Ktü Mİmarlik fakültesi Mİmarlik böLÜMÜ 2013-2014 bahar yariyili biTİrme projesi konu : yat limani yer : yomra limaniYüklə 194,78 Kb.
tarix07.04.2018
ölçüsü194,78 Kb.
#47459

KTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

2013-2014 BAHAR YARIYILI BİTİRME PROJESİ

KONU : YAT LİMANI

YER : YOMRA LİMANI
1. GENEL AÇIKLAMA
1.1. Yat limanı
Yat limanları, deniz turizmi tesisleri; deniz araçlarına navigasyon, manevra, yanaşma, bağlanma, barınma, karaya çekilme hizmetleri sunan ve bu hizmetleri ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yeterli emniyet düzeyini sağlayacak şekilde fiziki özelliklere göre tasarlanmış alt yapıya sahip ve tesisten beklenen turizm hizmetinin en iyi biçimde verilmesini sağlayacak nitelikleri taşıyan, gerekli donanım, tesisat ve üst yapı ile yeterli kara, deniz alanı ve kara ulaşım bağlantılarına sahip alanlarda kurulur.

Yatçılık, limanlar arasında düzenli yolcu ulaşımı sağlamaktan çok gezi, dinlenme ve spor amacıyla, yük ve yolcu gemisi niteliğinde olmayan, daha küçük boyutlu, yat adı verilen deniz araçlarıyla yapılan, rekreasyonel bir faaliyettir. Yatın, ulaşım, konaklama ve ağırlama gibi birçok hizmetleri sağlaması ve aynı zamanda denizden yararlanma olanağı sunması, bu deniz aracına bağlı olarak Yat Turizmi'ni ortaya çıkarmıştır. Ülkemizde yat turizmi, yatçılık ve yat limanları konusunda son yıllarda hızlı gelişmeler yaşanmaktadır. Özellikle yat limanlarının sayısının arttırılmasına yönelik proje çalışmaları sürdürülmektedir.

Bu bağlamda Doğu Karadeniz kıyı şehirlerinde ve Trabzon'da yat limanlarının yapılmasının, yat turizminin artmasına ve dolayısıyla da bölge ekonomisinin kalkınmasına katkı sağlayacağı bilinmektedir. Bu nedenle Trabzon halkının yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekecek, hizmet verebilecek, sosyal ve kültürel açıdan yat limanı projesine ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla proje, bölgesel ölçekte yat turizmini teşvik etmenin yanında, kentsel ve çevresel ölçekte kentin denizle kucaklaştığı ticaret ve eğlence alanlarının yanısıra işlevsel, estetik, teknolojik ve anlamsal düzlemlerde irdelenmelidir.
1.2. Yat Limanlarının Özellikleri

Turizm Bakanlığı'nın yönetmeliğinde belirtilen yat limanı nitelikleri aşağıda belirtilmiştir.

Fiziksel, nitelikler:

Yat Limanı yapılması amacıyla seçilecek kuruluş yerlerinin;

a) Hakim dalgalara açık olmaması,

b) Liman içine yönelik yoğun kanalizasyon ve su akıntıları ile çamur birikintisi olmaması,

c) Yakın yerleşme merkezi, ile karayolu bağlantısı bulunması,

d) Elektrik, tatlı su ve haberleşme imkanlarının bulunması,

e) Denizdeki alanı kadar, kara alanının temini,

f) Limanın su alanı içinde ve liman yaklaşmasında, batık, sığlık, topuk vb. engellerin bulunmaması, şartlarının mevcudiyeti veya gerçekleşme imkanı aranır.

Altyapı nitelikleri:

Yat Limanları altyapı yatırımları açısından aşağıdaki niteliklere sahip olmalıdır.

a) Korunmuş su alanının tamamında en az 2,5 metre derinlik,

b) Yat limanı içinde soluğanları (Deniz çalkantısı) en az düzeyde tutacak rıhtım ve iskeleler,

c) Yat limanına denizden emniyetli girişi sağlayacak fenerler,

d) Yatların düzenli ve emniyetli bir şekilde yanaşabileceği ve bağlanabileceği nitelikte rıhtım ve iskeleler,

e) Rıhtım ve iskelelerde bağlamaya elverişli mapa ve aneleler,

f) Rıhtım ve iskelelerin yeterli derecede aydınlatılması,

g) Yatlara tazyikli su ve elektrik bağlantısı yapılabilecek tesisat.

Üstyapı nitelikleri:

Yat limanlarında bulunması gerekli asgari üstyapı tesisleri ile sağlanması zorunlu hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

a) Rıhtım ve iskelelerde yatlara elektrik ve tatlı su bağlantısı sağlayan kutular,

b) Yat limanı idare binası ve yabancı yatların Türkiye`ye giriş ve çıkış yaptığı yat limanlarında bu yönetmelikte belirlenen, hizmetler için gerekli kapalı alan,

c) Kadın ve erkek yatçılar için ayrı duş ve WC grupları (bağlama kapasitesinin % 5`i kadar),

d) Çöplerin liman dışına atılması ile, katı ve sıvı atıklardan çevrenin etkilenmemesini sağlayacak tasfiye tedbirleri,

e) Acil ihtiyacı sağlamaya yeterli jeneratör ile yedek su deposu,

f) Kullanılmış yağ toplama yeri,

g) Kadın ve erkek görevliler için ayrı soyunma yerleri, duş, WC ve ortak oturma ve dinlenme yerleri,

h) Yat limanında emniyeti sağlamak, kılavuzluk hizmetleri vermek, palamar

botu olarak kullanılmak ve yat limanının deniz ile tüm diğer ilişkilerini sağlayacak motorlu bir tekne,

i) İlk yardım imkanı.

j) Yangın söndürme sistemi.

Yat Limanlarının sınıflandırılması:

Yat limanları, yönetmelikte belirlenen alt ve üstyapı niteliklerine ve bunlara ilave olarak sağladıkları imkanlara göre sınıflandırılır ve belgelendirilir. Yat çekek yerlerinde giriş ve çıkış kontrolü ile yangın,hırsızlık soygun vb. yönünden teknelerin emniyetinin sağlanması,karada ve denizde çevre kirliliğini önleyici tedbirlerin alınmış olması gerekir.Bu nitelikleri taşımayan yat çekek yerlerine faaliyet izni verilmez.

Yat yanaşma yerleri:

Küçük çapta, kısa süreli yanaşmalara imkan tanıyan yat limanları olup bunların belirlenen asgari nitelikleri taşımaları yeterlidir. Bu işletmelerde bakım, onarım, ikmal ve kışlama tesisleri ile jeneratör bulundurulması gereklidir.Tali yat limanları:

Tali yat limanları, tabii veya yapılmış kapalı bir su alanına sahip olan, daha uzun süreli kalış ve onarım imkanları yanında aşağıdaki özelliklere sahip yat limanlarıdır.

a) Akaryakıt satışı,

b) 5 tona kadar tekneleri denizden karaya ve karadan denize çekebilecek nitelikte meyilli çekek veya vinç,

c) Meteoroloji ve denizle ilgili bilgi imkanı,

d) Çamaşır yıkama veya yıkatma imkanı,

e) Yangın ikaz sistemi,

f) Yatçıların dinlenmelerini ve bir arada bulunmalarını sağlayacak sosyal bir mahal,

g) Gümrüklü ve gümrüksüz satış yerleri,

h) Telefon ve imkanları ölçüsünde teleks,

i) Denizde seyreden yatlarla bağlantıyı sağlayacak mevzuata uygun telsiz sistemi,

j) Gümrüklü veya gümrüksüz eşya emanet deposu,

k) Teknik servis,

l) Yat limanı ihtiyacı için kapalı depo,

m) Yabancı dil bilen en az 1 personel,

n) Otopark,

o) Yakın çevrede olmaması halinde yiyecek - içecek ünitesi,

p) Karada park hizmetinin verilmesi halinde, ana yat limanının bu hizmete ilişkin şartları,

r) Emniyetli bağlama sistemi.

Ana yat limanı:

Ana yat limanları, dalga etkisinden uzak kapalı bir alanı kapsayan büyük çapta, kışlama ve bakım - onarım imkanları yanında, tali yat limanı şartlarına ilave olarak aşağıdaki özellikleri taşıyan yat limanlarıdır.

a) Akaryakıt ikmal iskelesi,

b) Hava ve deniz durumu ile ilgili sürekli bilgi sağlayabilecek cihazlar,

c) İmkanlar ölçüsünde teleks veya teleks hizmeti,

d) Acil yardım merkezi,

e) Limanın kapasitesi ve bağlanacak yatların nitelikleri ve uyumlu karaya çekme ve denize indirme tesisat ve teçhizatı (5 tona kadar olan tekneler için meyilli çekek veya vinç ile daha ağır tekneler için ayrıca özel tesisat ve teçhizat),

f) Yatların karada park edebilecekleri drenajı yapılmış kapalı ve açık alanlar ile bakım hizmetleri için elektriği, suyu, aydınlatılması ve özel yangın söndürme gereçleri sağlanmış yerler,

g) En az 2 teknenin onarımının yapılacağı kapalı atölye,

h) Yeme içme ihtiyacını karşılayacak bir tesis

i) Spor imkanları.


2. BİTİRME ÇALIŞMASI TAKVİMİ
10 Şubat Pazartesi 2014 Bahar Yarıyılı derslerin başlaması
12 Şubat Çarşamba 2014 Konu İle İlgili Bilgilerin Bitirme Öğrencilerine Dağıtılması

(Saat 10.00, yer ilan edilecektir.)


24 Şubat Pazartesi 2014 Soruların Raportörlere iletilmesi

(Saat 12.00 ye kadar)


26 Şubat Çarşamba 2014 Jürinin toplanarak soruları yanıtlaması

(Saat 10.00 )


28 Şubat Cuma 2014 Soruların yanıtlarının ilan edilmesi
19 Mart Çarşamba 2014 Dosyaların raportörlere teslimi
20 Mart- 25 Mart 2014 Dosyaların jüriler tarafından incelenerek değerlendirilmesi
26 Mart Çarşamba 2014 1. Ara Jüri Değerlendirmesi

(saat 9.00’da jüri/jürilerce belirlenen yerde yapılacaktır.)
27 Mart Perşembe 2014 Dosyaların öğrencilere iade edilmesi
30 Nisan Çarşamba 2014 2. Ara Jüri Değerlendirmesi

(saat 9.00’da jüri/jürilerce belirlenen yerde yapılacaktır.)
23 Mayıs Cuma 2014 Bitirme Çalışması Teslimi

(saat 17.00’ye kadar jüri raportörlerince teslim alınacaktır.)

2 Haziran Pazartesi 2014 Final Değerlendirmesi

(saat 9.00’da jüri/jürilerce belirlenen yerde yapılacaktır.)

3. BİTİRME ÇALIŞMASI GENEL ESASLARI
3.1.BİTİRME ÇALIŞMASI GENEL DEĞERLENDİRME İLKELERİ

 1. Şehircilik ve Planlama İlkeleri;
  • Çalışma alanında yapılacak düzenleme ile çevresel dokuyla bütünleşme/uyum,

  • Çalışma alanının bölgesi ve çevre yerleşme merkezleri ile , servis ilişkilerinin/ bağlantısının sağlıklı kurulması,

  • Çalışma alanının kendi içindeki yaya/taşıt, servis ilişkilerinin sağlıklı kurulması, yatlar için rıhtım ve iskelelerin kurulması,

  • Kara tarafı taşıt trafiğinin ve duran-hareketli taşıt ayrımının sağlıklı düzenlenmesi, mevcut standart ve normlara uygun olması,

  • Deniz trafiğinin ve duran-hareketli yat ayrımının sağlıklı düzenlenmesi, mevcut standart ve normlara uygun olması,

  • Fiziksel /doğal/yapay çevre koşullarının dikkate alınması,

2.Bina Bilgisi- Tasarım İlkeleri;

 • Tasarımın özgünlüğü, tema/ana yaklaşım ilkelerinin ve yaratıcılığın tartışılması

 • Çevre ilişkileri, bağlamın değerlendirilmesi (anlam ve simgesel boyut, yakın çevre ve kent kimliği, mevcut yapılaşmış çevre, sosyal çevre, topografya ..vb.),

 • Dış mekan oluşumu ve kalitesi (yapı/yapı grubu çevre ilişkileri, mekan akışı, boyutlanma, biçimlenme, yeşil, su,…vb.),

 • Mekân örgütlenmesi ve işlevsel organizasyon,

 • Bina öğeleri (giriş, merdiven, galeri, WC,…vb.) ve ilişkili mekanların biçimlenmesi/organizasyonu,

 • İç mekân zenginliği, uygun boyutlanma-biçimlenme-ilişkiler/akışlar,

 • Tasarım ve teknoloji kullanımı

 • Özürlüler için özel önlemler alınması,

3.Yapı Bilgisi Açısından İlkeler;

 • Yapım yöntemi seçimi (geleneksel ve/veya endüstrileşmiş) ve bu yöntemin genel ilkelerine uygun olarak yapının oluşturulması,

 • Yapım yöntemi, yükler, açıklıklar, çevresel koşullar vb. dikkate alınarak taşıyıcı sistemin seçimi, taşıyıcı sistem ve malzeme ilişkilerinin kurulması,

 • Mimari yapıya uygun yapı malzemesi seçimi (geleneksel ve/veya çağdaş), yapı elemanlarının doğru veya rasyonel detaylandırılması, elemanlar arasındaki ilişkinin doğru kurgulanması,

 • Yapı oluşturmada gerekli yönetmeliklerin dikkate alınması (Deprem Yönetmeliği, Isı Korunum Yönetmeliği vb.)yapının ısı, ses, su, nem ve yangın korunumunun sağlanması,

 • Isıtma, havalandırma, aydınlatma, sıhhi tesisat, drenaj, elektrik, havalandırma vb. donatım sistemlerinin seçimi ve bu sistemlerin mimari proje ile bütünleştirilmesi,

 • Ekolojik yapı ve sürdürülebilirlik.

 • Yapı güvenlik sistemlerinin araştırılması.


3.2.DÖNEM SONUNDA İSTENENLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA:

1. İlkesel Planı (Ulaşım ve yakın çevre, Ölçek:1/2000)


 • İlkesel planı 1/2000 ölçekte çizilmelidir.

 • Tasarım ilkeleri ve çevresel veriler dikkate alınmalıdır.

 • Mevcut durum (sınırlar, yollar, yeşil örtü… vb.), imar hatları ve saha düzenlemeye ait çizgiler farklı teknikle çizilmelidir.

 • Kentle taşıt bağlantısı ve alana taşıt ve yaya yaklaşımı ile limanla yat bağlantısı, iskele ve rıhtımın karayla ilişkilendirilmesi grafiksel vb. tekniklerle ifade edilmelidir.


2. Konum Planı / Silüetler (Ö: 1/1000):

 • Konum planı 1/1000 ölçeğine uygun teknikte hazırlanmalı, hakim rüzgar, manzara, güneşlenme vb. gibi veriler ile kuzey yönü işaretleri aynı yerde ve toplu olarak gösterilmelidir.

 • Mevcut durum (sınırlar, yollar,deniz,kıyı şeridi, yeşil örtü… vb.), imar hatları ve saha düzenlemeye ait çizgiler farklı teknikle çizilmelidir.

 • Blok/ bloklar harflendirilmeli ve yüksek bloklar yükseldikçe kalınlaşan çizgilerle ifade edilmelidir.

 • Blok/ blokların içine kat adetleri yazılmalı, paftanın uygun bir yerine toplam inşaat alanı verilmelidir.

 • Bina ana giriş kotu ± 0.00 alınarak yapı veya yapı blokları kotlandırılmalı, bina ana giriş bitmiş döşeme üstü kotu ± 0.00 arazi röper kotlarına bağlanmalıdır.

 • Otopark alanları, yaya ve taşıt yolları, iskele, rıhtım, iç avlu ve meydanlar tekniğe uygun çizilmelidir.

 • Şev, istinat duvarı, rampa ve basamaklara başlangıç ve bitiş noktalarından, alt ve üst kotlar ile avluların bitmiş üst kotları plankotede röper kotuna göre kotlandırılmalıdır.

 • Peyzaj mimarisi ile ilgili görüş ve öneriler bu paftada gösterilmelidir.

3. Kat Planları (Ö: 1/200):

 • Zemin kat planı 1/500 ölçek tekniğine uygun, binalar arası ve çevre ilişkileri, bina girişleri, zemin kaplamaları vb. zemin bina ilişkilerini gösterir tüm elemanlar, kotlar bu planda çizilmelidir. Bu planda açık, yarı açık mekanlar, geçiş mekanları ölçeğin gerektirdiği hassasiyetle işlenecektir.

 • Bütün kat planları 1/200 ölçek tekniğine uygun çizilmelidir.

 • Zemin kat planları, çevrelerindeki açık alan düzenlemeleri ile birlikte ele alınmalı (tretuvar, bağlantı yolları, rampalar, giriş platoları vb.), kuranglezler belirtilmelidir.

 • Paftalar kuzey yönü yukarıda kalmak kaydıyla aynı bakış yönüne göre düzenlenmeli, üzerine ölçeği yazılmalıdır.

 • Konunun sistematiğinin kavranabilmesi bakımından yapı dış ölçüleri, dıştan bina cephesine doğru 2 ölçü çizgisi olarak düzenlenmelidir. 1. çizgide blok ölçüsü, 2. çizgide taşıyıcı aks ölçüleri verilmelidir. Ölçü yazıları plan anlatımını bozmayacak şekilde okunabilir uygun büyüklükte ve yerde verilmelidir.

 • Dilatasyon hatları uygun teknikle verilmelidir.

 • Her mekan ismi uygun bir yerinde sistematik olarak verilmelidir.

 • Taşıyıcı elemanlar ile bölücü elemanlar uygun çizim tekniği ile ifade edilmelidir.

 • Mekanlarda önerilen sabit ve hareketli donatılar tekniğine uygun gösterilmelidir.

 • Blok/ bloklar harflendirilmeli veya isimlendirilmeli ve ihtiva ettikleri ünitelerin genel isimleri ile dış ölçü çizgileri civarına uygun bir şekilde yazılmalıdırlar.

 • Her kat planına, planların kesit geçirilen yerlerinden kesit çizgileri, bakış yönleri ile birlikte verilmelidir.

 • Merdiven ve rampalara çıkış yönünü belirtecek, çıkış okları çizilmelidir. Merdiven ve rampaların başlangıç ve bitiş noktalarına kotlar, rampalara rampa eğimi yazılmalıdır.

 • Bina ana giriş kotu ± 0.00 kabul edilerek kot farkı olan tüm döşemelere kotları yazılmalıdır. Bütün girişler isimlendirmeli ve ± 0.00 kotuna göre kotlandırılmalıdır.


4. Kesitler (Ö: 1/200):

 • 1/200 tekniğine uygun çizilmelidir.

 • En az iki adet olmak üzere (kesitlerden biri ana merdivenden geçmek üzere), yapı/ yapıların mekânsal ve konstrüktif özelliklerini açıklayacak nitelikte uygun görülen yerlerden çizilmelidir.

 • Taşıyıcı ve bölücü elemanlar uygun çizim tekniği ile ifade edilmelidir.

 • Bina giriş kotu ± 0.00 alınarak bütün farklı yükseklikteki döşemeler kotlandırılmalıdır.

 • Bir ölçü çizgisi üzerinde kat yükseklikleri verilmelidir.

 • Doğal zemin nokta nokta, önerilen zemin ise sürekli çizgilerle gösterilmeli ve zemindeki düzey farklılıkları kotlandırılmalıdır.


5. Görünüşler (Ö: 1/200):

 • 1/200 tekniğine uygun çizilmelidir.

 • En az dört yönden, yapı ve yapı gruplarının mimarisini ifade edecek sayı ve içerikte çizilmelidir.

 • Doğal zemin nokta nokta, önerilen zemin ise sürekli çizgilerle gösterilmeli ve kotlandırılmalıdır.

 • 1/500 ölçeğinde uygun bir yerden silüet

6. Taşıyıcı Sistem Planı (Ö: 1/200):

 • Taşıyıcı sistem planı, sistemi en iyi anlatacak şekilde uygun kattan alınacak, taşıma sistemi, taşıyıcı malzemeleri ile ayrıntılı olarak işlenecektir. Bu planda, önerilen taşıyıcı sistemin düşey (kolonlar, perdeler vb.) ve yatay taşıyıcı elemanlarını (kirişler), bunların kurgusunu (aksiyel düzen) en iyi şekilde ifade edecek biçimde çizilmeli, aks ve blokların toplam ölçüleri belirtilmelidir.

 • Bacalar, havalandırma, aydınlatma galeri vb. boşluklar gösterilmelidir.

 • Düşey sirkülasyon elemanları (merdiven, rampalar asansörler ve varsa yürüyen merdivenler) gösterilmelidir.

 • Dilatasyonlar gösterilmelidir.


7. Sistem Detayı; Plan, Kesit, Görünüş (Ö: 1/20):

 • Sistem detayı, konaklama biriminden (oda ve ıslak hacmi kapsayacak) geçecek şekilde ele alınmalıdır.

 • Sistem detayı 1/20 ölçekte kısmi olarak plan-kesit ve görünüş şeklinde çizilmelidir, çizimler sistemi en iyi şekilde anlatmalıdır.

 • Sistem detayı, taşıyıcı sistemi, malzeme kullanımını ve yapım teknolojisini ifade etmelidir.

 • 1/200 ölçekli planlar, kesit ve görünüşler üzerinde sistem detayının alındığı yer gösterilmelidir.


8. Nokta detayları; tasarımcının uygun gördüğü yerlerden (Ö: 1/10, 1/5, 1/2):

 • Malzeme, teknoloji ve yapım sistemi açısından özelliği olan ve tasarımcının özellikle anlatmak istediği kritik noktalar için 1/10, 1/5, 1/2…ölçekte detaylar verilmelidir.

9. Maket (Ö: 1/500):

 • 1/500 tekniğinin gerekli kıldığı ayrıntıda hazırlanmalıdır.

 • Malzeme ve renk serbesttir.

 • Maket sınırları, ekli çalışma alanı çiziminde gösterilmiştir.

10. Mimari Açıklama Raporu (A4 boyutlu kâğıda bilgisayarla yazılmalıdır):

 • Ortaya konulan tasarımda ihtiyaç programı ve arsa verilerinin nasıl değerlendirildiğini, yorumlandığını gösteren, tasarımın simgesel boyutunu oluşturan düşünsel verileri açıklar nitelikteki grafik, şema ve çizimlerle desteklenen tanımlamaları içermelidir ve metin kısmı bilgisayarla yazılmalıdır.

11. İsteğe bağlı İlave Çizimler:

 • Bu madde isteğe bağlı olup, tasarımın zorunlu teknik çizimlerle ifade edilebilen ya da edilemeyen bölümlerini iki veya üç boyutlu olarak anlatımını ifade etmektedir. Bilgisayar teknolojisi dâhil her türlü teknik, malzeme, renk, anlatım serbesttir.

3.3.BİTİRME ÇALIŞMASI SÜRESİNDE İSTENENLER

 • DÖNEM İÇİNDE İSTENENLER (Belirtilen 3 madde zorunludur.) 1. Ön İnceleme Dosya Teslimi

Ön inceleme dosyasından beklenen, konu ile ilgili örneklerin incelenmesi/öğrenilmesidir (işlevsel, mekânsal (plan ve kesit) ve yapısal kurgu, biçimsel özellikler-çevre ilişkisi). Bu incelemeler, tasarım sürecinin her aşamasında kullanılabilecektir. Öğrenci, incelediği örneklerden jüriye karşı sorumludur.NOT: Dosyanın her öğrenciye özel ve özgün olması gerekmektedir. Aksi durumda kopya kabul edilecektir.

 1. Jürinin I. Ara Değerlendirmesine Katılarak Eleştiri Almak

Ön inceleme dosyasında elde edilen bilgiler doğrultusunda ağırlıklı olarak tasarım ana kararları ile ilgili önerilerin alınması, genellikle konum planı düzeyinde yerleşim kararları, işlevsel dağılım, kütle, düzeni v.b. kararların üretilerek sunulması beklenmektedir.I. Ara Jüri değerlendirmesinde istenenler:

1/2000İlkesel Plan (Ulaşım ve yakın çevre)

1/1000

1/500


-

-

-


Konum Planı

Maket


Kat planları üzerinde işlevsel dağılım kararları (ölçek isteğe bağlı)

Kütle/Form/Düzen kararları (ölçek isteğe bağlı)

Yat limanının yakın çevresini gösteren görünüşler/perspektifler (ölçek isteğe bağlı)
 1. Jürinin II. Ara Değerlendirmesine Katılarak Eleştiri Almak

Üretilen tasarım kararlarının olgunlaştırılarak geliştirilmesi beklenmektedir. Tasarım ana kararlarına uygun projenin kurgusu, planlar, kesitler ve görünüşler, detaylar düzeyinde 1/2000 ölçekten 1/20 ölçek düzeyine kadar hazırlanması, yapısal açıdan taşıyıcı sistem planı ve sistem detayı istenmektedir.

II. Ara Jüri Değerlendirmesinde İstenenler:1/2000
İlkesel Plan (Ulaşım ve yakın çevre)

1/1000Konum Planı / Silüet

1/500
Zemin kat planı (yakın çevre)

1/200
Kat Planları

1/200
Kesitler

1/200
Görünüşler (Çevre ile birlikte)

1/200
Taşıyıcı Sistem Planı (1. kat için)

1/20
Sistem detayı ( Plan, kesit görünüş),

1/500
Maket

NOT: Bu 3 çalışmanın tamamına katılım vize koşuludur. Aksi durumda bitirme çalışması teslimi yapılmaz.
DÖNEM SONUNDA İSTENENLER

1.

1/2000
İlkesel Plan (Ulaşım ve yakın çevre)

2.

1/1000Konum Planı/Siluet

3.

1/500
Zemin Kat Planı (yakın çevre)

4.

1/200
Kat Planları

5.

1/200
Kesitler

6.

1/200
Görünüşler

7.

1/200
Taşıyıcı Sistem Planı (1. kat için)

8.

1/20

1/2, 1/5, 1/10


Sistem detayı; Plan, kesit görünüş

Nokta Detayı/Detayları (Tasarımcının özellikle anlatmak istediği özel yerlerden)9.

1/500
Maket

10.

-
Mimari Açıklama Raporu (A4 boyutlu kâğıda yazılacak)

11.

-
Projenin CD kopyası (dwg, dxf, pln v.b. formatlarda teslim edilmelidir.)

12.

-
İsteğe bağlı sunumlar (Perspektif, grafik kurgular,v.b.)


Not: Bitirme çalışması final değerlendirmesi için istenen maddelerden (1-10) herhangi birinin eksik teslim edilmesi durumunda öğrenci sınava alınmayacaktır.

3.4. BİTİRME ÇALIŞMASININ AĞIRLIKLI NOT YÜZDELERİ
Bitirme çalışmasının başarı notu, dönem içi istenenlerden alınan notun %30’u ile dönem sonu istenenlerden alınan notun %70’i katılarak hesaplanır. Jüri, yıl içi çalışmalarının ağırlığını kendisi belirler.
4. İHTİYAÇ PROGRAMI

GİRİŞ

Arsa ve bina koşulları göz önünde bulundurularak; güvenlik birimi, danışma, giriş ve bekleme holü, emanet odası, vestiyer, atm'ler ve WC'lerin bulunduğu giriş alanı düzenlenecektir.


Oda Sayısı

Kişi sayısıYÖNETİM

Liman yönetimi, kıyı koruma ve gümrük birimleri düzenlenecektir.

616

Liman yönetimi120

 • Danışma ve giriş holü

-

-

-

 • Liman müdürü

1

1

24

 • Müdür yardımcısı

1

1

24

 • Sekreter

1

1

16

 • Muhasebe

1

2

24

 • Halkla ilişkiler

1

1

16

 • Satınalma

1

1

16

Gümrük Birimi200

 • Gümrük müdürü

1

1

24

 • Müdür yardımcısı

1

1

24

 • Sekreter

1

1

16

 • Gümrük işlemleri salonu

-

-

-

 • Bekleme alanı

-

-

48

 • İşlemler bankosu

-

3

24

 • Büro

1

3

32

 • Eşya emanet deposu

1

-

32

Kıyı Koruma Müdürlüğü200

 • Kıyı koruma müdürü

1

1

24

 • Kıyı koruma müdür yardımcısı

1

1

24

 • Sekreter

1

1

16

 • Meteoroloji birimi

1

3

24

 • Telsiz odası

1

1

16

 • Malzeme, teçhizat depoları

2

-

16x2

 • Personel odaları (soyunma, duş, wc)

2

-

32x2

Arşiv

2

-

16x2

Toplantı odaları

2

10

32x2


Oda Sayısı

Kişi sayısıSOSYAL VE KÜLTÜREL BİRİM

Kapalı ve açık alanları bulunan restoranlar, kafeteryalar, satış birimleri, el sanatları sergi yerleri, balık satış yerleri düzenlenecektir.2790

Restoran

1

300

450

 • Yemek salonu

 • Mutfak

 • Depolar

 • Servis birimi

 • Personel odaları(soyunma, duş, WC)


Kafeterya (Birimlerden 1adeti girişle ilişkilendirilecektir.)

3

-

48x3

Satış birimleri (kitap, hediyelik eşya, butik, berber, kuru temizleme, market vs.)

10

-

24x10

El sanatları sergi yeri

10

-

12x10

PTT, banka

-

-

24x2

Jimnastik, sauna, hamam (soyunma, duş)

3

-

48x3

Konaklama Birimleri

Resepsiyon, lobi, turizm danışma, bagaj odası, vestiyer, revir, güvenlik ve WC'lerin bulunduğu giriş alanı düzenlenecektir.1644

 • Çift kişilik odalar

20

40

40x20

 • Tek kişilik odalar

30

30

24x30

 • Kat ofisleri (kirli, temiz çamaşır, mutfak)

3

-

8x3

 • Kahvaltı salonu (açık büfe imkanlı)

 • Mutfak

 • Personel odaları (bay-bayan ayrı ve soyunma, duş, WC imkanlı olmalı)

1

50

100

SERVİS BİRİMLERİ1572

Çamaşırhane (çamaşır yıkama, ütü ve kuru temizleme imkanlı)

-

-

48

Personel yemekhanesi

-

-

48

Personel dinlenme odası

-

-

24x2

Personel soyunma odaları (bay-bayan ayrı olmalı WC,duş imkanı olmalı)

-

-

32x2

Teknik Birim


Isıtma ve havalandırma merkezi

2

-

48x2

Jeneratör odası

1

-

24

Teknik oda

1

-

24

Destek Birimler


Tekne ambarı ve çekek yeri

2

-

160x2

Tekne tamir atölyesi

2

-

160x2

Rıhtımlarda su ve elektrik servis kutuları

-

-

-

Yangın söndürme

-

-

-

Kuru tekne park yeri

-

-

-

Yakıt pompası ve yakıt istasyonu

-

-

100

Depolar

10 min

-

24x10

İşlikler (mekanik, elektrik işleri, tekne bakımı)

10 min.

-

24x10
Oda Sayısı

Kişi sayısıYAT LİMANI BİRİMİ216

Marina

-

-

-

İskele

-

-

-

Fener (Dalga kıranın/ kıranların uç bölümüne 1 adet fener yerleştirilecektir.)

-

-

-

Tekne çekek yeri

-

-

-

Kafe&bar ( Fenerin alt kısmında tasarlanacak)

-

-

64

Güvenlik (Yat limanı bölgesinde tasarlanacak)

2

-

12x2

Sağlık Kabini (Her türlü sağlık problemine müdahale amaçlı )

1

-

24

Çamaşırhane (Yatçıların kullandığı çamaşır yıkama, yıkatma, ütü ve kuru temizleme imkanlı)

1

-

48

Duş (Yatçıların kullanabileceği bay, bayan, engelli)

2

-

16x2

Tesisat odası (ışık, kamera vb. tesisatların yönetileceği birim tasarlanacak.)

1

-

24
Açık otopark (100 araç)

-

-

-

Sığınak

(Yönetmelik gereği: TOPLAM İNŞAAT ALANI /20)

415

REKREASYON ALANI


Peyzajı düzenlenmiş açık ve yarı açık dinlenme ve spor alanları

 • Tenis

 • Yüzme havuzu

 • Etkinlik alanı

 • Çocuk parkı

-

-

-

Dalga kıran bölümünde yüzer iskeleler oluşturularak misafir teknelerin konaklamasına imkan verilmelidir.

-

-

-TOPLAM ALAN

5194 m²

SİRKÜLASYON (%60)

3116 m²

TOPLAM İNŞAAT ALANI

8310 m²


NOTLAR

 • Yat limanı, dört çıpalı yat limanı olarak düşünülmüş ve 80 yatın konaklamasına imkan verecek şekilde ihtiyaç programı hazırlanmıştır.

 • Aşağıda belirtilen toplam inşaat alanı programda belirtilen kapalı alanlar için hesaplanmıştır. Yat limanı ve destek birimleri içindeki gerekli alanlar ve rekreasyon alanları (M²) tasarımcıya bırakılmıştır.

 • Yat limanı hizmetlerinin genel anlamda sınıflandırılması;

 1. On-shore (Karada) (restoranlar, otoparklar, oyun alanları vs.)

 2. Shoreline (Sahilde) (kıyı koruma, yönetim binaları, rıhtım, vs.)

 3. Off-shore (Denizde) (yüzer rıhtım, çekek yerleri vs.)

 • Marina yönetim birimleri denizden liman girişine yakın ulaşılabilir bir yere yerleştirilmelidir.

 • WC, lavabo, temizlik odası uygun yerlerde, uygun adette yerleştirilmelidir.

 • Yatlara ulaşan servis yolları, çöp ve malzeme ulaşım yolları, taksi durağı düşünülmelidir.

 • Tur otobüslerinin yat limanı bölgesinde turistleri karşılamasına imkan veren alanlar düşünülmelidir.

 • Yat limanı içinde yatların katı atıklarının depolandığı birimler oluşturulmalıdır.

 • Engelliler için tasarımın dikkate alınması istenmektedir.

 • Toplam inşaat alanı en çok ±%10 arttırılabilir


Yüklə 194,78 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin