Fakülte Kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamakYüklə 445 b.
tarix15.09.2018
ölçüsü445 b.
#82116 • Fakülte Kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

 • Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek,

 • Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak,

 • Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

 • Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

 •      

 •  

 • Fakülte kurulu; Dekanın başkanlığında ,

 • Fakülteye bağlı bölümlerin başkanları,

 • Profesör temsilcisi 3 üye,

 • Doçent temsilcisi 2 üye,

 • Yardımcı Doçent temsilcisi 1 üyeden

 • oluşur. Profesör, Doçent ve Yard.Doç. Üyeleri 3 yıl süre ile görev yaparlar.

 • Fakülte Kuruluna ayrıca 2 Dekan Yardımcısı, Araş.Gör. ile Öğrenci temsilcisi katılır.

 • Fakülte Sekreteri Fakülte Kuruluna Raportör olarak katılır.

 • Fakülte Kurulu Dekanın çağrısı ile toplanır.

 •   • Fakülte yönetim kurulu, Dekanın başkanlığında,

 • Profesör temsilcisi 3 üye,

 • Doçent temsilcisi 2 üye,

 • Yardımcı Doçent 1 üyeden

 • oluşur. Profesör, Doçent ve Yard.Doç. Üyeleri 3 yıl süre ile görev yaparlar.

 • Fakülte Kuruluna ayrıca 2 Dekan Yardımcısı, Araş.Gör. ile Öğrenci temsilcisi katılır.

 • Fakülte Sekreteri Fakülte Kuruluna Raportör olarak katılır.

 • Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim - öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

 • FAKÜLTE YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

 • Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde Dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

 • Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,

 • Fakültenin eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak,

 • Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,

 • Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,

 • Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,

 • Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.Bir fakülte ya da yüksekokulda, aynı veya benzer nitelikte eğitim - öğretim yapan birden fazla bölüm bulunamaz.   Bölüm, bölüm başkanı tarafından yönetilir.

 • Bir fakülte ya da yüksekokulda, aynı veya benzer nitelikte eğitim - öğretim yapan birden fazla bölüm bulunamaz.   Bölüm, bölüm başkanı tarafından yönetilir.

 • Bölüm başkanı; bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde yardımcı doçentler arasından fakültelerde dekanca, fakülteye bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine dekanca, rektörlüğe bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine rektörce üç yıl için atanır. Süresi biten başkan tekrar atanabilir.

 • Bölüm başkanı, görevi başında bulunamayacağı süreler için öğretim üyelerinden birini vekil olarak bırakır.

 • Herhangi bir nedenle altı aydan fazla ayrılmalarda, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir bölüm başkanı atanır.

 • Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim - öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

 •  

a. Yükseköğretim kurumlarında ve bu kanundaki amaç ve ilkelere uygun biçimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim - öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek,

 • a. Yükseköğretim kurumlarında ve bu kanundaki amaç ve ilkelere uygun biçimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim - öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek,

 • b. Yükseköğretim kurumlarında, bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak,

 • c. İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, bu kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek,

 • d. Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmek,

 • e. Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.Her Fakültede, dekana bağlı ve fakülte yönetim örgütünün başında bir Fakülte Sekreteri bulunur. Fakülte Sekreteri ile enstitü ve yüksekokul sekreterlerinin yükseköğretim diplomasına sahip olmaları şarttır.

 • Her Fakültede, dekana bağlı ve fakülte yönetim örgütünün başında bir Fakülte Sekreteri bulunur. Fakülte Sekreteri ile enstitü ve yüksekokul sekreterlerinin yükseköğretim diplomasına sahip olmaları şarttır.

1. Fakültenin üniversite içi ve dışı tüm idari işlerini yürütmek,

 • 1. Fakültenin üniversite içi ve dışı tüm idari işlerini yürütmek,

 • 2. Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulunun raportörlüğünü yapmak,

 • 3. Fakültedeki akademik-idari personelin kişisel dosyalarını tutmak, takip etmek ve istenildiğinde üst makamlara gerekli bilgileri sağlamak,

 • 4. Üst makamlarca istenildiğinde, öğrencilere ilişkin bilgileri danışmanlardan alarak ilgili makama sunmak,

 • 5. Fakülteye ait tüm iç ve dış yazışmaları yapmak, takip etmek ve kaydını tutmak,

 • 6. Öğretim elemanlarına ders içi ve ders dışı sorunların çözümünde yardımcı olmak, derslerin etkin biçimde yürütülmesi için gerekli yardım ve desteği sağlamak,

 • 7. Öğretim elemanlarının gereksinimi olan ders araçlarını sağlamak, bakım ve onarımını yaptırmak,Yarı zamanlı öğretim elemanlarının ücret tahakkuk bildirimlerini hazırlamak,

 • Yarı zamanlı öğretim elemanlarının ücret tahakkuk bildirimlerini hazırlamak,

 • Dekanın verdiği yetkiler doğrultusunda teknik ve idari personeli arasında eşgüdümü sağlamak ve işlerin düzenli yürütülebilmesi için sevkler, izinler vb. hususları, ilgili bölüm başkanlıkları ile koordineli bir şekilde, organize ederek fakültede kesintisiz hizmet sağlamak,

 • 10. Fakültenin demirbaş malzeme ihtiyaç ve kullanım listelerini yapmak ve takibini sağlamak, ihtiyaç duyulan malzemelerin temini için işlemleri izlemek,

 • 11. Konferans salonu, toplantı salonu, laboratuarlar ve dersliklerin, ders, laboratuar, sınav ve ders saatleri ayarlamalarını düzenlemek,

 • 12. Dekanın verdiği diğer görevleri yapmak.13- Öğrenci belgesi ve Transkript imzaları.

 • 13- Öğrenci belgesi ve Transkript imzaları.

 • 14- Fakülte Bütçe tekliflerinin hazırlanması.

 • 15- İhtiyaç belgelerinin kontrolü ve imzalanması.

 • 16- Personel SGK kayıtlarını yapmak.

 • 17- Bütçe fişlerinin kontrolü.

 • 18- Maaş bordrolarının imzalanması.

 • 19- İdare Amirliğinin sorumluluğunda olan tüm işlerin kontrolü ve onayı.

 • 20- Fakülte Sekreterliği bürosuna gelen tüm işlerin havalesi ve yürütülmesinin sağlanması.01- Fakülte Kurulu Raportörlüğü

 • 01- Fakülte Kurulu Raportörlüğü

 • 02- Fakülte Yönetim Kurulu Raportörlüğü

 • 03- Fakülte Disiplin Kurulu Raportörlüğü.

 • 04- Akademik-İdari Personel ve Öğrenci Disiplin Soruşturmalarının yürütülmesi.

 • 05- PERSİS programı takibi, bilgi girişi

 • 06- Akademi/İdari Personel Özlük İşleri

 • 07- Bina/ların güvenliği, bakımı onarımı

 • 08- AÖF ve ÖSYM sınav görevlendirmelerinin koordinasyonu

 • 09- Öğrenci kayıtlarının koordinasyonu

 • 10- Gerçekleştirme Görevlisi

 • 11- Kalite Yönetim Sistemi
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə