Lege codul fiscal nr. 1163-xiii din 24. 04. 1997Yüklə 2,57 Mb.
səhifə1/32
tarix08.01.2019
ölçüsü2,57 Mb.
#92787
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

 d:\moldlex\datalex\legi_rom\lp\a97\gparlament.gif

L E G E

 

Codul fiscal*

 

nr. 1163-XIII  din  24.04.1997

 


Republicat:
Republicat:
Republicat:
Publicat:


Monitorul Oficial al R.Moldova, ediţie specială din 08.02.2007
Monitorul Oficial al R.Moldova, ediţie specială din 25.03.2005

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.102-103/814 din 23.08.2001
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.62/522 din 18.09.1997


 

* * *

C U P R I N S

 

TITLUL IDISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Relaţiile reglementate de prezentul cod

Articolul 2. Sistemul fiscal al Republicii Moldova

Articolul 3. Legislaţia fiscală

Articolul 4. Tratatele internaţionale

Articolul 5. Noţiuni generale

Articolul 6. Impozite şi taxe şi tipurile lor

Articolul 7. Stabilirea, modificarea şi anularea impozitelor şi taxelor de stat şi locale

Articolul 8. Drepturile şi obligaţiile contribuabilului

Articolul 9. Administrarea fiscală

Articolul 10. Activitatea organelor cu atribuţii de administrare fiscală

Articolul 11. Apărarea drepturilor şi intereselor contribuabilului

 

TITLUL IIIMPOZITUL PE VENIT

 

Capitolul 1DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 12. Noţiuni

1.">Articolul 121. Perioada fiscală privind impozitul pe venitArticolul 13. Subiecţii impunerii

Articolul 14. Obiectul impunerii

Articolul 15. Cotele de impozit

1.">Articolul 151. Modul de determinare a obligaţiilor fiscale

2.">Articolul 152. Desemnarea procentuală

Articolul 16. Trecerea în cont a impozitelor

Articolul 17. Impozitarea venitului proprietarului decedat

 

Capitolul 2COMPOZIŢIA VENITULUI

Articolul 18. Sursele de venit impozabile

Articolul 19. Facilităţi acordate de patron

Articolul 20. Sursele de venit neimpozabile

Articolul 21. Reguli speciale referitoare la venit

Articolul 22. Nerecunoaşterea venitului în cazul pierderii forţate a proprietăţii

 

Capitolul 3DEDUCERILE AFERENTE ACTIVITĂŢII DE ÎNTREPRINZĂTOR

Articolul 23. Regula generală

Articolul 24. Deducerea cheltuielilor aferente activităţii de întreprinzător

Articolul 25. Deducerea dobînzilor aferente creditelor şi împrumuturilor

Articolul 26. Deducerea uzurii calculate

Articolul 27. Valoarea mijloacelor fixe

Articolul 28. Deducerea amortizării proprietăţii nemateriale

Articolul 29. Deducerea cheltuielilor legate de extracţia resurselor naturale irecuperabile

Articolul 30. Restricţiile privind deducerea impozitelor şi amenzilor

Articolul 31. Limitarea altor deduceri

Articolul 32. Reportarea pierderilor în viitor

 

Capitolul 4SCUTIRI ŞI ALTE DEDUCERI

Articolul 33. Scutiri personale

Articolul 34. Scutiri acordate soţiei (soţului)

Articolul 35. Scutiri pentru persoanele întreţinute

Articolul 36. Alte deduceri

 

Capitolul 5CREŞTEREA ŞI PIERDERILE DE CAPITAL

Articolul 37. Recunoaşterea şi determinarea creşterii şi pierderilor de capital

Articolul 38. Noţiuni referitoare la activele de capital

Articolul 39. Restricţiile privind deducerea pierderilor de capital

Articolul 40. Redistribuirea (transmiterea) proprietăţii între soţi

Articolul 41. Facilităţi la vînzarea locuinţei de bază

Articolul 42. Donaţiile

Articolul 43. Transmiterea proprietăţii ca urmare a decesului

 

Capitolul 6REGULI DE EVIDENŢĂ

Articolul 44. Metodele de evidenţă şi aplicarea lor

Articolul 45. Metoda procentajului îndeplinit

Articolul 46. Regimul evidenţei stocurilor de mărfuri şi materiale

Articolul 47. Evidenţa venitului rezultat din proprietatea comună

Articolul 48. Evidenţa deducerilor recuperate

 

Capitolul 7IMPOZITAREA UNOR CATEGORII DE CONTRIBUABILI

Articolul 49. Agenţii economici rezidenţi ai zonelor economice libere

1.">Articolul 491. Exclus

2.">Articolul 492. Exclus

Articolul 50. Activitatea de asigurare/reasigurare

Articolul 51. Autorităţile publice şi instituţiile publice scutite de impozit

1.">Articolul 511. Instituţiile medico-sanitare publice şi private

2.">Articolul 512. Administraţia zonei economice libere

3.">Articolul 513. Instituţiile de învăţămînt publice şi privateArticolul 52. Organizaţiile necomerciale

Articolul 53. Exclus

1.">Articolul 531. Întreprinderile create de societăţile orbilor, surzilor şi invalizilor

2.">Articolul 532. Asociaţiile de economii şi împrumut

3.">Articolul 533. Organizaţiile sindicale şi patronaleArticolul 54. Organizaţiile statelor străine, organizaţiile internaţionale şi personalul acestora

 

Capitolul 71REGIMUL FISCAL AL AGENŢILOR ECONOMICI SUBIECŢI

AI SECTORULUI ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

1.">Articolul 541. Subiecţii impunerii

1/1.">Articolul 541/1. Perioada fiscală

2.">Articolul 542. Obiectul impunerii

3.">Articolul 543. Cota de impozit

4.">Articolul 544. Modul de calculare, achitare şi declarare

 

Capitolul 8

REGIMUL FISCAL ÎN CAZUL ORGANIZĂRII, LICHIDĂRII ŞI

REORGANIZĂRII AGENŢILOR ECONOMICI

Articolul 55. Contribuţiile la capital

Articolul 56. Plăţile efectuate de agenţii economici

Articolul 57. Lichidarea agentului economic

Articolul 58. Reorganizarea agentului economic

Articolul 59. Regulile în cazul lichidării sau reorganizării agentului economic

 

Capitolul 9REGULI CU PRIVIRE LA SOCIETĂŢI ŞI FONDURI DE INVESTIŢII

Articolul 60. Determinarea venitului (sau pierderilor) societăţii

Articolul 61. Plăţile efectuate de societate

Articolul 62. Baza valorică ajustată a cotei-părţi a membrului societăţii

Articolul 63. Fondurile de investiţii

 

Capitolul 10IMPOZITAREA FONDURILOR NESTATALE DE PENSII

Articolul 64. Fondurile nestatale de pensii

Articolul 65. Exclus

Articolul 66. Deducerea vărsămintelor

Articolul 67. Restricţiile privind deducerea vărsămintelor

Articolul 68. Impozitarea venitului fondului nestatal de pensii

Articolul 69. Fondul nestatal calificat de pensii instituit în străinătate

 

Capitolul 101IMPOZITAREA NOTARILOR PUBLICI

1.">Articolul 691. Activitatea notarială

2.">Articolul 692. Subiectul impunerii

3.">Articolul 693. Obiectul impunerii

4.">Articolul 694. Cheltuielile notarului public

5.">Articolul 695. Cota de impozit

6.">Articolul 696. Modul de calculare, achitare şi declarare

 

Capitolul 11IMPOZITAREA NEREZIDENŢILOR. PREVEDERI SPECIALE

PENTRU TRATATELE INTERNAŢIONALE

Articolul 70. Dispoziţii generale privind divizarea surselor de venit ale nerezidenţilor

Articolul 71. Venitul nerezidenţilor obţinut în Republica Moldova

Articolul 72. Venitul obţinut peste hotarele Republicii Moldova

Articolul 73. Reguli de impozitare a veniturilor nerezidenţilor care nu desfăşoară activitate în Republica Moldova printr-o reprezentanţă permanentă

Articolul 74. Reguli de impozitare a veniturilor nerezidenţilor obţinute de la alte persoane rezidente

Articolul 75. Reguli de impozitare a nerezidenţilor care desfăşoară activitate în Republica Moldova printr-o reprezentanţă permanentă

Articolul 76. Reguli pentru nerezidenţi care au reprezentanţă pe teritoriul Republicii Moldova

Articolul 77. Reguli pentru nerezidenţi care exercită activitate pe şantierul de construcţie

Articolul 78. Venitul persoanei fizice care încetează a mai fi rezidentă sau care obţine statut de rezident

Articolul 79. Trecerea în cont a impozitelor

1.">Articolul 791. Exclus

2.">Articolul 792. Exclus

3.">Articolul 793. Prevederi speciale privind tratatele internaţionale

 

 

Capitolul 12REGIMUL FISCAL PENTRU DIVIDENDE

Articolul 80. Impozitarea dividendelor

1.">Articolul 801. Achitarea prealabilă a impozitului în cazul repartizării dividendelor

 

Capitolul 13

TRECEREA ÎN CONT A IMPOZITELOR

Articolul 81. Trecerea în cont a impozitelor calculate şi reţinute

Articolul 82. Trecerea în cont a impozitului achitat în străinătate

 

Capitolul 14PREZENTAREA DECLARAŢIEI CU PRIVIRE LA IMPOZITUL PE VENIT

ŞI A DOCUMENTULUI CU PRIVIRE LA VENITUL SOCIETĂŢII.

UTILIZAREA CODULUI FISCAL

Articolul 83. Prezentarea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit şi a documentului cu privire la venitul societăţii

Articolul 84. Achitarea impozitului în rate

Articolul 85. Semnarea declaraţiilor şi altor documente

Articolul 86. Utilizarea codului fiscal

Articolul 87. Termenele, modul, forma şi locul achitării impozitului

 

Capitolul 15REŢINEREA IMPOZITULUI LA SURSA DE PLATĂ

Articolul 88. Reţinerea impozitului din salariu

Articolul 89. Reţinerea impozitului din dobînzi

Articolul 90. Reţinerile din alte plăţi efectuate în folosul rezidentului

1.">Articolul 901. Reţinerea finală a impozitului din unele tipuri de venit

2.">Articolul 902. Exclus

Articolul 91. Reţinerile din veniturile nerezidentului

Articolul 92. Achitarea impozitelor reţinute la sursa de plată şi prezentarea către organele fiscale şi contribuabili a documentelor privind plăţile şi/sau impozitele reţinute

 

TITLUL IIITAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

 

Capitolul 1DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 93. Noţiuni generale

 

Capitolul 2SUBIECŢI ŞI OBIECTE IMPOZABILE

Articolul 94. Subiecţii impozabili

Articolul 95. Obiectele impozabile

 

Capitolul 3MODUL DE CALCULARE ŞI ACHITARE A T.V.A.

Articolul 96. Cotele T.V.A.

Articolul 97. Valoarea impozabilă a livrării impozabile

Articolul 98. Ajustarea valorii impozabile a livrării impozabile

Articolul 99. Livrările efectuate la un preţ mai mic decît cel de piaţă, fără efectuarea plăţii, în contul retribuirii muncii

Articolul 100. Valoarea impozabilă a mărfurilor importate

Articolul 101. Modul de calculare şi achitare a T.V.A.

1.">Articolul 1011. Restituirea T.V.A. la investiţii (cheltuieli) capitale

2.">Articolul 1012. Abrogat

3.">Articolul 1013. Restituirea T.V.A. la investiţii (cheltuieli) capitale în autovehicule pentru transportul a minimum 22 de persoane, cu excepţia şoferului

 

Articolul 102. Trecerea în cont a T.V.A. pe valorile materiale, serviciile procurate

 

Capitolul 4LIVRĂRILE SCUTITE DE T.V.A.

Articolul 103. Scutirea de T.V.A.

 

Capitolul 5IMPOZITAREA LA COTA ZERO A T.V.A.

Articolul 104. Livrările impozitate la cota zero

 

Capitolul 6LIVRĂRILE

Articolul 105. Livrările de mărfuri, servicii

Articolul 106. Livrările efectuate în cadrul realizării contractului de mandat

Articolul 107. Livrările efectuate în cadrul realizării contractului de comision şi contractului de administrare fiduciară

 

Capitolul 7TERMENELE OBLIGAŢIEI FISCALE

Articolul 108. Termenele obligaţiei fiscale

Articolul 109. Termenele obligaţiei fiscale în cazul importurilor

 

Capitolul 8LOCUL LIVRĂRII

Articolul 110. Locul livrării mărfurilor

Articolul 111. Locul livrării serviciilor

 

Capitolul 9ADMINISTRAREA T.V.A.

Articolul 112. Înregistrarea subiectului impozabil

1.">Articolul 1121. ExclusArticolul 113. Anularea înregistrării

Articolul 114. Perioada fiscală privind T.V.A.

Articolul 115. Declararea T.V.A. şi achitarea ei

Articolul 116. Trecerea în cont a T.V.A. în cazul datoriilor compromise

Articolul 117. Factura fiscală

1.">Articolul 1171. Cazuri speciale de eliberare a facturilor fiscaleArticolul 118. Evidenţa mărfurilor, serviciilor

1.">Articolul 1181. Registrul general electronic al facturilor fiscale

2.">Articolul 1182. Modul şi termenele de eliberare a formularelor de facturi fiscale

 

TITLUL IVACCIZELE

 

Capitolul 1DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 119. Noţiuni

 

Capitolul 2SUBIECŢII IMPUNERII, OBIECTELE IMPUNERII ŞI BAZA IMPOZABILĂ

Articolul 120. Subiecţii impunerii

Articolul 121. Obiectele impunerii şi baza impozabilă

 

Capitolul 3COTELE ACCIZELOR, MODUL DE CALCULARE ŞI TERMENELE DE ACHITARE

Articolul 122. Cotele accizelor

Articolul 123. Modul de calculare şi termenele de achitare a accizelor

1.">Articolul 1231. Modul de calculare a accizelor la ţigaretele cu filtruArticolul 124. Înlesniri la plata accizelor

Articolul 125. Trecerea la cont şi restituirea accizelor achitate

1.">Articolul 1251. Impozitarea stocului de mărfuri supuse accizelor

 

Capitolul 4

ÎNREGISTRAREA, ANULAREA ŞI SUSPENDAREA ÎNREGISTRĂRII SUBIECŢILOR

IMPUNERII. EVIDENŢA MĂRFURILOR SUPUSE ACCIZELOR CE SE

EXPEDIAZĂ (SE TRANSPORTĂ). DECLARAREA ACHITĂRII ACCIZELOR

Articolul 126. Înregistrarea subiecţilor impunerii

1.">Articolul 1261. Anularea şi suspendarea înregistrării subiecţilor impuneriiArticolul 127. Evidenţa mărfurilor supuse accizelor ce se expediază (se transportă). Declararea achitării accizelor

 

Capitolul 5ADMINISTRAREA ACCIZELOR

Articolul 128. Controlul efectuat de organele fiscale şi organele vamale

Anexa nr.1 Mărfurile supuse accizelor

Anexa nr.2 Cota accizului pentru mijloacele de transport

 

 TITLUL V

ADMINISTRAREA FISCALĂ

 

Capitolul 1DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 129. Noţiuni

1.">Articolul 1291. Expedierea şi înmînarea actelor organelor Serviciului Fiscal de StatArticolul 130. Raporturile reglementate

Articolul 131. Organele cu atribuţii de administrare fiscală

 

Capitolul 2ORGANUL FISCAL

Articolul 132. Sarcina de bază şi principiile generale de organizare a organului fiscal

Articolul 133. Atribuţiile organului fiscal

Articolul 134. Drepturile organului fiscal şi ale funcţionarului fiscal

Articolul 135. Exclus

Articolul 136. Obligaţiile organului fiscal şi ale funcţionarului fiscal

Articolul 137. Exclus

Articolul 138. Exclus

Articolul 139. Exclus

Articolul 140. Exclus

Articolul 141. Exclus

Articolul 142. Exclus

Articolul 143. Exclus

Articolul 144. Exclus

Articolul 145. Ridicarea documentelor şi/sau a maşinilor de casă şi de control

Articolul 146. Postul fiscal

Articolul 147. Colaborarea organului fiscal cu autorităţile publice

Articolul 148. Selectarea, încadrarea şi concedierea funcţionarilor fiscali

Articolul 149. Gradele de calificare ale funcţionarilor fiscali

Articolul 150. Exclus

Articolul 151. Apărarea drepturilor şi intereselor funcţionarilor fiscali

Articolul 152. Asigurarea materială şi socială a funcţionarului fiscal

Articolul 153. Răspunderea funcţionarului fiscal. Dreptul de a contesta acţiunile lui

 

Capitolul 3ALTE ORGANE CU ATRIBUŢII DE ADMINISTRARE FISCALĂ

1.">Articolul 1531. ExclusArticolul 154. Atribuţiile şi drepturile organelor vamale

Articolul 155. Obligaţiile organelor vamale

Articolul 156. Atribuţiile serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale

Articolul 157. Drepturile serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale

Articolul 158. Obligaţiile serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale

Articolul 159. Actele serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale

Articolul 160. Organizarea şi funcţionarea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale

 

Capitolul 4EVIDENŢA CONTRIBUABILILOR

Articolul 161. Dispoziţii generale

Articolul 162. Atribuirea codului fiscal

Articolul 163. Locul, termenele şi modul de atribuire a codului fiscal

Articolul 164. Registrul fiscal de stat

Articolul 165. Utilizarea codului fiscal

Articolul 166. Aportul autorităţilor publice la evidenţa contribuabililor

1.">Articolul 1661. Aportul Băncii Naţionale a Moldovei în evidenţa instituţiilor financiare licenţiateArticolul 167. Obligaţiile în cazul deschiderii, modificării sau închiderii conturilor bancare

Articolul 168. Anularea codului fiscal

 

Capitolul 5OBLIGAŢIA FISCALĂ

Articolul 169. Naşterea şi modificarea obligaţiei fiscale

Articolul 170. Modul de stingere a obligaţiei fiscale

Articolul 171. Stingerea obligaţiei fiscale prin achitare

Articolul 172. Stingerea obligaţiei fiscale, inclusiv a restanţelor, prin anulare

Articolul 173. Stingerea obligaţiei fiscale prin prescripţie

Articolul 174. Stingerea obligaţiei fiscale prin scădere

1.">Articolul 1741. Stingerea simplificată a obligaţiei fiscale prin scădereArticolul 175. Stingerea obligaţiei fiscale prin compensare

Articolul 176. Restituirea sumei plătite în plus şi a sumei care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită

Articolul 177. Stingerea obligaţiei fiscale prin executare silită

Articolul 178. Data stingerii obligaţiei fiscale

Articolul 179. Succesiunea stingerii obligaţiilor fiscale

Articolul 180. Modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale

 

Capitolul 6
Yüklə 2,57 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə