonlardır.EVREN TANIMI

 • EVREN TANIMI

 • Kendi etrafında dönen bir gaz ve gaz kütlesi vardı.

 • Bu giderek yoğunlaştı ve dönüş hızı arttı ,

 • kollar oluştu ve bu kollardan gezegenler oluştu.

 • Evren genişler, dinamiktirATOM ?

 • Demokritus; var olan tek şey atomlar ve boşluktur, gerisi insanların kanaatinden ibarettir. MÖ. 370

 • Dalton; madde atomlardan oluşur ve bölünmez .19yy

 • Josef Guy Lussac; gaz atomların birleşmesinde oluşur

 • Avagodro; aynı basınç ve sıcaklık altında eşit hacimde bütün gazlar aynı sayıda molekül içerirAtomu yeniden tanımlamak ; KUANTUM

 • Atom altı parçacıkların tamamı kuantum olarak nitelendirilebilir.

 • -Günümüzde bu gruba giren pek çok parçacık bulunmuş ve bulunmaya da devam edilmektedir.

 • -İçlerinde en fazla bilineni elektronlardır diyebiliriz. • Elektronun keşfi; J.J. Thomson 1856-1940;

 • 1906 Nobel Ödülü

 • Elektronlar atomun parçasıdır.Pozitron – Nötron

 • Paul Dirac 1902- 1984

 • 1931 ; + yüklü elektron vardır.

 • 1933 Nobel ödülünü Scrödinger ile paylaştı

 • 1932 ; Nötronunu keşfi

 • James Chadwick 1891-1974;

 • 1935 Nobel ödülüYeni Atom Modeli

 • Atom altı parçacıklar ; Protonlar, nötronlar ve elektronlar.

 • J .J. Thomson ; Elektron

 • Rutherford ; Proton

 • James Chadwick ; Nötronun

 • Rurherford ;

 • + yüklü çekirdek

 • - yüklü elektron

 • Çekirdek büyülüğü atomun büyüklüğünün 1/ 100.000

 • Bu model fizikte dönüşüm sağlar

 • Rutherford ;Bütün bilim ya fizikten ibarettir ya da pul koleksiyonculuğundanBohr ; 1885-1962;

 • Atom modeli;

 • - Elektronların ancak belirli yörüngelere döndüklerini,ışın yaydıklarını bir yörüngeden bir diğerine sıçradıklarını belirtti.

 • - Atom minyatür bir güneş sistemidir.

 • Kimyayı bilimsel bir temele oturtur.

 • 1922 yılı Nobel ödülüIşık Nedir ?

 • Newton; 1642-1727; Klasik fiziğin kurucusudur. Işık parçacıktır.

 • Heisenberg; 1901-1976: Işık Parçacıktır.Belirsizlik kuralı, 1932 Nobel ödülü

 • Scrödinger; 1887 -1961 Işık dalgadır. 1933 Nobel Ödülü

 • Dirac; 1902 - 1984; Işık Dalga +parçacık ( Dualizm ) 1933 Nobel ödülüEinstein ; 1879-1955:

 • “kanaatime göre kuramsal fiziğin gelişimindeki bir sonraki safha bize dalga ve yayılma kuramlarını bir tür birleşimi biçiminde bir ışık kuramı gatirecek “ 1909

 • Işık parçacıktır = taşıyıcısı foton

 • Quanta

 • - Daha şiddetli ışık demek hepsi de aynı enerjiye sahip daha çok ışık paketçiği demektir.

 • Uzay – zaman tanımı

 • Madde – enerji ilişkisi

 • Görelilik kuralı

 • Einstein; 1879-1955

 • 1912 Nobel ödülüPAULI Wolfgang ; 1900-1958

 • - Dışlama ilkesi

 • - Kuantıum sayısı ve spin

 • - Fermiyon = elektron ,proton ,nötron

 • - Bozon = foton

 • - Beta bozunma

 • 1945 Nobel ödülü

 • Alfa ışıma ; atom çekirdeği

 • Beta ışıma ; elektronların katot ışımasının radyo aktif eş değeri

 • Gama ışıma ; elektron +pozitron • Foton ; Elektromanyetik kuvveti 'taşıyan' parçacıklardır

 • - Kütlesi yok ,ışık hızında hareket eder

 • Foton; Yunanca ışık anlamında bir sözcükten gelir

 • Elektron; Yunanca kehribar karşılığından gelir.

 • Arhur Compton ; Foton tanımı

 • 1927 Nobel ödülüDÖNÜŞÜM

 • Pozitron ; elektronun kardeş parçacığı ve bir “karşıt-parçacık” örneğidir.

 • Dirac,”karşıt-elektronların” varlığını 1931’de önerdi.

 • Carl Anderson ; pozitron deneysel olarak ispatladı.

 • Foton = Elektron +pozitron

 • Elektron + pozitron = FotonDÖNÜŞÜM - I

 • Yeterince yüksek enerjili bir FOTON ; enerjisini bir ELEKTRON ve bir POZİTRON kütlesi oluşturarak şekilde çevirerek onları boşluktan oluşturur.

 • Pozitron ve elektronların yok olmasından genellikle bir veya iki foton çıkar.

 • Bir elektron-pozitron çiftinin yok oluşu her zaman foton oluşturmaz. Kimi zaman,ama çok ender olarak,ortaya bir nötrino veya karşı-nötrino çifti çıkar.

 • Nötrinolar, protonlar ve elektronlar arasındaki çarpışmalarla oluşurDiğer bir soru ?

 • Çekirdek kuvvetini ne taşır?

 • Çekirdekleri oluşturan nedir ve onlar nasıl birlikte durur?Pionlar

 • Proton,Yunanca “ilk” anlamı taşır.

 • Bir atom çekirdeğinde proton ve nötronları birbirine bağlayan kuvvetlere güçlü kuvvetler ya da çekirdek kuvveti denir.

 • - Leptonlarla baryonlar arasında bir de orta parçacıklar denen mezonlar

 • = pionlar vardır.

 • Lepton ; hafif parçacık = Elektron , nötrinolar ve muonlar bulunuyor.

 • Baryon ; ağır Parçacık = Protonlar ve nötronlar bu gruba giriyor.

 • Protonun ömrü evrenin yaşından daha büyüktür.

 • Yukawa ; 1907-1981 Pionlar

 • 1949 yılında Nobel alan ilk Japon oldu.Pionlar

 • Pionlarla fotonlar arasında çok önemli bir fark vardır. Pion belirli bir “ kütleye” sahiptir. Çok hızlı hareket ederse kütlesi de artar.

 • Foton için geçerli değil. Fotonun kütlesi sıfır ve hızı saniyede 300.000 km dir.

 • Pionlar asla bu hıza ulaşamaz. Çünkü bunun için piona sonsuz kinetik enerji verilmesi gerekir.

 • Foton açısından kütle, kinetik enerji olarak değerlendirilebilir.

 • Bir proton kaybolup kütle enerjisini bırakıp bir piyon

 • ( mezon ) + proton oluşturur.DÖNÜŞÜM – II

 • İlk proton biraz enerji bırakıp biraz enerji kazanıp nötron+ piyon oluşturur.

 • Proton pozitif yünlü piyonu değiştirip kendisi nötron , nötron ise protona değiştirebilir.

 • Bir proton ve bir pozitron yoktan ortaya çıkabilir.Bunun için fotona ihtiyaç var

 • Elektron ve proton oluşması için fotona ihtiyaç var • Canlı nedir?

 • “Evrim cansızdan canlıya dönüşümdür”.

 • Darwin

 • Evrim ; “Rasgele varyasyona dayalı doğal seleksiyon”

 • 1809-1882

 • Evrim hücre içindeki moleküler seviyedeki etkileşimler ve olaylar hakkında ne söyler ?

 • Evren nedir

 • ??????? ???? ???HİDROJEN

 • H = +-

 • Hidrojen dediğimiz en basit atom bir proton ve bir elektrondan ibarettir.

 • Asit baz dengesi

 • Elektron zinciri – oksidatif fosfrilasyon , ATP sentezi

 • Enzimatik kimyasal reaksiyonlar

 • Anabolizma ve katabolizma

 • Kimyasal bağlar = moleküller ve makromoleküller • En küçük atom olarak bilinen Hidrojen atomuna bakalım ;

 • Hidrojen atomunun çekirdeği bir futbol topu kadar büyürse, atomun kendisi 2000 metre çapında bir küre olarak karşımıza çıkar.

 • “Eğer bir oksijen çekirdeğinin protonunu şu önümdeki masanın üstünde duran bir toplu iğnenin başı gibi düşünürsem, o zaman çevresinde dönen elektron Hollanda, Almanya ve İspanya’dan geçen bir çember çizer . Bedenimi oluşturan tüm atomlar birbirine değecek kadar bir araya gelseydi, artık beni göremezdiniz.

 • Jean Guitton, milimetrenin birkaç binde biri boyutunda ufacık bir toz zerresi olurdu”

 • Jean Guitton 1901 -1999EVREN NEDİR.?

 • Termodinamik

 • Boltzman, Entropi, II. yasa

 • Doğal süreçler daima düzensizliğin artışına yöneliktir.

 • Enerjini korunumu var hareketin korunumu yok

 • Evren dinamik denge halinde olmalıdır

 • -Şu anki durum dengeden sapmadır

 • -Evren uzun süre dengede kalmıştır.

 • -Tekrar denge haline gelebilir.

 • -Şu anda burada olmamızın sebebi evrenin

 • dengeden saptığı yegane andır.

 • Entropi yasasındaki evrensel "düzensizliğe gidiş" olgusu,

 • Budha düşüncesinde de yer almaktadır.

 • Ayrıca Budha düşüncesince, bu düzensizliğin ardından

 • yeniden düzenlilik geleceği öngörülmemiştir.HAYAT NEDİR.?

 • What is life?

 • “Hayatın temel molekülleri fizik

 • yasalarıyla anlaşılabilir.” Schrödinger

 • Francis Crick biyofiziğe Schrödingerden esinlenerek geçer

 • Francis Crick 1916 – 2004

 • 1962 Nobel ÖdülüKUANTUM

 • Genlerin nasıl inşa edilebileceğini yada yeniden inşa edilebileceğini anlamak için atomların nasıl , neden sadece belli durumlarda , belli mesafelerde belli kuvvetlerdeki bağlarla birleştiğini bilmek durumundayız.

 • J. Gribbin , 1946 -KİMYASAL BAĞLAR

 • Kovalent

 • İyonik

 • Hidrojen

 • Wander walls çekim

 • Enzim kinetiği

 • Doğru zaman , yer ,açıKUANTUM MEKANİĞİ

 • Hidrojenin tek elektronu doğal olarak en düşük enerji seviyesindedir. Kuantum mekaniğini en alt seviyesini oluşturur.Merdivenden yüksek seviyeye çıkar , tekrar temel duruma iner.

 • H bağ uzunluğu 0.17 angstrom

 • W.PauliKUANTUM KURALI

 • Kuantum kuralı en alt seviyede sadece iki elektrona izin verir

 • İlk elektron hidrojenin temel durumuna karşılık gelen enerji seviyesine gider.

 • İki elektrondan sonraki enerji seviyeleri için 8 elektron ayrılır.

 • “Kimya için önemli olan en dış kabuktaki

 • elektron sayısıdır.”

 • Niels Bohr (1885-1962)

 • 1922 yılı Nobel ödülüKUANTUM KURALI

 • KUANTUM KURALI

 • Elektronlar arası etkileşim sonucu kimyasal bağ oluşur.

 • Elektron spini terstir

 • Bir bağdaki atomlar ek bir bağ yapmaz

 • Elektron değişimi her

 • bir atomda elektriksel

 • bir yük farkı meydana

 • getirir.

 • Protein ; hidrojen bağları, peptid bağları

 • Nükleik asitler ; hidrojen bağları , Fosfo

 • diester bağı , Glikozidik bağ

 • “Kimyasal bağların temelinde

 • neler yatığını tanımlayamıyorum”

 • Linus Pauling 1901 -1994 ,

 • 1954 Nobel ÖdülüKUANTUM KURALI DNA

 • “ Onların güçlü ve etkili çalışmaları

 • Donohuenin nitrojen bazları ve hidrojen bağları hakkındaki tavsiyeleri

 • Wilkinsin X ray difraksiyon fotoğrafları

 • olmasaydı bu keşif ciddi ölçüde geçikebilirdi “

 • Linus PaulingATOMİK ORBİTAL – MOLEKÜLER ORBİTAL KUANTUMUN HEDİYESİ

 • Elektronlar en düşük seviyeden başlayarak doldurulur.

 • 1s orbitalini enerjisi en düşüktür.

 • Atomik orbitaller moleküler orbitali oluşturur

 • Melez atomik orbital – çift ve üçlü bağlarATOMİK ORBİTAL – MOLEKÜLER ORBİTAL KUANTUMUN HEDİYESİ

 • Her bir orbitale elektron spinleri eşleşmiş en fazla iki elektron yerleştirilebir.

 • Bir elektronun yeri ve momenti aynı anda bilinenemez

 • - Heisenberg belirsizlik kuralı

 • -Karl Werner Heisenberg, 1901 -1976

 • -1932 Nobel Ödülü

 • Elektronlar belirli bir yerde durmaz

 • Kuantum mekaniğinin Kimyaya , Kimyanın Biyokimyaya indirgenmesi

 • DNA bilir ?

 • RNA bilgi taşır ?

 • Protein iş yapar ?ATOMİK ORBİTAL – MOLEKÜLER ORBİTAL KUANTUMUN HEDİYESİ

 • Molekül oluşumu atomik orbitalin molekül orbitaline dönüşmesiyle başlar

 • Moleküller orbitaller her bir çekirdeği ve etrafında dönen elektronları kapsar.

 • “Canlılığın tüm aktivitesi moleküler seviyede cerayan eder.En az bildiğimiz alanda burasıdır.”

 • Orhan Canbolat“…Çünkü bir insan kuantum teorisinden ürkmezse, onu anlaması da olanaksızdır.

 • “…Çünkü bir insan kuantum teorisinden ürkmezse, onu anlaması da olanaksızdır.

 • Belki de o kadar kötü bir konferans verdim ki, kimse neden söz ettiğimi anlamadı."

 • Niels Bohr (1885-1962)

 • 1922 yılı Nobel ödülüBilimsel Bilginin Anlamlılığı

 • Doğrulamacılık = Mantıksal Pozivitizim

 • Bilim ve metafiziği diğerinden ayırma

 • 1.Gözlem,deney

 • 2.Tümevarımsal genelleme

 • 3.Varsayım.

 • 4.Varsayımı doğrulama

 • 5.Doğruluk kanıtlanması

 • 6. Bilgi

 • Moritz Schlick. 1882-1936

 • Yanlışlamacılık

 • Eleştiri

 • Tartışma

 • Ayıklama

 • Karl Raimund Popper 1902 -1994Doğrulamacılık

 • Deney ve gözlemle doğrulanamayan her şey anlamsız ?

 • Metafizik önermeler anlamsızdır.

 • Metafizikle bilimi “doğrulamacılık” ayırır

 • Metafizik hükümler temellendirilemez yinede hayatımızda öneli rol oynar

 • Hipotezin evrenselliği bir bir olumlu cevapla testten geçer fakat geride sonsuz sayıda sınama vardır.Bu durumda hipotezin evrensel olup olmadığını bilemeyiz , ancak bir tanesi yanlışlansa hipoezin yanlışlığını anlarızBİLGİ VE BİLİM

 • Bilim

  • Problem
  • Çözüm denemesi
  • Ortadan kaldırma
 • Bilgi

  • Yanlışlanabilir
  • Denetlenebilir
  • Sınanabilir
 • Bilimsel bilgi sadece tahmin bilgisidir.

 • Karl Raimund Popper 1902 -1994BİLGİ VE BİLİM

 • Bilim

  • Problem
  • Çözüm denemesi
  • Ortadan kaldırma
 • Bilgi

  • Yanlışlanabilir
  • Denetlenebilir
  • Sınanabilir
 • Bilimsel bilgi sadece tahmin bilgisidir.

 • Karl Raimund Popper 1902 -1994BİLGİ VE BİLİM

 • Doğru kuram arıyorsak yanlışları ayırmalıyız

 • Neden aklı başındaki insanların tümü , Deneyimi elde edilmemiş durumların , deneyimi elde edilmiş durumlara uymasının beklerler = psikolojik bir hal

 • Temel önermelerden tümel önermelere gidilemez , fakat tümel bir önerme , kendine aykırı temel bir önerme tarafından yanlışlanabilir

 • Bir evrensel kuramın doğruluğu savı , hiçbir sayıda doğru test önermesiyle haklı çıkarılamamazBİLGİ VE BİLİM

 • SINIR KOYMA = YANLIŞLAMACILIK

 • Doğrulara ulaşma

 • Bilimsel bilginin gelişimi

 • Bilimsel olmayan bilgi türlerininin anlamlılığı

 • Nesnelliğin sağlanması

 • Deney bilimleri ile metafiziği birbirinden ayıran nedir ?

 • Çürütülemez bir önerme deneysel bilimlerin konusu olamaz , fakat bu onu anlamsız kılmaz

 • Bilimsel Kuramların çoğu bilim öncesi öykülerden doğmuştur

 • Sınır doğrunabilirlik ise teolojide bir bilimdir ,Dünyada bunu doğrulayacak binlerce veri sunulabilir

 • Birbirine zıt iki farklı olay aynı anahtar kavramla açıklanabilir.BİLGİ VE BİLİM

 • Bilimin amacı yüksek içeriktir, yüksek olasılık değil

 • Olasılık düşük , içerik yüksek olmlıdır

 • Yüksek yanlışlanabilirlilikte bilimin amacıdır

 • Yanlışlanamayan kuramlar bilimsel değildir

 • Elimizde başka durum durumlarda verimli sonuçlar verdiği kanıtlanmış hipotezi değiştirecek alternatif hipotez yok ise değiştirmek mantıksızdır.BİLGİ VE BİLİM

 • Eski problemle yeni problem arasındaki süreç bilimsel ilerlemeyi gösterir

 • Sezgilere , fikirleri mümkünse çelişen fikirlere ihtiyacımız var dahası bu fikirleri nasıl eleştirip , iyileştirip eleştirel olarak sınayabileceğimize dair fikirlere ihtiyacımız var.

 • Kuhn :1927 -1998 ;Gerçek görecelidir farklı paradigmalara

 • göre değişir , paradigma değişir = şüphecilik

 • Feyerabend : 1924 – 1994 ; Bilim için evrensel yöntem .

 • Kuralları yoktur , Bilimin gelişmesi için her fikir yaralıdır .

 • Metafizik ve fizik arasında fark yok

 • Herşey iyidir.

 • Çİn TıbbıBİLİME BAKIŞ

 • “ Kendi hipotezimi yalanlamak veya yanlışlığının anlaşılması bilimsel olarak gurur kırıcı bir şey değildir.

 • Sinaptik aktarımın elektriksel olduğunu sanıyordum.Şimdi bu sevgili kuramlarımın yanlışlanmasına seviniyorum bile , çünkü bu yanlışlama bilimsel bir başarıdır.”

 • John Carew Eccles 1903-1997

 • 1963 Nobel ödülüBilime Bakış

 • Bilim adamının hislerinin * ışığı altında gözlem veya deneye müracaatı bilgiyi elde etmede bir yol olabilir.Temel sıkıntı tenkite kapalı olmaktır “

 • * tümevarım – tümden gelim

 • Orhan CanbolatYüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin