Sakarya üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ enstiTÜ YÖnetim kurulu toplanti tutanaği toplanti tariHİ 09/12/2014 toplanti no : 600Yüklə 116,02 Kb.
tarix27.07.2018
ölçüsü116,02 Kb.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
TOPLANTI TARİHİ 09/12/2014

TOPLANTI NO :600
Enstitü Yönetim Kurulu Enstitü Müdürü Prof. Dr. Fatih SAVAŞAN başkanlığında toplanarak gündemdeki maddeleri görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır.
TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Prof. Dr. Fatih SAVAŞAN Yrd. Doç. Dr. İsmail GÜNDOĞDU

Prof. Dr. Fuat AYDIN

Prof. Dr. Arif BİLGİN

Doç. Dr. Aykut Hamit TURANDoç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU

1- Enstitümüz doktora programı öğrencisinin danışman değişikliği formu okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Anabilim Dalı Başkanlığının uygun görüşü doğrultusunda, doktora programı öğrencisinin danışman değişikliğinin aşağıdaki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.


ÖĞRENCİNİN

Numarası

Adı Soyadı

EABD

Eski Danışmanı

Yeni Danışmanı

1060D11005

Birol BULUT

Türk Dili ve Edebiyatı YL

Prof. Dr. İsmail GÜLEÇ (11)

Prof. Dr. Yılmaz DAŞÇIOĞLU (7)2- İnsan Kaynakları Yönetimi EABD Başkanlığının 04.12.2014 tarihli ve 52539 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Anabilim Dalı Başkanlığının uygun görüşü doğrultusunda, yüksek lisans programı öğrencilerinin danışman değişikliklerinin aşağıdaki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.


ÖĞRENCİNİN

Numarası

Adı Soyadı

EABD

Eski Danışmanı

Yeni Danışmanı

1360Y58030

Ambreen MAZHAR

İnsan Kaynakları Yönetimi YL

Doç. Dr. Şuayyip ÇALIŞ

Yrd. Doç. Dr. F. Gamze BOZKURT

1360Y58031

Monia TRIKI

İnsan Kaynakları Yönetimi YL

Doç. Dr. Şuayyip ÇALIŞ

Yrd. Doç. Dr. F. Gamze BOZKURT

1360Y58026

Marlyse TOURERA NDAM

İnsan Kaynakları Yönetimi YL

Doç. Dr. Şuayyip ÇALIŞ

Yrd. Doç. Dr. F. Gamze BOZKURT


3- Felsefe ve Din Bilimleri EABD Başkanlığının 09.12.2014 tarihli ve 53178 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının gerekçeli önerisi ve ilk danışmanı Prof. Dr. Fuat AYDIN’ın onayı ile, Felsefe ve Din Bilimleri EABD doktora programı öğrencisi İshak TEKİN’in Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esaslarının (2013) 12/b-1 maddesi uyarınca, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN’ın ortak danışman olarak atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
4- Enstitümüz doktora programı öğrencisinin tez önerisi değerlendirme formu okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; tez izleme komitesinin uygun görüşü de göz önünde bulundurularak, doktora programı öğrencisinin tez önerisinin aşağıdaki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.


ÖĞRENCİNİN

Adı Soyadı

EABD

Danışmanı

Tez Adı

Seyit Ahmet SOLMAZ

Turizm İşletmeciliği DR

Doç. Dr. Oğuz TÜRKAY

Alıcı- Tedarikçi İlişki Kalitesi ve Müşteri Değerinin Endüstriyel Tüketici Tatmini Üzerindeki Etkileri (Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma)

EYK-600/2

09/12/2014
5- Enstitümüz doktora programı öğrencilerinin tez izleme formları okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; tez izleme komitesinin uygun görüşü de göz önünde bulundurularak, doktora programı öğrencisinin tez adı değişikliğinin aşağıdaki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.


Adı Soyadı

EABD

Danışmanı

Tezin Eski Adı/Tezin Yeni Adı

Mustafa ARAS

İşletme DR

Prof. Dr. Serkan BAYRAKTAROĞLU

İşveren Markası, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

İşveren Markasının Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi Üzerine Bir Araştırma

Evren MERCAN

Tarih DR

Prof. Dr. Ebubekir

SOFUOĞLU


Sultan II. Abdülhamid Dönemi Gemi İnşa Faaliyetleri ve Denizcilik Stratejisi

Sultan II. Abdülhamid Dönemi Denizcilik Stratejileri Çerçevesinde Gemi Tedarik ve İnşa Faaliyetleri


6- Türk Dili ve Edebiyatı EABD Başkanı Prof. Dr. Yılmaz DAŞÇIOĞLU’nun 04.12.2014 tarihli dilekçesi okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Doktora programı öğrencisi Birol BULUT’un Tez İzleme Komitesinde yer alan yeni danışmanı Prof. Dr. Yılmaz DAŞCIOĞLU’nun önerisiyle Tez İzleme Komitesinde yer alan Yrd. Doç. Dr. Fatma Berna YILDIRIM’ın yerine Yrd. Doç. Dr. Gülsemin HAZER’in atanarak, Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin (2012) 43/4 maddesi uyarınca, Tez İzleme Komitesinin aşağıdaki şekilde güncellenmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
Birol BULUT

TEZ İZLEME KOMİTESİ

Prof. Dr. Yılmaz DAŞÇIOĞLU (Danışman)

Yrd. Doç. Dr. Gülsemin HAZER (Türk Dili ve Edebiyatı EABD)

Prof. Dr. İsmail GÜLEÇ (Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi EABD)


7- Felsefe ve Din Bilimleri EABD Başkanlığının 09.12.2014 tarihli ve 53180 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Felsefe ve Din Bilimleri EABD Başkanlığının uygun görüşü doğrultusunda doktora programı öğrencisi Mustafa YILMAZ’ın Tez İzleme Komitesinde yer alan Doç. Dr. Muammer İSKENDEROĞLU’nun yerine, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet ESKİCUMALI’nın atanmasına, Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin (2012) 43/4 maddesi uyarınca, Tez İzleme Komitesinin aşağıdaki şekilde güncellenmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
Mustafa YILMAZ

TEZ İZLEME KOMİTESİ

Prof. Dr. Abdulvahit İMAMOĞLU (Danışman)

Doç. Dr. Kemal BATAK (Felsefe ve Din Bilimleri EABD)

Doç. Dr. Ahmet ESKİCUMALI (Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri)


8- Tarih EABD Başkanlığının 05.12.2014 tarihli ve 52693 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının görüşü doğrultusunda, Tarih EABD doktora yeterlik komitesinin 3 yıl süre ile yeniden oluşturularak Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin (2012) 42/3 maddesi uyarınca, aşağıda belirtilen şekliyle uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
Doktora Yeterlik Komitesi

Prof. Dr. Arif BİLGİN (Başkan)

Prof. Dr. Mustafa DEMİR

Prof. Dr. Yücel ÖZTÜRK

Prof. Dr. Ebubekir SOFUOĞLU

Prof. Dr. Enis ŞAHİN


EYK-600/3

09/12/2014
9- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EABD Başkanlığının 02.12.2014 tarihli ve 52066 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cihangir AKIN’ın 2547 Sayılı Kanunun 40/d maddesi uyarınca; aşağıda belirtilen doktora programı derslerini vermek üzere 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Enstitümüz Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında görevlendirilmesinin uygun olduğuna; gereği için Rektörlüğe arzına oy birliği ile karar verildi.
2547 SAYILI KANUN’UN 40/d MADDESİ İLE DERS GÖREVLENDİRME TABLOSU

 

ADI SOYADI
GÖREVLENDİRİLDİĞİ

OKUL

KODU

 

BÖLÜM

 

DERSİN ADI

SAAT

T+U+L

 

Y.Y.

ÖĞR.

TÜRÜ

 

ÜNİVERSİTE / FAKÜLTE

Prof. Dr. Cihangir AKIN

60

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Uzmanlık Alan Dersi DR

4+0

I

Örgün I. Öğretim

SAÜ/SBE

Prof. Dr. Cihangir AKIN

60

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Danışmanlık DR

0+4

I

Örgün I. Öğretim

SAÜ/SBE10- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığının 03.12.2014 tarihli ve 52233 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Finans ve İktisat uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerinin 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında aldığı “Makro İktisat” dersi vize sınav notuna itirazları nedeniyle, yapılan incelenme sınav notlarının SABİS’de henüz ilan edilmeden önce öğrencilerin itirazda bulundukları anlaşılmış olup, sınav notlarının aşağıdaki şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.


Öğrenci No

Öğrencinin Adı Soyadı

Vize Notu

1460E50047

Kamil KUTAY

64

1460E50035

İrem ATLI

84

1460E50028

Elhan AYDIN

48

1460E50013

Berkay OLKUN

84

1460E50020

Hale KULAÇ

80

1460E50012

Arzu ÖZBERBER

80


11- Yrd. Doç. Dr. Recep YAŞA yönetiminde yüksek lisans tez çalışması yapan Tarih EABD öğrencisi Mehmet Zeki SARIKAYA’nın tezini tamamladığına dair tez teslim formu okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Adı geçen öğrencinin tezini Enstitümüze teslim ettiği anlaşılarak, tez savunma sınav jüri üyelerinin tezin kendilerine teslim tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde kendi aralarında yapacakları görüşme sonucu belirleyecekleri sınav takvimini, sınavın yapılacağı tarihten en az 7 gün önce tez danışmanı aracılığı ile ilan edilmek üzere Enstitü Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmelerine ve Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin (2012) 28/1 maddesi uyarınca tez savunma sınav jürisinin aşağıdaki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
Yrd. Doç. Dr. Recep YAŞA (Danışman)

Doç. Dr. Haşim ŞAHİN (Jüri Üyesi)

Doç. Dr. Abdullah TAŞKESEN (Jüri Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Mahmut KIRKPINAR (Yedek Jüri Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Cercis İKİEL (Yedek Jüri Üyesi)
12- Doç. Dr. Nihal SÜTÜTEMİZ yönetiminde yüksek lisans tez çalışması yapan İşletme EABD öğrencisi Mahmut Selami AKIN’ın tezini tamamladığına dair tez teslim formu okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Adı geçen öğrencinin tezini Enstitümüze teslim ettiği anlaşılarak, tez savunma sınav jüri üyelerinin tezin kendilerine teslim tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde kendi aralarında yapacakları görüşme sonucu belirleyecekleri sınav takvimini, sınavın yapılacağı tarihten en az 7 gün önce tez danışmanı aracılığı ile ilan edilmek üzere Enstitü Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmelerine ve Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin (2012) 28/1 maddesi uyarınca tez savunma sınav jürisinin aşağıdaki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

EYK-600/4

09/12/2014
Doç. Dr. Nihal SÜTÜTEMİZ (Danışman)

Doç. Dr. Sima NART (Jüri Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Esra DİL (Jüri Üyesi)

Prof. Dr. Rana Özen KUTANİS (Yedek Jüri Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Umut Sanem ÇİTÇİ (Yedek Jüri Üyesi)
13- Yrd. Doç. Dr. Tamer YILDIRIM yönetiminde yüksek lisans tez çalışması yapan Felsefe ve Din Bilimleri EABD öğrencisi Erdoğan AKSOY’un tezini tamamladığına dair tez teslim formu okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Adı geçen öğrencinin tezini Enstitümüze teslim ettiği anlaşılarak, tez savunma sınav jüri üyelerinin tezin kendilerine teslim tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde kendi aralarında yapacakları görüşme sonucu belirleyecekleri sınav takvimini, sınavın yapılacağı tarihten en az 7 gün önce tez danışmanı aracılığı ile ilan edilmek üzere Enstitü Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmelerine ve Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin (2012) 28/1 maddesi uyarınca tez savunma sınav jürisinin aşağıdaki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
Yrd. Doç. Dr. Tamer YILDIRIM (Danışman)

Prof. Dr. A. Vahit İMAMOĞLU (Jüri Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Abdullah İNCE (Jüri Üyesi)

Doç. Dr. Kemal BATAK (Yedek Jüri Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Ali Vasfi KURT (Yedek Jüri Üyesi)
14- Prof. Dr. Mehmet BARCA yönetiminde doktora tez çalışması yapan İşletme EABD öğrencisi İbrahim Taha DURSUN’un tezini tamamladığına dair doktora tez teslim formu okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Adı geçen öğrencinin tezini Enstitümüze teslim ettiği anlaşılarak, Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin (2012) 47-1/a maddesi uyarınca doktora tez savunma sınav jürisinin aşağıdaki üyelerden oluşturulmasına, Üniversitemiz dışından gelen öğretim üyelerinin yolluk ve yevmiyelerinin Enstitümüz bütçesinden karşılanmasına, tez savunma sınav jüri üyelerinin tezin kendilerine teslim tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde kendi aralarında yapacakları görüşme sonucu belirleyecekleri sınav tarihini, sınavın yapılacağı tarihten en az 7 gün önce tez danışmanı aracılığı ile Enstitü Müdürlüğüne bildirmelerine oy birliği ile karar verildi.
Prof. Dr. Mehmet BARCA (Danışman) (Yıldırım Beyazıt Üniv. İşt.Fak.)

Doç. Dr. Ali TAŞ (Jüri Üyesi)

Doç. Dr. Şuayyip ÇALIŞ (Jüri Üyesi)

Prof. Dr. İbrahim ANIL (Jüri Üyesi) (Marmara Üniv. İşletme Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Mahmut HIZIROĞLU (Jüri Üyesi)

Prof. Dr. Kadir ARDIÇ (Yedek Jüri Üyesi)

Prof. Dr. Binali DOĞAN (Yedek Jüri Üyesi) (Marmara Üniv. İşletme Fakültesi)
15- Felsefe ve Din Bilimleri EABD yüksek lisans programı öğrencisi Korkut ALTAY’ın 10.10.2014 tarihinde girdiği Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavını “oy birliği” ile başardığını belirten tutanak okundu ve dosyası incelendi.
Yapılan görüşmeler sonunda; söz konusu öğrencinin kayıtlı olduğu programın düzeyinin öngördüğü tüm şartları yerine getirdiği anlaşıldığından, Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin (2012) 29/1 maddesi uyarınca mezuniyetine oy birliği ile karar verildi
16- İşletme EABD uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi Mustafa Edip GEDİZOĞLU’nun 02.12.2014 tarihli dilekçesi okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; söz konusu öğrencinin kendi isteği ile kaydının silinmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
17- Felsefe ve Din Bilimleri EABD Başkanlığının 09.12.2014 tarihli ve 53180 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Felsefe ve Din Bilimleri EABD Başkanlığının uygun görüşü doğrultusunda doktora programı öğrencisi Ali MEHMEDOV’un Tez İzleme Komitesinde yer alan Doç. Dr. Muammer İSKENDEROĞLU’nun yerine, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Zişan FURAT’ın atanmasına, Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin (2012) 43/4 maddesi uyarınca, Tez İzleme Komitesinin aşağıdaki şekilde güncellenmesinin uygun olduğuna Üniversitemiz dışından gelen öğretim üyesinin yolluk ve yevmiyelerinin Enstitümüz bütçesinden karşılanmasına, oy birliği ile karar verildi.
Ali MEHMEDOV

TEZ İZLEME KOMİTESİ

Prof. Dr. Abdulvahit İMAMOĞLU (Danışman)

Prof. Dr. Hacı Mehmet GÜNAY (Temel İslam Bilimleri EABD)

Doç. Dr. Ayşe Zişan FURAT (İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)


18- Doç. Dr. Hüseyin ERSOY yönetiminde doktora tez çalışması yapan İşletme EABD öğrencisi Gökhan Şefik ERKURT’un tezini tamamladığına dair doktora tez teslim formu okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Adı geçen öğrencinin tezini Enstitümüze teslim ettiği anlaşılarak, Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin (2012) 47-1/a maddesi uyarınca doktora tez savunma sınav jürisinin aşağıdaki üyelerden oluşturulmasına, Üniversitemiz dışından gelen öğretim üyelerinin yolluk ve yevmiyelerinin Enstitümüz bütçesinden karşılanmasına, oy birliği ile karar verildi.
Doç. Dr. Hüseyin ERSOY (Danışman)

Prof. Dr. İlyas ÖZTÜRK (Jüri Üyesi)

Prof. Dr. Arif ÜNAL (Jüri Üyesi)

Prof. Dr. Turgay KURULTAY (Jüri Üyesi) (İstanbul Üniv. Çeviribilim Bölümü)

Doç. Dr. Abdullah TAŞKESEN (Jüri Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Şaban KÖKTÜRK (Yedek Jüri Üyesi)

Prof. Dr. Alev BULUT (Yedek Jüri Üyesi) (İstanbul Üniv. Çeviribilim Bölümü)
Sınav Tarihi: 29.12.2014

Saat : 13:00
19- Sanat Tarihi EABD Başkanlığının 09.12.2014 tarihli ve 53373 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının talebi doğrultusunda, Yrd. Doç. Dr. Ela TAŞ’a 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Sanat Tarihi EABD yüksek lisans programında aşağıda belirtilen ‘Uzmanlık Alanı’ dersinin açılmasının kabulüne Anabilim Dalı Başkanlığının ders plan ve programına işlenmesinin uygun olduğuna; gereği için ilgili EABD Başkanlığına bilgi verilmesine oy birliği ile karar verildi.


EABD

Dersin Kodu

Kredisi

Z/S

Dersin Adı

Dersi Veren Öğretim Üyesi

YY

Gün / Saat

Sanat Tarihi

SAN 804

4+0

Z

Uzmanlık Alanı (YL)

Yrd. Doç. Dr. Ela TAŞ

I

Perşembe

13:00-17:00


20- Doç. Dr. Giray Saynur DERMAN yönetiminde yüksek lisans tez çalışması yapan Uluslararası İlişkiler EABD öğrencisi Saıyaer SAILIMU’nun tezini tamamladığına dair tez teslim formu okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Adı geçen öğrencinin tezini Enstitümüze teslim ettiği anlaşılarak, tez savunma sınav jüri üyelerinin tezin kendilerine teslim tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde kendi aralarında yapacakları görüşme sonucu belirleyecekleri sınav takvimini, sınavın yapılacağı tarihten en az 7 gün önce tez danışmanı aracılığı ile ilan edilmek üzere Enstitü Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmelerine ve Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin (2012) 28/1 maddesi uyarınca tez savunma sınav jürisinin aşağıdaki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
Doç. Dr. Giray Saynur DERMAN (Danışman)

Doç. Dr. Sibel AKGÜN (Jüri Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Köksal ŞAHİN (Jüri Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Filiz CİCİOĞLU (Yedek Jüri Üyesi)Prof. Dr. Mehmet ALPARGU (Yedek Jüri Üyesi)

EYK-600/6

09/12/2014
21- Sanat Tarihi EABD Başkanlığının 25.11.2014 tarihli ve 51213 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Anabilim Dalı Başkanlığının uygun görüşü doğrultusunda, yüksek lisans programı öğrencilerinin danışman değişikliklerinin aşağıdaki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.


ÖĞRENCİNİN

Numarası

Adı Soyadı

EABD

Eski Danışmanı

Yeni Danışmanı

1360Y30008

Ilmira ILIASOVA

Sanat Tarihi YL

Prof. Dr. Hamza GÜNDOĞDU

Yrd. Doç. Dr. Tülin ÇORUHLU

1460Y30003

Deniz DEMİR

Sanat Tarihi YL

Prof. Dr. Hamza GÜNDOĞDU

Yrd. Doç. Dr. Gülsen TEZCAN KAYA

0660Y30009

Hülya KORAN

Sanat Tarihi YL

Prof. Dr. Candan NEMLİOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Tülin ÇORUHLU

0660Y30001

İsmail DERE

Sanat Tarihi YL

Prof. Dr. Hamza GÜNDOĞDU

Yrd. Doç. Dr. Ela TAŞ

1360Y30005

Adil BAYDAR

Sanat Tarihi YL

Yrd. Doç. Dr. Gülsen TEZCAN KAYA

Yrd. Doç. Dr. Ela TAŞ

0860Y30008

Özcan ŞENGÜN

Sanat Tarihi YL

Prof. Dr. Candan NEMLİOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Ela TAŞ

0760Y30007

Zübeyde ŞAHİN

Sanat Tarihi YL

Prof. Dr. Candan NEMLİOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Ela TAŞ

0860Y30010

Duygu Selcen SOY

Sanat Tarihi YL

Prof. Dr. Candan NEMLİOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Ela TAŞ

1460Y30002

Ekrem ŞAHNA

Sanat Tarihi YL

Prof. Dr. Hamza GÜNDOĞDU

Yrd. Doç. Dr. Ela TAŞ

1460Y30003

Özgür GÖNEN

Sanat Tarihi YL

Prof. Dr. Hamza GÜNDOĞDU

Yrd. Doç. Dr. Ela TAŞ

1260Y30001

Fatma AYAR

Sanat Tarihi YL

Prof. Dr. Candan NEMLİOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Ela TAŞ


22- Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantıya son verildi.

Prof. Dr. Fatih SAVAŞAN Prof. Dr. Arif BİLGİN

Başkan Üye

Prof. Dr. Fuat AYDIN Doç. Dr. Aykut Hamit TURAN

Üye Üye

EYK-600/6

09/12/2014

KatılmadıDoç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Yrd. Doç. Dr. İsmail GÜNDOĞDU

Üye Üye

Yüklə 116,02 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə