T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi BaşkanliğI İstanbul iLİ, bakirköY İLÇESİ, ataköY 7-8-9-10. Kisim mahallesi 1091 ada 12 no’lu parsel’ de kayitli arsaYüklə 44,5 Kb.
tarix26.10.2017
ölçüsü44,5 Kb.
#13212T.C. BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ

BAŞKANLIĞI

c:\users\samsungnb\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\img_0083.jpg
İSTANBUL İLİ, BAKIRKÖY İLÇESİ, ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM MAHALLESİ

1091 ADA 12 NO’LU PARSEL’ DE KAYITLI ARSA

BİLGİ NOTU
TEMMUZ, 2017


1KONU TAŞINMAZ HAKKINDA BİLGİLER

TAŞINMAZIN TAPU KAYITLARINA İLİŞKİN BİLGİLER


Ana Gayrimenkul

Bağımsız Bölüm

İli

İSTANBUL

Pafta No

-

Blok No
İlçesi

BAKIRKÖY

Ada No

1091

Kat No
Bucağı

-

Parsel No

12

Bağ. Böl. No
Köyü

-

Niteliği

ARSA

Niteliği
Mahallesi

KARTALTEPE

Sokağı

-

Eklentiler

-

Mevkii

-

Parsel Alanı(m²)

3521.80

Malik

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ)

Edinme Sebebi ve Tarihi

Bakırköy 2.Bölge (Birleştirildi) TM İfraz İşlemi (TSM) 28/09/2006 - 8423

Tapunun Türü

 Kat Mülkiyeti

 Kat İrtifakı

 Arsa

Takyidat Bilgisi

Bakırköy Tapu Müdürlüğü’nde yapılan araştırmaya göre; yukarıda bilgileri yazılı olan gayrimenkul üzerinde herhangi bir takyidat bulunmamaktadır.

Beyan: Trafo YeriTakyidat varsa taşınmazın teminat olarak alınmasına, alım-satımına engel teşkil etmekte midir?

Taşınmaz üzerinde herhangi bir takyidat bulunmamaktadır.ÜLKE VE BÖLGESİNDEKİ YERİ


İstanbul Türkiye'nin kuzeybatısında, Marmara kıyısı ve Boğaziçi boyunca, Haliç'i de çevreleyecek şekilde kurulmuştur. İstanbul kıtalararası bir şehir olup, Avrupa ve Asya kıtasında toprakları bulunur. İstanbul Boğazı ise bu iki kıtayı birleştirir. Boğazdaki Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Köprüsü (Boğaziçi Köprüsü) kentin iki yakasını birbirine bağlar.
Ülkenin en kalabalık, ekonomik ve sosyo/kültürel açıdan en önemli şehridir. Şehir, iktisadi büyüklük açısından dünyada 34. ve nüfus açısından belediye sınırları göz önüne alınarak yapılan sıralamaya göre Avrupa' da 1. sıradadır.
İstanbul 41° K, 29° D koordinatlarında yer alır. Batıda Çatalca Yarımadası, doğuda Kocaeli Yarımadası'ndan oluşur. Kuzeyde Karadeniz, güneyde Marmara Denizi ve ortada İstanbul Boğazı'ndan oluşan kent, batıda Tekirdağ'a doğuda Kocaeli'ye komşudur.

   1. Yönetimsel Yapı, İdari Bölünüş ve Ulaşım Ağı İçindeki Yeri


İstanbul'da ulaşım kara, hava, deniz ve demiryolu gibi farklı şekillerde yapılmaktadır. Şehiriçi, şehirlerarası ve uluslararası taşımacılığın yapıldığı büyük merkezlere sahiptir. İlde havayolu ulaşımının yapıldığı iki sivil havalimanı vardır. Yurtiçi ve yurtdışı pek çok merkeze aktarma yapmaksızın uçmak mümkündür. İldeki havalimanlarından Atatürk Havalimanı, Avrupa Yakası'nda Bakırköy ilçesinde; Sabiha Gökçen Havalimanı ise Anadolu Yakası'nda Pendik ilçesinde yer alır.
c:\users\samsungnb\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\uzak.jpg
   1. Kentlerde Toplu Taşımacılık


İstanbul'da toplu taşıma, 5.461 kilometrekarelik bir alana yayılan ilin, 14 milyondan fazla nüfusuna toplu taşıma hizmeti veren sistemlerdir. İldeki toplu taşıma işlemleri özel şirketlere ve kamuya ait otobüs ve metrobüs ağları, raylı sistemler, teleferik ağları ve deniz araçlarıyla gerçekleştirilmektedir.

Ağırlıklı olarak İETT yönetiminde otobüs seferleri ve dış semtlerde minibüs ve dolmuş taşımacılığı ile birbirinden farklı raylı ulaşım sistemlerinin desteği ve İstanbul'un coğrafi konumundan faydalanarak İDO'ya ait klasik vapurlar ve modern deniz otobüsleri ile sağlanmaktadır.


   1. Kentsel Kademelenme ve Etki Alanları


Kentsel kademelenme konusunda mülga Devlet Planlama Teşkilatının yapmış olduğu çalışma bu başlık altında verilecek bilgi ve değerlendirmelerin kaynağını oluşturmaktadır. Türkiye’de görülen yerleşim merkezlerinin kademeli yapısı 1. kademeyi oluşturan köylerden başlayarak 7. kademeyi oluşturan ve ülkenin en büyük şehri olan İstanbul’a kadar yedi kademede teşkilatlandırılmıştır. En üst iki kademe arasında (7. ve 6. kademe merkezleri) ilişki, pazarlama ve arz ilkesi olmasına rağmen trafik ilkesine uygun bir düzen doğrultusunda bir gelişme içindedir. Diğer üst seviyedeki kademe merkezleri (6–5 ve 5–4 kademe merkezleri) arasındaki ilişkiler daha çok trafik ilkesine göre düzenlenmiştir. 4. ve 3. kademe merkezleri (genellikle il ve ilçe merkezleri) arasındaki ilişki ise yönetim yapısına uygun bir yapı göstermektedir. Yönetim mekanizmasının iller ve ilçeler arasındaki güçlü merkeziyetçiliği ve kamu hizmetlerinin genellikle il ve ilçe ölçeğinde ve il merkezinden kontrol edilir bir şekilde sunulması, mekânda kendini açık bir şekilde göstermektedir.
  1. TAŞINMAZIN ADRESİ VE ULAŞIMI


ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM Mah. HANIMELİ ÇİÇEĞİ Sok. ve ŞEKER AHMET PAŞA Cad. 1091 Ada 12 Parsel BAKIRKÖY / İSTANBUL posta adresinde yer almaktadır.

Coğrafi Koordinatlar: (40°98'93.20"N 28°83'90.89"E)
Konu taşınmaz; Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Hanımeli Çiçeği Sok. Ve Şeker Ahmet Paşa Cad. 1091 Ada 12 Parsel Bakırköy / İstanbul posta adresinde yer almaktadır. Açık adres tarifi olarak ise; D-100 Karayolu üzerinde Bakırköy - Yenibosna istikametinde ilerlerken Ataköy kavşağında sol kolda kalan Ataköy Bulvarına girilir ve Olimpiyat Evi önündeki kavşaktan sağ yöne Uğur Mumcu Bulvarına dönülür. Bulvar üzerinde yaklaşık 800 m ilerledikten sonra sağ koldan Manolya Sokak'a ve sokağın sonundan sola Hanımeli Çiçeği Sokak'a ulaşılır. Konu taşınmaz bu sokak üzerinde Metro İstasyon sokağı köşesinde, sağ kolda bulunmaktadır.
Bölge üst gelir grubunun ikametine hitap etmekte olup bölgede kent doku kalitesi yüksektir. Ataköy semti İstanbul İlinde bulunan ilk toplu konut alanlarından birisi olup bölgede blok nizamlı inşa edilmiş yüksek katlı, yüksek yoğunlukta konut apartmanları bulunmaktadır. Taşınmaz, kentsel ve sosyal ihtiyaçların görüldüğü donatılara yürüyüş mesafesindedir. Taşınmazın yakın çevresinde; Şirinevler metro ve metrobüs durağı, Atrium AVM ve çeşitli siteler bulunmaktadır. Taşınmaza ulaşım oldukça kolaydır.
c:\users\samsungnb\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\uzak.jpg
  1. GENEL ÇEVRE ÖZELLİKLERİ, COĞRAFİ VE FİZİKİ YAPI

   1. İklim ve Bitki Örtüsü


İklimi: Akdeniz, Karadeniz, Balkan ve Anadolu kara ikliminin tesiri altında bulunur. Kışın Akdeniz’den gelen ılık lodosları, Balkanlar üzerinden gelen soğuk veya Karadeniz’den gelen yağışlı havalar tâkip eder. Yıllık ortalama sıcaklığı 13.5°C dir. Yıllık yağış miktarı ise 720-788 mm’dir. Yağışların % 40’ı kış, % 20’si ilkabahar aylarında olur. Yazın yağış, sonbaharın yarısı kadardır. Genel olarak yazlar sıcak ve kurak, kışlar yağışlı ve ılık geçer. Sıcaklık bir yıl boyunca -14°C ile +41,5°C arasında seyreder. Kar yağışlı gün sayısı normalde 10 günü geçmez.

Bitki örtüsü: İstanbul çevresinin bitki örtüsü Akdeniz bitkilerini andırır. Bölgede en çok görülen bitki “maki”dir. İklimi sebebiyle her çeşit bitki yetişir. Yayla ve tepeler çıplak değildir. Orman bakımından zengin sayılır. 280 bin hektar (ilin % 60’ı) orman ve fundalıktır. Ormanlar içinde en meşhuru İstanbul’un 20 km kuzeyindeki Belgrat Ormanıdır.


   1. Jeomorfolojik ve Topografik Yapı


Batıda Yalıköy ile Silivri, doğuda Ağva ile Tuzla arasında uzanan İstanbul il arazisi, kabaca bir paralelkenara benzetilebilir. Kuzeyden-güneye yer yer değişmekle birlikte yaklaşık 40–50 kilometre, doğudan-batıya yaklaşık 100 kilometre genişliktedir. Bu alanın; yaklaşık %54’ü yamaçlardan, % 15’i platolardan, % 4,5 dağlardan ve % 4’ü ovalardan oluşur. Ayrıca il arazisin yaklaşık %19’u yerleşim alanı, %2,5’i baraj ve göllerin bulunduğu alanlardır
   1. Jeolojik Yapı


İstanbul İli genelinin jeolojisi, Paleozoyik, Mesozoyik, Senozoyik, Kuvaterner ve güncel tortul kaya ve zemin birimlerden oluşmuştur. Bu kaya birimlerinin sınır ilişkileri jeolojik zaman bazında, uyumsuz çoğunlukla tektoniktir. İstanbul’un Çatalca yarımadasında Boğaz kıyılarında ve Anadolu yakasında Paleozoyik, batı bölgelerde ise Senozoyik, Kuvaterner yaşlı çökeller, kıyı kesimlerde ve vadi tabanlarında alüvyonlar, özellikle Marmara Denizi kıyılarında ise güncel ve antik dolgular bulunmaktadır.
   1. Depremsellik


Türkiye’nin en büyük kenti olan İstanbul’un, 2600 yıla yayılan tarihi ile, kesintisiz kentsel yerleşime sahne olmuş en eski metropolislerden biri olduğu düşünülmektedir. Son yıllarda kontrol edilemeyen bir büyüme eğiliminin içinde olan kentte, nüfus hızla artmaktadır. 19. yüzyılın başlarına kadar hemen hemen tüm kentsel fonksiyon ve aktivitelerin tarihi yarımada olarak adlandırılan Suriçi bölgesinde ve Galata’da yer aldığı kentte, bugün Türkiye nüfusunun yaklaşık sekizde biri yaşamakta ve ülkenin endüstriyel potansiyelinin yarısını barınmaktadır. 1950’lerden sonra, ağırlıklı olarak da son 30 yıl içinde İstanbul’un içinde bulunduğu deprem riskinin arttığı görülmektedir. Bunun nedenleri arasında hızlı nüfus arttışı, yanlış ve kontrolsüz arazi kullanımı ve planlaması, yanlış ve kontrolsüz inşaat faaliyetleri, yetersiz altyapı ve hizmetler ile çevresel degradasyon sayılabilir.
   1. Su Kaynakları


İstanbul’da halkın su ihtiyacını sağlayan Avrupa yakasındaki en meşhur kaynak suları Sarıyer civarındadır. Sarıyer Deresi’nin ilersindeki tepelerden çıkarak maslaklarda toplanan bu kaynaklar: Çırçır, Kestane, Gürcüoğlu, Hünkar, Fındık, Fıstık sularıdır.

Ayrıca Abraham Paşa Korusu karşısında Büyükdere civarındaki tepelerden birinin eteğinde bulunan Sultan Suyu, yine aynı bölgede toplanarak Boğaz’a getirilen Kocataş ve Büyükdere Suları ve kaynağı Bakırköy’de olan Çobançeşme, Aksu ve Çınar Suları da önemli memba sularıdır.Anadolu kıyısında uzun isale hatları ile şehre getirilmeyen ünlü memba suları bölgelerine göre isim almıştır: Çamlıca, Kayışdağı ve Alemdağı kaynakları dışında Boğaz’ın doğusunda pek çok tanınmış kaynak suyu vardır.
   1. Toprak Kabiliyeti


Bölgesel bazdaki özellikleri, barındırdığı uygarlıklar ve iklimsel özellikleri nedeni ile İstanbul ve çevresindeki tarımsal faaliyetler geçmişte çeşitlilik göstermiştir. Yağış rejimi açısından Karadeniz kıyıları ve Boğaz şeridi, orta ve iç kesimler ve Marmara kıyı kesimi olmak üzere kabaca üç bölgeye ayırabildiğimiz İl bütününde geçmişte meyve ve sebze yetiştiriciliği yoğun olarak görülürken, günümüzde daha çok tarla tarımı ağırlık kazanmıştır.
İstanbul İl bütünündeki araziler dalgalı bir topoğrafik yapıya sahiptir. Bu nedenle arazi kullanım yeteneklerini sınırlandıran eğim, erozyon ve toprak sığlığı etmenleri yaygın olarak görülmektedir. İstanbul İlinin toplam arazi varlığının yaklaşık % 50’si arazi kullanım kabiliyet sınıfı VI, VII ve VIII olan arazilerden oluşmuştur. Buna karşılık, İstanbul İli toplam arazi varlığının sadece % 1,3’lük bir bölümünde I. Sınıf araziler mevcuttur. Diğer taraftan, tarım arazileri bazında ise kabaca % 3’e karşılık gelen I. Sınıf arazilerin, yeterince verimli kullanılmadığı görülmektedir. Bu arazilerin % 54’ü kuru tarım amaçlı, % 8,8’i sulu tarım amaçlı, %12’si ise dikili tarım amaçlı kullanılmaktadır. Örneğin Ağva yöresinde eğimli arazilerde de yetişebilen fındık bitkisi daha çok düz ve düze yakın eğimli I. Sınıf arazilerde de yetiştirilmektedir
İl bütünündeki arazilerin dalgalı ve kısmen engebeli oluşu ve eğim yüksek yerlerde tarla tarımına bağlı arazi işleme biçimi erozyonu hızlandırmıştır. Kuru tarım arazilerinin ise % 30’u orta ve yüksek eğimli IV. ve VI. sınıf arazilerdir. Bu nedenle toprak özellikleri, iklim ve sulama şartlarına bağlı olarak arazi kullanım planlaması yapılmakta ve bu planlama alanlarında dikili tarım uygulamalarına öncelik verilmektedir.
Potansiyeller dikkate alındığında Şile ve Çatalca’nın köyleri öne çıkmaktadır. Özellikle Şile’de oluşturulacak üç baraj gölü mevcutta zaten az olan tarım arazilerini sınırlayacağından yöre insanının geliri daha yüksek olan organik tarıma ve bağıntılı olarak ekolojik turizme yönlendirilmektedir.

2TAŞINMAZIN İMAR DURUMU2.1. 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı


İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden temin edilen 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı’na ulaşılmıştır. Söz konusu taşınmazın konumlu olduğu parsel 28.12.2016 tasdik tarihli Kartaltepe Mahallesi 1091 Ada 12 No’lu Parsel Nazım İmar Planında “Kısmen Gelişme Konut Alanı, Kısmen Park” lejantında kalmaktadır. KAKS: 1,25 / TAKS: 0,25
Ancak askı süresi içinde belediye tarafından plana itiraz edilmiş süreç sonuçlanmamıştır.

2.2. 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI


Bakırköy Belediyesi’nden temin edilen 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na ulaşılmıştır. Söz konusu taşınmazın konumlu olduğu parsel 28.12.2016 tasdik tarihli Kartaltepe Mahallesi 1091 Ada 12 No’ lu Parsel Nazım İmar Planında “Kısmen Gelişme Konut Alanı, Kısmen Park” lejantında kalmaktadır. Yaklaşık olarak 735 m2 park alanına ve 46 m2 yola terki mevcuttur. KAKS: 1,25 / TAKS: 0,25

c:\users\samsungnb\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\gedc0102.jpg


1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notları

c:\users\samsungnb\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\gedc0103.jpg

3TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ


Konu taşınmazın konumlu olduğu 3521,80 m² yüzölçümlü 1091 Ada 12 Parsel; tapuda İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi sınırları içerisinde konumlu arsadır. Üzerinde taşınmaz herhangi bir yapı olmayıp TEDAŞ ait prefabrik yapılar bulunmaktadır. Malzeme deposu olarak kullanılan arsa düz bir topografik yapıya sahiptir.
c:\users\samsungnb\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\img_0083.jpg

4TAŞINMAZIN YASAL DURUMU

PARSELE İLIŞKIN HUKUKI DURUM


Konu taşınmaz ile ilgili Bakırköy Belediyesi’nde yapılan incelemelerde Bakırköy Belediyesi nin 28.03.2017 tarih ve 10607 sayılı Bakanlık Oluru ile yapılan söz konusu plana askı süresi içinde itiraz edildiği ve sonucun beklendiği tespit edilmiştir.

KORUMA STATÜSÜNDE BULUNAN ALANLAR


Konu taşınmaz herhangi bir koruma alanında kalmamaktadır.

MAHKEME KARARLARI


Konu taşınmaz ile ilgili herhangi bir mahkeme kararı bulunmamaktadır.
EK 1

c:\users\samsungnb\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\tk.jpg

EK 2

c:\users\samsungnb\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\img_0068.jpg

EK 3

c:\users\samsungnb\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\gedc0102.jpg

EK 4

c:\users\samsungnb\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\img_0074.jpg

c:\users\samsungnb\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\img_0072.jpg

c:\users\samsungnb\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\img_0079.jpg

c:\users\samsungnb\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\img_0081.jpg

c:\users\samsungnb\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\img_0086.jpg


c:\users\samsungnb\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\img_0093.jpg

c:\users\samsungnb\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\img_0088.jpg


Kataloq: dokuman -> ihale-bilgi-notlari -> 7-Proje-19-072017 -> ANKARA-KIZILCASAR-IMAR
ANKARA-KIZILCASAR-IMAR -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
ANKARA-KIZILCASAR-IMAR -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
ANKARA-KIZILCASAR-IMAR -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
ANKARA-KIZILCASAR-IMAR -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
ANKARA-KIZILCASAR-IMAR -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
ANKARA-KIZILCASAR-IMAR -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
7-Proje-19-072017 -> İstanbul iLİ, kartal iLÇESİ, soğanlik mahallesi, 10384 ada 217 parsel
ANKARA-KIZILCASAR-IMAR -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi

Yüklə 44,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə