Mühazirə 30 saat İxtisas: Rİm pedaqogikanın mövzusu və vəzifələriYüklə 14,6 Kb.
tarix10.01.2022
ölçüsü14,6 Kb.
#110063
növüTədris planı

Fənnin adı: Pedaqogika

Müəllimin adı: Kamal Camalov

Tədris ili: 2019- 2020 \ mühazirə 30 saat

İxtisas: RİM
 1. Pedaqogikanın mövzusu və vəzifələri

 2. Uşaqların yaş xüsusiyyətləri

 3. Pedaqogikanın inkişaf tarixi

 4. Pedaqoji proses: mahiyyəti və mərhələləri

 5. Pedaqoji kateqoriyalar

 6. Pedaqogikanın funksiyaları

 7. Milli pedaqogikanın əsas vəzifələri

 8. Pedaqoji elmlər sistemi

 9. Pedqaqogikanın mənbələri

 10. Pedaqogikanın başqa elmlərlə əlaqəsi

 11. Pedaqogikanın fəlsəfə ilə əlaqəsi

 12. Pedaqogikanın sosiologiya ilə əlaqəsi

 13. Pedaqogikanın fiziologiya ilə əlaqəsi

 14. Pedaqogikanın psixologiya ilə əlaqəsi

 15. Pedaqogikanın etika ilə əlaqəsi

 16. Pedaqogikanın tədqiqat metodları

 17. Emprik tədqiqat metodları

 18. Nəzəri tədqiqat metodları

 19. Riyazi tədqiqat metodları

 20. Pedaqoji eksperiment və onun mərhələləri

 21. Şəxsiyyətin inkişafı və formalaşması

 22. Şəxsiyyətin inkişafı və formalaşmasında irsiyyətin rolu

 23. Şəxsiyyətin inkişafı və formalaşmasında mühitin rolu

 24. Şəxsiyyətin inkişafı və formalaşmasında tərbiyənin rolu

 25. Uşaqların yaş xüsusiyyətlərini bilməyin əhəmiyyəti

 26. Çağalıq dövrünün yaş xüsusiyyətləri

 27. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların yaş xüsusuyyətləri

 28. Kiçik məktəbyaşlı uşaqların psixofizioloji xüsusiyyətləri

 29. Təhsil sistemi haqqında məlumat

 30. Təhsilin məzmunu haqda məlumat

 31. Tədris planı

 32. Tədris proqramı

 33. Tədris ədəbiyyatı

 34. Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsipləri

 35. Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 36. Təhsilin formaları

 37. Təhsilin səviyyələri

 38. Didaktika haqqında anlayış

 39. Təlim prosesi

 40. Təlim prosesinin quruluşu

 41. Didaktikanın müasir vəzifələri

 42. Təlimin prinsipləri

 43. Təlimin funksiyaları

 44. Təlimin həyatla, əməklə əlaqələndirilməsi prinsipi.

 45. Təlimdə elmilik prinsipi

 46. Təlimdə sistematiklik və ardıcıllıq prinsipi

 47. Təlimdə əyanilik prinsipi

 48. Təlimdə şüurluluq və fəallıq prinsipi

 49. Təlimdə biliklərin möhkəmləndirilməsi prinsipi

 50. Təlimdə müvafiqlik prinsipi

 51. Təlimdə fərdi yanaşma prinsipi

 52. Təlim üsulları haqqında məlumat

 53. Təlimin söz üsulları

 54. Təlimin əyani üsulları

 55. Təlimin praktik üsulları

 56. Dərslik və kitab üzərində müstəqil iş

 57. Yeni təlim metodları

 58. Təlim texnologiyalarının struktur və funksional komponentləri

 59. Təlim texnologiyalarının yaradılması və tətbiqi prinsipləri

 60. “Əqli hücum” yeni təlim metodu kimi

 61. , “BİBÖ” yeni təlim metodu kimi

 62. “Venn diaqramı” yeni təlim metodu kimi

 63. “Söz zənciri” yeni təlim metodu kimi

 64. “Söz assosiasiyaları” yeni təlim metodu kimi

 65. “Qar topası” yeni təlim metodu kimi

 66. “İnsert” yeni təlim metodu kimi

 67. “Diskussiya” yeni təlim metodu kimi

 68. “Debat” yeni təlim metodu kimi

 69. “Rollu oyunlar” yeni təlim metodu kimi

 70. Təlimin təşkilat formaları haqqında

 71. Dərs təlimin əsas təşkilat forması kimi

 72. Ev tapşırıqları

 73. Ekskursiyalar

 74. Fakultativ məşgələlər

 75. Dərs və onun əlamətləri

 76. Dərsin tipləri və quruluşu

 77. Dərsə verilən tələblər

 78. Müəllimin dərsə hazırlanması

 79. İnteqrativ dərslərin təşkili və keçirilməsinə verilən tələblər

 80. Dərsə verilən yeni didaktik tələblər

 81. Dərsə verilən tərbiyəedici və inkişafetdirici funksiyaları

 82. Dərsə verilən təşkilati tələblər

 83. Təlim müvəffəqiyyətinə nəzarətin əhəmiyyəti

 84. Nəzarətin tərkib hissələri

 85. Təlim nəticələrinin yoxlanması üsulları

 86. Qiymətləndirmə və qiymətləndirmə meyarları

 87. Məktəbdaxili qiymətləndirmə növləri

Yüklə 14,6 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə