I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı)Yüklə 131,61 Kb.
səhifə1/2
tarix10.01.2022
ölçüsü131,61 Kb.
#98473
  1   2(TÜRKÇE)

I. (Ana sayfada görünecektir.)

Adı Soyadı (Unvanı)

Yıldız Deveci Bozkuş (Yrd. Doç. Dr.)

Doktora:

Ankara Üniversitesi, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, 2011.

E-posta: (kurum/özel)

ydbozkus@ybu.edu.tr; yildizdeveci@gmail.com

Web sayfasıSantral No:

0312- 466 75 33
Dahili No:

3550
Fax:

0312 - 466 73 84
Cep Telefonu:İş Adresi:

Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA/TÜRKİYE

Yazışma Adresi:Bölümü/Anabilim Dalı:

Doğu Dilleri ve Edebiyatları /Ermeni Dili ve Edebiyatı

İdari Görevi:

Anabilim Dalı Başkanı

II. (Link olarak verilecektir.)

Lisans
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2003.
Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.
Doktora
Ankara Üniversitesi, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü 2011.
Post-Doc
University of California, Los Angeles (UCLA) - Department of Near


Eastern Languages and Cultures (NELC), The Armenian Studies Program,


Armenian Language and Literature Courses, Classical Armenian, West


Armenian, East Armenian, (Exchange Visitor), 2012.
Yabancı Diller
İngilizce; Ermenice (Doğu), Kürtçe (Kırmanci), Farsça.
Üyelikleri
TUBİTAK-ARBİS.
Araştırma ve Çalışma
Ermeni Dili ve Edebiyatı, Klasik Ermenice, Doğu Ermenice, Batı
Alanları
Ermenice, Türk-Ermeni İlişkileri, Ermeni Sorunu, Ermeni Diasporası,


Ermeni Propagandası, Pontus Sorunu, Güney Kafkasya
Özel ilgi alanları
Gezi, Farklı Kültürler, Farklı Diller, Bireysel ve Toplumsal Gelişim.
Lisans Tezi


Yüksek Lisans Tezi
Yıldız Deveci Bozkuş,“Zaven Biberyan'ın "Yalnızlar" Adlı Romanıyla


Barbara Frischmuth'un "Pembe ve Avrupalılar" Adlı Romanında Türk


imgesi”, Ankara, 2006.
Doktora Tezi
Yıldız Deveci Bozkuş, “Parlamento Kararları Çerçevesinde Soykırım


İddialarının Yabancı Basında Yeniden İnşası (1965-2007)”, Ankara, 2011.
Akademik ve Mesleki Geçmiş (İdari görevi olanlar ekleyebilir.)
Yrd. Doç. Dr. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Ermeni Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2011-…)


Doç. Dr.


Prof. Dr.YAYINLAR
1. YÜRÜTÜLEN PROJELER  • TÜBİTAK 1001 PROJESİ, 110K571 SOBAG - The Image of the Ottomans / Turks in the Current History Textbooks of the Balkan and Black Sea Countries-Ermenistan

Cumhuriyeti İlköğretim Tarih Ders Kitaplarında Türk ve Osmanlı İmgesi.
 1. AKADEMİK AKTİVİTELER
  • 2011-Devam: TUBİTAK Hakemlik, Araştırmacı Bilgi Sistemi(ARBİS).
 1. KİTAP
  • Yıldız Deveci Bozkuş ve Sultan Deniz Küçüker, Armenia: Ermeniler ve Eskiçağ’da Armenia Bölgesi, (Ankara: Genesis Yayınları, 2012).
 1. KİTAPTA BÖLÜM
  • Yıldız Deveci Bozkuş, “Kürt Toplumunda Kadın Dengbêjler”, Necla Mora (ed.),


Kültürlerarası İletişim Bağlamında İnsana Dair Duygular ve Ritüeller, (Ankara:
Nobel Yayınları, 2011).


  • Yıldız Deveci Bozkuş ve Mustafa Serdar Palabıyık, “Turkish-Armenian Relations,” Ömer Engin Lütem (ed.), The Armenian Question: Basic Knowledge and Documentation, (Ankara: Terazi Yayıncılık, 2009).
  • Yıldız Deveci Bozkuş ve Mustafa Serdar Palabıyık, “Türkiye-Ermenistan İlişkileri

(1918-2009)”, Ömer Engin Lütem, (ed.) Ermeni Sorunu: Temel Bilgi ve Belgeler,


(Genişletilmiş İkinci Baskı, Ankara: Terazi Yayıncılık, 2009).


 1. MAKALELER
  • Yıldız Deveci Bozkuş ve Mustafa Serdar Palabıyık, “Pontus Meselesi: Genel Bir Bakış”, Uluslararası Suçlar ve Tarih, No. 11-12, 2011, 77-141.
  • Yıldız Deveci Bozkuş ve Mustafa Serdar Palabıyık, “The Pontus Question: An Overview”, Uluslararası Suçlar ve Tarih, No. 7-8, 2009, 23-93.
  • Yıldız Deveci Bozkuş, “The French-Armenian Relations in Light of the Published Ottoman Archives (1879-1918)”, Review of Armenian Studies, Number 17, 2008.
  • Yıldız Deveci Bozkuş, “Ermenistan’da Demokratikleşme Sürecinin Önündeki Bazı Engeller”, Ermeni Araştırmaları, Sayı:31, 2008, s. 69-80.
  • Yıldız Deveci Bozkuş, “Ermeni Edebiyatında Sürgün ve Göç Teması: Çağdaş Batı Ermeni Edebiyatı Örneği”, Ermeni Araştırmaları, Sayı 26, 2007.
  • Yıldız Deveci Bozkuş, “Ermenistan’ın Demografik Yapısı ve Ermenistan’da Azınlıklar”, Ermeni Araştırmaları, Sayı:23-24, Nisan 2007.
  • Yıldız Deveci Bozkuş, “Bir Başka Açıdan Ermenilerde Din”, Ermeni Araştırmaları,

Sayı: 14-15, 2004.
 1. SEÇİLMİŞ STRATEJİK ANALİZ MAKALELERİ

  • “PKK, Dağlık Karabağ’a Yerleşebilir mi?”, Stratejik Analiz, Sayı 93, 2008.
  • “İsrail Parlamentosu’nda 1915 Olayları”, Stratejik Analiz, Sayı:97, Mayıs, 2008.
  • “ABD Terörizm Raporunda Ermenistan”, Stratejik Analiz, Sayı 98, Cilt 9, 2008.
  • “Sarkisyan Döneminde Türk-Ermeni İlişkilerinin Geleceği”, Stratejik Analiz, Sayı 99,

Temmuz, 2008.
  • “Sarkisyan’ın Gül’ü Daveti ve Yankıları”, Stratejik Analiz, Sayı: 100, Ağustos, 2008.
  • “Türkiye-Ermenistan İlişkileri ve İran’ın Arabuluculuk Girişimleri”, Stratejik Analiz, Sayı: 101, Eylül, 2008.
  • “Kafkasya Krizinin Ardından Türkiye-Ermenistan-Azerbaycan İlişkileri”, Stratejik Analiz, Sayı: 102, Ekim, 2008.
  • “Koçaryan’ın Güney Kıbrıs Ziyareti”, Stratejik Analiz, Sayı 81, Ocak 2007.
  • “Dağlık Karabağ’da Sular Isınıyor mu?”, Stratejik Analiz, Sayı 82, Şubat, 2007.
  • “Hrant Dink Suikastı Sonrası Türk-Ermeni İlişkilerinde Olası Gelişmeler”, Stratejik Analiz, Sayı 83, Mart 2007.
  • “ABD Senatosu ve Ermeni Tasarıları”, Stratejik Analiz, Sayı 84, Nisan 2007.
  • “Ermenistan’ın Yeni Başbakanı Serj Sarkisyan ve Beklentiler”, Stratejik Analiz, Sayı:85, Mayıs 2007.
  • “Karabağ’da Çözüm Bir Başka Bahara Kaldı”, Stratejik Analiz, Sayı: 87, Temmuz 2007.
  • “ABD Kongresi’nde Sözde Soykırım Çalışmaları Yeniden Hız Kazandı”, Stratejik Analiz, Sayı:88, Ağustos 2007.
  • “Ermenistan Silahlanmaya Devam Ediyor”, Stratejik Analiz, Sayı:89, Eylül 2007.
  • “Sıra Koçaryan’da Mı?”, Stratejik Analiz, Sayı:64, 2006.
  • “Ermenistan ve Gürcistan İzlenimleri”, Stratejik Analiz, Sayı: 66, 2005.
  • “Ermenistan’da Yerel Seçimler”, Stratejik Analiz, Sayı: 67, 2005.
 1. ULUSAL VE ULUSLAR ARASI KONFERANSLARDA SUNULAN TEBLİĞLER
  • “Sosyal ve Etnik Yapı Açısından Midyat’ta Ermeniler”, Mardin Artuklu Üniversitesi,


Uluslararası Midyat Sempozyumu, 7-9 Ekim 2011.

  • “Geçmişten Günümüze Ömerli (Maserte)’de Siyasi, Dini ve Etnik Yapı Bağlamında Ermeniler”, Mardin Artuklu Üniversitesi, Uluslararası Ömeriyan/Ömeran ve Çevresi Sempozyumu, 13-15 Mayıs 2011.
  • “Yayımlanmış Olan Osmanlı Arşiv Belgelerinde Ermeni-Fransız İlişkileri 1879-

1918”, Erciyes Üniversitesi, II. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu


(EUSAS), XIX. Yüzyılda Ermeni Milliyetçiliğinin Doğuşu ve Büyük Devletlerin Politikaları, Kayseri, 22–24 Mayıs 2008.


  • “Osmanlılar Döneminde Sivas Ermenilerinin Genel Durumu”, Osmanlılar Döneminde


Sivas Sempozyumu, Sivas, 21-25 Mayıs 2007.


  • “Armenian in Mardin from Ottoman Empire Today”, 1st International Symposium of Mardin History, Mardin, 26-28 Mayıs 2006.
  • “Tarihi Perspektif İçerisinde Türk-Ermeni İlişkilerinin Çağdaş Doğu-Batı Ermeni Edebiyatına Yansıması”, Erciyes Üniversitesi, I. Uluslararası Sosyal Araştırmalar


Sempozyumu (EUSAS), Osmanlı Toplumunda Birlikte Yaşama Sanatı: Türk-Ermeni İlişkileri Örneği Sempozyumu, Kayseri, 20–22 Nisan 2006.


  • “İran Ermenileri”, II. Uluslararası Ermeni Araştırmaları Kongresi, Ankara, 30-31

Mayıs 2004.
 1. ÖDÜLLER VE BURSLAR
  • 2012 – Yüksek Öğretim Kurumu, Doktora Sonrası Yurtdışı Araştırma Bursu.
  • 2002 - ASAM ve ERAREN bünyelerinde düzenlenen ‘Ermeni Araştırmaları Makale Yarışması’nda Teşvik Ödülü.
  • 1999 - Türk Tarih Kurumu’nun Cumhuriyet’in 75. Yılı Kutlamaları çerçevesinde düzenlenen “Yerel Tarih Yarışması”nda Şanlıurfa ikinciliği.
 1. İŞ TECRÜBESİ
  • 1 Temmuz 2011’den İtibaren Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Ermeni Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent Doktor.
  • 2008-2011 TRT 6, Haber Yayın Yapım Elemanı ve Prodüktör. TRT 6’da Kürtçenin Kırmanci Lehçesinde; Rojev (Gündem), Rengê Şêwrê (Düşüncenin Rengi) ve Jin û Jîyan (Kadın ve Yaşam) adlı programların yapım, yönetim, sunumu ve spikerlik.
  • 10-20 Ekim 2008, OSCE/ODIHR Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Kısa Dönem Seçim Gözlemciliği- Bakü-Sheki-Zaqatala-Azerbaycan.
  • Eylül 2007-Haziran 2008 – ODTÜ, Tarih Bölümü Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerine “Hist. 563 Emergence and Evolution of Armenian Question” adlı dersin verilmesi.

  • Haziran 2003 – Kasım 2008 – ASAM Ermeni Araştırmaları Enstitüsü, Tam Zamanlı

Uzman.  • Ocak 2007-Aralık 2008 - TRT Dış Yayınlar-Güney Kafkasya ve Ermeni Sorunu Uzmanı.
  • Haziran 2005- Eylül 2008 - ASAM Bünyesinde Staj yapan öğrencilere Ermeni Sorunu, Ermeni Diasporası, Ermeni Propagandası adlı derslerin verilmesi.
  • 2003-2009 - Ermeni Araştırmaları ve Review of Armenian Studies dergilerinin Yazı İşleri Müdürlüğü.
 1. ESER TANITIMI
  • Yıldız Deveci Bozkuş, “Kitap Tahlili: Yrd. Doç. Dr. Gürsoy Şahin, “Osmanlı Devleti’nde Katolik Ermeniler Sivaslı Mihitar ve Mihitaristler (1676-1749)”, Ermeni


Araştırmaları, 29, 2008.


  • Yıldız Deveci Bozkuş, “Kitap Tahlili: Prof. Dr. Hikmet Özdemir, Ermeni İddiaları Karşısında Türkiye'nin Birikimi”, Ermeni Araştırmaları, Sayı 30, 2008.
  • Yıldız Deveci Bozkuş, “Kitap Tahlili: Prof. Dr. Hikmet Özdemir: Üç Jöntürk'ün Ölümü, Talat-Cemal-Enver”, Ermeni Araştırmaları, Sayı 26, 2007.
  • Yıldız Deveci Bozkuş, “Kitap Tahlili: Dr. Erdal İlter: Büyük İhanet: Ermeni Kilisesi ve Terör -Tarihi Seyir”, Ermeni Araştırmaları, Sayı 25, 2007.
  • Yıldız Deveci Bozkuş, “Kitap Tahlili: Dr. Ahmet AKTER: Tehcir Öncesi Anadolu'dan Amerika'ya Ermeni Göçü (1834-1915)”, Ermeni Araştırmaları, Sayı 25,

2007.  • Yıldız Deveci Bozkuş, “Kitap Tahlili: Prof. Dr. Yavuz ERCAN: Toplu Eserler I:

Ermenilerle İlgili Araştırmalar”, Ermeni Araştırmaları, Sayı 22, Yaz 2006.
  • Yıldız Deveci Bozkuş, “Kitap Tahlili: Prof. Dr. Nurşen Mazıcı, ABD'nin Güney Kafkasya Politikası Olarak Ermeni Sorunu (1919-1924)”, Orta Asya ve Kafkasya


Araştırmaları, Cilt: 1 No: 2, 2006.


  • Yıldız Deveci Bozkuş, “Kitap Tahlili: Derleyen: Mustafa Çalık: Ermeni Soykırımı İddiaları: Yanlış Hesap Talat'dan ve Tehcir'den Dönünce”, Ermeni Araştırmaları, Sayı 20-21, Kış 2005 - İlkbahar 2006.
  • Yıldız Deveci Bozkuş, “Kitap Tahlili: Prof. Dr. Birsen KARACA: Sözde Ermeni Soykırımı Projesi: Toplumsal Bellek ve Sinema”, Ermeni Araştırmaları, Sayı 23-24, 2006.
  • Yıldız Deveci Bozkuş, “Kitap Tahlili: Türkiye’de Sosyalist Ermenilerin Silahlanma Faaliyetleri ve Milli Mücadelede Ermeniler”, Ermeni Araştırmaları, Sayı:19, 2005.

 • Yıldız Deveci Bozkuş, “Kitap Tahlili: E. Büyükelçi Bilal N. Şimşir: Ermeni Meselesi 1774-2005”, Ermeni Araştırmaları, Sayı 18, Yaz 2005.
 • Yıldız Deveci Bozkuş, “Kitap Tahlili: Hikmet Özdemir, Kemal Çiçek, Ömer Turan, Ramazan Çalık ve Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu: Ermeniler: Sürgün ve Göç”, Ermeni Araştırmaları, Sayı 12-13, Kış 2003 - İlkbahar 2004.
Yüklə 131,61 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə