Psixologiyada ölçmə və qiymətləndirməYüklə 47,5 Kb.
tarix10.01.2022
ölçüsü47,5 Kb.
#106053

6105.01 - Psixologiyada ölçmə və qiymətləndirmə

1. Psixologiyanın metodologiyası haqqında ümumi təsəvvür

2. Elmi dərketmə (idrak). Psixologiyanın və onun səviyyələrinin elmi dərkedilməsinin

metodologiyası

3. Psixologiyada elmi rasionallığın tipləri

4. Metodologiya, metod, metodika anlayışlarının (qarşılıqlı) əlaqəsi

5. K. Popperin tənqidi rasionalizm nəzəriyyəsində fərziyyələrin saxtalaşdırılması prinsipi

6. Hipotetik-deduktiv metod və onun psixologiyada tətbiqi

7. Elmi fərziyyə: anlayış, ümumi xarakteristikası. Elmi fərziyyəyə verilən əsas tələblər.

Hipotezlərin tipologiyası

8. Fərziyyələrin doğrulanması (təsdiqi) və saxtalaşdırılması

9. Psixoloji tədqiqatda fərziyyələr sistemi

10. Nəzəri, eksperimental ( təcrübi), statistik fərziyyələr

11. Statistik fərziyyələrin növləri. Əhəmiyyətsiz və alternativ (yeganə doğru olan) fərziyyə

12. Ölçülər və şkalalar. Şkalaların tipləri

13. Nominativ şkala və dərəcəli şkala

14. Əlaqələr şkalası və fasiləli şkala

15. Əsas cəm və tədqiqatların seçilməsi

16.Tədqiqatların seçilməsinin quruluş metodları

17.Sınaqdan keçirilənlərin seçilmələrinin planlaşdırılması

18. Seçimlərdə nümayəndəlik problemi

19.Tədqiqatın nəticələrinin qiymətləndirilməsinin kriteriyaları—etibarlılıq, validlik , yenilənmə

20. Validlik və onun növləri

21. Tədqiqatların validliyi və etibarlılığı

22. Xarici validlik və daxili validlik

23. Eksperimental ( təcrübi ) realizm və tədqiqatların daxili validlik problemi

24. Hipotetik konstruk və konstruktiv validlik

25. Trianqulyasiya validləşmənin əsas strategiyası kimi. Trianqulyasiyanın tipləri.

26. Xarici validləşmənin yüksək səviyyəsi ilə aparılan tədqiqatlar

27. Psixologiyada tədqiqat metodlarının təsnifatı

28. Psixoloji tədqiqatların növləri

29. Psixologiyada əsaslı və tətbiqi tədqiqatların aparılması

30 . Psixologiyanın keyfiyyət və kəmiyyət metodları

31. Müşahidə psixologiyanın tədqiqat metodu kimi

32. Müşahidənin növləri. Üstünlükləri və çatışmazlıqları ( nöqsanları )

33. İntrospeksiya subyektiv tədqiqat metodu kimi

34. Psixologiyanın laborotor və təbii şəraitdə aparılan tədqiqatları

35. Psixologiyanın qrup sorğu metodları

36. Sorğu psixologiyanın tədqiqat metodu kimi

37. Sorğunun növləri. Şifahi və yazılı sorğular

38. Fokus-qrup keyfiyyət tədqiqatlarının əsas metodu kimi

39. Qrup halında müsahibə. Fokus-qruplarda moderatorun rolu

40. Psixoloji tədqiqatlarda kontent-analiz metodu

41. Kontent-analiz tədqiqatının əsas mərhələləri

42. Eksperimental (təcrübi) tədqiqatlar .Təcrübi tədqiqatda dəyişənlər

43. Psixologiyada eksperimentin tədqiqat metodu kimi xüsusiyyətləri

44. Eksperimental tədqiqatda dəyişən anlayışı. Dəyişənlərin növləri

45. Əsas eksperimental planlar. Planlaşdırma plan seçimi kimi

46.Eksperimental tədqiqat zamanı nəzarət problemləri

47. Eksperimental tədqiqatın planlaşdırılması. Tədqiqat sxeminin seçilməsi

48. Eksperimental sxemlərin növləri

49. Qruplararası sxemlər. Qruplararası sxemdə qrupların tərkibinə nəzarət

50. Psixoloji tədqiqatlarda intrafərdi sxemlər

51. İntrafərdi sxemlərin əsas növləri

52. Subyetdaxili sxemlər. Validlik təhlükəsi problemi

53. İntrafərdi sxemlərdə validlik təhlükəsinə nəzarət

54. Kross-fərdi sxemlər -- növləri , üstünlükləri və nöqsanları

55. Eksperiment ( təcrübə ) aparanın və yoxlananların eksperiment (təcrübə) şəraitinə təsir

edən şəxsiyyətləri

56. Psixoloji eksperimentdə “eksperiment aparanın effekti”nə nəzarətin planlaşdırılması

57. Psixoloji eksperimentdə “yoxlananın effekti”nə nəzarətin planlaşdırılması

58. Az sayda yoxlananlarla (sınaqdan keçənlərlə) eksperimentlərin (təcrübələrin)

planlaşdırılması

59. Tədqiqatın planlaşdırılmasının əsas etapları ( mərhələləri )

60. Psixoloji təcrübədə planlaşdırma anlayışı

61. Faktorlu (amilli) eksperimentlər (təcrübələr)

62. Birfaktorlu (bir amilli ) və iki faktorlu (iki amilli) təcrübi tədqiqatlar

63. Faktorlu (amilli) təcrübələrin planlaşdırılması. Faktorların (amillərin) qarşılıqlı təsiri .

Qarşılıqlı təsirlərin növləri

64. Psixoloji tədqiqatlarda korrelyasiya (müqayisəli qarşılıqlı münasibət və asılılıq ) metodları

65. Korrelyasiya tədqiqatlarında validliyə nəzarətin planlaşdırılması

66. Korrelyasiya tədqiqatlarında səbəb nəticəsinə yaxınlaşma

67. Korrelyasiya tədqiqatlarında istiqamətlilik problemi

68. Korrelyasiya tədqiqatlarında üçüncü dəyişən problemi

69. Kvazitəcrübi ( yalançı , saxta təcrübi ) tədqiqatlar, onların spesifikliyi

70. Kvazitəcrübi planlar və tətbiqi tədqiqatlar

71. Psixoloji tədqiqatlarda etik prinsiplər

72. Psixologiyada verilənlərin ( məlumatların ) analizinin statistik metodları

73. Verilənlərin ( məlumatların ) analizinin statistik metodlarının təsnifatı ( klassifikasiyası)

74. Statistik fərziyyələrin analizi metodları

75. Psixoloji tədqiqatın riyazi metodları

76. İki əlaqəli seçmələrin müqayisəsinin parametrik metodları

77. İki əlaqəsiz seçmələrin müqayisəsinin parametrik metodları

78. İki əlaqəli seçmələrin müqayisəsinin parametrik olmayan metodları

79. İki əlaqəsiz seçmələrin müqayisəsinin parametrik olmayan metodları

80. Struktur modelləşdirmə

81. Verilənlərin ( məlumatların ) analizinin parametrik metodlarının seçim kriteriləri

82. Birfaktorlu dispersion analiz

83. Çoxfaktorlu dispersion analiz

84. Eksplorator faktorlu analiz

85. Konfirmator faktorlu analiz

86. Korrelyasion analizin metodları

87. Psixoloji sorğu kitablarının işlənməsinin və adaptasiyasının ( uylaşdırılmasının )

metodları

88. Kruskal-Uollisin H-kriterisi

89. Conkirin S-kriterisi

90. Vilkoksonun T-kriterisi

91. Mann-Uitninin U-kriterisi

92. Kolmoqorov-Smirnovun λ -kriterisi

93. Pirsonun korrelyasiyasının ( saxta , yalançı təcrübənin ) koeffisentləri

94. Spirmenin korrelyasiyasının koeffisentləri

95. Dəyişgənlik ölçüsü və mərkəzi tendensiyaların ( ənənələrin ) ölçüsü : dispersiya ,

standart , moda, mediana, orta olan

96. Rang (dərəcə) korrelyasiyasının metodu

97. H-kriterinin təsviri

98. S-kriterinin təsviri99. T-kriterinin təsviri

100. U-kriterinin təsviri
Kataloq: w22 -> a kafedralar -> gender
a kafedralar -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ baki döVLƏt universiteti Pedaqogika kafedrası
a kafedralar -> Fənni üzrə TƏDRİs proqrami bakı-2018 proqram baki döVLƏt universitetiNİn pedaqogika kafedrasinda hazirlanmişdir
a kafedralar -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ baki döVLƏt universiteti Sosial elmlər və psixologiya fakültəsi
a kafedralar -> Азярбайъан республикасы али аттестасийа комиссийасы 6102. 01 – «Yeniyetmə və uşaq psixologiyası» ихтисасы цзря doktoranturaya qəbul imtahanın
a kafedralar -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ baki döVLƏt universiteti
gender -> I. Psixologiya metodik problemləri və elmi düşüncə standartları
a kafedralar -> FəLSƏFƏ kafedrasi doktoranturaya qəbul proqrami üZRƏ TƏBİƏTİn fəLSƏFƏSİ ixtisas fənnindən proqram baki – 2013
a kafedralar -> Dərs vəsaiti kimi tövsiyyə edilib. 3-cü nəşr Moskva: Akademik Layihə

Yüklə 47,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə