Gəncə şəhər mks-nin fonduna 2011-ci ilin IV rübündə daxil olan Yeni kitabların siyahısı: Azərbaycan dilində : Abbas, AqilYüklə 101,18 Kb.
tarix17.01.2017
ölçüsü101,18 Kb.
#447
Gəncə şəhər MKS-nin fonduna 2011-ci ilin IV rübündə daxil olan Yeni kitabların siyahısı:
Azərbaycan dilində :
1. Abbas, Aqil. Batmanqılınc : roman. - Bakı : Qanun , 2011. – 280 s.

2. Abdullayev, Çingiz Akif oğlu. Bakı Bulvarı. - Bakı : Qanun , 2011. - 248 s.

3. Abdullayev, Çingiz Akif oğlu. İngilis Bulvarı. - Bakı : Qanun , 2011. - 208 s.

4. Abdullayev, Çingiz Akif oğlu. İnsan ovu. - Bakı : Qanun , 2011. - 280 s.

5. Abdullayev, Çingiz Akif oğlu. Ölümü özün seç.- Bakı :Qanun, 2011.– 288 s.

6. Abdullayev, Kamil Xaliq oğlu. Beynəlxalq Biznes : dərslik. – Sumqayıt :

Bilik, 2011. - 480 s.7. Abdullayev, Mahir İslam oğlu. Beynəlxalq münasibətlər tarixi : XX əsr:

dərslik. - Bakı : Təhsil EİM 2003, 2010. - 540 s.8. A Hedonists Guide to Baku. - [Б. м.] : Newcombe House, 2010. - 190p.

9. Ağayev, Əjdər. Təməldən əmələ. - Bakı : Aspoliqraf , 2009. – 328 s.

10. Ağayev, Mehman. Nefrologiya. - Bakı : Əbilov, Zeynalov və oğulları ,

2007.– 352 s.11. Ağ ciyərlərin xronik obstruktiv xəstəliyi üzrə klinik protokol. - Bakı :

Toğrul MMC , 2009. - 40 s.12. Ağır preeklampsiya və eklampisiyanın reanimasiyası üzrə klinik

protokol.- Bakı : ROV MMC , 2009. - 48 s.13. Alimetov, Sərvər. Klinik haşiyələr və laborator meyarlar.-Bakı: Avropa ,

2006. – 232 s.14. Alimetov, Sergey Nəriman . Tənəffüs sistemi xəstəlikləri. - Bakı :Elm və

təhsil, 2010. - 408 s.15. Anafilaktik şok üzrə klinik protokol. - Bakı : Tərəqqi MMC, 2009. – 28 s.

16. Antimikrob dərman vasitələrinin istifadəsi üzrə klinik protokol. – Bakı :

Tərəqqi, 2009. - 164 s.17. Arif, Hüseyn. Seçilmiş əsərləri. - Bakı : Xalq Bank, 2011. - 618 s.

18. Avdulina, A. S. Dərmansız da yaşamaq olar. - Bakı : Qanun , 2010. -128 s.

19. Azərbaycan Ədəbiyyatı Tarixi : 6 cilddə. - Bakı : Elm , 2007. - 632 s.

20. Azərbaycan Ədəbiyyatı Tarixi : 6 cilddə. - Bakı : Elm , 2009. - 736 s.

21. Azərbaycan Ədəbiyyatı Tarixi : 6 cilddə. I cild : Şifahi xalq ədəbiyyatı. –

Bakı : Elm , 2004. - 760 s.22. Azərbaycanın görkəmli teatr və kino xadimi Ədil İsgəndərov Biblioqrafi-

ya : M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası. - Bakı : M. F.

Axundov adına Milli Kitabxana, 2010. - 76 s.
23. Azərbaycan Xalçaları. - Bakı : "Elm", 2010. - 272 s.

24. Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi : 15 oktyabr 2011-ci ilədək

olan əlavə və dəyişiklərlə. - Bakı : Qanun , 2011. - 224 s.25. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi : 5 noyabr 2011-ci ilədək

olan əlavə və dəyişikliklərlə. - Bakı : Qanun , 2011. - 284 s.26. Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi. - Bakı : Qanun , 2011. –

264 s.


27. Azərbaycan kitabxanaları XXI əsrin informasiya məkanında.V cild :

Naxçıvan Muxtar Respublikası ümumtəhsil məktəblərinin kitabxanaları :

rəqəmlər və faktlar. - Bakı: Adiloğlu , 2011. - 612 s.

28. Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi. - Bakı : Qanun , 2011. –

136 s.


29. Azərbaycan Respublikasının Torpaq, su və meşə məcəllələri : 10 mart

2011-ci ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə. - Bakı : Qanun , 2011. - 272 s.30. Azərbaycan turizm və onun təbliğində kitabxanaların rolu : Respublika-

nın kütləvi və ixtisaslaşdırılmış kitabxanaları, Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana

Sistemləri üçün metodik tövsiyələr.- Bakı : M.F. Axundov adına Milli

Kitabxana, 2011.- 102 s.31. Babanlı, Vidadi. Vicdan susanda : roman. - Bakı : Çaşıoğlu , 2009. - 632 s.

32. Babanlı, Vidadi. Bulanlıq dünya : roman. - Bakı : Şərq – Qərb, 2011. - 348 s.

33. Babayev, Adil Məhəmməd oğlu. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti : ali

məktəblər üçün dərslik. - Bakı : Elm və təhsil , 2011. – 621 s.34. Babayev, Adil Məhəmməd oğlu. Dilçiliyə giriş:dərslik. - Bakı : Nurlan ,

2004. – 504 s.35. Baxşəliyev, A. B. Ürək-qan damar sistemi xəstəlikləri. - Bakı : Elm və Təh-

sil , 2009. - 416 s.36. Bayramov, Anar. Biznes və Menecmentin Əsasları.-Bakı : Elm və təhsil ,

2011.- 184 s.37. Bəhçət, Bəhlul. Qaçaq nəbinin tarixi : vəsiqə və sənədlər üzrə. - Bakı :

Çıraq, 2011. - 296 s.38. Bəhlul Danəndə və məzəli əhvalatlar. - Bakı : Nərgiz, 2010. –

124 s.


39. Bipolyar affektiv pozuntunun diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik

protokol.– Bakı : Tərəqqi MMC, 2009. - 44 s.40. Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı 1998: M.F.Axundov adına Azərbaycan

Milli Kitabxanası, Azərbaycan Kitabxana İşinin İnkişafı Assosiasiyası. –

Bakı : M.F. Axundov adına Milli Kitabxana , 2011. - 229 s.

41. Birillik Azərbaycan kitabiyyatı 2005 : M. F. Axundov adına Azərbaycan

Milli Kitabiyyatı.- Bakı : M. F. Axundov adına Milli Kitabxana, 2007.- 382 s.


42. Birillik Azərbaycan kitabiyyatı : 2008. - Bakı : M.F. Axundov adına Milli

Kitabxana , 2010.- 320 s.43. Bronxial astma üzrə klinik tövsiyələr. - Bakı : "Mars-V"MMC , 2008.- 32 s.

44. Cahangir Cahangirov biblioqrafiya : Azərbaycan görkəmli şəxsiyyətləri.-

Bakı : M. F. Axundov adına Milli Kitabxana, 2011. - 169 s.45. Cahangir, Tariyel Məhəmməd oğlu. Ağıl dərmanı : hekayələr, nağıllar,

novellalar. - Bakı : Nurlan , 2009. - 452 s.46. Canıyar, Yəhya Yusif.Turan Mübarizi: İki cilddə.- Bakı: Ozan, 2011.- 400 s.

47. Cəfərli, Əliağa. Puç olmuş arzular : roman. - Bakı : Çıraq , 2007.- 408 s.

48. Cəfərov, Ramiz Qafar. İkiqat mühasirə. - Bakı : Çıraq , 2008. – 224 s.

49. Cərrahi əməliyyatdan sonrakı dərin venaların trombozu və ağ ciyər

arteriyası tromboliyasının profilaktikası üzrə klinik protokol.- Bakı : Tərəq-

qi MMC , 2009.- 24 s.

50. C virus hepatitin müalicəsi üzrə klinik protokol.- Bakı : "Mars-V"MMC,

2009.- 36 s.51. Çoxsaylı mielomanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. –

Bakı : Meqa-Poliqraf MMC , 2010. - 48 s.52. Depressiyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. – Bakı :

Tərəqqi MMC, 2009. - 60 s.53. Dəmirçiyeva, Məhəbbət Dəyirman qızı. Azərbaycan Respublikasının Ailə

hüququ : dərslik. - Bakı : "Qanun", 2008. - 488 s.54. Dəmir defisitli anemiyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol.

- Bakı : Mega- Print MMC, 2009. - 24 s.55. Döş qəfəsində ağrının differensial diaqnostikası üzrə klinik protokol. –

Bakı : ?, 2009. - 36 s.56. Dövət Qulluğu Haqqında sənədlər toplusu : 20 mart 2011-ci ilədək olan

əlavə və dəyişikliklərlə. - Bakı : "Qanun", 2011. - 416 s.57. Düyünlü ur xəstəliyinin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. –

Bakı : [s. n.], 2009. - 28 s.58. Eminov, Z. N. Coğrafiya. - Bakı : Çıraq nəşriyyatı , 2004. – 656 s.

59. Ekologiya : mühazirələr toplusu. - Bakı : Nurlan , 2010. - 320 s.

60. Ekoloji Epidemiologiya: Tədqiqat Metodları və İctimai Səhiyyədə

Tətbiqi : dərs vəsaiti. - Bakı : ?, 2009. - 350 s.61. Epilepsiyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. – Bakı: "

Mars- V " MMC, 2009. - 76 s.62. Əhmədov, Əhməd İrza. Tərəkəmə : həyat tərzi və ənənələri. – Bakı :

Yazıçı, 2009.- 223 s.63. Ələddinin macəraları və başqa nağıllar. - Bakı : [s. n.], 2009. - 55 s.

64. Əliyev, Abbas Səfər oğlu. Özün biç özün tik. - Bakı : Çıraq , 2011. – 439 s.
65. Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir : çıxışlar, nitqlər,

bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. –

Bakı : Azərnəşr, 2011. - 520 s.

66. Əliyev, Qəmbər. İnvestisiyanın maliyyələşdirilməsi və kreditləşdirilməsi :

dərslik. - Bakı : İqtisadiyyat Universiteti, 2008. - 274 s.67. Əliyev, Nurəddin Mənsur oğlu. Bu mənəm, Allah! : şeirlər. – Bakı : Qrifli,

2010.– 472 s.68. Əliyev, Sabir Dərdail oğlu. Tibbi-bioloji terminlərin izahlı lüğəti : Azər-

baycan Tibb Universitetinin tələbələri üçün "Tibb biologiya və genetika"

dərsliyinin termin və anlayışlarının ensiklopedik lüğəti. - Bakı : Müəllim,

2010. - 418 s.69. Əliyev, Şəms. Kiçik və orta biznesin inkişafı və məşğulluq problemləri. –

Bakı : Elm, 2005. - 288 s.70. Əliyev, Ş. İ. İnsan hüquqları sistemində sosial hüquqlar : nəzəri və

praktiki məsələlər. - Bakı : "Bakı Universiteti", 2008. - 368 s.71. Əlizadə, Aysəba Şəmsi qızı. Reklam və kommunikasiya sistemi : ali

məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti.- Bakı: İqtisad Universiteti, 2010.- 188 s.72. Əmrahlı, Limunət Şəfi qızı. Məktəbə psixoloji hazırlığın əsasları : elmi-

metodik vəsait. - Bakı : Nərgiz nəşriyyatı, 2008. - 264 s.73. Əsgərov, Ələmdar Tağı oğlu. Ekoloji Turizm : dərs vəsaiti. – Bakı :

"Adiloğlu", 2011. - 276 s.74. Əziz, Vahid. Seçilmiş əsərləri. - Bakı : Azərnəşr, 2008. - 672 s.

75. Fətəliyev, Məmməd Böyükxan oğlu. Avropa və Amerika Ölkələrinin

müasir tarixi : 2 hissədə. - Bakı : "Adiloğlu", 2008. - 343 s.76. Fizioloji hamiləliyi olan qadınlara antenatal qulluq üzrə klinik protokol. –

Bakı : ?, 2008. - 20 s.77. Gədəbəy şairləri və aşıqları. - Bakı : Azərnəşr, 2005. - 352 s.

78. Gəncəvi, Nizami. İsgəndər və çoban : məktəb yaşına çatmamış uşaqlar

üçün. – Bakı : Letterpress, 2011. - 10 с.79. Göyçək Fatma : Azərbaycan xalq nağılı. - Bakı : Nərgiz, 2011.- 16 s.

80. Gürzə ilanı və gürzəkimilər fəsiləsinin digər ilanlarının zəhəri ilə kəskin

inyeksion zəhərlənmələrin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. –

Bakı : Mega- Print MMC, 2009. – 16 s.

81. Haqverdiyev, Bayram Yusif oğlu. . İdarəetmə psixologiyası : dərs vəsaiti.

- Bakı : "Elm", 2008. - 304 s.82. Hamiləlik zamanı hipertenziv vəziyyətlər üzrə klinik protokol. – Bakı :

Toğrul MMC, 2009. - 28 s.83. Hemoblastozlar zamanı anemiyanın müalicəsi üzrə klinik protokol. –

Bakı : Mega- Print MMC, 2010. - 40 s.


84. Heydər Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri : biblioqrafik

göstərici. – Bakı : M. F. Axundov adına Milli Kitabxana, 2009. - 240 s.85. Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir : çoxcildliyin X-XXVIII cildləri-

nin köməkçi göstəricisi: (qeydlər, şəxsi və coğrafi adlar göstəriciləri).- Bakı:

M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2010. - 509 s.

86. Heydərov, Şahsuvar Əsgər oğlu. Turizmdə nəqliyyat xidmətlərinin təşki-

li : dərs vəsaiti / metodik vəsait. - Mingəçevir : Mingəçevir Poliqraf, 2011. –

148 s.

87. Həsənov, Ağahüseyn. Milli-mənəvi dəyərimiz. - Bakı : "Elm və təhsil",

2010. – 360 s.88. Həsənov, Heydər. İri sahibkarlıq strukturları.- Bakı: Azərnəşr, 2007.- 276 s.

89. Həsənov, Mehdi Bəylər oğlu. Azərbaycan Tarixi : abituriyentlər üçün

vəsait. - Sumqayıt : Dərələyaz, 2010. - 440 s.90. Həsənov, Rasim Tapdıq oğlu. İqtisadi siyasət : metodologiya və praktika:

dərs vəsaiti. - Bakı : İqtisad Universiteti, 2009. - 282 s.91. Həsənov, Zaur Müzadil oğlu. Meyvəçilik : dərslik. - Bakı : MBM , 2011. –

496 s.


92. Hüseyn, Əhməd. Maliyyə nəzarətinin hüqüqi əsasları.- Bakı : Qanun,

2009.– 216 s.93. Hüseynov, Telman Əlihüseyn. Firmanın İqtisadiyyatı : dərslik.- Bakı :

"Səda", 2009. - 586 s.94. Hüseynov, Tofiq Həsən oğlu. Azərbaycanda İnvestisiyalar : gəlirlər,

invastisiyalar, sənayeləşdirmə, məşğulluq. - Bakı : "Elm", 2009. – 380 s.95. Xəqani Məmmədov biblioqrafiya. - Bakı : "Adiloğlu", 2010. - 132 s.

96. Xələfov, Abuzər Alı oğlu. Bakı Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanası 90

il elm və təhsilin xidmətində. - Bakı : "Bakı Universiteti", 2009. - 210 s.97. Xələfov, Abuzər. Kitabxanaşünaslığa giriş : dərslik(III hissədə). – Bakı :

Bakı Universiteti, 2003. - 314 s.98. Xəlilov, Buludxan Əzizoğlu. Müasir Azərbaycan Dili : fonetika, yazı,

əlifba, qrafika, orfoqrafiya, orfoepiya: dərslik. - Bakı : Nurlan, 2007.- 310 s.99. Xəlilov, Buludxan Əziz oğlu. Müasir Azərbaycan dilinin leksikologiyası.

- Bakı : Nurlan, 2008. - 442 s.100. Xroniki ağrı sindromu üzrə klinik protokol.- Bakı: ROV MMC,2010.- 36 s.

101. İldırımoğlu, Əli. Daş yağan gün. - Bakı : Nurlan, 2011. - 240 s.

102. İlk tibbi yardım. - Bakı : Buta, 2011. - 72 s.

103. İnsanov, Əli Binnət oğlu. Vərəm. - Bakı : "Azərbaycan", 2004. - 704 s.

104. İsabəyli, Qəşəm İsa oğlu. Nənəm təkdi. - Bakı : Şirvannəşr, 2011. - 84 s.

105. İşemik insultun diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. – Bakı :

Tərəqqi MMC, 2009. - 40 s.


106. Kazımov, Tahir. Qisas : roman və povestlər. - Bakı : Nurlan, 2011. - 272 s.

107. Kazımzadə, Aydın. Azərbaycan kinematoqrafçıları : portretlər. - Bakı :

Tərəqqi, 2010. - 155 s.108. Kərimov, A. Ə. Qanyaradıcı sistem xəstəlikləri. - Bakı : Elm və Təhsil,

2010. – 376 s.109. Kərimov, Cəlil. Dünya iqtisadiyyatı : dərslik. - Bakı : Nurlan, 2009.- 728 s.

110. Kərimov, X. Z. Strateji menecment : mühəndis iqtisadiyyatı və idarəetmə

istiqaməti üzrə təhsil alan ali məktəb tələbələri üçün Dərs Vəsait. - Bakı :

Təhsil, 2008. - 440 s.

111. Kərimov, Kərəm Təbriz oğlu. Zülmət və işıq dünyası: göz nurunu niyə

itirir?. – Bakı : Nafta-Pres, 2010. - 156 s.112. Kərimov, S. Q İdarəetmənin informasiya texnologiyaları və korporativ

informasiya sistemləri : dərslik. - Bakı : ADNA, 2010. - 427 s.113. Kəskin Appendisitin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. –

Bakı : Tərəqqi MMC, 2009. - 24 s.114. Kəskin mədə-bağırsağ qanaxmalarının diaqnostika və müalicəsi üzrə

klinik protokol. - Bakı : " Mega-Print" MMC, 2009. - 32 s.115. Kəskin otitlərin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. – Bakı : ?,

2009. – 28 s.116. Kəskin pankreatitin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol.-

Bakı : Toğrul MMC, 2009. - 24 s.117. Qasımlı, Musa Cəfər oğlu. Avropa və Amerika Ölkələrinin müasir

tarixi : 2 hissədə/dərslik. - Bakı : "Adiloğlu", 2007. - 380 s.118. Qəhrəmanov, Qəşəm (Cavad oğlu) Əsərləri. - Bakı : "İdeal-Print", 2011. –

410 s.


119. Qoca, Xeyrəddin . Biz bizə bənzəyirik. - Bakı : "İdeal-Print", 2010. - 348 s.

120. Qocatürk, Nərman. Türkün yaddaş kitabı. - Bakı : Nurlan, 2005. – 400 s.

121. Qonaqova, Əntiqə Gülməmməd qızı. Vətən səndən keçmək olmaz. –

Bakı : Hüquq ədəbiyyatı, 2010. - 784 s.122. Quliyeva, Sona Məmməd qızı (Çərkəz). İkimizin kitabı. – Bakı: Oskar,

2008. – 375 s.123. Qurbanzadə, Ağazeynal Alı oğlu. Azərbaycanın Kənd Təsərrüfatı

Coğrafiyası : dərslik. - Bakı : Kooperasiya , 2011. - 256 s.124. Maliyyə bazarları terminlərinin izahlı lüğəti. - Bakı : Nurlar, 2010.- 272 s.

125. Mehdioğlu, İsa. Təsəvvüf tarixinə yeni baxış. - Bakı : "Səda", 2011. - 101 s.

126. Meningitlərin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. – Bakı :

"Mars-V"MMC, 2009. - 40 s.127. Mədə və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyi üzrə klinik protokol. –

Bakı : "Mega - Print" MMC, 2008. - 20 s.


128. Məmmədli, Nüşabə Məhəmmədəli qızı. Sevgi xiyabanı : roman. - Bakı :

"İdeal-Print", 2011. - 392 s.129. Məmmədli, Nüşabə Məhəmmədəli qızı. Zəngulə : [Mətn] roman. - Bakı :

"İdeal-Print", 2010. - 260 s.130. Məmmədova , Mənzərə Həsən qızı; Nizami Gəncəvi dilinin lüğəti :

Azərbaycan və fars dillərində. - Bakı : Nafta-Pres, 2009. - 542 s.131. Məmmədova, Mənzərə Həsən qızı. Nizami Gəncəvi dilinin lüğəti :

Azərbaycan və fars dillərində. - Bakı : Nafta-Pres, 2010. - 597 s.132. Mən dünyanı öyrənirəm : uşaq ensiklopedik toplusu. Azərb. dilində. –

Bakı : Təfəkkür NPM, 2005. - 208 s.133. Mən məktəbə hazırlaşıram Riyaziyyat : oyunla qurulmuş dərslərin

müasir metodikası; Məktəbə qədər uşaqlar üçün. - Bakı : KM, 2009. - 64 s.134. Məntiq : sərbəst fikirləşməyi, fərqləndirməyi, müzakirə etməyi öyrənirik.

- Bakı : KM, 2009. - 64 s.135. Milli-Mənəvi Dəyərlərin Təbliğində Kitabxanaların Rolu : Respublika-

nın kütləvi və ixtisaslaşdırılmış kitabxanaları, Mərkəzləşdirilmiş Kitab-

xana Sistemləri üçün metodik tövsiyələr. - Bakı : M. F. Axundov adına

Milli Kitabxana, 2011. - 84 s.136. Muxtarova, Əsməd. Türk xalqlarının tarixi. - Bakı : " Adiloğlu" , 2010. –

448 s.


137. Musayev, Akif Fərhad oğlu. Yerli özünü idarə etmə (bələdiyyə) orqan-

larının vergi sistemi. - Bakı : [s. n.], 2008. - 400 s.138. Mustafaoğlu, Faiq. Kardiologiya. - Bakı : Araz, 2010. - 682 s.

139. Mustafayev, Şahin. Səlcuqilərdən osmanlılara: XI-XV yüzilliklərdə

Anadolunun türk mühitində etnosiyası proseslər. - Bakı : "Elm", 2010. –

329 s.

140. Müslüm Maqomayev : biblioqrafiya. - Bakı : .M. F. Axundov adına Milli

Kitabxana, 2011. - 158 s.141. Namazova, Çimnaz Tofiq qızı. Sağlamlığa aparan yol. – Bakı: Qanun,

2010.– 128 s.142. Nizami Gəncəvi obrazları miniatürlərdə. - Bakı : "Elm və təhsil", 2011. –

36 s.


143. Novruzoğlu, Rövşən XXI əsr: Bəşəriyyətin məhvi qiyamət qopacaqmı?. –

Bakı : Çıraq, 2011. - 400 s.144. Nuriyeva, Minaxanım. Türk əsilli ruslar : metodik vəsait.- Bakı : Nurlar,

2010. – 328 s.145. Nuruqızı (İmanova), Sevinc. Bapbalaca Əlifba : nağıllı, şeirli, tapmacalı,

yanıltmaclı və şəkilli əlifba. - Bakı : Aspoliqraf, 2010. – 191 s.146. Orucov, Ayaz. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər : dərs vəsaiti. – Bakı :

Nurlan, 2008. - 462 s.147. Orucov, Əlisaab. Mübarizəmiz Qarabağdadır . – Bakı : Gənclik, 2011. –

287 s.


148. Paşayev, Əmrulla. Pedaqogika : yeni kurs: dərs vəsaiti. - Bakı : "Elm və

təhsil", 2010. - 464 s.149. Pənahov, İlham. Zəfər yolu. - Bakı : Qismət, 2007. - 320 s.

150. Piriyev, A. M. Sosiologiya və politologiya fənnindən mühazirə mətnləri :

dərs vəsaiti. - Bakı : Təhsil NPM, 2009. - 350 s.151. Reproduktiv sağlamlıq ailə planlaşdırılması üzrə klinik protokollar. –

Bakı : İndigo MMC, 2009. - 142 s.152. Rəhmanzdə, Fazil. Sən olmasaydın=Если не ты : esse, oçerk, portret

cizgiləri, xatirələr və fotosənədlər toplusu. - Bakı : Ziya NPM, 2010. - 36 s.153. Rıhtım, Mehmet Mehmet Celil oğlu. Mövlanə İsmayıl Siracəddin

Şirvani. – Bakı : "CBS", 2011. - 165 s.154. Rzayev, Əli Heydər oğlu. Dövlət Qulluğunun Hüquqi Əsasları. - Bakı :

"Elm", 2011. - 480 s.155. Sabit Rəhman-100 Biblioqrafiya : M. F. Axundov adına Azərbaycan

Milli Kitabxanası. - Bakı : M. F. Axundov adına Milli Kitabxana, 2010. –

113 s.

156. Sabit stenokardiyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik prorokol. –

Bakı : Toğrul MMC , 2009. - 48 s.157. Səhiyyə Kommunikasiyası mütəxəssisləri üçün Rəhbər Vəsait. – Bakı :

Mega- Print MMC, 2009. - 302 s.158. Səxavət, Seyran Qaçhaqaç : roman. - Bakı : "Qanun", 2010. – 464 s.

159. Sənədlərin biblioqrafik qaydaları haqqında (7.1-2003 Dövlət standartı

əsasında) : Respublikanın kütləvi və ixtisaslaşdırılmış kitabxanaları,

Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemləri üçün metodik vəsait. – Bakı : M.

F. Axundov adına Milli Kitabxana, 2011. - 46 s.160. Səs yaddaşımız. I hissə : Milli Kitabxananın Not nəşrləri və Səsyazma-

ları şöbəsinin fondunda saxlanılan qrammofon vallarından kompakt

disklərə (CD) köçürülmüş əsərlər. - Bakı : M. F. Axundov adına Milli

Kitabxana, 2011. - 150 s.161. Sifilis xəstəliyinin laborator diaqnostikası üzrə klinik protokol. – Bakı :

Mega- Print, 2010. - 32 s.162. Sonuncu ölən ümidlərdir : roman. - Bakı : Apostrof, 2011. – 352 s.

163. Şəkərli diabet (Tip 2) xəstəliyinin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik

protokol.- Bakı : Tərəqqi MMC, 2009. - 36 s.164. Şizofreniyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. – Bakı :

ROV MMC, 2009. - 40 s.165. Tağıyev, A. H. Biznesin təşkili və idarə edilməsi. - Sumqayıt : Təknur,

2007. – 340 s.166. Tağıyev, Albert Həmid oğlu. İnnovasiya Menecmenti. - Bakı : Təknur,

2010. – 192 s.167. Tibbi biologiyanın əsasları : Azərbaycan Tibb Universiteti tələbələri

üçün dərslik. - Bakı : Qrifli nəşr, 2005. - 597 s.168. Tibbi biologiya və genetika : laboratoriya məşğələləri dərslik.– Bakı : ?,

2008.– 346 s.169. Travmatoloji və ortopedik xəstələrdə tromboemboliyaların profilaktikası

üzrə klinik protokol. - Bakı : "Mars-V"MMC, 2009. - 24 s.170. Varis. Bir ovuc Torpaq : roman. - Bakı : Apostrof, 2011. - 318 s.

171. Varis. Yetmiş yeddinci gün : roman. - Bakı : Apostrof, 2011. – 480 s.

172. Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. - Bakı : Mega-

Print MMC, 2009. - 35 s.173. Yeni kitablar Annotasiyalı biblioqrafik göstərici 2010 Buraxılış I : 2010-cu

ilin birinci rübündə M. F. Axundov adına Milli Kitabxanaya daxil olan

yeni kitabların annotasiyalı biblioqrafik göstəricisi Buraxılış I. - Bakı : M.

F. Axundov adına Milli Kitabxana, 2011. - 337 s.174. Yeni kitablar Annotasiya biblioqrafik göstərici 2010 Buraxılış II : 2010-cu

ilin ikinci rübündə M. F. Axundov adına Milli Kitabxanaya daxil olan

yeni kitabların annotasiyalı biblioqrafik göstəricisi. - Bakı : M. F. Axundov

adına Milli Kitabxana, 2011. - 424 s.175. Yeni kitablar Annotasiyalı biblioqrafik göstərici 2010 Buraxılış III : 2011-

cı ilin dördüncü rübündə M. F. Axundov adına Milli Kitabxanaya daxil

olan yeni kitabların annotasiyalı biblioqrafik göstəricisi Buraxılış III. –

Bakı : M. F. Axundov adına Milli Kitabxana, 2010. - 346 s.176. Yeni kitablar Annotasiyalı biblioqrafik göstərici 2010 Buraxılış IV : 2010-

cu ilin dördüncü rübündə M. F. Axundov adına Milli Kitabxanaya daxil

olan yeni kitabların annotasiyalı biblioqrafik göstəricisi Buraxılış IV. –

Bakı : M. F. Axundov adına Milli Kitabxana, 2011. - 353 s.177. Yeni kitablar Annotasiyalı biblioqrafik göstərici 2011 Buraxılış I : 2011-ci

ilin birinci rübündə M. F. Axundov adına Milli Kitabxanaya daxil olan

yeni kitabların annotasiyalı biblioqrafik göstəricisi Buraxılış I. – Bakı : M.

F. Axundov adına Milli Kitabxana, 2011. - 277 s.178. Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu : 20 aprel

2011-ci ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə. - Bakı : Qanun Nəşriyyat,

2011. - 160 s.

179. Zaytsev, Sergey. Hamiləlik və Doğuş haqqında hər şey. - Bakı :

Qanun: Əli və Nino nəşriyyatı, 2011. - 432 s.


180. Zəlimxan Yaqub biblioqrafiya. - Bakı : "Gəncə nəşriyyatı", 2011. - 388 s.
Rus dilində :

1. Аскеров, Алимирзамин. Современное дипломатии- ческое и

консульское право . - Баку : Нурлан , 2007. - 496 с.2. Байкал, Мурат (Александр Шекистан). Великий бакинеч- отец

индийской нефти-нефтяной кароль мира. - Баку : Qanun , 2010. - 308 с.3. Байкал, Мурат (Александр Шекистан). Еврейский мир Кафказа :

традиции и ценности. - Баку : Qanun , 2005. - 336 с.Hazırladı : Abbasova Leyla
Yüklə 101,18 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin