Otobüs ihale teknik şartYüklə 110,64 Kb.
tarix08.01.2019
ölçüsü110,64 Kb.
#93440GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

CNG (SIKIŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ) DOLUM İSTASYONU

TEKNİK ŞARTNAMESİ

 1. KAPSAM

  1. Belediyemize ait sıkıştırılmış doğal gaz ile çalışacak araçlar ve üçüncü şahısların edinecekleri araçların yakıtlarının doldurulmasını sağlamak amacı ile kurulacak olan doğalgaz dolum istasyonu; 15°C’ de 200 bar referans alınarak, CNG (sıkıştırılmış doğal gaz) kompresör ünitesinin, dolum ünitesi, yüksek basınç depolama üniteleri ve ilgili yardımcı ekipmanlarının (boru ve fittingler, basınç ve sıcaklık ölçüm ekipmanları, vanalar, dolum hortumu ve dolum tabancası vs.) temin edilerek doğalgaz ölçüm istasyonu flanşından (Ölçüm İstasyonu da dahil) sıkıştırılmış doğalgazın son sevk noktası olan dolum tabancasına (tabanca dâhil) kadar olan tüm ekipmanların temini, yapılacak işlerin projelendirilmesi, projesine uygun olarak montajı, testleri ve devreye alma işlemleri yüklenici tarafından yapılacaktır. Çevre düzenleme ve asfalt işleri yüklenici tarafından yapılacaktır. Ayrıca eğer dolum istasyonunun bulunduğu yerde kaldırılması gereken ekipman, makine ve teçhizat, malzeme varsa; bunların kaldırılması işlemleri de yüklenici sorumluluğunda olacaktır.
  1. Bu teknik şartnamede tanımlanacak kompresörlerin son kademe sıkıştırma basıncı maksimum 250 bar olacaktır. 250 bar basınçta da dolum yapabilecek kabiliyette olacaktır.
  1. Bu şartname; ölçüm istasyonundan itibaren kullanılacak her türlü ekipman için geçerli olacaktır. Dolum tabancaları, son eleman olarak kabul edilecektir.
  1. Sistem; şebeke giriş basıncı 12-19 barg basınç aralığında, 200 barg tüp dolum basıncında (maksimum 250 barg), toplam 100 adet otobüsün tam olarak dolumlarını 8 saatte tamamlamaya uygun şekilde dizayn edilecek olup (P=200 barg, T=10 oC ,Z=0,75, Tr=288,15 oK, Pr=1,01325 bar alınmıştır.); sistemdeki kompresörlerin kapasitesi buna göre hesaplanacaktır. Ayrıca sistem ilave konacak ekipmanları da içine alabilecek bir modüler kabin şeklinde (Yüksek Basınçlı Depolama Birimi idarenin onayı ile modüler kabin dışına konabilir) ve kanopi yapısı göz önüne alınarak tasarlanacaktır. Yüklenici, otobüslerin sahip olduğu toplam yakıt tankı hacmine (Her bir otobüs, en az 1150 Litre boş sıvı hacme sahip) uygun kompresör kapasitesini seçecektir.
  1. Kurulacak CNG yakıt dolum istasyonu, daha sonra yapılabilecek kapasite artırımı göz önüne alınarak projelendirilecektir. Yüklenici istasyonda yapacağı teknik değişiklik veya kapasite artırımını idarenin onayı ile yapabilecektir, işletme süresi sonunda istasyon, yapılan kapasite artırımı dahil olarak Belediyeye teslim edilecektir.
  1. Yüklenici işin süresi olan, sözleşmeyi müteakiben 6 aylık süre içerisinde;
   1. CNG dolum kompresörü, dolum ünitesi, depolama tankları ve diğer yardımcı ekipmanların (boru, filtre, fittings malzemeleri vs.) temini,
   1. Dolum istasyonuyla ilgili sahip olduğu projede belirtilen inşaat işlerini (beton kaide yapımı, kazı, dolgu, tüm asfalt işleri ve belirlenen istasyon alanındaki tüm malzemelerin kaldırılması vs.),
   1. Trafodan (trafo dahil) itibaren kompresör ünitesinin besleneceği elektrik hattı ve bağlantılarını,

   2. Gazın, ölçüm istasyonundan itibaren kompresöre kadar getirilmesi, kompresörden dispensere ve dolum tabancasına kadar ulaştırılması için gerekli tüm malzeme (kompresör ünitesi, dispenser ünitesi, mass flowmeter, tüm emniyet valfleri, basınç ve sıcaklık ölçerler, yüksek basınç hatları, filtreler, akış kesme vanaları, depolama sistemleri, manometreler vs.) ve işçiliklerin temini,
   1. Ekipmanların onaylanmış projesine göre montajını,
   1. İstasyonun testi ve devreye alınması işlemlerini,

Yürürlükteki yasalara, mevzuatlara, standartlara, işin projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak yerine getirecektir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) Tesisler Yönetmeliği’nde bahsi geçen CNG ile ilgili tüm hususlara, yapım ve kurulumla ilgili talimatlara dikkat edilecektir.
  1. Bütün ekipmanlar, elemanlar, borular ve boruların tesisi işlemleri ile fittingler kullanım amaçlarına, işin şartnamesine, standartlara ve yasalara uygun olacaktır.
  1. Ayrıca normal ve arıza durumlarında söz konusu olabilecek, kapsam dâhilindeki bütün basınçlara, gaz türüne, sıcaklıklar ve yüklemelere uygun tür ve kalitede olacaklardır. Bu durumun zorunluluğu gerekli belgelerle desteklenecektir. Bu ekipmanların tesis edilmeleri ve kullanımları, teknik şartname ve standartlara uygun olarak üreticinin talimatları doğrultusunda yapılacaktır.
  1. Ekipmanların yerleşimi, EN 13638’de belirtilen minimum emniyet mesafeleri ve tehlikeli alan gereksinimleri göz önüne alınarak dikkatlice yapılacaktır. Dolum istasyonu tüm bileşenleri, araçların çarpmalarına karşı korunmuş olarak tasarlanacaktır.
  1. İşe başlamadan önce yüklenici, ölçüm istasyonundan itibaren dolum tabancasına kadar montaja ilişkin yapılacak işleri teknik şartnameye uygun olarak projelendirip uygulama projesi (P ve ID diyagramları) olarak hazırlayacaktır.
  1. Dolum istasyonu ile ilgili olarak; sözleşmeyi müteakiben yüklenici, işlerin geçici kabulüne kadar geçen tüm zamanı açıklayan bir proje ve proje cetveli verecektir. Ayrıca yapılacak elektrik işleri ve istasyonun üzerine monte edileceği kaideye ait yapılacak inşaat işleri ayrı ayrı projelendirilecektir. Projeler İdare’nin onayına müteakiben uygulamaya konacaktır. Yüklenici, İdare onayı için yazılı olarak proje bilgileriyle başvuracaktır. İdare gerektiği durumlarda karar verme mekanizması içinde projeye müdahil olabilir.
  1. Kullanılacak olan tüm ekipmanlara ait test raporları, ekipmanların kimyasal ve fiziksel karakteristik bilgileri dosyalanarak İdare’ye verilecektir.ANA MAKİNA VE EKİPMAN DOLUM ÖZELLİKLERİ
 1. Yakıt Dolum Özellikleri
  1. Şebeke giriş basıncı 12-19 Bar basınçta ve 200 Bar tüp dolum basıncında, kapasitesi ‘12 barda en az 1500 Sm3/h olan, en az 2 adet doğalgaz kompresörü tesis edilecektir.
  1. Şebeke giriş basıncı 12-19 Bara göre kurulacak istasyon, 8 saatte 100 otobüsü dolduracaktır. İşletme süreleri de dikkate alınarak, istekliler yakıt doldurma kapasitelerini tekliflerinde buna göre belirteceklerdir.
 1. Yakıt Pompaları (Dispenserler):


  1. Dispenser ünitesi yan kolon saçları paslanmaz çelikten imal edilmiş olup sahada uzun yıllar dayanıklı kalacak şekilde tasarlanacaktır. Dispenserdeki filtreler paslanmaz çelikten olacaktır. Bunların yanında ünite aşağıdaki ekipmanlar ile donanımlandırılacaktır.   1. Güvenlik kopma (break-away) sistemi ve aşırı akış kontrol valfi bulunmalıdır.
   1. Dispenserde, çevre sıcaklığına göre basınç ve sıcaklık kompanzasyonunu ayarlayarak en uygun gaz dolum basıncını ayarlayan ve elektronik olarak çalışan “sıcaklık sensörü ve basınç transmiteri panosu” bulunmalıdır.

   1. Dispenserlerde dolum yoğunluğunun her zaman aynı kalması için kullanılacak olan “ısı kompanzasyonu” (ısıya ayarlı dolum sistemi) için, ISO 11439’a göre dolum basıncı ve ısı ayarı 200 Bar’da 15 0C’ye göre ayarlanmış olacaktır.

   1. Stand By modunda (dolum yapılmadığı zamanda) sızıntıyı tespit edecek dedektör sistemi bulunmalıdır.

   1. Acil kapama butonları dispenserin üzerinde olmalı ve işaretlenmelidir.

   1. Dispenserde araç dolum tabancasının kullanılmadığı zamanlar sabit olarak oturtulacağı ve dolum tabancasının ağzının nemden veya tozdan muhafaza edileceği uygun konstrüksyonda yuva bulunmalıdır,

   1. Dolum tabancası ile araç dolumu tamamlandığında dispenser otomatik olarak gaz akışını kesecek sisteme sahip olacaktır.

  1. Ayrıca aşağıdaki özellikler sağlanmalıdır.   1. İstasyonda en az 2 adet dispenser (yakıt pompası) bulunacaktır. Dispenserler aynı anda 2 dolum tabancasını besleyecek şekilde çift hortumlu olarak tasarlanacaktır.
   1. Seçilen dispenserler gerektiğinde maksimum 250 bar dizayn basıncına kadar gaz dolumu yapacaktır.

   1. Voltaj ve frekans, Türkiye elektrik şebeke standartlarına uygun olacaktır.

   1. Pompanın her iki yanında her dolum tabancası için birer adet olmak üzere, yakıt miktarını kg ve m3 cinsinden gösteren dijital göstergeli iki adet kütle debisi ölçüm cihazı (mass flow meter) konulacaktır. Bunlar anlık ve toplam doldurulan gaz miktarını anlaşılır şekilde gösterecek ve arkadan aydınlatmalı ekrana sahip olacaktır.

   1. Tedarik edilecek dolum tabancaları paslanmaz çelik, alüminyum ve pirinç malzemeli, ATEX94/9/ CE PED 97/23/ CE TUV sertifikalı, ISO14469-1 standardında NGV Tip 2’ye uygun olacaktır. Gerektiği takdirde İdare, projelendirme aşamasında NGV Tip 1 standardında tabanca kullanılmasını isteyebilir.

   1. Araca gaz doldurulacağı zaman araç ve dispenser ünitesi için topraklama yapılacak şekilde ekipmanlar dizayn edilmelidir. Kullanılacak hortum otobüs dolumu sırasında otobüste, hortum ve hortum tabancasında oluşacak statik elektriği giderecek özellikte olacaktır.

   1. Dispenser ve dolum ekipmanları TS ISO 15501-1 ve TS ISO 15501-2’de belirtilen güvenlik özelliklerine göre dizayn edilmiş araç yakıt sistemine uygun olacaktır.

   1. Dispenserin gaz akış debisi, çalışma şartlarında aracın deposunu en verimli bir biçimde tam kapasite ile en kısa zamanda dolumunu sağlayacak şekilde, kompresör gaz çıkış debisine uygun olarak seçilecektir. Bununla ilgili olarak seçilecek boru ve hortum çapları projeye ve standartlara uygun olacaktır.

   1. Çalışma sıcaklığı –25/+60 0C olacaktır.

   1. Dispanserler için tehlikeli alan sınıflaması gerekleri uygulanacaktır ve ideal olarak açık havada ya da havalandırması yeterli olan yerde olacaktır.

   1. Tüm otobüslerin rahatlıkla girip çıkabileceği ve manevra yapabileceği şekilde yerleştirilecektir.

   1. Dolum tabancası ile otobüs dolum noktası arasındaki bağlantı yalnızca gaz kaçağı olmaması durumunda gaz geçişine izin verecek şekilde olacaktır. Dolum tabancası çıkarılmadan otobüsün hareket etmesi halinde, otomatik olarak dispensere bağlı olduğu yerden hortum çıkarak dolumu kesecek düzenekte olacaktır. Hortum ve dolum tabancası nem ve kirletici madde girişini önleyecek şekilde imal edilmiş olacaktır.

   1. Dispenserler yerden en az 30 cm yükseklikte platform üzerine monte edilecek, platformun ve otobüslerin dolum yapılacağı alanların üstü kanopi ile kapatılacaktır. Dispenser yerleşiminde otobüs çarpmasına karşı gerekli emniyet tedbirleri alınacaktır.

   1. Dispenserlerin dolum kapasitesi, markası, modeli ve menşei belirtilecektir.
 1. Yüksek Basınçlı Depolama Birimi
  1. Sıkıştırılmış doğalgazın kompresörün çalışmasına ihtiyaç duyulmadan araçlara dolumu için 250 barda tanklarda depolanması amacıyla kompresör sonrası depolama tankları temin edilip kurulacaktır. Bu amaçla sıkıştırılmış doğalgazın, kompresörden depolama tanklarına ulaştırılması için kompresör ile depolama tankları arasında boru hattı tesis edilecektir.
  1. Depolama silindirleri standart modüller halinde hazırlanmalıdır. Her modülün içinde elle (manuel) kontrol edilen bir yoğunlaşma drenaj sistemi bulundurulacaktır.

  1. Her silindir minimum 90 su-litre kapasitesinde olacaktır.

  1. Yukarıda bahse konu dolum ihtiyacını karşılamak maksadıyla kurulacak depolama üniteleri, her kompresör için minimum 1000 litre kapasitede olacaktır.
  1. Silindirler dikişsiz yüksek gerilimli çekme çelikten imal edilecek olup, çalışma basıncı minimum 250 bar maksimum 375 bar ve hidrolik test basıncı ise maksimum basıncının 1,5 katı olacaktır.

  1. Her depolama modülü uygun bir akış sağlanması maksadıyla her akış yolu için birer adet olmak üzere iki emniyet sübaplı bir güvenlik paneline sahip olacaktır.

  1. Depolama ünitesi çıkışına acil ayırım (izolasyon) vanası konacaktır.

  1. Depolama birimi ile basınç tahliye vanası arasında herhangi bir kapatıcı vana olmayacaktır.
  1. Dolum ünitesi tanklarının gaz kaçağı problemlerinde, tanklardaki gazın dışarıya boşaltılmasını engelleyen bir düzenek olacaktır. Sistem üzerinde bir vana olmalı ve problem esnasında vanalar kapatılarak tamirat yapılabilmelidir.
 1. Kompresörler
  1. Sistem kapasiteleri, çalışma şartları ve işletme basıncı, kompresör girişi 12–19 bar olacak şekilde seçilecek olup (konstrüksiyon, minimum ve maksimum çalışma basınçları vb. gibi) yukarıda bahsedilen gaz basınç aralıklarına göre belirlenecektir. Sistemde; 12-19 bara kadar giriş basıncıyla doğru orantılı bir debi sağlanacaktır. Yüklenici, üreticiden bunu garanti etmesini istemelidir. Sorumluluk yüklenicidedir.
  1. Düzenli bakım sürecinde tüm parçalara kolay ve hemen ulaşmayı sağlayacak silindir tasarımına sahip olacaktır. Kompresörler gazı depolama modüllerine maksimum basınçla dağıtacaktır.
  1. Kompresör çalışma devri maksimum 1500 rpm’e ayarlı olacaktır. Yüklenici, her biri en az 1150 su-litre yakıt tankı kapasitesine sahip 100 adet aracın 8 saatte dolumunu sağlayacak şekilde kompresör kapasitesini ve adedini bu çalışma bandına göre ayarlayacaktır.

  1. Kompresörde vibrasyon oluşumuna karşı standartlarda izin verilen aralıklara göre tedbir alınmış olacaktır. Kompresör üzerinde vibrasyon sensörü olacaktır.
    1. Kompresör çalışma ömrünün en az 40.000 saat olması gerekmekte olup, bu durum akredite kuruluş tarafından belgelendirilecektir.
  1. Kompresörde sıkıştırma işlemi yapılırken, doğalgaza silindirlerde yağ karışması önlenmelidir. Kompresörün son kademesinde doğalgaza karışan yağ miktarının 5 ppm/Sm3’ten az olması istenmektedir. Yüklenici bunu sağlayacağını taahhüt edecektir. Üretici firmanın bu değerleri akredite olmuş bir kuruluştan belgelendirmesi istenecektir. Ayrıca sistemde, gazın içerisindeki yağ miktarının, gaz dispensere gitmeden önce izlenebilmesini ve ölçülmesini sağlayan bir ‘indicator’ ve ölçüm sistemi bulunacaktır.

  1. Yüksek basınç silindirleri ve krank mili malzemesi dövme çelik olmak zorundadır. Kompresörler giriş ve çıkış basıncına göre gerekli kademeyi sağlayacak silindir sayısına sahip olacaktır.
  1. Kompresör silindirlerinin soğutma sistemi, kapalı devre sıvı soğutmalı olacaktır. Her kademeden sonra gaz soğutma işlemi hava veya sıvı soğutmalı olacaktır.

  1. Kompresör son kademe çıkış gazı sıcaklığı, bulunulan ortam sıcaklığından maksimum 10 0C daha fazla olmasına müsaade edilecek ve yüklenici üreticiden bunu garanti etmesini isteyecektir. Eğer bu değer sağlanamaz ise sistemin soğutulması için ‘chiller’ grubu kullanılacaktır. Seçilecek ‘chiller’ grubu seçimi ve kapasitesi için İdare onayı gerekli olup yüklenici proje başında tercih edeceği seçeneği İdare’ye, evrakları dosyalanmış şekilde bildirecektir.

  1. Kompresörlerin çalışma esnasındaki gürültü seviyesi 70 db veya altında olacaktır. Bununla ilgili DIN 45635, bölüm 1’e göre 1 metre mesafeden yapılmış olan test raporu teslim edilecektir. Test raporları için akredite kuruluş onayı istenecektir.
  1. Kompresörlerin tam otomatik işletimine imkan veren Programmable Logic Control (PLC) ve Emergency Shut Down (ESD) özelliklerinde bir kompresör kontrol paneli bulunacaktır. Kompresör kontrol paneli tarafından sağlanacak fonksiyonlar aşağıda belirtilmiştir:
   1. Depolama modülünde minimum basınca ulaşıldığında çalışmaya otomatik başlama,
   1. Depolama modülünde maksimum basınca ulaşıldığında çalışmayı otomatik durdurma,
   1. Aşağıdaki şartlar gerçekleştiğinde ışıklı ve sesli ikaz lambalı acil otomatik duruş,
 • Gaz girişi basıncı çok düşük,
 • Gaz girişi basıncı çok yüksek,
 • Kompresör dağıtım basıncı çok yüksek,
 • Ara kademe gaz sıcaklığı çok yüksek,
 • Son kademe gaz sıcaklığı çok yüksek,
 • Yağlama devresi basıncı düşük,
 • Dişli kutusu yağ sıcaklığı çok yüksek (Dişli kutusu olduğu takdirde),
 • Yağ seviyesi çok düşük
 • Gerekli ve zorunlu diğer durumlar
   1. Çalışma saatleri göstergesi (gün, saat, dakika),
   1. Acil durdurma reset,

   1. Acil durdurma butonu (Yeterli sayıda),

   1. Kompresör sistemi kontrol elemanları (ışıklı ve sesli ikaz lambalı ) aşağıdaki gibi olacaktır:
 • Gaz sisteminin kontrol elemanları:
 • Emme basıncı göstergesi,
 • Kademeler arasında termo eleman (termokopul),
 • Kademe aralarında basınç göstergeleri,
 • Çıkış basınç sensörü (transmitter),
 • Çıkış sıcaklık göstergesi
 • Kademe arasında yaylı emniyet supapları,
 • Son kademe yaylı emniyet supabı,
 • Gerekli ve zorunlu diğer ekipmanlar.
   1. Kompresörün yağlama sistemi kontrol elemanları:
 • Yağ seviyesi göstergesi,
 • Basınç göstergesi,
 • Düşük basınç müşürü,
 • Yağ sıcaklığı göstergesi,
 • Düşük seviye müşürü,
 • Gerekli ve zorunlu diğer ekipmanlar.
  1. Kompresör ve ekipmanlarının tümü modüler özelliğe sahip, titreşimi absorbe edilmiş kabin içine monte edilecektir. Kabin kompresör ana şasesi üzerine monte edilecektir. Düzenli bakım sürecinde tüm parçalara kolay ve derhal ulaşmayı sağlayacak bir kabin dizaynına sahip olacaktır. Kabin, aydınlatma ve soğutma sistemine sahip olacak, paslanmaz çelikten imal edilmiş; sıcak, soğuk, yağmur ve kar şartlarına dayanıklı ve gerektiğinde kolayca sökülerek başka bir yere taşınabilecek şekilde tasarlanacaktır. Kabin tipi koruma sınıfı en az IP22 olacaktır. Kompresör kabini; taşınması esnasında forklift veya vinç kullanımına kolaylık sağlamak amaçlı sert zemin ve askı aparatları ile donatılmış, sökülebilir, dikey yerleşime uygun olacaktır. Gaz kaçağı olması durumunda kabin içeresindeki gazı boşaltmak için otomatik devreye giren havalandırma sistemi (kapaklar dâhil) yapılacaktır. Modüler sistem sökülebilir prefabrik bir yapı içine İdare’nin onayı ile değiştirilebilir. Bu durumda tüm projeler ve imalat detayları İdare onayı ile yapılacaktır.
  1. Kabin içerisinde metan dedektörü, yangın dedektörü ve aşırı sıcaklık dedektörü bulunmalı ve bunlara bağlı alarm sistemi olacaktır.

  1. Kompresörlerin kapasitesi, modeli, tipi, markası ve menşei, giriş-çıkış basıncı, elektrik motorunun gücü, devri, voltajı vs. proje başlangıcında İdare’ye bildirilecektir. Projede teklif edilecek kompresörün elektrik sarfiyatının minimum olması tercih edilecektir. Kompresörün 1 m3 doğalgaz sıkıştırma sırasındaki elektrik sarfiyatı proje başlangıcında belirtilecektir.

  1. Kompresör motorları için frekans invertörü bulunacaktır.
  1. Kompresör ana kabini içersinde kullanılacak yüksek basınç silindirleriyle ilgili standartlara uygun olarak kesinlikle kaynaksız çekme çelik veya pres ile sıcak üretim yapılmış dikişsiz olması gerekir. Malzemelere ait PED sertifikası bulunacaktır.

  1. Kompresör girişine 5 μm’dan büyük partikülleri % 99 tutma özelliğine sahip partikül filtresi koyulacaktır. Kompresörde son kademeden sonra check valften önce 3 μm’dan büyük partikülleri % 99 tutma özelliğine sahip coalescent filtresi bulunacaktır.

 1. Ekipman Bağlantı Malzemeleri ve Diğer Hususlar

  1. Yeraltı ve yerüstü alçak basınç karbon çelik boru tesisatında cebri usul DC redresör kullanılarak katodik koruma yapılacaktır.
  1. Bütün kaynaklı çelik boruların %100 röntgen kontrolleri yapılmış olacaktır.
  1. Yüklenici sistem için gerekli tüm ekipman ve malzemeyi sağlayacak olup, söz konusu ekipman ve malzemelerden önemli olanları aşağıda belirtilmiştir:
   1. Kompresörleri depolama modüllerine, depolama modüllerini de yakıt pompalarına bağlamak için gerekli AISI 316 L yüksek basınçlı paslanmaz çelik boruları ve bağlantı elemanları,
   1. Kontrol panellerini tüm motorlar ile kompresör, depolama modülleri ve yakıt pompalarının yan sistemlerine bağlayacak elektrik kabloları,

   1. Gaz havalandırma sistemi için havalandırma boruları.

   1. İstasyon giriş hattına; geri dönüş olmaması için check valve, slam shut off valve, relief valve, manometre, termometre montajı yapılacak ve sistem kontrolü sağlanacaktır. Sistem girişine konulacak kontrol cihazları için kabin yapılacaktır.

   1. Sistemlere ait servis, bakım ve ayar gerektiren parçalar kolayca ulaşabilir şekilde olacaktır.

   1. Basıncın yükselme riskinin olduğu her yerde relief valve olacaktır.
   1. Kompresörün çalışmadığı zamanlarda kompresöre gaz temin eden hatta gaz girişini engellemek maksadıyla normalde kapalı solenoid vana konacaktır.

   1. Kompresörün çalışması sırasında meydana gelecek titreşimlerin temele ve boru tesisatına zarar vermemesi için önlem alınmalıdır. Kompresör gürültü şiddeti Gürültü Yönetmeliği’ne uygun olacaktır. Kompresör kabinine ısı ve ses izolasyonu yapılacaktır.

   1. Sistem, kompresör ve depolama modüllerinde yoğuşma ayırıcıları (condensate seperators) bulunacak olup doğalgazın bünyesindeki su miktarını kontrol edecek, azaltacak ve gaz sıcaklığını düzenleyecek şekilde tasarlanacaktır.

   1. Alarm durumunda bilgisayar destekli otomatik kontrol sistemi kullanılacaktır. Sistemde işletmeyle ilgili bütün gerekli gaz ölçüm değerlerini, veriler, alarm durumları, periyodik bakım değerleri, periyodik bakım sistemi ve değişen parçaları kapsayan envanter bilgileri kontrol merkezinde bilgisayar ortamında saklanacaktır.

   1. Kompresörde anlık ve toplam çalışma süresi, periyodik bakım süreleri kayıt edilmeli ve kontrol panelinden okunabilmelidir. Ayrıca hata raporları kontrol panelinden takip edilmelidir.

   1. Kompresörlerde kıvılcım emniyeti için motor, kayış, fan, aydınlatma elemanları vs. ekipmanlarda exproof ATEX sertifikası olacaktır.

   1. Kompresör sistemi öncesinde gazın içerisindeki suyu ayrıştıracak, dryer (kurutucu) sistemi bulunacaktır. Bu kurutucu sistem; çift kuleli, tam otomatik, rejenerasyon sistemine sahip ve manuel kontrol edilebilen özellikte olacaktır.
 1. Özel Aletler
  1. Kompresörler, depolama modülleri ve yakıt pompalarıyla alakalı özel aletler sağlanacaktır.
  1. Makine, Fabrika Testleri ve Üçüncü Taraf Kuruluş Sertifikaları:

   1. Kompresör üniteleri, diğer istasyon cihazları ve makineleri için uluslararası akredite olmuş üçüncü taraf kuruluşlardan alınmış test raporlarını ve belgelerini yüklenici İdare’ye sunacaktır.
   1. Üçüncü taraf olacak CE, Lloyd's Register, Bureau Veritas, TUV vb. gibi akredite kuruluş, muayene sertifikasını istasyonda kullanılacak kompresör, depolama modülleri, diğer ekipmanlar ve yakıt pompalarının tamamı için çıkartacak ve sertifikanın orijinalini istasyon için gönderilen makine ve ekipmana iliştirecektir.
   1. Akredite kuruluştan şu belgelerin alınması ya da testlerin yapılması istenecektir: Vibrasyon değerleri, gürültü seviyesi değeri (maksimum 70 db), kompresörün kapasite testi, kompresör çıkışı gaz sıcaklığı testi, kabin koruma sınıfına ait belge, kompresörden çıkan gazdaki yağ miktarının 5 ppm/m3’ten az olduğuna dair test ve belge, vb. İdare gerekli gördüğü testlerde personel bulunduracaktır. 1. Yasa ve Standartlar
  1. Dolum istasyonunda kullanılacak bütün sistem ekipmanları ısı, ses, emniyet, vb. ile ilgili Avrupa ve/veya Türk Standartlarına uygun olacaktır. Bu standartların başlıcaları bunlarla sınırlı kalmamak koşulu ile aşağıda verilmiştir. İdare istasyon ekipmanları için aşağıdaki standartlara uygunluk arayacaktır.
 • EN 13638 , Doğalgazla çalışan taşıtlar (NGV) – İkmal istasyonları
 • EN 1012–1, Kompresör ve vakum pompaları-emniyet tedbirleri kompresörleri

 • EN 60079–10, Gazın patladığı basınçlar için elektrikli aparat - Bölüm 10: Tehlikeli alanların tasnifi

 • EN 10204 , Metalik ürünler. Muayene dokümanları türleri.

 • EN 50014 , Potansiyel patlama basınçları için elektrikli aparat-genel şartlar

 • EN 50039, Potansiyel patlama basınçları için elektrikli aparat-doğal emniyet sistemi
 • EN 60079 , Potansiyel patlayıcı atmosferlerde kullanılan elektrikli cihazlar-kendinden güvenlik "i"

 • EN 60204–1, Makinelerde güvenlik-makinelerin elektrik donanımı

 • ISO 15403, Doğalgaz – taşıtlarda yakıt olarak kullanılan sıkıştırılmış doğal gazın kalitesinin belirtilmesi

 • ISO 14469-3, Sıkıştırılmış doğalgaz dolum bağlantıları

 • ISO 11439, Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan doğalgazın depolanması için yüksek basınçlı gaz tüpleri
 • 97/23/CE, PED - Basınçlı ekipmanlar direktifi  1. Bu standartlar, tarihli veya tarihsiz diğer yayınlardan derlenen bölüm ve maddeleri de kapsamaktadır. Tarihli referanslarla ilgili olarak, değişiklik ve revizyona uğrayan kaynak dokümanlardan sadece revize edildiği tarihte referans alınanlar geçerli olup, alındıkları tarihten sonra değişikliğe uğrayan kaynaklardaki bu revizyonların standarda da yansımaları söz konusu değildir. Tarihsiz referanslarda ise en son baskı, referans olarak dikkate alınacaktır.

  1. Kullanılacak tüm malzeme ve ekipmanlar; CE, TSE veya ilgili uluslararası standartlara uygunluk belgesine sahip olacaktır.
 1. EKİPMANLARIN KONUMU VE YERLEŞİMİ
  1. Ekipmanların yerleşimi minimum emniyet mesafeleri ve tehlikeli alan gereksinimleri göz önüne alınarak yapılacaktır. Dolum istasyonu tüm bileşenleri, otobüs çarpmalarına karşı korunmuş olarak tasarlanacaktır.
  1. İtfaiye araçlarının istasyonun her noktasına ulaşabileceği şekilde yerleşim yapılacaktır. Yangına karşı sensörlü güvenlik ve ilgili TSE veya EN standartlarına uygun otomatik yangın söndürme sistemi olacaktır.
 1. KULLANIM KILAVUZU
İstasyonların İdare’ce kabulü sürecinde, kompresörlerin ve sistemin kapsamlı montaj bakım ve kullanım kılavuzu İngilizce ve Türkçe olarak sunulacaktır.
 1. BASINÇÖLÇERLER
  1. Her depolama ünitesine 1 adet basınçölçer konmalıdır.

  1. Tüm basınçölçerlerin göstergesi işletme basıncının 1,5 katından az olmayacaktır.
 1. İSTASYON BORU TESİSATI
  1. Borular ve bağlantı boruları işletme sırasındaki vibrasyon, rotasyon ve titreşim sırasında sökülmeyecek şekilde olacaktır.

  1. Tüm yerüstü borular dikişsiz paslanmaz çelikten veya eşdeğer standartta yapılacaktır.

  1. Üstten boru geçişi olacak ise emniyet yüksekliğinin altında olmayacaktır.

  1. İstasyon içinde yeraltı boru döşenmesinden mümkün olduğu kadar kaçınılacaktır ve standartlara uygun olacaktır.
  1. Yeraltı borulaması, beton kanal içinde olacaktır. Kanal boyutları montaj ve demontaj kolaylığı sağlayacak boyutlarda olacaktır. Kanalın üzeri metal ızgara ile kapatılmalıdır.
 1. KONTROL VE KUMANDA MERKEZİ
İstasyon görevlilerinin sistemi izlemesi ve işletmeyi kontrol etmesi için İdareye ait binalardan ayrı olarak tesis edilecek bir Kumanda Merkezi olacaktır. 1. BİLGİSAYAR VE OTOMASYON PROGRAMI
Program işletim sistemi Türkçe ve İngilizce olacaktır. Program işletim sistemine ait tüm ekipmanlar (uygun konfigürasyona sahip PC, printer vs.) yüklenici tarafından sağlanacaktır. İdare gerekli gördüğü durumlarda; doğalgaz toplam tüketimini, plaka bazında yakıt tüketimini, arıza vb. bilgileri tarih ve saat bilgileri ile beraber sorgulayabilecek ve günlük veya geriye dönük rapor alabilecektir. Kullanılan yazılım her an İdare’nin kontrolüne açık olacaktır.
 1. ACİL KAPAMA PROSEDÜRÜ
  1. İstasyon acil kapama prosedürü yüklenici tarafından yazılı olarak temin edilecektir.
  1. Doğalgaz dolum istasyonu acil durumlarda güvenli olarak kapatılarak gaz girişinin izole edilmesi sağlanacaktır.

  1. Kompresör devre dışı bırakılacak, otomatik vanalar yardımıyla depolama tesislerinin çıkışları, yakıt pompaları ve hortumlarına gaz temini izole edilecektir.

  1. Mekanik havalandırma dışında dolum istasyonu güç kaynağı izole edilecek ve yangın anında elektrik kesilmesi sağlanacaktır.

  1. Kompresör, depolama birimleri ve yakıt pompaları arasındaki gaz akışı durdurulacaktır.

  1. Gaz kapama sıralaması, kompresör girişindeki izolasyon vanasının gecikmeli kapanmasına müsaade eder bir sıralama ile gerçekleştirilecektir. Bu şeklide acil kapama sırasında emme hattına atmosferik hava girişi önlenmiş olacaktır.

  1. Acil kapama ekipmanları tüm dolum istasyonu boyunca kolay erişime imkan verecek şekilde konumlandırılacak ve güvenli mesafede bulunacaktır.

  1. Gaz kaçağı oluştuğunda ve deprem anında kapalı mekanlarda sensörler vasıtasıyla çalışan alarm ve tahliye sistemi olacak ve sistem kendini otomatik olarak kapatacaktır.

  1. Depolama birimlerini devre dışı bırakmak için acil eylem prosedürü hazırlanacaktır.
 1. İŞARETLEMELER
  1. Gerekli olan ikaz işaretlendirmeleri ve etiketlendirmeleri İngilizce ve Türkçe olarak konacaktır.
  1. Tüm işaretlemeler Avrupa ve/veya Türk standardına uygun olacaktır. 1. EĞİTİM

  1. Bu işin işletmesinin devri sürecinde, bu işin işletmesini yapacak olan ve idarece belirlenecek 10 adet personele, yüklenici tarafından sertifikalı ve temel yurt içi veya yurt dışı eğitimler verilecektir.

Söz konusu eğitimlerde temel olarak;

   1. Sistem çalışma prensipleri anlatılacaktır.

   2. İşletme Talimatları öğretilecektir

   3. Potansiyel tehlikeler öğretilecektir

   4. Acil durum planı uygulamaları yaptırılacaktır

   5. Montaj bakım servis işlemleri öğretilecektir

İdare günün şartlarına göre ilave eğitimler isteyebilecektir.
 1. İNŞAAT, ELEKTRİK VE UZAY ÇATI KANOPİ İŞLERİ

  1. Yüklenici otobüs dolum istasyonu işinin; tüm inşaat ve alt yapı ihtiyacını, trafo sistemi kurulması ile orta gerilim elektrik besleme hattının tesisi ve devreye alınmasını, topraklama sistemlerini, doğalgaz dolumunda kullanılması gerekecek pompa otomasyon sistemlerini, jeneratör ve UPS sistemlerini, yangın söndürme sistemlerini gerekli tüm yasal mevzuatlara uygun şekilde projelendirecek ve uygulayacaktır.
  1. Dolum platformunun üzeri kanopi (uzay çatı konstrüksiyon) imal edilecektir. İmalatlar öncesi kanopiye ait tüm statik projeler İnşaat Mühendisleri Odası’na onaylatıldıktan sonra İdare’ye sunulacaktır.
  1. Dolum istasyonu sahasına yapılacak asfaltlama ve betonlama işleri yüklenici sorumluluğundadır. Yüklenici dolum istasyonu sahasını önceden görebilir.
  1. Dolum Sahası’nın tüm inşaat işleri; kompresör kabini, jeneratör vb. için temel inşaatı, hizmet binası yapımı, çevre tel örgüsü, yağmur suyu drenaj işleri, tesisat kanalı ve ızgara kapakları, tüm çevre düzenleme işleri ile tüm asfaltlama işleri ve kanopi işi yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir. Ayrıca dolum istasyonu sahasında hali hazırda bulunan tüm makine, teçhizat, malzeme ve ekipmanların kaldırılmasıyla beraber inşaat işleri de yüklenici tarafından yapılacaktır.
  1. Bütün kanallarda yağmur suyunun drene edilebilmesi için kanal eğimleri araziye göre kotlanacaktır.
  1. Yeni kurulacak olan elektrik trafo köşklerine ve jeneratöre ait tüm temeller standartlara uygun olmalıdır. Yüklenici İdare onayı ile bu işleri gerçekleştirmelidir. Bu konuda İdare müdahil olabilir. İdarenin öngöreceği noktada trafo merkezi tesis edilecektir
  1. Kompresörlerin bulunduğu bölge en az 1,5 metre yüksekliğinde panel çit ile çevrilecektir.
  1. Kurulacak CNG yakıt dolum istasyonlarının elektrik ihtiyacı tüm sistemin kapasitesi ve daha sonraki kapasite artırımı göz önüne alınarak hesaplanacak olup, ihtiyaca uygun kapasitede bir trafo merkezi kurulacaktır. Trafo sonrasındaki besleme hattı da yüklenici tarafından yapılacaktır. Yüklenici istasyonda yapacağı teknik değişiklik veya kapasite artırımı konusundaki isteklerini idareye onaylatmak zorundadır.
  1. Yüklenici Orta Gerilim Tesisatına ait projeleri oluşturup, ilgili dağıtım şirketine onaylatacaktır. Bu Bölüm, Teknik Şartname' nin diğer bölümlerinde tekrar edilmeye gerek duyulmaksızın bütün diğer bölümler için de geçerli olacaktır.
  1. Trafoya kadar olan besleme hattı, trafo ve trafo köşkü inşası, trafonun devreye alınması ve elektrik abonelikleri yüklenici tarafından yaptırılacaktır.
  1. İnşa edilecek trafo merkezinde kullanılacak ekipmanlar yürürlükteki Uluslararası ve Türk Standartlarının en son baskılarına uygun olarak tasarlanmış olacaktır.
  1. Hücreler ve hücre içinde kullanılacak cihazlar, aşağıdaki uluslararası standartlara ve yürürlükteki işletme güvenliğine ilişkin yönetmeliklere uygun olarak tasarlanmış olacaktır.

IEC 60271-200 A.C. metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltage above 1kV and up to including 52 kV


IEC 60271-100 High-Voltage Switchgear and Controlgear - Part 100: High-Voltage Alternating-Current Circuit-Breakers
IEC 60271-102 Alternating current disconnectors and earthing switches
IEC 60271-105 Safe protection of distribution transformers by means of switch-fuse combinations - Continuation of an approved strategy
IEC 60044-1 Instrument transformers - Part 1: Current transformers

IEC 60044-2 Instrument transformers - Part 2: Inductive voltage transformers


IEC 60044-3 Instrument transformers Part 3: Combined transformers
IEC 60044-7 Instrument Transformers - Part 7: Electronic Voltage Transformers
IEC 60044-8 Instrument transformers - Part 8: Electronic current transformers
IEC 60947-5-1 Low-voltage switchgear and control gear: Control circuit devices and switching elements Electromechanical control circuit devices
EN 50263 Electromagnetic compatibility(EMC)-Product standard for

measuring relays and protection equipment


IEC 61000 Electromagnetic compatibility (EMC)
IEC 60255 Electrical relays : Measuring relays and protection equipment
IEC 60554 Specification for cellulosic papers for electrical purposes
IEC 61850 Communication Networks and Systems in Substations.


  1. Hizmet binası elektrik bağlantıları yüklenici tarafından yapılacaktır. Bina ısı izolasyonu ve yağmur suyu tahliyesi için gerekli donanım olacaktır. Bina içerisine uygun kapasitede split tip klima konacaktır.
  1. Aktif, reaktif sayaçlar ve kompanzasyon panoları yüklenici tarafından konulacaktır. Kompanzasyon sistemlerindeki herhangi bir projelendirme hatası nedeniyle gelecek endüktif ya da kapasitif tüketim cezalarına ilişkin sorumluluk Yüklenici’ye aittir.
  1. Yüklenici kompanzasyon sistemini de takip edecek ve gerekli bakım revizyonları gerçekleştirecektir. Cezai durumlardan yüklenici sorumlu olacaktır.
  1. İmal edilecek hücreler tek-hat şemasında, devre diyagramları ve ilgili projeler ile bu şartnamede belirtilen özelliklere uygun malzeme ve teçhizat ile donatılmış ve tüm elektriksel bağlantıları, istenen işletme fonksiyonlarını doğru ve noksansız olarak sağlayacak şekilde imal edilecektir.
  1. Madde 18.12’de belirtilen standartlara göre imal edilen orta gerilim hücrelerinin TS EN 62271-200’de belirtilen tip testleri yapılmış olacak ve tip test sertifikaları beyan edilecektir. Teklif edilen hücrelerin IEC 60298, 60056, 60129, 60529, 60694 standartlarına uygun olarak tip testleri yapılmış olacaktır. Hücrelere, kesicilere, akım ve gerilim trafolarına ilişkin tip test raporları yüklenici tarafından beyan edilecektir.
  1. Transformatör merkezinde gerekli kanalların yapılması Yüklenici’nin sorumluluğundadır.
  1. Orta Gerilim Hücreleri imalatçı firmanın sistem garantisi altında fabrika imalatı olarak üretilecektir.
  1. Teklif edilen her türlü malzeme ve teçhizat, imalat ve malzeme hatasına karşı hücrelerin işletmeye alınmasından itibaren meydana gelecek her türlü malzeme veya imalat hatası yüklenici tarafından giderilecek veya yenilecektir.
  1. Yapılacak tesisat işlerinde doğalgaz tesisinde emniyetin ön planda olacağı düşünülecek, bütün imalatlar buna göre yapılacaktır.
  1. Sistemin otomasyonu, ana merkezle entegre olacak şekilde bilgisayar sistemi, alarm sistemi, kamera sistemi, paratoner sistemi gibi tesisin emniyeti ve işletilmesi açısından gerekli her türlü sistem tesis edilecektir.
  1. Tesisin iç, dış ve kanopi aydınlatması exproof olarak yapılacaktır.
  1. Elektrik kesintisi anında otomatik devreye girecek; bilgisayar, acil aydınlatma ekipmanları, dispenserler ve gerekli benzeri ihtiyaçları en az 30 dakika besleyecek kapasitede Online Kesintisiz Güç Kaynağı konacaktır.
  1. Kapasitesi 12 barda en az 1500 Sm3/h olan en az 2 kompresörü ve yardımcı üniteleri (bilgisayar, acil aydınlatma ekipmanları, dispanserler vb. gibi) besleyecek güçte acil durum jeneratörü temin ve tesis edilecektir. Jeneratörün besleme panosu ve gerekli bağlantıları monte edilecektir. Jeneratöre ait elektrik motoru uygun güçte olacaktır. İdare jeneratör seçiminde projeye müdahil olabilir.
  1. Sistemde tehlikeli bölgelere yerleştirilecek tüm ekipmanlar ATEX yönergesine uygun olacaktır.
  1. Topraklama ayırıcıları sabit tip olacaktır. Hücrenin kısa devre dayanım akımına eşit değerde kısa devreye kapatılma özelliğine sahip çabuk kapamalı tipte olacaktır. Topraklayıcının nominal değerleri (kısa devre dayanımı ve süresi, gerilim, vb…), şalt sistemininkine eşit olacaktır.
  1. Topraklayıcının pozisyonu, alçak gerilim bölmesi üzerine konulacak “TOPRAKLAYICI AÇIK” ve “TOPRAKLAYICI KAPALI” sinyal lambaları vasıtasıyla izlenecektir.
  1. Kablo odası kapağı açılmadan, topraklayıcının açık veya kapalı pozisyonu mekanik olarak da görülecektir.
  1. Topraklayıcı, taşınabilir bir kol vasıtası ile çalıştırılabilecektir. Topraklayıcı açık veya kapalı konumunda asma kilit vasıtası ile kilitlenebilecektir.
  1. Sisteme ait topraklama projesi mutlaka Elektrik Mühendisleri Odası (EMO)’na onaylatılacak ve yerinde topraklama ölçümü yapılmasını sağlayacaktır.
  1. İdari bina yanında uygun yere hortumlu yangın dolabı tesis edilecektir. Su hattı mevcut altyapıdan alınacaktır.
  1. Kablolar TSE şartlarına uygun olarak imal edilecek ve montajı yapılacaktır.
  1. Kanopi aydınlatmada exproof armatürler kullanılacaktır. Armatürlerin sertifikaları ve modelleri İdarenin onayına sunulacaktır. İdare tarafından onaylanmasına müteakip uygulamaya konacaktır.
  1. Trafo ve orta gerilim tesisatına ait tüm projeler yüklenici tarafından yapılacaktır. Sistemin çalışır vaziyette teslimi için gerekli her türlü proje, malzeme, imalatlar, işlemler ve giderler yükleniciye aittir.
  1. Yüklenici, istasyon modeline uygun kanopi tesis edecektir. Kanopi imalatını yapacak firmanın, bu konuda TSE tarafından verilen Kalite Uygunluk Belgesi ve İmalat Yeterlilik Belgesine sahip olması gerekmektedir. Tesisin kurulumu sırasında her türlü montajdan yüklenici sorumlu olacaktır.
  1. Yüklenici, kanopi kurulumunu gerçekleştirmeden önce İdare onayını almalıdır. Tüm nakliye, montaj işlemleri yükleniciye aittir.


 1. TESTLER

  1. Kullanılacak sistemlerin belirlenmesinde ve bu sistemlerde kullanılacak malzeme, armatür vs. gibi elemanların seçiminde ve kabulünde İdare tarafından oluşturulacak Kontrol Teşkilatı’nın uygun oluru alınacaktır.
  1. İdare; Kontrol Teşkilatı’yla beraber çalışacak, tarafsız ve CNG konusunda tecrübeye sahip, üçüncü taraf müşavirlik hizmeti alabilir. Bu durumda İdare adına; fabrika testlerine katılmaya ve inşaat dahil tüm dolum istasyonu kurulumuyla ilgili işlerin bu teknik şartnameye ve bu teknik şartnamede belirtilen standartlara, yasalara ve yönetmeliklere uygunluğunu kontrol etmeye ve denetlemeye müşavir firma yetkili olacaktır.
  1. Yapılacak her türlü imalatta ve malzeme seçiminde doğalgaz tesisinde uyulması gereken emniyet tedbirleri dikkate alınacak ve bu hususta yürürlükte bulunan standart, yönetmelik ve bu teknik şartnameye uyulacaktır.
  1. Basınç altında çalışan tüm ekipmanlar, basınç ve sızdırmazlık testine tabi tutulacak ve kontrol edilerek devreye alınacaktır.
  1. Sistemin hidrostatik kaçak testi yapılacaktır.
  1. Sistemin pnömatik kaçak testi yapılacaktır.
  1. Sadece kompresörler için 4 saatlik mekanik test uygulanmalıdır. Tüm kompresör sistemi paketi doğalgaz ile yerleşik halde test edilmelidir. Test esnasında kompresöre giriş ve çıkış basınçları, kompresörün kullanılacağı yerdeki değerleriyle aynı olacaktır.
  1. İdare gerek gördüğünde; istasyonun ana ekipmanı olan kompresörün üretim aşamasındaki testlerine katılmak için personel görevlendirecektir. 1. DİĞER HUSUSLAR

  1. İstekliler teklif ekinde sisteme ait P ve ID diyagramını ve yerleşim planını sunacaktır. İdare, P ve ID diyagramında ve yerleşim planında ihtiyaç duyduğu değişikliği yapabilir.
  1. Yüklenici; 3. şahısları ve personeli korumak için gereken bütün emniyet tedbirlerini alacaktır. Yüklenicinin sorumlu olduğu işin yapılması sırasında, yüklenicinin tedbirsizliğinden kaynaklanan her türlü kaza, hasar ve zarardan yüklenici sorumludur.
  1. EPDK Kurulu 356/20 sayılı kararı ile onaylanan “Şebeke İşleyiş Düzenlemesi” ne ait gaz komponentleri aşağıdaki gibidir.


 1. DOĞALGAZIN ÖZELLİĞİ


EPDK Kurulu 356/20 sayılı kararı ile onaylanan “Şebeke İşleyiş Düzenlemesi” ne ait gaz komponentleri aşağıdaki gibidir.


Kimyasal Kompozisyon ( Mol Yüzdesi Olarak)

Metan

( C1 ) Min. % 82

Etan

( C2 ) Maks. % 12

Propan

( C3 ) Maks. % 4

Bütan

( C4 ) Maks. % 2,5

Pentan ve Diğer Ağır Hidrokarbonlar

( C5+) Maks. % 1

Karbondioksit

( CO2) Maks. % 3

Oksijen

( O2) Maks % 0,5

Azot

( N2) Maks. % 5,5

Kükürt
Hidrojen Sülfür

( H2S ) Maks. 5,10 mg/m3

Merkaptan Kükürt

Maks. 15,30 mg/m3

Toplam Kükürt

Maks. 110,00 mg/m3

Üst Isıl Değer
Maksimum

10427 kcal/m3

Minimum

8100 kcal/m3

Wobbe Sayısı

Maksimum

54.7 Mj/ m3

Minimum

45.7 Mj/ m3

Su Çiğlenme Noktası

Maksimum -8 oC

Hidrokarbon Çiğlenme Noktası

Maksimum 0 oC


1 m3: 15 0C ve 1,01325 bar mutlak basınçtaki 1 (bir) m3 gazın hacmine tekabül eder. 1. GARANTİ ŞARTLARI

  1. Yüklenici istasyonda dolum işlemleri için 24 saat personel bulunduracaktır. Yüklenici 8 saatte 100 otobüslük bir filonun dolumunun yapılması gerektiğini göz önüne alacaktır.
  1. İstasyona ait tüm işletme (elektrik, jeneratör, su, tüm personel vb.) giderleri yükleniciye aittir. Yüklenici, dolum tesisinin (kompresör, dispanserler vb.) periyodik bakımlarını, üretici firma periyodik bakım planına uygun olarak yapacaktır. Yüklenici bu bakım planlarını İdare ile paylaşacaktır.
  1. Yüklenici, işletme süresi boyunca tüm periyodik bakımları gerçekleştirmiş, rutin bakım ve onarımlarını yapmış olacaktır. İşletme süresi sonunda; dolum istasyonu İdare’ye tüm periyodik bakımları ve onarımları gerçekleştirilmiş, çalışır durumda sorunsuz bir biçimde teslim edilecektir.
  1. Yüklenici; personeli iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun çalıştıracaktır. Bu hususta oluşacak her türlü tazminat sorumluluğu yükleniciye aittir. Yüklenici iş sağlığı ve güvenliği ve çevresel yasal mevzuatın gerektirdiği her türlü yasal tedbirleri almakla yükümlüdür.
  1. Yüklenicinin faaliyetlerinden kaynaklanan ve 3. taraflarca kesilen tüm cezalar yüklenici sorumluluğundadır.
  1. İstasyonun açık ve kapalı alanlarının temizliğinden yüklenici sorumludur.


 1. Cezalar

  1. Dolum istasyonu için sözleşmeyi müteakiben 6 ay süre verilmiştir. 6 aylık sürenin sonunda dolum istasyonu yükleniciden kaynaklanan nedenlerden ötürü kurulamamış ve kabulü yapılmamışsa; yüklenici , istasyonun İdare tarafından kabulüne kadar geçen her bir gün için ihale muhammen bedelininin % 0,03 (onbindeüç) oranında gecikme cezası ödeyecektir.
  1. Yüklenici kuracağı istasyonları günlük gaz dolumu için gerekli bütün malzeme ve personeli aktif halde tutacaktır. Meydana gelecek teknik arızaları en kısa sürede gidermek zorundadır. Bu arızaları 6 saat içerisinde gideremediği takdirde gaz dolumu yapılmadığı için belediye otobüsleri sefere çıkamazsa her gecikilen saat için araç başına 150 tam bilet cezası kesilecektir.
  1. Belediye otobüslerinin genel olarak saat 22:00 ile 06:00 arası dolum yapacağı göz önüne alınacaktır. Yüklenicinin keyfi ve ihmalliğinden dolayı gaz dolumu yapılmadığı için belediye otobüsleri sefere çıkamazsa her gecikilen saat için araç başına 150 tam bilet cezası kesilecektir.
  1. Bu saatler dışında istasyona gelen belediye otobüslerinin gaz dolumu en fazla 25 dakika içinde gerçekleştirilecektir. Yüklenicinin keyfi ve ihmalliğinden dolayı gaz dolumu yapılmadığı için belediye otobüsleri sefere çıkamazsa her gecikilen saat için araç başına 150 tam bilet cezası kesilecektir.Hulya KESKİN

Makina MühendisiAlaattin EYİKOÇAK

Elek. Elktr. MühendisiMustafa DURU

Makina MühendisiHüseyin ÖZDEMİRLİ

Makine İkmal Bakım ve OnarımDaire Başkanı
Sayfa /Yüklə 110,64 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə