Tapu ve kadastro genel müDÜRLÜĞÜ Tasarruf İşlemleri Dairesi BaşkanlığıYüklə 13,03 Kb.
tarix25.01.2019
ölçüsü13,03 Kb.
#101718

T.C.

BAŞBAKANLIK

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığı


Sayı:B021TKG100001-074/1-138 KONU : 1479 sayılı genelgeye ek 08 Ocak 1993

.......TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE


İLGİ : 26 Aralık 1985 gün 4-1-1-7/1479 sayılı genelge

1/Ocak/1986 tarihinde yürürlüğe giren 3229 sayılı kanunla 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ve 492 sayılı Harçlar Kanununda yapılan değişikliklere ilişkin olarak idaremizi ilgilendiren hususlarda ilgi genelge ve eki yönerge ile gerekli açıklamalar yapılmıştı.

Bu kerre; 11 Temmuz 1992 gün ve 21281 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkındaki 3824 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesine 1 Ocak 1993 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yapılan değişiklik ile bahsi geçen kanun maddesi;

Kayıtlı değer;

Madde 63- Bu Kanunda sözü edilen "kayıtlı değer" deyimi, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tespit edilen vergi değerlerini ifade eder.

Bu Kanununun uygulanmasında, vergi değerinin tespitinde aşağıdaki hususlar ayrıca dikkate alınır.

a) Kayıtlı değer (emlak vergisi değeri), beyan dönemini takip eden yıllarda Emlak Vegisi Kanunu Hükümlerine göre hesaplanacak değerden az olmamak üzere mükellef tarafından beyan edilen değerin, her yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenmiş olan "yeniden değerleme oranı' nda artırılması suretiyle tespit olunur.

b) Yeniden değerleme oranı; daha önce yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle bulunan değer ile mükellef tarafından emlak vergisi veya tapu ve kadastro harcına esas olmak üzere beyan edilmiş olan değerlerden yüksek olanına uygulanır.

c) Yeni inşa edilen binalarda harca esas değerin hesaplanmasında, Emlak Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre arsa veya arsa payı (arazi dahil) değeri olarak daha önce beyan edilmiş olan değere "yeniden değerleme oranı" uygulanmak suretiyle tespit olunan, değer esas alınır.

d) Tapu ve kadastro harcı, yeniden değerleme oranı uygulanmak sureti ile bulunan değer ile mükellef tarafından beyan edilmiş olan değerlerden yüksek olanı üzerinden hesaplanır.

e) Mükelleflerin yukarıdaki hükümlere göre tespit edilecek değerlerden daha düşük beyanda bulunmaları halinde; harcın hesabında yeniden değerleme oranı uygulanarak tespit edilecek değerler esas alınır. Aradaki farka isabet eden harç, kusur cezalı olarak ikmalen tarh edilir.

f) Harcın hesabında yüz bin liraya kadar olan matrah kesirleri dikkate alınmaz.

Bakanlar Kurulu, kalkınmada öncelikli yörelerde ve tarım arazilerinde artış oranını (0) sıfır (sıfır dahil) ile yeniden değerleme oranı arasında tespit etmeye yetkilidir. Bu yetki kalkınmada birinci ve ikinci derecede öncelikli yörelerde ve tarım arazilerinde farklı oranlar tespit edilmek suretiyle de kullanılabilir.

Bu maddenin uygulanmasında işlemin yapıldığı yıl için herhangi bir artış oranı dikkate alınmaz. Uygulamaya ilişkin usul ve esasları tayin ve tespite Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.

Şeklinde düzenlenmiştir.

2/Ocak/1993 gün ve 21453 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Maliye ve Gümrük Bakanlığının 21 Seri Nolu "Harçlar Kanun Genel Tebliği" ile 492 sayılı Harçlar Kanununun 3824 sayılı Kanunla değişik 63 üncü maddesine ilişkin gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Buna göre; 1479 sayılı genelgede açıklanan hususlara ek olarak;

1- Tapu harcına esas alınan matrahta, tapu idarelerince devir ve iktisap dolayısıyla bildirilen değerin bu gayrimenkulün emlak vergisi değerine yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden düşük olmaması gerektiği, aksi halde aradaki farkın Vergi Usul Kanununa göre cezalı olarak tahsil edileceği, işlem sırasında resmi senede yazılmak sureti ile ilgililere hatırlatılacaktır. Bu işlemler sırasında emlak vergisi değerini tevsik edici herhangi bir belge istenmeyecektir.

2- 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesine 3824 sayılı Kanunla eklenen (f) fıkrasına göre de; harcın hesabında yüz bin liraya kadar olan matrah kesirlerinin dikkate alınmayacağı hükme bağlanmış olup, hesaplanan kayıtlı değerin tapu harcının matrahı olması halinde 100.000 TL sına kadar olan matrah kesirleri atıldıktan sonra harç hesaplanacaktır.

Ayrıca, 29 Aralık 1992 gün ve 21450 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren 3559 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren 3859 sayılı 1993 Mali Yılı Bütçe Kanununun 51 inci maddesi ile de hükme bağlanan ve her türlü tahakkuk ile tahsilat işlemlerinde 1000 TL nın altındaki küsuratın dikkate alınmayacağı belirtildiğinden 25 Mayıs 1992 gün ve B021TKG0100004/1004-074-13/2274 sayılı genelge halen yürürlükte bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini ve açıklanan hususların Bölgenize bağlı tapu sicil ve kadastro müdürlüklerine bildirilmesini rica ederim.

Genel MüdürA. Yüksel AKIN

Yüklə 13,03 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə