İşe Alıştırmayı Gerektiren NedenlerYüklə 445 b.
tarix15.01.2018
ölçüsü445 b.
#38376İşe Alıştırmayı Gerektiren Nedenler

 • İşe Alıştırmayı Gerektiren Nedenler

 • İşe Alıştırma Sürecinin Aşamaları

 • İşe Alıştırmada Kullanılan Yöntemler

 • Başarısız Bir İşe Alıştırma Programının Yaratabileceği Olumsuzluklar

 • Başarılı Bir İşe Alıştırma Programının Oluşturulmasında ve Yürütülmesinde Dikkat Edilmesi Gereken NoktalarToplumların, kurumların ve ülkelerin sağlıklı örgütlenebilmeleri ve süreklilik kazanabilmeleri bu değişmeye ayak uydurmaları ile olabilecektir. Bu hızlı gelişmelere ayak uydurmanın en etkin ve temel yolu da kuşkusuz “eğitim”dir. İlkeler, kurumlar ve insanlar; bu gelişmeleri yakından takip etmeleri ve yeniliklerden haberdar olmaları için sistemli eğitim çalışmalarına önem vermeleri gerekmektedir.

 • Toplumların, kurumların ve ülkelerin sağlıklı örgütlenebilmeleri ve süreklilik kazanabilmeleri bu değişmeye ayak uydurmaları ile olabilecektir. Bu hızlı gelişmelere ayak uydurmanın en etkin ve temel yolu da kuşkusuz “eğitim”dir. İlkeler, kurumlar ve insanlar; bu gelişmeleri yakından takip etmeleri ve yeniliklerden haberdar olmaları için sistemli eğitim çalışmalarına önem vermeleri gerekmektedir.Kişiye işi ile kesin hukuki ilişkisinin kurulduğu tarihten, işten ayrıldığı tarihe kadar geçen süre içinde, işin gerektirdiği performans düzeyine ulaşması için gereken bilgi, beceri ve davranışların sistemli bir şekilde öğretilmesidir.

 • Kişiye işi ile kesin hukuki ilişkisinin kurulduğu tarihten, işten ayrıldığı tarihe kadar geçen süre içinde, işin gerektirdiği performans düzeyine ulaşması için gereken bilgi, beceri ve davranışların sistemli bir şekilde öğretilmesidir.Hizmet içi eğitim arasında yer alan en önemli olgulardan biri de işe alıştırma eğitimi programıdır. Diğer bir ifade ile işletmeye yeni giren yada bölüm değiştiren personele işe başlama öncesi veya işe girilen ilk günlerde uygulanan ilk eğitim çabalarıdır. Bu eğitimde, işin gerektirdiği tutum ve bilgilerin edinilmesi, düşünsel ve bedensel becerilerin kazandırılması, bu şekilde personelin en kısa zamanda işe uyumunun sağlanmasıdır.

 • Hizmet içi eğitim arasında yer alan en önemli olgulardan biri de işe alıştırma eğitimi programıdır. Diğer bir ifade ile işletmeye yeni giren yada bölüm değiştiren personele işe başlama öncesi veya işe girilen ilk günlerde uygulanan ilk eğitim çabalarıdır. Bu eğitimde, işin gerektirdiği tutum ve bilgilerin edinilmesi, düşünsel ve bedensel becerilerin kazandırılması, bu şekilde personelin en kısa zamanda işe uyumunun sağlanmasıdır.İKİ TÜR İŞE ALIŞTIRMA EĞİTİMİ VARDIR:

 • İKİ TÜR İŞE ALIŞTIRMA EĞİTİMİ VARDIR:

  • GENEL İŞE ALIŞTIRMA EĞİTİMİ
  • İŞ MERKEZLİ İŞE ALIŞTIRMA EĞİTİMİ


Genel İşe Alıştırma Eğitimi

 • Genel İşe Alıştırma Eğitimi

 • Bu işe alıştırma eğitiminde personelin yapacağı iş ana hatlarıyla gösterilmekte ve departmanlar, iş yerinin genel politikaları, prosedürler, ücretlendirme, güvenlik gibi konularda kendisine gerekli bilgiler verilmektedir.İş Merkezli İşe Alıştırma Programı

 • İş Merkezli İşe Alıştırma Programı

 • Bu işe alıştırma eğitiminde personele kuruluşun işlevi ve kuruluşa uyumu, iş sorumlulukları, beklentiler ve görevler, politikalar, prosedürler, kurallar ve düzenlemeler, işyeri planı gibi konularda bilgiler verilmektedir. İş merkezli işe alıştırma eğitimi en etkili şekilde, ilgili süpervizör ve/veya yönetici tarafından verilebilir; çünkü verilecek tüm bilgiler onun pozisyonuna özel olacaktır. Genellikle işe alıştırma eğitimi süreci süpervizörlerin ve çalışma arkadaşlarının yardımlarıyla sürmektedir.İşe alıştırma eğitiminin çeşitli amaçlarından söz edilebilir. İşe alıştırma yeni personele yürüteceği işin koşulları, uyacağı kurallar ve sağlanan sağlık, iş güvenliği, iş dinlenmesi gibi olanaklarla ilgili eksiksiz bilgi vermektir.

 • İşe alıştırma eğitiminin çeşitli amaçlarından söz edilebilir. İşe alıştırma yeni personele yürüteceği işin koşulları, uyacağı kurallar ve sağlanan sağlık, iş güvenliği, iş dinlenmesi gibi olanaklarla ilgili eksiksiz bilgi vermektir.

 • Çalışma koşulları ile ilgili olarak, çalışma saatleri, ücret, eğitim, işinde yükselme, disiplin gibi konularda personel aydınlatılmalıdır. İşe alıştırma eğitiminin diğer amacı, bireye işi ile yetenekleri arasında bir ayarlama yapma ya da yeteneklerini en iyi gerçekleştireceği işi seçme olanağı vermesidir.

 • Bu eğitim süreci içinde, personel bir yandan mesleki yeteneklerinin artmasını sağlarken, diğer yandan kişiliğinin gelişmesine de katkıda bulunmaktadır.  Başarılı bir işe alıştırma programı, şirket ve yeni personelin beklentilerini karşıladığı için gereklidir ve aşağıdaki konularda yarar sağlamaktadır.

 • Başarılı bir işe alıştırma programı, şirket ve yeni personelin beklentilerini karşıladığı için gereklidir ve aşağıdaki konularda yarar sağlamaktadır.

 • Yöneticileri, çalışma arkadaşları ve İnsan Kaynakları ile tanıştırma ve yöneticileri ile geçişi sağlayacak koçluk ilişkilerini kurması

 • Katılımcıları arasında şirket / departman / takım için ortak bir amacın oluşturulması

 • Şirketin kültür, organizasyon yapısı ve ürünlerinin / hizmetlerinin anlamasına yardımcı olması ve personelin ilk andan itibaren verimli olmasının sağlanmasıDepartman / takımın ürünlerinin detaylı olarak tanıtılması

 • Departman / takımın ürünlerinin detaylı olarak tanıtılması

 • Şirket yönetmelik ve uygulamaları, ücretlendirme, ek menfaatler ile ilgili bilgiye erişimi sağlaması

 • Yeni personele şirketin / departmanın hedeflerini, değerlerini tanıtıp kendisinin bütün içerisindeki rolünü anlatması

 • Öğrenme eğrisini kısaltması ve personelin hedefleri gerçekleştirmesine yardımcı olmasıPersonele şirketin misyon, hedef, değerleri, organizasyon yapısı ve fonksiyonları ile ilgili temel bilgileri sunarak pozitif iş ilişkileri geliştirmesini sağlaması

 • Personele şirketin misyon, hedef, değerleri, organizasyon yapısı ve fonksiyonları ile ilgili temel bilgileri sunarak pozitif iş ilişkileri geliştirmesini sağlaması

 • Zaman ve emekten tasarruf sağlanması

 • İşe alıştırma eğitimi ile işe başlama dönemlerinin ilk aylarında oldukça yüksek olan işten ayrılma eğiliminin azaltılması

 • Yeni personelin, ilk günlerde oldukça yüksek olan işletmeye ve işine yönelik endişelerinin, işe alıştırma eğitimi ile azaltılması ya da tamamen önlenmesiÇalışanın-yöneticileri, çalışma arkadaşları ile ilişkilerini öğrenmesi

 • Çalışanın-yöneticileri, çalışma arkadaşları ile ilişkilerini öğrenmesi

 • Şirket yönetmelik ve uygulamaları, ücretlendirme, işin koşulları, uyacağı kurallar, sağlanan sağlık, iş güvenliği vd. konular hakkında bilgİlendirilmesiİşe alıştırma eğitiminin diğer amacı, bireye işi ile yetenekleri arasında bir ayarlama yapma ve yeteneklerini en iyi gerçekleştireceği işi seçme olanağı vermektedir.

 • İşe alıştırma eğitiminin diğer amacı, bireye işi ile yetenekleri arasında bir ayarlama yapma ve yeteneklerini en iyi gerçekleştireceği işi seçme olanağı vermektedir.

 • Yeni personele şirketin / departmanın hedeflerin, değerlerini tanıtıp kendisinin bütün içerisindeki rolünü anlaması

 • Öğrenme eğrisini kısaltması ve personelin hedefleri gerçekleştirmesine yardımcı olması

İşe alıştırma eğitimi programlarını iki ayrı bölümde inceleyebiliriz.

 • İşe alıştırma eğitimi programlarını iki ayrı bölümde inceleyebiliriz.

 • İlk bölüm pek çok şirkette uygulanan ve tanıtım amaçlı içeriği olan “Bilgilendirme” bölümüdür.

 • İkinci bölüm ise daha ziyade takım (Management Trainee programları gibi) ve / veya bireysel (yönetici programları gibi) olarak tasarlanır. Bu bölüm çeşitli eğitimler, koçluk içermektedir. İşe Alıştırma olarak adlandırdığımız bu bölüm nispeten daha uzun sürmektedir.BİLGİLENDİRME

 • BİLGİLENDİRME

  • Şirketin Tanıtılması
  • Yöneticilerin Tanıtılması
  • Departman/İşin Tanıtılması
  • İnsan Kaynakları Uygulamalarının Tanıtılması
  • Ofis/Çalışma Ortamı Kural Ve Uygulamalarının Tanıtılması
  • Şirkette Kullanılan Araçların Tanıtılması


2. İŞE ALIŞTIRMA

 • 2. İŞE ALIŞTIRMA

 • İşe alıştırma aşamasında ise personelin işleri ile ilgili detaylı eğitimler yer almaktadır.

 • İşe Alıştırma 15 gün – 6ay arasında sürmektedir (süreler ihtiyaca göre değişebilmektedir). İşe Alıştırma bazen sadece koçluk olarak da yapılabilir.İşletmeyi Tanıtıcı Yayınlar

 • İşletmeyi Tanıtıcı Yayınlar

 • Bu amaçla hazırlanan yayınlar yeni personelin örgütteki yerini görmesinde büyük rol oynar, işe yeni giren personelin bilmesi istenilen bilgiler bu yayınlarda yer alır. Bu bilgileri örgütün kısa geçmişi, çalışma saatleri, izinler, ilk yardım, iş kazaları ve yapılması gerekenler, temizlik kuralları, tatiller fazla mesai, yemek, terfi, nakil, sigara içme, sosyal etkinlikler, telefon görüşmeleri vs. olabilir.Konferanslar, Açık Oturumlar, Grup Toplantıları

 • Konferanslar, Açık Oturumlar, Grup Toplantıları

 • Belli bir dönemde işe giren personel sayısı en az 10- 15 olduğunda zamandan tasarruf etmek amacıyla tavsiye edilen bir yöntemdir. Yeterli sayıda yeni işe alınan personel olması halinde onlarla teker teker ilgilenmek yerine, toplu olarak işe alıştırma programı uygulamak verilen bilgilerde eşitlik sağlamak yönünden önemli olmaktadır.İşletme Gezileri

 • İşletme Gezileri

 • Yeni personele belli bir kişinin rehberliğinde işletmenin gezdirilmesidir. Bu yolla kişi iş çevresini yakından tanır. Günlük yaşantısının işletme içinde nasıl geçeceğini izleme olanağı bulur. Diğer yöntemlerle desteklendiğinde daha yararlı olabilir.Üstler Veya Bu Konuda Uzmanlarca Yürütülecek Bireysel Görüşmeler.

 • Üstler Veya Bu Konuda Uzmanlarca Yürütülecek Bireysel Görüşmeler.

 • İşletmelerde yeni personel ile üstleri tarafından yapılan görüşmelerin de önemli bir yeri vardır. Bu yolla yeni personelin öğrenmek istediği bilgiler anlayacağı bir yolla verilebilir. Teke tek iletişim sırasında grup baskısı olmadığında kişi öğrenmek istediklerini daha rahat sorar.İş Başında Eğitim

 • İş Başında Eğitim

 • Yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Bu tür eğitim işi bilen bir işgören ya da eğiticinin rehberliği altında yapılır. Böylece bir yandan yapılması gereken işler yapılırken diğer yandan yeni gelenin eğitimi sağlanmış olur. İş başında eğitim dört aşamada gerçekleştirilebilir:

 • – Eğitilecek personelin hazırlanması: Eğitilecek personelin kendini rahat hissetmesini sağlamak, işe ilgisini çekmek, yapılacak işleri açıklamak, kullanacağı alet, araç ve kavramları öğrenmesine yardımcı olmak.

 • – Eğitilen personele asıl çalışma ortamında yapacaklarının gösterilmesi: İşe yavaş yavaş başlama, her seferinde işe ilişkin açıklama yapma, yapılması olası hataları önceden bildirerek yapılmasını sağlama vs. durumları içermektedir.

 • – İşi tek başına yapabilir hale gelmesinin sağlanması.

 • – Tekrar yardıma ihtiyacı olduğunda kimden yardım isteyebileceğinin açıklanmasıdır.İşe alıştırma, işe alma fonksiyonun bir parçası olarak görülmelidir.

 • İşe alıştırma, işe alma fonksiyonun bir parçası olarak görülmelidir.

 • Personel grup olarak değil tek tek ele alınmalıdır.

 • Yeni personelin tümüne uygulanmalıdır.

 • İşe alıştırma eğitimi sürekli olmalıdır.

 • Personel öğrenmekten sorumlu tutulmalıdır vs.Zaman Kaybı: Personele örgüt yapısı, örgüt kültürü, çalışma ortamının kurallarının ve uygulamalarının tam olarak anlatılamaması işlerin zamanında yerine getirilememesine ve dolayısıyla işletme açısından zaman kaybına neden olur.

 • Zaman Kaybı: Personele örgüt yapısı, örgüt kültürü, çalışma ortamının kurallarının ve uygulamalarının tam olarak anlatılamaması işlerin zamanında yerine getirilememesine ve dolayısıyla işletme açısından zaman kaybına neden olur.

 • Performans Kaybı: Personelin yapacağı iş hakkında yeterince bilgilendirilmemesi iş ortamına yabancılık çekmesine neden olur. Bu da personelin performansını yeteri düzeyde sergileyememesine neden olur. Maliyet Kaybı: Başarısız bir işe alıştırma eğitimi programı personele ve işletmeye zaman ve performans kaybı yaşatacağından işletmenin mali açıdan hedeflerini tutturamamasına neden olur.

Kataloq: dosyalar -> kullanicilar -> seda.akin -> dosyalar -> dosya ve belgeler
dosya ve belgeler -> İnsan Kaynakları Planlaması
dosya ve belgeler -> Genel İşletme Öğr. Gör. Seda akin gürdal
dosya ve belgeler -> Bilginin her geçen gün önemini artırması ve etkin bilgi yönetiminin toplumsal ve bireysel başarı için vazgeçilmez bir duruma gelmesi toplumunda zaman içerisinde değişimini gerçekleştirmektedir
dosya ve belgeler -> Sys bankasi örneğİ
dosya ve belgeler -> Personel ve insan kaynaklari kavramlari
dosya ve belgeler -> İnsan Kaynakları Yönetiminde Yönetim Bilişim Sistemleri Kullanımı Öğr. Gör. Seda akin gürdal
dosya ve belgeler -> Yaşam Döngüsü Bilgi Yönetimi Modeli Sağsan tarafınsan önerilen bu modelin 5 temel elemanı vardır
dosya ve belgeler -> İnsan kaynaklarının, işletmenin amaçları doğrultusunda en verimli şekilde kullanılmasının sağlanması

Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə