Kuram/teori, “olayların nasıl meydana geldiğini açıklayan bir dizi soyut ve genel ifade”den ibarettirYüklə 445 b.
tarix27.10.2017
ölçüsü445 b.Kuram/teori, “olayların nasıl meydana geldiğini açıklayan bir dizi soyut ve genel ifade”den ibarettir.

 • Kuram/teori, “olayların nasıl meydana geldiğini açıklayan bir dizi soyut ve genel ifade”den ibarettir.

 • Araştırmanın çeşitleri

 • Tasvir etme

 • Açıklama

 • Tahmin etme • 1. Araştırmacıya yol gösterir (Baston metaforu)

 • 2. Gerçekliği bazı boyutlarıyla görmemizi ve anlamamızı sağlar (ya da tersi)

 • 3. Hipotezler türetmeye yarar

 • 4. Araştırma bulgularını değerlendirmeye yarar • Kuramlar çoğu kez “model”lerden türetilir.

 • Örnek: Model Kuram

 • “biyolojik Yapısal-işlevselcilik

 • organizma”EKOLOJİK KURAM

 • EKOLOJİK KURAM

 • YAPISAL-İŞLEVSELCİLİK KURAMI

 • ÇATIŞMA KURAMI

 • FEMİNİZM KURAMI

 • SİMGESEL ETKİLEŞİMCİLİK KURAMI

 • TOPLUMSAL ALIŞVERİŞ KURAMI

 • AİLEVİ YAŞAM GELİŞİM KURAMI

 • AİLE SİSTEMLERİ KURAMI • Odak nokta: İnsan-Çevre İlişkisi

 • Önermeler:

 • 1. Organizma ve sosyal varlık olarak insan kendi çevresiyle etkileşim içindedir.

 • 2. İnsan yaşamının kalitesi ile çevrenin kalitesi karşılıklı olarak birbirine etki eder.

 • Hangi değişmelerin çevresel etkilerden kaynaklandığı her zaman açık olmadığı gibi değişmelerin tamamının çevreden kaynaklandığı da iddia edilemez. Sözgelimi yaşlılaşma (aging) gibi.

 • Çevrenin hangi ölçek düzeyinde (mikro, meso ve makro) davranışları açıklamada uygun olduğu belirsiz. • SOSYAL HİZMET(Çİ) İÇİN

 • EKOLOJİK KURAMIN YARARI NEDİR?

Odak noktası: Bütün-Parça ya da Grup-Toplum ilişkisi

 • Odak noktası: Bütün-Parça ya da Grup-Toplum ilişkisi

 • Önermeler:

 • Toplum, birbirleriyle karşılıklı ilişkiler içinde olan alt-sistemlerden oluşmaktadır.

 • Alt-sistemlerin her biri diğeri için işlevseldir. İşlevselliklerini koruduğu müddetçe de toplum istikrarlı ve dengelidir.

 • Düzen ve istikrara vurgu yapması nedeniyle değişmeleri göz ardı ettiği gibi bunları “işlev-bozucu” olarak görmek eğilimindedir.

 • Hangi işlevin sisteme ne şekilde hizmet ettiği belirsiz olduğu gibi hangi aile işlevlerinin hayati olduğu da tartışmalıdır. • SOSYAL HİZMET(Çİ) İÇİN

 • YAPISAL-İŞLEVSELCİ KURAMIN YARARI NEDİR?

Odak nokta: Gruplar Arası İlişkiler

 • Odak nokta: Gruplar Arası İlişkiler

 • Önermeler:

 • 1. Kıt kaynaklar toplumsal kümeleri birbirleriyle mücadele etmeye zorlar.

 • 2. Bu mücadele ve yarış nedeniyle toplumda ilişkiler denge ve istikrar üzerine değil çatışma üzerine oturur.

 • Olumsuz bir insan görüşünden hareket etmekte ve toplumsal ilişkiler konusunda karamsar bir tablo çizmektedir.

 • Toplumdaki dayanışma ve yardımlaşmayı ihmal ediyor.

 • Kurumsal süreçlere fazla odaklandığı için günlük yaşamı gözden kaçırmaktadır. • SOSYAL HİZMET(Çİ) İÇİN

 • ÇATIŞMA KURAMININ YARARI NEDİR?

Odak noktası: Cinsler Arası İlişkiler

 • Odak noktası: Cinsler Arası İlişkiler

 • Önermeler:

 • Ataerkil toplumda kadın ve erkek ilişkileri eşitsizlik temelinde gelişmiştir.

 • Kurumsal yapılar ve kültür bu eşitsiz ilişkileri ayakta tutarlar.

 • ‘Kadın perspektifi’nden baktığı için ailenin diğer üyelerini kenara itmektedir.

 • Nitel araştırmalara ağırlık verildiği için bulguların ne kadar genelleştirilebileceği bir soru işareti olarak kalmaktadır. • SOSYAL HİZMET(Çİ) İÇİN

 • FEMİNİST KURAMIN YARARI NEDİR?

Odak nokta: İnsan ve dünyası arasındaki “anlamlı” ve “karşılıklı ilişkiler”

 • Odak nokta: İnsan ve dünyası arasındaki “anlamlı” ve “karşılıklı ilişkiler”

 • Önermeler:

 • 1. İnsan, dünyayı, ona yüklediği anlamlar çerçevesinde algılar ve bu anlamlara göre davranır.

 • 2. Anlamlar, karşılıklı ilişkiler içinde oluşur.

 • Ailevi ilişkilere etki eden makro etkenleri ihmal etmektedir.

 • Anlaşmazlık ve çatışmalar anlam ve iletişim sorunlarına indirgenmektedir.

 • Davranışların irrasyonel ve bilinçsiz yönlerini hesaba katmamaktadır. • SOSYAL HİZMET(Çİ) İÇİN

 • SİMGESEL ETKİLEŞİMCİ KURAMIN YARARI NEDİR?

Odak noktası: İnsan İlişkileri

 • Odak noktası: İnsan İlişkileri

 • Önermeler:

 • İnsan, başkalarıyla kar-zarar temelinde (rasyonel) ilişkiler kurar.

 • Bu anlamda sosyal ilişki, bir mübadele (değiştirim) ilişkisidir.

 • Davranışların her zaman rasyonel olduğu varsayımından hareket etmektedir. Oysa ‘ticari insan’ tipi, her alanda ve her zaman söz konusu değildir.

 • İlişkilerde rol oynayan psikolojik ve kültürel faktörler hesaba katılmamaktadır. • SOSYAL HİZMET(Çİ) İÇİN

 • TOPLUMSAL ALIŞVERİŞ KURAMININ YARARI NEDİR?

EKOLOJİK KURAM

 • EKOLOJİK KURAM

 • YAPISAL-İŞLEVSELCİLİK KURAMI

 • ÇATIŞMA KURAMI

 • FEMİNİZM KURAMI

 • SİMGESEL ETKİLEŞİMCİLİK KURAMI

 • TOPLUMSAL ALIŞVERİŞ KURAMI

 • AİLEVİ YAŞAM GELİŞİM KURAMI

 • AİLE SİSTEMLERİ KURAMI • Odak nokta: Ailenin Gelişim Aşamaları

 • Önermeler:

 • Aile dinamik bir kurumdur.

 • Gelişim aşamalarına göre aile sürekli olarak üyelerden yeni görevler beklemektedir.

 • Yaşam aşamalarının net olarak ayırt edilmesi her zaman mümkün görülmemektedir. Bu aşamalar kültürel ve toplumsal olarak belirlenmiştir.

 • Uygulamalar çekirdek aile ile sınırlı kalmıştır.

 • Her ailenin aynı aşama ve süreçlerden geçtiği varsayılmaktadır. Çeşitlilik ve farklı deneyimler göz ardı edilmektedir. • SOSYAL HİZMET(Çİ) İÇİN

 • AİLEVİ YAŞAM GELİŞİM KURAMININ YARARI NEDİR?

Odak noktası: Sistem Olarak Aile

 • Odak noktası: Sistem Olarak Aile

 • Önermeler:

 • Aile, bir sistemdir.

 • Varolmak için tüm sistemler gibi aynı kurallara dayalı olarak çalışır.

 • Sistemler çevreyle ilişkiler sayesinde kendilerini yeniden üretirler (geribildirim).

 • Çok kavram geliştirilmiş, fakat ailenin nasıl işlediği çok az tasvir edilmiştir.

 • İşlev-bozucu öğelerin hakim olduğu ailelere uygulanmaktadır. Sağlıklı ailelerde nasıl uygulanacağı tartışmalıdır.

 • Bulguların sınırlı olması dolayısıyla genelleştirme sorunu var. • SOSYAL HİZMET(Çİ) İÇİN

 • AİLE SİSTEMLERİ KURAMININ YARARI NEDİR?

Her teori gerçekliğin (aile) bir boyutunu açıklamakta, diğer boyutlarını ihmal etmektedir. Bu bakımdan hiçbir teori holistik değildir.

 • Her teori gerçekliğin (aile) bir boyutunu açıklamakta, diğer boyutlarını ihmal etmektedir. Bu bakımdan hiçbir teori holistik değildir.

 • Teoriler güçlü ve zayıf yanlarıyla değerlendirilmeli ve hangi durumlarda hangisinin işlevsel olacağı kestirilmelidir.
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə