Kendinizi tanıyınYüklə 461 b.
tarix26.07.2018
ölçüsü461 b.
#59390

Kendinizi tanıyınSavaşın beş kuralı vardır: Ölçme, değerlendirme, hesaplama, kıyaslama ve zafer. Mevzi ölçmeyi, ölçme değerlendirmeyi, değerlendirme hesaplamayı, hesaplama kıyaslamayı, kıyaslama ise zaferi doğurur

 • Savaşın beş kuralı vardır: Ölçme, değerlendirme, hesaplama, kıyaslama ve zafer. Mevzi ölçmeyi, ölçme değerlendirmeyi, değerlendirme hesaplamayı, hesaplama kıyaslamayı, kıyaslama ise zaferi doğurur

 • 1. Eşitsen, gücün varsa savaş.

 • 2. Sayıca az isen, mümkünse uzak dur.

 • 3. Durumun parlak değilse, mümkünse hemen kaç

 • Ben savaşırken herkes taktiklerimi görebilir; fakat hiç kimse asıl zaferin kaynağı olan stratejiyi göremez.’Firma X Küme/İşbirliği Grubu

 • Firma X Küme/İşbirliği Grubu

 • Önemli stratejik farklılıklar olabilir

 • tek tip strateji geçerli değil!!!

 • Firma: kendi stratejileri var, altyapı ve kaynaklarına hakim

 • Küme: sadece yönetimin stratejisi var, dış etkenlere çok açık, kaynaklar değişken ve çevresel şartlar geçerli, devlet kurumları ve üniversiteler etkin rol oynarKüme: misyonu, vizyonu ve stratejileri

 • Küme: misyonu, vizyonu ve stratejileri

 • URGE: misyonu, vizyonu ve stratejileri uyum önemli

 • Firma: misyonu , vizyonu ve stratejileriihracat işbirliği grubu (urge) yönetimi

 • ihracat işbirliği grubu (urge) yönetimiPlanlama

 • Planlama

 • Organizasyon

 • Liderlik

 • KontrolAna yönetim fonksiyonudur çünkü diğer tüm fonksiyonları yönetir

 • Ana yönetim fonksiyonudur çünkü diğer tüm fonksiyonları yönetir

 • (Stratejik) planlama

  • Mevcut performansın değerlendirilmesi
  • Kurumun kimliği (misyon), hedefler, stratejiler, politikalar
  • Kurumsal yönetimin değerlendirilmesi
  • Dış etkenler ( FT)
  • İç güçler (GZ)
  • GZFT analizi- stratejik faktörlerin seçimi
  • Misyon ve hedeflerin gözden geçirilmesi
  • Stratejik alternatiflerin oluşturulması-en iyi alternatiflerin seçimi
  • Strateji uygulama (program, bütçe, prodesür)
  • 10. Değerlendirme ve kontrol
planların yürütülebilmesi için kaynakların verimli bir şekilde kullanılması/dağıtılması

 • planların yürütülebilmesi için kaynakların verimli bir şekilde kullanılması/dağıtılması

 • Kaynaklar: insan-bilgi-ilişkiler-teknoloji-finans

 • Bu kaynaklar iki temel fonksiyon olan üretim ve pazarlama içerisinde stratejik hedeflere ulaşmayı sağlayacak şekilde dağıtılırlar...Firmalarda üretim ve yönetim süreçleri varken, URGE projelerinde sadece yönetim süreçleri bulunur!!!

 • Firmalarda üretim ve yönetim süreçleri varken, URGE projelerinde sadece yönetim süreçleri bulunur!!!İnsan gücünü, organizasyonun/kurumun hedefleri doğrultusunda isteyerek ve verimli bir şekilde çalışabilmeleri için yönlendirmek ve motive etmek

 • İnsan gücünü, organizasyonun/kurumun hedefleri doğrultusunda isteyerek ve verimli bir şekilde çalışabilmeleri için yönlendirmek ve motive etmek

 • Yönetim BEYİNDİR , liderlik ise KALP

 • Liderde IQ- zeka seviyesiSüreci izleme

 • Süreci izleme

 • Yön değiştirebilme

 • Sapmaları düzeltmeİnsan ilişkileri becerisi

 • İnsan ilişkileri becerisi

 • Teknik, idari beceri

 • Kavramsal beceriler

 • Karar verebilme becerisi

  • Problemleri tespit edebilme
  • Çözüm yollarını geliştirebilme
  • En iyi çözüme karar verebilme ve uygulama becerisi
İş modellerinin tasarımı sürdürülebilir avantaj sağlamada ilk sırada yer alıyor (IBM’in CEO anketine göre üst düzey yöneticilerin ilk önceliği “iş modellerini” yenilemek)

 • İş modellerinin tasarımı sürdürülebilir avantaj sağlamada ilk sırada yer alıyor (IBM’in CEO anketine göre üst düzey yöneticilerin ilk önceliği “iş modellerini” yenilemek)

 • Dünyadaki kökten değişimler, değer yaratma ve değeri yakalamada yeni iş modellerinin önemini ortaya çıkarıyor;

  • Küreselleşme ve anti küreselleşme
  • Krizler
  • Gelişmiş ülkelerde yaşanan ekonomik durgunluklar
  • Teknolojiye dayalı düşük maliyetle çalışan firmaların yarattığı rekabet
  • Gelişen yeni pazarların özellikleri
  • Ör: Telekom-Hindistan, Dar gelirli nüfusa pazarlamada İspanyol yaklaşımı, Yaşlı bakımına yönelik Finlandiya’da tasarım


Müşteri çözümleri modeli (IBM danışmanlığı)

  • Müşteri çözümleri modeli (IBM danışmanlığı)
  • Kar piramidi modeli (faklı marjlarda geniş portföy ürünler-Otomotiv sektörü)
  • Çok komponentli sistemler/kurulum bazlı modeller (HP yazıcı-kartuş)
  • Reklam modeli (hizmet bedava sadece reklam)
  • Geçiş modeli (perakende e-ticaret platformları)
  • Zaman modeli (ilk giren için yüksek kar modeli-sony)
  • Verimlilik modeli ( standart ürün-> daha verimli-dell)
  • Gişe modeli (film, ilaç sanayi)
  • Kar çarpanı modeli (esas fikir -temalı parklar, lisans, ticari ürünler-Disney)
  • Girişimci modeli (özel ürünler, yerel gıdalar)
  • Standartlaşmış ürün modeli (kanıksanana kadar bedava ürün-microsoft)


Gelişmekte olan bir ülkede her 100 kişiden 10’unun ilave olarak mobil telefon alması, kişi başına düşen geliri 0.8 oranında arttırmaktadır

 • Gelişmekte olan bir ülkede her 100 kişiden 10’unun ilave olarak mobil telefon alması, kişi başına düşen geliri 0.8 oranında arttırmaktadır

 • Dünyada yaklaşık 5 milyar adet kişinin mobil telefonu bulunmaktadır.

 • Daha düşük telefon fiyatları (100 usd dan 20 usd civarına) ve önceden ödenen kazır kart sistemi (prepaid cards) fakir ve gelişmemiş ülkelerin gelişiminde tek başına en etkili değişim aracı olmuştur.

 • Sabit hatlardan mobil hatlara geçiş; gelişmiş bir ülke için küçük bir adımken gelişmekte olan ülkeler için devrimsel nitelikte bir adım olmuştur...çevre

 • çevre

 • sağlıklı yaşam

 • nüfus özellikleri ve nesil farklılıkları

 • tüketim alışkanlıkları

 • yaşamın yeri ve hızı

 • yaşam stili

 • işgücünün niteliği ve işgücü pazarı

 • herkesin gördüğünü görmek, bazılarının düşündüğünü düşünmek, kimsenin yapmadığını yapmak ...

 • ürün, pazarlama, süreçlerde farklılık...yenilik...

 • altyapı, teknoloji, süreçler yeterli değil, işi yapış felsefesinde değişim ve yenilik..

 • farkı yaratan her zaman insandır...

 • ör:

  • simit sarayı
  • starbucks


 • Süreçte iyileştirme: yüksek teknoloji kullanımı veya üretim sistemlerinde reorganizasyon yoluyla girdilerin çıktıya dönüşümünde verimliliği arttırma

 • Üründe iyileştirme: yeni ürün geliştirme veya mevcut ürünlerde iyileştirme

 • Fonksiyonel iyileştirme: yeni ve farklı yüksek değerde fonksiyonların başlaması (tasarım gibi)

 • Sektörler arası iyileştirme: geliştirilmiş bir fonksiyonun sağladığı rekabet gücüyle yeni bir sektöre girilmesi

Kore doğumlu Jae Lee, çok büyük bir iş fırstatı fark eder, Çin’de çok yüksek tüketimi olan chopsticklerin üretilebilmesi için gereken yeterli miktarda ağaç yoktur !!!

 • Kore doğumlu Jae Lee, çok büyük bir iş fırstatı fark eder, Çin’de çok yüksek tüketimi olan chopsticklerin üretilebilmesi için gereken yeterli miktarda ağaç yoktur !!!

 • Amerika’daki tek chopstick üreticisi olarak 2010 yılında üretime başlar (Americus, Georgia). Ayda 80 milyon çiftin üzerinde chopstick üretimi yapmakta ve Çine’e ihraç etmektedir. 2010 yılında Çindeki üretimnle aynı maliyette üretikirken 2012 yılında %20 daha ucuza üretebilmeyi başarmıştır…

 • Rekabetçi avantajı ve iş modelini Çine’de çok az olan oysa Amerika’da çok bol bulunan ve ucuz olan kavak ağacı üzerine inşa etmiştir(Fast Company Magazine, Mayıs 2012)Müşteri değer sunumu

 • Müşteri değer sunumu

 • Hedef müşteri

 • Bir sorunu çözme veya ihtiyaca cevap verme

 • Teklif, ne nasıl, neden???

Çevrenin analizi (fırsatlar ve tehditler)

 • Çevrenin analizi (fırsatlar ve tehditler)

 • Firmanın analizi ( güçlü ve zayıf yanlar)

 • Kaynakların verimli kullanımı (insan, finans, bilgi, ağlar, teknoloji)

 • İş modeli geliştirme

 • Vizyon ve liderlikGelişim sadece ekonomik boyutlu değildir

 • Gelişim sadece ekonomik boyutlu değildir

 • Sosyal ve Çevresel boyutlar da en az ekonomik boyut kadar ve belki daha da fazla önemlidir !!!

Değişim

 • Değişim

 • Yaşam

  • Teknoloji
  • İhtiyaçlar
  • Algılama
  • Rekabet
Eski alışılmış yollarla düşünceyi değiştirmek ve yeni alışkanlıkları oluşturmak en büyük zorluk

 • Eski alışılmış yollarla düşünceyi değiştirmek ve yeni alışkanlıkları oluşturmak en büyük zorluk

 • Sadece olduğu gibi kabul etme alışkanlığımızdan ötürü gördüklerimizi görür bildiğimizi biliriz

 • Alışkanlık her şeyin kuralıdırAnahtar: sızlanıp durmak yerine ve sorunların çözümü için sorumluluk alma alışkanlığı geliştir

 • Anahtar: sızlanıp durmak yerine ve sorunların çözümü için sorumluluk alma alışkanlığı geliştir

 • Gelişimi hedefle

 • Öğrenen organizasyon ol

 • Hedefle, tasarla, çalış, gözden geçir, hedefle, ilerle...Neden bu işteyiz?

 • Neden bu işteyiz?

 • Neden bu işi yapıyoruz?

 • Basit, net, açık ve değerlerimizle uyumlu

 • Yıllar içinde eriyip gitmeyecek, bizi doğru tanımlayacak ve ufkumuzu geniş tutacak

 • Örnekler:

  • Hayatı kolaylaştırıyoruz
  • Daha iyi hayat tarzları yaratıyoruz
  • Zengin ve Ünlülerin hayat tarzını güçlendiriyoruz
  • Serinletiyoruz
  • Sıradan insanlara zengin insanların satın aldıkları ürünlere erişme şansı yaratıyoruz
  • Mutluluk veriyoruz
  • Hayatı yeniliyoruz


“Güler yüzlü hizmet geleneğimizle, yenilikçi tarzımızla ve emsalsiz lezzetlerimizle benzersiz deneyimler yaratmak.Tüm paydaşlarımızla birlikte insanlara mutluluk vermek, topluma değer katarak bir fark yaratmak.”

 • “Güler yüzlü hizmet geleneğimizle, yenilikçi tarzımızla ve emsalsiz lezzetlerimizle benzersiz deneyimler yaratmak.Tüm paydaşlarımızla birlikte insanlara mutluluk vermek, topluma değer katarak bir fark yaratmak.”Vizyon : Planlı bir Hayal

 • Vizyon : Planlı bir Hayal

 • 7 basit soruya cevap bulmak hayallerimize kılavuzluk ediyor

  • Kim,
  • Ne,
  • Ne zaman,
  • Nerede,
  • Nasıl,
  • Neden
  • ve cevaplaması her zaman zor olan " yapmalı mıyız/ yapmamalıyız?”
“İnsanların ruhunu doyurmak ve benzersiz deneyimler yaratmak için tasarlanmış ve üretilmiş ürün ve hizmetlerimizle, gıda sektöründe tüm sınırların ötesinde sürdürülebilir şekilde büyümeyi hedefliyoruz..”

 • “İnsanların ruhunu doyurmak ve benzersiz deneyimler yaratmak için tasarlanmış ve üretilmiş ürün ve hizmetlerimizle, gıda sektöründe tüm sınırların ötesinde sürdürülebilir şekilde büyümeyi hedefliyoruz..”Amacımız (Misyon) ile uyumlu olacak şekilde Vizyonumuza ulaşmamızı sağlayacak Ana Kurumsal Yol haritamız nedir?

 • Amacımız (Misyon) ile uyumlu olacak şekilde Vizyonumuza ulaşmamızı sağlayacak Ana Kurumsal Yol haritamız nedir?

 • Büyüme karşısında genel tavrımızı ve çeşitli iş ve ürün çizgilerinin yönetimi konularında genel yönünü ifade eder.

 • Şirket stratejileri istikrar, büyüme ve tasarruf anlayışları ile bir bütünlük içindedir.Marka Vaadini tanımlamak için kendinize şu soruları sorun:

 • Marka Vaadini tanımlamak için kendinize şu soruları sorun:

  • Müşterilerimizin hangi özel ihtiyaclarını, rakiplerimizden daha iyi tatmin edebiliriz ?
  • Mutlak Katma Değerimiz veya Pazarda bizi farklılaştıran nedir?
  • Rakiplere Hangi yolu kapatacağız?


 Başarı  / hedeflere ulaşmak

 •  Başarı  / hedeflere ulaşmak

 •  Haz/ zevk alma

 •  Huzur/ suçlu hissetmemek

 •  Kendine güven/kendini iyi hissetmek/

 • kendine saygı

 •  Güven/  Hayatla  mücadele  etmek/  Utanç  

 • duymamak

 •  Özgürlük/  bağımsızlık/ istediğini yapmak

 •  Önemli/  özel  hissetmek

 •  Kişisel imaj

 •  Güvende  hissetmek/  uyum  (erkek/  kadın

 • ilişkisinde)

 • Aidiyet/ başkaları (arkadaşlar vb.) tarafından

 • kabul  görmek

Şirketin bölümleri ile ilgili kararların koordinasyonu işletme stratejisi ile gerçekleştirilir.

 • Şirketin bölümleri ile ilgili kararların koordinasyonu işletme stratejisi ile gerçekleştirilir.

 • Genellikle iş biriminde veya ürün seviyesinde ortaya çıkar ve bir kurumun söz konusu biriminin faaliyet gösterdiği belli bir alandaki ürün veya hizmetlerindeki rekabetç̧i konumunun iyileştirilmesini amaçlar.

 • İş stratejileri rekabetç̧i ve işbirlikçi stratejilerle uyumlu olabilir.

 • İşletme stratejisi, belirli bir sanayi kolu veya mamul/pazar segmentinde nasıl rekabet ve ne tür faaliyetler yapılacağı ile ilgilidir.

 • Bu nedenle, sırasıyla; kaynak dağılımı, kıyaslamalı üstünlükler, mamul ve pazar geliştirme / çeşitlendirme ve sinerji ele alınır.

 • İşletme stratejisi; şirket stratejisinin bir alt kademesi olduğundan, şirket stratejisi doğrultusunda belirlenirDeğerlerimizi ve varoluş amacımızı vizyonumuzla uyumlandırarak hayata geçirmek için gözden geçirmek önemli

 • Değerlerimizi ve varoluş amacımızı vizyonumuzla uyumlandırarak hayata geçirmek için gözden geçirmek önemli

 • Her çeyrekte değer ve misyonumuzu canlı tutacak şekilde gözden geçirmek bu konudaki boşlukları giderecektir.Dünyanın neresinde, kime ne hizmet-ürün sunacağız?

 • Dünyanın neresinde, kime ne hizmet-ürün sunacağız?

 • Nasıl faaliyet göstereceğiz?

 • Bugünden farklı nasıl yapacağız?

 • Yön ve trendimize uyumlu SMART hedefler olmalı ve bizi vizyona taşımalıS.M.A.R.T. asagidaki ingilizce sözcüklerin baş harflerinden oluşmaktadır. Buna göre bir hedef;

 • S.M.A.R.T. asagidaki ingilizce sözcüklerin baş harflerinden oluşmaktadır. Buna göre bir hedef;

 • Spesific – Açıkça tanımlanmış, belirlenmiş

 • Measurable / ölçülebilir

 • Achievable / ulaşılabilir

 • Relevant / ilgili, bağlantılı

 • Timely / zamanlı olmalı ve bu ilkelere göre belirlenmelidir.

İşbirliği kuruluşunun amacını net ve çok iyi anlaşılır bir şekilde belirlemesi

 • İşbirliği kuruluşunun amacını net ve çok iyi anlaşılır bir şekilde belirlemesi

 • URGE Yönetim birimi/kurulu

 • URGE Yöneticisi

 • Amaç, hedefler, faaliyetler, çıktılar, sonuçlar, etki/fayda belirleme ve bunlara bağlı peformans göstergeleri ve izleme-ölçme-değerlendirme sisteminin tasarlanması (Bakanlığın değil öncelikle yönetimin kendisini ölçmesi ve değerlendirmesi)

 • Şeffaflık

 • Firmaları tek tek ve çok iyi tanıma ve anlamak

 • İnovasyonu tüm faaliyetlerin odağına koymak

 • Sektörde ve tamamlayan/destekleyen sektörlerdeki değişimi –trendleri takip etmek

 • Tüm dünyada ve her yerde olabilmekSAMSUN

 • SAMSUNYaratıcı İnsana ulaşabilmek

 • Yaratıcı İnsana ulaşabilmek

 • Sermayeye ulaşabilmek

 • Lider Teknoloji firmalarıyla ortak iş geliştirebilme fırsatları

 • Devlet destekleri

 • Yaşam şartları (ucuz yaşam)

 • Araştırma kurumları

 • Ulaşım altyapısı

 • Yaşam kalitesi

 • Üretici ve tedarikçi bazı

 • Modern mimari ve yaşam alanları“We are in people’s business selling coffee-Biz insan işindeyiz, kahve satıyoruz” STARBUCKS

 • “We are in people’s business selling coffee-Biz insan işindeyiz, kahve satıyoruz” STARBUCKSKatılımınız için teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dilerim

 • Katılımınız için teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dilerim

 • Vedat Kunt

 • v.kunt@vego.com.tr
Yüklə 461 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə