İstanbul üNİversitesi AÇik ve uzaktan eğİTİm faküLtesi 2015-2016 tibbi dokümantasyon ve sekreterlik sinif vize soru havuzu iÇİndekilerYüklə 0,58 Mb.
səhifə1/11
tarix28.12.2017
ölçüsü0,58 Mb.
#36298
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ2015-2016 TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
2.SINIF VİZE SORU HAVUZUİÇİNDEKİLER


TIBBİ DOKÜMANTASYON VE ICD SİSTEMLERİ

FİZYOLOJİ

SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÖNETİM

YAŞLI SAĞLIĞI

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

HASTANE OTOMASYON İŞLEMLERİ


aaa.jpeaa.jpe

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE ARŞİV BİLGİSİ

TIBBİ DOKÜMANTOSYON VE ICD SİSTEMLERİ


1) Aşağıdakilerden hangisi ICD-10’un alt kırılımlarının yer aldığı düzeydir?

a) 4. düzey


b) 5. düzey
c) 2. düzey
d) 3. düzey
e) 1. Düzey

2)Aşağıdaki sistemlerden hangisi Avustralya’da geliştirilmiştir ve diğer sistemlerden farklı olarak kod sistemi yerine algoritmalardan ve operatörlerden yararlanmaktadır?a) DOCLE
b) ICPC PLUS
c) ICD-10 CM
d) UMLS
e) ICD-7

3)Birinci basamak sağlık hizmetlerinde ‘başvuru nedenlerinin sınıflandırılması’ için Uluslararası Kurum tarafından geliştirilen ilk sistem aşağıdakilerden hangisidir?

a) RFID
b) ICD
c) RFEC
d) SNOMED
e) ICPC

4)Aşağıdakilerden hangisi sağlık kayıtlarında bilgiyi kodlamanın nedenleri arasında yer almaz?

a) Hatırlama çabukluğu
b) Dinamik yapısal hasta kayıtları
c) Maliyet tasarrufu
d) Kaynak aktarımı
e) Hastalık tedavi etkileşimini kontrol etme

5) Onkoloji için kullanılan ICD-O kaç eksenden oluşmaktadır?a) 2
b) 3
c) 1
d) 5
e) 4

6) ICD10 AM’in ilk baskısı hangi yıl yapılmıştır?

a) 2000
b) 2005
c) 2008
d) 1998
e) 1985

1- Tedavinin etkinliği


2- Morfoloji
3- Etyoloji
4- Görülme sıklığı
5- Topografi

7)Yukarıdakilerden hangisi/hangileri KURAMSAL açıdan hastalıkların sınıflandırmasında kullanılacak nedenler arasında yer almaz?a) 1-4
b) 2-5
c) 1-2-3
d) 2-3-5
e) 3-5
8)ICD’de yer alan morbidite (hastalığa yakalanma sıklığı) kodları kaç ülkede kullanılmaktadır?

a) 150
b) 138


c) 99
d) 56
e) 45

9)Tıbbi sekreterlerin bilmesi gereken terimlerden ‘Etyoloji’ ne anlama gelmektedir?

a) Hasta organı veya yeri dinleme
b) Belirti
c) Hastalığın nedenini araştırma
d) Teşhis
e) Kontrast madde ile inceleme yapmak
10) 1- Veri girişi
2- Sınıflandırma
3- Zamanlama
4- Geri çağırma
5- Sunum

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri elektronik sağlık kayıtlarının oluşturulmasındaki ana temalardandır?a) 1-5
b) 2-3-4
c) 1-2-5
d) 1-2-3-4
e) 1-3-5

11)Aşağıda yer alan köklerden hangisinin anlamı yanlıştır?

a) Oste/o------kemik
b) Thorac/o----Deri
c) Arthr/o----eklem
d) Vertebr/o----omur
e) Crani/o----kafatası

12)ICD’nin ülkemizdeki ilk kullanım alanı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Verimlilik göstergelerini belirleme
b) Performans değerleme çalışmaları
c) Kalite çalışmaları
d) Hasta takip sistemi
e) İlaç takip sistemi

13)Bir hastanın neden sağlık sistemine girdiğini gösteren ve bu kişi tarafından ortaya konulan sağlık hizmeti talebinin nedenlerini ifade eden ve üzerinde uzlaşılmış tanıma ne ad verilir?

a) Teşhis
b) Başvuru nedeni
c) Hasta hikâyesi
d) Tıbbi kayıt
e) Tedavi

14)Aşağıdakilerden hangisi hem başvuru nedenlerini hem de var olan belirtileri kaydetmek için ideal bir sınıflandırma sistemidir?


a) ICD
b) SNOMED
c) ICPC
d) READ
e) RFEC
15)Avustralya, Kuzey Amerika’nın bazı bölgelerinde ve tüm İskandinavya’da kullanılan ICPC sistemi aşağıdaki sistemlerden hangisiyle uyumlu şekilde kullanılmaktadır?

a) ICD-10
b) RFEC
c) ICD-9
d) READ
e) ICPC PLUS

16)Sınıflandırmanın tarihçesine bakıldığında kodlama standartlarının oluşturulma sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Doğum oranlarını araştırmak
b) Ölüm sebeplerini araştırmak
c) Bulaşıcı hastalıkları araştırmak
d) Yeni tanı yöntemleri geliştirmek
e) Kronik hastalıkları araştırmak

17) 1- Yönetsel işlevler


2- Maliyet belirleme
3- Klinik karar verme
4- Yasal düzenleme
5- Kalite geliştirme

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri sağlık bilgi sistemlerinin kapsadığı işlevlerdendir?a) 1,3
b) 2, 3, 4, 5
c) Yalnız 5
d) Yalnız 4
e) 1, 2, 3
18)ICD10 AM kaç ciltten oluşur?

a) 1
b) 3


c) 4
d) 5
e) 2

19)ICD-10 kaç ciltten oluşur?a) 3
b) 2
c) 6
d) 7
e) 1

20)Aşağıdakilerden hangisi READ sisteminin avantajlarındandır?
a) Sosyal ve psikolojik alanlarda yeterli belirginliğe sahip değildir.

b) Bazen çok spesifiktir.

c) Bilgilerin Read Klinik Kodları kullanılarak analizi, büyüklüğü ve ICD’nin yapısı yüzünden oldukça güç olabilir.

d) Yılda 4 kez yenilendiği için dinamik bir sistemdir

e) Spesifik başlayan her seviye ile 4 kırılımlı bir kodlama sistemidir

21) ICD-10 Dünya Sağlık Örgütünden hangi yılda satın alınıp Türkçeye uyarlanmıştır?

a) 1995

b) 1985

c) 2000

d) 1950

e) 1965

22)Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinde koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yönetimi ve sunumuna ilişkin her türlü bilginin üretilmesi, iletimi ve etkin biçimde kullanılması için kullanılmaktadır?


a) Uzaktan erişim
b) Sağlık bilgi sistemi
c) Ulusal veri alt yapısı
d) Belge yönetimie)
e-devlet


23)Aşağıdakilerden hangisi ICD-10 CA (Kanada Uyarlaması)’yı diğer ülke sistemlerinden ayıran özelliklerden değildir?

a) Hastalıkların çevresel faktörleri açısından kodlama yapılabilir.

b) Hastalıkların görülme sıklıkları açısından kodlama yapılabilir.

c) Hastalıkların mesleki faktörleri açısından kodlama yapılabilir.

d) Hastalıkların risk faktörleri açısından kodlama yapılabilir.

e) Hastalıkların psiko-sosyal faktörleri açısından kodlama yapılabilir.

24)Tabular listeye göre hastalığın etkilediği vücut bölgesine yönelik kodlar aşağıdaki simgelerden hangisiyle belirtilir?

a) Nokta

b) Kama simgesi

c) Parantez

d) Yıldız simgesi

e) Köşeli parantez

25)Amerika Birleşik Devletleri Sağlık İstatistikleri Ulusal Merkezi (NCHS) tarafından geliştirilen ve yalnızca tanıya yönelik olan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

a) ICPC

b) ICD-10 CM

c) ICD-10 CA

d) RFEC

e) ICD-10 AM

26)ICD-10’un birinci düzeyinde Bölüm 1’de yer alan hastalık grubu aşağıdakilerde hangisidir?

a) Akıl ve davranış bozuklukları

b) Gebelik, doğum ve lohusalık dönemi hastalıkları

c) Enfeksiyon ve paraziter hastalıklar

d) Neoplaziler

e) Sindirim sistemi hastalıkları

27)Read klinik kodları oluşturulduğu yıllarda, ihtiyaçlara yönelik olarak ne kadar sürede güncellenmiştir?

a) Aylık olarak

b) 3 ayda bir

c) Haftalık olarak

d) 10 yıllık periyodlarla

e) 5 yıllık periyodlarla

28)Aşağıdakilerden hangisi bileşimsel terminolojilerin özelliğidir?

a) Kodlamada alternatif çözümlemeler yaratmak

b) Tıbbi kavramlara ait dil ailesi oluşturmak

c) Basit terimlerden komplike kavramlar yaratmak

d) Sınıflandırma aşamasına geçişi kolaylaştırmak

e) Çoklu kodlama sistemi yaratmak29)Bir sözcüğün anlamı ve yapısı bozulmadan, daha küçük parçalara ayrılmayan, türememiş ancak kendisinden yeni sözcükler türetilebilen, türetme eki almamış sözcüklere ne ad verilir?

a) Ön ek

b) Tıbbi terim

c) Son ek

d) Kök

e) Yapı

30)Dünya Sağlık Örgütü tarafından Alma Ata’da gerçekleştirilen birinci basamak sağlık hizmetleri konferansında ortaya konulan ve yeni bir sınıflandırma sisteminin geliştirilmesine neden olan ‘yeterli birinci basamak sağlık bakımı’ ilkesi aşağıdaki başlıkların hangisi altında kabul görmüştür?


a) Sağlık hizmetlerinde maliyet yönetimi

b) Hastalıkların sınıflandırılması

c) Evrensel sağlık kriterleri

d) 2000 yılına kadar Herkes için Sağlık

e) Doğru veri-doğru bilgi-kaliteli hizmet31)Aşağıdaki sistemlerden hangisi sağlık hizmetini değerlendirme ve ödenen ücreti kontrol etme imkânı verir?


a) ICD-10 PCS

b) ICD-10 CA

c) ICD-10 AM

d) ICD-10 CM

e) ICD NA

32)Kodlamanın verinin alındığı anda gerçekleştirildiği kod giriş tipi aşağıdakilerden hangisidir?


a) Otomatik kodlama

b) Karar desteği ile serbest kod girişi

c) Desteksiz serbest kod girişi

d) Ses tanıma sistemi

e) Yarı yapılandırılmış veri girişi33) Aşağıdakilerden hangisi ICD-10 CA’nın dördüncü cildinde yer alır?


a) Hastalıkların ve yaralanmaların alfabetik dizini

b) Kanada sağlık girişimleri sınıflaması (CIHI) tabular listesi

c) Yaralanmaların dış etken kodları

d) Kanada Sağlık girişimleri sınıflaması alfabetik dizini

e) Hastalıklara ilişkin tabular liste

34)Hastalık sınıflandırması sistemine neoplazm sınıflandırması için dört haneli kod gerçekleştirilen hangi revizyonda eklenmiştir?
a) 10. revizyon

b) 7. revizyon

c) 9. Revizyon

d) 6. revizyon

e) 8. Revizyon35) ‘-itis’ son eki ne anlama gelmektedir?

a) Kanama

b) İlgili

c) İltihap

d) Fıtık

e) Ağrı

36)Aşağıdaki sistemlerin hangisinde her bir terim için bir veya daha fazla anahtar kelime oluşturulur?

a) IDC-9

b) READ

c) ICD-10

d) ICPC PLUS

e) RFEC


37) Temeli patolojiye dayanan ve uluslararası sınıflandırma için dizayn edilmiş model aşağıdakilerden hangisidir?a) READ

b) ICPC PLUS

c) SNOMED

d) UMLS (EVRENSEL MEDİKAL DİL SİSTEMİ)
e) ICD-1038)Aşağıda yer alan köklerden hangisinin anlamı yanlıştır?

a) Splen/o-- dalak

b) Hepat/o---mide

c) Abdomin/o----karın

d) Esophag/o---yemek borusu

e) Gloss/o---dil

39)Nephropathy örneğinde yer alan ‘-pathy’ son eki ne anlama gelmektedir?

a) Genişleme

b) Ağrı

c) Fıtık

d) Büyüme

e) Hastalık


40)‘-logy’ son eki ne anlama gelmektedir?a) Bilim

b) Hücre

c) Benzerlik

d) Uzmanlık
e) Araştırma


41)Read sisteminin 1982 yılında yalnızca kısa problem listesinden ve 25 koddan meydana gelen versiyonu, 1994 yılında kaç koda yükselmiştir?


a) 110,000

b) 90,000

c) 40,000

d) 150,000

e) 180,000

42)Ülkemizde 2005 yılına kadar ICD’nin kaçıncı versiyonu kullanılmıştır?

a) ICD-8

b) ICD-10

c) ICD-7

d) ICD-6

e) ICD-943)Uluslararası Sağlık Girişimleri sınıflaması (ICHI) aşağıdakilerden hangisi için geliştirilmiştir?

a) Hastalık nedenlerinin sınıflandırılması

b) Cerrahi ve cerrahi olmayan girişimlerin sınıflandırılması

c) Bildirimi zorunlu hastalıkların sınıflandırılması

d) Ölüm nedenlerinin sınıflandırılması

e) İlaçların sınıflandırılması


44)Aşağıdaki ICD versiyonlarından hangisi ülkemizde kullanılmamıştır?

a) ICD-9

b) ICD-10

c) ICD-7

d) ICD-8

e) ICD-5


45)ICD-10 kaç yılında yayınlanmıştır?

a) 1975

b) 1967

c) 1995

d) 1992

e) 1999

46)Dişçilik uygulamaları alanında kullanılan ICD-DA’nın çekirdek yapısında aşağıdakilerden hangisi temel alınmıştır?


a) ICD-10 CM

b) ICD-9

c) ICD-10

d) ICD-O

e) READ klinik kodlama sistemi


47)‘-ectomy’ son eki ne anlama gelmektedir?

a) İnceleme

b) Birleştirme

c) Açma

d) Yazma

e) Kesip çıkarma

48)ICD’nin ülkemizdeki ilk kullanım alanı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hasta takip sistemi

b) Verimlilik göstergelerini belirleme

c) Performans değerleme çalışmaları

d) Kalite çalışmaları

e) İlaç takip sistemi49)ICD’de yer alan mortalite (ölüm oranı) kodları kaç ülkede kullanılmaktadır?

a) 138

b) 5

c) 15

d) 140

e) 58

50)Verilerin yapılandırılmış bir şekilde toplanması için kullanılan stratejilerden hangisi kullanılan terimlerin indeksini üretir?
a) Kaynağa yönelik veri toplama

b) Yapılandırılmış veri girişi

c) Doğal dil işleme

d) Zamana yönelik veri toplama

e) Kodlama

51)Tabular listeye göre ‘eş anlamlı’ terimleri aşağıdakilerden hangisi açıklamaktadır?

a) Kama yıldız sistemi

b) Köşeli parantezler

c) Hariç tutulan terimler

d) Dahil edilen terimler

e) Parantezler


52) 1- Hastane bilgi sistemi

2- Koruyucu sağlık hizmeti takip programı

3- Hastalık istatistikleri

4- Tanıya yönelik işlemler

5- Süreç yönetimi

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri sağlık bilgi sistemlerinin önemli bölümünü oluşturan yapılardandır?

a) 1-2-3

b) 1-3-5

c) 1-3

d) 2-4

e) 1-2-3-4-553)1- Sürece yönelik

2- Maliyete yönelik

3- Kaynağa yönelik

4- Hastaya yönelik

5- Probleme yönelik

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri elektronik sağlık kayıt sistemleri hastaların verilerine ulaşmasını sağlayan yöntemlerdendir?

a) 1-2-3

b) 1-4-5

c) 2-5

d) 3-2-4

e) 3-554) 1- Performans göstergelerinin yer alması

2- Online kullanım olanağı

3- Otomatik kod atama özelliği

4- Cerrahi işlemlere özgü bölümlerin olması

5- Çoklu dil kullanımı

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri ICD-11’de olması planlanan özelliklerden değildir?

a) 2-4

b) 3-5

c) 2-3

d) 1-4-5

e) 1-3-455)1933 yılında ilk resmi yayını gerçekleşen SNDO sisteminin 5. Baskısında, cerrahi prosedürler için kaç eksen bulunmaktadır?


a) 3

b) 2

c) 1

d) 6

e) 4

56)Tabular listeye göre herhangi bir şekilde detaylı olarak tanımlanmamış hastalık tanılarının yanında yazılan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Nokta tire (._)

b) ‘ve’

c) NEC Başka Yerde Sınıflanmamış

d) NOS Başka Şekilde Belirtilmemiş

e) Hariç tutulan terimler

57)ICD-10’da birinci düzeyde yer alan hastalıkların sınıflandırılması kaç bölümden oluşmaktadır?

a) 25
b) 9
c) 5
d) 21
e) 15


58)Aşağıdakilerden hangisi sağlık kayıtlarında bilgiyi kodlamanın nedenleri arasında yer almaz?

a) Dinamik yapısal hasta kayıtları

b) Hatırlama çabukluğu

c) Kaynak aktarımı

d) Maliyet tasarrufu

e) Hastalık tedavi etkileşimini kontrol etme

59)Hastalıklarla ilgili ilk istatistik çalışmaların temeli aşağıdakilerden hangisine dayanır?

a) Nüfusa ilişkin veriler

b) Enformasyon sistemlerine geçiş

c) Doğumdan beklenen yaşam süreleri

d) Ölüm verileri

e) Sağlık hizmetinin yapısı60 )1- Yönetsel işlevler

2- Maliyet belirleme

3- Klinik karar verme

4- Yasal düzenleme

5- Kalite geliştirme

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri sağlık bilgi sistemlerinin kapsadığı işlevlerdendir?

a) 2, 3, 4, 5

b) 1,3

c) Yalnız 4

d) Yalnız 5

e) 1, 2, 361)Hastalıklarının Uluslararası Sınıflaması Nöroloji Uyarlaması-ICD NA ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


a) Nörolojik tanıların beş, altı, yedi kırılım seviyesinde kodlama olanağı

b) Bulaşıcı hastalıkların nedenleri açısından ICD-10’dan daha kapsamlıdır

c) Alfabetik indeks, kodlayıcılara kapsam ve kapsam dışı yönlendirmeleri ile doğru ve oldukça spesifik kodlama olanağı sağlar.

d) Çok boyutlu sınıflama olanağı sağlar.

e) Dünya Sağlık Örgütü tarafından geliştirilmiştir62)Tıbbi terimlerde kullanılan ve ‘yokluk’ anlamına gelen olumsuzluk eki aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bi-

b) A-

c) Multi-

d) İm-

e) Contra-

63Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü –Sağlık Bilişim Standartlar Kurulu tarafından sağlık terminolojileri için optimal özellikler ve geliştirme stratejileri hangi tarihte belirlenmiştir?a) 2010

b) 2000

c) 2003

d) 1996

e) 1985

64) Hastaların sağlık kayıtlarından alınan kodlanmış bilgilere özel sınıflandırma sistemi kullanılarak teşhis ve uygulamalar ile klinik hasta bakımı veri tabanı oluşturma işlemine ne ad verilir?a)Sıralama

b) Kodlama

c) Süreç yönetimi

d) belge yönetimi

e)Standart geliştirme

65)Aşağıdakilerden hangisi hastalıkların uluslararası sınıflandırması için ülkemizde güncel olarak kullanılmaktadır?

A)Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırması-9. Revizyon
b) Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırması-10.revizyon c) Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırması-7.revizyon
d)Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırması-8.revizyon e)Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırması-11.revizyon


66) ICD-10’da mortalite istatistikleri için kaç adet tabulasyon liste vardır?

a) 6
b) 1
c) 4
d) 3
e) 5


67)Bir tıbbi terimin başında kaç tane önek kullanılabilir?

a) 3
b) 2
c) 4
d) 1
e) 5


68)Tıbbi sekreterlerin bilmesi gereken terimlerden ‘Etyoloji’ ne anlama gelmektedir?

a) Hasta organı veya yeri dinleme

b) Teşhis

c) Hastalığın nedenini araştırma

d) Belirti

e) Kontrast madde ile inceleme yapmak

69)Birinci basamak sağlık hizmetlerinde ‘başvuru nedenlerinin sınıflandırılması’ için Uluslararası Kurum tarafından geliştirilen ilk sistem aşağıdakilerden hangisidir?

a) RFEC
b) ICD
c) SNOMED
d) RFID
e) ICPC


70)Ölüm nedenlerinin uluslar arası listesi çalışması aşağıdaki kurum/kuruluşlardan hangisi tarafından sürdürülmektedir ?

A)Dünya sağlık örgütü

B)Tıbbi istatistik kurumu

C)Uluslar arası çalışma örgütü

D)Tabipler birliği

E)Dünya Aile hekimleri birliği
72)-1-Tedavinin etkinliği
2- Morfoloji
3- Etyoloji
4- Görülme sıklığı
5- Topografi


Yukarıdakilerden hangisi/hangileri KURAMSAL açıdan hastalıkların sınıflandırmasında kullanılacak nedenler arasında yer almaz?

a) 3-5 b) 2-5 c) 1-4 d) 2-3-5 e) 1-2-3

73)Bir olayı incelemek, aydınlatmak, bir gerçeği ortaya çıkarmak, herhangi bir konuda karara ya da sonuca varmak amacıyla derlenen, kayıt, gözlem, belge, görüş gibi ham materyale ne ad verilir?

A)Veri

B)Enformasyon

C)Sistem

D)Derleme

E)Bilişim


74)Aşağıdakilerden hangisi klinik kodlama kalitesini doğrudan etkileyen faktörlerden biri değildir?

A)Sağlık çalışanları

B)Özel sağlık kuruluşlar

C)Klinik kodlayıcı

D)Sınıflama sistemi

Yüklə 0,58 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin