Modül biLGİ formu seviYEYüklə 210,97 Kb.
tarix03.01.2019
ölçüsü210,97 Kb.
#89959

DERS BİLGİ FORMU

DERSİN ADI

TEKNİK RESİM

BÖLÜM

İNŞAAT

PROGRAM

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

DÖNEMİ
DERSİN DİLİ

Türkçe

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu Ders

Meslek Dersi

Seçmeli Ders

XÖN ŞARTLAR
SÜRE VE DAĞILIMI

Haftalık Ders SaatiOkul Eğitimi Süresi

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi)

Toplam

4

(18+15+13)=46

44

(30+30+30)=90

KREDİ

Ders Kredisi

AKTS Kredisi

(1kredi=25-30 saat)

(1modül=1 kredi)

6

DERSİN AMACI

Bu ders ile öğrenciye, teknik resim araç-gereçlerini kullanarak düzlem ve cisimlerin çizimlerini yapabilecektir.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

VE YETERLİKLER

 1. Teknik çizim uygulamalarını

 2. İzdüşüm çizimlerini

 3. Perspektif ve cismin temel görünüş çizimlerini

yapabilecektir.

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI

(MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)Hafta

Modüller/İçerik/Konular

1

Teknik çizimin Temel Esasları

2

Ölçekli çizim

3

Ölçekli çizim

4

Ölçülendirme

5

Geometrik çizimler

6

Düzlemin izdüşümü

7

Geometrik cisimlerin izdüşümü

8

Ara sınav

9

Geometrik cisimlerin izdüşümü

10

Düzlemlerin arakesiti

11

Basit parçaların perspektifi

12

Basit parçaların perspektifi

13

Temel görünüş çizimleri

14

Parçaların tam kesitleri ve tarama

EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI VE DONANIM

Ortam

Donanım

İş Yeri

Çizim salonu, Teknik resim masası, teknik resimde kullanılan kalemler ve kağıtlar, silgi, gönye ve yazı şablonuÖLÇME VE

DEĞERLENDİRME

Not/açıklama/öneri:

Yöntem

Uygulanan yöntem

Yüzde (%)

Ara sınavlarÖdevlerProjelerDönem ödeviLaboratuarDiğerDönem sonu sınavıKAYNAKLAR
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR


MODÜL BİLGİ FORMU

MODÜL : TEKNİK ÇİZİM

MODÜLÜN KODU :

BÖLÜM : İNŞAAT

PROGRAM : İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

DERS : TEKNİK RESİM

SÜRE : 30/18

KREDİ : 1

ÖN KOŞUL :

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ : Sınıf ortamında teorik ve görsel olarak sunum, uygulamalı çizim.
EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI : Sınıf ortamında projeksiyon cihazı, katalog ve standart broşürleri, Teknik resim masası, teknik resimde kullanılan kalemler ve kağıtlar, silgi, gönye ve yazı şablonu
MODÜLÜN AMACI : Bu modülü başarıyla tamamlayan öğrenci, TSE ve ISO teknik resim standartlarına uygun çizim yapabilecek ve norm yazı yazabilecektir.

ÖĞRENME HEDEFLERİ :

Öğrenci;

1-Teknik çizimin temel esaslarını uygulayabilecektir

2-Ölçekli çizim yapabilecektir,

3-Ölçülendirme yapabilecektir,

4-Geometrik çizimler yapabilecektir.


İÇERİK :

A- Teknik çizimin temel esasları

 1. Teknik resimde kullanılan araç ve gereçler

  1. Resim masaları ve tahtaları

  2. Cetveller

  3. Gönyeler

  4. Pergeller

  5. Şablonlar

  6. Kalemler

  7. Silgi

 2. Standart kağıt ölçüleri

 3. Teknik resimde kullanılan çizgiler

  1. Çeşitleri

  2. Kullanıldığı yerler

  3. Çizimde dikkat edilecek noktalar

B- Ölçekli çizim

 1. Ölçek

 2. Ölçek çeşitleri

 3. Ölçek hesaplamaları

a-Uzunluk hesaplamaları

b-Alan hesaplamaları 1. Ölçekli çizim

C- Ölçülendirme

1. Ölçülendirmenin önemi,

2. Ölçülendirmenin kuralları,

3. Ölçülendirmenin elemanları, 1. Ölçü sınır ve bağlama çizgisi,

 2. Ölçü çizgisi,

 3. Ölçü okları,

 4. Ölçü rakamları,

 5. Ölçülerin resim üzerinde dağılışı,


D- Geometrik çizimler

 1. Doğru çizimi

 2. Doğruya dik çıkma

 3. Doğru parçasının istenilen sayıda eşit parçaya bölünmesi

 4. Dik açının oluşturulması

 5. Daire içersine düzgün çokgen çizimi

 1. Üçgen çizimi

 2. Dörtgen çizimi

 3. Beşgen çizimi

 4. Yıldız çizimi

 5. Altıgen çizimiÖLÇME VE DEĞERLENDİRME : Dönem boyu sınıf ve ödev çalışmalarında yapılan çizimler üzerinde öğrenci;

 • Teknik çizim yapma esaslarını uygular

 • Ölçekli çizim yapar

 • Çizim üzerinde ölçülendirme yapar

 • Geometrik çizimler yapar


AÇIKLAMALAR :

İŞLEM ANALİZ FORMU


MESLEĞİN ADI : İNŞAAT TEKNİKERİ

İŞ : TEKNİK ÇİZİM YAPMAK

İŞLEM NO : 1 -1

İŞLEMİN ADI: TEKNİK ÇİZİMİN TEMEL ESASLARINI UYGULAMAK

YETERLİK : TEKNİK ÇİZİM UYGULAMAK

ORTAM (Araç-gereç;ekipman ve koşullar) : Teknik resim masası, teknik resimde kullanılan kalemler ve kağıtlar, silgi, gönye ve yazı şablonu

İŞLEMİN STANDARDI : TS 88, TS 11397, TS11398, TS 5456, TS 10848, TS10849 Standartları

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TUTUM

 1. Teknik resimde kullanılan araç gereçleri seçmek

 2. Kağıt ölçülerini belirlemek

 3. Çizgi çeşitlerini çizmek

 4. Standart yazı tiplerini kullanmak 1. Teknik resimde kullanılan araç ve gereçler

a.Resim masaları ve tahtaları

b.Cetveller

c.Gönyeler

d.Pergeller

e.Şablonlar

f.Kalemler

g.Silgi


 1. Standart kağıt ölçüleri

 2. Teknik resimde kullanılan çizgiler

  1. Çeşitleri

  2. Kullanıldığı yerler

  3. Çizimde dikkat edilecek noktalar
 1. Teknik resim araç ve gereçleri kullanmak

 2. Norm yazı yazmak

 1. Planlı çalışmak

 2. Zamanı iyi kullanmak

 3. Temiz ve dikkatli çalışmakNOT :

İşin yapılış süresi : 1 Saat

Öğrenim süresi : 3 saat


İŞLEM ANALİZ FORMU


MESLEĞİN ADI : İNŞAAT TEKNİKERİ

İŞ : TEKNİK ÇİZİM YAPMAK

İŞLEM NO : 1 -2

İŞLEMİN ADI: ÖLÇEKLİ ÇİZİM YAPMAK

YETERLİK : TEKNİK ÇİZİM UYGULAMAK

ORTAM (Araç-gereç;ekipman ve koşullar) : Teknik resim masası, teknik resimde kullanılan kalemler ve kağıtlar, silgi, gönye ve yazı şablonu

İŞLEMİN STANDARDI : TS 88, TS 11397, TS11398, TS 5456, TS 10848, TS10849

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TUTUM

 1. Uzunluk hesaplarını yapmak

 2. Alan hesaplarını yapmak

 3. Basit geometrik şekillerin ölçekli resmini çizmek

 4. Küçültme ve büyültme ölçeğiyle resim çizmek

 5. Resmi kontrol etmek1.Ölçek

2.Ölçek çeşitleri

3.Ölçek hesaplamaları

a-uzunluk hesaplamaları

b-alan hesaplamaları

4.Ölçekli çizim 1. Uygun ölçeği belirlemek

 2. Çizim araç ve gereçlerini kullanmak
 1. Planlı çalışmak

 2. Zamanı iyi kullanmak

 3. Temiz ve dikkatli çalışmakNOT :

İşin yapılış süresi : 2 Saat

Öğrenim süresi : 5 saati


İŞLEM ANALİZ FORMU


MESLEĞİN ADI : İNŞAAT TEKNİKERİ

İŞ : TEKNİK ÇİZİM YAPMAK

İŞLEM NO : 1 -3

İŞLEMİN ADI: ÖLÇÜLENDİRME YAPMAK

YETERLİK : TEKNİK ÇİZİM UYGULAMAK

ORTAM (Araç-gereç;ekipman ve koşullar) : Teknik resim masası, teknik resimde kullanılan kalemler ve kağıtlar, silgi, gönye ve yazı şablonu

İŞLEMİN STANDARDI : TS 88, TS 11397, TS11398, TS 5456, TS 10848, TS10849

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TUTUM

1. Görünüşleri verilen cismin ölçülendirme çizgilerini çizmek,

2. Çizgilere sınır ve bağlama çizgisi çizmek,

3. Ölçü okları çizmek,

4. Ölçü rakamlarını yazmak,

5. Kontrol etmek.


1. Ölçülendirmenin önemi,

2. Ölçülendirmenin kuralları,

3. Ölçülendirmenin elemanları,

a.Ölçü sınır ve bağlama çizgisi,

b.Ölçü çizgisi,

c.Ölçü okları,

d.Ölçü rakamları,

e.Ölçülerin resim üzerinde dağılışı,
1. Çizim araç ve gereçlerini kullanmak,

2. Uygun çizgi kalınlığını tespit etmek,

3. Ölçekli çizim yapmak,

4. Ölçülendirme yapmak,
 1. Planlı çalışmak

 2. Zamanı iyi kullanmak

 3. Temiz ve dikkatli çalışmakNOT :

İşin yapılış süresi : 3 Saat

Öğrenim süresi : 5 Ders saati

İŞLEM ANALİZ FORMU


MESLEĞİN ADI : İNŞAAT TEKNİKERİ

İŞ : TEKNİK ÇİZİM YAPMAK

İŞLEM NO : 1 -4

İŞLEMİN ADI: GEOMETRİK ÇİZİMLER YAPMAK

YETERLİK : TEKNİK ÇİZİM UYGULAMAK

ORTAM (Araç-gereç;ekipman ve koşullar) : Teknik resim masası, teknik resimde kullanılan kalemler ve kağıtlar, silgi, gönye ve yazı şablonu

İŞLEMİN STANDARDI : TS 88, TS 11397, TS11398, TS 5456, TS 10848, TS10849

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TUTUM

 1. Kâğıt yerleşim planını belirlemek

 2. Yardımcı çizgileri çizmek

 3. Doğru çizmek

 4. Doğruya dik çıkmak

 5. Doğru parçasını istenilen sayıda eşit parçaya bölmek

 6. Dik açıyı oluşturmak

 7. Daire içersine düzgün çokgen çizmek

 8. Çizimi koyulaştırmak

 9. Yardımcı çizgileri silmek

 10. Antet doldurmak

 1. Doğru çizimi

 2. Doğruya dik çıkma

 3. Doğru parçasının istenilen sayıda eşit parçaya bölünmesi

 4. Dik açının oluşturulması

 5. Daire içersine düzgün çokgen çizimi

a.Üçgen çizimi

b.Dörtgen çizimi

c.Beşgen çizimi

d.Yıldız çizimi

e.Altıgen çizimi


  1. Çizim araç ve gereçlerini kullanmak,

  2. Uygun çizgi kalınlığını tespit etmek,

  3. Norm yazı yazmak
 1. Planlı çalışmak

 2. Zamanı iyi kullanmak

 3. Temiz ve dikkatli çalışmak

 4. Norm yazı yazmak

 5. Yerleşim planına dikkat etmek

 6. Antet doldurmak
NOT :

İşin yapılış süresi : 3 Saat

Öğrenim süresi : 5 Ders saatiMODÜL BİLGİ FORMU

MODÜL : İZDÜŞÜM ÇİZİMLERİ

MODÜLÜN KODU :

BÖLÜM : İNŞAAT

PROGRAM : İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

DERS : TEKNİK RESİM

SÜRE : 30/15

KREDİ : 1

ÖN KOŞUL :

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ : Sınıf ortamında teorik ve görsel olarak sunum, uygulamalı çizim.
EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI : Sınıf ortamında projeksiyon cihazı, katalog ve standart broşürleri, Teknik resim masası, teknik resimde kullanılan kalemler ve kağıtlar, silgi, gönye ve yazı şablonu
MODÜLÜN AMACI : Bu modülü başarıyla tamamlayan öğrenci, düzlemin ve geometrik cisimlerin izdüşümünü ve düzlemlerin arakesitlerini çizebilecektir.

ÖĞRENME HEDEFLERİ :

Öğrenci;

1-Düzlemin izdüşüm çizimini yapabilecektir,

2- Geometrik cisimlerin izdüşüm çizimini yapabilecektir,

3- Düzlemin arakesit çizimini yapabilecektir,

.
İÇERİK :A- Düzlemin izdüşümü

 1. Alın düzlemine dik düzlemlerin tanımı ve konumları

 2. Yer düzlemine dik düzlemlerin tanımı ve konumları

 3. Profil düzlemine dik düzlemlerin tanımı ve konumları

 4. Gelişigüzel düzlemlerin tanımı ve konumları

B- Geometrik cisimlerin izdüşümü

 1. Düzgün dört yüzlü prizma tanımı ve çeşitleri

 2. Çok yüzlü prizma tanımı ve çeşitleri

 3. Konik cisminler tanımı ve çeşitleri

 4. Eğik kesilmiş prizma tanımı ve çeşitleri

 5. Eğik kesilmiş konik cisminler tanımı ve çeşitleri

C- Düzlemlerin arakesiti

 1. Kesme düzlemi tanımı ve kuralları

 2. Her iki düzlemi de kesecek şekilde kesme düzlemlerinin belirlenmesi

 3. Gelişigüzel konumlu iki düzlemin, kesme düzlemi metodu ile ara kesitinin çizilmesi.


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME : Dönem boyu sınıf ve ödev çalışmalarında yapılan çizimler üzerinde öğrenci;


AÇIKLAMALAR :

İŞLEM ANALİZ FORMU


MESLEĞİN ADI : İNŞAAT TEKNİKERİ

İŞ : TEKNİK ÇİZİM YAPMAK

İŞLEM NO : 2 – 1

İŞLEMİN ADI: DÜZLEMİN İZDÜŞÜMÜNÜ ÇİZMEK

YETERLİK : İZDÜŞÜM ÇİZİMLERİ YAPMAK

ORTAM (Araç-gereç;ekipman ve koşullar) : Teknik resim masası, teknik resimde kullanılan kalemler ve kağıtlar, silgi, gönye ve yazı şablonu

İŞLEMİN STANDARDI : TS 88, TS 11397, TS11398, TS 5456, TS 10848, TS10849

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TUTUM

 1. Alın düzlemine dik düzlemin izdüşümlerini çizmek

 2. Yer düzlemine dik düzlemin izdüşümlerini çizmek

 3. Profil düzlemine dik düzlemin izdüşümlerini çizmek

 4. İzdüşüm düzlemlerinden birine paralel diğer ikisine eğik doğruların izdüşümünü çizmek

 5. Gelişigüzel düzlemin izdüşümlerini çizmek. 1. Alın düzlemine dik düzlemlerin tanımı ve konumları

 2. Yer düzlemine dik düzlemlerin tanımı ve konumları

 3. Profil düzlemine dik düzlemlerin tanımı ve konumları

 4. Gelişigüzel düzlemlerin tanımı ve konumları
 1. Teknik resimde kullanılan araç ve gereçleri kullanmak

 2. Norm yazı yazmak

 3. Standartlara uygun çizgi çizmek
 1. Planlı çalışmak

 2. Zamanı iyi kullanmak

 3. Temiz ve dikkatli çalışmak

 4. Norm yazı yazmak

 5. Yerleşim planına dikkat etmek

 6. Antet doldurmak
NOT :

İşin yapılış süresi : 3 Saat

Öğrenim süresi : 5 Ders saati


İŞLEM ANALİZ FORMU


MESLEĞİN ADI : İNŞAAT TEKNİKERİ

İŞ : TEKNİK ÇİZİM YAPMAK

İŞLEM NO : 2 – 2

İŞLEMİN ADI: GEOMETRİK CİSİMLERİN İZDÜŞÜMÜNÜ ÇİZMEK

YETERLİK : İZDÜŞÜM ÇİZİMLERİ YAPMAK

ORTAM (Araç-gereç;ekipman ve koşullar) : Teknik resim masası, teknik resimde kullanılan kalemler ve kağıtlar, silgi, gönye ve yazı şablonu

İŞLEMİN STANDARDI : TS 88, TS 11397, TS11398, TS 5456, TS 10848, TS10849

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TUTUM

 1. Düzgün dört yüzlü prizmanın izdüşümlerini çizmek

 2. Çok yüzlü prizmanın izdüşümlerini çizmek

 3. Konik cismin izdüşümlerini çizmek

 4. Eğik kesilmiş prizmanın izdüşümlerini çizmek

 5. Eğik kesilmiş konik cismin izdüşümlerini çizmek


 1. Düzgün dört yüzlü prizma tanımı ve çeşitleri

 2. Çok yüzlü prizma tanımı ve çeşitleri

 3. Konik cisminler tanımı ve çeşitleri

 4. Eğik kesilmiş prizma tanımı ve çeşitleri

 5. Eğik kesilmiş konik cisminler tanımı ve çeşitleri 1. Teknik resimde kullanılan araç ve gereçleri kullanmak

 2. Norm yazı yazmak

 3. Standartlara uygun çizgi çizmek

 4. Geometrik cisimlerin izdüşümlerini çizme

 1. Planlı çalışmak

 2. Zamanı iyi kullanmak

 3. Temiz ve dikkatli çalışmak

 4. Norm yazı yazmak

 5. Yerleşim planına dikkat etmek

 6. Antet doldurmak
NOT :

İşin yapılış süresi : 3 Saat

Öğrenim süresi : 5 Ders saati


İŞLEM ANALİZ FORMU


MESLEĞİN ADI : İNŞAAT TEKNİKERİ

İŞ : TEKNİK ÇİZİM YAPMAK

İŞLEM NO : 2 – 3

İŞLEMİN ADI: DÜZLEMLERİN ARAKESİTİNİ ÇİZMEK

YETERLİK : İZDÜŞÜM ÇİZİMLERİ YAPMAK

ORTAM (Araç-gereç;ekipman ve koşullar) : Teknik resim masası, teknik resimde kullanılan kalemler ve kağıtlar, silgi, gönye ve yazı şablonu

İŞLEMİN STANDARDI : TS 88, TS 11397, TS11398, TS 5456, TS 10848, TS10849

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TUTUM

 1. Düzlemin konumunu tespit etmek.

 2. Düzlemin temel izdüşümlerini çizmek.

 3. Her iki düzlemi de kesecek şekilde kesme düzlemlerini çizmek.

 4. Düzlemlerle kesme düzleminin kesme noktalarını bulmak.

 5. Kesme noktalarını diğer izdüşüm düzlemine taşımak.

 6. Ara kesitleri bulmak.

 7. Görünürlük kontrolünü yapmak.


 1. Kesme düzlemi tanımı ve kuralları

 2. Her iki düzlemi de kesecek şekilde kesme düzlemlerinin belirlenmesi

 3. Gelişigüzel konumlu iki düzlemin, kesme düzlemi metodu ile ara kesitinin çizilmesi

 1. Düzlemin konumunu tespit etmek.

 2. Düzlemin temel izdüşümlerini çizme

 3. Her iki düzlemi de kesecek şekilde kesme düzlemlerini çizme.

 4. Düzlemlerle kesme düzleminin kesme noktalarını bulma

 5. Kesme noktalarını diğer izdüşüm düzlemine taşıma.

 6. Ara kesitleri bulma.

 7. Görünürlük kontrolünü yapma

 1. Planlı çalışmak

 2. Zamanı iyi kullanmak

 3. Temiz ve dikkatli çalışmak

 4. Norm yazı yazmak

 5. Yerleşim planına dikkat etmek

 6. Antet doldurmak
NOT :

İşin yapılış süresi : 3 Saat

Öğrenim süresi : 5 Ders saati

MODÜL BİLGİ FORMU

MODÜL : PERSPEKTİF VE CİSMİN TEMEL GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ

MODÜLÜN KODU :

BÖLÜM : İNŞAAT

PROGRAM : İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

DERS : TEKNİK RESİM

SÜRE : 30/13

KREDİ : 1

ÖN KOŞUL :

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ : Sınıf ortamında teorik ve görsel olarak sunum, uygulamalı çizim.
EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI : Sınıf ortamında projeksiyon cihazı, katalog ve standart broşürleri, Teknik resim masası, teknik resimde kullanılan kalemler ve kağıtlar, silgi, gönye ve yazı şablonu
MODÜLÜN AMACI : Bu modülü başarıyla tamamlayan öğrenci, perspektif, görünüş ve kesit çizebilecek, tarama yapabilecektir.

ÖĞRENME HEDEFLERİ :

Öğrenci;   1. Basit parçaların perspektifini çizebilecektir,

   2. Temel görünüş çizimlerini yapabilecektir,

   3. Parçaların tam kesitlerini çizebilecektir ve tarama yapabilecektir.


İÇERİK :

A- Basit parçaların perspektifi

 1. Perspektifin özellikleri

 2. Perspektifin çeşitleri

 3. Görünüş resimlerinden perspektif çıkarmak


B- Temel görünüş çizimleri

 1. Temel izdüşüm düzlemleri

 2. Nokta, doğru ve düzlemlerin izdüşümleri

 3. Perspektifi verilen resimlerin üç görünüşünü çizme


C- Parçaların tam kesitleri ve tarama

 1. Kesit alma yeri ve yönleri

 2. Kesit çizgileri

   1. Çizgi türü

   2. Çizgi kalınlığı

 1. Görünüş çizgileri

 1. Çizgi türü

 2. Çizgi kalınlığı

 1. Tarama çizgileri

 1. Çizgi türü

 2. Çizgi kalınlığı

 1. Tarama teknikleri

 1. Tam tarama

 2. Kısmi tarama


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME : Dönem boyu sınıf ve ödev çalışmalarında yapılan çizimler üzerinde öğrenci;

 • Basit parça perspektif çizimlerini yapar

 • Nokta, Doğru ve düzlem izdüşüm çizimlerini yapar

 • Perspektif resmin görünüşlerin çizimlerini yapar

 • Parça kesitlerin çizimini yapar

 • Çizimlerde tarama tekniklerini uygularAÇIKLAMALAR :

İŞLEM ANALİZ FORMU


MESLEĞİN ADI : İNŞAAT TEKNİKERİ

İŞ : TEKNİK ÇİZİM YAPMAK

İŞLEM NO : 3 – 1

İŞLEMİN ADI: BASİT PARÇALARIN PERSPEKTİFİNİ ÇİZMEK

YETERLİK : PERSPEKTİF VE CİSMİN TEMEL GÖRÜNÜŞLERİNİ ÇİZMEK

ORTAM (Araç-gereç;ekipman ve koşullar) : Teknik resim masası, teknik resimde kullanılan kalemler ve kağıtlar, silgi, gönye ve yazı şablonu

İŞLEMİN STANDARDI : TS 88, TS 11397, TS11398, TS 5456, TS 10848, TS10849

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TUTUM

 1. Perspektifin çeşitlerini belirlemek

 2. Basit geometrik cisimlerin perspektiflerinin çizimini yapmak 1. Perspektifin özellikleri

 2. Perspektifin çeşitleri

 3. Görünüş resimlerinden perspektif çıkarmak
  1. İki ve üç boyutta verilen resimlerin özelliğine göre perspektif çeşidinin ve görünüş sayısının yorumlanması

 1. Planlı çalışmak

 2. Zamanı iyi kullanmak

 3. Temiz ve dikkatli çalışmak

 4. Norm yazı yazmak

 5. Yerleşim planına dikkat etmek

 6. Antet doldurmak
NOT :

İşin yapılış süresi : 3 Saat

Öğrenim süresi : 5 Ders saati


İŞLEM ANALİZ FORMU


MESLEĞİN ADI : İNŞAAT TEKNİKERİ

İŞ : TEKNİK ÇİZİM YAPMAK

İŞLEM NO : 3 – 2

İŞLEMİN ADI: TEMEL GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİNİ YAPMAK

YETERLİK : PERSPEKTİF VE CİSMİN TEMEL GÖRÜNÜŞLERİNİ ÇİZMEK

ORTAM (Araç-gereç;ekipman ve koşullar) : Teknik resim masası, teknik resimde kullanılan kalemler ve kağıtlar, silgi, gönye ve yazı şablonu

İŞLEMİN STANDARDI : TS 88, TS 11397, TS11398, TS 5456, TS 10848, TS10849

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TUTUM

 1. Perspektifi verilen resimlerin çizilecek görünüşlerini belirlemek

 2. Kâğıt yerleşim planını belirlemek

 3. Yardımcı çizgileri çizmek

 4. Görünüş taslağını çizmek

 5. Çizimi koyulaştırmak

 6. Yardımcı çizgileri silmek
 1. Temel izdüşüm düzlemleri

 2. Nokta, doğru ve düzlemlerin izdüşümleri

 3. Perspektifi verilen resimlerin üç görünüşünü çizme
 1. İki ve üç boyutta verilen resimlerin görünüşlerinin çıkarılması

 1. Planlı çalışmak

 2. Zamanı iyi kullanmak

 3. Temiz ve dikkatli çalışmak

 4. Norm yazı yazmak

 5. Yerleşim planına dikkat etmek

 6. Antet doldurmak
NOT :

İşin yapılış süresi : 2 Saat

Öğrenim süresi : 4 Ders saati


İŞLEM ANALİZ FORMU


MESLEĞİN ADI : İNŞAAT TEKNİKERİ

İŞ : TEKNİK ÇİZİM YAPMAK

İŞLEM NO : 3 – 3

İŞLEMİN ADI: PARÇALARIN TAM KESİTLERİNİ ÇİZMEK VE TARAMA YAPMAK

YETERLİK : PERSPEKTİF VE CİSMİN TEMEL GÖRÜNÜŞLERİNİ ÇİZMEK

ORTAM (Araç-gereç;ekipman ve koşullar) : Teknik resim masası, teknik resimde kullanılan kalemler ve kağıtlar, silgi, gönye ve yazı şablonu

İŞLEMİN STANDARDI : TS 88, TS 11397, TS11398, TS 5456, TS 10848, TS10849

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TUTUM

 1. Resim kağıdını masaya tespit etmek

 2. Kesit alma yerini ve yönünü belirlemek

 3. Kesit yüzeyinin dış hatları kesit çizgileriyle ile çizmek

 4. Kesit yüzeyi arkasında kalan kısımları görünüş çizgileri ile çizmek

 5. Kesit ve görünüşlerde tarama yapmak

 6. Resmi ölçülendirmek
 1. Kesit alma yeri ve yönleri

 2. Kesit çizgileri

a.Çizgi türü

b.Çizgi kalınlığı 1. Görünüş çizgileri

a.Çizgi türü

b.Çizgi kalınlığı 1. Tarama çizgileri

a.Çizgi türü

b.Çizgi kalınlığı 1. Tarama teknikleri

a.Tam tarama

b.Kısmi tarama 1. Kesit almak

 2. Tarama yapmak

 3. Ölçülendirme yapmak

 1. Planlı çalışmak

 2. Zamanı iyi kullanmak

 3. Temiz ve dikkatli çalışmak

 4. Norm yazı yazmak

 5. Yerleşim planına dikkat etmek

 6. Antet doldurmak
NOT :

İşin yapılış süresi : 2 Saat

Öğrenim süresi : 4 Ders saati

Yüklə 210,97 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin