Qəbələ Peşə Məktəbinin Geyimin bədii layihələndirilməsi fənnindən test suallarıYüklə 87,14 Kb.
tarix22.06.2018
ölçüsü87,14 Kb.
#54485

Qəbələ Peşə Məktəbinin

Geyimin bədii layihələndirilməsi fənnindən test sualları

1.Qadın üst geyiminə əlavələr olaraq hansıları aid etmək olar ?

A. Düymə,yaxalıq,önlük.

B.Cətir,əlcək,canta

C.Canta ,cətir,qalustuq

D.Əlcək,düymə,yaxalıq

2.Moda sözünün mənası nədi?

A.Zövqi oxşamaq

B.Ölçü vasitə

C.Geyimin növü

D.Dərzilik

3.Dəbdə olma dərəcəsinə görə geyimlər necə hissəyə bölünür?

A.6

B.2


C.3

D.5


4.Dəbin yayılma mənbəyi nədi?

A.Qəzet


B.Televiziya

C.Kitab


D.Jurnal

5.Geyimin tarixində əsas yeri hansı geyimlər tutur?

A.müasir geyimlər

B.Sadə geyimlər

C.Adət-ənənənin əks etdirən milli geyimlər

D.Dəbə uyğun geyimlər

6.İlk moda jurnalının vətəni hara sayılır?

A.Fransanın Leon şəhəri

B.Marsel şəhəri

C.Fransanın Paris şəhəri

D.London şəhəri

7.Təsadüfü modalar

A.Gec yarandığı kimi gec də yox olur

B.Tez yaranır və uzun müddət davam edir

C.Tez yaranır və daimi olur

D.Tez yarandığı kimi tez də yox olur

8.Geyim hansı quruluşda yaranmışdı?

A.XV əsrdə

B.İbtidai icma quruluşunda

C.VII əsrdə

D.XX əsrdə

9.Geyimin tarixini öyrənmək ücün ən qiymətli mənbəyi hansıdır?

A.Dəst geyimlər

B.Kitablar

C.Sənət əsərləri

D. Jurnallar

10.Moda evləri nə zaman yaranıb?

A.XIX əsrdə

B.XV əsrdə

C.IXəsrdə

D.XVIII əsrdə

11.Kostyumun dəbə uyğun estetik görünüşünü nə təyin edir?

A.ayağın açıq hissəsi və bel çanaq xətti

B. ayağın açıq hissəsi və bütün fiqurun uyğunluğu

C.Aşağı xətlərin uzunluğu

D.Çiyin, bel,çanaq xəttinin uzunluğu

12. XIX əsrdə geyimin yaranmasında müxtəlif istiqamətlər inkişaf edir:

A.İdman, klassik, modem

B.İdman, əyləncə, klassik

C.Modem ,klassik

D.Əyləncə,idman,iş

13.Geyimin modelləşdirilməsində uşaqlar bir neçə qrupa bölünür:1.balaca qrup, 2.yaşlı, 3.məktəbə qədər, 4.kiçik məktəb yaşlı, 5.məktəb yaşlı, 6.yeniyetmə.

A.1,2,4,6

B. hamısı

C.1,3,4,5,6

D.1,3,5,6

14.Geyim modelləşdirildikdə hansı tələblər nəzərə alınmalıdır?

A.Ekoloji gigenik

B.Gigenik rahatlıq

C.Rahatlıq

D.Sosial

15.Modelləşdirmə termini modelirovka sözündən götürülmüş və mənası nə deməkdir?

A.Yapma, yapışdırma, tərtib etmək

B.Yapışma, inşa, əlaqə

C.Tərtibetmə,yapışma,əlaqə

D.Tərtibetmə,yapma, əlaqə

16.Geyimlərin modelləşdirilməsi necə ardıcıl mərhələdə yerinə yetirilir?

A.1


B.3

C.5


D.2

17.Modelləşdirmə hansı sahəyə aid edilir?

A.İnşata

B.İncəsənətə

C.Memarlıqa

D.Boyakarlığa

18.”OB” hansı ölçüdür?

A.Lap kiçik

B.Böyük

C.Lap böyükD.Kiçik

19.Geyim nümunələri nəyə əsasən hazırlanır?

A.Eskizlərə

B.Modelə


C.Dizaynerə

D.Materiala

20.Təsdiq edilmiş modellər harada hazırlanır?

A.Modalar atelyesində

B.Bədii şurada

C.Dizaynerin layihə fabrikində

D. Modalar evi və ya fabrikin təcrübə sexində

21. Yaşlı nəslə görə geyimin modelləşdirilməsi aparılır:

A.Yaşa və köklüyə görə

B.Yaşa və zövqə görə

C.Kiçik ,orta, böyük

D. Yaşa və peşəyə görə

22.Modelləşdirmə kimlər tərəfindən həyata keçirilir ?

A.Rəssamlar

B.Bir qrup sifarişçilər

C.Layihəçilər

D. Dizaynerlər

.23.Model nə əsasında yaranır ?

A. Siluet- modl əsasında

B. Qarderob əsasında

C. Foson- model əsasında

D. Ansambl əsasında

24.”Platya “neçə məna daşıyır?

A. 2


B.5

C. 1


D.8

25. “Platya “ sözünün mənası aşağıdakılardan hansıdır ?

A. Qarnitur

B. Ayaqqabı və alt paltarları

C. Model

D. Siluet

26. Bir model üzərində neçə fason hazırlamaq olar ?

A. Bir neçə fason

B. 1 fason

C. 2-3 fason

D. 5-6 fason

27. Məişət və dekorativ əşyaların forması geyimə bu və ya digər motiv göstərişi verir ?

A. Modelyerə

B. Layihəçiyə

C. Dizaynerə

D. Rəssama

28. Rəssam modelyerin öz bədii ideyalarını ifadə etməyə nə köməklil göstərir ?

A. Rəng çalarları

B. Təsəvvürlərin yaranması

C. Ətraf mühitin təsiri

D. İlin fəsilləri

29. Geyimin bədən quruluşundan asılılığı hansı tələblərə uyğunluğu ilə təyin olunur ?

A. Fizioloji

B. Estetik

C. Bioloji

D. Gigiyenik

30. Neçənci əsrin ll-ci yarısı çox çeşidli biçimlər yarandı ?

A. XlX əsr

B. XX əsr

C. Xll-ci əsr

D. XVl-əsr

31. Eyni materialdan hazırlanmış və təyinatına görə geyim, əşyalar yığımı necə adlanır ?

A. Model

B. Qarnitur

C. Qarderob

D. Kostyum

32. Yeni moda kolleksiyası neçənci ildə yaranmışdır ?

A. 1910


B. 1900

C. 1903


D. 1913

33. Geyimin konstruktiv unifikasiyası primitiv üsulla və sonra bədənə fiquraya uyğunlaşması neçə illik dövr keçmişdir ?

A. 400 illik

B. 50 illik

C. 100 illik

D. 200 illik

34. Müxtəlif yaxalıq biçimləri hamısı yaxalıqlarla zəngin olur ? 1.dik duran. 2.alçaq duran. 3. Gen duran. 4. Dar duran.

A. Yalnız 2

B. 1. 3

C. 2. 4


D. Yalnız 1

35. Əksər modellərin konstruksiyası hansı hesablama üsulu ilə aparılır ?

A. Miqyaslı

B. Eskiz


C. Mütənasib

D. Qeyri mütənasib

36. Kiçik ölçülü geyimlər hansı hərflə işarə edilir ?

A. S


B. L

C. XM


D. M

37. Orta ölçülü geyimlər hansı hərflə işarə edilir ?

A. XL

B. M


C. XS

D. XXL


38. Böyük ölçülü geyimlər hansı hərflə işarə edilir ?

A. XL


B. M

C. S


D. L

39. Geyimin bədən quruluşundan asılılığı nə ilə təyin olunur ?

A. Köklük dərəcəsi ilə

B. Estetik tələblərə uyğunluğu ilə

C. İnsanım qaməti ilə

D. Gigiyenik tələblərə uyğunluğu ilə

40. Rusiyada ilk moda jurnalı kim tərəfindən yaradılmışdır ?

A. Aksana Dior

B. Yekatrina

C. Mariya Luiza

D. Elizabet

41. Qollu məmulatlar neçənci əsrdə meydana çıxdı ?

A. Xll

B. Xlll


C. XlV

D. XVl


42. Yaxalıqlı məmulatlar neçənci əsrdə meydana çızdı ?

A. Xll


B. Xlll

C. XVl


D. XV

43. Bir şəxsin və ya Bir ailənin istifadə etdiyi geyimin lazımi dəsti necə adlanır

A. Platya

B. Qarderob

C. Qarnitur

D. Fason


44. Yeni görkəmdə, formada materialda geyimə xas olan varlıq necə adlanır ?

A. Fason


B. Ansambl

C. Qarderob

D. Model

45. “Qadın və kişi geyimləri” kitabının müəllifi hansı biçici alimdir ?

A. Jan Konton

B. Q. Zamper

C.Uilyam Morris

D. A.N.Katin

46. XlX əsrdə geyimə aid hansı dərslik yarandı ?

A. “Dərzi “ kitabı

B. “ Tikiş “ kitabı

C. Kişi geyimləri haqqında kitab

D. Qadın geyimləri haqqında kitab

47. Qadın geyimlərində hansı elementlər işgüzar qadın obrazını yaratmağa kömək edir ?

A. Şarf

B. Çanta


C. Bilərziklər

D. Əlcək və şlyapalar

48. Müxtəlif geyimləri formalaşdırmaq üçün bədənin hansı hissəsinin öyrənilməsinin əhəmiyyəti böyükdür ?

A. Ətək və qol nissələrinin

B. Ətraf hissələrin

C. Ayrı ayrı hissələrinin

D. Əsas hissələrinin

49. XlV əsrdə istifadə olunan düymələr nədən hazırlanırdı ?

A. Qızıldan, gümüşdən və fil sümüyündən

B. Sinkdən

C. Taxtadan

D. Misdən

50. “Dar “ mənada platya nədir ?

A. Qısa ətəkli don

B. Üst geyimi

C. Bütün geyimlər

D.Müəyyən geyim toplusu.

51. Şəkli əsasən neçə fırça ilə işləyirlər ?

A. 1

B. 3


C. 2

D. 5


52. Qarsaqlardan kişi şalvarının hansı hissəsində istifadə olunur ?

A. Konstruktiv

B. Belin ön və arxa hissəsində

C. Ön hissədə

D. Arxa hissədə

53. Normal bədəndə başın hündürlüyü boyun uzunluğunda neçə dəfə yerləşir ?

A. 5 dəfə

B. 3 dəfə

C. 8 dəfə

D. 12 dəfə

54. Bunlardan hansı şalvar kəsiyinə aid deyil ?

A. Addım kəsiyi

B. Balaq kəsiyi

C. Yan kəsiyi

D. Çiyin kəsiyi

55. Qarsaqlardan geyimin hansı hissələrində istifadə olunur?

A. Ətək, kürək, qol

B. Ətək


C. Kürək

D.Büzmədə

56. Paralel xətlərin neçə kəsişmə nöqtəsi olur ?

A. 8


B. 6

C. 9


D. Olmur

57. Astarlı parça şalvarın qabaq hissəsindən neçə sm qısa biçilir ?

A. 30-40 sm

B. 15-20 sm

C. 25-30 sm

D. 5-10 sm

58. Kolleksiya sözü tərcümədə nə deməkdir ?

A. Bütöv


B. Tam

C. Toplu


D. Tək

59. Bunlardan hansı soyuq rənglərə aiddir ?

A. Qırmızı

B. Sarı


C. Narıncı

D. Göy
60. Bunlardan hansı geyimin layihələndirilməsi qrupuna aid deyil ?

A. Monosistem

B. Ansambl

C. Dərzi

D.BriqadaDüzgün cavablar

B

B

C

D

D

A

D

B

C

A

B

D

C

B

A

D

B

C

A

D

A

B

C

A

B

A

D

B

C

A

B

D

C

B

C

A

B

D

D

B

A

B

B

C

D

A

B

C

A

B

C

B

C

D

A

D

B

C

D

D


7

.
Kataloq: upload -> Image -> BuraxД±lД±Еџ%20imtahan%20suallarД±
BuraxД±lД±Еџ%20imtahan%20suallarД± -> Nitq mədəniyyəti Test sualları Nitq mədəniyyətinin birinci
BuraxД±lД±Еџ%20imtahan%20suallarД± -> Kimyəvi-bakterioloji analiz laborantı
BuraxД±lД±Еџ%20imtahan%20suallarД± -> İqlim və ətraf mühit
BuraxД±lД±Еџ%20imtahan%20suallarД± -> Kimyəvi-bakterioloji analiz laborantı
BuraxД±lД±Еџ%20imtahan%20suallarД± -> Gübrələr və onlardan istifadə
BuraxД±lД±Еџ%20imtahan%20suallarД± -> Qəbələ Peşə məktəbi Kimyəvi – bakterioloji analiz laborantı peşəsi üzrə Kimyəvi – bakterioloji analiz fənni üzrə testlər
BuraxД±lД±Еџ%20imtahan%20suallarД± -> Elektrik materialşünaslığı” fənninden test sualları Təbiətdə ən geniş yayilmışyarımkeçrici hansidir?

Yüklə 87,14 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə