Meslekî eğitim sistemimiziYüklə 445 b.
tarix21.08.2018
ölçüsü445 b.
#73867Dünyadaki teknolojik gelişmeler bir yandan ekonomik büyüme ve refah ortamı oluştururken, diğer yandan yeni çalışma ortamlarına ve biçimlerine, bireylerin ve toplumların eğitim yoluyla hazırlanması gerçeğini ortaya koymuştur.

 • Dünyadaki teknolojik gelişmeler bir yandan ekonomik büyüme ve refah ortamı oluştururken, diğer yandan yeni çalışma ortamlarına ve biçimlerine, bireylerin ve toplumların eğitim yoluyla hazırlanması gerçeğini ortaya koymuştur.Bu gerçekten hareketle; iş piyasasının ihtiyaçlarına cevap verebilen, ilköğretim, genel orta öğretim ve yüksek öğretim sistemleri ile bütünlük içerisinde, modern, esnek ve kaliteli bir mesleki eğitim sistemi için yeni bir yaklaşım oluşturulması çalışmalarına başlanmıştır.

 • Bu gerçekten hareketle; iş piyasasının ihtiyaçlarına cevap verebilen, ilköğretim, genel orta öğretim ve yüksek öğretim sistemleri ile bütünlük içerisinde, modern, esnek ve kaliteli bir mesleki eğitim sistemi için yeni bir yaklaşım oluşturulması çalışmalarına başlanmıştır.

İş piyasasındaki arz talep dengesini gözeten hayat boyu öğrenme ilkelerine fırsat veren bir mesleki ve teknik eğitim sistemi geliştirmek,

 • İş piyasasındaki arz talep dengesini gözeten hayat boyu öğrenme ilkelerine fırsat veren bir mesleki ve teknik eğitim sistemi geliştirmek,

 • Mesleki ve teknik eğitim sisteminin karar alma, uygulama ve izleme süreçlerine ulusal ve yerel düzeylerdeki paydaşların katılımını sağlamaktır.

 • Mesleki ve teknik eğitim sisteminde yer alan ulusal ve yerel düzeylerdeki bütün paydaşların kurumsal kapasitelerini güçlendirmek,Meslekî eğitim sistemimizi;

 • Meslekî eğitim sistemimizi;

  • 12 yıllık zorunlu eğitime geçiş için alt yapı oluşturacak şekilde düzenlemek,
  • AB ve gelişmiş ülkelerdeki eğitim sistemi ile eşgüdümlü hale getirmek,
  • Hayat boyu öğrenme ilkeleri doğrultusunda ve iş piyasasındaki arz talep dengesini gözetecek şekilde düzenlemek.


İş Piyasası ve Beceri İhtiyacı Anketi ile

  • İş Piyasası ve Beceri İhtiyacı Anketi ile
  • Çalışmanın yapıldığı illerdeki iş piyasasının yapısı
  • Hangi mesleklerin gelecekte popüler olacağı ya da olmayacağı
  • İş piyasasında ihtiyaç duyulan meslekler ve
  • İhtiyaç duyulan beceriler vb.
  • konuların tespit edilmesi hedeflenmiştir.


2004-2005 yıllarında yapılan sektör ve iş analizi çalışmalarında 2., 3. ve 4. seviyelerde toplam 576 mesleğe ilişkin analiz çalışmaları tamamlanmıştır.

 • 2004-2005 yıllarında yapılan sektör ve iş analizi çalışmalarında 2., 3. ve 4. seviyelerde toplam 576 mesleğe ilişkin analiz çalışmaları tamamlanmıştır.

 • ISCED 97’ ye Göre 51 Genel Alanda Tespit Edilen

 • 4. Seviye 245

 • 3. Seviye 253

 • 2. Seviye 78

 • -----------------------------

 • Toplam 576 meslek analiziTV Muhabirliği

 • TV Muhabirliği

 • Müşteri Temsilciliği

 • Fuar Organizasyonu

 • Yaşlı Bakımı

 • Engelli Bakımı

 • PVC Doğrama ve Montaj

 • Petrol-Rafineri

 • Deri İşleme

 • Çelik Konstrüksiyon

 • Teknik Yapım-Yayın

 • Raylı Sistemler İşletme

 • Plastik Sanatlar

 • Uçak Elektroniği

 • Lojistik

 • Host/HosteslikUluslararası entegrasyonu sağlamak amacıyla Eğitimin Uluslararası Standart Sınıflandırılması (ISCED’97) sistemi kullanılmıştır.

 • Uluslararası entegrasyonu sağlamak amacıyla Eğitimin Uluslararası Standart Sınıflandırılması (ISCED’97) sistemi kullanılmıştır.

 • Bu kapsamda program geliştirme çalışmaları Sosyal Ortaklarla (TOBB, TUSIAD, TESK, TİSK, TÜRK-İŞ, DİSK, HAK-İŞ ) birlikte Bakanlığımız koordinesinde yürütülmüştür

 • 2004–2005 eğitim-öğretim yılında, proje kapsamında geliştirilen 17 alan 64 dalda 9–10–11–12. sınıfların programları Talim ve Terbiye Kurulu tarafından onaylanmış ve pilot okullarda uygulanmaya başlanmıştır.ISCED’97 de yer alan mesleki eğitim alanları doğrultusunda ve sektör taraması sonuçlarına göre toplam 42 alanda 192 dal programı,Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca 02.06.2006 tarih 269 sayılı kurul kararı ile kabul edilerek Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında 2006-2007 eğitim-öğretim yılından itibaren Türkiye genelinde uygulanmaktadır.

 • ISCED’97 de yer alan mesleki eğitim alanları doğrultusunda ve sektör taraması sonuçlarına göre toplam 42 alanda 192 dal programı,Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca 02.06.2006 tarih 269 sayılı kurul kararı ile kabul edilerek Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında 2006-2007 eğitim-öğretim yılından itibaren Türkiye genelinde uygulanmaktadır.

 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca 14.09.2007 tarih 152 sayılı kurul kararı ile 42 alanda 197 dal programı kabul edilmiştir.Temmuz 2010 itibarıyla Türkiye genelinde uygulamaya konulan 58 alanın 10, 11 ve 12 sınıflarına ait yaklaşık 6900 modüler eğitim materyali programda yer almaktadır.

 • Temmuz 2010 itibarıyla Türkiye genelinde uygulamaya konulan 58 alanın 10, 11 ve 12 sınıflarına ait yaklaşık 6900 modüler eğitim materyali programda yer almaktadır.

 • Tüm modüller öğrenci ve öğretmenler tarafından kullanılmak üzere www.megep.meb.gov.tr adresinde ve ilgili genel müdürlük sayfalarında yayınlanmaktadır.Ulusal meslek standartlarını ve yeterlilikleri kapsayan,

 • Ulusal meslek standartlarını ve yeterlilikleri kapsayan,

 • Uluslararası kıyaslanabilirlik ve denklik için gerekli altyapıyı oluşturan,

 • İşgücünün serbest dolaşımını kolaylaştıran,

 • Yaşam boyu öğrenme ilkelerini destekleyen,

 • İşverenin kaliteli insan gücüne erişimini kolaylaştırıp, istihdamı artıran,

 • İşletmelerin rekabet gücünü artıran

 • Bireylere çalışma alanı ile ilgili güvence sağlayan,

 • Adil, şeffaf ve güvenilir bir sistemdir.Ulusal mesleki yeterlilik sistemini kurmak ve işletmeyi hedefleyen Meslekî Yeterlilik Kurumu AB uyum yasaları çerçevesinde TBMM Genel Kurulunda oybirliği ile kabul edildi.

 • Ulusal mesleki yeterlilik sistemini kurmak ve işletmeyi hedefleyen Meslekî Yeterlilik Kurumu AB uyum yasaları çerçevesinde TBMM Genel Kurulunda oybirliği ile kabul edildi.

  • Kabul tarihi:21 Eylül 2006
  • Kanun No:5544
  • 07 Ekim 2006 tarih, 26312 sayılı R.G.
 • MEGEP, Ulusal Meslek Standartları Kurumu (UMSK) kanun tasarısı taslağının 5544 sayılı MYK kanununa dönüştürülmesinde destek sağlamıştır.

 • MYK çalışanlarının kullanımına yönelik bir rehber niteliğinde ve ilgili kanun, yönetmelikler ve uygulama rehber ve yönergelerinden oluşan MYK El kitabı hazırlanmıştır.Ulusal meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek.

 • Ulusal meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek.

 • Standartları belirlenecek meslekleri belirlemek ve bu standartları hazırlayacak kurum ve kuruluşları tespit etmek.

 • Ulusal meslekî yeterlilikler alanındaki eğitim ve öğretim kurumlarını ve programlarını akredite edecek kurumları belirlemek.

 • Sınav ve belgelendirme sistemi kapsamında; yeterliliği belgelendirecek yetkilendirilmiş kurumları belirlemek ve sınavlarda başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak.

 • Türkiye'de çalışmak isteyen yabancıların sahip oldukları meslekî yeterlilik sertifikalarının doğruluğunu belirlemek.

Sorun : Modüller bir ya da birden fazla yeterliliği kazandırmayı hedefleyen öğretim materyalleridir ve çoğunlukla birbirinin devamı niteliğindedir. Mevcut yapıda modüller adeta birer ünite olarak algılanmakta 1. basamak modülden başarılı olamadığı halde öğrencinin takip eden modüllerde başarılı olması halinde sınıfı geçmesine imkan verilmektedir.

 • Sorun : Modüller bir ya da birden fazla yeterliliği kazandırmayı hedefleyen öğretim materyalleridir ve çoğunlukla birbirinin devamı niteliğindedir. Mevcut yapıda modüller adeta birer ünite olarak algılanmakta 1. basamak modülden başarılı olamadığı halde öğrencinin takip eden modüllerde başarılı olması halinde sınıfı geçmesine imkan verilmektedir.Problem : İşletmede yapılan beceri eğitimlerinde işletmeler öğrencileri ucuz iş gücü olarak görmekte, öğretim programlarında belirtilen kazanımlarla ilgisi olmayan farklı işleri yaptırmaktadır.

 • Problem : İşletmede yapılan beceri eğitimlerinde işletmeler öğrencileri ucuz iş gücü olarak görmekte, öğretim programlarında belirtilen kazanımlarla ilgisi olmayan farklı işleri yaptırmaktadır.Problem : Halk eğitim merkezleri genellikle istihdama yönelik meslek edindirme kurs faaliyetlerinden ziyade okuma yazma ve hobi kurslarına ağırlık vermeye başlamıştır.

 • Problem : Halk eğitim merkezleri genellikle istihdama yönelik meslek edindirme kurs faaliyetlerinden ziyade okuma yazma ve hobi kurslarına ağırlık vermeye başlamıştır.Problem : Çalışma piyasasında sertifikasız meslek elemanları çalıştırılmakta ve var olan belgeler kişilerin yeterliklerini göstermemektedir.

 • Problem : Çalışma piyasasında sertifikasız meslek elemanları çalıştırılmakta ve var olan belgeler kişilerin yeterliklerini göstermemektedir.Problem : Tüm meslekî ortaöğretim kurumlarında modüler sistem uygulamaları yaygınlaştırılmış olmasına rağmen henüz yaygın eğitim kurumlarında bu mümkün olamamıştır. Bu durum MYK tarafından verilecek belgelendirme sisteminde standartizasyon sağlanmasına engel olacaktır.

 • Problem : Tüm meslekî ortaöğretim kurumlarında modüler sistem uygulamaları yaygınlaştırılmış olmasına rağmen henüz yaygın eğitim kurumlarında bu mümkün olamamıştır. Bu durum MYK tarafından verilecek belgelendirme sisteminde standartizasyon sağlanmasına engel olacaktır.Problem : Çalışanlar işyerlerinden kaynaklanan bir zorlama olmadığı sürece mesleklerime ilişkin yeni geliştirilen yeterlilikleri kazanma yoluna gitmemektedirler. Bu da bu kişilerin işten çıkarılmalarına ve yerlerini bu yeterliliklere sahip kişilere bırakmaları anlamına gelmektedir.

 • Problem : Çalışanlar işyerlerinden kaynaklanan bir zorlama olmadığı sürece mesleklerime ilişkin yeni geliştirilen yeterlilikleri kazanma yoluna gitmemektedirler. Bu da bu kişilerin işten çıkarılmalarına ve yerlerini bu yeterliliklere sahip kişilere bırakmaları anlamına gelmektedir.Problem : 3308 sayılı (değişik 4702 sayılı kanun) Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu kapsamında oluşturulan İl Meslekî Eğitim Kurulu ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu kapsamında oluşturulan İl İstihdam Kurulu incelendiğinde üyelerinin aynı kurum temsilcilerinden oluşmakta ve işlevsel olma özelliklerini kaybetmişlerdir.

 • Problem : 3308 sayılı (değişik 4702 sayılı kanun) Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu kapsamında oluşturulan İl Meslekî Eğitim Kurulu ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu kapsamında oluşturulan İl İstihdam Kurulu incelendiğinde üyelerinin aynı kurum temsilcilerinden oluşmakta ve işlevsel olma özelliklerini kaybetmişlerdir.Problem : Meslekî ve teknik öğretmenlerinin teknolojik gelişmelere paralel olarak hazırlanan yeterliliğe dayalı modüler öğretim programlarının gereği donanıma sahip olmamasıdır.

 • Problem : Meslekî ve teknik öğretmenlerinin teknolojik gelişmelere paralel olarak hazırlanan yeterliliğe dayalı modüler öğretim programlarının gereği donanıma sahip olmamasıdır.Problem : Ülkemizde halen etkili bir yönlendirme ve kariyer rehberliği sistemi yoktur.

 • Problem : Ülkemizde halen etkili bir yönlendirme ve kariyer rehberliği sistemi yoktur.Problem : Ülkemizde iş piyasasının etkili olarak planlanabilmesi için halen işgücü piyasası ihtiyaç analizleri yapılmamaktadır.

 • Problem : Ülkemizde iş piyasasının etkili olarak planlanabilmesi için halen işgücü piyasası ihtiyaç analizleri yapılmamaktadır.Problem : Meslekî-teknik eğitim kurumlarındaki alan ve dallar ihtiyaç analizine dayalı olarak açılmamaktadır.

 • Problem : Meslekî-teknik eğitim kurumlarındaki alan ve dallar ihtiyaç analizine dayalı olarak açılmamaktadır.Problem : Genel lise mezunlarının çoğunluğunun üniversiteye girememeleri ve istihdam edilememeleri.

 • Problem : Genel lise mezunlarının çoğunluğunun üniversiteye girememeleri ve istihdam edilememeleri.Problem : Meslekî-teknik eğitim kurumlarının atölye donanımlarının yenileştirilmesinde, yeni teknolojilerin takibinde bütçe kaynaklarının yeterli olmaması.

 • Problem : Meslekî-teknik eğitim kurumlarının atölye donanımlarının yenileştirilmesinde, yeni teknolojilerin takibinde bütçe kaynaklarının yeterli olmaması.

Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin