Hakan ertaş; Genel Koordinatör olduğunu, iş adamı olduğunu ve hayatının dyp de geçtiğiniYüklə 3,97 Mb.
səhifə20/52
tarix23.01.2018
ölçüsü3,97 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   52

5. 22 sayfadan ibaret "değerli başkan ibaresi ile başlayan Dr. Kemal
ALEMDAROĞLU" ibaresi ile biten bilgisayar çıktısı doküman içeriğinde;

Sayfaların arka tarafında Kemal ALEMDAROĞLU, MDFACS Proffessor Of Surgery Head Of The Surgical Department ibareleri bulunan, "Değerli Başkan Lions kulüplerinin sevgili üyeleri hepinize en içten duygularımla sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum son aylarda Cumhurbaşkanı, MGK ve Genel Kurmay Başkanı irticai faaliyetlerin yoğunlaştığını ve laik Cumhuriyetimize tehdit oluşturduğunu vurgularken başbakan büyütülecek, abartılacak bir durum olmadığını belirterek konuyu geçiştirmeye çalışmaktadır şimdi ben konu ile alakalı düşüncelerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım" ibareleri ile başlayan ve dokümanın,

19. sayfasında "Yüksek Yargı Organı Danıştay'a Gerçekleştirilen Saldırının ve

katliamın nedeninin Türban Kararı olması İrticai hareket değimlidir Sivas Olaylan ve

benzeri olaylarını da dikkate alırsak irtica varlığından söz edebilmek için ayaklanma, başkaldırma, katliam, isyan ve Menemen olayı gibi Yeşil Bayraklarla üzerinde KubilayTann kesik başlarıyla meydanlarda dolaşmak mı gerekecektir.


  1. sayfasında Cumhuriyet Gazetesinde İlhan SELÇUK 31.12.2003 tarihli yazısında Başbakanlık Müsteşarı Ömer DİNÇ ER için Softa, Bağnaz, Yobaz ve Mürteci gibi sözcükler kullandığı için Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde tazminata mahkum edilmiş, Yargıtay bozmuş, şeklinde yazılar olduğu,

  2. sayfasında, Devrim Yasaları yürürlüktedir, Anayasa ve Yüksek Yargı Organlarının kararları mutlak uygulanmak zorundadır. Bu durumda Cumhuriyet Savcılarına ve Kamu Kurumlarının yetkililerine çok büyük görevler ve sorumluluklar düşmektedir. Şeklinde yazıların olduğu,

Dokümanın son sayfasında "Yoksa Osmanlı döneminde, Cumhuriyet döneminde bu tür olaylar başta da belirttiğim gibi sürekli olmuştur, diyerek gidişi önemsememek ve küçümsemek bizleri ve ulusumuzu dönülemez bir noktaya getirebilir ve Amerika'da pusuda bekleyen kişi ansızın bir sabah Humeyni örneğinde olduğu gibi ülkemize gelir ve yönetime "Hakimiyet Milletin Değil Allahm'dır" diyerek bir daha gitmemek üzere el koyar bu konuda Lions gibi önemli sivil toplum kuruluşlarına da çok büyük görevler ve sorumluklar düştüğü kanısındayım, bu düşüncelerle hepinize sevgiler ve saygılar sunarak sağlıklı, aydınlık ve huzur dolu bir yıl diliyorum. Dr. Kemal ALEMDAROĞLU" ile son bulan Lions kulübünde yapmış olduğu konuşmanın metni olduğu,

6. 1 sayfadan ibaret bilgisayar çıktısı, "Ulus Lions kulübü Mart ayı toplantı
gündemi" başlıklı kapanış ibaresi ile biten doküman içeriğinde;

Lions Kulübünün 13 Mart 2007 tarihili toplantı gündeminin ana maddelerinin yazılı

olduğu,

7. 5 sayfadan ibaret el yazısı ile yazılı l'den 5'e kadar numaralı "irtica-Mülteci
1088 ibaresi ile başlayan hâkimiyet milletindir" ibaresi ile son eren doküman içeriğinde;

Sayfaların üst kısmında Kemal ALEMDAROĞLU, M.D.,F.A.C.S Proffessor Of Surgery Head Of The Surgical Department ibareleri bulunan el yazması ile İrtica-Mürteci 1088 Farabi-Gazali Ayaklanmalar, Şeyh Bedrettin, Celali Patrona Halil, Vahabi, 31 Mart, Şeyh Eşref-Bayburt Hart 1925-Şeyh Sait 1930, Menemen, İsmet İnönü Sözleri Tekke-Tarikat Çok Partili Sistem Samsun Milletvekili Sait Bilgeç Mürtece, Sapık Saidi Nursu, Hilafet A.E. Yalman Suikasti Kayseri Belediye Başkanı, Sincan Belediye Başkanı Dr. Şükran, Hakan, Şevket Kazan, Erbakan Yemeği MGK-28 Şubat Harp Akademileri Yayını, Türban, A.Hakan 1998, 1999, 2000, 2001, 2003 1999 A.Akgündüz, A.Ağırakçı, Fethullah, Adnan, Cin, Peri, Hurafe Rüya Müsteşar Özel Sağlık-Mcscit T.C. Kimliği türbanlı Eşler Fatih Camii İskender Paşa Camii-Linç Trabzon'da Kilise Papazı; Muazzez ilmiye Çığ Cenazem Meb TanıtımKitabı, Şura Gazi Üniversitesi Prof. Danıştay Katliamı, TBMM Takvimi, Sivas Olayı, Demirel'in Sözü, Yargıtay Karan, Devrim Yasaları AB Ve ABD Yetkilileri, Köşe Yazan-ADD, Rektör Hakimiyet Milletindir İbarelerinin olduğu el yazması karalamalar olduğu,


8. 12 sayfadan ibaret bilgisayar çıktısı "Türkiye'de derin devlet var mı başlıklı Ne
Mutlu Türkan Diyene" ile biten doküman içeriğinde;

umitsaym@gmail.com. e-mail adresinden 29 mart 2007 18:22:31. 0300 zaman diliminde, birden fazla e-mail adresine gönderilen Türkiye'de Derin Devlet Var mı? Doç. Dr. Ümit SAYIN başlıklı 12 sayfadan ibaret içeriğinde derin devletten bahseden bazı bilgilerin olduğu, eğer Türkiye ve Türkler için çalışan Atatürkçü (Kemalist) Milliyetçi bir Derin Devletimiz olsaydı yukarıdakilerin hiçbirisi olmazdı, Türkiye şuan çok

kalkınmış, bilimin gelişmiş olduğu, rejim problemi yaşamayan karakterli ve

kişilikli bir devlet olurdu,

"Bu günler aşılacaktır Biz Türkler sistematiği olan detaylı teorisi olan bir derin devlet yapısını günün biride oluşturacağız veya Devlet içinde yada başka bir biçimde bu yapıyı kuracağız... şeklinde yazılann olduğu,


9. 1 sayfadan ibaret "güven hareketi ibaresi ile başlayan güven hareketi başkanlık
divanı ile sona eren" bilgisayar çıktısı doküman içeriğinde;

GÜVEN HAREKETİ BİLDİRİSİ BAŞLIKLI Saygılarımızla Güven Hareketi Başkanlık Divanı ibaresi ile biten 1 sayfalık dokümanda son yıllarda Türkiye' de yapılan seçimlerle ilgili bazı bilgi ve istemlerin bulunduğu, bu istemlerde yapılacak seçimlerde partilerin ortak bir karar alarak birleşmeleri gerektiğinin vurgulandığı, bu sayede AK Parti Milletvekillerinin azalacağı konusunda yazılmış istem içerikli GÜVEN HAREKETİNİN bildirisi olduğu,
10. 4 sayfadan ibaret bilgisayar çıktısı, "saygıdeğer Türk aydını ibaresi ile başlayan
Doktor Vecdet ÖZ ile biten" doküman içeriğinde;

Saygıdeğer Türk Aydını başlıklı, bu hareket bir arayışın bir çıkar yol bulabilmenin gelecek nesli ulusumuzu ve ülkenin öz varlığını düşünmemizin ve bu varlığı muhafaza edecek tek ulusal gücümüz olan Türk Silahlı Kuvvetlerine ve diğer milli güç unsurlanna destek vermek amacı ile başlamıştır, ibareleri ile devam ettiği,

Devamında, Kuvva-i Milliyeci Aydınlar Hareketi başlıklı, 1980"li yıllann başından günümüze dek etkinliğini büyüyerek sürdüren bilgi ve enformasyon çağı kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına almış ve bu nedenle başta ekonomi olma üzere tüm alanlarda küreselleşme süreci başlamıştır. İbareseli ile başlayan ve devamında, yine hedef ülkede düşünce özgürlüğü ve çok sesli demokratik bir toplum oluşturma senaryosu ile önceden planlandıklan şekilde sürekli kendi kontrolleri altında bir medya alt yapısı oluşturulur acilen çıkanlan bir kanunla da medyadaki devlet denetimi devre dışı bırakılır ve yeni kurulan tüm radyo ve televizyonlar iç çatışma haberlerini haber olarak tüm ülke geneline yaymaya başlarlar ve bu şekilde toplumun psikolojik olarak sürekli çöküntü yaşaması temin edilmiş olur,


Medyanın her gün planlı olarak yayınladığı iç çatışma haberleri ile sonunda mevcut sisteme düşman edilmiş olur öz güveni yok olmuş korku içinde yaşayan ruh sağlığı bozulmuş ülkesinde yaşama azmi kaybolmuş, milli duygulannı yitirmiş, onur, namus, şeref gibi değerleri yıpranmış dini inancı bulandınlmış çevresine güveni kalmamış yoksul düşmüş sürekli horlanan paranoyak bireylerden oluşan zayıf bir toplum yaratılır ibareleri ile devam eden ve ne mutlu ki ordumuz ve diğer milli güçlerimiz ülkemizin en zor günlerini bile kolayca bertaraf edebilecek güçte ve dimdik ayakta. Öyleyse bizim yapmamız gereken bu

milli güçlerimizin her an yanında yer alacak çalışmalar yapmaktır. Öncelikle biz ülkenin aydınlan olarak bir hareket başlatmalıyız ve bu hareketi sürekli canlı tutarak katılımı artırmalıyız. Bu hareketin adı ve Kuvva-i Milliyeci aydınlar hareketidir. Saygılarımla Dr Vecdet Öz ibaresi ile biten 3 sayfalık doküman olduğu,11. 3 sayfadan ibaret "Kuvayi milliyeci aydınlar hareketi başlıklı temel ideolojimiz Kemalizmdir" ile sona eren bilgisayar çıktısı doküman içeriğinde;

3 sayfadan ibaret "Kuvayi Milliyeci Aydınlar Hareketi" başlıklı doküman içeriğinde;"Genel Durum" alt başlığı altında, Türkiye Cumhuriyeti' nin Cumhuriyet ilkelerini yitirme tehlikeleriyle karşı karşıya olduğu, ülkenin ekonomik, siyasi ve politik bağımsızlığının şeriatçı ve tarikatçı kişiler tarafından çökertildiği, Türkiye Cumhuriyeti' nin kuruluş ilkelerinin ortadan kaldınldığı, ABD ve AB ülkelerinin etkisiyle ülkenin bölünmez bütünlüğünü tehdit eden yasaların, Anayasa' nin pek çok maddesinin ihlal edilerek çıkarıldığı, bu gelişmeler karşısında Türk Silahlı Kuvvetleri' nin sessiz kaldığı, Mütakere Hükümeti olarak belirtilen mevcut hükümetin eğitim sistemini çökertmek ve yerine medrese yapısını getirmek için kadrolaşma yaptığı, Türkiye Cumhuriyeti' nin tüm yapılarının kaybedilmek üzere olduğundan, aydm olarak belirtilen kişilerin Türkiye Cumhuriyeti' nin ana niteliklerini tekrar kazanmak için Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Genelkurmayı ile koordine içinde örgütlenmek ve ülkemizi iç ve dış düşmanlara karşı korumak, yitirilmekte olan bağımsızlığın tekrar kazanılmasını sağlamak istedikleri, en sağlam kurum olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin görüldüğü, Mütareke Hükümetinin bir ordusunun bulunmadığına ve Amerikan ordusu ile işbirliği içinde olduğunu, bu nedenlerden dolayı filizlenerek çoğalacağına inanılan bir Kuvva-i Milliye hareketinin başlatılmak istendiği, biraz daha geç kalınması halinde ülkenin daha da kötü bir hal olacağı,

"Kuvva-i Milliye Hareketleri Neden Gerekli?" alt başlığı altında, maddeler

halinde,


1 .maddesinde, Atatürk devrimlerinin, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti' nin büyük bir tehdit altında olduğu ve hilafetin yeniden ilan edileceği ve Atatürk Devrimlerinin ortadan kaldınlacağı, Anayasa' nin ise tamamen değiştirileceği bir noktaya gelineceği,

2.maddesinde, Avrupa Birliğine iştirak yasalannm Sevr koşullannın alt yapısını hazırladığı, uyum paketlerinin son 50-60 yıldır hazırlanan planlı uluslar arası bir hareketin son halkalan olduğu, Türkiye' nin üniter yapısı ve bölünmez bütünlüğünün tehdit altında olduğu, planlann ise Doğu Anadolu' nun Irak ve İran' da kurulacak Kürt Devleti' ne katılacağı, İstanbul' da Vatikan benzeri bir Fener Patrikane Devletinin kurulacağı, İstanbul' un Konstantinopolis' e dönüştürülmesi, Karadeniz' de Pontus Rum Devleti' nin kurulması, etnik diğer azmlıklann ayn devletçikler kurması, Trakya ve Ege topraklanmızın bir kısmının Yunanistan' a verilmesi, Ermeni soykınm iddialannın kabul edilerek Doğu topraklanmızın bir kısmının Ermenilere verilmesi şeklinde olduğu, hedefin işgal edilmek üzere olan Türkiye olduğu,

3.maddesinde, Türkiye' deki ulusal olan her şeyin çökertilmek üzere olduğu, Türkiye' de ekonomik krizlerin yaratıldığı, türkiye' nin önemli noktalannm yabancılara satıldığı ve türkiye' nin İMF ve Dünya Bankasının kölesi haline geldiği,

4.maddesinde, bu gidişe dur denilmemesi halinde Türkiye' nin bağımsızlığının kaybedileceği ve köle bir ulus haline gelineceği,"Ne Yapılmalı?" alt başlığı altında, maddeler halinde,

1 .maddesinde, Vatan haini iç düşjpjnlann bugünlere 55 yıllık bir hazırlıkla geldikleri, bu süreçte Türk halkının bölürterek kamplara aynldığı, ülkenin kan gölüne döndüğü ve ülkede tam bir hakimiyet sağlayarak örgütlenenlere karşı ilk hedefin birbirlerinibulmak, bir araya gelmek ve düşmana karşı örgütlenmeleri olduğu, artık ülkede sağcı solcu kavramlarının olmadığı, ya bu ülkeyi sevenler ve kurtarmak isteyenler, ya da ülkeyi çökertenler ve yok edip, emperyalist devletlerin kölesi haline sokmak isteyenler tarafında olmanın söz konusu olduğu,

2.maddesinde, Kuvva-i Milliye hareketinin temel hedefinin, ulusalcı tüm güçleri


kısa sürede bir çatı altında toplamak
olduğu, bu amaçla en küçük birimler olan ve
periyodik toplantılar yapan 8
-10 kişilik çalışma grupları ile işe başlamak istedikleri, bu
çalışma gruplarının hedeflerinin ve aktivitelerinin ulusalcı pek çok konuda fikirsel
platformda çalışma yapmak ve zincirin halkalarını arttırmak olduğu,
bu konuda ADD
gibi sivil toplum kuruluşlarıyla direkt ve güçlü koordinasyonun şart
olduğu, önce bilgi ve
fikir üretilmesi ve bunlann hızla topluma yayılması gerektiği, eylem ve teorinin

pratiğe aktanlmasımn kaçınılmaz olduğu,

3.maddesinde, Kuvva-i Milliye hareketinin en temel hedeflerinden birinin, koordine zincirlerini ve düzenli olarak toplanıp birbirini bulan çalışma gruplannın ulusal güçleri aktive etmesi ve düşmana karşı mücadele verilmesi, işgal altında da silahlı mücadeleyle ülkenin iç ve dış düşmanlardan anndınlması olduğu,

4.maddesinde, Kuvva-i Milliye hareketine herkesin davetli olduğu, bu hareketin liderinin olmadığı, harekette herkesin lider olduğu ve Mustafa Kemal' in askeri olduğu, en önemli parolanın "Hızla birbirini bul, örgütlen, büyü, ama parçalanma" olduğu,

5.maddesinde, Temel ideolojinin KEMALİZM olduğu, bu konudaki düşünceler, teoriler ve stratejilerin zamanla yayınlanacağı ve topluma ulaştınlacağı, şeklinde ibarelerin bulunduğu,

12. 2 sayfadan ibaret Softa baş Kaldırmış başlıklı Prf. Dr. İsmail Hakkı BALTACIOĞLU ibaresi ile biten doküman içeriğinde;

Softanın Atatürk inkılaplanna başkaldırdığını kendisinin haricindekileri komünist ve gerici olarak gördüğünü aslında kendilerinin gerici olduğu kendilerinin haricindekileri çeşitli sıfatlarla kötülediklerinin anlatıldığı yazı olduğu, tespit edilmiştir.

13.Şüpheli mal Yalçın ALEMDAROĞLU ANKARA TANDOĞAN MEYDANI MİTİNGİ)

Dosyada mevcut 14.05. 2008 tarihli tutanakta Ankara Emniyet Müdürlüğünden gönderilen (2) iki adet DVD incelenmişi şüpheli Kemal ALEMDAROĞLU'nun bulunduğu, 25 Ekim 2003 tarihinde Ankara Üniversitesi rektörü Nusret ARAS Başkanlığında (7) kişiden oluşan düzenleme kurulu tarafından "Cumhuriyetin 8O.Y1I1 kutlamaları" kapsamında çeşitli üniversite ve Sivil toplum kuruluşlanna mensup şahıslann katılımı ile, Ankara ili Celal Bayar Bulvan üzerinde toplanıp buradan da Tandoğan Meydanı ve Anıt Caddesini takiben Anıtkabire kadar yapılan yürüyüş ve miting ile ilgili bilgi ve belgeler, bu yürüyüşte "Ordu Göreve Pankartı Atatürk Gençliği " ibareli Pankart ve dövizler taşındığı, Dönemin İstanbul üniversitesi Rektörü Kemal Yalçın ALEM D AROĞLU 'nun da izlenen DVD görüntülerinden bu mitinge katıldığı,

Ankara emniyet Müdürlüğü görevlilerince düzenlenen CD, Video ve Fotoğraf inceleme tutanaklannda: 26 Ekim 2003 tarihli Radikal gazetesinin" Ankara da Gövde gösterisi başlıklı (6) altıncı sayfasında yer alan resimdeki şahsın "Ordu Göreve Atatürk Gençliği "ibareli Döviz taşıyanın İst. Üni. Edebiyat Fakültesi öğrencisi Dilek BİLGİN olduğu, SHOW TV 25 Ekim 2003 tarihli haber programından temin edilen görüntü kasetinde ist. Üni.Öğrencisi Okan ERSOY isimli şahsın "Ordu Göreve Atatürk Gençliği "ibareli Döviz taşıdığı,Ayrıca ist ün i. In ki lap Tarihi Enstitüsü Yüksek lisans öğrencisi Özgür BİLLUR, İst. Üni. edebiyat Fakültesi Öğrencisi Utku Umut BULSUN, İst.Üni.Fen Fakültesi Öğrencisi İsmail BOSTANOĞLU, İst. Üni. Araştırma Görevlisi Ali Emre ÖZSOY İst.Üni.Fcn Fakültesi öğrencisi Nur ARSLAN, İst. Üni.Siyasal Bilimler Fakültesi Öğrencisi OnurGüneş AYAS ile, Yıldız Teknik üniversitesi Öğrencisi Canberk BİRGÜL ve Engin GİRGİN "isimli şahısların katıldıklarının belirtildiği tutanak dosyaya eklemiş olup olaya ilişkin şüpheliye ait 4 adet fotoğrafta delil olara dosyasına eklenmiştir.

d)-Telefon görüşmeleri;

Tape: 3523 10.11.2007 tarihinde H. Ümit SAYIN ile görüşmesinde özetle; Kemal'in "Ev telefonu ev telefonu ben rehberimde bulamadım da ondan cepten aradım." dediği, Ümit'in "Ha (tamam anlamında) veriyim istersiniz? Ben ben arıyım" dediği ve 216 418 35 57 numaralı telefonu verdiği, Kemal'in ise "Peki arıyorum" dediği,

Tape:3537 03.12.2007 tarihinde H. Ümit SAYIN ile görüşmesinde özetle; Ümit'in "Ben bilgi vermek için aradım size" "Saat onda görüştüm ee kendisi ile" "E bir Komutanı aradı" "Aman dedi böyle dedi dikkatli olun vs. ee bize belge lazım diyor bütün YÖK diyor eleman diyor belge olmayınca bir şey yapamıyorlar" "Eleman bu adamı görevden alalım diyorlarmış sözüm ona belge bulamıyorlarmış" "Her neyse ben Reha Paşayı aradım" "Durumu anlattım Hurşit TOLUN Paşanın telefonu kapalı idi onu arayamadım daha elektronik postası geri döndü bir daha anyacam" dediği,

Tape:3538 04.12.2007 tarihinde H. Ümit SAYIN ile görüşmesinde özetle; Ümit'in "Hocam günaydın ee ben vapurdayım da şimdi yolladım istediğiniz bilgileri onlan aldınız mı?" "E iste eğer isterseniz gazete kupürü isterseniz onlara ait hepsi var gazete kaynaklar oradaki bilgilerin" dediği, Kemal'in "Tamam ben bir bakayım ona göre" dediği,

Tape:3539 08.12.2007 tarihinde H. Ümit SAYIN ile görüşmesinde özetle; Ümit'in "Yannda gaz alma operasyonu var Tandoğan'da Tuncay ÖZKAN" dediği, Kemal'in "O nedir Tuncay ÖZKAN mı yapıyor" "Türkiye Barolar Birliğimi yapıyor" dediği, Ümit'in "Onlarla koordineler Şener Paşaya ulaşamadım Şener Paşa ile buluşacaktım herhalde oda Ankara'da ee yani şey bir keşmekeştir devam edip gidiyor ne olduğu belli değil alo" dediği, Kemal'in "Yani Tuncay ÖZKAN mı yapıyor Türkiye Barolar Birliğimi anlaşılmıyor Barolar Birliğinin yapması gereken bir şeyin Tuncay ÖZKAN niye yapıyor" dediği, Ümit'in "Tuncay ÖZKAN zaten çok uzun süre önce izin almıştı hocam birkaç kişiyiz com da ki aktivite için Tandoğan'da toplanacaktı her halükarda şimdi birleştirdiler bu şeyle ee Barolar Birliğinin yapması gereken davayı bu günde Hukuk Dekanlan itiraz etmişler böyle şey olmaz diye alo" "Hiçbir şey olmuyor hocam Asker satıyor Ülkeyi" "Hiçbir şey olmuyor Asker satıyor Ülkeyi hocam" "biz yapacağımızı yaptık sizde bende yapacağımızı yaptık" dediği,

Tape:3540 10.12.2007 tarihinde H.Ümit SAYIN ile görüşmesinde özetle; K.ALEMDAROĞLU'nun "YÖK bitti Üniversitede bitti Mesut PARLAK'ta bitti" "Evet bu arada Aybar ESEPINAR denilen bir başka işbirlikçi de" "Bu iş bu iş Milli Demokratik Devrimle biter" dediği, Ü.SAYIN'ın "Doğu SİLAHÇIOĞLU" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Açık açık şey diyormuş Devrim diyormuş" dediği, Ü.SAYIN'ın "E hepsi öyle demeye başladılar hocam ben Ankara'da konuşmaya gittim Ankara'da da bütün komutanlar geldi benim konuşmama hepsi aynı şeyi söylüyorlar" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "E söylüyorlar da ne duruyorlar o zaman ne bekliyorlar" dediği, Ü.SAYIN'ın "Emekliler söylüyor ama bir yerden patlak verecek herhalde" "Başka yolu yok bu işin" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Sonra üst taraftan olmayacak bu iş alt taraftan olacak" dediği, Ü.SAYIN'm "Alt taraftan olacak 60 darbesi gibi" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Ha (doğru anlamında) evet aynı şekilde" dediği, Ü.SAYIN'ın "Aynı şekilde bir yerden patlak verecek bu ama gaz alma toplantılardan olmaz bu bayrak elde Tandoğan'da o hikaye canını" "Yok zor o bakalım çok önemli şeylere gebeyiz önümüzdeki üç ay hocam 3-5 ay" "Çok önemli şeylere gebe bakalım ne olacak yani ee şey telefonda konuşamadığım şeyler var" dediği,

Tape:3676 20.12.2007 tarihinde Fatma Nur SERTER ile görüşmesinde özetle; Görüşmenin başında karşılıklı bayramlaştıktan sonra F.N.SERTER'in "Sonra her bayram

olduğu gibi bu bayramda size hediye verildi evet aynen öyle evet" "Bu yeni bir şey değildi ki ama yeni miydi?" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Yeni bir şey değil canım bile bildiğim olay yani bunun soruşturma açtığı falan YÖK" "O soruşturmada da bir Paşa lüzumu Mahkeme verdi" "Anlayamamış konuyu sonra ne hikmetse son soruşturma kurulu beni mahkemeye vermiş nasıl olduysa sonra Danıştay'a gitmiş" "Bizde Danıştay'dan gelecek bizden şey isteyecekler savunma falan beklerken" "Beklerken Danıştay bozmuş lüzumu Mahkeme yapmış" dediği,

F.N.SERTER'in "Aradılar dimi Gazeteler" dediği,

K.ALEMDAROĞLU'nun "Gazeteler beni arayan kimse yok" dediği, F.N.SERTER "Beni aradı" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Allah kahretsin Cumhuriyet bile" "Cumhuriyet bile yazmış orada söylesene birisini ya ayıptır be" dediği, F.N.SERTER'in "Utanç verici" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Kanal 7 anlamıyorlar mı Kanal 7 TGRT falan Haber Türk bayramdan soma bakalım madem öyle bizde çıkar konuşuruz söyledik ama" dediği, F.N.SERTER'in "Vakit vakit aradı beni" "Tersledim kapadım telefonu yani haber yapacak bunlann klasik taktiği bu yani aşağılık adamlann" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Tabi bir taraftan 8'inci Dairede bize hayır dedi lüzumu Mahkeme şey Tasfiye karara yani her yönden her yönden incilerin gelişmesini" dediği, F.N.SERTER'in "Tabi bundan soma artık hepten bitmiş vaziyetteyiz yani şimdi den soma" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Sen biraz Mecliste mücadele verirsin işte o kadar" dediği, F.N.SERTER'in "Evet yani bir baksanıza Rektör şey YÖK Başkanı bilmem ne falan filan bitti yani Ağustosta soma bitti" dediği,


Tape:3677 20.12.2007 tarihinde Vecdet ÖZ ile görüşmesinde özetle; "İyi gitmiyor hocam. İyi gitmiyor orada da Deniz BAYKAL layıkıyla bir şey yapamıyor hocam be, muhalefet yapamıyor" dediği, V.ÖZ'ün "Haluk'un durumu nasıl" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Haluk abinin durumu çok iyi koşturuyor. Sıkıntı içerisinde koşturuyor. Bu mevcut delegeleri toparlaması kolay değil" "Çok zor hocam. Ama çıkış yapması da güzel bir şey. Parti içerisinde cesaretli birisinin çıkış yapması lazımdı" "En azından bu çıkış reaksiyon birincisinde ses getirmedi ama, devamı gelebilir diye düşünüyorum hocam" "Ama Türkiye'nin istikbali için inşallah geç olmaz" "Bunlar çünkü gemi azıya aldı memleketi sattılar mahvettiler" "Allah belasını versin bunlann..." "Bu Danıştay karanyla ilgili haberim oldu, onunla ilgili yapılacak edilecek bir şey varmı hocam?" dediği, V.ÖZ'ün "Eee 5. Asliye Ceza Mahkemesinde savcı dava açmış, Benimle hiç ilgisi olmayan bir şey ama" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Bu meseleyi Kahraman'la bir konuşalım hocam da, Kahraman sizi çok seviyor. Takip edelim mi hocam?" dediği,
Tape:3678 20.12.2007 tarihinde Sinan ALTINOK ile görüşmesinde özetle; "Kütüphanedeyim" "Resen oraya benim iki defa benim yürütmeyi durdurma almama rağmen" "Evet, resen beni oraya atadılar" "Ve yönetmelikte de bildiğiniz gibi hocam Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı edebiyat fakültesi kütüphanecilik bölümü ve yüksek lisans yapmış tercihen yabancı dil bilen birisidir. Ben matematikçiyim kırk yıl sağlık kuruluşlarında yöneticilik yapmışım, bunu hakimle de konuştum, zaten hakimde tanıdık hocam ondan sonra kesin iptal kararı verecek, hiç seyi yok" dediği,

Tape:3679 21.12.2007 tarihinde Hüseyin KIVRIKOĞLU ile görüşmesinde

özetle; Hüseyin KIVRIKOĞLU'nun kendisini "Ben Orgeneral Kıvnkoğlu" olarak tanıttıktan soma karşılıklı bayram tebriklerini ilettikleri, daha soma Kemal'in "Yani benim yapmam gereken şeyin" "Ama kafam darmadanık" dediği, Hüseyin KIVRIKOĞLU'nun "Böyle bir tabi işte ben onuda aynı zamanda hem konuşacaktım çok saçma bir şey olarak gördüm." "Evet bir sürü mütaitler böyle gecikmeler,-yapar ona gecikme cezası uygulanır" dediği, Kemal'in "Komutanım mütait gecikmesiyle benimde ilgimde yok aslında" dediği, HüseyinKIVRIKOĞLU'nun "Öyle mi" dediği, Kemal'in "Olay şu Antalya'da" "Konyaaltı Caddesi üzerinde zamanınız varsa anlatayım çok özet olarak" dediği, Hüseyin KIVRIKOĞLU'nun ise "Evet ben gazetede okudum onu ben" dediği, Kemal'in de "Konyaaltı Caddesi üzerinde 1200 metre kare arsa bomboş duruyor" "1940'da üniversite satın almış" "Yani hazine mazine arazisi de değil" "Orda 150 metre kare küçücük gece kondu gibi binada öğrenciler gidiyor yaz aylarında arkoloji sıtajı" "Perge Kazılan falan filan" "Maliye Bakanlığı'ndan izniyle" "İhaleye çıktık" "Kat karşılığı" "Kat karşılığı 8 bir dükkan üstte de 8 kat olmak üzre ihale yaptık bir yıl kadar sonra arkiyoloji hocası ve mütait bir değişiklik yapmak istediler dediler ki altta bir şey bodrumda bir yüzme havuzu yapalım altında da garaj" "Ve de şu arsayı da satın alalım" "Ve ordada öğrenciler için yine arkoloji binası yapalım" "Bunu incelettirdik Maliyeye sorduk. Her şey uygun tamam denildi ve bunu yaptırdık yani ek protokolle bu şekilde yapılırken" "Yani ek tırotokolle bu şekilde yapılırken bir kaç ay soma ben görevden alındım benden soma ne olduysa" "Evet ve binayı bitirmiş adam ama ev kısmı satın almamış" "Ondan ötürü şey yök soruşturma açtmyor daha doğrusu üniversite ek protokol yapıldıydı yapılmadıydı. Ek protokol da kamu zaran vardı yoktu incelensin diye" "YÖK'de de denetleme" dediği, Hüseyin KIVRIKOĞLU'nun "Yani öküz altında buza aramışlar" dediği, Kemal'in "YÖK'de de denetleme kurulunda bir paşa paşa cihan paşamı ne öyle bir isim cihan paşada efendim incelemedesin de" dediği, Hüseyin KIVRIKOĞLU'nun "Hıı Cihangir DUMANLI" dediği, Kemal'in "Tam anlayamamış bunun üzürine mahkemeye verilsin lüzumu mahkeme demiş soma son soruşturma kurulu YÖK'te meni mahkeme demiş olmasına ramen Danıştay Cihangir DUMANLF'mn kanati doğ..." dediği,
Yüklə 3,97 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   52
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə