Kocaeli sanayi odasi stratejik yönetim sistemi TÜRKİye odalar ve borsalar biRLİĞİ ankaraYüklə 445 b.
tarix17.01.2019
ölçüsü445 b.
#98590


KOCAELİ SANAYİ ODASI STRATEJİK YÖNETİM SİSTEMİ

 • TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ANKARA

 • 23 ŞUBAT 2007


KOCAELİ SANAYİ ODASI

 • 1989 YILINDA 5590 SAYILI KANUNA GÖRE TÜRKİYE’NİN 11. SANAYİ ODASI OLARAK KURULDU.

 • 1306 ÜYEYE 33 ÇALIŞANI İLE HİZMET VERMEKTEDİR.

KSO STRATEJİK YÖNETİM SİSTEMİ MODELİ

STRATEJİK PLANLAMA

 • 1.ADIM : STRATEJİK PLANLAMA GİRDİLERİ

 • İÇ ÇEVRE ANALİZİ

  • ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞ, BEKLENTİ VE PROFİLİ
  • İÇ PERFORMANS GÖSTERGELERİ
 • DIŞ ÇEVRE ANALİZİ

  • MÜŞTERİLERDEN ALINAN GERİ BİLDİRİMLER
  • TOPLUM ALGILAMA VERİLERİ
  • İŞBİRLİKÇİLER VE TEDARİKÇİLERDEN ALINAN
  • GERİ BİLDİRİMLER
  • PAZAR ANALİZİ
  • EKONOMİK DEMOGRAFİK GÖSTERGELER,
  • TOPLUMSAL,YASAL VE ÇEVRESEL KONULAR


STRATEJİK PLANLAMA GİRDİLERİİŞBİRLİKÇİLERİMİZ

 • T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

 • TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

 • KOCAELİ VALİLİĞİ

 • KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

 • TÜBİTAK

 • GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

 • KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

 • İGEME

 • BUREAU VERİTAS

 • TÜV SÜDTEDARİKÇİ GERİ BİLDİRİM ARAÇLARI

 • TEDARİKÇİLERİMİZ

 • BİLİRKİŞİLERİMİZ

 • İNKUR

 • ORKUN SOSYAL HİZMETLER

 • YASEMEN ÇİÇEKEVİ

 • ALSER

 • ALPER TEKNİK

 • LİDER GÜVENLİKMÜŞTERİ GERİ BİLDİRİM ARAÇLARI

 • MESLEK KOMİTESİ TOPLANTILARI

 • MECLİS TOPLANTILARI

 • SEKTÖR TOPLANTILARI

 • MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ

 • MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ANKETLERİ

 • MÜŞTERİ ZİYARETLERİ

 • EĞİTİM İHTİYACI BELİRLEME ANKETLERİ

 • DİREKT BİLDİRİMLERÇALIŞAN GERİ BİLDİRİM ARAÇLARI

 • YAPILAN GÖRÜŞMELER VE TOPLANTILAR

 • (ADT, HDT, PERFORMANS GÖRÜŞMELERİ, DOLAŞARAK ZİYARET VE İŞ YEMEKLERİ)

 • ANKETLER

 • ( İÇ MÜŞTERİ MEMNUNİYET ANKETİ, İLETİŞİM ARAÇLARI DEĞERLENDİRME ANKETİ,

 • SOSYAL TESİS DEĞERLENDİRME ANKETİ )

 • EKİP ÇALIŞMALARI

 • ÖNERİLER

 • EĞİTİM, KONGRE, SEMİNER, VB. SONRASI RAPORLAMA

 • İŞTEN AYRILAN ÇALIŞANLARDAN ALINAN GERİ BİLDİRİMLER

 • PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMLARI

 • AÇIK KAPI POLİTİKASI • YILLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

 • YILLIK STRATEJİK HEDEF GERÇEKLEŞMELERİ

 • İŞ HACMİNDE GELİŞMELER

 • HİZMET KAPASİTESİ, MEVCUT İŞ GÜCÜ

 • ISO 9001 KYS, ISO 14001 ÇYS, TS EN 18000 İSG

 • YÖNETİM SİSTEMLERİ PERFORMANSI

 • ÇALIŞAN PERFORMANS SONUÇLARI

 • İÇ/ DIŞ EĞİTİMLER

 • KIYASLAMA SONUÇLARI

 • TOBB AKREDİTASYON RAPORU

 • ÖZDEĞERLENDİRME RAPORUSTRATEJİK PLANLAMA

 • 2. ADIM : KURUM KÜLTÜRÜ,VİZYON,MİSYON VE

 • POLİTİKALARIN BELİRLENMESİKOCAELİ SANAYİ ODASI KURUM KÜLTÜRÜ

 • KOCAELİ SANAYİ ODASI; DÜNYADAKİ GELİŞMELERE AÇIK, ÖĞRENDİĞİNİ YAŞAMA GEÇİREN VE PAYLAŞAN, PAYDAŞ BEKLENTİLERİNE ÖNEM VEREN, TOPLUMSAL SORUMLULUK SAHİBİ,

 • ÖNCÜ VE ÖRNEK BİR KURUMDUR.KOCAELİ SANAYİ ODASI VİZYONU

 • FARKLILIKLAR YARATARAK,

 • SEKTÖRÜMÜZDE

 • LİDERLİĞİMİZİ SÜRDÜRMEK.KOCAELİ SANAYİ ODASI MİSYONU

 • ÜLKEMİZ, TOPLUMUMUZ, SANAYİCİLERİMİZ VE

 • ÇALIŞANLARIMIZ İÇİN DEĞER YARATAN

 • BİR KURUM OLMAKKOCAELİ SANAYİ ODASI KALİTE POLİTİKASI

 • KOCAELİ SANAYİ ODASI;

 • MÜŞTERİ VE SÜREÇ ODAKLI, ZAMANINDA VE KALİTELİ HİZMET SUNAN, ÜYELERİ, ORGANLARI VE ÇALIŞANLARI İLE GÜÇLÜ, KATILIMCILIĞI, EĞİTİMİ VE MOTİVASYONU ESAS ALAN, ÜLKE EKONOMİSİNİN GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAMAK İÇİN ÜYELERİNİN GEREKSİNİM VE BEKLENTİLERİNİ KARŞILAYAN, HİZMETİ SÜREKLİ GELİŞTİREN, KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİREN, ÖNCÜ VE ÖRNEK BİR KURUM İMAJINI SÜRDÜRMEYİ HEDEFLEMEKTEDİR.KOCAELİ SANAYİ ODASI ÇEVRE POLİTİKASI

 • SÜRDÜRÜLEBİLİR KAYNAK KULLANIMI, KALKINMA VE SAĞLIKLI BİÇİMDE YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE İÇİN; GELİŞMELER YÖNÜNDE İYİLEŞTİRMELERİN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAYI, ÇALIŞANLARIMIZIN VE ÜYELERİMİZİN EĞİTİMLE ÇEVRE BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEYİ VE ÇEVRE BİLİNCİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI AMACIYLA ÇALIŞMALARDA BULUNMAYI, ATIKLARIN AZALTIMI, TEKRAR KULLANIMI, GERİ DÖNÜŞÜMÜ VE GERİ KAZANIMI İÇİN ÇALIŞMALAR YAPMAYI,

 • ÇEVRENİN KORUNMASINA YÖNELİK PROJELERİ GÜNDEME GETİREREK GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAYI, DOĞAL KAYNAKLARI KORUMAYI VE ÇEVRE YASA VE YAPTIRIMLARINA UYGUN HAREKET ETMEYİ TAAHHÜT EDİYORUZ.KOCAELİ SANAYİ ODASI İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

 • AMACIMIZ,

 • İNSAN GÜCÜMÜZÜ

 • KÜRESEL BOYUTTA

 • KALICI ÜSTÜNLÜĞÜMÜZ

 • HALİNE GETİRMEKTİR.KOCAELİ SANAYİ ODASI İLETİŞİM POLİTİKASI

 • ETKİN İLETİŞİMİN SAĞLANMASI

 • İÇİN SİSTEMLER KURAN,

 • GELİŞTİREN, MEDYAYI VE DİĞER

 • İLETİŞİM YOLLARINI KULLANARAK

 • BİLGİYİ PAYLAŞAN BİR KURUM OLMAYI

 • HEDEFLİYORUZ.KOCAELİ SANAYİ ODASI TOPLUM POLİTİKASI

 • SOSYAL SORUMLULUĞUMUZUN BİLİNCİYLE;

 • YASALARA UYGUN HAREKET ETMEK,

 • AÇIK VE GÜVENİLİR OLMAK,

 • ETİK DAVRANMAK TEMEL İLKEMİZDİR.

 • KOCAELİ SANAYİ ODASI;

 • TOPLAM KALİTENİN YAYGINLAŞTIRILMASI YÖNÜNDE BİLGİ VE

 • DENEYİMLERİNİ PAYLAŞAN,

 • YAŞAM KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE KATKI SAĞLAYAN,

 • SOSYAL, BİLİMSEL, SANATSAL VE KÜLTÜREL GELİŞİMİ DESTEKLEYİCİ

 • ÇALIŞMALARDA BULUNMAYI HEDEFLEMEKTEDİR.KOCAELİ SANAYİ ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 • ÇALIŞANLARIMIZA, ZİYARETÇİLERİMİZE, TAŞERONLARIMIZA

 • VE ÇEVREYE EMNİYETLİ ORTAMLAR, ÇALIŞMA ŞARTLARI

 • SAĞLAMAYI VE DEVAM ETTİRMEYİ,

 • HİZMETLERİMİZİ SORUMLULUK DUYGUSU İÇİNDE YÜRÜTMESİ İÇİN ÇALIŞANLARIMIZA VE TAŞERONLARIMIZA EĞİTİMLER DÜZENLEMEYİ,

 • HİZMETLERİMİZİN ÇALIŞANLARIMIZA VE ZİYARETÇİLERİMİZE OLAN ETKİLERİNİ VE RİSKLERİNİ ANALİZ EDEREK, ORTADAN KALDIRMAYI VE PERFORMANSIMIZI SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEYİ, PLANLAMA VE KARAR VERMEDE ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE İŞGÜVENLİĞİNİ ÖNCELİKLİ OLARAK DEĞERLENDİRMEYİ,

 • ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRME YÖNÜNDE ÇALIŞMALAR YAPMAYI,

 • RİSKLERE GÖRE UYGUN ACİL DURUM (DEPREM, YANGIN, SEL, SİVİL SAVUNMA, VB.) PROSEDÜRLERİNİ VE İŞİN DEVAMLILIĞI İMKÂNLARINI OLUŞTURMAYI VE SÜRDÜRMEYİ,

 • HİZMETLERİMİZİ İSG MEVZUATLARINA VE STANDARTLARA UYGUN OLARAK

 • GERÇEKLEŞTİRMEYİ VE GELİŞTİRMEYİ,TAAHHÜT EDERİZ.3.ADIM :SWOT ANALİZİ (BEYİN FIRTINASI)

 • 3.ADIM :SWOT ANALİZİ (BEYİN FIRTINASI)SWOT ANALİZİ

 • SWOTKOCAELİ SANAYİ ODASI SWOT ANALİZİSWOT ANALİZİ KARŞILAŞTIRMA YORUMLARISTRATEJİK PLANLAMA

 • 4. ADIM : ANA STRATEJİLERİN BELİRLENMESİ

 • SWOT ANALİZİ SONUCUNDAKİ

 • KARŞILAŞTIRMA YORUMLARI GÖZ

 • ÖNÜNE ALARAK VİZYONA ULAŞMAK

 • İÇİN GEREKLİ OLAN AMAÇLAR

 • BELİRLENİR.KOCAELİ SANAYİ ODASI ANA STRATEJİLERİ (2007-2008)

 • ANA STRATEJİ 1 :BÖLGE SANAYİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

 • ANA STRATEJİ 2:MÜŞTERİLERİMİZ, İŞBİRLİKÇİLERİMİZ, YEREL VE ULUSAL MEDYA İLE OLAN İLİŞKİLERİMİZİ HER ALANDA GELİŞTİRMEK

 • ANA STRATEJİ 3 :KAYNAKLARIMIZI GÜÇLENDİRMEK İÇİN YENİ AÇILIMLARDA BULUNMAKSTRATEJİK PLANLAMA

 • 5.ADIM : YILLIK İŞ PROGRAMI VE BÜTÇESİ’NİN OLUŞTURULMASI,

 • ONAYI VE DAĞITILMASIYILLIK İŞ PROGRAMINDAN ÖRNEKLER

 • 1.3.Kaynaklarımızı Güçlendirmek İçin Yeni Açılımlarda Bulunmak

 • 1.3.1. Mali Kaynaklar

 • 1.3.1.1. Sürekli gelir getirecek yatırımlara yönelmek

 • 1.3.1.2. Çözüm Merkezi’nin yeni açılımlarından gelir elde etmek

 • 1.3.1.3. İştiraklerimizin gelir getirici faaliyetlerine destek vermek

 • 1.3.1.4. Mevcut mali kaynaklarımızın verimini arttırmak

 • 1.3.2. İnsan Kaynakları

 • İnsan Kaynakları Yönetimini geliştirmek ve verimliliğini artırmak

 • konusunda yıl içinde çalışmalarda bulunacaktır. Çalışanlarımızın

 • yetkinliklerini belirlemek, eğitimlerini bu yönde programlamak ve motivasyonlarını

 • yükseltmek hedeflenmiştir.

 • 1.3.3. Maddi Varlıklar

 • 1.3.3.1. Mevcut maddi varlıklarımızın verimli kullanılması konusunda iyileştirici

 • çalışmalarda bulunmak

 • 1.3.3.2. İhtiyaç duyulan alanlarda, yeni hizmet yatırım alanları ile ilgili fizibilite çalışması

 • yapmakSTRATEJİK PLANLAMA

 • 6.ADIM : YILLIK İŞ PROGRAMINDA YER ALAN MADDELERİN ANA SÜREÇ HEDEFLERİNE VE BİREYSEL HEDEFLERE YAYILIMININ SAĞLANMASI

 • ANA STRATEJİLER İLE ANA SÜREÇLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

 • ANA SÜREÇLER BAZINDA STRATEJİK HEDEFLERİN BELİRLENMESİ

 • BİRİM HEDEFLERİNİN BELİRLENMESİ

 • BİREYSEL HEDEFLERİN BELİRLENMESİ


Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə