Kompüterin məhsuldarlığı (onun isləmə sürəti ) nədən aslıdı?Yüklə 183,98 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix26.01.2022
ölçüsü183,98 Kb.
#113921
Təhsildə İKT1) Kompüterin məhsuldarlığı (onun isləmə sürəti ) nədən aslıdı?  

A) Prosessorun fakt tezliyindən  B) Gərginlikdən  C) Düymələrin basılma tezliyindən  

D) Vinçestrn tutumundan  E) Monitorun növündən  

 

2.Aşağıdakılardan hansı giriş qurğusu deyil ?  A) Mikrafon  B) Klaviatura  C) Monitor  D) Maus  E) Skaner  

 

3. Skaynerdən başqa təsviri kompyuterə daxil edir?  A) Rəqəmli kamera  B) Printer  C) monitor  D) Kseroks  E) Klaviatura  

 

4.Kompüterin yaddaş tutumu hansı ölçü vahidi ilə ölçülür?  A) Sm  B) km  C) Piksel  D) Bayt  E) Düym  

 

5.Bunlardan hansı kompüterin giriş qurğularıdı ?  A) Monitor, klaviatura, sistem bloku, plotter  B) Klaviatura, monitor, skayner, maus  

C) Klaviatura, CD-ROM, digitizer  D) Maus, printer, prosessor, klaviatura    

E) Sistem bloku, printer, klaviatura, CD-ROM  

 

6. İnformasiyalar ….vasitəsilə qrafik səkildə kompüterə daxil olur, ……yaddaşda emal  olunur və uzun müddət ……saxlanılır?  

A) Anaplata, xarici,əməli  B) Printer, RAM, xarici  C) Prosessor, video, daxili   

D) Skayner, registr, xarici  E) Plotter, registr, daimi  

 

7. İnformasiyanı kompüterə təsvir formasında hansı qurğu daxil edir?  A) Monitor  B) Maus  C) Skaner  D) Klaviatura  E) Ekran  

 

8.Məktubların ötürülməsi hansı protokolları ilə həyata keçirilir  A) TCP  B) TCP/İP  C)POP3  D)SMTP  E) İP  

 

9. Aşağıdakılardan hansı İnformasiyanın prosesinə aid deyil  A) İnformasiyanin toplanması  B) İnformasiyanın ötürülməsi  C) İnformasiyanın tamlığı  

D) İnformasiyanın emalı  E) İnformasiyanın saxlanması  

 

10, Klaviaturada rəqəm panelinin sondürülməsi üçün hansı düymədən istifadə etmək lazımdır  A) Caps losk  B) Shift  C)Num Lock  D)Scroll Llosk  E) Tab  

 

11)Printerin növləri  A) matriks, maye, lazer  B) matriks  C)zərbəli və maye boyalı  D) maye boyali  E) növləri yoxdu  

 

12.Mausun sol düyməsi basılı vəziyyətdə olmaqla obyektləri sürükləmək hansı texnologiyadır  A) plug and play  B) Drag and drop  C) Copy  D) Paste  E) Print screen  

 

13. Müasir kompüterlərin iş prinsipi ilk dəfə kim tərəfindən verilmişdir?  a) Hodvard Eyken  b)Qotfrid Leybins  c)Sergey Lebedov  d) Bill Qeyts  e) Fon Neyman  

 

14. Aşağıdakı cümlələrdən hansı TAB düyməsi ilə eynıi vaxtda basıldıqda digər səhifəyə keçirir  A) ShifT  B) Ctrl  C) Del  D) Alt  E) Esc  

 

 
15. Aşağıdakılardan hansı əməliyyat sistemi deyil  

A) MS Windows  B) MS DOS  C) UNIX  D) MS Word  E) LINUX  

 

16. Əməliyyat sistemi nədir? A) Kompyuterin işini idarə edən proqram  B) Texniki nəzarət proqramı 

C) Mətn sənədlərini redaktə edən proqram  D) Driver proqramı  E) Cədvəl proqramlaşdırması  

 

17. Aşağıdakı ad genişlənmələrindən hansı arxiv fayllarına aiddir  A) Rar  B) Avi  C) Mp3  D) Xls  E) Ppt  

 

18. Ppt hansı proqramın ad genişləndirməsidir  A) word  B) EXCEL  C) WINDOWS  D) POWER POINT  E) ACCESS  

 

19. Tərcümə sistemləri neçə yerə bölünür?  A) yazılı  B) Şifahi və yazılı  C) şifahı  D) sadə  E) yazılı  

 

20) Əməliyyat sisteminin əsas kompanentləri  A) Fayl sistemi, xarici qurğuların driveri, əmrlər prosessoru  B) Əmrlər prosessoru, katoloq fayl  

C) Xarici qurğuların driveri,əmrlər interfeysi   

D) Proqram interfeysi, istifadəçi interfeysi, fayl sistemi  E) Fayl sistemi , xarici qurğuların driveri  

 

21) CTRL+x əmri hansı funksiyanı icra edir  A) Seçilmiş obyekti kəsib buferə qoyur  B) Seçilmiş obyektin sürətini buferə qoyur  

C) Sonuncu əməliyyatı ləğv edir  D) Ləğv olunmuş əməliyyatı qaytarır   

E) Aktiv pəncərəni bağlayır  

 

22) Help - yardım pəncərisi aşağıdakı düymələrdən biri ilə açılır  A) F1  B) F3  C) F5  D) F7  E) F9  

 

23) Hər hansı bir pəncərənin işini yeniləyən düymə  A) F1  B) F3  C) F5  D) F7  E) F9  

 

24) Sənədi xarici yaddaş qurğusunda saxlamaq üçün hansı əmrdən istifadə olunur  A) Close  B) open  c) new  D) save  E) print  

 

25) Word-un təqdim etdiyi şablonlar əsasında yeni sənəd yaradan bölmə  hansıdır və harda yerləşir  

A) home/new  B) insert/new  C) file/save  D) file/new  E) view/new  

 

26) Ms word 2010 formatında olan sənədlərin ad genişlənməsi necədir  A). rtf  B). doc  C). mdb  D) .docx  E). com  

 

27) Save as əmrinin qısa yolu hansıdır  A)F12  B) Ctrl+S  C)F5  D)Ctrl+O  E)Ctrl+N  

 

28) Kursordan solda yerləşən simvolu pozmaq üçün klaviaturanın  hansı düyməsini basmaq lazımdır  

A) Backspac  B) Pageup  C) Del  D) End  E) clear  
 

 

29) Şriftin ən kiçik ölçüsü nə qədərdir  A)8  B) 10  C)11  D) 12  E) 5  

 

30) MS WORD- şiriftin parametirlərini təyin etdikdə...... müəyyənləşdirilir  A) Şiriftin növü,ölçüsü,rəngi  B) Fonun rəngi,səhifənin sərhəd xətti və stilləri  

C) Sətirlər arası, interval,abzasın sol və sağ tərəfindən boş sahələr  

D) Səhifənin ölçüsü, istiqamət, kənar sahələr  E) Stil, şablon  

 

31) MS Word mətin prossesorunda istifadə olunan ən kiçik mətin fraqmenti nədir  A) söz  B) Cümlə  C) sətir  D) Absaz  E) simvol  

 

32) Kursordan sağda yerləşən simvolu pozmaq üçün klaviaturanın  hansı düyməsini basmaq lazımdır  

A) Backspace  B) page up  C) Del  D) End  E) Clear  

 

33) Windows sistemində DEL düyməsi hansı əməliyyatı yerinə yetirir  A) Seçilmiş obyekti silir  B) Faylı və ya fayllar qrupunu bərpa edir  

C) Boş qovluğu və ya qovluğlar qurupunu bərpa edir  D) Faylı yaradır  E) Faylın adını dəyişir  

 

34) Aşağıdakılardan hansı cədvəl redaktorudur  A) Ms Access  B) Ms Pever Point  C) Ms vord  D) Ms Excel  E) Paint  

 

35) Excel-də yaradılmış sənəd necə adlanır  A) kitab  B) dəftər  C) sətr  D) vərəq  E) sütun  

 

36) Aşağıdakılardan hansı cədvəl prosessorunun ad genişənməsidir  A) .bmp  B) .txt  C) .xls  D) .doc  E) .jpeg  

 

37) Hansı Excel-də yaradılmış sənəddir  A) book.pps  B) temp.xls  C) stat.rtf  D) book 1wav  E) mixtex.log  

 

38) Power-Point-də yaradılmış sənədin genişlənməsi hansıdır  A) .xls  B) .bmp  C) .doc  D) .exe  E) .ppt  

 

39) Arxivləşdirmə proqramlarına aid olmayanlar  1) MS Word  2) Winzip  3) MS DOS  4) UNIIX  5) Winrar  

 

A) 1.2.3   B) 1.3  C) 1.4.5  D) 1.3.4  E) 2.5   

40) Hansı düymənin köməyi ilə təqdimatın nümayişinə başlamaq olar  

A)F1  B) F5  C) F3  D) F4  E) F11  

 

41) Təqdimatın əsasını nə təşkil edir  A) Diaqram  B) Slayd  C) Şəkil  D) Cədvəl  E) Video  

 

42)Təqdimatın nümayişindən çıxmaq üçün hansı düymədən istifadə edilir  A) F5  B) Esc  C) Enter  D) Ctrl  E) Shift  


43) Təqdimatın nümayiş kimi yadda saxladıqda onun genişlənməsi necə olur  

A) .pptx  B) .ppsx  C) .jpeg  D) .rtf  E) .dot  

 

44)Təqdimatın hazırlanması üçün istifadə olunan proqramın adı nədir  A) MS Word  B) MS Power Point  C) Paint  D) Bələdçi (Explorer)  E) MS FrontPage  

  

45) Power Point proqramında yaradılmış fayl necə adlanır  A) Book  B) Document  C) Picture  D) VBIS  E) Presentation  

 

46) Ethernet şəbəkəsinin topologiyası nədir  A) ağacvari  B) halqavari  C) ulduz  D) qarışıq  E) şin  

 

47) Whatsapp---Sosial Şəbəkə Alta Vista -?  A) Sosial Şəbəkə  B) Brauzer  C) Axtarış sistemi  D) Protokol  E) Domen  

 

48) Provayder nədir  a) Şəbəkədə kompüterlərin ünsiyyət dili  b) Domen adları xidməti   

c) İnternet xidmətini təşkil edən şirkət  d) Verilənlərin ötürülmə protokolu  

e) Ünvanların müəyyən edilməsi protokolu  

 

49) Kabel tipləri hansılardı  1/Koaksial  2/Optik-lifli  3/Peyk  4/Burulmuş cüt kabel  5/radiokanal  

 

A) 1.3.4  B) 1.2.4  C) 2.4.5  D) 2.3.5  E) 1.4.5   

50) Şəbəkə resurslarından istifadə edən kompüter necə adlanır  

a) işçi stansiya  b) kliyent  c) domen  d) terminal  e) server  

 

51) Lokal şəbəkə dedikdə nə nəzərdə tutulur  A) Bir binada, bir təşkilatda olan kompyuterlər şəbəkəsi   

B) Bir ölkədə olan kompyuterlər şəbəkəsi  C) Bir otaqda olan kompyuterlər şəbəkəsi  

D) Analoq tip rabitə şəbəkələri  E) FİDO şəbəkəsi  

 

52) Kompyuterlər şəbəkəsi nədir  A) İstifadəçilərə informasiya resuslarından kollektiv şəkildə istifadə etməyə  

imkan verən əlaqəli kompyuterlər yığımı  

b) Bir neçə kompyuterdən və bir printerdən ibarət yığım  

c) Elektrik şəbəkəsinə qoşulmuş kompyuterlər yığımı  

d) Bir monitor və bir neçə sistem bloku yığını  

e) Prosessor, monitor, klaviatura, maus, modem qurğularınn yığımı  

 

53) Faylların ötürülməsinə nəzarət edən protokol ahnsıdır  A) FTP  B) İP  C) HTTP  D) SMTP  E) TCP  

 

54) Aşağıdakılardan biri protokol deyil ?  A) FTP  B) Page Up  C) HTTP  D) SMTP  E) TCP  

 

55) Telefon xətti vasitəsilə Lokal şəbəkəni qlobal şəbəkəyə qoşan qurğu necə adlanır  a) Şüluz  B) Modem  C) Kabel  d) Konnektor  E) Comutator  


56) Fasiləsiz elektrik qida mənbəyi aşağıdakılardan hansıdır  

A) SOS  B) UPS  C) PUT  D) POP  E) HTML  

 

57) Bir məlumatın eyni zamanda birdən çox istifadəçiyə göndərilməsi nə ilə mümkündür  a)Mail  B) Spam  C) Fulud  d) Host  E) kontroller  

 

58) Server nədir  A) Şəbəkəyə qoşulmuş kompyuter  B) Böyük imkanlara malik kompyuter  C) Xüsusi qurğu  

D) Xidməti proqram  E) Antivirus  

 

59) Elektron poçt ünvanı belədir sebine.096@mail.ru . Burada elektron poçtun sahibi kimdir  a)User_name  B) Sebine.096  C) Az  D) mail.ru  E) @  

 

60) IP ünvanında minimal ədəd neçə olur  A) 8  B) 0  C) 255  D) 16  E) 3  

 

61) Elektron poçtun göndərilməsi protokolu hansıdır  A) POP 3  B) SMTP  C) İMAP  D) FTP  E) İSP  

 

62) Elektron poçtun qəbul edilməsi protokolu hansıdır  A) POP 3  B) SMTP  C) İMAP  D) FTP  E) İSP  

 

63) İnternetdə hansı tip qraffik fayllardan geniş istifadə edilir  A) jpg və gif  B) doc və txt  C) zip və rar  D) mp3 və mp4  E) xls və mbd  

 

64) İnternet Explorer nə proqramıdır  A) Brauzer  B) Tərcümə  C) Arxivləşdrmə  D) xidməti  E) Antivirus  

 

65) Təhsil müəssisələrinə məxsus domen hansıdır  A) .edu  B) .org  C) . az  D) .net  E) .gov  

 

66) İp-nin açılışı nədir  A) İnternet Protocol  B) İnternet Pasport  C) Fayl Protokolu  D) İnternet Page  E) Fayl Pasportu  

 

67) Aşağıdakılardan hansı İnternet Brauzerdir  A) Unix  B) Norton Comonder  C) Linux  D) Safari  E) Drive Space  

 

68) Hansı Azerbaycan məkanının domen adıdır  A) .edu  B) .org  C) .tr  D) .net  E) .az  

 

69) İnsanların kompakt şəkildə ünsiyyətini təmin etmək  məqsədilə yaradılmışmış saytlar həmdə belə adlanır  

a) Axtarış sistemləri  b)Istifadəci bloqları  c) E-mail ünvanları  d)Bluetooth  e)Sosial şəbəkələr  

 

70) Aşağıdakılardan hansı hərbi təşkılatların domen adıdır  A) EDU  B) NET  C) GOV  D) COM  E) MİL  

 

71) Aşağıdakılardan hansı veb saytlarına baxmaq üçündür  A) Paint  B) Promt  C) Lextion  D) Abby Lingvo  E) Google Chrome 


72) Aşağıdakılardan hansı axtarış sistemı deyil  

A) Alta Vista  B) Google  C) Yandex  D) Yahoo  E) Skype  

 

73) DNS serverin təyinatı nədir  A) Analoq informasıyanı diskret formaya çevirir  B) Brauzerlərə veb – saytları tanıdır  

C) Çatdırmanı təyin edir  D) Çatdırılma zamanı sürət və təhlükəsizliyə nəzarət edir  

E) Domen adları İP ünvanlara çevirir  

 

74) Aşağıdakılardan hansı Web sayt ünvanı ola bilər  A) www.iqm.edu,az  B) www.@edu.az  C) http://yahoo.com  D) www,BSU,edu,az  

E) http://facebook.com  

 

75) Internet Explorer browseri hansı şirkətin məhsuludur  A) Google  B) Microsoft  C) Windows  D) Adobe  E) Sun Microsystems  

 

76) İnternet şəbəkəsində olan ən populyar onlayn pulsuz ensiklopediya hansıdır  a) Microsoft Encarta  b) Google Maps  c) Wikipedia  d) Britannica  e) Almanac  

 

77) Domen nədir  A) Web saytların fayllarının saxlandığı disk  B) Web saytlarının İP ünvanı  C) Web saytların adı  

D) Web saytların uzantısı  E) Protokol  

 

78) Ikt-nin inkişafı və tətbiqi üçün hansı sahədə çoxlu işlər görülür?  a) tibb  b) təhsil  c) idman  d) neft sənayesi  

 

79)Printerlərin neçə növü var?  a) 2  b) 6  c) 3  d) 8  

 

80) Hansı printerlər poliqrafika mətbəələrdə,mühəndis qrafikasında istifadə olunur?  a) şırnaqlı  b) plotterlər  c) matris tipli  d) rəngli  

 

81)Hansı monitorlar növünə aid deyil?  a)şua boru monitorlar  b) LCD  c) işıqlı monitorlar  d) plazma  

 

82)Matris tipli printerlərin mənfi cəhəti hansıdır?  a)sürətin zəif olması  b) çox vərəq çap etməsi  c) sürətli işləməsi  d) fasiləsiz işləməsi 

 

83Kompüterin program təminatı neçə sinifə bölünür?  a) 5  b) 9  c) 3  d) 7  

 

84) Ən geniş yayılmış əməlyat sistemi:  a)Linux  b) Windows  c) MS DOS  d) Unix  

 

85)Windows əməlyat sisteminin digər əməlyat sistemlərindən fərqi?  a) Bir neçə pəncərənin eyni anda işlətmək olar   

b) Bir neçə pəncərəni (programı) eyni anda işlətmək olmaz  

c) Sürətsizdir  d)Tez-tez donma halları olur  

 

 
86) Arxiv programları nə işə yarayır?  

a)faylların yox olması  b) faylların silinməsi  c) faylların sıxılaraq saxlanması  

d) faylların dəyişdirilməsi 

 

87)Drayverlərin iş prinsipi  a) əlavə qurğularla kompyuter arasında əlaqə yaradır  

b) əlavə qurğuları kompyuterdən uzaqlaşdırır  c) virusları təmizləyir  d) virusları yığır  

 

88)Excel programı nədən ibarətdir?  a)hərflərdən  b) sətrlər və sütunlar  c) rəqəmlərdən  d) terminlərdən  

 

89)Power point programının genişlənməsi neçə növdə aparılır?  a)4  b) 6  c) 2  d) 3  

 

90) Aşağıdakılardan hansı şəbəkə soxulcanı deyil?  a) Uzaqdan idarəetmə utilitləri  b) Casuslar  c) Reklam proqramları  d) Protokollar  

 

91)Power Point programındakı sənədə neçə rejimdə baxmaq mümkündür?  a) 2(slide,sturuktur)  b) 4(slide,sturuktur,qeydlər səhifəsi, sport rejim)  c) 1(slide)  

d) 3(slide,qeydlər səhifəsi,sturuktur)  

 

92) Şəbəkənin hansı müsbət cəhətləri var?  a)siqnalları ötürən  b)qurğuların və proqramların paylanması  c) siqnalları zəiflədən  

d) kabelləri ötürən  

 

93)Telefon stansiyalarını bir-birinə bağlayan şəbəkə avadanlıqı hansıdır?  a)qovşaq (Hub)  b) körpü (bridage)  c) şəbəkə keçidi  d) yönləndirici  

 

94)Yönləndirici şəbəkə avadanlıqı kimə oxşadılır?  a) həkim  b) mühəndis  c) polis  d) müəllim  

 

95)Maşın tərcüməsi ilk dəfə neçənci əsrdə yaranmışdır?  a) xx  b) x  c) xıı  d) xıx  

 

96) Maşın tərcüməsi ilə insan tərcüməsinin fərqi?  a)insan tərcüməsi maşın tərcüməsindən daha keyfiyyətlidir  b)insan tərcüməsi keyfiyyətsizdir  

c)insan tərcüməsi mənasızdır  d) maşın tərcüməsi keyfiyyətlidir  

 

97)İP ünvanların yazılışı neçə grupa bölünür?  a) 7  b) 4  c) 5  d) 3  

 

98)Hansı komersiya saytları üçün istifadə olunur?  a) .mil  b) .org  c) .edu  d) .com  

 

99) İnternet strukturu neçənci ildə və harada yaradılmışdır?  a) 1969 Amerika  b) 1950 Fransa  c) 1946 Almanya  d) 1972 Yaponiya  

 

 
100) Ümumdünya hörümçək toru adlanan , internet vasitəsi ilə ötürülən sənədlərdən ibarət 

internet xidməti hansıdır?  

a)E-mail  b) FTP  c) Telekomfranslar  d) www (word wide web)  

 

101) IP ünvanlar hansı rəqəmlərdən ibarət olur?  a) 1-100  b) 0-255  c) 100-150  d) 0-256  

 

102) İP ünvanı nəyi bildirir?  a) komputerin hansı əməliyyat sistemi ilə işlədiyni  b) komputerin işlədiyi sistem proqramını 

c)kompyuterin adını və yerini  d) komputerin iş prinsipini  

 

103)Domen nədir?  a) səhifənin adı  b) səhifəninn formatını  c) səhifənin uzantısı d) səhifənin yaradıcısını  

 

104) Domen nəyə lazımdır?  a) İP ünvanını yazılışı çətin olduğu üçün  

b) İP ünvanı yadda saxlaması çətin olduğu üçün domen adlardan istifadə olunur  

c) saytın yolunu yadda saxlamaq üçün  d) saytın xüsusiyyətlərini araşdırmaq üçün  

 

105) İnternetin ilk adı nə olub?  a) intranet  b) lobal  c) arpanet  d) lokal  

 

106) İP ünvanlarını istifadəçilərə kim verir?  a) provayderlər  b) saytlar  c) şirkətlər  d) brauzerlər  

 

107) wiki sözünün mənası nədir  a) mən nə bilirəm  b) mən hər şeyi bilirəm  c) mən nəyi bilmirəm  d) mən hər şeyi bilirəm  

 

108) İKT yə nələr daxildir?  a) proqramlar  b) kompüter  c) kompüter və pereferiya qurğuları  d) əməliyyat sistemləri  

 

109) Qəbul protokolları hansılardı  a) POP3 və İMAP  b) TCP/İP  c) TCP  d) İP  

 

110) FTP və SMTP nədir  a) qəbul protokolları  b) ötürmə protokolları  c) çatdırılma protokolları  d) əmrlər toplusu  

 

111) Klaviaturada neçə düymə var?  a)104-105  b) 102-103  c) 105-120  d) 100  

 

112)İnternetlə istifadəçi arasında əlaqə yaradan proqram  a) provayder  b) əməliyyat sistemi  c) brauzer  d) proqram toplusu  

 

113) İnternetlə istifadəçi arasında əlaqə yaradan şirkət  a) Azercell  b) bakcell  c) brauzer  d) provayder  

 

114) Lokal şəbəkələrin ən qarışıq tapalogiyası hansılardı  a) şin  b) halqavarı  c) ulduz  d) agacvarı və qarışıq  


 

 

115) Word proqramının uzantısı nədir  a) .doc  b) .exe  c) .ppt  d) .exs  

 

116) Elektron cədvəldə A2:E8 diapazonu seçilmişdirsə, cəmi neçə xana seçilib?  A) 8  B) 16  C) 40  D) 32  E) 35  

 

117) Slayd obyektlərinə animasiya vermək üçün hansı lent tabından istifadə olunur?  A) Transitions  B) Slide Show  C) Slide Sorter  D) Animation  E) Insert  

 

118) Aşağıdakı əmrlərdən hansı File tabına daxil deyildir?  (Word 2010)  1. Undo  2. Open  3. Go to  4. Save  5. Exit  6. Close  7. Redo  8. Options  

A) 1, 3, 7  B) 2, 4, 5  C) 5, 6, 8  D) 1, 3, 4  E) 6, 7, 8  

 

119) Hansı sahə tipində formatlı mətn şəklində olan verilənlərin həm saxlanılma və həm də formatlı şəkildə əks olunma imkanları vardır? (Access 2010)  

A) Mətn  B) Məntiqi  C) Memo  D) OLE  E) Pul  

 

120) Riyazi düturları yazmaq üçün istifadə edilən standart vasitələri və köməkçi redaktor proqramını hansı Dropdown List düyməsinin köməyi ilə açmaq olar? (Word 2010)  

A) Symbol  B) Equation  C) Text Box  D) Object  E) Quick Parts  

 

121) Yerləşmə mühitinə görə viruslar bölünür:  A) İnterpretator, kompliyator və translyator  B) Lokal və qlobal  C) Qovluq, fayl və proqram  

D) Fayl, yükləmə və şəbəkə  E) Arxivator, sənəd və qlobal  

 

122) Kontekst menyunun göstərilən əmri hansı işi yerinə yetirir? (Windows 7)  A) Recycle Bin –də yerləşən faylların surətini çıxarır  

B) Recycle Bin piktoqramını iş masasından silir  

C) Recycle Bin-dən silinmiş faylları istifadəçinin göstərdiyi kataloqda bərpa edir  

D) Recycle Bin obyektinin qısayolunu yaradır  

E) Recycle Bin obyektində yerləşən bütün faylları silir  

 

123) Mətnin seçilmiş hissəsini səhvən kiçik əvəzinə böyük hərflərləyazılıbsa, səhvi düzəltmək üçün lentin Home tabının Font lent qrupunun hansı düyməsini klikləmək lazımdır?  

A) 1  B) 2  C) 3  D) 4  E) 5  

 

124) Aşağıdakılardan hansı təqdimat proqramı pəncərəsinin interfeysinə aid deyil?  A) Ribbon  B) Formula Bar  C) Status Bar  D) Transitions  E) Animations  

 

125) Aşağıdakılardan hansı informasiya daşıyıcısı deyil?  A) CD  B) DVD  C) Floppy disk  D) Video Adapter  E) Sərt disk  

 

126) Hansı verilənlər bazası modeli deyil?  A) İyerarxik  B) Şəbəkə  C) Obyektyönlü  D) Relyasiya  E) Forma  

 

127) Mərkəzi qovşaq (Server) kompüteri hansı şəbəkə topologiyasında olur?  A) Şin  B) Halqa  C) Ulduz  D) Aktiv ağac  E) Qarışıq  


 

128) Düstur sətrinə yazılmış =SUM (B2:B4) ifadəsi nəyi hesablayır?  

A) B2 və B4 xanalarının cəmini  

B) B2-dən B4-ə qədər olan xanaların sayını  

C) B2-dən B4-ə qədər olan xanalarım cəmini  

D) B2 və B4 xanalarının xülasəsini  

E) B2-dən B4-ə qədər olan xanalardakı simvolların sayını  

 

129) Aşağıdakı proqramlardan hansı tətbiqi proqramlar qrupuna daxildir?  1. Nəşriyyat sistemləri  2. Translyatorlar  3. Antivirus proqramları  4. VBİS-lər  

A) 2, 4  B) 2, 3  C) 3, 4  D) 1, 3  E) 1, 4  

 

130) Hakerlər kimdir?  A) Kompüter avadanlığı oğurlayan adam  B) Kompqter daxili piratçılığı ilə məşğul olan adam  

C) proqramçı  D)Viruslar  E) Antivirus proqramları  

 

131) Aşağıdakılardan hansı WWW brauzeri deyil?  A) Google chrome  B) İnternet Explorer  C) Netscape Navigator  D) Outlook Express  

E) Mozilla firefox  

 

132) Əməli yaddaş qurğusunun adı necədir?  A) BİOS  B) FDD  C) HDD  D) ROM  E) RAM  

 

133) Faylın adında hansı simvodan istifadə etmək olmaz?  A) ;  B) .  C) *  D) &  E) #  

 

134) Word2010 proqramının köməyi ilə qovluqda saxlanılan faylların hansı ad genişlənməsi mövcud deyil?  

A) *.dokx  B) *.docm  C) *.rtf  D) *. Docx  E) *.dotx  

 

135) Elektron təqdimat proqramında slayd nömrələrinin altında əks olunan işarəsi nəyi ifadə edir? (PowerPoint 2010)  

A) Slaydların ardıcıl olaraq nömrələndiyini  

B)Slaydın keçid effektinin və ya onda animasiyalı obyektin olduğunu  

C) Slaydın nümayiş rejmində gizli olacağını  

D) Slaydın printerdə çap olunmayacağını  

E) Slaydın dublikat olduğunu  

 

136) Şəkildə verilmiş əmrlər hansı lent qrupuna aiddir?  A) Setup  B) главная  C) вид  D) дизайн  E) макет  

 

137) Arxivləşdirmə proqramına aid olmayanlar:  1. Word 2010 2. Winzip 3.MS DOS 4. UNİX 5. Winrar  

A) 4, 5  B) 2, 3, 4  C) 1, 3, 4  D) 1, 2, 3  E) 3, 5  

 

138) Xanann işarələnməsində sətrin qarşısında yazılan = işarəsi nəyi bildirir?  A) Pul formatını  B) Düsturun başlanğıcını  C) Mütləq ünvanlamanı  

D) Xanalar bulokununseçilməsininbaşlanğıcını  E) Sətirlərin nömrələrinin cari nömrədən 

başlayaraq sayılmasını   

139) Kompüterin fayl sistemi hansı tipli informasiya modelidir?  

A) Cədvəl  B) Şəbəkə  C) Məntiqi  D) İyererxik  E) Hesabi  

 

140) Aşağıdakılardan hansı qlobal şəbəkəni ifadə edir?  A)ROM  B) RAM  C) LAN  D) WAN  E) MAN  

 

141) Aşağıdakı proqramlardan hansı Office System 2010 proqram paketinə daxil deyil?  A) Excel 2010  B) PowerPoint 2010  C) Visual Studio 2010  D) Word 2010  E) Access 2010  

 

142) Aşağıdakılardan hansı PowerPoint 2010-da şablon (.potx genişlənməli) faylıdır?   

143) Verilənlər bazalarında modullar nə üçündür? (Access 2010)  

A) Əmrlər qrupunun avtomatik yerinə yetirilməsi  B) Baza verilənlərinin saxlanması   

C) Bazaya verilənlərin daxil edilməsi və onlara baxış  

D) Baza verilənlərinin seçilməsi və onların emalı  

E) Mürəkkəb proqram əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi  

 

144) OSI-nin ən yuxarı səviyyəsi necə adlanır?  A) Tətbiqi  B) Fiziki  C) Kanal  D) Şəbəkə  E) Seans  

 

145) Aşağıda verilmiş Access 2010 cədvəlinə neçə yazı vardır?   

146) Aşağıdakılardan hansı şəbəkə texnologiyası deyil?  

A) Ethernet  B) Tekon Ring  C) FDDİ  D) Arcnet  E) Mozilla  

 

147) Kompüterin qurğularının işini idarə edən elektron sxemlər necə adlanır?  A) Plotter  B) Şifrator  C) Drayver  D) Kontroller  E) Skaner  

 

148) Word 2010 sənədinə daxil deyil:  A) Cədvəl  B) Şəkil  C) Mətn  D) Slayd  E) Düstur  

 

149) Slaydalrda hansı görünüş rejmində dəyişiklik aparmaq olmur?  A) Normal  B) Reading  C) Slide Show  D) Notes Page  E) Slide Sorter  

 

150) UNİX nədir?  A) Qrafik redaktorudur  B) Mətn redaktorudur  C) Əməliyyat sistemidir  D) Arxivator, drayverdir  

E) Təqdimat proqramıdır  

 

151) İxtiyari informasiya xarici yaddaş qurğusunda…… şəklində saxlanılır?  A) Cədvəl  B) Proqram  C) Fayl  D) Sənəd  E) Qrafik  

 

152) Aşağıdakılardan hansı internet xidməti deyil?  A) E-mail  B) Telnet  C) Gopher  D) WWW  E) Assambler  

 

 153) Aşağıdakı göstərilənlərdən hansı İnternet-də Web sayt ünvanı olaraq götürülmüşdür?  

A) www@yahoo.com  B) nT@@mgpu.nisk.ni  C) www.victor@rambler.ru 

D)?xizO123@bakililar.az  E) www.rambler.ru   

154) Verilmiş elektron cədvəl fraqmentinə əsasən C14 xanasının nəticəsini tapın (Excel 2010)  

A) 2  B) 8  C) 18  D) 4  E) 10  

 

155) Bir gigabayt-i neçə kilobayt-dır?  A) 230  B) 230-16  C) 220  D) 226  E) 226-1  

 

156. Aşağıdakı modellərdən hansı cədvəl formasındadır?  A) iyerarxik  B) paylanmış  C) şəbəkə  D) məntiqi  E) relyasiya  

 

157. Aşağıdakı modellərdən hansı ağacvari struktura malikdir?  A) iyerarxik  B) obyektyönlü  C) məntiqi  D) paylanmış  E) relyasiya  

 

158. Verilənlərin struktur modellərində hansı tip modellərdən istifadə olunmur?  A) iyerarxik  B) obyektyönlü  C) şəbəkə  D) forma  E) relyasiya  

 

159. Verilənlərin relyasiya modelində domen nəyi bildirir?  A) nisbətin adını  B) informasiya obyektini  C) sütunun başlanğıcını  D) cədvəlin sütununu  

E) cədvəli sətrini  

 

160. MS Access-də yaradılan faylın genişlənməsi hansıdır?  A) .lnk  B) .xls  C) .tiff  D) .accdb  E) .ppt  

 

161. Verilənlərin relyasiya modelində kortej nəyi bildirir?  A) nisbətin adını  B) informasiya obyektini  C) sütunun başlanğıcını  D) cədvəlin sütununu  

E) cədvəlin sətrini  

 

162. Aşağıdakı proqramlardan hansı VBİS deyil?  A) MS Access  B) Paradox  C) FoxPro  D) Oracle  E) Acrobat Reader  

 

163. Verilənlərin relyasiya modelində nisbət nəyi bildirir?  A) informasiya obyektini  B) sütunun başlanğıcını  C) cədvəlin sütununu  D) cədvəlin sətrini  

E) cədvəli  

 

164. Aşağıdakılardan hansı antivirus proqramı deyil?  A) Paint  B) Norton  C) Avast  D) Panda  E) Avira  

 

165. Fəaliyyətindən asılı olaraq hansı antivirus proiqramları sinfinə aid deyil?  A) Dedektorlar  B) doktorlar  C) müfəttişlər  D) vaksinlər  E) sorğular  

 

166. Biometrik identifikasiya növlərinə hansı aid deyil?  A) Üz qruluşuna görə  B) Nitqə görə  C) Barmaq izinə görə  D) Səsə görə  E) Bədən forması  

 

167. Verilənlər bazasında əsas açar (Primary Key) nədir?  A) Cədvəldə birinci sütundur  

B) Cədvəldə yazıları birqiymətli təyin edən bir və ya bir neçə sütundur  

C) Xarici açarın (foreign key) sinonimidir  

D) Cədvəldə axırıncı sütundur  

E) Yalnız ədədi qiymətlər yazılması mümkün olan sütundur   

168. Verilənlər bazası dedikdə nə başa düşülür ?  

A) Müəyyən qaydalar əsasında təşkil olunmuş verilənlər yığımıdır  

B) Böyük informasiya massivlərinin saxlanması və email üçün proqramlar məcmusudur  

C) Verilənlərin toplanmasını və manipulyasiyasını dəstəkləyən interfeysdir  

D) Müəyyən informasiya yığımıdır  

E) Tətbiqi proqramlar və verilənlər arasında əlaqə üçün məcmusudur  

 

169. Aşağıda göstərilən proqramlardan biri Verilənlər bazasının idarəetmə sistemlərindəndir. Onu müəyyən edin.  

A) Mozilla  B) Photoshop  C) Clipper  D) Photopaint  E) Opera  

 

170. Cavablardan birində verilənlərdən biri VBİS-dir. Onu müəyyən edin.  A) Mozilla  B) Photoshop  C) Excel  D) AutoCard  E) FoxPro  

 

171. Hansı cavabda VBİS olan proqramlardan biri göstərilib?  A) Mozilla  B) Photoshop  C) Excel  D) AutoCard  E) Paradox  

 

172.Hansı obyektsiz verilənlər bazası mövcud ola bilməz:  A) Hesabatsız  B) Formasız  C) Cədvəlsiz  D) Sorğusuz  E) Yuxarıda sadalananların hamsı zəruridir  

 

173. Hansı proqram təminatı Microsoft Office paketinin tərkibinə daxildir?  A) SQL Server  B) Promt  C) Visual FoxPro  D) Access  E) Heç biri  

 

174. Hansı proqram Verilənlər Bazasını İdareətmə Sistemlərinə(VBİS) aid deyil?  A) Microsoft Access  B) Oracle  C) Microsoft SQL Server  D) Adobe Flash  E) Sybase SQL Server  

 

175. Aşağıdakılardan hansı verilənlər bazasını yaratmaq üçün istifadə edilən proqramdır?  A) MS Word  B) İnformix  C) Wordpad  D) Access  E) MS Excel  

 

176. Access proqramında qiyməti avtomatik artan sahə?  A) Sayğac  B) Memo  C) Ədədi  D) məntiqi  E) sərlövhə  

 

177. Aşağıdakı tətbiqi proqramlardan hansı VBİS-nə aiddir?  A) Paint  B) Photoshop  C) Ventura  D) Dbase  E) Opera  

 

178. Verilənlər bazası nədir?  A) Strukturu konkret sxemə uyğun gələn verilənlər yığımıdır  

B) Strukturu müxtəlif sxemə uyğun gələn verilənlər yığımıdır  

C) Hər hansı bir obyekt haqqında biliklər toplusudur  

D) Hər hansı bir obyektin strukturu haqqında biliklər toplusudur  

E) Verilənlər haqqında biliklər toplusudur  

 

179. Mc. Office proqramlar paketinə hansı daxil deyil?  a) Word  b) Excell  c) Power point  d) Photo shop  

 

180. İnternet bağlantısına aid deyil  a) DİAL-UP  b) Peyk rabitəsi  c) ADSL  d) Ghrome  

 

Yüklə 183,98 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin