Okul Programı FreiligrathschuleYüklə 118,77 Kb.
tarix28.10.2017
ölçüsü118,77 Kb.
#18616


group 118

Okul Programı

Freiligrathschule

Grundschule Fechenheim Süd Fachfeldstr. 32

60386 Frankfurt am Main

Telefon: 212 - 48888

Telefaks: 212 - 49111

E-Mail: poststelle.freiligrathschule@stadt-frankfurt.de
İçindekiler


Önsöz 3

Gerçekler ve rakamsal değerler 4

İlkelerimize bakiş 5

İlkelerimiz ve içerikleri 6

1. İlke: Çocuklara beceri kazandırıyoruz 6


  1. Kişiye özgü öğrenim tasarlıyoruz 6

  2. Çocuklara, birbirlerine karşı ihtiyatlı, hoşgörülü ve demokratik davranmayı öğretiyoruz 7

  3. Dil gelişim alanını teşvik ediyoruz 10

2. İlke: Okul birliğini yaşıyoruz 12

  1. Okulumuzu takdim ediyoruz 12

  2. Ortadereceli okullara geçişleri tasarlıyoruz 13

  3. Ortak okul faaliyetlerini düzenliyoruz 14

3. İlke: Eğitim günümüzü yapılandırıyoruz 16

  1. Çocuklara bakım imkanı sunuyoruz 16

  2. Tam günlük eğitim ve tecrübe seçenekleri yaratıyoruz 19

4. İlke: İşbirliği ve İletişim içerisindeyiz 20

  1. Velilerimiz okulda 20

  2. Ağlarımız 21

Gelişim Amaçlarımız 22

Ekler 24Önsöz

"Beraberlik ve farklılık" – Bu cümle bize tüm okul programımız boyunca eşlik eder ve okulumuzun çeşitliliğini vurguluyor, zira okulumuz kadar okul programımız da bir o kadar canlıdır.

Programımız Hessen Eyaletinin eğitim yasasının § 127b maddesine dayanmaktadır ve okul profili ve gelişme hedefleri gibi bölümlere ayrılmıştır. Bu gelişim hedefleri Freiligraths Okulunun gelişim süreçlerini gösteriyor ve okul organlarının sürekli yansımasına ve düzenlemesine tabilerdir.

Okul programının görevi veli ve ilgililere okulun pedagojik çalışmalarını vurgulamaktır. Aynı zamanda görevli öğretmenler için ilke çerçevesiyken okulun tüm kararlarında da esas alınmaktadır.

Teşekkürlerimiz, bu eserin hazırlanmasında katkıda bulunmuş Okul Gelişim Grubu ve tüm eğitmen-çalışan kadrosunadır.

Freiligrathschule Fechenheim Süd, Nisan 2016

Gerçekler ve rakamsal değerler

Fechenheim, Frankfurt am Main şehrinin bir parçasıdır ve doğu tarafındaki Main kıvrımında bulunuyor. Freiligrath Okulu’nun yerleşim bölgesi Fechenheim Süd bölgesi üzerinden Hanauer Çevreyolu boyunca Main’a kadardır.

Okul alanı iki okul binasını, iki prefabrik ve bir de spor salonunu kapsamaktadır.
Okul 1973 yılında inşa edilmiştir. 2006 yılında geniş kapsamlı bir yangından korunma restorasyonu nedeniyle genişleme gerçekleşmiştir. 2007/2008 okul yılından itibaren eğitimler iyileştirilmiş binalarda gerçekleşmektedir.

Okul arazisi aynı zamanda IGS Heinrich-Kraft Okulu’nun arazisine sınırdır. Araziye Fachfeld Caddesinden veya Konstanzer Caddesinde ulaşılabilir.

Freiligrath Okulu beş şubeli, iki hazırlık sınıflı ve okul öncesi dil desteği için iki ön kurslu bir ilköğretim okuludur. Toplamda şu anda 473 öğrenci burada eğitim almaktadır. Göçmen kökenli olan çocukların oranı yaklaşık %85’dir. Çocuklar 39 eğitmen tarafından eğitilir. Bunların arasında 29 ilköğretim öğretmeni, 6 özel destek öğretmeni, ön sınıflarda 2 sosyal pedagog ve Türkçe, İtalyanca ve Arapça gibi ana dil eğitimi veren 3 öğretmen bulunmaktadır.

Birçok iş birliği ortağımız çeşitli katkılarıyla okul günlüğümüzü daha da zenginleştirmektedirler.


Freiligrath Okulunda 7:30 ila 8:30 saatleri arasında ilgilenme hizmeti vardır ve tüm öğrencilere açıktır. Bu Freiligrathschule koruma derneğinin sorumluluğundadir.

Freiligrath Okulu tam gün 1 profilinde bir eğitim kurumudur (§15 Hessen Eyaleti Eğitim yasası). Salı ve Perşembe günleri seçmeli olarak 11.30 ila 14.30 saatleri arasında ve 30 çocuk kapasiteli bir tam gün seçeneği gerçekleşir. Bu tam gün seçeneği ödev gözetimi, yemek zamanı oyun ve boş zaman aktiviteleri ve AG’ler (çalışma grupları) gibi alt dallara ayrılmaktadır.

Bunun haricinde bir sponsor desteği ile yürütülen "Kopf hoch" konseptiyle de çocuklar için çok sayıda AG'ler sunulur.

Tiyatro evi yapılan ortak çalışma da müzikal estetik seçeneklerini zenginleştirmektedir.

Okulda Frankfurt Belediyesi Eğitim Müdürlüğünün desteklediği geliştirilmiş bir çocuk bakım hizmeti bulunmaktadır.

Bunun dışında KUBI (Kültür ve Eğitim Derneği) mensubu bir okul sosyal çalışanı da okulun hizmetindedir.

İlkelerimize bakiş


group 75 group 53

group 37 ıgroup 17
group 14

İlkelerimiz ve içerikleri
1. ilke: Çocuklara beceri kazandırıyoruz

  1. Kişiye özgü öğrenim tasarlıyoruz


   • Danışman ekibi

Danışman ekibi toplantıları düzenli aralıklarla, çoğu zaman altı haftada bir gerçekleşir. Danışman ekibinin düzenli üyeleri arasında yetiştirme desteği merkezi, okul psikoloji hizmeti, okul yönetimi, eğitmenler ve BFZ-koordinatörüdür. Bu oturumlar meslektaşlarımıza bir durum örnek formu yardımıyla sorunsal durumları tanıtmak ve açıklamak için imkân tanır. Bir süre sonra geriye bakışla durumlarda bir iyileşme gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilebilir.


   • Destek planları

Öğrencilerimizin zihinsel, dilsel ve sosyal duygusal alanlardaki büyük farklılıkları uygun kişisel destek planları geliştirmeyi gerekli kılmaktadır. Okulun somut destek önlemleri çocuklar üzerinde destek planlarında daha da detaylı olarak somutlandırılır.

Destek planları örneğin özel bir destek önlemine katılan, bir hazırlık sınıfına giden, okuma, yazma ve hesaplamalarda sorunlar yaşayan veya performans nedeniyle başarısızlık yaşayan hatta sınıfta kalma tehlikesi yaşayan, sosyal pedagojik desteğe ihtiyaç duyan, sık tekrarlanan hatalı davranışlarda bulunan veya özel yeteneklerinin desteklenmesi gereken çocuklar için oluşturulur.

Bu sırada öncelikle çocuğun gelişim durumu veya öğrenim yönelimi, güçlü ve zayıf yanları saptanır ve örneğin yerinde destek çalışanları tarafından teşhis edilebilir. Bundan yola çıkılarak çocuk için uygun destek önlemleri ve öğrenim hedefleri geliştirilip kendisi ve ebeveynleriyle görüşülür. Sınıf konferansı, ebeveyn veya sınıf öğretmeninin talebi üzerine gerekli durumlarda bir dezavantaj-dengelenmesine karar verebilir. Temelde buna, sabit belirlenmiş bir süre aralığı boyunca, ki çoğu zaman bu bir okul yılı olabilir, okul yönetimince izin verilir. Anlaşmalar ve sözleşmeler destek planına not edilir ve ebeveynler, duruma katılan eğitmenler ve okul yönetenimi tarafından imzalanıp öğrenci dosyasına eklenir. Çalışmalarda ve karnelerde buna dair sözlü bir ifade ancak performans değerlendirmelerinin temellerinden sapıldığında gerçekleşir.


group 11
   • Entegrasyon yardımı

Özel pedagojik desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere, tekil durumlarda, ebeveynlerinin talebi doğrultusunda bir entegrasyon yardımcısı okul günlerinde eşlik edebilir ve destekte bulunabilir.


   • Kapsayıcı eğitim çerçevesinde özel pedagojik destek

Dil, öğrenim, ruhsal ve sosyo duygusal gelişim alanlarından çocukların tespit edilmiş destekle veya desteksiz bir biçimde birlikte eğitim almaları Freiligrath Okulunda 20 yıldır destek okulu öğretmenleriyle birlikte devam etmektedir. Hedef, tüm çocukları kişisel imkânları dâhilinde ve yetkinlikleri içerisinde desteklemektir.


   • Hazırlık sınıfı

Hazırlık sınıflarında çocuklar bir okul yılı içerisinde birinci sınıftaki öğrenimlerine hazırlanırlar. Çocuklar bu sırada diğer tüm çocuklar gibi okulun kuralları, tören ve kutlamalarını da içeren eğitim yaşamına dâhil olurlar. Hazırlık sınıfı öğrencileri haftada en az 20 ders saatine sahiptirler. Hazırlık sınıfının görevi çocuğu birinci sınıfta başarıyla eğitime katılabilmelerini sağlayacak şekilde desteklemektir. Bu nedenle de öncelikle her çocuğun gelişim durumu tespit edilerek sonrasında çok yönlü desteklenmesi gerçekleşir. Ebeveynler, veliler, ana sınıfları ve diğer kuruluşlarla yoğun birlikte çalışmak da bu hazırlık sınıfının temel öğelerindendir. Ebeveyn çalışmaları tekil danışma görüşmeleri ve ev ziyaretleri şeklinde gerçekleşir.
  1. Çocuklara, birbirlerine karşı ihtiyatlı, hoşgörülü ve demokratik davranmayı öğretiyoruz

   • BuddY – Şiddet önleme programı

BuddY 2014 yılından beri Freiligrath Okulunda pratikte uygulanan bir şiddet önleme programıdır. Öğrencilerin BuddY ile aktif bir biçimde eğitim süreçlerine katılmaları ve böylece özgüvenlerini güçlendirmeleri bu projenin temel düşüncesidir. Öğrenciler okulları konusunda sorumluluk bilinci kazanmalı ve gündelik yaşamlarıyla baş etmelidirler. Eğitimli eğitmenler bir çarpan faktörü görevi görerek bilgilerini iş arkadaşlarına ve öğrencilere aktarırlar. 2014/15 eğitim yılında üçüncü ve dördüncü sınıflardan öğrencilerin katıldığı BuddY-Büro açılmıştır. 2015/ 16 eğitim yılından itibaren ise ikinci sınıflardan öğrenciler de BuddY-Büro’ya katılmışlardır.

BuddY-Çocukları öğrenci arkadaşlarına ders aralarında okul bahçesi içerisinde sorunlar ve yaralanmalarda yardımcı olmak için dolaşırlar. Her daim iki ila üç kişilik gruplar halindedirler ve rahat tanınabilmeleri için mavi uyarı yelekleri giyerler.
   • Çocuk koruma tandemi


Çocuk koruma tandemi bir eğitmen ve okulun sosyal çalışanından oluşur. Bu ortaklık ‘Çocuk ve gençlerin okuldaki korunmasına yönelik Frankfurt modeli’nin Çocuk koruma konusundaki bilgi aktarıcısıdır. Bu model temelde ihmal, bedensel veya ruhsal istismar, cinsel istismar ve aile içi şiddetin yanı sıra tekrarlanan okul gün kayıpları, okula gitme reddi, okuldan atılmalar, aktif ve pasif şiddet ve fiziki ve sosyal davranış bozukluklarını da tehlike olarak görmektedir. Bu oluşum çocuğun iyiliğinin tehlikeye girmesi şüphesi durumunda ilk danışmanlık görevi görür ve burada bir tehlike değerlendirme yapmaya çalışır. Çocuğun iyiliği tehlikede ise tüm katılımcıların iş birliği içerisinde velilerde yardım almalarına olanak tanıyan bir destek veya koruma planı oluşturulur.
   • Sınıf hizmetleri / kuralları

İlkokul süresi boyunca öğrenciler kendileri ve çevreleri için git gide daha fazla sorumluluk alma bilincine ulaşırlar. Buna sınıf birliği için hizmet ve görevleri üstlenmek de dâhildir. Bu sırada hizmetler yaşlara uygun hale getirilir. Bunun yanı sıra çocuklara sosyal birliktelikler içerisindeki örn. düşünceli olma, yardımseverlik, başkalarına saygı ve mülkiyetin korunması gibi değer ve ilkeler aktarılmak amaçlanmaktadır. Bunun için çocuklar sınıf kurallarına uymayı öğrenmelilerdir.


 • Sınıf başkanları

İkinci sınıftan itibaren senede bir her sınıfta iki sınıf başkanı seçilir.


 • Tırmanma aletleri kuralları

Tırmanma aletlerinin kullanım kuralları BuddY-Çocukları tarafından oluşturulmuş ve okul birliği içerisinde tanıtılmıştır. • KUBI – Gençlere yardım: Yıldız pilotları/Cesaret grubu

Cesaret grubu:


Cesaret grubu sosyo-duygusal alanda özel ihtiyaçları olan çocuklara yönelik bir seçenektir. Çocuklar okulun sosyal çalışanıyla ve gençlik desteğinden bir üye ile birlikte haftada bir buluşurlar.

Yıldız pilotları:


Yıldız pilotları okulumuzun bir gençlik yardım seçeneğidir. Oturumları haftanın iki günü öğleden sonra iki saat boyunca okulun içerisinde gerçekleşir. Bu seçeneğin ana hedefi gündelik eğitim yaşamının sosyal yetkinliklerin, temel yetkinliklerinin yanı sıra dil ve okuma konularında destek vermektir.
 • Büyük kardeş sınıfları

Freiligrath Okulunda her bir üçüncü sınıf yeni birinci sınıfların birer Büyük Kardeş sınıfıdır. Bu kardeşlik iki yıl sürer. Sonrasında o zamanların birinci sınıfları yeni birinci sınıfların Büyük Kardeş sınıfları olurlar. Bu kardeşlikle okul birliğinin güçlendirilmesi ve birinci sınıfların okul hayatına başlangıçları kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.


 • Molalar için oyun gereçleri ödünç alma

Ders molalarında hareket destekleyici ve koruyucu önlemleri molalar için oyun gereçleri ödünç alma sistemiyle gerçekleştiriyoruz:

İlk büyük molada hazırlık sınıfı öğrencileri ve ikinci ila dördüncü sınıflar arasındaki çocuklar “Mola oyun gereci kimlikleri” ile ödünç alabilir. Bu ödünç almalar üçüncü sınıf öğrencilerinin denetimi altında gerçekleşir.

 • Okul yönetmeliği

Her birlikte olduğu gibi Freiligrath Okulunun da tüm katılımcıların “güzel bir eğitim günü” hakkına sahip olabilmeleri için ortak bir düzene ihtiyacı vardır. Freiligrath Okulunun okul yönetmeliği Genel Okul Kuralları, Okul Binası Kuralları ve Okul Bahçesi Kuralları alt dallarına ayrılmıştır. Öğrencilerin velilerine daha çocuklarının kaydı esnasında bu kurallar verilir ve öğrenciler bunları düzenli aralıklarla sınıf öğretmenleriyle görüşürler. Yönetmelik sık sık öğretmenler birliği içerisinde görüşülür ve güncelliği ve uygulanabilirliği konularında kontroller yapılır. Yönetmelik en son 2010 yılında okul konferansı ve toplu konferans içinde görüşülmüş ve 2015 yılında yeniden üzerinde çalışmalar yapılmıştır. • ZfE – Yetiştirme yardımı merkezi

Yetiştirme yardımı merkezi zorlu davranışlara sahip çocukların sınıf birliğine entegre etme konusunda eğitmenlere danışmanlık hizmeti sunar. Öğrencileri becerilerinde ve aileleri de yetiştirme konusundaki görevlerinde destekler. Hedef, bu çocukların ve gençlerin okullarında kalabilmeleridir. Burada oryantasyon görüşmeleri, danışma görüşmeleri, destek teşhisi ve öğrencilerle yoğun çalışma programları sunulmaktadır.
  1. Dil gelişim alanını teşvik ediyoruz

 • DaZ – İkinci dil olarak Almanca

Freiligrath Okuluna Almanca dil bilgisi olmadan yazılan birinci ila dördüncü sınıf arasındaki çocuklara sınıf derslerine paralel veya ek olarak “ikinci dil olarak Almanca” dersleri verilir. Burada hedef öğrencilerin okul esnasında ve okul dışındaki gündelik yaşamlarıyla baş etmeleri ve derslere katılabilmelerini sağlayacak yetkinlikler ve beceriler vermektir.

Ana dil çerçevesinde sunulduğu takdirde birincil dilde derslere katılım tavsiye edilir.

 • Anlatım zamanı

2012/ 13 eğitim yılından itibaren „Frankfurt, AnlatımZamanı“ etkindir. İlk eğitim yılında her hafta eğitimli bir anlatıcı bir ders saati boyunca sınıfa gelir ve bir masal anlatır. Bir sonraki hafta bu masal çocuklarla birlikte bir kez daha anlatılır. Haftalık masal anlatımları çocukların dilsel yetkinliklerini desteklemekte büyük katkı sağlar. İkinci seneden itibaren bu anlatım zamanları iki haftada bir yapılır ve üçüncü senede okul yılı içerisinde 12 defa. • "Okumada fit olmak"

1. eğitim yılının sonunda veya 2. eğitim yılının başında ebeveynler çocuklarıyla birlikte kütüphaneye davet edilir. Kütüphane görevlisi ve ilgili sınıfların eğitimcileri ebeveynlerin çocuklarını okuma öğrenme süreçlerinde daha iyi destekleyebilmesi için okuma konusuna dair önerilerde bulunurlar. • Erken okuma seçeneği


Erken saatler seçeneği olarak Pazartesi Cuma arası her gün 7:45 – 8:30 saatleri arasında kütüphanede okuma seçeneği sunulur. İkinci ila dördüncü sınıf arası öğrenciler burada okuma yetilerini güçlendirme ve okuma heveslerini geliştirme imkânına sahiptir. Okumayı öğrenme sürecini tamamlamış olan öğrenciler tonlanmış sesli okuma konusunda burada öneriler alabilir.
 • Okuma akşamı ve okuma gecesi

Üçüncü eğitim yılı içerisinde her sınıf birlikte bir okuma akşamı veya bir okuma gecesi etkinliği oluşturur. Üçüncü sınıflar birliği ekibi içinde bu etkinliğin hangi şekilde gerçekleşeceği konusunda bir ortak çözüm bulunmalıdır. Her iki etkinlikte birlikte okumak merkez nokta olmalıdır. Okuma akşamından farklı olarak okuma gecesinde çocuklar geceyi hep birlikte kendi sınıflarında geçirirler.

Her iki etkinlik için de, mümkünse yıl ekibi içinde, içerik konusunda ağırlıklı bir konu seçilmelidir. Olası konular:


 • Korku hikâyeleri

 • Hayvanlar

 • Arabalar hakkında kitaplar

 • Masallar • Okul kütüphanesi

Okul kütüphanesi Frankfurt am Main şehir kütüphanesi tarafından desteklenen birliğe dahildir. Kütüphane okul kütüphaneleri konusunda eğitimli uzman sba (okul kütüphaneleri iş yeri) kişi tarafından yönetilir. Gönüllü çalışanlardan oluşan, konuya kendini adamış bir ekip okul kütüphanesinde çalışır. Kütüphane haftanın üç günü açıktır.

Okul kütüphanesi bir eğitim ve öğrenim yeridir, medya seçeneklerinin ve okuma destekleyicilerinin bulunduğu bir alandır. Buna dair görev ve hedeflerinde okulu destekler ve okulla sıkı bir iş birliği içerisindedir. Bu hedeflerin ağırlıkları öğrencilerin okuma motivasyonlarını ve okuma ve bilgi alma yetkinliklerinin güçlendirmektir.

İğrenciler burada, sınıf birliği içinde organize edilen ikişer haftalık aralıklarla kütüphane ziyaretleriyle tüm medyaları ödünç alma ve git gide daha fazla medya seçenekleriyle tanışma imkanına sahiptir.

Buna ek olarak sınıflar için çeşitli seçenekler eklenir; Örn. Resimli kitap sinemaları, 4. Sınıflar için birkaç saatlik kütüphane ziyaretleri ve yıllık sesli okuma yarışmaları gibi. İstek üzerine ders konularına dair el gereçleri mevcut bulundurulur ve sınıflara ödünç verilir.
Tüm sınıf kademeleri okul kütüphanesi tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen “Kitabı aç – Fikrini söyle”, “Dünya kitap günü”, “Dünya şiir günü” vb. gibi etkinliklerden faydalanır.

Ebeveynleri çocuklarını okumakta destekleme konusuna dâhil etmek için okul kütüphanesi hem etkin tasarlayıcı rol oynar hem de etkinlik alanı sunar. Bu sırada 1. Sınıflar için “Bizim için biraz zaman” ve 2. Sınıflar için “Okumada fit olmak” gibi etkinlikler oluşmuştur ve aynı zamanda tanışma ve kayıt günü için ailelerin tanışma alanı olarak da görev vermiştir.


  • Ön kurslar

Freiligrath Okulu kayıt ve okula başlangıç esnasında henüz yaşlarına uygun Almanca dil yetkinliğine ulaşamamış olan çocuklar için on iki aylık bir ön kurs sunuyor. Bu seçeneğin hedefi okula başlangıç esnasında tüm çocukların yeterince Almanca bilgisine sahip olmaları, kendilerini anlaşılır bir biçimde ifade edebilmeleri ve böylece derslere başarılı bir biçimde katılabilmeleridir.

Ön kursların kayıtları yerel çocuk gündüz bakım kuruluşlarıyla sıkı bir ortak çalışmayla gerçekleşir.


2. ilke: Okul birliğini yaşıyoruz
  1. Okulumuzu takdim ediyoruz

 • Fotoğraf panosu 1. Kat

1. Katta bulunan fotoğraf panosunda Freiligrath Okulunun personel özeti bulunmaktadır. • Öğrenci gazetesi "FreiliPost"

FreiliPost öğrenci gazetesi öğrenciler tarafından hazırlanır (ancak aileler ve öğretmenler de okumaktan keyif alırlar). 3. ve 4. Sınıflardan 12 çocuk haberler yazıyor, röportajlar gerçekleştiriyor, fotoğraflar çekiyor, tasarım, baskı ve dağıtımla ilgileniyorlar. Bu çalışma birliği (AG) 2010 yılından beri mevcuttur. Yılda üç yeni FreiliPost baskıcı çıkıyor. Frankfurt öğrenci gazetesi yarışmasında bu çalışma birliği her sene katılım göstermiştir ve şu ana kadar beş para ödülü kazanmıştır (100 veya 150 Euro ödüller). Bu parayla oyun malzemeleri satın alınmıştır ve bunlar da kısmen ödüllü yarışma olarak sınıflara kura ile dağıtılmıştır.


 • Okulun web sayfası

Okulun web sitesinin adresi şudur: freiligrathschule-fechenheim.de. Burada güncel etkinlik tarihlerinin yanı sıra gündelik okul yaşamına dair bilgiler bulunmaktadır. Aynı zamanda burada bir alt sayfaya sahip olan okul aile birliğine dair bilgiler de yer almaktadır.


 • Okul marşı


Freiligrath okulunun marşı 2011 yılında çocukların okulla daha iyi özdeşleştirmeleri için oluşmuştur ve bir birlik içerisinde bulunulan özel durumlarda da kendini ispatlamıştır. Marş, düzenli olarak okula kayıt töreni ve okul törenlerinde söylenmektedir.


  1. Ortadereceli okullara geçişleri tasarlıyoruz

 • 4. Sınıf vedası

Dördüncü yılda eğitime devam edilecek başka bir okula geçiş merkezi bir konudur. Bu konu “Sosyal Öğrenme” adındaki üç aylık proje ile sosyal pedagogumuz tarafından ele alınmaktadır. Burada çocuklar bir kez daha kişiliklerini güçlendirmeyi ve kendileriyle ve diğerleriyle daha bilinçli bir ilişkide olmayı öğrenirler.

Ebeveynlere, bundan sonraki eğitim süreci sorusuna dair tekil görüşmeler ve merkezi veli toplantılarında danışmanlık verilir.

Geziler ve veda kutlaması yılı tamamlayıp kapatır. • BEP

Freiligrath Okulu 0 ila 10 yaş arası çocukların eğitim ve yetiştirme planı (BEP) çerçevesinde çevre yurtlar, gündüz bakım evleri, ana okullar, danışmanlıklar ve kamuya açık çocuklar eviyle sıkı bir ortak çalışma içerisindedir.

Sekiz haftada bir okul kendi binası içerisinde bir buluşmaya davet verir. Burada birlikte projeler planlanır ve sonunda yansıtılır. Bu sıkı ortak çalışmalardan her yıl tekrarlanın Üç-günlük-konu haftası oluşmuştur. Burada öğrencilerimiz çeşitli kuruluşlara giderler veya örn. Ana Okulu çocukları iş birliği içinde sınıfları ziyaret ederler. Kurumların okuldan istekleri BEP toplantıları esnasında görüşülür ve gerekli durumda genel konferanslara taşınır.

 • Okulla tanışma günü


Geleceğin birinci sınıf öğrencileri okula kaydolmadan yakl. 5 ay öncesinde 9.00 ila 11.30 saatleri arasında bir öğleden öncesini okulda geçirebilirler. Burada 8 ila 10 çocuk arasında küçük gruplara ayrılır ve iki öğretmen tarafından oyuncu bir biçimde eğitim alırlar. İçerikler genelde şunlardan oluşur;
Tanışma oyunları, anlatım, el beceri çalışmaları, resim etkinlikleri, miktar saptamaya dair basit oyunlar ve spor salonunda parkurlar.

Öğretmenler için burada önemli olan çocukların öğrenim çıkışları hakkında ilk bakışa sahip olmak, onları grup içerisinde deneyimlemek, çalışma ve sosyal davranışları, hassas ve kaba motor becerileri ve dil gelişimleri hakkında fikir edinmektir. Gerekli durumlarda bu sayede erken bir biçimde destek imkânları ailelerle görüşülüp devreye alınabilir.

Sonuçlar bunun için özel olarak hazırlanmış bir form şeklinde öğretmenler tarafından belgelenir ve dengeli ve heterojen bir çocuk grubuna sahip olmak için sınıf yerleştirmesi ve görüşme temeli olarak kullanılır.

 • Okul tanıma deneyimleme günü

Birinci sınıfın gelecek öğrencileri okul tanıma ve deneyimleme gününde eğitmenleriyle birlikte derslere katılma ve ilk defa gerçek bir okul gününü deneyimleme imkânı bulurlar. Bu sayede korkular, endişeler ve güvensizlikler öncesinde görüşülebilir ve daha baştan ortadan kaldırılabilir.

Freiligrath Okulunun öğrencileri tüm bu ziyaret süresinde yardımcı olurlar. Bu sayede sorumluluğun bir parçasını üstlenerek kendi öz benlik saygıları üzerinde olumlu bir etki yaratırlar.


  1. Ortak okul faaliyetlerini düzenliyoruz


 • Geziler

Her sınıf yılda birkaç defa gezi yapma imkânına sahiptir. Burada örn. Ücretsiz olarak Senckenberg Müzesi ziyaret edilebilir, klasik yürüyüş günleri yapılabilir veya belirli bir çerçeve içinde hayvanat bahçesi, havaalanı vs. gibi ücretli seçeneklerden seçilebilir.


 • Federal gençlik spor oyunları

Okulumuzda her yıl atletizm alanında zorunlu federal gençlik spor oyunları yapılır. Uygulama modu ise ilkokullar için tavsiye edilen yarışma şeklidir. Burada şu görev alanlarından çalışmalar ön görülür: hızlı koşma, uzağa atlama, uzağa fırlatma, uzun mesafe koşma. • Renkli Akşam Üstü bkz. 3.2: Kopf hoch


 • Karnaval

Karnaval Salı’sında okul günü tamamen sınıf öğretmeni dersi şeklinde 8:30 – 11:30 saatleri arasında yapılır. Bu gün öğrenciler ve öğretmenler kılık değiştirmiş bir biçimde okula gelebilirler. Elbette her türlü silah yasaktır. Her sınıf öğretmeni bu saatleri ders ile doldurmak veya sınıfla karnaval kutlamak konusunda karar vericidir.


 • Sınıf gezileri

Dördüncü sınıfta tüm dördüncü sınıfların bir arada katıldığı sınıf gezisi gerçekleşir. • Proje haftası

Freiligrath Okulunda iki yılda bir proje haftası yapılır. • Okul töreni

Dört yılda bir okul töreni yapılır. • Oyun-Eğlence-Spor Kutlamaları

Eyalet Gençlik Spor Oyunlarının yanı sıra bir diğer spor etkinliği de Oyun-Eğlence-Spor kutlamalarımızdır. Bu okul gününde tüm okul hareket halindedir. Yani her sınıf öncesinde kendine bir istasyon yaratır – Bunlar çuval atlama, yastık savaşı, dokunmatik kutular, Bobbyar yarışları veya uzağa fırlatma gibi klasik oyunlar da olabilir. Sınıflar seçtikleri bu oyun istasyonlarını spor alanında kurarlar.


 • Tiyatro evi

Freiligrath Okulu 2012 yılında Tiyatro Eviyle bir kültür sözleşmesi imzalamıştır. O zamandan beri her sınıf her yarıyılda bir kez Frankfurt Tiyatro Evi’ne gidiyor. Orada çocuklara uygun oyunlar hoş bir ortamda sergileniyor. Öğrenciler burada ayrıca sahne önü ve arkası hakkında değerli bilgilere sahip oluyor ve oyuncularla görüşme fırsatı bulabiliyorlar.

Bunun yanı sıra AnlatmaZamanı (bkz. 1.3) , Radyo- (bkz. 4.2), Dans ve Tiyatro ÇG (AG) (bkz. 3.2) gibi projeler de tiyatro eviyle olan iş birliğinden oluşmuştur. Buradan Radyo X, Dans laboratuvarı 21 gibi çeşitli aktörler içeren konseptler ortaya çıkmıştır. Böylece Tiyatro Evi Topluluğu okulla bir araya gelmiş ve çocukların kültürü pratik olarak deneyimleyebilmeleri mümkün olmuştur.

 • Noel Şarkıları


Tüm öğrencilerin ve öğretmenlerin birlikte Noel şarkıları söylemeleri Freiligrath Okulunda gelenek olmuştur. Bu etkinlik Noel tatilinden bir önceki Çarşamba günü fuayede yapılır.


3 ilke: Eğitim günlüğümüzü yapılandırıyoruz
  1. Çocuklara bakım imkanı sunuyoruz

   • Zaman ve yapı modeli

Öğleden önce
Saat

İçerik

Kapsam

7:45 – 8:30

Ders (Din, beden/hareket, İngilizce, Farklılık Dersi, Erken seçenekler (ÇG)

45’

8:30 - 8:45

Açık başlangıç

15‘

8:45 - 9:30

Ders

45‘

9:30 - 9:40

Birlikte kahvaltı

10’

9:40 - 10:25

Ders

45‘

10:25 – 10:45

Mola

20’

10:45 – 11:30

Ders

45’

11:30 – 12:15

Ders

45’

12:15 – 12:30

Mola

15’

12:30 – 13:15

Ders

45’    • Tam gün Profili 1

Gözetmen

İçerik

Yer

Vardiya 1
11:30 – 12:30
1 Eğitmen

- Ödev desteği ve oyun zamanı / ÇG (AG) bekleyen tüm çocukların bir araya toplanması2 Sınıf, okul bahçesi de seçilebilirVardiya 2
12:30 – 13:30
2 Eğitmen

Vardiya 3
13:30 – 14:30
3 Eğitmen
 • Diğer çocuklar öğle yemeğine gider
 • Ödev desteği ve oyun zamanı

Detaylı açıklamalar ek’te bulunuyor.   • Yedek konsepti

Güvenilir Okul kapsamında (§ 17 pragraf 4, HSchG) Freiligrath Okulunda ders iptal olmaz. Farklı yedekleme olanakları mevcuttur:

Mümkün ise sınıfta bir yedek eğitmen ilgili sınıf öğretmeninin ilgili ders malzemeleriyle çalışır. Bunun haricinde her çocuğun yedek dosyası olarak adlandırılan bir dosyası vardır ve içerisinde çeşitli eğitim seçenekleri tek başına çalışmasını sağlar. Yedek bir eğitmen bulunamadığı takdirde öğrenciler yıl içerisinde sabit bir dağıtım listesi uyarınca diğer sınıflara dağıtılır. Böylece öğrenciler her daim nereye gitmeleri gerektiğini bilir.

   • Erken saat gözetmenliği

ESB’nin odaları içinde Freiligrath Okulu erken saat gözetmenliği sunuyor. Çalışan ailelerin çocukları 7.30 saati itibariyle okula gelebilir ve ders başlangıcına kadar gözetim altında olurlar.   • Gelişmiş eğitimsel gözetmenlik

Gelişmiş eğitimsel gözetmenlik (ESB) Hazırlık sınıfları ve 1-4. Sınıflar arasından sözleşmeyle kaydolmuş 40 çocuğa destek verir.

ESB Frankfurt a.M Eğitim Müdürlüğünce Kurulu bir tesistir ve sabit çalışanları vardır.


Eğitme

İçerik

Yer

11:30 – 12:00

Ödev desteği ve oyun zamanı

Sınıf 0.06


Sınıf 0.08

HKS Yemekhanesi

Fuaye
Giriş Kat

Okul Bahçesi12:00 – 13:00

1. Grup Öğle yemeği

Ödev desteği

Oyun zamanı / Seçenekler


13:15 – 15:00

2. Grup Öğle yemeği

Ödev desteği

Oyun zamanı / Seçenekler


15:00 – 17:00

Oyun Zamanı / Seçenekler

Okul zamanı boyunca ESB güvenilir bir biçimde şu tarih ve saatler arasında açıktır; Pazartesi-Cuma arası / 11:30 ila 17:00 saatleri arasında, okul tatillerinde ise 8:00 ila 15:00 saatleri arasında.

Senenin başında ebeveynler kapalı günler hakkında (azami 25Gün) bilgilendirilir.
Bir ESB içinde gözetim, eğitim ve yetiştirme için temelde bir ebeveyn ücretlendirmesi alınır. Bu ücretlendirme sözleşmeyle anlaşılmış gözetim süresine göre yapılandırılır ve Frankfurt Çocuk kurumlarının ebeveyn ücretlendirmesi yönetmeliklerine uygundur. Gözetim ve eğitim masraflarının yanı sıra ayrıca yeme ve içme masrafları da oluşur.

Şu ödeme modülleri arasından seçim yapılabilir:


11.30 -15.00 saatleri arasında yarım gün
11.30 - 17.00 saatleri arasında üçte ikilik yer

Gözetim alanları için bu yer rezervasyonu sadece çevrim içi olarak Frankfurt şehir ön rezervasyon listesi üzerinden mümkündür. www.kindernetfrankfurt.de internet sayfası üzerinden gözetim/eğitim aracılığına dair bilgiler, öneriler ve uyarılara ulaşabilirsiniz.

İnternet bağlantısı mevcut değilse Çocuk Bakımı Bilgi Borsasıyla şu numara üzerinden telefonla iletişim 069/212 - 36564.
Buna dair daha detaylı bilgilere şehir bakımları konsepsiyonunda veya çalışanlarla birebir görüşmelerle ulaşılabilir.


  1. Tam günlük eğitim ve tecrübe seçenekleri yaratıyoruz

   • Kopf hoch

"Başını dik tut!" öğrencilerin bir çoğunun bir öğleden sonra programına katılmasını sağlayan bir sponsor tarafından finanse edilen bir projedir. Çalışma grupları (AG) yaratıcılık, spor ve doğa bilimlerini kapsıyor ve her sene denetlenip gerekli durumlarda değiştiriliyor.

Projenin hedefi okulumuzdaki çocuklar tarafından belirleniyor. Çocukların dil konusunda desteklenmeleri ve öz saygılarını güçlendirmeleri ise en öncelikli amaçtır.

“Başını dik tut“! Kişisel güçlü alanlar ve anahtar kalifikasyonlarının performans baskısı olmaksızın geliştirilebildiği bir çerçeve sunar. Bu sayede özgüven en iyi şekilde güçlenir.

Seçeneklerin sonunda yılda bir kez yaz aylarında “Renkli öğleden sonra” etkinliği gerçekleşir. Burada eğitmenlerin de çalışma grupları (AG) katılır ve öğrenciler burada yeteneklerini sergileyebilirler.

    • Tiyatro-AG


Freiligrath Okulundaki Tiyatro-Çalışma Grubu (AG) çocuklara tiyatro oyunlarının kültürünü tanıtmak içindir. Tiyatro çalışma grubu üçüncü ve dördüncü sınıftaki öğrencilere çeşitli rollere girme, kendini deneyimleme ve hayal gücünü çalıştırmayı mümkün kılar. Freiligrath Okulunun drama-pedagojik çalışmaları Frankfurt a.M Tiyatro Evi’yle sıkı bir iş birliği içinde gerçekleşir.

4. ilke: İşbirliği ve iletişim içerisindeyiz
  1. Velilerimiz okulda

   • Veli toplantıları

Veli toplantıları sınıf başına en az yarıyılda bir yapılır. Davetiye ve şekillendirmeden ise okul aile birlikleri sorumludur.


   • Okul aile birliği


Her sınıfın ebeveynleri kendi aralarından iki yıllığına bir okul aile birliği ebeveyn vekili seçerler. Sınıf aile birlikleri okul aile birliklerinden aldıkları bilgileri ebeveynlere iletir ve sınıfları ilgilendiren konularda veli ve eğitmenler için iletişim kişileridir ve okul aile birliği (SEB) içinde de sınıflarını temsil ederler.

Tüm sınıf aile birlikleri ve vekilleri yılda iki ila dört kez okul aile oturumu için toplanır. Yine burada da iki yılda bir başkan ve bir de başka vekili seçilir. Bu oturumlarda bilgi alış verişinde bulunulur. Okul yönetimi güncel konular hakkında bilgi verir ve okul yaşamını ilgilendiren kararlar verilir ve okul aile birliği kasasından yapılan harcamalar açıklanır.

Okul aile birliğinin çoğunlukla bağışlardan oluşan kendi kasası vardır.
Okuldaki etkinliklerde (ilk okul günü, okul tanışma günü) okul aile birlikleri organizasyon ve uygulamada yardımcı olur. Gerekli durumlarda okul aile birliği okulun lehinde okul dışında da katkı ve faaliyetlerde bulunur.

Okul aile birliğinin yönetim ekibi genel konferanslara katılabilir. Bunun yanında okul yönetimi ve aile birliği yönetimi yaklaşık her iki ayda bir görüşmeler yapar.

Okul aile birliğinden “Öğrenmek için yer” çalışma grubu oluşmuştur ve bu grup Fechenheim içinde ve Fechenheim çocukları için okul dışında da eğitim imkânları ve alanları konusunda faaliyetlerde bulunur. "Öğrenmek için yer" projesi gerektiğinde faaliyete geçer.


  1. Ağlarımız

   • Tiyatro evi

Bkz. ayrıca 2.3   • TSG Fechenheim

TSG Fechenheim ile Freiligrath Okulu arasında bir iş birliği vardır. Bunun öncüsü ve finansörü ise Sportkreis Frankfurt am Main e.V’dir. İş birliği TSG Fechenheim’in antrenörlerini haftada bir kez Freiligrath Okulu birinci sınıflarıyla dördüncü bir beden dersi yapmalarını ön görmektedir.


    • Okul radyosu

Radyo çalışma grubu (AG) üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri için bir seçenektir ve Freiligrath Okulu içerisinde Tiyatro Evi tarafından başlatılan kültür projesinin bir parçasıdır. Radyo AG, Frankfurt Radyo X ile sıkı bir iş birliği içindedir. Temelde iki hedefi vardır: Öncelikle radyo programlarını yaratıcı bir biçimde şekillendirerek çocukların medya konusundaki yetkinliğinin arttırılmasıdır. Çocuklar gazetecilikle ilgili röportaj, sokak röportajları, anketler, yorumlar ve moderasyon gibi formatlarla tanışır, bunları kendileri şekillendirir ve sonrasında da Radyo X’deki bir canlı yayın esnasında sunarlar. İkinci hedef ise öğrencilerin yaşadıkları bölgeyi daha iyi tanımalarıdır. Çalışma grubunun yayınları konu olarak her zaman yaşadıkları şehir bölgesiyle bağlantılıdır ve Fechenheim’de yaşanan güncel olayları ele alır veya Fechenheim’li kişilerin veya kuruluşların tanıtımını yaparlar.


group 8

Gelişim Amaçlarımız
1. ilke: Çocuklara beceri kazandırıyoruz

 • Ders geliştirilmesinden birlikte yapılan anlaşmalara

 • Ev ödevleri
 • BuddY – Şiddet önleme
 • Sınıf başkanlığı
 • Büyük Kardeş Sınıfları
 • Dil ve okuma seçenekleri
 • Okul zorunluluğunun yerine getirilmesi
 • Okul öncesi dil desteği
 • Medya eğitimi

2. İlke: Okul birliğini yaşıyoruz • Geziler
 • Okul törenleri
 • Proje haftası
 • Karnaval


group 5
3. İlke: Eğitim günlüğümüzü yapılandırıyoruz

 • Zaman- ve yapı modeli
 • Tam gün Profil 1
 • Şehir bölgesindeki tüm çocuklar için eğitim ve yaşam alanı olarak okul
 • Yedek konsepti

4.İlke: İşbirliği ve iletişim içerisindeyiz

 • Veli toplantısı zamanları


group 2

Ekler

 • "Okul tanışma günü" akış planı
 • AG-Broşürü
 • İzleme formu „Okul tanışma günü“
 • Boş destek planı
 • Tırmanma gereçleri kuralları • "Kopf hoch" Konsepti
 • "Oyun-Eğlence Spor Kutlamaları" Konsepti
 • Okuma akşamı ve okuma gecesi Konsepti
 • Kültür sözleşmesi
 • Okul marşı
 • Okul yönetmeliği


Yüklə 118,77 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə