Raportul detaliat privind activităţile desfăşurate întru realizarea acţiunilorYüklə 271,99 Kb.
səhifə1/4
tarix08.01.2019
ölçüsü271,99 Kb.
#92162
  1   2   3   4

Actualizat: 30.06.2014
Raportul detaliat privind activităţile desfăşurate întru realizarea acţiunilor

Planului de acţiuni pentru implementarea Matricei de politici în domeniul

liberalizării regimului de vize
EXTRAS – activități 2014
NOTĂ GENERALĂ/PROBLEME:

 • procedurile de contractare a experţilor urmează a fi urgentate

 • termen final pentru prezentarea rapoartelor de evaluare a necesităţilor în limba engleză este 15 august 2014

 • majoritatea actiunilor au fost initiate (termeni de referinta elaborati) ins aprocedura de contractare a expertilor, desfasurarea evaluarii si prezentarea raportului dureaza foarte mult. De asigurat realizarea tuturor raportelor in limba engleză pina la data de 15 august 2014.

 • De facilitat activitatea de evaluare a expertilor pentru a asigura operativitatea acestora.

 • Fiecare GL urmează sa-şi revadă activităţile şi să asigure că pînă în august acestea au toate şansele de a fi realizate.

 • Fiecare GL urmează să revadă activităţile ce ţin de elaborarea POS şi să se asigure ca nu mai e nici un act necesar de a fi modificat sau elaborat obligatoriu

 • De auditul STI depind foarte multe actiuni ale altor grupuri de lucru. De asigurat ca activitatea se desfasoara in termen.

 • Rapoartele elaborate de experti, grupuri de lucru urmeaza a fi revazute si aprobate prin Ordine interministeriale sau interne.
Denumirea acţiunii

Indicatori de performanţă

Măsura de verificare

Instituţia responsabilă

Termenul de realizare

Nivelul de realizare %

Costul acţiunii

Statut (descriere succintă)
A1 Îmbunătățirea gestionării frontierei
A 1.1 Crearea Sistemului operaţional de Management Integrat al Frontierei (MIF)
1.1.1

Crearea unui Sistem Informațional Integrat (SII) pentru Poliția de Frontieră.

Studiu de fezabilitate SII realizat și aprobat;
DPF

Trimestrul II, 2014

30%

-


- 11 iunie - ședința Grupului de lucru pentru implementarea Matricei, în cadrul căreia s-a stabilit efectuarea studiului de fezabilitate de către un expert național (p/v se anexează).

- 12 iunie - Termeni de referință elaborat și transmise către serviciul achiziții al Direcției management logistic și achiziții al DPF pentru ulterioara aplicare, conform reglementărilor stabilite.

- 23-31 iunie selectarea și contractarea experților naționali (dl A. Șonțu, asistat de către alți specialiști în domeniu, inclusiv din cadrul PF). Inițierea etapei de elaborare a Concepției de dezvoltare a SII.

Se preconizează:

23 iulie - 29 august – elaborarea Concepției de dezvoltare a SII/PF, per ansamblu.

- 04-25 iulie-efectuarea studiului de fezabilitate propriu-zis, pe componentele deficitare/problematice ale SII.

- 25 iulie-15 august - elaborarea, coordonarea și aprobarea studiului de fezabilitate deficitare /problematice ale SII.


Nivel de implementare: În curs de realizare
Constatările DGRIIE:

 • De coordonat procedura şi de asigurat prezentarea raportului în l.engl pînă pe 15 august;
Memorandumul de Înțelegere (MÎ) semnat cu părțile interesate cu privire la domeniul de aplicare și volumul de date care urmează să fie schimbate
DPF

Trimestrul I-IV, 2014

70%

-

La moment DPF are semnate Acorduri și Protocoale adiționale privind schimbul de date cu:

- MTIC (CRIS Registru) din 24.11.2008, cu completările ulterioare din anii 2010, 2011, 2012;

- Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești din 05.04.2011;

- Oficiul Central de Probațiune al MJ din 18.04.2011;

- SIS din 03.06.2008;

- MAI din 2008, 2010, 2011 și 2012;

- SV din 28.03.2009;

- CCCEC din 24.12.2008;

- PG din 06.05.2010;

- Inspecţia Financiară din 12.03.2014;

- Comisia Naţională a Pieţei Financiare din 07.11.2013;

- IGP din 03.07.2013

- BMA din 20.12.2012;

- Instituţia Publică "Agenţia Naţională de Transport Auto" din 16.11.2012;

În curs de actualizare sunt acordurile și memorandumurile de înțelegere cu MTIC, PG, CNA, SIS, Centrul Național a Pieții Financiare și Serviciul Special pentru Influențe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice, care până la finele lunii august vor fi semnate.

În perspectivă, cu termeni de până la 1 octombrie se preconizează semnarea acordurilor și memorandumurilor de înțelegere cu:

- subdiviziunile subordonate MT (Gările Feroviare și Gările Auto și Companiile Aeriene);

- Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești (1 acord);

- Oficiul Central de Probațiune al MJ (1 acord);

- SV (2 acorduri);

- ÎS ”CRIS Registru” (4 acorduri);

- Oficiul Central de Probaţiune pe lîngă Departamentul Instituţiilor Penitenciare (1 acord);

- Reprezentanţa din Moldova „JT International Luxemburg S.A.” (1 acord);

Serviciul specializat al DGMO a DPF săptămânal raportează nivelul realizării măsurii.


Nivel de implementare: În curs de realizare
Constatările DGRIIE:


 • Acţiunea se realizează în termen1.1.2

Crearea Grupului comun de analizăa riscurilor la nivel național însărcinat cu identificarea riscurilor și amenințărilor aferente gestionării frontierelor, inclusiv analiza riscurilor privind combaterea traficului de ființe umane.

Procedurile operaționale standarde (POS) în domeniul controlului la frontieră aprobate;
DPF

Trimestrul I-III

2014


90%

-

Manualul practic al poliţistului de frontieră privind controlul frontierei DPF, (ord. DPF nr. 130 din 16.11.12), reglementează procedurile operaționale standarde în domeniul controlului la frontieră.

Pe domenii înguste de activitate sunt stabilite proceduri de reglementare interneNivel de implementare: Realizat
Constatările DGRIIE:


 • Nu a fost raportat referitor la faptul dacă e necesar sau nu careva amendamente la POS aprobate anterior.
Grupul comun de analiza riscurilor creat
DPF

Trimestrul I-III

2014


50%

-

Prin Ordinul șefului DPF nr. 150 din 31 martie 2014 a fost constituit grupul de lucru pentru consolidarea sistemelor de gestionare și analiză a informațiilor, în componența căruia au fost incluși reprezentanți ai EUBAM și OIM.

În cadrul lucrărilor grupului de lucru, la 23.06.2014, a fost prezentat proiectul Metodologiei de analiză a informațiilor gestionate de Poliția de Frontieră, pe toate 3 nivele (tactic, operațional și strategic).

Pînă la finele anului acest proiect urmează a fi definitivat și testată, astfel încât, începând cu anul 2015 să fie pus în aplicare, inclusiv și în cadrul grupului comun de analiză a riscurilor.

La 15 mai 2014, prin circulara nr. 35/3-2273, PG, SV și SIS s-a solicitat desemnarea unor persoane în scopul constituirii grupului comun de analiză a riscurilor, generate de fenomenele migrației ilegale, traficului de persoane și a infracționalității transfrontaliere. (se anexează).

Urmarea a confirmărilor parvenite de la autoritățile vizate, la 20 iunie, prin circulara nr. 35/3-2893, adresată către PG, SV și SIS, s-a solicitat delegarea persoanelor responsabile, desemnate anterior, pentru a participa, pe data de 27 iunie 2014, ora 10:00, în cadrul primei ședințe a grupului comun de analiză a riscurilor în format lărgit, în cadrul căreia urmează a fi abordate chestiunile legate de situația în domeniul migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere pentru perioada anilor 2013-2014 și stabilirea acțiunilor concrete privind evaluarea riscurilor migraționale și a criminalității transfrontaliere pentru perioada următoare. (se anexează)


Nivel de implementare: În curs de realizare
Poziția DGRIIE:


 • Acțiunea în curs de realizare.

 • De aprobat componenta Grupului de lucru prin Ordin inter-ministerial / inter-departamental
1.1.3

Dezvoltarea infrastructurii de control a frontierei.

Studiul de Fezabilitate și de identificare a necesităților elaborat și aprobat
DPF


Trimestrul I-III

2014


30%

-

- 11 iunie - ședința Grupului de lucru pentru implementarea Matricei, în cadrul căreia s-a stabilit efectuarea studiului de fezabilitate, cu implicarea experților OIM, altor experți naționali, inclusiv crearea grupului de lucru al DPF în acest sens (p/v se anexează).

- 12 iunie - Termene de referință elaborate și transmise către serviciul achiziții al Direcției management logistic și achiziții al DPF pentru ulterioara aplicare, conform reglementărilor stabilite.

- 17 iunie 2014 –aprobarea dispoziției șefului DPF nr. 100 din 17 iunie 2014, prin care a fost instituit grupul de lucru care va efectua studiul de fezabilitate. Inițierea etapei de elaborare a Concepției de dezvoltare a infrastructurii de control a frontierei.

Se preconizează:

- 04-25 iulie-efectuarea studiului de fezabilitate propriu-zis, pe componentele de control de linia a II-a: echipament, instruiri și vizite de studii.

- 25 iulie-15 august - elaborarea, coordonarea și aprobarea studiului de fezabilitate pe componentele de control de liniaa II-a: echipament, instruiri și vizite de studii.

Nivel de implementare: În curs de realizare
Constatările DGRIIE:


 • Acțiunea în curs de realizare.

 • De coordonat procedura şi de asigurat prezentarea raportului în l.engl pînă pe 15 august;1.1.4

Dezvoltarea capacităților de control mobil al frontierelor.

Evaluarea

necesităţilor echipelor mobile centrale și regionale pentru efectuarea patrulării la frontieră elaborată și aprobatăDPF


Trimestrul I-III

2014


50%

-

Prin ord. DPF nr. 148 din 28.03.2014 a fost creat grupul de lucru, care în comun cu experții acreditați de la Misiunile EUBAM și OIM-MIGRECO, vor prezenta raportul privind evaluarea necesităţilor echipelor mobile către 15 iulie 2014

La 20 iunie 2014 a fost organizată o ședință de lucru între reprezentanții DPF și experții EUBAM, în cadrul căreia EUBAM a confirmat disponibilitatea de acordare a suportului în efectuarea evaluării necesităților echipelor mobile (p/v se anexează).

Procesul de elaborare a evaluării necesităților pentru Centrul Național de Coordonare din data de 30 iunie curent, cu asistența nemijlocită a experților Misiunii EUBAM, termen pentru prezentarea livrabilelor fiind transferat pentru ultima săptămână a lunii iulie 2014


Nivel de implementare: În curs de realizare
Constatările DGRIIE:

 • Acțiunea în curs de realizare.

 • De asigurat prezentarea raportului în l.engl pînă pe 15 august;
1.1.5

Dezvoltarea capacităţilor programului de software pentru recunoașterea feței (FRS) pentru Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal al Moldovei.

Studiul de fezabilitate și evaluare a necesităților realizat și aprobat .
DPF


Trimestrul I-III 2014

50%

-

- 11 iunie - ședința Grupului de lucru pentru implementarea Matricei, în cadrul căreia s-a stabilit efectuarea studiului de fezabilitate, cu implicarea experților naționali și a experților din cadrul DPF (p/v se anexează).

- 12 iunie - Termene de referință elaborate și transmise către serviciul achiziții al Direcției management logistic și achiziții al DPF pentru ulterioara aplicare, conform reglementărilor stabilite.

- 20 iunie 2014 a fost organizată o ședință de lucru între reprezentanții DPF și experții EUBAM, în cadrul căreia a fost solicitat suportul EUBAM pentru realizarea acestei măsuri (p/v se anexează)

Se preconizează:

-16 iunie - 04 iulie – selectarea și contractarea ofertanților

- 07 – 21 iulie – efectuarea studiului de fezabilitate propriu-zis.

- 21 iulie-15 august - elaborarea, coordonarea și aprobarea studiului de fezabilitate.

Nivel de implementare: În curs de realizare
Poziția DGRIIE:


 • Acțiunea în curs de realizare.

 • De coordonat procedura şi de asigurat prezentarea raportului în l.engl pînă pe 15 august;

A 1.2 Asigurarea unui mecanism operațional de coordonare eficient și dezvoltat a politicii în domeniul managementului frontierei


1.2.1.1

Armonizarea cu standardele Schengen și cele mai bune practici europene privind schimbul de informații în zona de control la frontieră.

Cadrul de reglementare aprobat și intrat în vigoare.

DPF


Trim II – III 2014

100%

-

Aproximarea cu standardele Schengen și cele mai bune practici privind schimbul de informații în zona de control la frontieră s-a realizat prin:

- dezvoltarea punctelor focale/comune de contact și a sistemului patrulărilor coordonate cu România și Ucraina.

- implementarea majorității recomandărilor și a bunelor practici din Catalogul Schengen al UE; echipamente pentru controlul de frontieră pentru linia I și linia II, conforme standardelor UE;

- semnarea protocolului privind schimbul de informații în domeniul securității frontierei moldo-ucrainene din 15.11.2013, conform căruia autoritățile de frontieră vor efectua din 1 ianuarie 2014 schimb de date statistice în zona de control al frontierei;

- Planul de colaborare dintre PF a RM și PF a Ucrainei pentru anul 2014, prin care părțile vor efectua schimb de informații privind controlul de frontieră a fluxurilor de persoane a țărilor din lumea a treia;

- Planul de Acțiuni cu EUBAM faza a 10 - a;

- Punctul național de Contact FRONTEX (NFPOC), care are competențe de coordonare și punere în aplicare a Planului de cooperare cu Agenția FRONTEX (Ord. DPF nr.141)

În proces de avizare pe interior se află proiectul:

- Regulamentului privind stabilirea Sistemului Național de Supraveghere a Frontierelor (EUROSUR) și

La etapa de avizare, pe exterior este proiectul Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat pentru anii 2014-2016, cu planul adițional.

Ambele proiecte de documente vizează expres modalitatea și particularitățile de aplicare a standardelor Schengen privind schimbul de informații în zona de control la frontieră


Nivel de implementare: Realizat
Constatările DGRIIE:


 • Acţiune realizată.
1.2.1.2

Armonizarea cu cele mai bune practici europene prin instituționalizarea unui mecanism național de coordonare a controlului la frontieră.

Evaluarea necesităţilor Centrului Național de Coordonare (CNC) elaborată și aprobată
DPF


Trimestrul I-III

2014


50%

-

Prin ord. DPF nr. 148 din 28.03.2014 a fost creat grupul de lucru, care în comun cu experții acreditați de la Misiunile EUBAM și OIM-MIGRECO, vor prezenta raportul privind evaluarea necesităţilor echipelor mobile către 15 iulie 2014

La 20 iunie 2014 a fost organizată o ședință de lucru între reprezentanții DPF și experții EUBAM, în cadrul căreia EUBAM a confirmat disponibilitatea de acordare a suportului în efectuarea evaluării necesităților echipelor mobile (p/v se anexează).

Procesul de elaborare a evaluării necesităților pentru echipele mobile a început cu data de 23 iunie curent, cu asistența nemijlocită a experților Misiunii EUBAM, termen pentru prezentarea livrabilelor fiind transferat pentru ultima săptămână a lunii iulie 2014

Nivel de implementare: În curs de realizare
Constatările DGRIIE:

 • Acțiunea în curs de realizare.

 • De coordonat procedura şi de asigurat prezentarea raportului în l.engl pînă pe 15 august;
1.2.2

Dezvoltarea mecanismului internațional de coordonare a controlului la frontieră:

Planul de cooperare (PC) cu FRONTEX elaborat și semnat.
DPF

Trimestrul I-III 2014

70%

-

Actualmente DPF cooperează cu Agenția FRONTEX, în baza Planului de acțiuni pentru anii 2012-2014, semnat de către părți la 21 octombrie 2011.

Ca urmare a participării la şedinţa cu privire la evaluarea tuturor activităţilor operaţionale terestre, implementate în anul 2013 şi care urmează a fi realizate în 2014, desfășurată la Varşovia în februarie curent, în comun cu consilierul Directorului Executiv FRONTEX pe afaceri externe, s-au discutat aspecte ce ţin de elaborarea unui nou plan de colaborare dintre DPF şi Agenția FRONTEX pentru anii 2015-2017, precum şi noul conţinut al acestuia reieşind din noile posibilităţi de care dispun ţările partenere ale Agenţiei.

La moment proiectul planului se află în proces de avizare, pe interior. (se anexează)

Pe data de 07.07.2014, acesta va fi transmis pentru avizare și coordonare către Agenția FRONTEX.


Nivel de implementare: În curs de realizare
Constatările DGRIIE:

 • Acțiunea în curs de realizare.

 • De asigurat definitivarea PA

Îmbunătățirea gestionării migrației

A 2.1 Asigurarea unui sistem complex de colectare și analiză a datelor privind stocurile și fluxurile de migrație și azil

2.1.1

Crearea unui Sistem informațional integrat (SII) pentru Biroul de Migrație și Azil (BMA).


Studiul de fezabilitate SII realizat și aprobat;

BMA

Trimestrul II-III

30%

-

La 10.06.2014, reprezentantul BMA a participat la şedința de lucru cu reprezentanţii OIM în vederea realizării proiectului evaluării comprehensive a Sistemului Informațional Integrat Automatizat ”Migrație si Azil” (SIIAMA), inclusiv aprecierea funcționalității SIIAMA din perspectiva transparenţei datelor statistice integrate, a mecanismului de schimb a datelor între instituțiile implicate și alți furnizori de date.

Ca rezultat al întrunirii şedinţei de lucru, cît şi în urma identificarea categoriilor de informații deținute de CRIS Registru aferente SIIAMA, a fost remis în adresa BMA "Lista rapoartelor statistice pentru asigurarea vizualizării prin intermediul SIC "Acces WEB" a datelor statistice "Fluxuri migraţionale".

La 18.06.2014, reprezentantul BMA a participat la şedinţa de lucru cu reprezentanții ”Deeplace” SRL pe marginea proiectelor în curs de derulare (”Integrarea 3M Reader” (proiect finanțat de Ambasada SUA), ”Upgrade WebAssembler.Net” (proiect FIRMM), Mentenanța SSIBMA-2014): redactarea finală a documentelor, discuții și adoptare de decizii comune.


Kataloq: sites -> default -> files -> document -> attachments
attachments -> Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2008
attachments -> Ministerul economiei al republicii moldova
attachments -> Outline of research on social inclusion in moldova
attachments -> Prognoza preliminară a indicatorilor macroeconomici pentru anii 2013 – 2015 În corespundere cu Hotărîrea Guvernului nr. 82 din 24. 01. 2006 „Cu privire la elaborarea Cadrului de cheltuieli pe termen mediu şi a proiectului bugetului”
attachments -> Analiza avizelor la proiectul Legii cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării
attachments -> Analiza avizelor la proiectul Legii cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării
attachments -> Sinteza avizelor
attachments -> Informaţie operativă cu privire la evoluţia social economică a Republicii Moldova
attachments -> Aprobat viceprim-ministru, ministru al economiei Octavian calmîC
attachments -> Ministerul economiei al republicii moldova

Yüklə 271,99 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə