T. C. Adalet bakanliği eğİTİm dairesi başkanliğIYüklə 1,76 Mb.
səhifə1/35
tarix23.01.2018
ölçüsü1,76 Mb.
#40202
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 


YARGI MEVZUATI BÜLTENİ

 

Bültenin Kapsadığı Tarihler

01-15 Haziran 2013

Yayımlandığı Tarih

15 Haziran 2013

Sayı

2013-11
İÇİNDEKİLER


 • Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 01 Haziran 2013 – 28664)

 • Tahsilât İşlemleri Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G. 01 Haziran 2013 – 28664)

 • Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuruları ile İlgili Kararlar (R.G. 01 Haziran 2013 – 28664)

 • Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2013/30) (R.G. 02 Haziran 2013 – 28665)

 • Adalet Bakanlığından Çeşitli İlanlar (R.G. 02 Haziran 2013 – 28665)

 • Adlî Tıp Kurumu Başkanlığına, Adlî Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yalçın BÜYÜK’ün Atanması 2013/369 Sayılı Karar (R.G. 04 Haziran 2013 – 28667)

 • Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları (R.G. 04 Haziran 2013 – 28667)

 • Adlî Tıp Kurumu Üçüncü Adlî Tıp İhtisas Kurulu Ortopedi ve Travmatoloji Üyeliğine, Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mücahit GÖRGEÇ’in Görevlendirilmesi Hakkında 2013/370 Sayılı Karar (R.G. 04 Haziran 2013 – 28667)

 • Adlî Tıp Kurumu Beşinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Enfeksiyon Hastalıkları Üyeliğine, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Turan ASLAN’ın Görevlendirilmesi Hakkında 2013/371 Sayılı Karar (R.G. 04 Haziran 2013 – 28667)

 • Ulaştırma, Denizcilik, Haberleşme, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Şûrası Yönetmeliği (R.G. 04 Haziran 2013 – 28667)

 • Ateşli Silahlar-Yivsiz-Setsiz Tüfekler İle İlgili Tebliğ (TS 870) (Tebliğ No: MSG-MS-2013/14) (R.G. 04 Haziran 2013 – 28667)

 • İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/29) (R.G. 04 Haziran 2013 – 28667)

 • Özelleştirme İdaresi Başkanlığına Ait Karar (No: 2013/ÖİB-K-31) (R.G. 04 Haziran 2013 – 28667)

 • Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında 2013/4766 Sayılı Karar (R.G. 05 Haziran 2013 – 28668)

 • Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (R.G. 05 Haziran 2013 – 28668)

 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 30/5/2013 Tarih ve 5357 Sayılı Kararı (R.G. 05 Haziran 2013 – 28668)

 • Belçika, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda ve Türkiye ile NATO Komuta, Kontrol ve Danışmanlık Ajansı (ESO) Genel Müdürü Tarafından Temsil Edilen NATO Komuta, Kontrol ve Danışmanlık Organizasyonu Arasında “Brüksel’de ESO’da TACOMS İlave Uluslararası Proje Ofisinin Ev Sahipliği ve TACOMS İlave Projesine ESO Destek Hizmetlerinin Tedariği İçin Ev Sahipliği Anlaşması” ile Aynı Ülkeler Arasında “TACOMS Uygulama Faz 1 İçin TACOMS Standardizasyon Anlaşmalarının Referans Uygulaması ve Bakımı ile TACOMS Uygulama Faz 2 için TACOMS Standardizasyon Anlaşmalarının Geliştirilmesi Üzerine Mutabakat Muhtırası Onaylanması Hakkında 2013/4613 Sayılı Karar (R.G. 05 Haziran 2013 – 28668 - Mükerrer)

 • 9 Temmuz 1999 Tarihinde Singapur’da İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokol Onaylanması Hakkında 2013/4757 Sayılı Karar (R.G. 05 Haziran 2013 – 28668 - Mükerrer)

 • 1979 Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası Sözleşmesi’ne İlişkin Değişikliklerin Kabulüne Dair Karara Katılmamız Hakkında 2013/4722 Sayılı Karar (R.G. 05 Haziran 2013 – 28668 - Mükerrer)

 • Emniyetli Konteynerler Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katılmamız Hakkında 2013/4728 Sayılı Karar (R.G. 05 Haziran 2013 – 28668 - Mükerrer)

 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketinin Esas Mukavelesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2013/4774 Sayılı Karar (R.G. 06 Haziran 2013 – 28669)

 • Yatırımcı Tazmin Merkezine İlişkin Yönetmelik (R.G. 06 Haziran 2013 – 28669)

 • Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 4) (R.G. 06 Haziran 2013 – 28669)

 • Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105) (R.G. 06 Haziran 2013 – 28669)

 • Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G. 06 Haziran 2013 – 28669)

 • Devlet Muhasebesi Standardı 10 (DMS 10) Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Mali Raporlama (R.G. 06 Haziran 2013 – 28669)

 • Devlet Muhasebesi Standardı 20 (DMS 20) İlişkili Taraf Açıklamaları (R.G. 06 Haziran 2013 – 28669)

 • Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne Ait 154 kV Afyon 3 Trafo Merkezi ve Bağlantı Yolu Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Anılan Genel Müdürlük Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında 2013/4769 Sayılı Karar (R.G. 07 Haziran 2013 – 28670)

 • İzmir İli, Çeşme İlçesinde Tesis Edilecek Karadağ Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında 2013/4772 Sayılı Karar (R.G. 07 Haziran 2013 – 28670)

 • İzmir İli, Aliağa İlçesinde Tesis Edilecek Aliağa Sanayi Doğalgaz Dağıtım Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında 2013/4773 Sayılı Karar (R.G. 07 Haziran 2013 – 28670)

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Proje Hazırlama, Geliştirme ve Uygulama Yönetmeliği (R.G. 07 Haziran 2013 – 28670)

 • Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 07 Haziran 2013 – 28670)

 • Gemi ve Su Araçlarının Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 07 Haziran 2013 – 28670)

 • Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (R.G. 07 Haziran 2013 – 28670)

 • Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (R.G. 07 Haziran 2013 – 28670)

 • Borçlanma Araçları Tebliği (II-31.1) (R.G. 07 Haziran 2013 – 28670)

 • Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) (R.G. 07 Haziran 2013 – 28670)

 • Adalet Bakanlığından İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı (R.G. 07 Haziran 2013 – 28670)

 • Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden İhalelere Katılma Yasaklama Kararı (R.G. 08 Haziran 2013 – 28671)

 • Türkiye Cumhuriyeti ile Morityus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik (R.G. 09 Haziran 2013 – 28672)

 • Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 6487 Sayılı Kanun (R.G. 11 Haziran 2013 – 28674)

 • Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6488 Sayılı Kanun (R.G. 11 Haziran 2013 – 28674)

 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6489 Sayılı Kanun (R.G. 11 Haziran 2013 – 28674)

 • Türkiye Cumhuriyeti ve Gürcistan Arasında Ahıska-Borçka Enterkonneksiyon Hattı Yoluyla Sınır Ötesi Elektrik Ticaretine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6490 Sayılı Kanun (R.G. 11 Haziran 2013 – 28674)

 • Türk Petrol Kanunu (R.G. 11 Haziran 2013 – 28674)

 • Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği (R.G. 11 Haziran 2013 – 28674)

 • Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (R.G. 11 Haziran 2013 – 28674)

 • Biyogüvenlik Kurulu Kararı (No: 20) (R.G. 11 Haziran 2013 – 28674)

 • Adalet Bakanlığından Çeşitli İlanlar (R.G. 11 Haziran 2013 – 28674)

 • Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 12 Haziran 2013 – 28675)

 • Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodunun Türk Bayraklı Gemilere ve İşletmecilerine Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlkin Yönetmelik (R.G. 12 Haziran 2013 – 28675)

 • Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlünün Sinan YILDIRIM için Yardım ve Destek Kanpanyası Hakkında (12 Haziran 2013 )

 • Ergene Havzası Koruma Eylem Planı ile İlgili 2013/6 Sayılı Başkanlık Genelgesi (R.G. 13 Haziran 2013 – 28676)

 • Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebl (Sayı: 2006/1)de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebl(Sayı: 2013/9) (R.G. 13 Haziran 2013 – 28676)

 • Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) (R.G. 13 Haziran 2013 – 28676)

 • Özelleştirme Yüksek Kurulunun 11/6//203 Tarihli ve 2013/98,2013/101 ve 2013/102 Sayılı Kararları (R.G. 13 Haziran 2013 – 28676)

 • Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 11/6/2013 Tarih ve 2013/ÖİB-K-32 Sayılı Kararı (R.G. 13 Haziran 2013 – 28676)

 • Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 22/5/2013Tarih ve 459 Sayılı Kararı (R.G. 14 Haziran 2013 – 28677)

 • Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 14 Haziran 2013 – 28677)

 • Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 14 Haziran 2013 – 28677)

 • Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebl (R.G. 14 Haziran 2013 – 28677)

 • Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2013/31) (R.G. 14 Haziran 2013 – 28677)

 • Bağımsız Denetime Tabi Olacak Tarım Satış Kooperatif Birliklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ (R.G. 14 Haziran 2013 – 28677)

 • Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15) (R.G. 14 Haziran 2013 – 28677)

 • Anayasa Mahkemesinin E: 2006/113, K: 2011/102 Sayılı Kararı (R.G. 14 Haziran 2013 – 28677)

 • Anayasa Mahkemesinin E: 2009/12, K: 2011/119 Sayılı Kararı (R.G. 14 Haziran 2013 – 28677)

 • Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 15 Haziran 2013 – 28678)

 • Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (R.G. 15 Haziran 2013 – 28678)

 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426) (R.G. 15 Haziran 2013 – 28678)YÖNETMELİK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 2 – Proje hazırlanması, yapı ruhsatı ve arazi düzenlemesine ilişkin uygulamalar bu Yönetmelik ile Bakanlıkça çıkarılan diğer imara ilişkin yönetmeliklerde yer alan tanımlara göre gerçekleştirilir. Bu Yönetmeliklerde yer alan genel hükümler, tanımlar ve ruhsata ilişkin hükümler, planlarla ve ilgili idarelerce çıkarılacak yönetmeliklerle değiştirilemez. Bu Yönetmeliğin ve ilgili idarelerin Kanuna ve diğer mevzuata göre çıkaracakları imar yönetmeliklerinin diğer hükümleri ise uygulama imar planında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır.

Ancak 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesi kapsamında Bakanlar Kurulunca yetkilendirilen ve belirlenen alanlarda yapılacak dönüşüm ve iyileştirme uygulamalarında, 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yapılacak iyileştirme, yenileme ve dönüşüm uygulamaları ile imar planları Bakanlıkça onaylanan; Bakanlar Kurulu kararı alınan yatırımlarda, turizm yatırımlarında, finans merkezleri ve diğer özel proje alanlarında, merkezî idarenin yetkisindeki kamu yatırımlarında ve özel yapım gerektiren yapılaşmalarda öncelikle imar planlarına, imar planlarında hüküm bulunmadığı hallerde bu Yönetmelik hükümlerine uyulur.

Uygulama imar planlarında, parselasyon durumları ve bina kitleleri, bilhassa bu maksatla etüd edilerek, ölçüleri verilmediği takdirde, şematik olarak gösterilenler imar planlarının kayıtlarından sayılmazlar.”MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “belediye” ibareleri “ilgili idare” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 5 – Düzenlenecek yapı ruhsatlarında; 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, 8/9/2002 tarihli ve 24870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, 26/6/2009 tarihli ve 27270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik, 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik ile 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulur.”MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 6 – İlgili idareler, projelendirme ve ruhsat işlemlerinde Kanuna, bu Yönetmelik hükümlerine ve Türk Standardları Enstitüsünün ilgili standardlarına uymak zorundadırlar. Büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer yerlerde ilgili idareler, bu Yönetmeliğin genel hükümlerine, tanımlar ve ruhsata ilişkin hükümlerine aykırı olmamak ve beldenin şartlarını gözetmek kaydıyla Kanunun 21 inci maddesinde belirtilenler ile kendi görev alanları açısından gerekli gördükleri hususları kapsayan planların uygulanmasına ilişkin imar yönetmeliğini hazırlayabilirler.”MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasına “sanayi bölgelerindeki” ibaresinden sonra gelmek üzere “yapı ve” ibaresi eklenmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “belediyece” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkradaki “Bayındırlık ve İskân Bakanlığından” ibaresi “Bakanlıktan” olarak değiştirilmiştir.

“Devletin güvenlik ve emniyeti ile harekat ve savunma bakımından gizlilik arz eden yapılar için hazırlanacak ve onaylanacak projelere ilişkin uygulamalar, öncelikle Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında imzalanan protokol hükümlerine göre yapılır. Bu Yönetmeliğin Üçüncü Bölümünde belirtilen ölçü ve hükümlere bağlı kalınması mecburiyeti yoktur.”MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve/veya yönetmelik” ibaresi ile ikinci fıkrasında yer alan “ve/veya ilgili yönetmelik” ibaresi “ve mevzuat” olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bütün yapılar ruhsatlı olmak şartıyla, parseldeki binaların herhangi birinin ruhsat ve eklerine aykırı olması, ruhsat ve eklerine uygun olan diğer binaların tamamına veya bir kısmına yapı kullanma izni verilmesi işlemlerini durdurmaz. Ancak, yapı kullanma izni alınan bu yapılara kat mülkiyeti düzenlenemez.”MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Belediyeler” ibaresi “İlgili idareler” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “engellenmemesi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “engellilerin erişiminin,” ibaresi, ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“Ayrıca kamu tesis alanları, alışveriş merkezleri gibi umumi hizmet alanları ile ilgili idarelerin tasarrufu altındaki yol, otopark, yaya bölgesi gibi yerlerde kamu hizmetinin yürütülebilmesi ve iletişimin sürdürülebilmesi için gerekli tedbirler ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun uygun görüşü alınmak suretiyle imar planı kararı aranmaksızın baz istasyonu kurulabilir. Ancak baz istasyonlarının kurulabilmesi için, yer seçim belgesinin düzenlenmiş olması, yatayda ve düşeyde gerekli ve yeterli koruma mesafesinin bırakılması, koruyucu tedbirler alınması, tasarımının kent estetiğine uyumlu olması zorunludur. Uygulamalar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun sorumluluğunda yürütülür.”MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İlgili İdare, meclis kararı alarak, uygun gördüğü yerlerde yapıların estetiği, rengi, çatı ve cephe kaplaması ile ilgili kurallar getirmeye, yapıların inşasında yöresel malzeme kullanılmasına ve yöresel mimarinin dikkate alınmasına ilişkin zorunluluk getirmeye yetkilidir. İlgili idareler bu amaçla ilgili kamu kuruluşlarının da katılımıyla, uzmanlardan oluşan mimari estetik komisyonları kurabilirler. Bu kapsamdaki yapılara proje hazırlama ve ruhsat düzenleme işlemleri komisyon kararına uygun olarak yürütülür. Mimari estetik komisyonları aynı zamanda mimarlık eser ve projelerinin özgün fikir ifade edip etmediğine karar verir. Bu komisyon tarafından özgün fikir ifade etmediğine karar verilen mimarlık eser ve projelerinin değişikliklerinin ilk müellif dışında farklı bir müellif tarafından hazırlanması halinde bütün sorumluluk değişiklik projesini yaptıranlar ve projeyi hazırlayanlarda olmak üzere idarelerce ayrıca ilk müellifin görüşü aranmaz.”MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 11 – İlgili idare meclisi veya encümenine ait olanlar hariç, bu Yönetmelikte ilgili idaresine bırakılmış olan takdir yetkileri ve sorumlulukları ilgili idarenin en üst amirine veya bu amirin yetki devri yaptığı makama aittir.”MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 12 – İnşasına 2 yıl içinde başlanmayan veya 5 yıllık ruhsat süresi içinde tamamlanmayan ve süresi içinde ruhsat yenilemesi yapılmayan yapılar, ruhsatsız yapı olarak değerlendirilir. Ruhsat süresi içinde yapılan başvurularda ilgili idarelerin ruhsatı yeniledikleri tarihe bakılmaksızın ruhsat, ilk ruhsat alma tarihindeki plan ve mevzuat hükümleri kapsamında beş yıl uzatılarak yenilenir. Süre uzatımı başvurusu yapılmayan yapılarda idareler, ruhsat süresinin dolduğu tarihten itibaren en geç 30 gün içinde yapı yerinde seviye tespitini yapar. Ruhsatı hükümsüz hale gelenlerin inşasına devam edilebilmesi için yeniden ruhsat alınması zorunludur.

Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanmasına rağmen ruhsat süresi içinde yapı kullanma izni düzenlenmemesi nedeniyle ruhsatı hükümsüz hale gelen yapılara, denetimi yapan fenni mesul mimar ve mühendisler veya yapı denetim kuruluşları tarafından denetim raporu hazırlanmak ve ilgili idare tarafından dosyasında ve yerinde, inceleme ve tespit yapılmak koşuluyla yeniden ruhsat düzenlenmeksizin yapı kullanma izin belgesi verilir. Mevcut yapılarla ilgili özel bir hüküm getirilmeden imar planı değişikliği yapılan alanda kalan yapılar da ilk ruhsat alındığı tarihteki plan hükümleri dikkate alınmak suretiyle bu hükme tabidir.

Uygulama imar planı değişikliği ile yolda veya teknik altyapı alanlarında kalan ve kamulaştırma kararı alınan yapılarda seviye tespiti yapılarak inşaat derhal durdurulur. Bu yapılarla ilgili yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni işlemleri, kamulaştırmayı gerçekleştirecek kamu kuruluşunun en geç otuz gün içinde, yürürlükteki plana ve kamulaştırma gerekçesine göre vereceği görüş doğrultusunda sonuçlandırılır. Yapılan değişiklikle kamulaştırmaya konu diğer alanlarda kalan yapılarda ise derhal ilgili idarece seviye tespiti yapılır ve ilgilisine tebliğ edilir. Kamulaştırma kararı alınıncaya kadar ruhsat eki projelerine göre tamamlanmasına izin verilir, bu yapılarda ruhsat yenilemesi veya kısmi kullanma izni veya yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesi kamulaştırma işlemlerini durdurmaz. Ancak kamulaştırma yapılırken seviye tespitinin üzerinde yapılan kısımlar için kamulaştırma bedeli ödenmez. Bu yapılara kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edilemez. Ruhsatı süre nedeniyle hükümsüz hale gelen yapılarda da bu fıkra hükmü uygulanır.

Uygulama imar planı değişikliği nedeniyle; parselin durumu, binanın parseldeki konumu, kat adedi, yapı yaklaşma mesafeleri, KAKS, TAKS veya kullanım kararı gibi plana ait kararlara aykırı hale düşen yapılar ruhsat eki projelerine göre tamamlatılır. Bu yapılardan Kanunun 29 uncu maddesindeki süre nedeniyle ruhsatı hükümsüz hale gelenlerin inşasına devam edilebilmesi için ilk ruhsat koşullarına göre yeniden ruhsat alınması zorunludur. Uygulama imar planında mevcut yapılarla ilgili özel bir hüküm bulunması halinde uygulamalar plan hükümlerine göre yapılır. Ancak bu alanda, Kanunun 18 inci maddesi uyarınca arazi ve arsa düzenlemesi yapılması ve yapının bulunduğu parselin hisseli hale gelmesi halinde ilgili idarece seviye tespiti yapılır. Şuyûnun giderilmesinde bina bedeli bu tespite göre belirlenir, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesi bina bedelinin tespitinde müktesep hak oluşturmaz. Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni başvurusunda bulunanlar bu hükmü dikkate almak zorundadır.

İlk ruhsat düzenlendiği tarihten sonra hangi amaçla olursa olsun yapılan her ruhsat işlemi ile beş yıllık süre yeniden başlar. Yapı ruhsatı alındıktan sonra mahkemelerce, Bakanlıkça veya ilgili idarelerce durdurulan yapılarda durdurma süresi ruhsat süresine ilave edilir.

Bu maddede belirtilen yapılarda da yangın, deprem, ısı ve su yalıtımı, çevre ve enerji verimliliğine ilişkin olarak ilgili mevzuatın gerektirdiği tedbirlerin alınması zorunludur.”Yüklə 1,76 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə