Mühazirə 60 saat İxtisas: Təhsildə sosial pixoloji xidmət I kurs (qrup123)Yüklə 16,8 Kb.
tarix10.01.2022
ölçüsü16,8 Kb.
#106088
növüTədris planı

Fənnin adı: Pedaqogika

Müəllimin adı: Süleymanova Şəhla Zal qızı

Tədris ili: 2019- 2020 \ mühazirə 60 saat

İxtisas: Təhsildə sosial pixoloji xidmət I kurs (qrup123) 1. Pedaqogikanın mövzusu və vəzifələri

 2. Uşaqların yaş xüsusiyyətləri

 3. Pedaqogikanın inkişaf tarixi

 4. Pedaqoji proses: mahiyyəti və mərhələləri

 5. Pedaqoji kateqoriyalar

 6. Pedaqogikanın funksiyaları

 7. Milli pedaqogikanın əsas vəzifələri

 8. Pedaqoji elmlər sistemi

 9. Pedqaqogikanın mənbələri

 10. Pedaqogikanın başqa elmlərlə əlaqəsi

 11. Pedaqogikanın fəlsəfə ilə əlaqəsi

 12. Pedaqogikanın sosiologiya ilə əlaqəsi

 13. Pedaqogikanın fiziologiya ilə əlaqəsi

 14. Pedaqogikanın psixologiya ilə əlaqəsi

 15. Pedaqogikanın etika ilə əlaqəsi

 16. Pedaqogikanın tədqiqat metodları

 17. Emprik tədqiqat metodları

 18. Nəzəri tədqiqat metodları

 19. Pedaqoji proses haqqında

 20. Pedaqoji prosesin mərhələləri

 21. Şəxsiyyətin inkişafı və formalaşması

 22. Şəxsiyyətin inkişafı və formalaşmasında irsiyyətin rolu

 23. Şəxsiyyətin inkişafı və formalaşmasında mühitin rolu

 24. Şəxsiyyətin inkişafı və formalaşmasında tərbiyənin rolu

 25. Uşaqların yaş xüsusiyyətləri

 26. Çağalıq dövrünün yaş xüsusiyyətləri

 27. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların yaş xüsusuyyətləri

 28. Kiçik yaşlı məktəblilərin yaş xüsusiyyətləri

 29. Təhsil sistemi haqqında məlumat

 30. Təhsilin məzmunu haqda məlumat

 31. Tədris planı

 32. Tədris proqramı

 33. Tədris ədəbiyyatı

 34. Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsipləri

 35. Azərbaycan Respublikasında təhsilin əsas məqsədi

 36. Təhsilin formaları

 37. Təhsilin pillələri və səviyyələri

 38. Didaktika haqqında anlayış

 39. Təlim prosesi

 40. Təlim prosesinin quruluşu

 41. Didaktikanın müasir vəzifələri

 42. Təlimin prinsipləri

 43. Təlimin vəzifələri

 44. Təlimin həyatla, əməklə əlaqələndirilməsi prinsipi.

 45. Təlimdə elmilik prinsipi

 46. Təlimdə sistematiklik və ardıcıllıq prinsipi

 47. Təlimdə əyanilik prinsipi

 48. Təlimdə şüurluluq və fəallıq prinsipi

 49. Təlimdə biliklərin möhkəmləndirilməsi prinsipi

 50. Təlimdə müvafiqlik prinsipi

 51. Təlimdə fərdi yanaşma prinsipi

 52. Təlim üsulları haqqında məlumat

 53. Təlimin söz üsulları

 54. Təlimin əyani üsulları

 55. Təlimin praktik üsulları

 56. Dərslik və kitab üzərində müstəqil iş

 57. Yeni təlim metodları

 58. Təlim texnologiyalarının struktur və funksional komponentləri

 59. Təlim texnologiyalarının yaradılması və tətbiqi prinsipləri

 60. “Əqli hücum” yeni təlim metodu

 61. , “BİBÖ” yeni təlim metodu

 62. “Venn diaqramı” yeni təlim metodu

 63. “Söz zənciri” yeni təlim metodu

 64. “Söz assosiasiyaları” yeni təlim metodu

 65. “Qar topası” yeni təlim metodu

 66. “İnsert” yeni təlim metodu

 67. “Diskussiya” yeni təlim metodu

 68. “Debat” yeni təlim metodu

 69. “Rollu oyunlar” yeni təlim metodu

 70. Təlimin təşkilat formaları haqqında

 71. Dərs təlimin əsas təşkili forması kimi

 72. Ev tapşırıqları

 73. Ekskursiyalar

 74. Fakultativ məşgələlər

 75. Dərs və onun əlamətləri

 76. Dərsin tipləri və quruluşu

 77. Dərsə verilən tələblər

 78. Müəllimin dərsə hazırlanması

 79. İnteqrativ dərslərin təşkili və keçirilməsinə verilən tələblər

 80. Dərsə verilən didaktik tələblər

 81. Dərsə verilən tərbiyəedici və inkişafetdirici tələblər

 82. Dərsə verilən təşkilati tələblər

 83. Təlim müvəffəqiyyətinə nəzarətin əhəmiyyəti

 84. Nəzarətin tərkib hissələri

 85. Təlim nəticələrinin yoxlanması üsulları

 86. Qiymətləndirmə və qiymətləndirmə meyarları

 87. Məktəbdaxili qiymətləndirmə növləri

 88. Tərbiyə prosesinin xüsusiyyətləri

 89. Tərbiyə prosesinin quruluşu

 90. Tərbiyənin məzmunu

 91. Tərbiyənin prinsipləri

 92. Tərbiyənin həyatla və əməklə əlaqələndirilməsi prinsipi

 93. Tərbiyədə yaş və fərdi xüsusiyyətlərin nəzərə alınması prinsipi

 94. Tərbiyədə hörmət və tələbkarlıq prinsipi

 95. Tərbiyənin tələblərdə vahidlik prinsipi

 96. Tərbiyədə nikbinlik prinsipi

 97. Tərbiyənin sözlə əməlin vəhdəti prinsipi

 98. Tərbiyənin üsulları haqqında anlayış

 99. Şüurun və əqidənin formalaşmasına xidmət edən tərbiyə üsulları

 100. Fəaliyyətin təşkilinə və davranış təcrübəsinin formalaşmasına xidmət edən tərbiyə üsulları

 101. Fəaliyyət və davranışın stimullaşdırılması üzrə tərbiyə üsulları

 102. Nümunə tərbiyə üsulu

 103. Mənəvi tərbiyənin mahiyyəti və məzmunu

 104. Əxlaq haqqında ümumi məlumat

 105. Əxlaq tərbiyəsinin mahiyyəti və vəzifələri

 106. Əxlaq tərbiyəsinin məzmunu

 107. Əxlaq tərbiyəsinin formalaşdırılması yolları

 108. Ağıl anlayışı haqqında

 109. Ağıl tərbiyəsinin mahiyyəti

 110. Ağıl tərbiyəsinin vasitələri

 111. Ağıl tərbiyəsinin yolları

 112. Əmək tərbiyəsinin mahiyyəti

 113. Əmək tərbiyəsinin vəzifələri

 114. Əmək tərbiyəsinin sistemi

 115. Peşəyönümü

 116. Estetik tərbiyənin mahiyyəti

 117. Estetik tərbiyənin yolları

 118. Estetik tərbiyənin vəzifələri

 119. Fiziki tərbiyə və onun vəzifələri

 120. Fiziki tərbiyənin vasitələri

 121. İqtisadi tərbiyənin məzmunu

 122. İqtisadi tərbiyənin vəzifələri

 123. Ekoloji tərbiyənin məzmunu

 124. Ekoloji tərbiyənin vəzifələri

 125. Dünyagörüşünün formalaşması

 126. Dini dünyagörüşünün mahiyyəti

 127. Ailə tərbiyəsinin vəzifələri

 128. Ailə tərbiyəsinin səmərəlilik şərtləri

 129. Ailə tərbiyəsinin müasir problemləri

 130. Sosial-iqtisadi cətinliklərin ailədə tərbiyə işinə təsiri

 131. Azuşaqlı və ya təkuşaqlı ailələrin sayının artması ailə tərbiyəsinin problemi kimi

 132. Gənc ailələrin müstəqilliyi müasir ailə tərbiyəsinin problemi kimi

 133. Nəzarətsiz televeziya verilişlərinin uşaqlara təsiri ailə tərbiyəsində mühüm problem kimi

 134. Müasir məktəbdə tərbiyə işinin vəziyyəti

 135. Mövcud tərbiyə sistemindəki çatışmazlıqların səbəbləri

 136. “Tərbiyə konsepsiyaları” anlayışı

 137. Müasir pedaqogikada tərbiyə konsepsiyaları

 138. “Humanist tərbiyə” konsepsiyası

 139. Məktəbin idarə olunması

 140. Məktəb rəhbərləri

 141. Məktəbdə metodiki işlər

 142. Pedaqoji şura

 143. Məktəbdaxili nəzarət

 144. Məktəb sənədləri

 145. Məktəbin maddi-texniki bazası

 146. Məktəbdə tədris-pedaqoji sənədlər

 147. Pedaqoji peşənin mahiyyəti

 148. Müəllimin hüquq və vəzifələri

 149. Pedaqoji bacarıqlar və pedaqoji ustalıq

 150. Müəllimin pedaqoji keyfiyyətləri

Yüklə 16,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin