Ocak yaş grubu: 48-60 ay öĞretmen adiYüklə 395,07 Kb.
səhifə1/5
tarix30.10.2017
ölçüsü395,07 Kb.
#22908
  1   2   3   4   5

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI OCAK AYI AYLIK EĞİTİM PLANI

OKUL ADI:

TARİH: OCAK

YAŞ GRUBU: 48-60 AY

ÖĞRETMEN ADI:

AYLAR

OCAK

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

BİLİŞSEL GELİŞİM

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.)

Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
(Göstergeleri: Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek durumu inceler. Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.)
Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.
(Göstergeleri: Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler. Eksilen ya da eklenen nesneyi söyler. Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.)

Kazanım 4. Nesneleri sayar.
(Göstergeleri: İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. Sıra bildiren sayıyı söyler.)

Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.
(Göstergeleri: Nesne/varlığın adını söyler. Nesne/varlığın rengini söyler. Nesne/varlığın uzunluğunu söyler. Nesne/varlığın kullanım amaçlarını söyler.)
Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.
(Göstergeleri: Nesne/varlıkları birebir eşleştirir.)
Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.
(Göstergeleri: Nesne/varlıkları rengine göre gruplar. Nesne/varlıkları şekline göre gruplar. Nesne/varlıkları büyüklüğüne göre gruplar. Nesne/varlıkları miktarına göre gruplar.)

Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
(Göstergeleri: Nesne/varlıkların rengini ayırt eder, karşılaştırır. Nesne/varlıkların kullanım amaçlarını ayırt eder, karşılaştırır.)

Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.

(Göstergeleri: Nesnenin mekândaki konumunu söyler.

Mekânda konum alır.)
Kazanım 13. Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.
(Göstergeleri: Gösterilen sembolün anlamını söyler.)

Kazanım 14. Nesnelerle örüntü oluşturur.
(Göstergeleri: En çok üç öğeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler. Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi söyler.)

Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar. 
(Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.)

Kazanım 19. Problem durumlarına çözüm üretir.
(Göstergeleri: Probleme yaratıcı çözüm yolları önerir.)
Kazanım 20. Nesne/sembollerle grafik hazırlar.
(Göstergeleri: Nesneleri kullanarak grafik oluşturur. Nesneleri sembollerle göstererek grafik oluşturur. Grafiği oluşturan nesneleri ya da sembolleri sayar. Grafiği inceleyerek sonuçları açıklar.)
DİL GELİŞİMİ

Kazanım 1. Sesleri ayırt eder.
(Göstergeleri: Sesin geldiği yönü söyler. Sesin özelliğini söyler. Verilen sese benzer sesler çıkarır.)

Kazanım 2. Sesini uygun kullanır. 
(Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını ayarlar. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin şiddetini ayarlar.)

Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.
(Göstergeleri: Düz cümle kurar. Olumsuz cümle kurar. Soru cümlesi kurar. Bileşik cümle kurar. Cümlelerinde öğeleri doğru kullanır.)

Kazanım 4. Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır.
(Göstergeleri: Cümle kurarken isim kullanır. Cümle kurarken fiil kullanır. Cümle kurarken sıfat kullanır. Cümle kurarken çoğul ifadeler kullanır.)
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.
(Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar. Jest ve mimikleri anlar. Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır. Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür. Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır. Sohbete katılır.)

Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.
(Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar. Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır. Zıt anlamlı sözcükleri kullanır.)

Kazanım 7. Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar.
(Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinledikleri/izlediklerini açıklar. Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.)

Kazanım 8. Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
(Göstergeleri: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir. Dinledikleri/izlediklerini başkalarına anlatır. Dinledikleri/izlediklerini müzik yoluyla sergiler. Dinledikleri/izlediklerini drama yoluyla sergiler.)

Kazanım 10. Görsel materyalleri okur.
(Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler.)

Kazanım 11. Okuma farkındalığı gösterir.
(Göstergeleri: Okumayı taklit eder.)
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM

Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
(Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.)

Kazanım 5. Bir olay ya da durumla ilgili olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir.
(Göstergeleri: Olumsuz duygularını olumlu sözel ifadeler kullanarak açıklar. Olumsuz duygularını olumlu davranışlarla gösterir.

Kazanım 7. Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.
(Göstergeleri: Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar. Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.)

Kazanım 8. Farklılıklara saygı gösterir.
(Göstergeleri: Kendisinin farklı özellikleri olduğunu söyler. İnsanların farklı özellikleri olduğunu söyler. Etkinliklerde farklı özellikteki çocuklarla birlikte yer alır.)

Kazanım 12. Değişik ortamlardaki kurallara uyar. 
(Göstergeleri: Kuralların gerekli olduğunu söyler. Nezaket kurallarına uyar.)

Kazanım 14. Sanat eserlerinin değerini fark eder.
(Göstergeleri: Sanat eserlerinde gördüklerini ve işittiklerini söyler. Sanat eserleri ile ilgili duygularını açıklar.)

Kazanım 15. Kendine güvenir.
(Göstergeleri: Grup önünde kendini ifade eder.)
MOTOR GELİŞİM

Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.
(Göstergeleri: Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar. Yönergeler doğrultusunda yürür. Yönergeler doğrultusunda koşar. Belli bir yükseklikten atlar. Koşarak bir engel üzerinden atlar. Çift ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Tek ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Belirlenen mesafede yuvarlanır. Belirli bir mesafeyi sürünerek gider.)
Kazanım 2. Denge hareketleri yapar.
(Göstergeleri: Ağırlığını bir noktadan diğerine aktarır. Atlama ile ilgili denge hareketlerini yapar. Konma ile ilgili denge hareketlerini yapar. Başlama ile ilgili denge hareketlerini yapar. Durma ile ilgili denge hareketlerini yapar. Tek ayak üzerinde durur. Tek ayak üzerinde sıçrar. Bireysel ve eşli olarak denge hareketleri yapar. Çizgi üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür.)

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. 
(Göstergeleri: Nesneleri toplar. Nesneleri ipe vb. dizer. Nesneleri değişik malzemelerle bağlar. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Malzemeleri keser. Malzemeleri yapıştırır. Malzemeleri değişik şekillerde katlar. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. Nesneleri kopartır/yırtar. Kalemi doğru tutar. Kalem kontrolünü sağlar. Çizgileri istenilen nitelikte çizer.)

Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
(Göstergeleri: Bedenini kullanarak ritim çalışması yapar. Basit dans adımlarını yapar. Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.)
ÖZ BAKIM BECERİLERİ

Kazanım 1. Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.
(Göstergeleri: Saçını tarar. Dişini fırçalar. Elini/yüzünü yıkar. Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yapar.)

Kazanım 2. Giyinme ile ilgili işleri yapar.
(Göstergeleri: Giysilerini çıkarır. Giysilerini giyer. Düğme açar. Düğme kapar. Ayakkabı bağcıklarını çözer. Ayakkabı bağcıklarını bağlar.)

Kazanım 3. Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.
(Göstergeleri: Ev/okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır. Ev/okuldaki eşyaları toplar.)

Kazanım 6. Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır.
(Göstergeleri: Çevre temizliğiyle ilgili araç ve gereçleri kullanır.)

Kazanım 8. Sağlığı ile ilgili önlemler alır. 
(Göstergeleri: Sağlığını korumak için yapması gerekenleri söyler. Sağlığına dikkat etmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları açıklar. Sağlığını korumak için gerekenleri yapar.)

KAVRAMLAR

RENK: Yeşil

MEKÂNDA KONUM: Altında-Üstünde

SAYI: 4, 5

ZIT: Aç-Tok, Temiz-Kirli, Yaşlı-Genç


BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

ALAN GEZİLERİ

AİLE KATILIMI

Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak ayının ikinci haftası)


DEĞERLENDİRME:TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:

Tarih: 02.01.2018

Yaş Grubu (Ay): 48-60

Öğretmen Adı: • Güne Başlama Zamanı
 • Oyun Zamanı


 • Etkinlik Zamanı

“Trenler ve Garlar” isimli müzik, Türkçe, sanat bütünleştirilmiş büyük grup ve bireysel etkinlik • Öğle Yemeği, Temizlik
 • Dinlenme
 • Etkinlik Zamanı

“Ayakkabılarla Çoraplar” isimli oyun, sanat bütünleştirilmiş bireysel ve küçük grup etkinliği • Oyun Zamanı • Günü Değerlendirme Zamanı • Eve Gidiş


 • Genel Değerlendirme:


TRENLER VE GARLAR

ETKİNLİK ÇEŞİDİ: MÜZİK, TÜRKÇE, SANAT (Büyük Grup ve Bireysel Etkinlik) 02.01.2018

YAŞ GRUBU: 48-60 Ay

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM

Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.
(Göstergeleri: Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler. Eksilen ya da eklenen nesneyi söyler. Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.)
DİL GELİŞİMİ

Kazanım 2. Sesini uygun kullanır. 
(Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar.)

Kazanım 4. Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır.
(Göstergeleri: Cümle kurarken isim kullanır. Cümle kurarken fiil kullanır. Cümle kurarken sıfat kullanır. Cümle kurarken çoğul ifadeler kullanır.)
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.
(Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar. Jest ve mimikleri anlar. Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır.)
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM

Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
(Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.)

Kazanım 5. Bir olay ya da durumla ilgili olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir.
(Göstergeleri: Olumsuz duygularını olumlu sözel ifadeler kullanarak açıklar. Olumsuz duygularını olumlu davranışlarla gösterir.
MOTOR GELİŞİM

Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.
(Göstergeleri: Yönergeler doğrultusunda yürür. Yönergeler doğrultusunda koşar.)

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. 
(Göstergeleri: Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.)


ÖĞRENME SÜRECİ

“Düt düt diye öttü tren

Tekerlekler mekerlekler

Döndü birden

Hiç yolcusu yokmuş gibi

Hızlandıkça hızlanıyor (2)

Bip bap bip bap” şarkısı söylenerek çocuklardan bir tren yapılır. Sınıfın içinde dolaşılır. Belirli bir yere gelince durulur. Trenlerin yolcu alıp yolcularını indirdikleri yere ne dendiği çocuklara sorulur. Gar cevabı alınamazsa çocuklara garlar hakkında bilgi verilir. Çeşitli gar resimleri gösterilir. Neşeli Okul 4, sayfa 31-32 çalışılır. Kitap çalışması bitince kibrit kutularından tren yapılarak istasyon maketinin önüne yerleştirilir.

“Düdük çalar ince ince

Yolcular binince

Gidiyor çufu çufu çuf

Uzaklarda gözü

Git güle güle gel güle güle çok bekletme bizi” şarkısı söylenir. Trenler tramvaylar hakkında sohbet edilip etkinlik sonlandırılır.
MATERYALLER: Boş kibrit kutuları, yapıştırıcı, Neşeli Okul 4.

SÖZCÜK:

KAVRAMLAR:

AİLE KATILIMI:


UYARLAMA:

DEĞERLENDİRME:

 • Hangi tren şarkısını beğendin?

 • Trenlerin yolcularını indirip yolcu aldıkları yere ne denir?

 • Hiç trene bindin mi?

 • En sevdiğin taşıt hangisi?
AYAKKABILARLA ÇORAPLAR

ETKİNLİK ÇEŞİDİ: OYUN, SANAT (Bireysel ve Küçük Grup Etkinliği) 02.01.2018

YAŞ GRUBU: 48-60 Ay

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM

Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.
(Göstergeleri: Nesne/varlıkları birebir eşleştirir.)MOTOR GELİŞİM

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. 
(Göstergeleri: Nesneleri toplar. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Malzemeleri keser. Malzemeleri yapıştırır. Malzemeleri değişik şekillerde katlar.)ÖĞRENME SÜRECİ

Çocuklara “Çoraplar ve ayakkabılar” isimli oyunun oynanacağı söylenir. Oyunu oynamak için yere iki büyük daire çizilir. Oyunun nasıl oynandığı kısaca anlatılır. Sınıf iki eşit gruba ayrılır. Oyun alanının bir başına çizilen dairelerin birinin içine çoraplar, birinin içine ayakkabılarını koyarlar. Yarışmaya başlayınca çocuklar sırayla ilk önce çoraplarını sonra ayakkabılarını doğru bir şekilde giyerek yerlerine otururlar. Oyun her çocuk oynayana kadar sürer. Oyun bitiminde çocuklar sanat merkezine giderek Faaliyet Kitabı sayfa 95’deki yelek kesilip katlanır ve artık malzemelerle süslenir.
MATERYALLER: Faaliyet Kitabı, artık malzeme, yapıştırıcı.

SÖZCÜK:

KAVRAMLAR:

AİLE KATILIMI:


UYARLAMA:

DEĞERLENDİRME:

 • Etkinlikte neler yaptık?

 • Ayakkabıları mı kolay giydin, çoraplarını mı kolay giydin?


TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:

Tarih: 03.01.2018

Yaş Grubu (Ay): 48-60

Öğretmen Adı: • Güne Başlama Zamanı
 • Oyun Zamanı • Kahvaltı, Temizlik
 • Etkinlik Zamanı

“Saydım, Durdum, Saydım” isimli Türkçe, matematik bütünleştirilmiş büyük grup etkinliği • Öğle Yemeği, Temizlik
 • Dinlenme
 • Etkinlik Zamanı

“1-2-3-4 Bomm” isimli oyun, sanat bütünleştirilmiş büyük grup etkinliği • Oyun Zamanı • Günü Değerlendirme Zamanı • Eve Gidiş


 • Genel Değerlendirme:


SAYDIM, DURDUM, SAYDIM

ETKİNLİK ÇEŞİDİ: TÜRKÇE, MATEMATİK (Büyük Grup Etkinliği) 03.01.2018

YAŞ GRUBU: 48-60 Ay

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM

Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
(Göstergeleri: Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek durumu inceler. Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.)

Kazanım 4. Nesneleri sayar.
(Göstergeleri: İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.)

Kazanım 14. Nesnelerle örüntü oluşturur.
(Göstergeleri: En çok üç öğeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler. Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi söyler.)
MOTOR GELİŞİM

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. 
(Göstergeleri: Kalemi doğru tutar. Kalem kontrolünü sağlar. Çizgileri istenilen nitelikte çizer.)ÖĞRENME SÜRECİ

Çocuklara etkinliğin adının “Saydım durdum saydım” olduğu söylenir. Daha önceden yere yazılmış 1-2-?-4-? , 1-?-3-4-? , 1-2-3-?-5 şeklinde sayılar yazılır. Soru işareti olan yerlere daire şekli çizilir. Çocuklar sıra ile dairelerin içine yazılarak sayıları bulmaya çalışırlar. Dairenin içine gelen sayıyı bulan çocuğa yıldız takılarak alkışlanır. Oyunun sonunda “Sağ elimde 5 parmak” şarkısı tekrar edilir. Çocuklara “5 mavi şişe havada sallanıyor” parmak oyunu öğretilir. Parmak oyunu istenirse “5 küçük çocuk yerinde sallanıyor” şeklinde değiştirilerek tekrar oynanır. Neşeli Okul 4, sayfa 33-34 çalışılır.
MATERYALLER: Neşeli Okul 4.


SÖZCÜK:

KAVRAMLAR:

AİLE KATILIMI: 35. ve 36. sayfalar evlere gönderilir.


UYARLAMA:

DEĞERLENDİRME:

 • Oyun hoşuna gitti mi?

 • Bu oyunu daha önce oynadın mı?

 • 4’ten sonra gelen sayı nedir?

 • 4’en önce gelen sayı nedir?1-2-3-4 BOMM

ETKİNLİK ÇEŞİDİ: OYUN, SANAT (Büyük Grup Etkinliği) 03.01.2018

YAŞ GRUBU: 48-60 Ay

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM

Kazanım 4. Nesneleri sayar.
(Göstergeleri: İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.)
Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.
(Göstergeleri: Nesne/varlıkları birebir eşleştirir.)DİL GELİŞİMİ

Kazanım 2. Sesini uygun kullanır. 
(Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar.)
MOTOR GELİŞİM

Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.
(Göstergeleri: Tek ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler.)
Kazanım 2. Denge hareketleri yapar.
(Göstergeleri: Tek ayak üzerinde sıçrar)


ÖĞRENME SÜRECİ

Çocuklarla büyük bir halka oluşturulur. Öğretmen oyunu anlatır. “1-2-3-4 Bom dediğimde herkes olduğu yerde zıplayıp yere çömelecek.” der. Oyun birkaç kez oynandıktan sonra yere çizilen sek sek oyunu (5’e kadar) oynanır. Oyunun sonunda sınıfa geçilir. Yarım ay biçiminde oturulur. “Sağ elimde 5 parmak sol elimde 5 parmak” şarkısı söylenir. Her çocuk sırayla 1-2-3-4 der sıra 5. çocuğa gelince bom der. Bom demez 5 derse yanar. 6. çocuk yine 1’den başlar. Oyun birkaç kez tekrarlanır.Daha sonra çocuklara istedikleri renkte A4 kâğıtları dağıtılır. Ellerini kâğıtların üzerine yerleştirip boya kalemi ile çevresinden geçerler. İzi çıkan ellerindeki parmakları ve kâğıttaki parmakları sayarak eşit olup olmadıklarına bakarlar.


MATERYALLER: A4 kâğıtları, boya kalemleri.


SÖZCÜK:

KAVRAMLAR:

AİLE KATILIMI:


UYARLAMA:

DEĞERLENDİRME:

 • Hangi oyunları oynadık?

 • Sayılarla oynanan oyunları seviyor musun?

 • Parmaklarını çizmek zor muydu?TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Yüklə 395,07 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin