Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında azərbaycan respublikasi naziRLƏr kabinetiNİn qərar "Yüklə 1,06 Mb.
səhifə4/11
tarix25.05.2018
ölçüsü1,06 Mb.
növüQaydalar
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

 

Sıra

-siTədris planı üzrə

fənnin adı

Kreditin miqdarı

Aldığı qiymət

(hərf və balla)*

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Fənn üzrə tələbələrin biliyi aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:

A“əla”

(91-100)

B“çox yaxşı”

(81-90)

C“yaxşı”

(71-80)

D“kafi”

(61-70)

E“qənaətbəxş”

(51-60)

F“qeyri-kafi”

(51 baldan aşağı)
 

Rektor _____________________________________

                                   (soyadı, adı, atasının adı, imzası)

 

Fakültə dekanı _____________________________

                                           (soyadı, adı, atasının adı, imzası)M.Y.

“Ali təhsil pilləsinin bakalavr və magistr

səviyyələrində təhsil haqqında dövlət

 sənədlərinin nümunələri və onların

verilməsi Qaydası”na

4 nömrəli ƏLAVƏ

 

http://e-qanun.az/alpidata/framework/data/28/c_f_28204.files/image002.jpg

 

MAGİSTR DİPLOMU
http://e-qanun.az/alpidata/framework/data/28/c_f_28204.files/image002.jpg

MAGİSTR DİPLOMU ALİ TƏHSİL HAQQINDA DÖVLƏT SƏNƏDİDİR

AM № 000000

 


REKTOR ______________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı, imzası)

 

İXTİSASLAŞDIRILMIŞ 


ELMİ ŞURANIN SƏDRİ
 ________________________________________________________

                                                (soyadı, adı, atasının adı, imzası)M.Y.
______________ şəhəri

“____” ________________ ____ il

QEYDİYYAT NÖMRƏSİ ____________

                        (verilmə tarixi)

 

http://e-qanun.az/alpidata/framework/data/28/c_f_28204.files/image002.jpgAZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

MAGİSTR DİPLOMU

Fərqlənmə

_______________________________________________________________________________

(ali təhsil müəssisəsinin adı)

_______________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________İXTİSASLAŞDIRILMIŞ ELMİ ŞURANIN

“_____” ________________________________________________ _______ il tarixli qərarı ilə

_______________________________________________________________________________

(soyadı)

_______________________________________________________________________________(adı, atasının adı)

_____________________________________________________________________ ixtisasının(ixtisasın adı)

_______________________________________________________________________________(ixtisaslaşmanın adı)

______________________________________________________________ ixtisaslaşması üzrəMAGİSTR ELMİ-İXTİSAS DƏRƏCƏSİ VERİLMİŞDİR.

Bu diplom doktoranturada təhsili davam etdirmək və ya müvafiq ixtisas (ixtisaslaşma) üzrə əmək fəaliyyətinə başlamaq üçün əsas verir.

 http://e-qanun.az/alpidata/framework/data/28/c_f_28204.files/image002.jpg

MAGİSTR DİPLOMUNA ƏLAVƏ
(diplomsuz etibarsızdır)

AM № 000000

Bu diplom _____________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

_______________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________(ali təhsil müəssisəsinin adı)

___________________________________________________________ tərəfindən verilmişdir.

 

____________________________________________ “____” _____________ _____ il tarixində                                             (soyadı, adı)

____________________________________________________________________ daxil olmuş(ali təhsil müəssisəsinin adı)

_______________________________________________________________________________

və “____” ______________ ____ il tarixində ________________________________________

_____________________________________________________________________ bitirmişdir.(ali təhsil müəssisəsinin adı)

Təhsil müddəti ______________________İXTİSASLAŞDIRILMIŞ ELMİ ŞURANIN

“_____” _______________ _____ il tarixli ______________________________ №-li qərarı ilə

ona ___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________(ixtisasın (ixtisaslaşmanın) adı)

______________________________________________________ ixtisası (ixtisaslaşması) üzrə

magistr elmi-ixtisas dərəcəsi verilmişdir.

_______________________________________________________________________________(diplomun seriyası, nömrəsi, verilmə tarixi və qeydiyyat nömrəsi)
 

Təhsil müddətində məzun _______________________________________________________

                                                 (dissertasiyanın mövzusu)

_______________________________________________________________________________

 

__________________________ magistrlik dissertasiyasını müdafiə etmiş və aşağıdakı fənlərdən kreditləri qazanmışdır: 

Sıra

-siTədris planı üzrə

fənnin adı

Kreditin miqdarı

Aldığı qiymət

(hərf və balla)*

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra

-siTədris planı üzrə

fənnin adı

Kreditin miqdarı

Aldığı qiymət

(hərf və balla)*

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Fənn üzrə tələbələrin biliyi aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:

A“əla”

(91-100)

B“çox yaxşı”

(81-90)

C“yaxşı”

(71-80)

D“kafi”

(61-70)

E“qənaətbəxş”

(51-60)

F“qeyri-kafi”

(51 baldan aşağı)
 

Rektor _____________________________________

                                 (soyadı, adı, atasının adı, imzası)

 

Fakültə dekanı _____________________________

                                           (soyadı, adı, atasının adı, imzası)M.Y.

 

 Ali təhsil pilləsinin bakalavr və magistr səviyyələrində təhsil haqqında dövlət sənədlərinin nümunələri və onların

verilməsi Qaydası”na

5 nömrəli əlavə

 

http://e-qanun.az/alpidata/framework/data/28/c_f_28204.files/image005.jpg

 

MAGİSTR DİPLOMU

______________________________________________________________________________

 

http://e-qanun.az/alpidata/framework/data/28/c_f_28204.files/image005.jpg

 

MAGİSTR DİPLOMU ALİ TƏHSİL HAQQINDA DÖVLƏT SƏNƏDİDİR

AM № 000000

 

AMEA-nın prezidenti______________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı, imzası)

 

İXTİSASLAŞDIRILMIŞELMİ ŞURANIN SƏDRİ

______________________________________________________________________________

 (soyadı, adı, atasının adı, imzası)M.Y.

____________ şəhəri                                       “____” ______________ ____ il

                                                                                                       (verilmə tarixi)QEYDİYYAT NÖMRƏSİ ____________

 

______________________________________________________________________________

 


  


http://e-qanun.az/alpidata/framework/data/28/c_f_28204.files/image005.jpg

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

 

MAGİSTR DİPLOMU______________________________________________________________________________

 

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI______________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________

 

İXTİSASLAŞDIRILMIŞ ELMİ ŞURANIN

_____” _______________________________________________________il tarixli qərarı ilə

 

_____________________________________________________________________________

(soyadı)

_____________________________________________________________________________

(adı, atasının adı)

____________________________________________________________________ ixtisasının

(ixtisasın adı)

_____________________________________________________________________________

(ixtisaslaşmanın adı)

____________________________________________________________ ixtisaslaşması üzrə

 

MAGİSTR ELMİ-İXTİSAS DƏRƏCƏSİ VERİLMİŞDİR.

 

Bu diplom doktoranturada təhsili davam etdirmək və ya müvafiq ixtisas (ixtisaslaşma) üzrə əmək fəaliyyətinə başlamaq üçün əsas verir.

 


  


http://e-qanun.az/alpidata/framework/data/28/c_f_28204.files/image005.jpg

 

MAGİSTR DİPLOMUNA ƏLAVƏ(diplomsuz etibarsızdır)

AM № 000000

 

Bu diplom____________________________________________________________________(soyadı, adı, atasının adı)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

____AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI ____ tərəfindən verilmişdir.

 

____________________________ “______” _______________ _____il tarixində

                      (soyadı, adı)

 

_____ AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASINA _____ daxil olmuş

 

______________________________________________________________________________

 

və “______” _______________ il tarixində _________________________________________

 

____ AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASINI _______ bitirmişdir.

 

Təhsil müddəti _____________________

 


  


İXTİSASLAŞDIRILMIŞ ELMİ ŞURANIN

 

_______” ________________________ il tarixli ________________________№-li qərarı iləona __________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(ixtisasın (ixtisaslaşmanın) adı)

 

___________________________________________________ ixtisası (ixtisaslaşması) üzrə

 

magistr elmi-ixtisas dərəcəsi verilmişdir.

 

______________________________________________________________________________(diplomun seriyası, nömrəsi, verilmə tarixi və qeydiyyat nömrəsi)

 

Təhsil müddətində məzun ______________________________________________________

                                                                (dissertasiyanın mövzusu)

_____________________________________________________________________________

___________ magistrlik dissertasiyasını müdafiə etmiş və aşağıdakı fənlərdən kreditləri qazanmışdır:


  


Sıra

-siTədris planı üzrə

fənnin adı

Kreditin miqdarı

Aldığı qiymət

(hərf və balla)*

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Sıra

-siTədris planı üzrə

fənnin adı

Kreditin miqdarı

Aldığı qiymət

(hərf və balla)*

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


* Fənn üzrə tələbələrin biliyi aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:

 


Aəla”

(91-100)

Bçox yaxşı”

(81-90)

Cyaxşı”

(71-80)

Dkafi”

(61-70)

Eqənaətbəxş”

(51-60)

Fqeyri-kafi”

(51 baldan aşağı)

 

AMEA-nın prezidenti ____________________________________________________

                                    (soyadı, adı, atasının adı, imzası)

 

Elm və Təhsil İdarəsinin rəisi ______________________________________________

                                     (soyadı, adı, atasının adı, imzası)

 

M.Y.

 


  


Ali təhsil pilləsinin bakalavr və magistr

səviyyələrində təhsil haqqında dövlət

sənədlərinin nümunələri və onların

verilməsi Qaydası”na

6 nömrəli əlavə

 

http://e-qanun.az/alpidata/framework/data/28/c_f_28204.files/image005.jpg

 

MAGİSTR DİPLOMU

______________________________________________________________________________

 

http://e-qanun.az/alpidata/framework/data/28/c_f_28204.files/image005.jpg

 

MAGİSTR DİPLOMU ALİ TƏHSİL HAQQINDA

DÖVLƏT SƏNƏDİDİR

AM № 000000

 

AMEA-nın prezidenti ________________________________________________________

                                (soyadı, adı, atasının adı, imzası)

 

İXTİSASLAŞDIRILMIŞELMİ ŞURANIN SƏDRİ ______________________________________________________

                          (soyadı, adı, atasının adı, imzası)

 

M.Y.

 


______________ şəhəri

____” ____________________ il

 

(verilmə tarixi)

QEYDİYYAT NÖMRƏSİ ________________

______________________________________________________________________________


  


http://e-qanun.az/alpidata/framework/data/28/c_f_28204.files/image005.jpg

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASIMAGİSTR DİPLOMU

Fərqlənmə

 

_____________________________________________________________________________AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________İXTİSASLAŞDIRILMIŞ ELMİ ŞURANIN

_________” __________________________________________________ il tarixli qərarı ilə

 

_____________________________________________________________________________

(soyadı)

_____________________________________________________________________________

(adı, atasının adı)

____________________________________________________________________ ixtisasının

(ixtisasın adı)

_____________________________________________________________________________

(ixtisaslaşmanın adı)

____________________________________________________________ ixtisaslaşması üzrə

 

MAGİSTR ELMİ-İXTİSAS DƏRƏCƏSİ VERİLMİŞDİR.

 

Bu diplom doktoranturada təhsili davam etdirmək və ya müvafiq ixtisas (ixtisaslaşma) üzrə əmək fəaliyyətinə başlamaq üçün əsas verir.

 

   


http://e-qanun.az/alpidata/framework/data/28/c_f_28204.files/image005.jpg

 

MAGİSTR DİPLOMUNA ƏLAVƏ(diplomsuz etibarsızdır)

AM № 000000

Bu diplom ____________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

______________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________

 

____ AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI ______ tərəfindən verilmişdir.

 

________________________________ “_______” __________________ il tarixində

                          (soyadı, adı)

 

______ AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASINA _______ daxil olmuş

 

______________________________________________________________________________

 

və “____” _____________________ il tarixində _____________________________________

 

_____ AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASINI ______ bitirmişdir.

 

Təhsil müddəti ________________________________

 

 


  


İXTİSASLAŞDIRILMIŞ ELMİ ŞURANIN

 

_____” _______________________ il tarixli ___________________________№-li qərarı ilə ona__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(ixtisasın (ixtisaslaşmanın) adı)

____________________________________________________ ixtisası (ixtisaslaşması) üzrə

 

magistr elmi-ixtisas dərəcəsi verilmişdir._____________________________________________________________________________

(diplomun seriyası, nömrəsi, verilmə tarixi və qeydiyyat nömrəsi)

 

Təhsil müddətində məzun _____________________________________________________

                                                                                (dissertasiyanın mövzusu)

_____________________________________________________________________________

 

______________ magistrlik dissertasiyasını müdafiə etmiş və aşağıdakı

 

fənlərdən kreditləri qazanmışdır:

 


  


Sıra

-siTədris planı üzrə

fənnin adı

Kreditin miqdarı

Aldığı qiymət

(hərf və balla)*

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Sıra

-siTədris planı üzrə

fənnin adı

Kreditin miqdarı

Aldığı qiymət

(hərf və balla)*

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Fənn üzrə tələbələrin biliyi aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:

 


Aəla”

(91-100)

Bçox yaxşı”

(81-90)

Cyaxşı”

(71-80)

Dkafi”

(61-70)

Eqənaətbəxş”

(51-60)

Fqeyri-kafi”

(51 baldan aşağı)

 

AMEA-nın prezidenti_____________________________________________

                                                              (soyadı, adı, atasının adı, imzası)

 

Elm və Təhsil İdarəsinin rəisi ______________________________________

                                                                       (soyadı, adı, atasının adı, imzası)

 

M.Y.Yüklə 1,06 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə