HiTİT ÜNİversitesi osmancik ömer derindere meslek yüksekokulu müDÜRLÜĞÜYüklə 133,99 Kb.
səhifə1/3
tarix28.08.2018
ölçüsü133,99 Kb.
#75153
  1   2   3

HİTİT ÜNİVERSİTESİ

OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI

DERS MÜFREDATI
I. YARIYIL


DERS KODU

DERS ADI

TEO.

UYG.

D.SAATİ

AKTS

LOJPO 101

GENEL MATEMATİK

2

0

2

3

Sayılar, Üslü sayılar, Köklü sayılar, Cebirsel ifadelerde işlemler, Özdeşlikler, Çarpanlarına ayırma, 1. ve 2. Dereceden polinom denklemler, Rasyonel ve köklü denklemler, İşaret incelemesi, Eşitsizlik çözümleri, Fonksiyonlar, Tanım ve değer kümesi, Bileşke ve ters fonksiyon, 1. ve 2. Derece fonksiyon grafikleri ve bazı özel fonksiyon grafikleri, Üstel ve logaritma fonksiyonu, Üstel ve logaritma fonksiyon grafikleri, trigonometri, trigonometrik fonksiyonlar


DERS KODU

DERS ADI

TEO.

UYG.

D.SAATİ

AKTS

LOJPO 103

LOJİSTİĞE GİRİŞ

3

0

3

4

Lojistiğin tanımının yapılması ve Modern Lojistik Faaliyetlerinin giriş kapsamında öğrenciye tanıtılması, Modern Lojistik kavramı ve Uluslararası Lojistiğin Temel Bileşenleri, 3. Parti ve 4. Parti lojistik kavramı ve Modern Lojistik Faaliyetler içerisindeki yerleri, Tedarik Zinciri yönetimi kavramı, Lojistiğin bu süreç içerisindeki yeri, Ulusal ve Uluslararası Taşımacılık Türleri ve Taşıma Türünün belirlenmesinde Temel Kriterler başlıca konuları oluşturmaktadır.


DERS KODU

DERS ADI

TEO.

UYG.

D.SAATİ

AKTS

LOJPO 105

GENEL İŞLETME

2

0

2

3

İşletme ve İşletme Yönetimi, Ekonomik bir birim olarak işletme, işletme çeşitleri, işletme kuruluş çalışmaları, işletme büyüklüğü, işletme kuruluş yerinin seçimi, işletmenin fonksiyonları, işletme yönetiminde karar verme ve karar süreci.


DERS KODU

DERS ADI

TEO.

UYG.

D.SAATİ

AKTS

LOJPO 107

HUKUKA GİRİŞ

2

0

2

3

Hukuk temel kavramları, Hukuk sistemi, Hakkın tanımı ve türleri, Hakkın yönetimi, Kişilik kavramı, Tüzel kişilik, Aile hukuku, Eşya hukuku, Borçlar hukuku, Sözleşmeler, Çeşitli hükümler, Hak arama

süreci.DERS KODU

DERS ADI

TEO.

UYG.

D.SAATİ

AKTS

LOJPO 109

GENEL MUHASEBE

3

0

3

3

İşletme ve temel muhasebe kavramlarını öğrenme, muhasebe hesaplarını tanıma ve işleyişini öğrenme, dönem sonu muhasebe işlemlerini yapabilme yeteneği kazanma, muhasebe uygulamasında gerekli hukuki bilgileri nerelerde kullanılacağına vakıf olmak, işletmeleri mali yönden inceleme yeteneği kazanma işleyişi analiz süreci.


DERS KODU

DERS ADI

TEO.

UYG.

D.SAATİ

AKTS

LOJPO 111

LOJİSTİK TERMİNOLOJİSİ

3

0

3

4

Lojistik kavramının tanımı, Lojistik terimlerin tanımı, lojistikte yönetimin önemi, lojistik tarihsel gelişimi, lojistik ana faaliyet elemanları, lojistiğin ara faaliyet elemanları, taşıma modları, taşıyıcı seçimi ve taşıma modu seçimi, freight forwarderların görev ve sorumlulukları, envanter yönetimi, antrepo yönetimi ve lojistik konumlandırmasının çeşitli yönleri analiz edilmeye çalışılacaktır.
DERS KODU

DERS ADI

TEO.

UYG.

D.SAATİ

AKTS

ODO 111

TÜRK DİLİ - I

2

0

2

2

Dilin, insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme, Türk dilinin yapısal özelliklerini ve zenginliğini kavrayabilme, yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini geliştirebilme.


DERS KODU

DERS ADI

TEO.

UYG.

D.SAATİ

AKTS

ODO 121

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I

2

0

2

2

İnkılapçılığın tanımı, evreleri, gelişme ortamı, Birinci Dünya Savaşı, cepheler, Osmanlı Devletinin parçalanması, ateşkes anlaşması, işgaller karşısında tepkiler, kongreler, Kuvayı Milliye ve Misakı Milli, TBMM açılışı, ordunun kurulması, Sevr ve Gümrü barışı


DERS KODU

DERS ADI

TEO.

UYG.

D.SAATİ

AKTS

ODO 131

YABANCI DİL - I

2

0

2

2

Belirteçler; ön hal edatlar: yer, zaman, hareket; tekil ve çoğul isimler, sayılabilir ve sayılamayan isimler, zamanlar, geniş zaman, şimdiki zaman, geçmiş zaman yapıları, kipler, may, might, could, can, must, not karşılaştırmalı yapılar, adıllar, kişi adılları, iyelik adılları, sıfatlar, olumlu cümle, olumsuz cümle ve soru cümleleri, bağlaçlar, ve, fakat, böylece


DERS KODU

DERS ADI

TEO.

UYG.

D.SAATİ

AKTS

ODO 141

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - I

1

1

1

2

Bilgisayara giriş, Windows işletim sistemi


DERS KODU

DERS ADI

TEO.

UYG.

D.SAATİ

AKTS

LOJPO 183

HALK OYUNLARI - I

1

1

1

2

Türk Folkloru Ve Yeni Yaklaşımlar, Halk Oyunlarının Oynanış Nedeni, Yeri, Oyuncu Seçimi, Oyuncu Hazırlığı, Halk Oyunlarının Geleneği, İnanışı, Efsanesi Ve Öyküsü, Konularına Göre Halk Oyunları, Halk Oyunlarının Türlerine Göre Dağılımı, Halk Oyunlarının Sahnelenmesi(Koreografi), Sahnelemede Şekil-Zemin İlişkisi.DERS KODU

DERS ADI

TEO.

UYG.

D.SAATİ

AKTS

LOJPO 185

GÜZEL SANATLAR - 1

1

1

1

2

Cumhuriyet Döneminde Güzel Sanatlar / Resim / Heykel / Müziğin Tanımı / Toplumsal Yaşantıdaki Önemi / Müziğin Oluşumu Ve Tarihçesi / Batı Müziği Türler


DERS KODU

DERS ADI

TEO.

UYG.

D.SAATİ

AKTS

LOJPO 187

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR - I

1

1

1

2

Herkes için spor kavramı ve genel ilkeleri / Fiziksel antrenman / Kişiye özel antrenman planlaması / Esnetme; kuvvet / Genel kuvvet / Özel kuvvet / Maksimal kuvvet / Çabuk kuvvet antrenmanlarının genel prensipleri; kuvvette devamlılık; sürat / Dayanıklılık / Esneklik ve koordinasyon antrenmanlarının genel ilkelerII. YARIYIL


DERS KODU

DERS ADI

TEO.

UYG.

D.SAATİ

AKTS

LOJPO 104

TAŞIMA MODELLERİ

4

0

4

5

Taşımacılığa giriş, taşımacılık türleri, taşımacılığın unsurları, taşımacılık organizasyonu, taşımacılığın yasal boyutları, taşımacılık altyapısı, taşımacılık yönetimi ve ekonomisi ve taşımacılık düzenlemeleri taşımacılıkta kullanılan kavramlar, taşıma sistemleri, kombine taşıma çeşitleri, Dünyada ve Türkiye'de taşımacılık.


DERS KODU

DERS ADI

TEO.

UYG.

D.SAATİ

AKTS

LOJPO 106

TİCARET HUKUKU

2

0

2

2

Ticari işletme hukuku; Ticari işletme, gerçek ve tüzel kişiler, ticari kişi, ticaret unvanı, işletme adı, marka, Haksız rekabet, Ticari defterler, Ticaret sicili -Faiz, teselsül, sözleşme türleri, Ticari mümessil, ticari vekil, tellal, acente ve komisyoncu -Şirketler hukuku, şirketlerin sınıflandırılması, adi şirket, ticari şirket, Kolektif şirket, kuruluşu, işleyişi, sona ermesi, Komandit şirket, kuruluşu, işleyişi, sona ermesi, Anonim şirket, kuruluşu, işleyişi, sona ermesi, Kıymetli evrak hukuku, bono, çek, senet, tahvil


DERS KODU

DERS ADI

TEO.

UYG.

D.SAATİ

AKTS

LOJPO 108

LOJİSTİK YÖNETİM ORGANİZASYONU

3

0

3

4

Yönetim ve organizasyon kavramlarına giriş, yönetim kavramı ile ilgili genel açıklamalar, yönetim biliminin gelişimi, organizasyon-teknoloji, organizasyon ve çevre, karar verme, planlama organizasyon, örgütsel yapı yetki ve güç, güdüleme, önderlik, organizasyonlarda değişim ve yönetimi, yönetimde güncel konular.


DERS KODU

DERS ADI

TEO.

UYG.

D.SAATİ

AKTS

LOJPO 110

DEPOLAMA VE ENVANTER YÖNETİMİ

3

0

3

3

Depolama ve envanter yönetimi temel kavramlar. Depo türleri ve sınıflandırmalar. Deponun organizasyondaki rolü ve önemi; temel işletme fonksiyonları ile ilişkileri. Depolamada maliyetler ve karar verme, Türkiye ve Dünya firmalarından örneklerin tartışılması. Depolama teknolojileri ve başlıca yazılımların özellikleri. Malzeme yönetiminin rolü ve önemi. Talep tahminleri. Satın alma-üretim ilişkisi, depo yönetiminin rolü ve önemi üzerine vak'a çalışması. Stok yönetimine giriş. Stok maliyetleri, stok kontrol metodları. Stok yapmayı destekleyen ve engelleyen nedenler. Sipariş yönetimi, sipariş büyüklüğü ve sıklığı hesaplama. Stokta maliyet-miktar ilişkileri, örnek vakalar. Miktar ıskontoları. Depolarda yerleşim planlaması, amaç ve sürece göre farklılıkların analizi.


DERS KODU

DERS ADI

TEO.

UYG.

D.SAATİ

AKTS

LOJPO 112

PAZARLAMA İLKELERİ

2

0

2

2


Pazarlamanın kavramı, kapsamı ve tarihsel gelişimi. Pazarlamada çevresel faktörler. Pazar bölümlendirme, pazar araştırması. Tüketici teorileri, endüstriyel alıcı davranışı. Pazarlama karması. Hizmet pazarlaması.


DERS KODU

DERS ADI

TEO.

UYG.

D.SAATİ

AKTS

LOJPO 114

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II

1

1

2

2

Microsoft ofis, Internet Explorer


DERS KODU

DERS ADI

TEO.

UYG.

D.SAATİ

AKTS

ODO 112

TÜRK DİLİ - II

2

0

2

2

Günlük hayattaki yazılı anlatım türleri konusunu tanıyabilme, noktalamanın yazılı anlatımdaki önemini kavrayabilme, doğru anlatımın kişisel ve toplumsal iletişimdeki önemini kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme.


DERS KODU

DERS ADI

TEO.

UYG.

D.SAATİ

AKTS

ODO 114

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II

2

0

2

2

Kurtuluş mücadelesi, Sakarya savaşı, Büyük taarruz, Mudanya'dan Lozan'a Cumhuriyetçilik ve Halifelik, takriri sükûn dönemi ve demokrasi, milliyetçilik, laiklik ilkesi, Türkiye'nin gündemi.


DERS KODU

DERS ADI

TEO.

UYG.

D.SAATİ

AKTS

ODO 116

YABANCI DİL - II

2

0

2

2

Zamanlar, şimdiki zaman, geniş zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman yapıları, kipler, will, would, should; zarflar, yer, yön, amaç, hal zarfları; sıfatlar, sıfatların sırası, karşılaştırma, üstünlük belirten yapılar; edilgen yapı, şimdiki, geniş, geçmiş, gelecek zamanda edilgen yapı, şart cümlecikleri, sıfat tümceleri, aktarım cümleleri, fiil yapıları, to, -ıng, isim cümlecikleri, zarf cümlecikleri, karşılaştırmalı yapılar


DERS KODU

DERS ADI

TEO.

UYG.

D.SAATİ

AKTS

LOJPO 188

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR - II

1

1

2

2

Herkes için spor kavramı ve genel ilkeleri, Fiziksel antrenman, Kişiye özel antrenman planlaması, Esnetme; kuvvet, Genel kuvvet, Özel kuvvet, Maksimal kuvvet, Çabuk kuvvet antrenmanlarının genel prensipleri; kuvvette devamlılık; sürat,Dayanıklılık, Esneklik ve koordinasyon antrenmanlarının genel ilkeleri


DERS KODU

DERS ADI

TEO.

UYG.

D.SAATİ

AKTS

LOJPO 186

GÜZEL SANATLAR - II

1

1

2

2

Cumhuriyet Döneminde Güzel Sanatlar, Resim, Heykel, Müziğin Tanımı, Toplumsal Yaşantıdaki Önemi, Müziğin Oluşumu Ve Tarihçesi, Batı Müziği TürleriDERS KODU

DERS ADI

TEO.

UYG.

D.SAATİ

AKTS

LOJPO 184

HALK OYUNLARI – II

1

1

2

2

Türk Folkloru Ve Yeni Yaklaşımlar, Halk Oyunlarının Oynanış Nedeni, Yeri, Oyuncu Seçimi, Oyuncu Hazırlığı, Halk Oyunlarının Geleneği, İnanışı, Efsanesi Ve Öyküsü, Konularına Göre Halk Oyunları, Halk Oyunlarının Türlerine Göre Dağılımı, Halk Oyunlarının Sahnelenmesi(Koreografi), Sahnelemede Şekil-Zemin İlişkisi.


Yüklə 133,99 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə