Iziksel güvenlik sağlanmadığı için okulda ve evdeYüklə 445 b.
tarix01.08.2018
ölçüsü445 b.
#64912
növüYazı2015 yılında ne yazık ki ölen çocuk sayısının azalmayacağını biliyorduk. 2015 yılı Türkiye için çok fazla ölümün yaşandığı, çocuğun yok sayıldığı ve çocuğun insan hakları ihlalleri açısından geriye düşülen bir yıl oldu...

 • 2015 yılında ne yazık ki ölen çocuk sayısının azalmayacağını biliyorduk. 2015 yılı Türkiye için çok fazla ölümün yaşandığı, çocuğun yok sayıldığı ve çocuğun insan hakları ihlalleri açısından geriye düşülen bir yıl oldu...

 • Nazım Hikmet’in dediği gibi; 2015 yılında dünya; bir önceki yıla göre; “daha çok adaletsiz daha çok zorba oldu...”2015 yılında da çocuklar; fiziksel güvenlik sağlanmadığı için okulda ve evde; bisiklet yolları olmadığı için bisiklet kullanırken sokakta; uyarı levahası bulunmayan su birikintisine düştüğünde pikniğe gittiği yerde ya da yanlış kent planlaması sonucunda afetler sırasında yaşamını kaybetti. Kamu görevlilerinin ihmali sebebiyle ise sağlık hizmeti alırken ya da sokakta çocuklar bu yıl da ölmeye devam ettiler

 • 2015 yılında da çocuklar; fiziksel güvenlik sağlanmadığı için okulda ve evde; bisiklet yolları olmadığı için bisiklet kullanırken sokakta; uyarı levahası bulunmayan su birikintisine düştüğünde pikniğe gittiği yerde ya da yanlış kent planlaması sonucunda afetler sırasında yaşamını kaybetti. Kamu görevlilerinin ihmali sebebiyle ise sağlık hizmeti alırken ya da sokakta çocuklar bu yıl da ölmeye devam ettiler«Hak ve özgürlükleri olan bir birey» değil… Sahibi «Aile» ya da «Devlet»

 • «Hak ve özgürlükleri olan bir birey» değil… Sahibi «Aile» ya da «Devlet»

 • «Bugün» değil «Yarın»

 • İki uç algı: «Masum/ Melaike» ya da «Terörist»

 • Yaşar Kemal’in de dediği «ÇOCUKLAR DA İNSANDIR»Yaşam hakkının korunması ve sağlanması…

 • Yaşam hakkının korunması ve sağlanması…

 • Bedensel bütünlüğüne müdahale edilmemesi… Devlet yükümlü.

 • Devletin yaşam hakkı yükümlülükleri:

 • - Saygı gösterme

 • - Üçüncü kişilerden koruma

 • Olanaklar yaratma/sağlama

 • TÜRKİYE’DE DEVLET BU YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMİYOR…

 • 2015 yılında da; öldürdü, korumadı, önlem almadı...HALBUK ÖLÜM ve ÇOCUK…

 • HALBUK ÖLÜM ve ÇOCUK…

 • YAŞAM HAKKI İHLALİ BİR SONUÇ… Ayrımcılık, yoksulluk, şiddet, vb..

 • - görünür kılarak,

 • - kamuoyunun dikkatini çekerek ve devletin yükümlülüklerini hatırlatarak, - çocuk haklarına ilişkin politikalarda, otoritelerin tutum ve davranışlarını değiştirmede olumlu yönde değişiklik sağlamak amacıyla…

 • Türkiye’de Çocuğun Yaşam Hakkı Raporları (2011, 2012, 2013, 2014)

 • ÇOCUĞA İLİŞKİN HAK TEMELLİ VERİ YOK… Türkiye pek çok diğer konuda olduğu gibi insan hakları alanında da

 • -izleme ve raporlama yapabilmek için gerekli olan sistematik ve güvenilir veriye ulaşmanın çok zor olduğu bir ülke.

 • Sistematik ve güvenilir veri eksikliği izleme ve raporlamayı zorlaştırıyor.

 • Bu da çözümü geciktiriyor ya da imkansız kılıyor.

 • Ancak bütün bu olumsuzluklara rağmen insan hakları ihlallerinin görünür kılınmasında eldeki kısıtlı veriler kullanılarak yazılacak raporlar

 • önemini yine de koruyor.Türkiye’de Çocuğun Yaşam Hakkı Raporu

 • Türkiye’de Çocuğun Yaşam Hakkı Raporu

 • Aynı kısıtlı çerçeve içinden

 • Türkiye’de Çocuğun Yaşam Hakkı ile ilgili resmi görünür kılmayı,

 • Türkiye’de çocukların yaşam hakkı ihlaline uğramamaları için devletin, yükümlülüklerini bir an evvel yerine getirmesine katkıda bulunmayı,

 • Bunun gerçekleşmesi için ulusal ve uluslararası kamuoyunun konuyu sahiplenmeye ve talebin yükselmesine destek vermeyi,

 • hedefliyorYÖNTEM:

 • YÖNTEM:

 • Yaygın basın, ulaşılabildiği ölçüde yerel ve internet gazetelerinden yapılan taramalar

 • Basın taraması ile haberdar olunan vaka ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak için, vakanın meydana geldiği yerdeki yerel kaynaklardan edinilen bilgiler

 • Türkiye’deki insan hakları örgütlerinin ve İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin yayımladıkları raporlar ve basın açıklamaları • Tarih aralığı 1 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015

 • Raporda yer alan veriler ölümle sonuçlanan yaşam hakkı ihlalleri ile sınırlıdır. Aynı ya da benzer olaylarda yaralanan, sakat kalan çocuklar ile ilgili vakalar rapora dahil edilmemiştir.

 • Raporun referans aldığı çocuk tanımı Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin tanımladığı ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda belirtildiği üzere 0-18 yaş arası bireylerdir.

 • Doğum öncesi meydana gelen vakalar rapor kapsamına alınmamıştır. Zorla düşük, hamilelik sırasında meydana gelen olaylar vb. sebebi ile ölümler yaşam hakkı ihlali olmakla birlikte değerlendirme güçlüğü ve veri sıkıntısı sebebiyle rapor kapsamına dahil edilmemiştir.Rapor kapsamında yaşam hakkı ihlalleri iki başlık altında gruplanmıştır

 • Rapor kapsamında yaşam hakkı ihlalleri iki başlık altında gruplanmıştır

  • Devlet Eliyle Ortaya Çıkan Yaşam Hakkı İhlalleri (Devletin Negatif Yükümlülüğü)
  • Devlet Önlem Almadığı İçin Ortaya Çıkan Yaşam Hakkı İhlalleri (Devletin Pozitif Yükümlülüğü)


Mevsimlik işçi olarak çalışan çocukların kentsel ve kırsal açık alanda boğulma veya zehirlenme sonucu gerçekleşen ölümlerine, bu ölümlerin mevsimlik işçi olarak çalışmasalar gerçekleşmemiş olacağı kabulünden yola çıkarak işçi ölümleri içinde yer veriyoruz.

 • Mevsimlik işçi olarak çalışan çocukların kentsel ve kırsal açık alanda boğulma veya zehirlenme sonucu gerçekleşen ölümlerine, bu ölümlerin mevsimlik işçi olarak çalışmasalar gerçekleşmemiş olacağı kabulünden yola çıkarak işçi ölümleri içinde yer veriyoruz.

 • Eğitim hizmeti alırken gerçekleşen ölümlerin arasında öğrencilerin okula gelip giderken veya okuldan taşınması sırasında gerçekleşen trafik kazalarını da dahil ediyoruz.

 • Bu yıl da “Mülteciler” başlığı içerisinde Türkiye sınırları içindeyken ölen çok sayıda çocuğun tamamına yer veremedik. Özellikle Suriye’deki savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan çocukların da kaldığı kampların -ki buralar da alıkonulma mekanları olarak tanımlanmaktadır- sivil toplum örgütlerinin ziyaretine açık olmaması, burada yaşanan hak ihlallerine karşı bilgimizin son derece sınırlı kılmaktadır. • Ancak Mülteci çocukların yaşadıkları hak ihlalleri sınırlı da olsa basına yansıyabildi. Bunları da özellikle tasniflemek istedik ki mülteci çocukların yaşadıkları ihlaller daha açık bir şekilde görülebilsin. ( iş cinayetleri, geçiş yaparken, barınma merkezleri ve diğer) Geçiş yaparken yaşamını kaybeden çocuk sayısının cok daha fazla olduğunu biliyoruz. Ncak buna ilişkin veriye ulaşmak mümkün olamıyor. Pek çocuk mülteci çocuk, isimleri bile bilinmeden yaşamlarını kaybediyor...

 •  

 • “Çocuk Evlilikleri” bir insan hakkı ihlalli. Bu evlilikler çocukların yaşamlarını da tehlikeye atıyor. Sayı olarak raporumuza çok azını yansıtabildik ama yine konuyu görünür kılmak amacıyla bu bölümü eklemeye devam ettik.

 • Bu yıl intihar sebebiyle yaşamını kaybeden çocukların sayısında da artış var. Bu durum önleyici ruh sağlığı politikaları ve çocuk koruma ve destek sistemlerinin yetrsizliğini açık ediyor.

 • 7 Haziran’dan sonra yükselen çatışma ortamı, sokağa çıkma yasakları ve operasyonlar bu yıl çocuklar için yargısız infazlar şeklinde yansıdı. Yargısız infazla bölümünde; sokağa çıkma yasakları sırasında keskin nişancılar tarafından öldürülen, evlerine havan topu düşen ya da kolluk tarafından kaçırılarak işkence sonucunda yaşamını kaybeden çocuklar bulunuyor...

YARGISIZ İNFAZ

 • YARGISIZ İNFAZ

 • Fırat Elma, 15, Oğlan

 • İstanbul Esenler'de polis şiddetini protesto etmek için toplanan gruba yapılan müdahale sonucu 15 yaşındaki Fırat Elma

 • Başına gelen kurşunla yaşamını yitirdi.

 • Ruken Demir, 18, Kız

 • Diyarbakır Bağlar'da, Cizre’de yaşananları protesto etmek isteyen gençlere polisin saldırması sonucu 18 yaşındaki Ruken

 • Demir yaşamını yitirdi.

 • Emrah Aydemir- Orhan Aslan, 15-16, Oğlan

 • Ağrı Diyadin'de çalıştıkları fırında özel harekat polisleri tarafından vurularak yaşamını yitirdiler.

 • Mazlum Turan, 16, Oğlan

 • Mardin Kızıltepe'de polisin dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle 16 yaşındaki Mazlum Turan vurularak yaşamını yitirdi.

 • Ferhat Kartal, 15, Oğlan

 • Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde engelli bir çocuk öldürülmüş bir şekilde bulundu. 15 yaşındaki Ferhat Kartal’ın kurşunla

 • Öldürüldüğü iddia edildi.

 • Berat Güzel, 12, Oğlan

 • Diyarbakır Bismil'de sokağa çıkma yasağı esnasında polis tarafından vurulan 12 yaşındaki Berat Güzel yaşamını yitirdi.

 • Ümit Kurt, 14, Oğlan

 • Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde araçların girişini engellemek amacıyla Cudi Mahallesi’nin girişine açılan hendeklerin

 • kapatılmasının ardından polis ekipleri mahalleye operasyon düzenledi. Çevreye ve operasyonu protesto etmek için

 • toplanan gruplara polisin ateş açması sonucu evinin tadilatında çalışan Ümit Kurt (14) adlı çocuk göğsüne isabet eden

 • kurşunla yaşamını yitirdi.Tahsin Uray, 13, Oğlan

 • Tahsin Uray, 13, Oğlan

 • Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Koçhisar Mahallesi'nde ne olduğu belirlenemeyen bir

 • Cisim patladı. Patlamanın yaşandığı yerde bulunan Tahsin Uray yaşamını yitirdi.

 • Ensar ve Ecrin Yıldırım, 9 - 3

 • Elazığ Palu'da dere üzerindeki menfezden geçerken el bombasının sebep olduğu patlama

 • sonucunda 9 yaşındaki Ensar ve 3 yaşındaki Ecrin yaşamını yitirdiler.SAĞLIK HİZMETİ ALIRKEN

 • SAĞLIK HİZMETİ ALIRKEN

 • Ece Cansun Saral, 13, Kız

 • Sakarya`da ağabeyi ile girdiği evinin bodrumundan bisikletini almak isterken elektrik akımına kapılan

 • 6 yaşındaki Ece Cansu Saral, Sakarya`da imkanlar yüzünden, Kocaeli`nde ise yer olmadığından dolayı

 • müdahale edilemeyince sevk edildiği Bursa`da hastanede hayatını kaybetti.

 • Aybüke, Enes ve Gözde Güler, 3,5, 5 ve 5 ay, Kız, Oğlan, Kız

 • Kars Arpaçay'da aynı anne ve babanın üç çocuğu sırayla şubat, nisan ve mayıs aylarında yaşamını

 • kaybetti. Aybüke (3), Enes (5) ve Gözde Güler (5 aylık) adlı çocukların ölüm sebebi ağustos ayındaki

 • sonuca göre ''kalp büyümesi'' olarak belirlendi.

 • EĞİTİM HİZMETİ ALIRKEN

 • Tahir Çelik, 4, Oğlan

 • Şanlıurfa'da sokakta oynarken, sokaktan geçen öğrenci servis minibüsünün açık camına asılan ve

 • dengesini kaybederek düşen 4 yaşındaki Tahir Çelik yaşamını yitirdi.

 • Kamil Mert Cemiloğlu, 14, Oğlan

 • Hatay Reyhanlı'da okulda açılan çukura düşen ve yapılan tedavisinin ardından fenalaşınca tekrar

 • hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki Kamil Mert yaşamını yitirdi.

 • Ö.Ç, 8, Oğlan

 • Mardin'in Dargeçit ilçesinde eğitim gördüğü okulda üzerine dolap düşen 8 yaşındaki Ö.Ç. Yaşamını

 • yitirdi.

 •  

 •  KAPATILMA VE ALIKONMA YERLERİ

 • KAPATILMA VE ALIKONMA YERLERİ

 • Emirhan Nas, 14, Oğlan

 • Psikolojik sorunları olmasına karşın büyüklerin kaldığı cezaevinde tutulan 14

 • yaşındaki Emirhan Nas intihar etti.

 •   BARINMA HİZMETİ ALIRKEN

 • Muhammed Bingöl, Sabahattin Altun, Serhat Sancar, Suat Çankaya, Şahin Kahraman

 • ve Nurmuhamed Bayka

 • Diyarbakır Kulp'taki yatılı Kuran kursunda elektrik sobasından çıkan yangın sonucu 6 çocuk

 • Yaşamını yitirdi. • İNTİHAR VE BOMBALI SALDIRILAR

 • Ramazan Yıldız, Ciwan Arslan, Veysel Atılgan, Ali Can Vural, Okan Pirinç,

 • Mücahit Erol... Diyarbakır, Ankara, Suruç...

 • NEFRET CİNAYETİ

 • İnce Ali İnci, Nüfus kaydına göre 10, gerçekte ise 15, Oğlan

 • Denizli'nin Honaz İlçesi'ne bağlı Kocabaş Mahallesi'nde 62 yaşındaki Yaşar K., evinin bahçesine hırsızlık

 • için girdiğini ileri sürdüğü 15 yaşındaki Ali İnci'yi tabancayla vurarak öldürdü.

 • EV İÇİ ŞİDDET

 • Şükran Aylar, 17, Kız

 • İzmir'de yetiştirme yurdundan kaçtığı için babası tarafından bıçaklanan 17 yaşındaki Şükran Aylar

 • yaşamını yitirdi.

 • Uğur T., 2.5 aylık, Oğlan

 • Konya'da ağladığı için annesi tarafından yere atılan 2.5. aylık Uğur T. Yaşamını yitirdi.ÇOCUK EVLİLİKLERİ

 • ÇOCUK EVLİLİKLERİ

 • Bahar Bakırcı, 17, Kız

 • Samsun Tekkeköy'de tartışma sonucunda eşi tarafından vurulan 17 yaşındaki Bahar Bakırcı yaşamını

 • yitirdi.

 •  

 • Kader Demir, 17, Kız

 • Muş Devlet Hastanesi'ne ağır yaralı olarak getirilen evli ve henüz 17 yaşında olan Kader Demir

 • yaşamını yitirdi. Eşinin ailesi tarafından katledilen Kader'in, 8 yaşındaki bir çocuğun eline verilen

 • silahla öldürüldü.

 • İNTİHAR

 • Ziyat Y., Melisa K., 17, Kız, Oğlan

 • Kocaeli Kandıra'da 17 yaşlarındaki Melisa K. ve Ziyat Y. intihar ederek yaşamlarına son verdi.

 • Murat Can Alper, 16, Oğlan

 • Sivas'ta kız arkadaşından ayrıldığı için bunalıma girdiği iddia edilen 16 yaşındaki Murat Can Alper

 • intihar ederek yaşamına son verdi.

 • BİREYSEL SİLAHLANMA

 • Samet Keras, 16, Oğlan

 • Kayseri Yahyalı'da omzundaki tüfeğin ateş alması sonucu yaralandığı iddia edilen 16 yaşındaki Samet Keras yaşamını yitirdi.Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin