Öz Geçmiş IYüklə 108,15 Kb.
tarix03.11.2017
ölçüsü108,15 Kb.
#29558
Öz Geçmiş

I.
Adı Soyadı (Unvanı)

Ayşe Demir (Yrd. Doç. Dr.)

Doktora:

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009

E-posta: (kurum/özel)

ademir@ybu.edu.tr; aysedemir37@gmail.com

Web sayfası

-
Santral No:

0312-
Dahili No:

3552
Fax:

0312-
Cep Telefonu:

-
İş Adresi:

Cinnah Cd. No: 16, 06680 Çankaya-Ankara

Yazışma Adresi:

-
Bölümü/Anabilim Dalı:

Türk Dili ve Edebiyatı / Yeni Türk Edebiyatı

İdari Görevi:

-
II.
Lisans

Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2001
Yüksek Lisans

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003
Doktora

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
Yabancı Diller

İngilizce (ÜDS 2006/76,25); Almanca
ÜyelikleriAraştırma ve Çalışma

Yeni Türk Edebiyatı, Türk Hikayesi, Kimlik, Kadın Edebiyatı
AlanlarıÖzel ilgi alanlarıLisans Tezi

Ayşe Demir, Adalet Ağaoğlu’nun Hikayelerinde Kadın, Haziran 2001
Yüksek Lisans Tezi

Samipaşazade Sezai’nin Hikâyeciliği, Haziran, 2003
Doktora Tezi

Türk Hikâyesinde Mekân (1870-1922 Dönemi), Aralık 2009
Akademik ve Mesleki GeçmişÖğretmen

MEB (2001 – 2002)
Arş. Gör.

Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (2002-2009)

Dr. Arş. Gör.

Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (2009-2010)

Misafir araştırmacı

Justus Liebig Universitat, Almanya (2004-2005)

Misafir araştırmacı

University of Oxford, İngiltere (2008-2009)

Yrd. Doç. Dr.

Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (2010-2011)

Yrd. Doç. Dr.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni TürkEdebiyatı (2011- )YAYINLAR


 1. KİTAP
  1. Recaizade Mahmut Ekrem, Afife Anjelik, (hzl. Ayşe Demir), Akçağ Yayınları, 2005.
  1. Namık Kemal, Gülnihal, (hzl. Ayşe Demir), Akçağ Yayınları, 2005.
  1. Mekânın Hikâyesi-Hikâyenin Mekânı, Türk Hikâyesinde Mekân (1870-1922 Dönemi), Kesit Yayınları, 2011.
  1. Fatma Aliye Hanım, Enin, Kesit Yayınevi, (hzl. Ayşe Demir), (baskıda)
  1. Fatma Aliye Hanım, Levayıh-ı Hayat, Kesit Yayınevi, (hzl. Ayşe Demir), (baskıda)
 1. ÇEVİRİ KİTAP

... 1. KİTAPTA BÖLÜM
  1. Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun Hikâyelerinde Bir Devamlılık Unsuru Olarak Tabiat, Mustafa Necati Sepetçioğlu Kitabı, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2008.
 1. MAKALE
  1. Kadın Konulu Tarihi Kaynaklar: Lady Montagu’nun Mektuplarında Osmanlı Kadını, Haziran 2003, Kadın/Woman 2000- Kadın Araştırmaları Dergisi/Journal for Woman

Studies.  1. Başlangıcından Cumhuriyet'e Kadar Ana Çizgileriyle Türk Hikâyesi, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 2006-Bahar.
  1. Women transforming space and communicating a message through use of space: The case of Fatma Aliye’, Kadın/Woman 2000 Journal for Woman Studies, (baskıda).
  1. Türk Dili Dergisinde Çevirinin Serüveni, Türk Dili, S. 700, Nisan 2010, s. 729-753.
  1. Mustafa Necati Sepetçioğlu, Türk Dili, S. 700, Nisan 2010, s. 801-809.
  1. Halid Ziya’nın Hikâyelerinde Ev, Evden Kaçış ve Eve Dönüş, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, S. 5, Ocak-Haziran 2011.
  1. Anlatılamayanın İzini Sürmek: Nazlı Eray’ın Hikâyelerinde Fantastik, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, S. 6, Temmuz-Aralık 2011, s. 149-165.
  1. Kadının Ötekileşmesi: Milli Edebiyat Döneminde Kimlik İnşa Aracı Olarak Kadın Olgusu, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011 [IV] 1.
  1. Ömer Seyfettin’in Hikayelerinde İronik Gerilim, Türk Yurdu, Şubat 2011.
 1. ÇEVİRİ MAKALE

... 1. SANAT/EDEBİYAT DERGİLERİNDE MAKALE/YAZI/ÇEVİRİ
  1. “100. Yılında Yeni Lisan Hareketi ve Millî Edebiyat Çalıştayı Yapıldı”, (Ayşe Demir-

Oğuzhan Karaburgu), Türk Edebiyatı Dergisi, S. 452, Haziran 2011, s. 76-79.
 1. ESER TANITIMI
  1. Güzin Yamaner, 20. Yüzyıl Tiyatrosunda Kadın Bakış Açısının Yansımaları, Haziran 2002, Kadın/Woman 2000- Kadın Araştırmaları Dergisi/Journal for Woman Studies.
  1. Nazan Bekiroğlu, Şair Nigar Hanım, Haziran 2002, Kadın/Woman 2000-Kadın Araştırmaları Dergisi/ Journal for Woman Studies.
  1. Kadın/Woman 2000, İlmi Araştırmalar, Güz 2002.
  1. Abide Doğan, Cahit Uçuk, Hayatı-Sanatı-Eserleri, Aralık 2002, Kadın/Woman 2000-Kadın Araştırmaları Dergisi/Journal for Woman Studies.
  1. Meral Altındal, Osmanlı'da Kadın, Haziran 2003, Kadın/Woman 2000-Kadın Araştırmaları Dergisi/Journal for Woman Studies.
 1. ANSİKLOPEDİ MADDESİ

... 1. BİLDİRİ
  1. “Ömer Seyfettin’in Hikâyelerinde Millî Kimlik İnşa Unsuru Olarak Mekân”, Uluslar-arası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi ICANAS 38, 10-15 Eylül 2007, Ankara.
  1. “Kadının Ötekileştirilmesi ve Millî Edebiyat İnşa Sürecinde Mekânın Kullanımı”, Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, 13-16 Ekim 2009, İzmir.
  1. “Millî Kimlik İnşasında İleri Bir Hamle: Yeni Lisan”, Yüzüncü Yıldönümü Dolayısıyla Yeni Lisan Hareketi Uluslararası Sempozyumu, 11-13 Nisan 2011, Kocaeli.
  1. “Türk Edebiyatında Toplumsal Mekân Kavramı ve Anadolu’ya Dönüş Fikri”, VI. Uluslar arası Kültür Araştırmaları Sempozyumu, 8-10 Eylül 2011, İstanbul.
  1. “Halid Ziya’nın Hikâyelerinde Ev, Evden Kaçış ve Eve Dönüş”, Halid Ziya Uşaklıgil Sempozyumu, 8 Aralık 2006, Kayseri.
  1. “Bir Peri Masalı Kahramanı Olarak Rabia”, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrenci Sempozyumu, 27-28 Şubat 2007, Kayseri.
  1. “Kadının Mekânları Dönüştürmesi ve Mekân Üzerinden Verilen Mesajlar: Fatma Aliye Örneği”, Kadın-Edebiyat İlişkileri ve Fatma Aliye Hanım Sempozyumu, 8 Mart 2007,

Kayseri.  1. “Edebiyatın Tekinsiz Alanı: Fantastiğin Türk Hikâyesindeki Serüveni”, 80 Sonrası Türk Hikâyesi Sempozyumu, 20-21 Ekim 2007, İstanbul.
  1. “Korkunun Kıyılarında: Kenan Hulusi Koray’ın Hikâyeleri”, II. Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Sempozyumu, 4-5 Aralık 2007, Kayseri.
  1. “Nazlı Eray ve Fantastik”, 1980 Sonrası Türk Romanı Sempozyumu, 27-28 Mart 2008, Kayseri.
  1. “Millî Kimliğe Doğru Bilinçli Bir Adım: Yeni Lisan”, 100. Yılında Yeni Lisan Hareketi ve Millî Edebiyat Çalıştayı 29-30 Nisan, İstanbul.
 1. DİĞER
  1. Ömer Seyfettin’i Yeniden Okumak, (hzl. Hülya Argunşah-Ayşe Demir), Erciyes

Üniversitesi Yayınları, 2006.
 1. II. Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni Bildiriler Kitabı, (hzl. Ayşe Demir, vd.), Erciyes Üniversitesi Yayınları, 2007.
 1. I. Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı, (hzl. Ayşe Demir,

vd.), Erciyes Üniversitesi Yayınları, 2008.
 1. II. Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı, (hzl. Ayşe Demir,

vd.), Erciyes Üniversitesi Yayınları, 2008.
 1. 1980 Sonrası Türk Romanı Sempozyumu Bildiriler Kitabı, (hzl. Hülya Argunşah-

Ayşe Demir), Erciyes Üniversitesi Yayınları, 2009.
 1. Güzin Yamaner, 20. Yüzyıl Tiyatrosunda Kadın Bakış Açısının Yansımaları, Haziran 2002, Kadın/Woman 2000- Kadın Araştırmaları Dergisi/Journal for Woman Studies.
 1. Nazan Bekiroğlu, Şair Nigar Hanım, Haziran 2002, Kadın/Woman 2000-Kadın Araştırmaları Dergisi/ Journal for Woman Studies.
 1. Kadın/Woman 2000, İlmi Araştırmalar, Güz 2002.
 1. Abide Doğan, Cahit Uçuk, Hayatı-Sanatı-Eserleri, Aralık 2002, Kadın/Woman 2000-

Kadın Araştırmaları Dergisi/Journal for Woman Studies.


10.10. Meral Altındal, Osmanlı'da Kadın, Haziran 2003, Kadın/Woman 2000-Kadın
Araştırmaları Dergisi/Journal for Woman Studies.

10.11. Yuri Drujnikov, Puşkin'in İkinci Karısı, (çev. Sevinç Üçgül, Redaksiyon: Ayşe


Demir), Multilingual Yayınları, İstanbul, 2003.

CV

I.
Name, Surname (Title)

Ayşe Demir (Assistant Professor)

PhD

Erciyes University, Institute of Social Sciences, 2009

Mail (official/private)

ademir@ybu.edu.tr; aysedemir37@gmail.com

Web page

-
Phone Number

0312-
Office Phone

3552
Fax:

0312-
GSM

-
Work Address

Cinnah Cd. No: 16, 06680 Çankaya-Ankara

Correspondence Address

-
Department/Field

Turkish Language and Literature / Modern Turkish Literature

Administrative Duty

-
II.
BA

Erciyes University, Faculty of Arts and Sciences, 2001.
MA

Erciyes University, Institute of Social Sciences, 2003
PhD

Erciyes University, Institute of Social Sciences, 2009
Languages

English (ÜDS 2006/76,25); German (Basic User)
Membership

-
Areas of Interest

Modern Turkish Literature, Turkish Story, Women’s Literature, Identity
Special Areas of InterestBA Thesis

Women of Adalet Ağaoğlu’s Stories,, Ankara, June 2001.
MA Thesis

Stories of Samipaşazade Sezai, June 2003
PhD Thesis

Concept of Space in Turkish Short Stories (Period of 1860-1922), December 2009
Scholarly and Occupational ExperiencesTeacher

Ministry of National Education (2001-2002)
Research Assistant

Erciyes University Faculty of Arts and Sciences (2002-2009)

Dr.

Erciyes University Faculty of Arts and Sciences (2009-2010)Academic Visitor

Justus Liebig Universitat, Almanya (2004-2005)Academic Visitor

University of Oxford, İngiltere (2008-2009)Assist. Prof.

Karabük University, Department of Turkish Language and Literature/Modern
Turkish Language (2010-2011)Assist. Prof.

Yıldırım Beyazıt University, Department of Turkish Language and
Literature/Modern Turkish Language, (2011-)

PUBLICATIONS


 1. BOOK
  1. Recaizade Mahmut Ekrem, Afife Anjelik, (hzl. Ayşe Demir), Akçağ Yayınları, 2005.
  1. Namık Kemal, Gülnihal, (hzl. Ayşe Demir), Akçağ Yayınları, 2005.
  1. Mekânın Hikâyesi-Hikâyenin Mekânı, Türk Hikâyesinde Mekân (1870-1922 Dönemi), Kesit Yayınları, 2011.
  1. Fatma Aliye Hanım, Enin, Kesit Yayınevi, (hzl. Ayşe Demir), (in press)
  1. Fatma Aliye Hanım, Levayıh-ı Hayat, Kesit Yayınevi, (hzl. Ayşe Demir), (in press)
 1. TRANSLATED BOOK

... 1. BOOK CHAPTER
  1. Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun Hikâyelerinde Bir Devamlılık Unsuru Olarak Tabiat, Mustafa Necati Sepetçioğlu Kitabı, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2008.
 1. ARTICLE


4.1. Kadın Konulu Tarihi Kaynaklar: Lady Montagu’nun Mektuplarında Osmanlı Kadını, Haziran
2003, Kadın/Woman 2000- Kadın Araştırmaları Dergisi/Journal for Woman Studies.


 1. Başlangıcından Cumhuriyet'e Kadar Ana Çizgileriyle Türk Hikâyesi, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 2006-Bahar.
 1. Women transforming space and communicating a message through use of space: The case of

Fatma Aliye’, Kadın/Woman 2000 Journal for Woman Studies, (baskıda).
 1. Türk Dili Dergisinde Çevirinin Serüveni, Türk Dili, S. 700, Nisan 2010, s. 729-753.
 1. Mustafa Necati Sepetçioğlu, Türk Dili, S. 700, Nisan 2010, s. 801-809.
 1. Halid Ziya’nın Hikâyelerinde Ev, Evden Kaçış ve Eve Dönüş, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları

Dergisi, S. 5, Ocak-Haziran 2011.
 1. Anlatılamayanın İzini Sürmek: Nazlı Eray’ın Hikâyelerinde Fantastik, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, S. 6, Temmuz-Aralık 2011, s. 149-165.
 1. Kadının Ötekileşmesi: Milli Edebiyat Döneminde Kimlik İnşa Aracı Olarak Kadın Olgusu, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011 [IV] 1.
 1. Ömer Seyfettin’in Hikayelerinde İronik Gerilim, Türk Yurdu, Şubat 2011.
 1. TRANSLATED ARTICLE

...


 1. ARTICLE/TRANSLATED TEXTS IN LITERARY JOURNALS
  1. “100. Yılında Yeni Lisan Hareketi ve Millî Edebiyat Çalıştayı Yapıldı”, (Ayşe Demir-

Oğuzhan Karaburgu), Türk Edebiyatı Dergisi, S. 452, Haziran 2011, s. 76-79.
 1. BOOK REVIEW
 1. Güzin Yamaner, 20. Yüzyıl Tiyatrosunda Kadın Bakış Açısının Yansımaları, Haziran 2002, Kadın/Woman 2000- Kadın Araştırmaları Dergisi/Journal for Woman Studies.
 1. Nazan Bekiroğlu, Şair Nigar Hanım, Haziran 2002, Kadın/Woman 2000-Kadın Araştırmaları

Dergisi/ Journal for Woman Studies.
 1. Kadın/Woman 2000, İlmi Araştırmalar, Güz 2002.
 1. Abide Doğan, Cahit Uçuk, Hayatı-Sanatı-Eserleri, Aralık 2002, Kadın/Woman 2000-Kadın Araştırmaları Dergisi/Journal for Woman Studies.
 1. Meral Altındal, Osmanlı'da Kadın, Haziran 2003, Kadın/Woman 2000-Kadın Araştırmaları

Dergisi/Journal for Woman Studies.
 1. ENCYCLOPEDIA ITEM

... 1. PRESENTATION
 1. “Ömer Seyfettin’in Hikâyelerinde Millî Kimlik İnşa Unsuru Olarak Mekân”, Uluslar- arası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi ICANAS 38, 10-15 Eylül 2007, Ankara.
 1. “Kadının Ötekileştirilmesi ve Millî Edebiyat İnşa Sürecinde Mekânın Kullanımı”, Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, 13-16 Ekim 2009, İzmir.
 1. “Millî Kimlik İnşasında İleri Bir Hamle: Yeni Lisan”, Yüzüncü Yıldönümü Dolayısıyla Yeni Lisan Hareketi Uluslararası Sempozyumu, 11-13 Nisan 2011, Kocaeli.
 1. “Türk Edebiyatında Toplumsal Mekân Kavramı ve Anadolu’ya Dönüş Fikri”, VI. Uluslar arası Kültür Araştırmaları Sempozyumu, 8-10 Eylül 2011, İstanbul.
 1. “Halid Ziya’nın Hikâyelerinde Ev, Evden Kaçış ve Eve Dönüş”, Halid Ziya Uşaklıgil Sempozyumu, 8 Aralık 2006, Kayseri.
 1. “Bir Peri Masalı Kahramanı Olarak Rabia”, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrenci Sempozyumu, 27-28 Şubat 2007, Kayseri.
 1. “Kadının Mekânları Dönüştürmesi ve Mekân Üzerinden Verilen Mesajlar: Fatma Aliye Örneği”, Kadın-Edebiyat İlişkileri ve Fatma Aliye Hanım Sempozyumu, 8 Mart 2007, Kayseri.
 1. “Edebiyatın Tekinsiz Alanı: Fantastiğin Türk Hikâyesindeki Serüveni”, 80 Sonrası Türk Hikâyesi Sempozyumu, 20-21 Ekim 2007, İstanbul.
 1. “Korkunun Kıyılarında: Kenan Hulusi Koray’ın Hikâyeleri”, II. Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Sempozyumu, 4-5 Aralık 2007, Kayseri.
 1. “Nazlı Eray ve Fantastik”, 1980 Sonrası Türk Romanı Sempozyumu, 27-28 Mart 2008, Kayseri.
 1. “Millî Kimliğe Doğru Bilinçli Bir Adım: Yeni Lisan”, 100. Yılında Yeni Lisan Hareketi ve Millî Edebiyat Çalıştayı 29-30 Nisan, İstanbul.


10. OTHER


 1. Ömer Seyfettin’i Yeniden Okumak, (hzl. Hülya Argunşah-Ayşe Demir), Erciyes Üniversitesi Yayınları, 2006.
 1. II. Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni Bildiriler Kitabı, (hzl. Ayşe Demir,

vd.), Erciyes Üniversitesi Yayınları, 2007.


 1. I. Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı, (hzl. Ayşe Demir, vd.), Erciyes Üniversitesi Yayınları, 2008.
 1. II. Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı, (hzl. Ayşe Demir, vd.), Erciyes Üniversitesi Yayınları, 2008.
 1. 1980 Sonrası Türk Romanı Sempozyumu Bildiriler Kitabı, (hzl. Hülya Argunşah-Ayşe Demir), Erciyes Üniversitesi Yayınları, 2009.
 1. Güzin Yamaner, 20. Yüzyıl Tiyatrosunda Kadın Bakış Açısının Yansımaları, Haziran 2002, Kadın/Woman 2000- Kadın Araştırmaları Dergisi/Journal for Woman Studies.
 1. Nazan Bekiroğlu, Şair Nigar Hanım, Haziran 2002, Kadın/Woman 2000-Kadın Araştırmaları

Dergisi/ Journal for Woman Studies.
 1. Kadın/Woman 2000, İlmi Araştırmalar, Güz 2002.
 1. Abide Doğan, Cahit Uçuk, Hayatı-Sanatı-Eserleri, Aralık 2002, Kadın/Woman 2000-Kadın Araştırmaları Dergisi/Journal for Woman Studies.
 1. Meral Altındal, Osmanlı'da Kadın, Haziran 2003, Kadın/Woman 2000-Kadın Araştırmaları

Dergisi/Journal for Woman Studies.


10.11. Yuri Drujnikov, Puşkin'in İkinci Karısı, (çev. Sevinç Üçgül, Redaksiyon: Ayşe Demir),
Multilingual Yayınları, İstanbul, 2003.

Yüklə 108,15 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə